Xu hướng vải nhung trở lại
Chất liệu có khả năng giữ ấm được các fashionista thế giới lẫn trong nước yêu thích.
ccdbxdb2dx15e32x13e89x14dd6x120dcxfc00x18e6axf84exX7x118f9x14a52x109fex18b1ex1677dx1643axX5x10e54xXax15089x12e58x14ddcxX3xX1x17b72x11431x1a1c5x16b99xX3xda58x19ef9xXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXex15a82x15345xX3xX5x10942xXdxX0x18d02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1392dxX10xX6x1866fxXaxX12x16423xX1x116bfxXexX3xX5xXdx118dbxX14xX3xX4x17d8axX3x171b1xX1xX1dxX3xX19x1463cxX19xX1axX3xX1axXdx10524xX3xX45xe595xX3x10988xX17x17e4exX4xX3xX4x16bedxX4xX3x12119xX6xX7xX1xXdx19888xX19xXdxX7xXexX6xX3xXexX1x121acxX3xX1axXdxX18xXdxX3xX5x17d46xX19xX3xXexX27xX6exX19xX1axX3xX19xX17xX18xX4xX3x185c8x17074xX14xX3xXexX1x11a03xX4xX1x15b4dxX0xX2exXbxX12xX0xX40xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX10xX69xX10xX27xX10xX19xX4xX10xf68fxX19xX10x17b35xX7xX3xXb3xXdxX40xXexX1xXb0xX4xX6exX5exX5exX6exX19xXaxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX40xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX4xX50xXb0xX40xX10xXexX6xXdxX5xX3xXb3xXdxX40xXexX1xXb0xX4xX6exX5exX5exX6exX19xX3x17ed3xX5xX6exX4xX50xXb0xX6xX40xX7xXb0xX4xX6exX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXax1248exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXax13fe2xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x18e19xX8dx160c3xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dx19787xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx19165xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xdc22x12ff1x16b5dxX2exX2xea2cxX1aaxX40xe024xX123xX1a9xX1aex18784xX1b1xX1aaxXexX1b5xX2xX1aexX1a9xX5xX2xX96x17169xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6x16babxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1a9xX143xX1abxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abx14a75xX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10x1398axXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxe361xXaxX12xXcxX27xX6exX19xX1axX3xX50xX1xXdxX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xXbxX1x11882xX4xX3xXdxX19xX3xX1x15173xX6xX3xXexXdxX77xXexX3xX40xX6xX3xX60x11ab1xX19xX1axX3xX1cxe5d6xXexX3xX1xX6exX6xX19xX1axX3xX40x13398xX3xX60xX6xX19xX1axX3xXaxX5xdf27xX5exX3xX5exX17xX6x143c4xX3xX5xX2d3xX5exX3xX1axXdxX4exXaxX3xXexX1xe89dxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xXdxX4axX14xX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXeex16183xXexX3xX60xe2b8xX14xX3xX19xX1xX10xX19xX3xX19xX1xX4exX5exX3xX7x174c7xX3xXexX27x10535xXdxX3xX40xX2c0xX8dxX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX143xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX143xX1abxX1b1xX143xX5xX1aexX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX1aaxX1aexXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12x15546xX1xX14xX19xX1axX3xXexX1xX10xX2d9xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX55xX5exX2d9xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX19x1837exX3xX1cxX18xXdxX3xX19xX1xXdx142b0xX14xX3xXex111b6xX19xX1axX3xX5exX2d3xX14xX3xX50xX93xX4xX1xX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xXexX1x14756xX3xX1axXdxX66xX4xX3xX50xX1xXdxX77xX19xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xXdxX4axX14xX3xX19xX2d3xX8dxX3xX4xX2d3xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX19xX8exX19xX3xX4xX14x14c66xX19xX3xX1x107aexXexX3xX1x1597dxX19xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX143xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1b1xX1aexX1aaxX1b5xX5xX143xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX143xX1a9xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xX43xX1xX45xXexX3xX5xXdxX4axX14xX3xX60xX17xX62xX4xX3xX17xX6xX3xX4xX1xX14xX2bbxX19xX1axX3xXexX27xX6exX19xX1axX3xX5ex11e7bxX6xX3xXexX1xX14xX3xX60xX4f7xX19xX1axX3xX60xX17xX62xX4xX3xX40xX714xX19xX1axX3xX60x13ce1xX3xXexX1xXdxX77xXexX3xX50xX77xX3xX4xX66xX4xX3xX5exX7fxX14xX3xXeexX5xX6xX172xX10xX27xX2d9xX3xX7xX14xXdxXexX2d9xX3xX1cxX66xX8dxX3xX60xX301xX5exX3xX1xX2d3xXdxX3xX1x1712exX6xX3xX4xX714xX19xX1axX3xX282xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX14xX536xXdxX3xX19xX55xX5exX3xX1aexX123xX2xX1a9xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX143xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX143xX1aexX1aexX1b1xX5xX1aaxX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX1aaxX1abxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12x1473fx14a31xX3xX60xX2c0xX5exX2d9xX3xX282xX6xX19xX1xX3xX40xX17xX53exX19xX1axX2d9xX3xX282xX6xX19xX1xX3xX5xX66xX2d9xX3xX1cxX2d3xX19xX1axX3xX66xX19xX1xX3xX60x1292cxX19xX1axX3xX5xX2d3xX3xX19xX1xX5bxX19xX1axX3xXexX4f7xX19xX1axX3xX5exX2d3xX14xX3xX60xX17xX62xX4xX3xX4xX66xX4xX3xX69xX6xX7xX1xXdxX6exX19xXdxX7xXexX6xX3xXexX1xX77xX3xX1axXdxX18xXdxX3xX8dxX8exX14xX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xX28xX3xX5exX714xX6xX3xX19xX2d3xX8dxX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX1aexXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1b5xX143xX1b1xX1abxX5xX1b1xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX1aaxX1abxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12x1040exX5xX6xX172xX10xX27xX3xX282xX6xX19xX1xX3xX5xX66xX3xX4xX1xX6exX3xX19xX1xX5bxX19xX1axX3xX4xX4f7xX3xX19xX2d3xX19xX1axX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xX55xX19xX3xX40xXdxX4axX19xX3xX19xe8a8xXdxX3xXeexX2c0xXexX3xX50xX1xXdxX3xX282xX14xX536xX19xX1axX3xXbxX1xX536xX96xX3x17a64xX1xX536xXdxX3xX4xX714xX19xX1axX3xX5exX7fxX14xX3xX66xX6exX3xX1xX6exXexX3xXexX27xX10xX19xX40xX3xX5xX2d3xX3xX50xXdxX72bxX14xX3xX66xX6exX3xXexX1xX14xX19xX3xX1cxX2d3xX3x10b35xX14xX301xX19xX3xX1c0xX10xX6xX19xX7xX3xX60xX53exX19xX3xX1axXdxX1dxX19xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX1aexXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1b1xX1b5xX24dxX5xX1abxX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1a9xX1aexX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xX4cdxX1xX5bxX19xX1axX3xX50xXdxX72bxX14xX3xX4xX1x1a03fxX19xX3xX1cxX66xX8dxX3xXexX1xX50cxX19xX1xX3xX1xX2d3xX19xX1xX3xX28xX3xX5exX714xX6xX3xX1x10d3axX3xX4xf826xX19xX1axX3xX60xX17xX62xX4xX3xX5xX2d3xX5exX3xX5exX18xXdxX3xXeex151eaxX19xX1axX3xX4xX66xX4xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xXdxX4axX14xX3xXexX1xX50cxX19xX1xX3xX1xX2d3xX19xX1xX3xX60xX72bxX3xX5exX6xX19xX1axX3xXexX18xXdxX3xX7xX30fxX3xX1xX2d3xXdxX3xX1xX759xX6xX3xX4xX714xX19xX1axX3xXexXdxX77xXexX3xXexX27xde5bxXdxX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX1aexXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1abxX1a9xX1abxX143xX5xX1b5xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX143xX1a9xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX2a8xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX50xX1xX4f7xX19xX1axX3xX4xX1xX4eaxX3xX50xX1xXdxX77xX19xX3xX4xX66xX4xX3xXexX93xX19xX3xX60xX952xX3xXexX1xXe02xXdxX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xXexX1xX77xX3xX1axXdxX18xXdxX3xX5exX8exX3xX5exX4axXexX2d9xX3xX19xX1xX5bxX19xX1axX3xX4xX4f7xX3xX19xX2d3xX19xX1axX3xX8dxX8exX14xX3xXexX1xXe02xXdxX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xX4x16d0exX6xX3xX7xX1xX6exXb3xXeexXdxX172xX3x12234xXdxX4axXexX3xX4xXdb0xX19xX1axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX4exX19xX1axX3xX4xX2c0xXbxX3xX19xX1xX2c0xXexX3xX5exX536xXexX3xX19xX2d3xX8dxX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX1aexXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1aaxX1a9xX123xX1aexX5xX1a9xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX1aaxX1aaxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xX1036xX10xX7xXexX2d9xX3xX7xX14xXdxXexX3xX1cxX2d3xX3xX4xX66xX4xX3xX50xXdxX72bxX14xX3xXbc1xX14xX301xX19xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX5xX2d3xX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX2a8xX4xX3xX60xX17xX62xX4xX3xX43xX1xXdxX3xXb93xX14xX2d9xX3x163f4xX1xX66xX19xX1xX3xX180xXdxX19xX1xX2d9xX3xf99bxX14x185f3xX19xX1xX3x16156xX19xX1xX3x18862xX1xX8dxX19xX3xX8dxX8exX14xX3xXexX1xX93xX4xX1xX3xX28xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX60xX4f7xX19xX1axX3xX1aexX123xX2xX1a9xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX143xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1abxX123xX1aaxX2xX5xX24dxX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX143xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xXcxX27xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX2a8xX4xX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX60xX17xX62xX4xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1axX17xXe02xXdxX3xX60xd7b1xXbxX3xX1036xXdxX4axXexX3xX50xX77xXexX3xX1xX62xXbxX3xX4xX714xX19xX1axX3xX66xX6exX3xXexX1xX14xX19xX2d9xX3xXbc1xX14xX301xX19xX3xX1c0xX10xX6xX19xX7xX3xX60xX72bxX3xXexX55xX19xX1axX3xX7xX30fxX3xX19xX55xX19xX1axX3xX60xX2bbxX19xX1axX2d9xX3xXexX27xX66xX19xX1xX3xX60xX17xX62xX4xX3xX4xX1dxX5exX3xX1axXdxX66xX4xX3xXaxX1axXdxX2d3xX3xX19xX14xX6xXaxX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xXeexX6exX27xX40xX10xX27xX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX40xX40xXdxX19xX1axX9xXaxX1aexXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX172xX8dxX174xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX172xX8dxX180xX6exX6xX40xX10xX40xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1b5xX1b1xX1aaxXexX1b1xX1aaxX1aexX2xX5xX2xX123xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxX1xX9xXaxX1b5xX1a9xX1b1xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxX19xX6xXexX14xX27xX6xX5xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xX6xX7xX1eaxXbxX27xX6exX4xX10xX7xX7xX10xX40xX9xXaxXexX27xX14xX10xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX123xX123xXaxX3xX40xX6xXexX6xX1eaxXbxXb3xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1abxX24dxX123xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX6exX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX1c0xX14xX7xXexXdxX69xX8dxX293xXaxX12xX1036xX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX28xX3xX5exX714xX6xX3xX5exX18xXdxX3xXexX1xX72bxX3xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX30fxX3xX60xX6xX3xX40xX2bxX19xX1axX3xX1cxX4f3xX3xX4xX1xX102bxX19xX1axX3xX5xX6exX2bxXdxX2d9xX3xXeexX8exX19xX3xX4xX2bxX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX60xX53exX19xX3xX7xX2fdxX4xX3xX5xX2d3xX3xX4xX66xX4xX3xX50xXdxX72bxX14xX3xX1xX2afxX6xX3xXexXdxX77xXexX3xX1xX6exX6xX3xX5xX66xX2d9xX3xX50x190ffxX3xX7xX2afxX4xX3xX4xX6xX3xX27xX4f7xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exXexX40xX12xX0xX2exXexX27xX12xX0xX2exXexXeexX6exX40xX8dxX12xX0xX2exXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xX40xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX14xXexX1xX6exX27xXb0xX5exX6xXdxX5xX3xXb3xXdxX40xXexX1xXb0xX4xX6exX5exX5exX6exX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4dxX6exX40xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX282xXexX1eaxX6xX5xXdxX1axX19xX191xX3xX4xX10xX19xXexX10xX27xX293xXaxX12xX0xX7xXexX27xX6exX19xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX19xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX5exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX14xX5exXeexX3xX40xX1xXdxX40xX10xX3xXdxX43xX10xX19xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXb3xXdxX40xXexX1xX191xX3xX1abxX2xX1b1xXbxX282xX293xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX191xX3xX1aaxX2xX123xXbxX282xX293xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX191xX2exX2exXdxX96xXeexX6xX6exX1xX6xXexXdxX19xX1xX96xX1cxX19xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1abxX2exX2xX1aexX1aaxX40xX1b1xX123xX1a9xX1aexX1abxX123xX1a9xXexX1a9xX2xX123xX1a9xX5xX2xX123xX1eaxX6xX19xX1xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xX2exXbxX12xX0xX40xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX27xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX8exX19xX3xXbc1xX14xX6xX19xX191xX0xX2exX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1eaxXexX1xX14xX5exXeexX1eaxX6xX19xX40xX1eaxX7xX6xXbxX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cdxX1axX17xXe02xXdxX3xX60xX145axXbxX3xX1036xXdxX4axXexX3xX5exX8exX3xX5ex16af7xX19xX3xX1cxX66xX8dxX3xX282xX6exX2fdxX19xX3xX10xX6exXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exX19xX1axX14xX6exXdxX1eaxX40xX10xXbxX1eaxX1cxXdxX10xXexX1eaxX5exX10xX1eaxX5exX6xX19xX1eaxX1cxX6xX8dxX1eaxX282xX6exX6xX19xX1eaxX10xX6exX2exX2xX1abxX143xX1abxX2xX143xX96xX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX1axX3xX7xX27xX4xX9xXaxX2exX5exX10xX40xXdxX6xX2exX2xX1aexX123xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX1aaxX1b1xX2exX2xX123xX1abxX40xX1aexX2xX1aexX1b1xX24dxX1aaxX2xXexX143xX2xX24dxX143xX5xX24dxX1eaxXexX6exXbxX2xX1eaxX2xX1b1xX1aaxX2xX143xX1a9xX1abxX2xX123xX1aexX1eaxX1b1xX1aexX1b5xX1aaxX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cdxX1axX17xXe02xXdxX3xX60xX145axXbxX3xX1036xXdxX4axXexX3xX5exX8exX3xX5exX189axX19xX3xX1cxX66xX8dxX3xX282xX6exX2fdxX19xX3xX10xX6exXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exX19xX1axX14xX6exXdxX1eaxX40xX10xXbxX1eaxX1cxXdxX10xXexX1eaxX5exX10xX1eaxX5exX6xX19xX1eaxX1cxX6xX8dxX1eaxX282xX6exX6xX19xX1eaxX10xX6exX2exX2xX1abxX143xX1abxX2xX143xX96xX1xXexX5exXaxX12xX4cdxX1axX17xXe02xXdxX3xX60xX145axXbxX3xX1036xXdxX4axXexX3xX5exX8exX3xX5exX189axX19xX3xX1cxX66xX8dxX3xX282xX6exX2fdxX19xX3xX10xX6exX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xd399xXdxX66xX19xX1axX3x13d46xX8dxX2d9xX3x127aaxX10xX19xX19xXdxX69xX10xX27xX3xXb93xX1xX2bxX5exX2d9xX3xX1036xf59axX3xX3dxX6exX2d3xX19xX1axX3x118c1xX77xX19xX96xX96xX96xX3xX4xX1xX14xX2bbxX19xX1axX3xX4xX66xX4xX3xX5exX7fxX14xX3xX1cxX66xX8dxX3xX5xX2a8xX6xX3xX5exX6xX19xX1axX3xX1xX53exXdxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXb7dxX3xX60xXdxX72bxX19xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb93xX1xX536xXdxX3xX60xX952xX3xX40xX2bxX6exX3xXbxX1xX536xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX60xX145axXbxX3xX19xX1xX17xX3xX7xX6xX6exX3xX1036xXdxX4axXexXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exXbxX1xX6exXdxX1eaxX40xX6exX1eaxX40xX6xX6exX1eaxXbxX1xX6exX1eaxX5exX14xX6xX1eaxXexX1xX14xX1eaxX40xX10xXbxX1eaxX19xX1xX14xX1eaxX7xX6xX6exX1eaxX1cxXdxX10xXexX2exX2xX1abxX2xX1b1xX1aaxX1b5xX96xX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX1axX3xX7xX27xX4xX9xXaxX2exX5exX10xX40xXdxX6xX2exX2xX1aexX123xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX143xX24dxX2exX2xX123xX1abxX40xX1aexX2xX123xX2xX1b1xX2xX1aaxXexX1a9xX24dxX1aaxX1aexX5xX2xX1eaxXexX6exXbxX2xX1eaxX2xX1b1xX143xX1b5xX1b5xX1b1xX1aexX1aaxX2xX2xX1eaxX1aexX1aexX1aaxX1aaxX