Ford Ranger Raptor V8 2021 có thể mạnh đến 709 mã lực
Ở đời 2021, Ford Ranger Raptor sẽ có thêm phiên bản động cơ V8, chia sẻ từ Mustang GT. Nếu có thêm bộ siêu nạp, động cơ này có thể mạnh đến 709 mã lực.
f24bx105d7x14a24x14819x11fa6x1464cx11999xf436x1628fxX7xf998xff63x112afx15a51x16778x10463xX5x10599xXax125d5x100c1x16a58x166afx14278xX3x175baxX6x1410fx170cexX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3x161c6x11bb4xX3x10983x12647xX29xX2xX3xX4x11db3xX3xXexX1x15a7axX3x13238x15b1fxX1axX1xX3x13ea6x11e2bxX1axX3x1288cxX2axf275xX3xX35x152efxX3xX5x15efbxX4xX0x13cd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f2axX10xX6xX16xXaxX12x163b6xX3xX3ax13d49xXdxX3xX29xX2axX29xX2x165b8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX7xfdbfxX3xX4xX2fxX3xXexX1x10629xX35xX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xffa0x15cc0xX1axX3xX3ax1289cxX1axX1bxX3xX4x11744xX3xX26xX27xX68xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1021exX3xXex12c27xX3x1779ex15a09xX7xXexX6xX1axX1bxX3x16968xXcx1552fxX3x107baxX3bxXaaxX3xX4xX2fxX3xXexX1xX85xX35xX3xX8exX93xX3xX7xXdxX85xXaaxX3xX1axX36xXbxX68xX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX1ax1434fx16e3exX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1ax14e4dxX3xX29xXbx114efxX3xX6xXaaxXexX14xfd7exXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13dcaxX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXax134a1xXdxX16xXexX1xX10dxX3x1574fxX2x14ec0xXbxX111xX117xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10dxX3x10fb1xX2xX2axXbxX111xX117xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3x14d4fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX2xX160xX2xX40xX2xX160xXex13727xX2axX1a8xX162xX29xX5xX2axXb3x16c2axXbxX1bxf827xX15xX9xX162xX3exX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX36xXdxX3xXa9x105f3xX68xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX5xXd7xX3xX35xX93xXexX3xX35xf55dxXaaxX3xX111xX10xX3xX111xX6xX3xX5xX36xX3xX16x1177exX3xX3ax12804xXd8xX3xX5xXd7xX3xXexX1xff04xX3xXexX15x1260fxX61xX1axX1bxX3xX4xX1xXaaxX93xX1axX1bxX3xX8ex12638xX1axX3xXexX8fxXdxX3xX1axX1x146a3xXexX3xXexX1xX3bxX3xX1bxXdx12835xXdxXb3xX3xXb5xX1bxX14xXd7xXdxX3xXa9xX228xX68xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX4xX2fxX3xX35x149f2xXexX3xXexX36xXdxX3xX1x17966xXaaxX3xX1xX3bxXexX3xXexX1xX25exX3xXexX15xX262xX61xX1axX1bxX3xX35xXd7xX3xX16x17663xX1axX1bxX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX3axX262xf586xX4xX3xXbxX1xX256xX1axX3xXbxX1xf2a8xXdxX68xX3xX3axX2a1xX4xX3xX8exXdx16c76xXexX3xX5xXd7xX3xX4xX1xX256xXaaxX3xfee0xXaaxX3xX18fxXd7xX3xX4xX1xX256xXaaxX3x1197axXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX3exX3exX29xX16fxX5xX2xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX15xX14xX1axX1bxX3x11556xX1xXdxX3xXexXdxX1axX3xX3ax1339bxX1axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX7exX3xXexX15xX6xX1axX1bxX3xX8exX25exX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX3xX35xX246xXaaxX3xX13x178b7xX2xX162xX2axX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX18fxX246xX1axX3xX4xX1xX262xX6xX3xX7xX26fxX1axX1bxX3xXexf5adxX68xX3xX1xX43xX1axX1bxX3xX111xX10xX3xXa9xX228xX3xX3axX43xX3xX111xX26fxX4xX3xX1axX1x17908xX1axX3xX7xX7exX3xX8ex11a4axX3xX7xXaaxX1axX1bxX3xXexX1xX85xX35xX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX35xX281xXdxX68xX3xX7xf432xX3xX16x175b2xX1axX1bxX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX3x15249xX3axXd7xX1axX3xX10xX