Người về Hà Tĩnh tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi xuống sân bay Vinh
(Baohatinh.vn) - Tất cả hành khách khi dừng chân tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh (Nghệ An) đều tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi trở về Hà Tĩnh. Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào trưa nay - 6/6/2021.
4212x559ex99ebx97e0x6f6dxb73fx923fx495fx4f2axX1x5560x43fdxX5x6960xX4x90d6xX9xX7xX3x9613xXcxXaxb256xX15xX6xX7x6276xaa18xX4x542axXcxX9xX7x759cx5781xc095x75d6x8d10xX4xX3x9d16xa918xX3xbef1x9316xX3xX1ax8022xXexX1xX3xX1cxa9d0x77cbxXexX3xX1cxX1x9919xX3xXexX22xX1xX4x55f0x81ffxX3x4f67xX4xbc3dxXexX3xX19xX1x75ffxX19xX3xX19xX1xc62axXexX22xX3xX12xX1x426fxXexX22xX3xX5x4ecbxX12xX1xX3x8d91xba1fxX27xX4xX5xc87exX2x423cxX3x651dxX1xX4xX3x64b6xX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxbe05xX3xb18dxX4xXexX1xX0x8ca0xX1xX2xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX2axX9xXaxX5xX7xX20xX1ax966axX1cxX3xX12xac87xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX66xX1xX4xX3xX5x7beexXexX22xX3xX12xX1xX34xXexX3xX1cxaae6xX4xX3xX5dxX97xXexX22xX3xX2axX2bxXexX22xX3xX66xX1x95bcxXexX22xX3xa237xX33xX54xX12xX3xX1cx6df2xX3xX78xX4xXexX1xX3x56d3xX21xX22xX1xX44xX3x7181xXexa82exX3x8e6dxX28xX33xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xXexX22x99b9xX1cxX3xX12xXc2xXexX22xX3xX1cxX49xX12xX3xX19xX1xX4exXexX22xb57fxX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX1cxb676xX23x77fcxX12xX3xX66xX1xX4xX3xX1cxX11bx7af5xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xa4f6xX3xb92fxX1xX4xX3xXexX1xc8cfxXexX3xX12xX39xXaxX3x9bfbxX78xX3xaaecxX49xX5exX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX27xX2bxX5exX3xX1cxX11bxX23xXaxX3xXexXaxX76xX3xX62xX3xa716xX7dxX15fxX7dx594ax760exX163xX2xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX40xX12xX9xX62xX5exX42xbbf1xX9xX12xX1cxX3xX5xX22xX40xX9xX5xX4xXaxX3xX27xX4xX5xX9xX5exX3xX40xX19x5f78xX3xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7x8468xX4xX5xX1cxX1x9e14xX3xX2xX164xX164x95cbx4d45xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3x86eexX163xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxXaxX19xX19xX15xX7dxX5exX19xX9xXexX7dxX40xX9xX5xX4xXaxX7dxX1cxX1xX33xX40xX42x47eexX19xX6xXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1a4xX64xX5xX164xX2xX2x9e87xX15fxX202xX163xX1cxX163xX15fxX64x6b7bxXcxX1a4xX62xX4xX40xX22xX62xX1cbxX15fxX1a4xX15fxX132xX18fxX19xX22xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX62xX1cxX76xX19xX9xX6xX7xX27xX4xX5xX9xX5exX7dxX40xX19xX1a4xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX62xX9xXexX12xX5exX5xX9xX6xX7x5731xX66xXd9x442bxX242xX7dxX40xX15fxX42xX5xX2axX2axX1x5088xX11bxX1cbxX2xX144xX6axX21x7cadxX9xX202xX64xac94xX22xX1b6xX24cxX11bxX18fxX5dxX15xX6axX19xX15fxX5exX5exX33xX24cxX242x7853x885axX42xX1cx6edfxX1cxX1cxX163xX5dx9994xX1xX242xX64xXd9xX78xX19x8405xX11bxb945xX21xX242xX242xX134xX33xacecxb055xX164xX257xX26bxX1cxc581x50fexX163xXcxX267xX1cbxX21x73fcxX27xX18fxXd9xX270xX78xX19xX24cxX1b6xX15xX1a4xX141xX2axX27fxXexX76xX18fxX280xX242xX1cbxX40xX1axX164xX5exX40xX2xX268xX141xX18fxX23fxX279xX23fx9208xX270xX18fxXc6xXexX20axX4xX270xX1axX5exX1xX1c0xX163xX144xX24cxX2xX24cxX134xX27fx4739xXcxX2acxXd9xX2acxX76xX2bfxX141xX2axX15fxX5exX4xX1xXcxXc6xX6axX28cxX277xX2bfxX267xX27xX1cbxc765xXc6xX1c0xX1cbxX257xX1c0xX1cbxX257xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX62xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX78xX4xX5xX9xX5exX1bbxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX62xXaxX11bxX22xX15xX6xX7xX202xX1cbxX132xX163xX2xX64xX20axX1cbxX1cbxX1bbxX164xX1bbxX2xX15fxX64xX1bbxX164xX1bbxX2xX1bbxX2xX1bbxX2xX164xX164xX1c0xX1bbxX164xX1bbxX2xX163xX20axX164xX1bbxX267xX163xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX20xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX3xX5xX1cxX1xX33xX40xX42xX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX163xX202xX202xX1cxX202xX1cbxX15fxX163xX163xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX202xX163xX164xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX253xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX3xXd3xX21xX22xX1xX44xX3xXd9xXexXdbxX3xXcxX2bxX3xXex670bxX4xX3xX1cxX1xX23xX24xXexX22xX3xX6axX33xX76xX3fxXexX3xX12x6d7axX3xXcxX23x454dxXexX22xX3xXcxX11dxXexX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX1cxXa9xX3xX12xX49xX12xX3xX1cx499exXexX1xX104xX3xX1cxX1xX2bxXexX1xX3xX1cxX11bxX3fxXexX3xX1cxX5exX2bxXexX3xX280xX33xX54xX12xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX132xX3xX253xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX22xX1xX4xX3xXexX1xX13axXexX3xX163xX3xX12xXaxX3xX40x736cxX12xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX27xX2bxX5exX3xX15xX49xXexX22xX3xX202xX7dxX15fxX104xX3xX12xXc2xXexX22xX3xX1cxX49xX12xX3xX19xX1xX4exXexX22xX104xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xXcxaec2xX12xX3xXcxX23xX4b7xXexX22xX3xX12xX1x74b3xX12xX3xXex88edxXexX22xX3xX27xX2bxX3xX1cxX93xX1cxX3xX12xX97xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xX126xX3xX40xX55dxX12xX3xX12xXaxX5exX132xX3xa6afxXf3xX12xX3xX42xX4xX44xX1cxX104xX3xXddxX54xX4xX3xX27xX11dxX4xX3xXexX1x508bxXexX22xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX1cxX4xXccxX19xX3xX1cxc579xX12xX3xX5xX4xX3xX12xX1xX33xX76xaa41xXexX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX104xX3xX1cxX1xX552xX12xX3xX1xX4xX44xXexX3xXexX22xX33xX76xX3fxXexX3xX1cxX517xX12xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xXcxX2bxX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX280xX33xXaxXexX3xX1cxX11bxb6fcxXexX22xX3xXexX1xX93xX1cxX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX163xX20axX202xX163xX1cxX1cbxX1cbxX64xX64xX2xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX2xX1a4xX64xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX253xX49xXexX22xX3xX15fxX7dxX15fxX104xX3xXaxXexX1xX3xX141xX132xX1axX132xXd9xX3xXd3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX40xXf3xX12xX3xX49xX5exX3xXddxX9xXexX104xX3xX280xX33xX3fxX3xX126xX3xX6axa2b6xX3xX21xXaxX40xX3xX141xX1x9b62xX12xX3xX1axX1xX561xXexX22xX104xX3xX1xX33xX76xX44xXexX3xX5dxbd56xX40xX3xX2bfxX33xX76xX3fxXexXdbxX3xXcxX2bxX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX1cxX11bxX3fxXexX3xX12xX1xX33xX76xXccxXexX3xX42xXaxX76xX3xX12xX39xXaxX3xX78xX21xX2xX163xX15fxX163xX3xX1cxXa9xX3xX1axX141xX132xX3xX2ax8362xX3xX5dxX1x8684xX3xX2d5xX4xXexX1xX3xX27xX28xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX3xX27xX2bxX5exX3xXcxX783xX12xX3xX2xX164xX1xX104xX3xX12xX1xX5exX3xX42xX4xXccxX1cxX1bbxX3xa210xX2d5x7863xX1cxX3xXexX22xX2bxX76xX3xX1cxX11bxX23xX11dxX12xX3xX66xX1xX4xX3xXcxX3fxXexX3xX40xX49xX76xX3xX42xXaxX76xX104xX3xX1cxXc2xX4xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX42xX4xXccxX1cxX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xXddxX77bxX3xX22xX1xX4xX3xXexX1xX13axXexX3xX163xX3xX12xXaxX3xX5xX23xX4a2xXexX22xX3xX1cxX7d3xXexX1xX3xX1cxXb3xX4xX3xX6axX77bxX3xX1axX1xXb3xX12xX1xX3xX1axX11bxX33xXexX22xX3xXd3xX1axX141xX132xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xXdbxX132