LĐLĐ Hà Tĩnh biểu dương 4 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW diễn ra vào chiều nay (16/5), Đảng ủy Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Tĩnh biểu dương 4 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

LĐLĐ Hà Tĩnh biểu dương 4 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hàng năm, việc đánh giá kết quả phân loại các tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Bình quân hằng năm, có 70 - 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 70 - 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LĐLĐ Hà Tĩnh biểu dương 4 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Thời gian tới, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh cần nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên xung quanh tổ chức, sắp xếp bộ máy

Từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy, các chi bộ đã kết nạp 13 đảng viên mới; cử 4 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 2 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 3 cán bộ cử đi đào tạo đại học, thạc sỹ...

LĐLĐ Hà Tĩnh biểu dương 4 cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và LĐLĐ tỉnh khen thưởng các cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch, chỉ đạo các đảng viên hằng năm cam kết thực hiện. Đồng thời, kịp thời biểu dương, nêu gương các đảng viên tiên phong gương mẫu; giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm.

Thời gian tới, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về “Tăng cường giáo dục đạo đức, phẩm chất, lối sống cho cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết 11-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; quan tâm củng cố đội ngũ cấp ủy các cấp; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên...

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast