HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xem xét ban hành 12 nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương 2022 và những năm tiếp theo.

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Sáng nay (28/12), HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của thị xã năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng dự.

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh khẳng định: Kỳ họp thứ 3 có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó, xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung nhằm quyết định cho sự phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo của địa phương.

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh khai mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND thị xã đề nghị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm để tập trung cao nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm phân tích hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; tờ trình điều chỉnh chương trình giám sát năm 2022 và tờ trình tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022...

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội, năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, thị xã Kỳ Anh có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, kinh tế tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, nhiều dự án mới được triển khai; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; văn hóa xã hội đạt những kết quả tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh trật tự được giữ vững.

Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 320 tỷ đồng, vượt 162,6% kế hoạch của tỉnh giao và vượt 117% kế hoạch thị xã đề ra. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 72.824 tỷ đồng, đạt 104,97% kế hoạch, tăng 20,58% so với năm 2020; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp là 499 tỷ đồng, tăng 7,25% so với năm 2020, đạt 104% kế hoạch...

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Phan Văn Quang báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2022, thị xã Kỳ Anh đề ra mục tiêu tổng quát là: Phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp, tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng NTM, đô thị văn minh; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, phục hồi và phát huy tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm phát triển VH-XH, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm QP-AN và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 28 - 29/12.

TX Kỳ Anh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 324 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp (nông nghiệp: 4,55%, công nghiệp - xây dựng: 66,55%, TM-DV: 28,90%); có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 15 vườn mẫu đạt chuẩn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; xây dựng mới 2 trường học đạt chuẩn quốc gia...

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thị xã Kỳ Anh dự kiến xem xét ban hành 12 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (28 - 29/12) với các nội dung: thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc kỳ họp.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast