Xây dựng NTM ở thị xã Kỳ Anh: Khó hoàn thành mục tiêu năm 2017
(Baohatinh.vn) - Đặt mục tiêu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2017, tuy nhiên, do nguồn lực eo hẹp, khối lượng công việc còn rất lớn nên TX Kỳ Anh đang đứng trước nguy cơ “trắng” xã về đích năm nay.
660cxc148x100d5x99a7xfc4ex123c6x8a27x11f28xf32axb283xc2f9xb6e9x10a6dxb958x11f5bxd71cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe753x74fdxdf2bxXexX0x6cd7xXaxX17xX18xX19xXexX0x1097axd55bxX19x7749xXexX0xXax8c06xX9x119ffxXdxX18x11941xX2fxe19bxc995x7cdbxX5xb2ebxXbxXdxX17xX32xXexbcdaxfa5axX26xX9xX19x766dxcc60x10f27xX9x7390xX5xa839xX9x104c5xX9xXbxXaxf2f5xX9xc5bcx6f63xX9xc0adxecc1xX9x10e06xX41xXax99a1xX9xX51xXaxeea8xX9xXaxX24x7df8xX41xX9xXbxXaxX5fxX41xXaxX9xXcxe5c0xX2cxX9xXbxX35xdd48xd2b7xX9xX41x11164xXcxX9xedc2x121e0xX2axe073xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7564xX17xX18xX19xX32xXex7de0x9895xXbxX9xXcxX69xX2cxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxX5bxX9xXbxXaxX6exXcxX9xX75xX9xX4exX4fxX9x903axc157xXbxX9xX2cxXaxX6fx9275xX41xX9xX41xe0b0xX41xX42xX9xXbxXaxXb4xX41xX9xXcx122dcxX35xX9xcc4cxX44xX5xX46xa30cxX9xXbx8962xX24xX41xX42xX9xX41xX72xXcxX9xX75xX76xX2axX78x10201xX9xXbxX6fxX26xX9xX41xXaxX35xX6exX41xXd5xX9xX19xX24xX9xX41xX42xX6fx10edaxX41xX9xXdxX40xX2cxX9xX17xX24xX9xXax120cdxX33xXd5xX9xb442xXax7cbexX35xX9xXdx11ad7x10515xX41xX42xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9x7fa0xX35x11f2exX2cxX9xX2cxe44dxX41xX9xXc8xbbdexXbxX9xXdxXbexX41xX9xX41xX6exX41xX9xX5xX3bxX9xX51xX52xX9xX54xX41xXaxX9xXa9xX18xX41xX42xX9xXa9x95a2xX41xX42xX9xXbxXc8xXfdxXbexX2cxX9xX41xX42xX6fxX26xX9xX2cx836cxX9x7f21xXbxXc8xe33cxX41xX42x78a8xX9xX4exX4fxX9xX107xf7ecxX9xXa9x1000bxX2cxXaxX9xX41xX72xXcxX9xX41xX18xX26x6b65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe4f7xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x100efxX35xX19xXbxXaxX57x10594xX76xX76xX33xX4exd49cxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX57xacd8xX76xX76xX33xX4exX32xX9xX2fxXc8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX57xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX107xX41xX1cxX41xX17xX17axX2fxX1cxX2axX78xX18dx6ce6xX1cxX78xX78xX19xe0bexX2axX76xX2axX180xX2ax6d03xXbxX1b7xX76xX180xX1bcxXdxX76xX158x9256xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4exX18xX26xX9xX19xX6fxX41xX42xX9xX41xXbxXcxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX4exX18xX9xXf7xX26xX9xX18xX41xXaxX9xXf7xXaxX24xX9xXaxX24xX18xX41xX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xXcxX6fxX2cxX9xXbxX35xX17xX6fxX9xX41xX18xXcxX9xX75xX76xX2axX78xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