35x10fe5xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX2xX16fxX16fxX27xX5xX29xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12x15d25xXd7xX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX4xX6xX14xX3xX4xX278xXbxX3xX1axX1xX278xXexX3xX4x14952xX6xX3xX16xX2bfxX1axX1bxX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX68xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX5xX36xXdxX3xX404xX1x145f5xX1axX1bxX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX3axX26fxX1axX1xX3xX1bxXdxX26fxX3xX4xX6xX14xX3xX18fx15951xX3xX16xX14xX6xX1axX1xX3xX7xX2d6xXb3xX3x15ccdxX14xX3xX18fxX467xXd8xX68xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX3axX6xX1axX1bxX3xXexX15xXdxX33xX1axX3xX404xX1xX6xXdxX3xX16xX46xX3xX26fxX1axX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX35xX281xXdxXb3xX3xX61fxX46xX3xX404xXdxX3bxX1axX68xX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX7xX7exX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX7xX8fxX1axX3xX111xXaaxX278xXexX3xXexX36xXdxX3x121baxXaaxX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX68xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexX36xXbxX3xX4xX1x136bdxX3xf464xX1xX10xX10xX5xX7xX3xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX162xX27xX160xX162xX5xX1a8xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX6a9xX1xX10xX10xX5xX7xX68xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX7exX3xX8exX46exX3xX7xXaaxX1axX1bxX3xXexX1xX85xX35xX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX111x13926xX1axX1bxX3xX134xX14xXd8xX14xXexX10xX3xX26xX27xX3xX162xXb3xX2axX5bdxX3xX8exX85xX1axX3xX4xX36xX1axX1xX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX29xXb3xX2axX5bdxX3xX8exXdxX435xXexXaaxX15xX8exX14xX3xX16xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX1xXdxX2e0xX1axX3xXexX36xXdxX68xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX5fcxX1axX1bxX3xX7xXaaxX278xXexX3xX29xX2xX2axX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xX3xX18fxXd7xX3xX35xX5fcxX435xX35xX10xX1axX3xX111xX14x123a5xX1axX3xX162xX2axX2axX3xXb5xX35xXb3xX3x156e8xX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX134xX14xXd8xX14xXexX10xX3xX26xX27xX3xX1axXd7xXd8xX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa4xX3xXexXa7xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xXa9xXaaxX7xXexX6xX1axX1bxX3xXb1xXcxX68xX3xX7xX8fxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX5fcxX1axX1bxX3xX7xXaaxX278xXexX3xX5xX85xX1axX3xXexX281xXdxX3xX16fxX160xX2axX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xX68xX3xX35xX5fcxX435xX35xX10xX1axX3xX111xX14xX84axX1axX3xX162xX160xX160xX3xXb5xX35xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX3exX2axX3exX2xX5xX16fxXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXb5xX3bxXaaxX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX1axXd7xXd8xX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xXexX15xX6xX1axX1bxX3xX8exX25exX3xXexX15xX85xX1axX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX68xX3xX4xX5fcxX1axX1bxX3xX7xXaaxX278xXexX3xX7xX7exX3xXexX1xX278xXbxX3xX1xX98xX1axX3xXa9xXaaxX7xXexX6xX1axX1bxX3xXb1xXcxX3xX1axX1xX262xX1axX1bxX3xX18fxX246xX1axX3xX7xX7exX3xX35xX36xX1axX1xX3xX1bxX278xXbxX3xX3axX5fcxXdxX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX16xXdxX10xX7xX10xX5xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX160xX3exX2axX5xX162xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXa9xX281xXdxX3xX3axX256xXd8xX68xX3xXexX1xX10xX14xX3xX8exX26fxX14xX3xX4xX26fxX14xX3xX4xX5d8xX6xX3xXexX15xX6xX1axX1bxX3xX134xX6xX15xX7xX1bxXaaxXdxX16xX10xX68xX3xX35xX93xXexX3xX1xX43xX1axX1bxX3xX3axX93xX3xXexX36xXdxX3xX691xXaaxX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX3xXexXaaxXd8xX85xX1axX3xX8exX2d6xX3xX15x10a77xX1axX1bxX3xX1x16735xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX15xX6xX1axX1bxX3xX8exX25exX3xXexX1xX85xX35xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX7xXdxX85xXaaxX3xX1axX36xXbxX3xX4xX1xX14xX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xX3xX26xX27xX3xXexX15xX85xX1axX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX68xX3xXexX262xX98xX1axX1bxX3xXexX46xX3xX4xX26fxX4xX1xX3xX1xXbb6xX3xX3axX43xX3xX5xXd7xX35xX3xXexX15xX85xX1axX3xXa9xXaaxX7xXexX6xX1axX1bxX3xXb1xXcxXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX3exX2xX27xX3exX5xX160xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXb5xX3bxXaaxX3xX3axXdxX613xXaaxX3xX3axX2fxX3xX404xX1xX8fxX3xXexX1xXdxX68xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX7xXdxX85xXaaxX3xX1axX36xXbxX3xX18xX14xXaaxX7xX1xX3xXcxX26x12ce6xX3xX29xXb3xX160xX162xX5bdxX3xX404xX3bxXexX3xX1xX2ccxXbxX3xX18fxX281xXdxX3x13893xX134x12435xX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX4xX1xf9d7xX1axX1xX68xX3xX1x14b9bxXexX3xX404xX1xX6a7xX3xX18fxXd7xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX5xXd7xX35xX3xX35xX26fxXexX3xX35xX281xXdxX3xX7xX7exX3xX4xX1xX14xX3xX15xX6xX3xX4xX5fcxX1axX1bxX3xX7xXaaxX278xXexX3xX5xX85xX1axX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xX3xX18fxXd7xX3xX35xX5fcxX435xX35xX10xX1axX3xX111xX14xX84axX1axX3xX27xX29xX27xX3xXb5xX35xXb3xX3xXcxXaaxXd8xX3xX1axX1xXdxX85xX1axX68xX3xX3axX256xXd8xX3xX4xX1xXd83xX3xX5xXd7xX3xX1axX1x100c4xX1axX1bxX3xX4xX14xX1axX3xX7xX2d6xX3xX262xX281xX4xX3xX4xX1xXa7xX1axX1bxX3xX18fx151ffxX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX18fxX246xX1axX3xX4xX1xX262xX6xX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX27xX162xX2xX16fxX5xX3exXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX16xX46xX3xX404xXdxX3bxX1axX3xX7xX7exX3xX8exX26fxX1axX3xX15xX6xX3xXexX36xXdxX3xX691xXaaxX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX3xX18fxXd7xX14xX3xX1axX7e2xX35xX3xX29xX2axX29xX2xXb3xX3xXcxXdxX1axX3xX8exXaaxX40dxX1axX3xX18fxX281xXdxX3xX4xX26fxX4xX3xXexX6a7xX1axX3xX3axX40dxX3xX4xX5d8xX6xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX5xXd7xX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX26xX27xX3xX4xX5d8xX6xX3xX35xX246xXaaxX3xX8exX26fxX1axX3xXexX8fxXdxX3xX1axXd7xXd8xX3xX4xX1xXd83xX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xXbxX1xX256xX1axX3xXbxX1xX2d6xXdxX3xXexX36xXdxX3xX691xXaaxX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX160xX29xX16fxX5xX27xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX36xXdxX3xX26xXdxX2e0xXexX3xXb5xX6xX35xX68xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexX3xX5xX2a9xX1axX3xX3axX2a9xXaaxX3xX18fxXd7xX14xX3xX1axX7e2xX35xX3xX29xX2axX2xX27xX3xX18fxX281xXdxX3xX1bxXdxX26fxX3xX8exX26fxX1axX3xX2xX68xX29xX3xXexfbbcxX3xX3axX40dxX1axX1bxXb3xX3xXcxX46exX1axX1bxX3xXexX1xX33xX68xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX1axX1xXe14xX1axX3xX4x124ecxX1axX1bxX3xX4xX26fxXbxX68xX3xX8exX613xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX98xX1axX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xXexXdxX85xXaaxX3xX4xX1xXaax16d8fxX1axX3xX16xX14xX3xXexX1xXa7xX6xX3xX1xX262x12b2exX1axX1bxX3xX3axX262xX61xX1axX1bxX3xX1ax1371fxXexX3xX1bxX2fxX4xX3xX4xX36xX1axX1xX3xX18fxXd7xX3xX404xX1xX8fxX3xX1axX7e2xX1axX1bxX3xX14x1343exX11bdxX435xX15xX14xX6xX16xX3xX278xX1axX3xXexX262xX2ccxX1axX1bxX3xXexXa7xX3xX3axXd7xX1axX3xX6xX1axX1xX3xX13xX435xX2xX162xX2axXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX40xX2axX160xX162xX5xX40xXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xXcxX15xX14xX1axX1bxX3xX3axX2fxX68xX3xX404xX1xX8fxX3xX1axX7e2xX1axX1bxX3xX14xX11bdxX11bdxX435xX15xX14xX6xX16xX3xX278xX1axX3xXexX262xX2ccxX1axX1bxX3xX4xX5d8xX6xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX3axX3bxX1axX3xXexXa7xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xXexX15xX10xX14xX3xX13xX14xX111xX3xX18xX6xX4xXdxX1axX1bxX3xXd5fxX1xX14xX111xX68xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX8exX8fxX14xX3xX18fxX2e0xX3xX1bxX2a9xX35xX3xX111xX10xX3xX3axX2a1xX4xX3xX8exXdxX2e0xXexX3xXexX15xX26fxX1axX1xX3xX18fxX6xX3xX3axX467xXbxX3xX18fxXd7xX3xX8exX93xX3xX18fxXd7xX1axX1xX3xX2xX3exX3xXdxX1axX4xX1xX3xX3axXdxX3xX404x1409axX35xX3xX5xX2d6xXbxX3x15b25xX13xX3xXb1xX14xX14xX16xX15xXdxX4xX1xX3xX691xX5xX5xX435xXcxX10xX15xX15xX6xXdxX1axX3xXbxX1xX48dxX4xX3xX18fxX48dxX3xX35xXbb6xXdxX3xX3axX25exX6xX3xX1xXe14xX1axX1xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX15xX1bxXdxX1axX10dxX3xX29xXbxX111xX3xX6xXaaxXexX14xX117xXaxX12xX0xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX10xX1axXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXb3xX8exX6xX14xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb3xX18fxX1axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX3exX49xX2xX2axX27xX16xX29xX29xX2xX16fxX160xX2axX16fxXexX29xX16fxX2axX40xX5xX2xX2axXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX14xX1axXaxX12xf772xX10xX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xXexX15xX6xX1axX1bxX3xX8exX25exX3xX35xX93xXexX3xX7xX2d6xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexX14xXd7xX1axX3xX1axX1xX262xX3xXd73xXd5fxX134xX68xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX404xXdxX33xX35xX3xX7xX14xX26fxXexX3xX404xX11a4xX14xX68xX3xX1xfb9bxX3xXexX15xX2ccxX3xX404xX1xX1199xXdxX3xX1xXd7xX1axX1xX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xX16xX2d6xX4xX68xX3xX1xX150cxX3xXexX15xX2ccxX3xX111xXaaxX2d6xX1axX1bxX3xX16xX2d6xX4xX3xX18fxXd7xX3xX1xX2e0xX3xXexX1xX2d6xX1axX1bxX3xX404xXdxX33xX35xX3xX7xX14xX26fxXexX3xX111xX10xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexX8fxXdxX3xXexX15xXbb6xX1axX1bxXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX16xX12xX0xX49xXexX15xX12xX0xX49xXexX8exX14xX16xXd8xX12xX0xX49xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xX16xXdxX18fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX15xX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX85xX1axX3x1608exXaaxX6xX1axX10dxX0xX49xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xXaaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX435xXexX1xXaaxX35xX8exX435xX6xX1axX16xX435xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexX3xX1bxX2fxXdxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXd73xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX3xX29xX2axX29xX2xXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX11bdxX14xX15xX16xX435xX15xX6xX435xX35xX6xXexX435xX1bxX14xXdxX435xXexX1xX10xX435xXexX1xX6xX14xX435xX4xX1xX14xX435xX10xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX435xX29xX2axX29xX2xX49xX2xX27xX160xX27xX3exX2xXb3xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX35xX10xX16xXdxX6xX49xX2xX29xX2axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX162xX49xX2xX1a8xX16fxX16xX160xX2xX2xX2xX27xX162xX2axXexX162xX2xX160xX2axX162xX5xX2axXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX16xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexX3xX1bxX2fxXdxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXd73xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX3xX29xX2axX29xX2xXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX11bdxX14xX15xX16xX435xX15xX6xX435xX35xX6xXexX435xX1bxX14xXdxX435xXexX1xX10xX435xXexX1xX6xX14xX435xX4xX1xX14xX435xX10xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX435xX29xX2axX29xX2xX49xX2xX27xX160xX27xX3exX2xXb3xX1xXexX35xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexX3xX1bxX2fxXdxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXd73xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX3xX29xX2axX29xX2xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXd73xX111xXbxX5xX14xX15xX10xX15xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX7xX7exX3xX15xX6xX3xX35xX84axXexX3xXbxX1xXdxX85xX1axX3xX8exX8fxX1axX3xX14c1xX5bdxXcxX3xXd5fxXbxX14xX15xXexX3xX18fxXd7xX14xX3xX35xX253xX6xX3xX1xX1386xX3xX1axXd7xXd8xX3xX3axX10xX35xX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX1xX14xX3xX35xX246xXaaxX3xXd5fxXd75xX26xX3xX4xX2fxX3xX18fxXa4xX3xX1axX1bxX14xXd7xXdxX3xX278xX1axX3xXexX262xX2ccxX1axX1bxX3xX18fxXd7xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX35xX7exX3xX1xX98xX1axXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX16xXdxX18fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX162xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xX7xX84axXbxX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX4xX1xXd7xX14xX3xX3axX2fxX1axX3xXexX36xXdxX3xX26xXdxX2e0xXexX3xXb5xX6xX35xX3xX1axX7e2xX35xX3xX29xX2axX29xX2axXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX162xX435xX35xX6xXaaxX435xX111xX10xX435xX7xX6xXbxX435xX16xXaaxX14xX4xX435xX4xX1xX6xX14xX435xX16xX14xX1axX435xXexX6xXdxX435xX18fxXdxX10xXexX435xX1axX6xX35xX435xX1axX6xX35xX435xX29xX2axX29xX2axX49xX2xX27xX162xX3exX1a8xX3exXb3xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX35xX10xX16xXdxX6xX49xX2xX29xX2axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX29xX2axX2axX29xX49xX2xX2axX162xX16xX16fxX29xX29xX16fxX27xX1a8xX16fxXexX1a8xX16fxX2axX160xX2axX5xX2axXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX16xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX162xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xX7xX84axXbxX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX4xX1xXd7xX14xX3xX3axX2fxX1axX3xXexX36xXdxX3xX26xXdxX2e0xXexX3xXb5xX6xX35xX3xX1axX7e2xX35xX3xX29xX2axX29xX2axXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX162xX435xX35xX6xXaaxX435xX111xX10xX435xX7xX6xXbxX435xX16xXaaxX14xX4xX435xX4xX1xX6xX14xX435xX16xX14xX1axX435xXexX6xXdxX435xX18fxXdxX10xXexX435xX1axX6xX35xX435xX1axX6xX35xX435xX29xX2axX29xX2axX49xX2xX27xX162xX3exX1a8xX3exXb3xX1xXexX35xXaxX12xX162xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xX7xX84axXbxX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX4xX1xXd7xX14xX3xX3axX2fxX1axX3xXexX36xXdxX3xX26xXdxX2e0xXexX3xXb5xX6xX35xX3xX1axX7e2xX35xX3xX29xX2axX29xX2axX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX138dxX262xX281xX4xX3xX15a5xXaaxX6xX3xX1axX7e2xX35xX3xX35xX281xXdxX68xX3xX162xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xX1axXd7xXd8xX3xX3axX6xX1axX1bxX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX1axX1xXdxX613xXaaxX3xX1axX1bxX262xX61xXdxX3xX16xX253xX1axX1bxX3xXexX36xXdxX3xX26xXdxX2e0xXexX3xXb5xX6xX35xX3xX404x16e69xX3xX18fxXbb6xX1axX1bxX3xX7xX7exX3xXexX36xX14xX3xX15xX6xX3xX1axX1xXdfexX1axX1bxX3xX3axXdxX33xX35xX3xX1axX1xX278xX1axX3xX35xX281xXdxX3xXexX15xX85xX1axX3xXexX1xX25exX3xXexX15xX262xX61xX1axX1bxX68xX3xX8exX1199xXdxX3xXexX36xXdxX3xX4xX26fxX4xX3xX1axX262xX281xX4xX3xX404xX1xXaaxX3xX18fxX46xX4xX3xX855xX5fcxX1axX1bxX3xXb5xX6xX35xX3xX2f6xX68xX3xX4xX26fxX4xX3xX35xX246xXaaxX3xX111xX10xX3xX1axXd7xXd8xX3xX3axX613xXaaxX3xX15xX278xXexX3xX3axX262xX2ccxX4xX3xX262xX6xX3xX4xX1xXaaxX93xX1axX1bxXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX16xXdxX18fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2axX3xX35xX246xXaaxX3xXd5fxXd75xX26xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX2d6xXexX3xX1axX1xX278xXexX3xX29xX2axX2xX40xXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX2xX2axX435xX35xX6xXaaxX435xX7xXaaxX18fxX435xXexX1xX10xX435xXexX1xX6xX14xX435xXexX14xXexX435xX1axX1xX6xXexX435xX29xX2axX2xX40xX49xX2xX27xX1a8xX2axX160xX2xXb3xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX1bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX49xX35xX10xX16xXdxX6xX49xX2xX29xX2axX49xX1axX10xX159xX7xX49xX2xX40xX16fxX3exX49xX2xX2axX27xX16xX162xX2xX2axX16fxX2axX1a8xX29xXexX162xX162xX1a8xX160xX16fxX5xX2axXb3xX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX15xX3xX18xX6xXbxXexX14xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX1axX1xX3xX3axX3bxX1axX3xX3exX2axX40xX3xX35xX43xX3xX5xX46xX4xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX16xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2axX3xX35xX246xXaaxX3xXd5fxXd75xX26xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX2d6xXexX3xX1axX1xX278xXexX3xX29xX2axX2xX40xXaxX3xX1xX15xX10xX11bdxX9xXaxX49xX111xX10xX49xX2xX2axX435xX35xX6xXaaxX435xX7xXaaxX18fxX435xXexX1xX10xX435xXexX1xX6xX14xX435xXexX14xXexX435xX1axX1xX6xXexX435xX29xX2axX2xX40xX49xX2xX27xX1a8xX2axX160xX2xXb3xX1xXexX35xXaxX12xX2xX2axX3xX35xX246xXaaxX3xXd5fxXd75xX26xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX2d6xXexX3xX1axX1xX278xXexX3xX29xX2axX2xX40xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX15xX14xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12x14c34xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXa9xX6xX4xX6xX1axX3xXcxXaaxX15xX8exX14xX68xX3xX18xX6xX1axX1bxX10xX3xX18xX14xX18fxX10xX15xX3xXd5fxXbxX14xX15xXexX3xXd5fxX26xX18xX3xX5xXd7xX3xX1axX1xXdfexX1axX1bxX3xX35xX246xXaaxX3xXd5fxXd75xX26xX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexX2d6xXexX3xX1axX1xX278xXexX3xX1axX7e2xX35xX3xX1axX6xXd8xXb3xX3xXcxXdxX85xXaaxX3xX4xX1xX6a7xX3xX3axX26fxX1axX1xX3xX1bxXdxX26fxX3xX16xX46xX6xX3xXexX15xX85xX1axX3xX7xX46xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xXexX15xXbb6xX1axX1bxX68xX3xXexX1xX14xX8fxXdxX3xX35xX26fxXdxX3xX18fxXd7xX3xX1xXdxX2e0xXaaxX3xX7xXaaxX278xXexX3xX3axX93xX1axX1bxX3xX4xX98xXb3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX16xXdxX18fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXaaxX5xX12xX0xX16xXdxX18fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX49xX16xXdxX18fxX12xX0xX49xX16xXdxX18fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5fxX14xXaaxX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x11a18xXdxX1axX1bxX0xX49xXbxX12