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb93xX1xX536xXdxX3xX60xX952xX3xX40xX2bxX6exX3xXbxX1xX536xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX60xX145axXbxX3xX19xX1xX17xX3xX7xX6xX6exX3xX1036xXdxX4axXexXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exXbxX1xX6exXdxX1eaxX40xX6exX1eaxX40xX6xX6exX1eaxXbxX1xX6exX1eaxX5exX14xX6xX1eaxXexX1xX14xX1eaxX40xX10xXbxX1eaxX19xX1xX14xX1eaxX7xX6xX6exX1eaxX1cxXdxX10xXexX2exX2xX1abxX2xX1b1xX1aaxX1b5xX96xX1xXexX5exXaxX12xXb93xX1xX536xXdxX3xX60xX952xX3xX40xX2bxX6exX3xXbxX1xX536xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX60xX145axXbxX3xX19xX1xX17xX3xX7xX6xX6exX3xX1036xXdxX4axXexX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX3dxX2afxX4xX3xX1xX92cxXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5exXdxX282xX3xXexX27xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX2a8xX4xX3xX4xX102bxX6xX3xXcxX55xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX3dxX2d3xX2d9xX3xXcxX53axX3xX125fxX19xX1xX2d9xX3xX3dxX952xX3xX4cdxX1axX2afxX4xX3xX3dxX2d3xX96xX96xX96xX3xX60xX72bxX3xX7xX2d3xX19xX1xX3xX60xXdxX4axX14xX3xX1xX53exX19xX3xX1cxX18xXdxX3xX282xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX60xX17xX62xX4xX3xX17xX6xX3xX4xX1xX14xX2bbxX19xX1axX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a15xX62xXdxX3x124daxX3xX5exXdxX282xX3xX60xX952xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX4xX1xX6exX3xX19xX2d3xX19xX1axX3xX1cxX55xX19xX3xXbxX1xX759xX19xX1axXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exX1axX6exXdxX1eaxX8dxX1eaxX5exXdxX282xX1eaxX40xX6exX1eaxX5exX14xX6xX1eaxXexX1xX14xX1eaxX4xX1xX6exX1eaxX19xX6xX19xX1axX1eaxX1cxX6xX19xX1eaxXbxX1xX6exX19xX1axX2exX2xX1b1xX24dxX1b1xX1b5xX1a9xX96xX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX1axX3xX7xX27xX4xX9xXaxX2exX5exX10xX40xXdxX6xX2exX2xX1aexX123xX2exX19xX10xXb3xX7xX2exX2xX1a9xX143xX143xX2exX2xX123xX1abxX40xX143xX2xX1aexX2xX123xX123xX1aaxXexX1a9xX1abxX1b5xX1a9xX5xX2xX1eaxXexX6exXbxX2xX1eaxX2xX1b1xX143xX1aaxX1aexX24dxX1b1xX123xX2xX1abxX1eaxX2xX1aaxX1a9xX1b5xX96xX1c0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xXexX27xX28xX3xX5xX2bxXdxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a15xX62xXdxX3xX1ccdxX3xX5exXdxX282xX3xX60xX952xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX4xX1xX6exX3xX19xX2d3xX19xX1axX3xX1cxX55xX19xX3xXbxX1xX759xX19xX1axXaxX3xX1xX27xX10xX69xX9xXaxX2exXexX1xX6exXdxX1eaxXexX27xX6xX19xX1axX2exX1axX6exXdxX1eaxX8dxX1eaxX5exXdxX282xX1eaxX40xX6exX1eaxX5exX14xX6xX1eaxXexX1xX14xX1eaxX4xX1xX6exX1eaxX19xX6xX19xX1axX1eaxX1cxX6xX19xX1eaxXbxX1xX6exX19xX1axX2exX2xX1b1xX24dxX1b1xX1b5xX1a9xX96xX1xXexX5exXaxX12xX1a15xX62xXdxX3xX1ccdxX3xX5exXdxX282xX3xX60xX952xX3xX5exX714xX6xX3xXexX1xX14xX3xX4xX1xX6exX3xX19xX2d3xX19xX1axX3xX1cxX55xX19xX3xXbxX1xX759xX19xX1axX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX27xX6exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12x18089xXdx17c40xX19xX3xX1cxXdxX8exX19xX3xXaxX1a15xX2bxX6exX3xX19xX77xXbxX3xX1axX2bxX6exX3xXexX16d5xXaxX3xXcxX1xX53axX8dxX3xX4cdxX1axXd94xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX5xX50cxX4xX1xX3xXexX27xX6exX19xX1axX3xX4xX66xX4xX3xX5exX7fxX14xX3xXexX1xXdxX77xXexX3xX50xX77xX3xX40xX2d3xX19xX1xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX1xX50cxX3xX10xX5exX3xX4xX4f7xX19xX1axX3xX7xX28xX96xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX2exX14xX5xX12xX0xX40xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1263xX6exX14xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xX4cdxX1axX6exXdxX7xX6xX6exX96xX19xX10xXexX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12xX0xX2exX40xXdxX1cxX12