4exXbxf678xX18xXdxX35xX42xX41xX57xX9xX1cbxX6fxX2fxXbxX35x8a43xX26xX185xX32xXexX89xX35xX109xX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xX41xXaxX35xX14axX6fxX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xXbxXc8xca16xX41xXaxX9xXbxXc8xX24xX41xX42xX9xX4exX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX41xXb4xX41xX42xX9xXbxXaxXb4xX41xX9xXcxXbexX35xX9xXbxXaaxX35xX9xX4exX4fxX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xX2cxX10dxX41xX9xX41xX42xedabxX41xX9xX41xX42xX18xX41xX42xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXex68e9xX18xX6fxX9xXf7xXaxX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbx8cbaxX2cxXaxX9xXa9xX4cxX18xX9xX42xX35xXbexX35xX9xXaxX5fxX41xXaxX9xX2cxXaxX14dxX41xXaxXd5xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX4exX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xXa9xXb4xX9xXbxXaxX4cxX9xX107xX72xX41xX9xXcxX35xX41xXaxX9xXaxXfdxXbexX41xX42xX9xXbxXbexX35xX9xXcxX69xX2cxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxX2c3xX41xX9xXa9xX14dxX2cxXaxX9xXa9xXb4xX9xXbxXaxX4cxX9xXdxX24xXaaxX35xX9xX1c2xX9xX107xX5fxX24xX9xX41xX72xXcxX9xX75xX76xX75xX76xX9xX107xX5fxX9xX4exX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX44xX5xX46xX9xXdxX5fxX9xX75xX9xX41xXaxX35xX109xXcxX9xX107xX69xX9xXa9xXfdxXfexX2cxX9xX5xX3bxX9xX51xX52xX9xX54xX41xXaxX9xXbx7be1xX33xX9xXbxXc8xX6fxX41xX42xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX109xX41xX158xX9xX2b5xX18xX6fxX9xXf7xXaxX35xX9xXa9xXfdxX18xX9xX51xX52xX9xX89xXfdxX41xX42xX9xX2cxX2c3xX41xX9xXa9xX14dxX2cxXaxX9xX44xX5xX46xX9xX107xX5fxX24xX9xX41xX72xXcxX9xX75xX76xX2axX180xXd5xX9xX5xX3bxX9xX51xX52xX9xX54xX41xXaxX9xb34axX6fxX26xc7c0xXbxX9xXbxX3cxXcxX9xX4exX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xXbxXaxX6exXcxX9xX75xX9xX4exX4fxX9xX51xX52xX9xX89xX5fxX9xX107xX5fxX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xX107xX14axX9xXa9xX14dxX2cxXaxX158xX9xX5xX6fxX26xX9xX41xXaxX35xX6exX41xXd5xX9xXa9xX3afxX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xXbxXaxac3cxX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXbxXaxXb0xXcxX9xXa9xX4cxX41xXaxX9xX2fxX141xX33xX9xXaxX3afxXbxXd5xX9xXbxXc8xX24xX41xX42xX9xXf7xXaxX35xX9xXf7xXaxXf9xX35xX9xXdxXfdxXfexX41xX42xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX2cxX10dxX41xX9xX3acxX6fxX2c3xX9xXdxXbexX41xX9xX41xX6exX41xX9xX41xX42xX6fxX26xX9xX2cxX13cxX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX9xXf7xXaxX5bxX9xXa9xXaaxXbxX9xXcxX69xX2cxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xXa9xX14axX9xXc8xX18xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX89xX35xX109xX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xX51xX52xX9xX89xX5fxX9xXcxXbexX35xX9xX2cxXax972dxX9xXa9xXaaxXbxX9xX2axX75xX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX158xX9xX44xXaxf6d7xX41xX42xX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX9xX2cxXaxXfdxX18xX9xXa9xXaaxXbxX9xX41xXaxXfdxX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXb4xX41xX42xXd5xX9xX2cxX13cxX9xX2fxX48xX9xX107xX35fxXbxX9xX2cxXaxX111xXbxX9xX107xX72xX41xX9xXaxX5bxX18xXd5xX9xX107xX109xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXcxXb4xX35xX9xXbxXc8xXfdxX3f8xX41xX42xX158xX158xX158xX9xXa9xX10dxX35xX9xXaxad1bxX35xX9xX41xX42xX6fxXe8xX41xX9xXdxX40xX2cxX9xXdxXbexX41xX158xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXb4xX41xX42xX9xab40xX6exX9xX5xXaxX18xX41xXaxX9xX44xX42xXaxX4cxX9xX239xX9xX168xX14dxX9xXbxXaxXfdxX9xX8fxe563xX41xX42xX9x101eaxX26xX9xX4exX4fxX9xX51xX52xX9xX89xX5fxXd5xX9xXaxX35xX109xX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xXa9xXfdxX3f8xX41xX42xX9xXbxXc8xX69xX2cxX9xXbxXaxXb4xX41xXd5xX9xX41xX42x1121dxX9xX4exX5bxXcxX9xX2cxX13cxX9xX23xX53dxX41xX9xXa9xXaaxXbxX9xX41xXaxXfdxX41xX42xX9xXa9xXf9xX35xX9xX107xXbexX35xX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xXa9xXfdxX3f8xX41xX42xX9xXdxX35xX6exX41xX9xX4exX4fxXd5xX9xXbxXc8xX69xX2cxX9xX4exX4fxX9xX107xXbexX35xX9xX2cxXaxX35xX14axX6fxX9xX19xX5fxX35xX9xX18dxX9xXf7xXcxXd5xX9xXbxX297xX41xX42xX9xXa9x8e7bxX6fxX9xXbxXfdxX9xX42xX5cdxX41xX9xX2axX1b7xX9xXbx83ccxX9xXa9xXe8xX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX9xXbxXc8xX35x11549xX41xX9xXf7xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX262xX9xXa9xX3afxX41xX9xX41xX18xX26xX9xX2cxXaxXfdxX18xX9xX2cxX5bxX9xXa9x9a0bxX41xX42xX9xXbxaa15xX41xXaxX9xX42xX262xX158xX9xX89xX35xX109xX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xXc8xX111xXbxX9xX41xXaxX35xX14axX6fxX9xXf7xXaxX6fxXb4xX41xX9xX107xX35xX6exX41xX9xXaxX60cxX35xX9xX3acxX6fxX2c3xX41xX9xXf7xXaxXb4xX41xX42xX9xXa9xX541xX9xX19xX35xX109xX41xX9xXbxX14dxX2cxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3acxX6fxX26xX9xXa9xX4cxX41xXaxX158xX9xX3bxX4fxX9xXa9xX4fxX9xXbxX35xX3afxX41xX9xXaxX5fxX41xXaxX9xXa9xX35xX14axX6fxX9xX2cxXaxX493xX41xXaxX9xX3acxX6fxX26xX9xXaxX24xXaaxX2cxXaxX9xXbxXc8xX262xX41xXaxX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX9xX41xXaxXfdxX41xX42xX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX9xX107x8732xX41xX9xX2cxXaxXfdxX18xX9xX2cxX5bxX9x82ccxX9xXf7xX35xX3afxX41xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX8fxXfdxXfexX2cxX9xX23xX35xX3afxXbxXd5xX9xXbxXaaxX35xX9xX51xX52xX9xX89xX5fxX9xXf7xXaxX5bxX9xX107xX14axX9xXaxXaaxX9xXbxX5cdxX41xX42xX9xXcxX60cxXbxX9xXbxXaxX262xX9xXf7xXaxX5bxX9xX107xX14axX9xX2fxX40xX9xXaxX6fxX26xX9xXa9xX60cxX41xX42xX9xX2fxX12cxX2cxX9xX19xX3cxX41xX9xXcxXfdxX3f8xX35xX158xX9xX13exX2b5xX18xX6fxX9xX2fxX40xX9xX2cxXf9xX9xXcxXb4xX35xX9xXbxXc8xXfdxX3f8xX41xX42xX9xX23xX35xX5efxX41xXd5xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX107xX35fxX41xX9xXa9xX60cxX41xX42xX9xX23xX5fxX9xX2cxX24xX41xX9xX42xX35xX2c3xX24xX9xX19xX3cxX41xX9xXbxXaaxX35xX9xX75xX9xXbxXaxXb4xX41xX9xX168xX141xX2cxX9xX89xX5fxXd5xX9xX89xX53dxX35xX9xX89xX5fxX9xX42xX5cdxX41xX9xX41xXaxXfdxX9xXf7xXaxXb4xX41xX42xX9xX2cxXaxX6fxX26xX5efxX41xX9xX23xX35xX3afxX41xX158xX9xX44xX42xX18xX26xX9xX2cxX53dxX9xX107xX35xX109xX2cxX9xXbxX6fxX9xX2fxe793xX18xXd5xX9xX2cxXaxX493xX41xXaxX9xXbxXc8xX18xX41xX42xX9xX41xXaxX5fxX9xX107xX72xX41xX9xXaxX5bxX18xX9xXbxXaxXb4xX41xXd5xX9xXaxfabcxX9xX2cxe50dxX41xX42xX9xXf7xXaxXb4xX41xX42xX9xX3acxX6fxX18xX41xX9xXbxX3cxXcxX9xX239xX9xX168xX14dxX9xXbxXaxXfdxX9xX525xX6exX9xX5xXaxX18xX41xXaxX9xX44xX42xXaxX4cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx1162dxX158xX9xX8fxXfdxXfexX2cxX9xX23xX35xX3afxXbxXd5xX9xXa9xX3cxX26xX9xXdxX5fxX9xX75xX9xXbxXaxXb4xX41xX9xX2cxX5bxX9xXcxX60cxXbxX9xX23xX60cxX9xX33xXaxX35fxX41xX9xX23xX5fxX9xX2cxX24xX41xX9xXbxXaxXfdxX3f8xX41xX42xX9xX4exX6fxX26xX6exX41xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX42xX35xX18xX9xX2cxX2c3xX2cxX9xX2cxX6fxX60cxX2cxX9xXbxX69xX9xXbxX35fxX33xXd5xX9xXbxX6fxX5cdxX41xX9xXaxX5fxX41xXaxX9xXbxXc8xX2c3xX35xX9xX33xXaxX2c3xX33xX9xXdxX6fxX35fxXbxX9xXbxXc8xX6exX41xX9xXa9xX4cxX18xX9xX23xX5fxX41xX9xX4exX4fxXd5xX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17axX35xX19xXbxXaxX57xX180xX76xX76xX33xX4exX185xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX57xX18dxX76xX76xX33xX4exX32xX9xX2fxXc8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX57xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX107xX41xX1cxX41xX17xX17axX2fxX1cxX2axX78xX18dxX1b7xX1cxX78xX78xX19xX1bcxX2axX76xX2axX180xX2axX1c2xXbxX2axX75xX180x12075xXdxX2axX158xX1cbxX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4exX18xX26xX9xX19xX6fxX41xX42xX9xX41xXbxXcxX9xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX4exX18xX9xXf7xX26xX9xX18xX41xXaxX9xXf7xXaxX24xX9xXaxX24xX18xX41xX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xXcxX6fxX2cxX9xXbxX35xX17xX6fxX9xX41xX18xXcxX9xX75xX76xX2axX78xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX4exXbxX239xX18xXdxX35xX42xX41xX57xX9xX1cbxX6fxX2fxXbxX35xX246xX26xX185xX32xXexX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xXaxX35xX109xX41xX9xXa9xXaaxXbxX9xX2axX18dxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX158xX9xX4xX2c3xX2cxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX9xXa9xX18xX41xX42xX9xX42xX90xX33xX9xXf7xXaxX5bxX9xX2cxXaxX541xX9xX26xX3afxX6fxX9xX107xX14axX9xXaxXaaxX9xXbxX5cdxX41xX42xX9xX41xXaxXfdxX9xXa9xXfdxX3f8xX41xX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXb4xX41xX42xX9xX41xXb4xX41xX42xX9xXbxXaxXb4xX41xXd5xX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xX2fxX3cxX41xX9xX107xX35fxX41xX9xXa9xX60cxX41xX42xX158xX158xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX51xX52xX9xX89xX5fxX9xX42xX90xX33xX9xXf7xXaxX5bxX9xX107xX14axX9xX41xX42xX6fxXe8xX41xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxXaxX262xX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xXdxXaaxX35xX9xX42xX90xX33xX9xX41xXaxX35xX14axX6fxX9xXbxXaxX2c3xX2cxXaxX9xXbxXaxX12cxX2cxX9xXf7xXaxX35xX9xXf7xXaxXf9xX35xX9xXdxXfdxXfexX41xX42xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX2cxX10dxX41xX9xX3acxX6fxX2c3xX9xXdxXbexX41xX158xX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xXaxX35xX109xX41xX9xXa9xXaaxXbxX9xX2axX18dxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX158xX9xX4xX2c3xX2cxX9xXbxX35xX6exX6fxX9xX2cxXaxX14dxX9xXa9xX18xX41xX42xX9xX42xX90xX33xX9xXf7xXaxX5bxX9xX2cxXaxX541xX9xX26xX3afxX6fxX9xX107xX14axX9xXaxXaaxX9xXbxX5cdxX41xX42xX9xX41xXaxXfdxX9xXa9xXfdxX3f8xX41xX42xX9xX42xX35xX18xX24xX9xXbxXaxXb4xX41xX42xX9xX41xXb4xX41xX42xX9xXbxXaxXb4xX41xXd5xX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xX2fxX3cxX41xX9xX107xX35fxX41xX9xXa9xX60cxX41xX42xXd5xX9xX2fxX3cxX41xX9x7552xX168xX44xX2xX9xX4exX4fxXd5xX9xXaxX109xX9xXbxXaxXf9xX41xX42xX9xX23xX3f8xX9xXc8xX5fxX24xXd5xX9xXc8xX4fxX41xXaxX9xXbxXaxX24xX2c3xXbxX9xX41xXfdxXbexX2cxXd5xX9xXbxXc8xXfdxX3f8xX41xX42xX9xXaxX7baxX2cxX158xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXb4xX41xX42xX9xX2xX24xX4fxX41xX9xa37dxX72xX41xX9xX7xXax6ac0xX9xX239xX9xX7xXaxX5bxX9xX168xX14dxX9xXbxXaxXfdxX9xX8fxX53dxX41xX42xX9xX541xX26xX9xX4exX4fxXd5xX9xX41xX42xX6fxXe8xX41xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX109xX41xX9xXbxXaxX262xX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xX9xXa9xX4fxX9xX2cxX5bxX9xX41xXaxXfdxX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX3f8xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xX2cxX10dxX41xX9xXc8xX111xXbxX9xX41xX42xX141xX41xXd5xX9xXbxXc8xX24xX41xX42xX9xXf7xXaxX35xX9xXf7xXaxXf9xX35xX9xXdxXfdxXfexX41xX42xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xXdxXaaxX35xX9xXa9xX18xX41xX42xX9xX3acxX6fxX2c3xX9xXdxXbexX41xX158xX9xX89xX18xX35xX9xXbxX6fxX26xX3afxX41xX9xXa9xXfdxX3f8xX41xX42xX9xXbxXc8xX69xX2cxX9xXbxXaxXb4xX41xX9xX89xX24xX18xX9xX5xX3cxX41xXd5xX9xX89xX24xX18xX9xX5xXaxX141xX41xX42xX9xX19xX5fxX35xX9xX75xXd5xX75xX9xXf7xXcxXd5xX9xXbxX6fxX26xX3afxX41xX9xXcxXfdxX13cxX41xX42xX9xXbxXaxX24xX2c3xXbxX9xX41xXfdxXbexX2cxX9xX2cxXaxX14dxX41xXaxX9xX2cxX541xX18xX9xX4exX4fxX9xX19xX5fxX35xX9xX75xXd5xX180xX9xXf7xXcxX9xX19xX24xX9xXbxXaxX4cxX9xX4exX4fxX9xXbxXc8xX35xX5efxX41xX9xXf7xXaxX18xX35xX9xXcxXbexX35xX9xX23xX141xXbxX9xXa9xX5cdxX6fxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXb4xX41xX42xX158xX9xX44xX42xX24xX5fxX35xX9xXc8xX18xXd5xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX4exX3cxX26xX9xX19xX40xX41xX42xX9xX2fxX3cxX41xX9xX107xX35fxX41xX9xXa9xX60cxX41xX42xX9xX2cxX7bdxX41xX42xX9xX107xf971xX18xX9xX23xX141xXbxX9xXa9xX5cdxX6fxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXex10064xXaxX35xX9xX41xXaxX35fxX41xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXbxX3afxXd5xX9xXbxXc8xX24xX41xX42xX9xXf7xXaxX35xX9xXbxXaxX3f8xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXbxXaxXb0xXcxX9xXa9xX4cxX41xXaxX9xXa9xX18xX41xX42xX9xXa9xXfdxXfexX2cxX9xXbxX14dxX41xXaxX9xX23x11f36xX41xX42xX9xX41xX42xX5fxX26xX9xXbxXaxX262xX9xX2cxX2c3xX2cxX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xXbxXc8xX262xX41xXaxX9xXbxXaaxX35xX9xX4exX4fxX9xX107xX6a3xX41xX9xX2cxX10dxX41xX9xX41xX42xX297xX41xX9xX41xX42xX18xX41xX42xXd5xX9xXf7xXaxXf9xX35xX9xXdxXfdxXfexX41xX42xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xX107xX35xX109xX2cxX9xX2cxX5cdxX41xX9xXaxX24xX5fxX41xX9xXbxXaxX5fxX41xXaxX9xXc8xX111xXbxX9xXdxXbexX41xX158xX9xX5xXaaxX35xX9xX51xX52xX9xX89xX24xX18xXd5xX9xXaxX35xX109xX41xX9xX41xX18xX26xXd5xX9xX41xXaxX5fxX9xXbxXaxX5cdxX6fxX9xXa9xX18xX41xX42xX9xXbxX35fxX33xX9xXbxXc8xX6fxX41xX42xX9xXcxX7baxX35xX9xX41xXaxX3cxX41xX9xXdxX40xX2cxXd5xX9xXcxX2c3xX26xX9xXcxX5bxX2cxX9xXa9xX5efxX9xXbxXc8xX35xX5efxX41xX9xXf7xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXb4xX41xX42xX9xXcxX60cxXbxX9xX2fxXf9xX9xXaxXaaxX41xX42xX9xXcxX69xX2cxX158xX9xX5xX6fxX26xX9xX41xXaxX35xX6exX41xXd5xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX3f8xX35xX9xXbxX35xX3afxXbxX9xX48xX9xX51xX52xX9xX54xX41xXaxX9xXcxXfdxX18xX9xX41xX141xX41xX42xX9xXbxXaxX111xXbxX9xXbxXaxXfdxX3f8xX41xX42xX9xX41xX6exX41xX9xX41xX42xX6fxX26xX9xX2cxX13cxX9xXf7xXaxX5bxX9xXaxX24xX5fxX41xX9xXbxXaxX5fxX41xXaxX9xXbxX24xX5fxX41xX9xX23xX60cxX9xXf7xXaxXf9xX35xX9xXdxXfdxXfexX41xX42xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX54xX6fxXbxXaxX24xXc8xX32xXexX7xXaxXb35xX2cxX9x1222cxX6fxX18xX41xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2b5xX24xX6fxXc8xX2cxX17xX32xXexXc1xX4xX10dxX41xX9xX41xX4a8xX18xXc5xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang