Thấm nhuần lời dạy cả Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, thời gian qua tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng kỹ thuật (BCHQS tỉnh) đã thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng. Nhờ đó, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo các đơn vị và địa phương trong LLVT toàn tỉnh thực hiện công tác bảo đảm vũ khí, trang thiết bị ( VKTTB) phục vụ nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy cả Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, thời gian qua tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng kỹ thuật (BCHQS tỉnh) đã thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng. Nhờ đó, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo các đơn vị và địa phương trong LLVT toàn tỉnh thực hiện công tác bảo đảm vũ khí, trang thiết bị ( VKTTB) phục vụ nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Hằng năm, cơ quan, đơn vị phòng đều tổ chức tốt lễ phát động ra quân thi đua quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Quá trình tổ chức luôn gắn chặt thi đua thường xuyên với thi đua từng giai đoạn, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng vào thực hiện các nội dung, các mục tiêu thi đua.

Lãnh đạo phòng kỹ thuật kiểm tra việc thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị

Phong trào thi đua quyết thắng ở phòng Kỹ thuật đã phát huy và kế thừa những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến, tiến bộ mới, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội dung, hình thức thi đua, nền nếp tổ chức hoạt động thi đua ở cơ quan, các đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, tổng kết rút kinh nghiệm ở từng cấp.

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua đã hướng vào việc nâng cao năng lực tham mưu kịp thời đề xuất với Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật theo mệnh lệnh và kế hoạch của Quân khu, trọng tâm là tập trung thi đua chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, tết.

Đảng ủy, chỉ huy phòng tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy triển khai, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 NQ/ĐUQSTƯ về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật đạt 100% kế hoạch. Triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật giúp bạn Lào đạt kết quả tốt, nhiều năm liền được UBND tỉnh BôLyKhămXay tặng giấy khen và được Quân khu đánh giá cao.

Phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng sửa chữa ở trạm và sửa chữa cơ động ở các đơn vị, triển khai kế hoạch củng cố cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho kho, trạm. Quan tâm đúng mức công tác bảo vệ và nâng cấp hệ thống kho tàng, ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa niêm cất, tăng hạn vũ khí trang bị kỹ thuật; kiểm tra các thiết bị phòng, chống cháy, nổ; xử lý đạn cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức bảo đảm tốt diễn tập KVPT tỉnh năm 2011 và thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ... Bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Thông qua bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ..., phong trào thi đua đã góp phần tích cực nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt việc đổi mới nâng cao trình độc chuyên môn cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để tiến hành có hiệu quả công tác kỹ thuật ở các lĩnh vực. Đã tổ chức huấn luyện thường xuyên đạt 100% kế hoạch/năm.

Từ Phòng đến các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động khác, với các hoạt động thực tiễn như hội thi, hội thao, góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong LLVT toàn tỉnh về trách nhiệm gìn giữ, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Đồng thời tích cực khắc phục những thiếu sót về công tác quản lý; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; thực hành tiết kiệm và thực hiện nền nếp chế độ quy định của ngành. Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị sơ kết làm cơ sở đánh giá đúng những việc làm tốt, chỉ ra những hạn chế thiếu sót ở từng khâu, từng cấp. Tiếp tục tham mưu cho Bộ chỉ huy về các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" trong tình hình mới.

Ngoài ra còn đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", chủ động khai thác các nguồn ngân sách, vật tư để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh mô hình tăng gia tập trung, chăn thả gia súc, gia cầm và trồng cây xanh; hằng năm trồng thêm hơn 1.000 cây các loại; hai đơn vị Trạm sửa chữa Z12 và kho k19 đều tự túc được 100% rau xanh, 80% thịt cá; trích từ tăng gia, sản xuất thưởng cho bộ đội trong các dịp lễ, Tết bình quân 2.000.000 đồng/người/năm.

Có thể khẳng định, nhờ tổ chức thực hiện có hiệu quả phòng trào TĐQT, mà tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị phòng thời gian qua luôn ổn định. Đơn vị tiếp tục có những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo nên những bước đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là thường xuyên bảo đảm tốt VKTB cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, phòng chống bão lụt, cháy nổ, đầu tư xây dựng mới, củng cố nâng cấp kho tàng, trạm xưởng theo hướng chính quy. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được cải thiện, khẳng định được vị thế là lá cờ đầu của nghành kỹ thuật quân khu 4, xứng đáng là đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về “Quản lý, khai thác VKTB an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống đáng được biểu dương, nhân rộng. Tiêu biểu như tấm gương của đồng chí Đậu Bá Xuân - Trung đội trưởng bảo quản kho k19 đã làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, các sáng kiển cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào hoạt động thực tiễn.

Hoàng Trọng Thanh


Hoàng Trọng Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]