xX3xX2axXaxX4xX3xX1cxX11bxX23xX24xXexX22xX3xX1xX4b7xX19xX3xXexX2bxX76xX3xX12x8e77xXexX22xX3xX1cxXa9xXexX22xX3xXcxX2bxX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX104xX3xX12xX13axX19xX3xX42xXccxXexX3xX1cxXb3xX4xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX3xXexX3fxXexX3xX1cxXc2xX4xX3xX12xX2bxXexX22xX3xX12xX794xXexX3xX1cxX11bxX604xXexX22xX3xX1xX4a2xXexX3xX1cxX11bxX5exXexX22xX3xX27xX4xX44xX12xX3xX1cxX11bxXaxXexX22xX3xX42xX59xX3xX12xX49xX12xX3xX66xX4xXccxXexX3xX1cxX1xX55dxX12xX104xX3xX27xX13axX1cxX3xX5xX5b7xXexX22xX3xX19xX1xX4exXexX22xX104xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX132xX3xX270xX1xXc2xXexX22xX3xX12xX1xX4d2xX3xX1cxX1xX552xX12xX3xX1xX4xX44xXexX3xX1cxX1xXc2xXexX22xX3xXddxX4xX44xX19xX3xX202xX270xX3xX1cxX11bxX5exXexX22xX3xX15xX33xX54xX1cxX3xX12xX1xX33xX76xXccxXexX3xX42xXaxX76xX104xX3xX1cxXc2xX4xX3xX27xX2bxX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX1cxX1xX34xXexX3xX15x4d86xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX27xX4xX44xX12xX3xX12xX49xX12xX1xX3xXcxX76xX3xX1cxXb3xX4xX3xXexX1xX2bxX3xXexX1x5a3exX40xX3xX42xX97xX5exX3xXddxX97xX40xX3xXaxXexX3xX1cxX5exX2bxXexX3xX12xX1xX5exX3xX42xX97xXexX3xX1cxX1xX34xXexX3xX12xX88axXexX22xX3xXexX1xX23xX3xX12xX803xXexX22xX3xXddxX7cfxXexX22x5facxX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX164xX164xX267xX1cxX267xX1cbxX15fxX1a4xX15fxXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX202xX2xX20axX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX1axX93xX1cxX3xX12xX97xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX12xX4b3xX3xXcxX59xX12xX1xX3xX1cxX11bxa1c6xXexX1xX3xXddxXccxXexX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX15xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX11bxX24xX4xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX3xXddxX28xX33xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX5dxX97xXexX22xX3xX1xX2bxXexX22xX3xX66xX1xXc2xXexX22xX3xXc6xX33xX54xX12xX3xX1cxXccxX3xX78xX4xXexX1xX3xX27xX2bxX3xX12xX49xX12xX3xXexX1xX2bxX3xX6axX9xX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX12xX1xX33xX76xX5c1xXexX3xX1cxX1xXc2xXexX22xX3xX1cxX4xXexX3xX12xX1xX4xX3xX1cxX4xXccxX1cxX3xX27xX28xX3xX1cxXb1axXexX1xX3xX1xXb1axXexX1xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX1cxXb3xX4xX3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX3xXexX2bxX76xX3xXd3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xXdbxX132xX3xX5dxX49xX12xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX27xX28xX3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX3xXddxX28xX33xX3xX19xX1xX97xX4xX3xX1cxX1xX552xX12xX3xX1xX4xX44xXexX3xX27xX4xX44xX12xX3xX66xX1xXaxX4xX3xX42xX49xX5exX3xX76xX3xX1cxXccxX3xX27xX2bxX3xXcxX4xX3fxXexX3xX1xX44xX3xX1cxX11bxX23xX11dxX12xX3xX27xX11dxX4xX3xX12xX4a2xX3xX15xX126xX3xX76xX3xX1cxXccxX3xX1cxXb3xX4xX3xXexX4a2xX4xX3xX1cxX1xX23xX24xXexX22xX3xX1cxX11bxX783xX3xXddxX5c1xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX1xX23xX11dxXexX22xX3xX5x4524xXexX3xX1cxX1xX552xX12xX3xX1xX4xX44xXexX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX12xX49xX12xX1xX3xXcxX76xX3xX1cxXb3xX4xX3xXexX1xX2bxX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX163xX64xX202xX20axX1cxX267xX15fxX2xX1cbxX267xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX267xX164xX64xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX253xX5exXexX22xX3xX15xX5exXexX22xX3xX27xX11dxX4xX3xX27xX4xX44xX12xX3xXddxX5exX3xX1cxX1xX34xXexX3xXexX1xX4xX44xX1cxX104xX3xX11bx43f9xXaxX3xX1cxXaxX76xX3xX15xX49xX1cxX3xX66xX1xX33xX794xXexX3xX1cxX11bxX23xX11dxX12xX3xX66xX1xX4xX3xXcxX3fxXexX3xX6axX9xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX104xX3xX12xX49xX12xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX1xX23xX11dxXexX22xX3xX5xXc55xXexX3xX22xX1xX4xX3xXcxXb3xX4xX3xX1cxX1xXc2xXexX22xX3xX1cxX4xXexX3xX12xX49xX3xXexX1xX34xXexX3xX27xX2bxX3xXcxX59xX12xX1xX3xX1cxX11bxXb1axXexX1xX3xX5xX4xX3xX12xX1xX33xX76xX5c1xXexX3xX27xX2bxX5exX3xX15x6a11xX3xX1cxX1xX9xX5exX3xX5x9c78xX4xX132xX3xX1axX11bxX3fxXexX3xX12xX1xX33xX76xXccxXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX21xX2xX163xX15fxX163xX3xX27xXa9xXaxX3xX1xXb3xX3xX12xX49xXexX1xX104xX3xX12xX4b3xX3xX11bxX93xX1cxX3xXexX1xX4xX28xX33xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xXcxX2bxX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX104xX3xX12xX1xX39xX3xX76xXccxX33xX3xXcxX2bxX3xX12xX49xX12xX3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX1bbxX3xX5dxXaxXexX3xX27fxX803xX12xX104xX3xX5dxX794xX40xX3xX2bfxX33xX76xX3fxXexX104xX3xX1axX141xX132xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX104xX3xX1cxX1xX59xX3xX6axX77bxX3xX2axX7cfxXexX22xX3xX27fxX2exXexX1xX132xX132xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX163xX64xX1a4xX163xX1cxX2xX15fxX1cbxX163xX20axXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX20axX1a4xX202xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX78xX4xX44xX12xX3xX12xX13axX19xX3xXexX1xX13axX1cxX3xX5xXaxXexX1xX3xX15xX49xX12xX1xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX15xX961xX3xX22xX4xX783xX19xX3xXexX1xX2bxX3xX6axX9xX3xX12xX33xXexX22xX3xX12xX93xX19xX3xX12xX1xX5exX3xXcxX552xX12xX3xXcxX23xX4b7xXexX22xX3xX12xX1xX55dxX12xX3xXexX561xXexX22xX3xX19xX1xX5b7xX12xX3xX27xX5b7xX3xX12xXc2xXexX22xX3xX1cxX49xX12xX3xX1cxX11bxX33xX76xX3xX27xXccxX1cxX3xX1cxX11bxX5exXexX22xX3xX1cxX11bxX23xX24xXexX22xX3xX1xX4b7xX19xX3xX12xc92dxXexX3xX1cxX1xX4xXccxX1cxX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX164xX2xX267xX1cxX15fxX163xX164xX202xX267xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX1cbxX267xX1a4xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20x5b80xXexX22xX3xX21xX22xX33xX76x8731xXexX3xX58exX55dxX12xX3xX2ax6745xXexX22xX3xX62xX3xX141xX1xX5b7xX3xX1cxX11bxX49xX12xX1xX3xX6axX9xX3xX12xX1xX126xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX12xX39xXaxX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX27x86e6xX3xX1axX1xX2bxXexX1xX3xX1axX11bxX33xXexX22xX3xXd3xXddxX59xXaxX3xX12xX1xX4d2xX3xX1cxXb3xX4xX3xX1xX33xX76xX44xXexX3xX5dxX794xX40xX3xX2bfxX33xX76xX3fxXexX104xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xXdbxX3xX12xX1xX5exX3xX42xX4xXccxX1cxX1bbxX3xX801xX1axXa9xX3xX15xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX1cxX49xX4xX3xX42xX1223xXexX22xX3xX19xX1xX49xX1cxX3xX1cxX11bxX126xX3xXcxXb3xX4xX3xX27xX2bxX3xXexX1xX93xX1cxX3xXcxX2bxX3xX66xX1xX4xX3xX1cxX11bxX3fxXexX3xXddxX59xXaxX3xX42xX2bxXexX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xXddxX77bxX3xX6axX33xX93xX1cxX3xX1xX4xX44xXexX3xX12xXaxX3xX5xX23xX4a2xXexX22xX3xX1cxX7d3xXexX1xX104xX3xXexX1xX2bxX3xX6axX9xX3xX280xX33xX76xX3xXddxX59xXexX1xX3xX66xX1xXc2xXexX22xX3xX280xX33xX49xX3xX2xX164xX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xXddxX54xX4xX3xX27xX11dxX4xX3xX6axX9xX3xX2xX15fxX3xX12xX1x4b62xX3xX27xX2bxX3xX2xX202xX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xXddxX54xX4xX3xX27xX11dxX4xX3xX6axX9xX3xX1cbxX164xX3xX12xX1xX132dxX132xX3xX1axX11bxX5exXexX22xX3xX1cxX11bxX23xX24xXexX22xX3xX1xX4b7xX19xX3xXcxX23xX4b7xXexX22xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX27xX23xX4b7xX1cxX3xX280xX33xX49xX3xX280xX33xX76xX3xXddxX59xXexX1xX3xXexX4b3xX4xX3xX1cxX11bxX3fxXexX104xX3xX12xX1xX783xXexX22xX3xX1cxXc2xX4xX3xX15xX961xX3xX1cxX4xXccxXexX3xX1xX2bxXexX1xX3xXddxXe62xX4xX3xX6axX9xX3xXcxX11dxXexX3xX1xX4a2xXexX3xXexX1xX98axX40xX3xXddxX97xX40xX3xX42xX97xX5exX3xX66xX1xX5exX97xXexX22xX3xX12xX49xX12xX1xX3xXaxXexX3xX1cxX5exX2bxXexX132xX3xX2axX4xX44xXexX3xX1cxXb3xX4xX104xX3xXexX1xX2bxX3xX6axX9xX3xX12xX88axXexX22xX3xX1cxX1xX23xX24xXexX22xX3xX6axX33xX76xX3fxXexX3xX12xX1xX33xX794xXexX3xX42xX59xX3xXddxX10caxX76xX3xXddxX39xX3xX5xX5b7xXexX22xX3xX12xX5b7xX3xX15xX49xX1cxX3xX66xX1xX33xX794xXexX104xX3xX66xX1xX794xX33xX3xX1cxX11bxXaxXexX22xX132xX132xX132xX3xX27xX2bxX3xXexX1xX517xX12xX3xXexX1xX126xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX12xX1223xXexX22xX3xX12xX1xX33xXexX22xX3xX1cxXaxX76xX3xX1cxX1xX552xX12xX3xX1xX4xX44xXexX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX9bcxX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX163xX1cbxX15fxX1cxX20axX20axX20axX202xX2xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX64xX202xX64xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX253xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX6axX33xX93xX1cxX3xX1xX4xX44xXexX3xX163xX3xX12xXaxX3xX5xX23xX4a2xXexX22xX3xX1cxX7d3xXexX1xX3xX27xX11dxX4xX3xX27xX4xX11bxX33xX15xX3xX253xXd9xX285xX253xX62xX5dxX5exX78xX62xX163xX104xX3xX40xX604xX4xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xXddxX28xX33xX3xb433xX3xX1cxX1xX55dxX12xX3xX12xXaxX5exX3xXexX1xX93xX1cxX3xX27xX28xX3xX27xX4xX44xX12xX3xX42xX97xX5exX3xX27xX44xX3xX15xX55dxX12xX3xX66xX1x4574xX9xX3xX12xX1xX5exX3xX40xXb1axXexX1xX3xX27xX2bxX3xX12xX803xXexX22xX3xXddxX7cfxXexX22xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX164xX202xX15fxX1cxX202xX1a4xX1a4xX2xX164xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX202xX15fxX20axX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX1axX11bxX5exXexX22xX3xX1cxX24xX3xX66xX1xXaxX4xX3xX76xX3xX1cxXccxX3xXddxX4xX44xXexX3xX1cxXddfxX104xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX1cxX1xX23xX24xXexX22xX3xX12xX34xXexX3xXexX1xX517xX12xX104xX3xX6axX9xX40xX3xX6axX124bxX1cxX3xX11bxX93xX1cxX3xX66x55baxX3xX27xX28xX3xXcxX59xX12xX1xX3xX1cxX11bxXb1axXexX1xX3xX5xX4xX3xX12xX1xX33xX76xX5c1xXexX3xX12xX39xXaxX3xX40xXb1axXexX1xX3xX15xX517xX19xX3xX1cxX11dxX4xX132xX3xX58exXf3xX12xX3xX42xX4xX44xX1cxX104xX3xXddxX54xX4xX3xX27xX11dxX4xX3xXcxX59xX12xX1xX3xX1cxX11bxXb1axXexX1xX3xXcxX4xX3fxXexX3xX280xX33xXaxXexX3xX1cxX11dxX4xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xXd3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX3xXddxXaxXexX22xX3xX12xX4b3xX3xX5xX4xX121bxXexX3xX42xX4xXccxXexX3xX5xX59xX12xX1xX3xX42xX44xXexX1xX3xX19xX1xX55dxX12xX3xX1cxXb3xX19xXdbxX3xX12xX88axXexX22xX3xXexX1xX23xX3xX27xX4xX44xX12xX3xX1cxX4xXccxX19xX3xX6axX783xX12xX3xX27xX11dxX4xX3xXexX22xX23xX24xX4xX3xX1cxX1xX34xXexX104xX3xX1xX604xX3xX1xX2bxXexX22xX104xX3xX42xXb3xXexX3xX42x9061xX3xX126xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX11bxXaxX3xX21xX22xX1xX44xX3xXd9xXexX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX4xX5dxX9xXexX1cxX9xX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX1bbxX3xX15fxX2xX202xX19xX6axX1c1xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX1bbxX3xX1a4xX2xX164xX19xX6axX1c1xX7xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX7dxX4xX132xX42xXaxX5exX1xXaxX1cxX4xXexX1xX132xX27xXexX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX2xX5xX164xX2xX2xX1cbxX2xX164xX15fxX1cxX64xX64xX267