Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực tài chính như: Điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn; Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh; Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2017.

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2017

Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực tài chính như: Điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn; Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh; Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2017.

chinh sach tai chinh moi co hieu luc trong thang 5 2017

Bộ Tài chính công bố Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung

Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.

Theo đó, Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung là cơ sở dữ liệu tập hợp các danh mục được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa và sắp xếp, lưu trữ một cách hệ thống trong lĩnh vực Tài chính thông qua phương tiện điện tử. Trong đó: Người quản trị là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính; Người sử dụng là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống Danh mục này bắt buộc áp dụng trong toàn ngành Tài chính. Bao gồm Phụ lục I: Danh mục do Bộ Tài chính ban hành, tạo lập và quản lý theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước; Phụ lục II: Danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành ban hành theo quy định pháp luật được Bộ Tài chính sử dụng thống nhất trong toàn ngành.

Thông tư 18/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/5/2017, bãi bỏ Quyết định 35/QĐ-BTC ngày 6/1/2010.

Điều kiện trái phiếu chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn

Ngày 15/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC về mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Theo đó, mua lại trái phiếu Chính phủ (TPCP) là việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu trước ngày trái phiếu đáo hạn. Trái phiếu được mua lại phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và chưa đến ngày đáo hạn; Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo kể từ thời điểm đăng ký bán lại trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, Thông tư 22 còn quy định mức lãi suất mua lại TPCP như sau: Bộ Tài chính quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại trái phiếu. Căn cứ vào khung lãi suất tối thiểu tại quy định trên, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất mua lại đối với từng đợt mua lại trái phiếu.

Thông tư 22/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tư 23 bổ sung quy định liên quan đến điều kiện hoạt động giao dịch của nhà đầu tư; tài khoản giao dịch và tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư; hoạt động thanh toán của nhà đầu tư; hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ và trung tâm lưu ký chứng khoán; xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán, thời hạn nộp báo cáo định kỳ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Thông tư 23 cũng bổ sung thêm quy định nhà đầu tư được mở tài khoản giao dịch tổng. Về xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán, Thông tư 23 bổ sung quy định, thành viên bù trừ có trách nhiệm hoàn trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam toàn bộ phần tài sản đã sử dụng từ Quỹ bù trừ, Quỹ dự phòng rủi ro và các nguồn khác để đảm bảo thanh toán và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan nếu thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các biện pháp hỗ trợ thanh toán theo quy định.

Thời hạn nộp báo cáo định kỳ tháng theo Thông tư 23 được chậm hơn 5 ngày so với thời hạn quy định tại Thông tư 11 trước đây.

Thông tư 23/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2017.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

Theo đó, Thông tư 28 bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 28/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016./.

Theo Thời báo Tài chính


Theo Thời báo Tài chính

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]