Chùm ảnh: Đi trong “rốn lũ” Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Những trận mưa dồn dập trong 2 ngày qua đã làm 16 xã với 10.357 hộ dân ở “rốn lũ” Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập, trong đó có 9 xã bị cô lập, 2.576 hộ ngập trên 2m....
6c24xb645xd352x10605xcbc9xc025x8e8axd47ax8fbfxX7xc01ax10028xe12ax9e32xa7abxc4c3xX5xeb62xXax8fbcxeed5xX1xdc29xc499xX3xb7efx780fxX1xba0bxX3xa0ebxXdxX3xXexf2eex7c8cxX19xe796xX3xXaxX21xd90exX19xX3xX5xab0bxXaxX3xe244xb9aax7273xX19xX24xX3xacf5xX1xf34exX0x6d1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xbec5xXaxX12xa03dxX1x93c2xX19xX24xX3xXexX21x9da2xX19xX3xX16xX30xX6xX3xX4bxe0f8xX19xX3xX4bxX56xXbxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xf745xX3xX19xX24xe468x9fb9xX3xe748xe648xX6xX3xc24fxa6c2xX3xX5xX6fxX16xX3xX2xe07dxX3xa4dcxX77xX3x6ed8xb95cxXdxX3xX2xdf4bx6f5cx8301xc314xd85dxX3xX1x93bdxX3xX4bxea3bxX19xX3xfd57xX3xXaxX21xX28xX19xX3xX5xX2cxXaxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1xX37xX3x7404xX2fxX6fxX3xXcx9694xX19xX1xfd2exX3xac60xce1cxX3xX19xX24xX56xXbx87dexX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX76xde13xX3xX4xXc4xX3xb7bdxX3xX80xX77xX3xXb4xXb5xX3xX4xda2dxX3xX5xX56xXbxXbbxX3xX6bxX89xX8bxX8cxX7exX3xX1xX8fxX3xX19xX24xX56xXbxX3xXexX21xX37xX19xX3xX6bxX16xX89xX89xX89xX89xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0c1xX22xX4bxX70xXaxX12xXcxX21xX22xX19xX24xX3xX2xX7exX3xX80xX77xX3xXb4xXb5xX3xX19xX24xX56xXbxX3xX4xXc4xX3xXc9xX3xX80xX77xX3xXb4xXb5xX3xX4xXd2xX3xX5xX56xXbxX3xX24xX5exX16xX1bxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xXcxX21x8a26xX4xX1xXbbxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX1dxXd2xXbbxX3xbd3cxX8fxX4xX3xcca1xX37xX19xXbbxX3xf644xXdxX6xX3xf857xX1xX28xXbbxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xXcxX1xc8b0xX70xXbbxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX152xXdxX6xX19xX24xXbbxX3xX156xX1xX30xX31xX19xX24xX3xX1dxXdxb8cbxX19xXbbxX3xX156xX1xX30xX31xX19xX24xX3x97edxbaacxXbbxX3xX2fxed2bxX6xX3xX2fxX18xXdxX89xX3xX188xX30xX6xX3xX5xX2cxX3xX4xX2cxX19xX24xX3xX76xX77xX3xX5xX6fxX16xX3xX6bxX88xX88xX1xX6xX3xX5xe9a3xX6xX3xX16xX15xX6xX3xXb4xXb5xX3xX19xX24xX56xXbxXbbxX3xe6c2xX88xX88xX1xX6xX3xXb4xX30xX95xXdxX3xX156xX1xX1afxX4xX3xXcxX21xX13axX4xX1xX3xXb4xXb5xX3xX18xX19xX1xX3xX1xX30xX95xX19xX24xX3xX2xX89xX88xX88xX88xX3xXex93b7xX19xX3xX5xX1afxX6xX3xXb4xXb5xX3xX1xX30xX3xX1x78b9xX19xX24xb4abxX3xX1bfxX88xX88xX3xX4xX22xX19xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX1afxX4xXbbxX3xX1bfxX88xX3xX19xX24xX1x8fbexX19xX3xX4xX22xX19xX3xX24xXdxX6xX3xX4xf5b3xX16xX3xXb4xXb5xX3xX4xX73xX28xX19xX3xXexX21xXd2xXdxX1faxX3xX19xX1xXdxX17dxX73xX3xX4xXd2xX19xX24xX3xXexX21xX213xX19xX1xX3xX24xXdxX6xX22xX3xXexX1xXd2xX19xX24xXbbxX3xXexX1xX163xX70xX3xX5xbe7cxXdxXbbxX3xXexX21xX30xa7cdxX19xX24xX3xX1xd73exX4xXbbxX3xX76xX30xX25axX19xX24xX3xX76xXdx7a5fxX19xX3xXb4xXb5xX3xX1xX30xX3xX1xX1f7xX19xX24xXbbxX3xX19xX24xX56xXbxX3xX7xX92xX73xX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX19xX30xX84xX4xX89xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX6xXbxXbxX7xX39xX22xXbxX10xX19xX39xX16xX10xX4bxXdxX6xX39xXexX1xX73xX16xXb4xddf0xXbxX9xX19xX10xe29bxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xXc9xX2x7298xX8axX1bfxXexX7exX88xX8bxX8axX5xX8cxX89x75c8xXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX4xX10xf467xX22xXb4xX2e5xX10xX4xXexX3xX4bxX24xX16xX10xX4bxXdxX6xX3xX83xXdxX4bxX10xX22xX3xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xXexX70xXbxX10xX9xXaxX83xXdxX4bxX10xX22xX39xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xX10xX19xX4xX22xX4bxX10xX9xXaxd1a6xX6bxX101xX188xe52bxX80xd5f4xX188xc1f0xX101xX8cxX24xX2e5xX16xX33axX7exX72xX33axX22xX336xf834xXbxX83xX2xX8axX39xX39xX2fxX6bxX1bfxXc9xX1bfxX35xX152xdc2bxfbe8xX2daxX4bxX39xX355xc5dfxXexX24xX152xX13xX39xc25bxX24x96eexX35axed93xX14dxX149xX10xaf3cxXbxX35xX336xX2daxX346xb8aax6c82xXcxX83xXexX8bxX364xXbxX152xX368xX35xX35xX21xX338xX24xX7exX346xX70xX36fxX4exX4bxX101xX21xX6bxX36exX21xXb4xf96bxX21xX368xX8cxXexXdxX83xX7ex937axX346xX354xX19xX2caxX8bxX21xX354xX70xX2e5xX362xX2daxX360xX2caxX332xX8axX354xXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX16xX10xX4bxXdxX6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX6xXbxXbxX7xX39xX22xXbxX10xX19xX39xX16xX10xX4bxXdxX6xX39xXexX1xX73xX16xXb4xX2c5xXbxX9xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xXc9xX6bxX2xX6bxX2xXexX2xX2daxX2daxX8bxX5xX8bxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX4xX10xX2f4xX22xXb4xX2e5xX10xX4xXexX3xX4bxX24xX16xX10xX4bxXdxX6xX3xX83xXdxX4bxX10xX22xX3xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xXexX70xXbxX10xX9xXaxX83xXdxX4bxX10xX22xX39xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xX10xX19xX4xX22xX4bxX10xX9xXaxX332xX6bxX101xX188xX336xX80xX338xX188xX33axX101xX8cxX24xX2e5xX16xX33axX7exX72xX33axX22xX336xX346xXbxX83xXc9xX4bxX72xX355xX355xXdxX21xX2e5xX14dxX7xX2cax9a7bxX391xX2daxX391xX336xX13xX73xX88xX389xX4exX368xX391xX39xX39xX188xX88xX346xX346xX362xX4exX391xX13xXbxX21xX88xX2e5xX7xX24xX360xX4xX88xX83xX338xX355xX4bxX362xXc9xX391xXcxX35xX389xXc9xX188xX6xX70xXbxX1xX70xX332xX6bxX101xX346xX80xX88xX39xXcxX21xX368xX8cxXexXdxX83xX7exX391xX346xX354xX19xX2caxX8bxX21xX354xX70xX2e5xX362xX2daxX360xX2caxX332xX8axX354xXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX16xX10xX4bxXdxX6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX6xXbxXbxX7xX39xX22xXbxX10xX19xX39xX16xX10xX4bxXdxX6xX39xXexX1xX73xX16xXb4xX2c5xXbxX9xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xXc9xX6bxX1bfxX6bxX7exXexXc9xX8axX7exXc9xX5xX8cxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX4xX10xX2f4xX22xXb4xX2e5xX10xX4xXexX3xX4bxX24xX16xX10xX4bxXdxX6xX3xX83xXdxX4bxX10xX22xX3xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xXexX70xXbxX10xX9xXaxX83xXdxX4bxX10xX22xX39xX16xXbxX1bfxXaxX3xX4bxX6xXexX6xX2f4xX10xX19xX4xX22xX4bxX10xX9xXaxX332xX6bxX101xX188xX336xX80xX338xX188xX33axX101xX8cxX24xX2e5xX16xX33axX7exX72xX33axX22xX336xX346xXbxX83xX8cxX6xX149xX24xX36exX1xX6xX21xX1xX5xX83xX354xX338xX39xX355xX389xX47fxXbxX4exX73xX8axX72xX332xX6bxX101xX354xX1xX2e5xX7xX368xX2xX22xX47fxX4xX35xde7bxX188xX389xX364xX33axX72xX2daxX360xX7exX36fxXexX360xX39xX35axXexX2e5xX355xX6bxX338xX354xc5ebxX1bfxXdxX332xX6bxX101xX1xX35xX10xX360xX391xX80xX338xX8bxX47fxXbxX336xX2xX1bfxXbxX355xXbxX355xX389xX4exX7exXdxX35xX332xX6bxX101xX8bxX156xXcxX33axX5c4xX362xX332xX8axX354xXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX36exXdxX4bxX10xX22xX1bxX3xX1dxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX28xX19xX3xX5xX2cxX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1xX37xX3xX0xX10xX16xX12xXaaxX336xX19xX1xX3xXcxX1e9xX19xXb2xX0xX39xX10xX16xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX83xX12xX0xX39xX4bxXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX22xX4bxX70xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xX1faxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX70xX1bxXb4xX5xX22xX4xX391xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX5xX10xX338xXexX1bxX6xX73xXexX22xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX21xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX88xX8bxXexX2xX6bxX7exXc9xX5xX88xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX6bxX8bxX2xXexX2daxXc9xX2daxX8axX5xX8bxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX4exX24xX30xX25axXdxX3xX4bxX92xX19xX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1xX37xX3xX7xX31xX3xXexc3a3xX19xX3xX19xX24xX30xX25axXdxX3xX83xX6fxX3xXexX6fxXdxX3xX7xX18xX19xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX6bxX88xX2xX8bxX2xXexX1bfxX2xXc9xX88xX5xXc9xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xXcxX73xX70xX3xX19xX1xXdxX37xX19xX3xX83xadc4xX19xX3xX4xXc4xX3xX19xX1xXdxX17dxX73xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX1afxX4xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xa09axXexX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX5xX2cxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX2xX2xX8cxXexXc9xX88xX1bfxX2xX5xX8cxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX6bxX88xX88xXexX8cxXc9xX2daxX8cxX5xX2xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX6bxX6bxXc9xXexX7exX2xX8bxX5xX2daxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX2xX8bxXexX8axX88xX8axX5xX8axX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xX7xXexX21xX22xX19xX24xX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX88xXc9xXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX8cxX8cxX4bxX7exX2xX8cxX8axX88xX88xX8axXexX8axXc9xX8cxX8cxX5xX1bfxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4bxXexX1xX73xX16xXb4xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX10xX16xX12xX0xX39xX7xXexX21xX22xX19xX24xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX6bxX1bfxXexX2xX8axX6bxX1bfxX5xX8cxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX7exX6bxX2daxX2xX2daxXexXc9xX8cxX1bfxX8cxX5xX8axX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8bxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX88xX7exXexXc9xX6bxX2xX8axX5xX1bfxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX8bxX8bxXexX8bxXc9xX88xX8bxX5xX6bxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX149xX6fxX19xX24xX3xX16xX13axX4xXbbxX3xX76xX30xX25axX19xX24xX3xX7xX7faxXbbxX3xXexX21xX30xX25axX19xX24xX3xX1xX25fxX4xX3xX83xX6fxX3xX1xX6fxX19xX24xX3xX19xX24xX1xX213xX19xX3xX19xX24xXd2xXdxX3xX19xX1xX6fxX3xX4bxX92xX19xX3xXb4xXb5xX3xX19xX24xX56xXbxX3xX7xX92xX73xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX8axX8axXexX8bxX8axX88xX5xX8axX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX7exX6bxX2daxX8axX1bfxXexX1bfxXc9xX2daxX2daxX5xX2xX88xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX1bfxX2xXexX2daxX8axX2xX1bfxX5xX8axX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX2xX88xX7exXexX6bxX1bfxX8cxX8cxX5xXc9xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX8axX7exXexX2xX8axX2daxX8axX5xX6bxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX4exX24xX30xX25axXdxX3xX4bxX92xX19xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX76xXdxX3xX5xX13axXdxXbbxX3xX4bxXdxX3xX4xX1xX73xX70xcf6bxX19xX3xX76xX5exX3xX76xX13axX4xX3xXb4xc900xX19xX24xX3xXexX1xX73xX70xX17dxX19xX3xXb4xe561xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX6bxX8cxXexX2daxX1bfxX1bfxX5xX2daxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX7exXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX1bfxX8bxXexX2daxX8cxX88xX8axX5xXc9xX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX22xX4bxX70xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xX1faxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX70xX1bxXb4xX5xX22xX4xX391xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX5xX10xX338xXexX1bxX6xX73xXexX22xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX21xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX1bfxX2xX8cxXexX2daxX2daxX2daxX6bxX5xX7exX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX22xX4bxX70xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX88xX8cxXbxX80xX1faxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX70xX1bxXb4xX5xX22xX4xX391xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX5xX10xX338xXexX1bxX6xX73xXexX22xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX21xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX2xX1bfxX8cxXexX8axX6bxX1bfxX7exX5xX7exX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX22xX4bxX70xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xX1faxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX70xX1bxXb4xX5xX22xX4xX391xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX5xX10xX338xXexX1bxX6xX73xXexX22xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX21xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX8axX1bfxXc9xXexX2xX2xX8axX5xX8axX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX80xXexX2f4xX6xX5xXdxX24xX19xX1bxX3xX2e5xX73xX7xXexXdxX338xX70xX1faxXaxX12xX4exX24xX6xX70xX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX7xX7faxX19xX24xX3xX2xX8bxX39xX2xX88xXbbxX3xX13xX1xX163xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX5d8xX101xX4exX354xX3xXexd35cxX19xX1xX3xX1dxbd0cxX19xX24xX3xX362xX73xX28xX4xX3xX35xX1xX7faxX19xX1xX3xX4xX15xX19xX24xX3xX5x6f58xX4xX3xX5xX30xX253xX19xX24xX3xX4xX1xcd61xX4xX3xX19xd7cbxX19xX24xX3xX76xX77xX3xX5xX37xX19xX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1xX37xX3xX4xX1xX169cxX3xX76xX13axX22xX3xX16c1xX19xX24xX3xXbxX1xXc4xX3xX83xX84xXdxX3xX5xX2cxX3xX5x10154xXexXbbxX3xXexX1xX16c5xX16xX3xX1xX1f7xXdxXbbxX3xXexX21xX6xX22xX3xX72xX73xX6fxX3xX4xX16c1xX73xX3xXexX21xX253xX3xX4xX1xX22xX3xX19xX24xX30xX25axXdxX3xX4bxX92xX19xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xX1faxX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX70xX1bxXb4xX5xX22xX4xX391xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX5xX10xX338xXexX1bxX6xX73xXexX22xX1faxX16xX6xX21xX24xXdxX19xX2f4xX21xXdxX24xX1xXexX1bxX6xX73xXexX22xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX7exX8axX88xX88xX8bxXexX8bxX88xXc9xX7exX5xX2daxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX2xXc9xX8bxX8bxXexX8cxX1bfxX7exXc9xX5xX8cxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX2xX6bxX8cxXexXc9xX8axX8axX6bxX5xX7exX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX80xXexX2f4xX6xX5xXdxX24xX19xX1bxX3xX2e5xX73xX7xXexXdxX338xX70xX1faxXaxX12xX4exX1xXdxX17dxX73xX3xXexX73xX70xX8e9xX19xX3xX76xX30xX25axX19xX24xX3xX24xXdxX6xX22xX3xXexX1xXd2xX19xX24xX3xX76xXdxX3xX5xX13axXdxX3xX391xX1xXc4xX3xX391xX1xX16c5xX19xXbbxX3xXexX1xX56xX16xX3xX4xX1xbc3dxX3xX4xXc4xX3xX76xX22xX13axX19xX3xX391xX1xXd2xX19xX24xX3xXexX1xX127cxX3xX5xX30xX73xX3xXexX1xXd2xX19xX24xXbbxX3xX5xX16b6xX4xX3xX5xX30xX253xX19xX24xX3xX4xX1xX16c1xX4xX3xX19xX16c5xX19xX24xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX4xX1e9xX16xX3xX83xX6fxX3xX4xc5f8xXexX3xX4x101d8xX3xX5xX16b6xX4xX3xX5xX30xX253xX19xX24xX3xX391xX1xXd2xX19xX24xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX7faxX4xX3xXbxX1xX30xX31xX19xX24xX3xXexXdxX26bxX19xX3xX72xX73xX6xX3xX5xX13axXdxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX12xX0xXdxX16xX24xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX4bxXexX1xX1bxX8bxX8bxX88xXbxX80xX1faxX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX8axX7exX8cxXbxX80xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX89xXb4xX6xX22xX1xX6xXexXdxX19xX1xX89xX83xX19xX39xX19xX10xX2caxX7xX39xX2xX7exX1bfxX2xX39xX2xX88xX8bxX4bxX7exX2xX8bxX6bxX88xX2xX7exXexX8bxX2daxX7exX5xX1bfxX89xX2e5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX73xX16xX3xX6xX19xX1xX3xX4bxXdxX3xXexX21xX22xX19xX24xX3xX21xX22xX19xX3xX5xX73xX3xX1xX73xX22xX19xX24xX3xX391xX1xX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX19xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX80xXexX2f4xX6xX5xXdxX24xX19xX1bxX3xX4xX10xX19xXexX10xX21xX1faxXaxX12xX2fxX73xX70xX26bxX19xX3xX2fxX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1xX37xX3xX4xX1xX73x7c15xX19xX3xXb4xXb5xX3xX5xX30xX31xX19xX24xX3xXexX1xX16b6xX4xXbbxX3xX19xX30xX84xX4xX3xX73xX28xX19xX24xX3xXexX21xX253xX3xX4xX1e9xXbxX3xXb4xX6xX19xX3xX76xX21fxX73xX3xX4xX1xX22xX3xX80xX77xX3xX156xX1xX30xX31xX19xX24xX3xX188xX189xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX336xX73xXexX1xX22xX21xXaxX12xX4exX1xXc4xX16xX3xX156xX36exX89xX13xXcxX36exX0xX39xXbxX12
Nhóm PV.CTV