xX1cbxX202xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX1eexX11bxX6xX2xX20axX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX1b6xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX15fxX2xX202xX7xX3xX1xX9xX4xX22xX1xX1cxX6xX7xX1a4xX2xX164xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX5dxXaxX19xX1cxX4xX5exXexX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX27fxX552xX12xX3xXcxX23xX4b7xXexX22xX3xXexX1xX34xXexX3xX27xX4xX3fxXexX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX3xX12xX88axXexX22xX3xX1cxX1xX23xX24xXexX22xX3xX6axX33xX76xX3fxXexX3xXcxX23xX33xX3xX1cxX34xX40xX3xX1cxX11dxX4xX3xX27xX4xX44xX12xX3xXexX1xX517xX12xX3xXexX1xX126xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xX66xX1xXaxX4xX3xX42xX49xX5exX3xX5xX59xX12xX1xX3xX1cxX121bxX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX1cxX1xX552xX12xX132xX3xX58exX7cfxXexX22xX3xX1cxX1xX24xX4xX104xX3xX1cxX1xXc2xXexX22xX3xX1cxX4xXexX3xX1cxX11dxX4xX3xX40xX803xX1cxX3xX15xX54xX3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX3xX1cxX11bxX3fxXexX3xX12xX97xX3xXexX23xX11dxX12xX3xXddxXaxXexX22xX3xX22xX1xX4xX3xXexX1xX13axXexX3xX12xX49xX12xX3xX12xXaxX3xX40xX517xX12xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX104xX3xX1cxX11bxX5exXexX22xX3xXddxX4b3xX3xX12xX4b3xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX42xXcxX5exX12xX66xX280xX33xX5exX1cxX9xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1cxX11bxX4xX12xX1xX5xXaxXexX7xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX144xX5exX5xX76xX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX18fxX33xX15xX1cxX4xX277xX76xX1c1xX7xX20xX253xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX22xX1xX4xX3xXexX1xX13axXexX3xX163xX3xX12xXaxX3xX40xX517xX12xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX27xX2bxX5exX3xX15xX49xXexX22xX3xX202xX7dxX15fxX104xX3xX12xXc2xXexX22xX3xX1cxX49xX12xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX12xX1xX783xXexX22xX3xX1cxXc2xX4xX3xX66xX7d3xX12xX1xX3xX1xX5exXb3xX1cxX3xX126xX3xX40xX55dxX12xX3xX12xXaxX5exX3xXexX1xX93xX1cxX132xX3xX2axX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xXddxX4xX7dxXddxXccxXexX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX12xX10caxXexX3xX12xX1xX93xX19xX3xX1xX2bxXexX1xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX66xX1xXaxX4xX3xX42xX49xX5exX3xX76xX3xX1cxXccxX104xX3xXddxX9xX5exX3xX66xX1xX794xX33xX3xX1cxX11bxXaxXexX22xX3xXddxX783xXexX22xX3xX12xX49xX12xX1xX104xX3xX22xX4xX5a2xX3xX66xX1xX5exX97xXexX22xX3xX12xX49xX12xX1xX3xX66xX1xX4xX3xXcxX2bxX40xX3xX1cxX1xX39xX3xX1cxX5b7xX12xX104xX3xX66xX1xX4xX3xXexX22xX7cfxX4xX3xX1cxX11bxX5exXexX22xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX24xX3xX11bxXaxX3xX1cxX2bxX33xX3xX42xXaxX76xX3xX27xX2bxX3xX66xX1xX4xX3xXcxX93xX76xX3xX1xX2bxXexX1xX3xXcxX15f2xX132xX132xX132xX3xX58exX54xX4xX3xX27xX11dxX4xX3xX1xX2bxXexX1xX3xX66xX1xX49xX12xX1xX3xXddxXccxXexX3xX66xX1xX4xX3xX12xX4b3xX3xX42xX4xX5c1xX33xX3xX1xX4xX44xXexX3xX15xX54xX1cxX104xX3xX1xX5exX104xX3xXddxXaxX33xX3xX11bxX49xX1cxX3xX1xX604xXexX22xX104xX3xX66xX1xX4b3xX3xX1cxX1xX126xX3xXddxX28xX33xX3xXddxX23xX4b7xX12xX3xX42xX49xX5exX3xXexX22xXaxX76xX3xX12xX1xX5exX3xX42xX803xX3xX19xX1xX13axXexX3xX76xX3xX1cxXccxX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xXddxX5c1xX3xX1xX132dxX3xX1cxX11bxX4b7xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX5xX4xX27xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX5exXexX1cxX9xXexX1cxX7xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xX5xX4xX27xