Hơn 52 tỷ đồng thực hiện công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Đến nay, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 31/57 công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với tinh thần mỗi xã, thị trấn đăng ký thực hiện 3 - 6 công trình, mỗi tổ chức đoàn thể đều thực hiện những phần việc riêng, đến nay, toàn huyện Can Lộc đã huy động được 52,25 tỷ đồng từ các nguồn dự án, hỗ trợ các cấp, ngân sách địa phương và sự đóng góp của Nhân dân để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới.

Hơn 52 tỷ đồng thực hiện công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp ở Can Lộc

Công trình trải thảm nhựa ở xã Quang Lộc.

Trong đó, nhiều đơn vị điển hình trong việc huy động sức mạnh nội lực, sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân như các xã: Thiên Lộc, Thuần Thiện, Khánh Vĩnh Yên, Quang Lộc và thị trấn Đồng Lộc, thị trấn Nghèn....

Từ nguồn lực đó, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, hàng chục km đường, kênh mương thoát nước, đường hoa, cây cảnh, các công trình phúc lợi xã hội, mô hình kinh tế mới, mô hình sinh kế, nhà ở cho hộ nghèo... đã và đang được hình thành góp phần củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast