Cập nhật: 18:28 12/01/2023
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 12/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP – AN) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Trần Văn Kỳ.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, thiên tại, dịch bệnh tác động không nhỏ tới tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong nước.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, phản động không ngừng chống phá trên tất cả các lĩnh vực; thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đảm bảo QP-AN.

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của Nhân dân toàn tỉnh, công tác QP-AN đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang (LLVT) toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, các chỉ lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên luyện tập các phương án để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Thượng tá Lê Hữu Hưng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nghi Xuân tham gia phần thảo luận tại hội nghị.

Công tác đối ngoại về QP-AN tiếp tục được quan tâm, đổi mới trong tổ chức thực hiện; LLVT toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính nhà nước về quốc phòng như huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội đạt kết quả cao.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; trong nước, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn khác nhau, hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, gây mất ổn định ANTT.

Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, Nhân dân và LLVT tỉnh nhà phải tăng cường nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ vững mạnh toàn diện, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và LLVT về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, kích động, gây rối ANTT, hoạt động xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch.

Quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách phát triển KT-XH gắn với yêu cầu đảm bảo QP-AN; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động và dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của LLVT tỉnh nhà trong năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn tới Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tư lệnh Quân khu 4 đã quan tâm tới công tác đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh và mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Nêu một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo QP-AN trong năm 2023, phục vụ cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nhiệm vụ QP-AN; đánh giá đúng về nguy cơ, thách thức có thể tác động tới QP-AN, tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác; huy động các nguồn lực và tiềm lực phát huy vai trò trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất về công tác QP-AN, trong đó phải xác định lấy Nhân dân làm trung tâm; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định nhiệm vụ cụ thể, không tách rời nhiệm vụ QP-AN trong phát triển KT-XH.

Tiếp tục nắm và dự báo chính xác diễn biến tình hình, nhất là các ý đồ, thủ đoạn hoạt động các thế lực thù địch, phản động để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan QP-AN ngay tại cơ sở, nhất là các mâu thuẫn, xung đột xã hội, các vấn đề liên quan tới an ninh biên giới, tuyến biển, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án.

Các lực lượng tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo QP-AN; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; phát huy tốt hiệu quả vai trò của các lực lượng, trước mắt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo QP-AN trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão. Duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với nước bạn Lào trong hợp tác thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 đơn vị có thành tích trong năm 2022.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP và Quân khu 4 cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]