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xXaxX33xX1cxX1xX5exX11bxX7xX3xX15xX1cxX76xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX6axX1cxX62xXaxXcxX4xX22xXexX1bbxX3xX11bxX4xX22xX1xX1cxX1c1xX7xX20xX0xX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX134xX4xX49xX40xX3xXddxX54xX12xX3xX5dxX97xXexX22xX3xX2axX2bxXexX22xX3xX66xX1xXc2xXexX22xX3xXc6xX33xX54xX12xX3xX1cxXccxX3xX78xX4xXexX1xX3xX2axX5exX2bxXexX22xX3xX78xX561xXexX3xX1axX1xX23xX0xX7dxX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xX7dxX42xXcxX5exX12xX66xX280xX33xX5exX1cxX9xX20xX0xX5xX4xX27xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX5xX11bxX9xXcxXaxX1cxX9xX5xX7xX20xX0xX33xXcxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1cxX4xX1cxXcxX9xX62xX1cxX1xX33xX40xX42xX62xXaxXexX5xX62xX15xXaxX19xX5exX7xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX1axX1xX3fxX40xX3xX1cbxX3xX12xXaxX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX104xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX13axX19xX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX11bxX2bxX3xX15xX5exX49xX1cxX3xX24cxX2xX3xXddxX5c1xX3xX66xX1xX5exXaxXexX1xX3xX27xX1223xXexX22xX7xX3xX1xX11bxX9xX277xX6xX7xX7dxX76xX62xX1cxX9xX7dxX1cxX1xX9xX40xX62xX1cbxX62xX12xXaxX62xXexX1xX4xX9xX40xX62xX12xX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX62xX1xXaxX62xX1cxX4xXexX1xX62xX1cxXaxX19xX62xX1cxX11bxX33xXexX22xX62xX11bxXaxX62xX15xX5exXaxX1cxX62xX277xX2xX62xX5xX9xX62xX66xX1xX5exXaxXexX1xX62xX27xX33xXexX22xX7dxX163xX2xX1cbxX2xX15fxX20axX132xX1xX1cxX40xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX40xX9xX5xX4xXaxX7dxX2xX163xX164xX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX1cbxX1cbxX5xX164xX164xX64xX1cbxX202xX164xX20axX1cxX163xX64xX64xX267xX202xXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxXaxX20xX0xX5xX4xX27xX20xX0xX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX1axX1xX3fxX40xX3xX1cbxX3xX12xXaxX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX104xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX13axX19xX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX11bxX2bxX3xX15xX5exX49xX1cxX3xX24cxX2xX3xXddxX5c1xX3xX66xX1xX5exXaxXexX1xX3xX27xX1223xXexX22xX7xX3xX1xX11bxX9xX277xX6xX7xX7dxX76xX62xX1cxX9xX7dxX1cxX1xX9xX40xX62xX1cbxX62xX12xXaxX62xXexX1xX4xX9xX40xX62xX12xX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX62xX1xXaxX62xX1cxX4xXexX1xX62xX1cxXaxX19xX62xX1cxX11bxX33xXexX22xX62xX11bxXaxX62xX15xX5exXaxX1cxX62xX277xX2xX62xX5xX9xX62xX66xX1xX5exXaxXexX1xX62xX27xX33xXexX22xX7dxX163xX2xX1cbxX2xX15fxX20axX132xX1xX1cxX40xX7xX20xX1axX1xX3fxX40xX3xX1cbxX3xX12xXaxX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX104xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX13axX19xX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX11bxX2bxX3xX15xX5exX49xX1cxX3xX24cxX2xX3xXddxX5c1xX3xX66xX1xX5exXaxXexX1xX3xX27xX1223xXexX22xX0xX7dxXaxX20xX0xX7dxX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX5dxX1xX39xX3xX1cxX59xX12xX1xX3xX28cxX144xX21xX257xX3xX1cxX4d2xXexX1xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX78xXe6axX3xX1axX11bxX604xXexX22xX3xX2axX97xX4xX3xX76xX3fxX33xX3xX12xX10caxX33xX3xXexX22xX2bxXexX1xX3xX76xX3xX1cxXccxX3xX12xX1223xXexX22xX3xX12xX49xX12xX3xXddxX59xXaxX3xX19xX1xX23xX4a2xXexX22xX3xX27xX2bxX3xXcxX552xX12xX3xXcxX23xX4b7xXexX22xX3xX12xX1xX55dxX12xX3xXexX561xXexX22xX3xX1cxX13axX19xX3xX1cxX11bxX33xXexX22xX3xX27xX2bxX5exX3xX12xX33xX803xX12xX104xX3xX1cxX11bxX33xX76xX3xX27xXccxX1cxX3xX1xXccxX1cxX3xX12xX49xX12xX3xX24cxX2xX3xXddxX5c1xX3xX66xX1xX5exXaxXexX1xX3xX27xX1223xXexX22xX104xX3xX66xX4xX5c1xX40xX3xX15xX5exX49xX1cxX3xX5xX59xX12xX1xX3xXexX1xXaxXexX1xX3xX12xX1xX4b3xXexX22xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX19xX1xX5exXexX22xX3xX1cxX1617xXaxX3xX40xX803xX1cxX3xX19xX1xX10caxXexX3xX1cxX1xXc2xXexX3xX12xX4b3xX3xX27xX4b7xX3xX12xX1xX7cfxXexX22xX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX126xX3xX1axX1xXb3xX12xX1xX3xX2axX2bxX7xX3xX1xX11bxX9xX277xX6xX7xX7dxX76xX62xX1cxX9xX7dxX1xXaxX62xX1cxX4xXexX1xX62xX19xX1xX5exXexX22xX62xX1cxX5exXaxX62xX40xX5exX1cxX62xX19xX1xXaxXexX62xX1cxX1xX5exXexX62xX12xX5exX62xX27xX5exX62xX12xX1xX5exXexX22xX62xXexX1xX4xX9xX40xX62xX12xX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX62xX5exX62xX1cxX1xXaxX12xX1xX62xX1xXaxX7dxX163xX2xX1cbxX2xX267xX64xX132xX1xX1cxX40xX7xX20xX0xX4xX40xX22xX3xX15xX11bxX12xX6xX7xX7dxX40xX9xX5xX4xXaxX7dxX2xX163xX164xX7dxXexX9xX1b6xX15xX7dxX163xX2xX163xX163xX7dxX2xX202xX163xX5xX164xX2xX164xX1a4xX64xX1cbxX267xX1cxX20axX164xX163xX267xX20axXcxX164xX132xX18fxX19xX22xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX1cxX33xX34xXexX3xX1cxX1xX39xX3xXexX22xX1xX4xX3fxX40xX3xX42xX4xX44xXexX3xX19xX1xX49xX19xX3xX19xX1xX4exXexX22xX3xX12xX1xX54xXexX22xX3xX5xX59xX12xX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX66xX1xX4xX3xX6axX33xX54xXexX22xX3xX15xX34xXexX3xX42xXaxX76xX3xX78xX4xXexX1xX7xX3xX7dxX20xX0xX7dxXaxX20xX0xX5xX4xX27xX20xX0xX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX19xX1xX5exXexX22xX3xX1cxX1617xXaxX3xX40xX803xX1cxX3xX19xX1xX10caxXexX3xX1cxX1xXc2xXexX3xX12xX4b3xX3xX27xX4b7xX3xX12xX1xX7cfxXexX22xX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX126xX3xX1axX1xXb3xX12xX1xX3xX2axX2bxX7xX3xX1xX11bxX9xX277xX6xX7xX7dxX76xX62xX1cxX9xX7dxX1xXaxX62xX1cxX4xXexX1xX62xX19xX1xX5exXexX22xX62xX1cxX5exXaxX62xX40xX5exX1cxX62xX19xX1xXaxXexX62xX1cxX1xX5exXexX62xX12xX5exX62xX27xX5exX62xX12xX1xX5exXexX22xX62xXexX1xX4xX9xX40xX62xX12xX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX62xX5exX62xX1cxX1xXaxX12xX1xX62xX1xXaxX7dxX163xX2xX1cbxX2xX267xX64xX132xX1xX1cxX40xX7xX20xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xX19xX1xX5exXexX22xX3xX1cxX1617xXaxX3xX40xX803xX1cxX3xX19xX1xX10caxXexX3xX1cxX1xXc2xXexX3xX12xX4b3xX3xX27xX4b7xX3xX12xX1xX7cfxXexX22xX3xXexX1xX4xX121bxX40xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX126xX3xX1axX1xXb3xX12xX1xX3xX2axX2bxX0xX7dxXaxX20xX0xX7dxX15xX1cxX11bxX5exXexX22xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX253xXaxX33xX3xX66xX1xX4xX3xX22xX1xX4xX3xXexX1xX13axXexX3xX1cxX1xX3fxX40xX3xX163xX3xX12xXaxX3xX5xX23xX4a2xXexX22xX3xX1cxX7d3xXexX1xX3xX5dxX5exX27xX4xX5xX62xX2xX64xX3xX126xX3xX1cxX1xXc2xXexX3xX1axX11bxX33xXexX22xX3xX1axX4xXccxXexX104xX3xX6axX77bxX3xX78xX4xX44xX1cxX3xX1axX4xXccxXexX104xX3xX1xX33xX76xX44xXexX3xX1axX1xXb3xX12xX1xX3xX2axX2bxX104xX3xXexX22xX2bxXexX1xX3xX12xX1xX55dxX12xX3xXexX561xXexX22xX3xX2axX2bxX3xX1axX2exXexX1xX3xXddxX77bxX3xXcxX13axX19xX3xX1cbxX3xX12xX1xX54xX1cxX3xX66xX4xX5c1xX40xX3xX15xX5exX49xX1cxX104xX3xX19xX1xX5exXexX22xX3xX1cxX1617xXaxX3xX66xX1xX33xX3xX27xX552xX12xX3xX163xX3xX12xXaxX3xX42xX44xXexX1xX3xX15xX4xXexX1xX3xX15xX54xXexX22xX132xX0xX7dxX19xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xX7dxXcxX4xX20xX0xX7dxX33xXcxX20xX0xX5xX4xX27xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xXcxX11bxX7xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xX7dxX5xX4xX27xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xXd9xX33xX1cxX1xX5exX11bxX7xX20xX1axX1xX1223xX76xX3xX257xX23xX4a2xXexX22xX0xX7dxX19xX20
Thùy Dương