Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 12 cá nhân

(Baohatinh.vn) - Đây là những người hoạt động cách mạng trước năm 1945 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định công nhận.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 12 cá nhân hoạt động cách mạng trước năm 1945 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận. Danh sách cụ thể gồm:

1. Ông Lê Đức, sinh năm 1886, nguyên quán: xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà;

2. Ông Phạm Nghĩa, sinh năm 1911, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

3. Ông Đinh Huyên, sinh năm 1913, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

4. Ông Đinh Chín, sinh năm 1902, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

5. Ông Đinh Hoan, sinh năm 1906, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

6. Ông Đoàn Bát, sinh năm 1905, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

7. Ông Nguyễn Bô, sinh năm 1911, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

8. Ông Đồng Quang Năm, sinh năm 1899, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

9. Ông Võ Tiếp, sinh năm 1903, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

10. Ông Nguyễn Trại, sinh năm 1910, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

11. Ông Đoàn Đường, sinh năm 1897, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ;

12. Ông Bùi Lê, sinh năm 1900, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Ý kiến phản hồi của Nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh).

Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Chủ đề Lấy ý kiến nhân dân

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.