Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022), toàn tỉnh có 939 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn tặng và 9 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn truy tặng Huy hiệu Đảng.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Đảng bộ xã Hà Linh (Hương Khê) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Theo đó, có 33 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 321 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 523 đồng chí được tặng Huy hiệu 30-40-45-50 tuổi Đảng. Ngoài ra, trong đợt này còn có 9 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 2/11, lãnh đạo huyện Can Lộc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cát.

Trước đó, dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5) và ngày Quốc khánh (2/9), Hà Tĩnh đã trao huy hiệu Đảng cho 4.426 đảng viên.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh tổ chức trang trọng; đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy Đảng tổ chức trao tại nhà.

Thị xã Kỳ Anh trao huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Nhân dịp kỷ niệm niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2022), 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/111/2022), Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 4/11, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành cùng dự.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Dịp này, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh có 18 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đó: Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 11 đồng chí và 5 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung, Bí thư Thị uỷ Đặng Văn Thành trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Trọng Cẩn, Chi bộ thôn Nam Hà, Đảng bộ xã Kỳ Hà (thứ hai bên trái sang) và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Chu Văn Bổn, Chi bộ tổ dân phố Châu Phố, Đảng bộ phường Hưng Trí.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Lãnh đạo thị xã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

...trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Hà Tĩnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 948 đảng viên dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời mong muốn, các đảng viên với uy tín và trách nhiệm của mình, luôn gương mẫu, đi đầu tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cùng Đảng bộ và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với đất nước của Lê-nin

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với đất nước của Lê-nin

Vào ngày này (30/6) cách đây 101 năm, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga, trực tiếp nghiên cứu lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực theo hình mẫu nước Nga Xô viết, đặt nền tảng cho mối quan hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tự hào đảng viên tuổi 18!

Tự hào đảng viên tuổi 18!

Năm học 2023-2024, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.961 học sinh ở các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, trong đó 744 em được kết nạp vào Đảng.