Cả nước có 51 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19
Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến hết ngày 29/4, cả nước có 51 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.
c658x12686xc815x12fe8x15b51x11417x1661ax15783x15549xX7x11638x1660cx175a2x17fa2x160b1x10f3cxX5x118a4xXax12cb1x13911x11787xX3xe005x172e5xe342xX4xX3xX4x141c4xX3xf6dcxX2xX3xf159x1232fxX16xX3x10922x1380exX3xX21xX17x13593xX4xX3xXexX1x1277fxX4xX3xX1xXdxecc4xX16xX3x175fbx1604dxXexX3xX16xdcbdxX1xXdxX34x142daxX3x15d16xX1xd937xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13x12215xfe04xe9aax1549dxefbdxX2x10e30xX0xfcf1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1780fxX10xX6x17ba2xXaxX12xXcxX1xX10x12458xX3xXexX1xd503xX16xX3cxX3xXexXdxX16xX3xXex18499xX3xX13x188cfxX4xX3x120abxX3xXexc79dxX3xX51xX2fxX3xXbxX1x17886xX16xX3cxX3x171d4x155bfx16ce8xX3xX81xX3xXexX84xe8f8x1544axX3xXexff15xX16xX1xX3xX21xX84xX16xX3xX1xX84xXexX3xX16xX3cx17e2ax13312xX3x13d92xX54xX56x17777xX98xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xX90xX91xX3xX81xX3xXexX84xX3xX4xX1xX6exX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54x107dcxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX0xXdxX40xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX10x1292fxX7xX52xX6xX25xX6xXexX6x1082dxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1860bxX56xX56xXdxX105x12bf5xX6xX6exX1xX6xXexXdxX16xX1xX105xX25xX16xX56xX16xX10xX129xX7xX56xXacx17848xX2x18aedxX56xX2xXacx151e5xX68xX1exX155x166b3xX2xX1exXafx164f7xXexX54xXacxX15fxX2xX5xX2xX105x141c2xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX129xXdxX68xXexX1xX9xXaxX15bxX155xX155xXaxX3xX68xX6xXexX6xX52x16212xXdxX10xX5xX68xX9xXaxX1cbxXdxX131xX7xXexXbxX1xX6exXexX6exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12x177e1xX3cxXa9xXaaxX3xX54xX56xXafxX98xX3xX90xX91xX3xX81xX3xXexX84xX3xX142xX6xX16xX3xX1xXa9xX16xX1xX3xe5dexf6d8xXaaxX84xXexX3xX21xX26xX16xX1xX3xX7x115e9xX3xX2xX15fxXacxX155xX56xX210x17ee5xX52xX90xX81xXcxX3xX25x10845xX3xX25xXdxX34xX4xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX5x164ffxXbxX3xX1f5xX1xX1cxX40xX3xX1x101f3xX3xXexX131xX2axX3xX4xX72xX16xX3cxX3xXex15c4bxX4xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX142xX34xX16xX1xX3xX25xXdx186efxX40xX3xX21xX17x13c56xX16xX3cxX3xX1xX72xX3xX1x13b7cxXbxX3xX4xX270xXbxX3xX68xX6exX3xX4xX1xf56axX16xX3cxX3xX40xX18xXdxX3xX4xX27cxX6xX3xX25xXdxX131xX211xX7xX3xX4xX6exX131xX6exX16xX6xX98xX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX21xX1cxX3xX3cxXdxX6xX6exX3xX4fxXdxX34xX16xX3xX4fxX34xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX51xX26xX4xX1xX3xXexcd6exX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX98xX3xX4fxXdxX34xX16xX3x17ff8xX6xX7xXexX10xX211xX131xX3xX21xX24exX16xX1xX3xX3cxXdxX24exX98xX3xX4xX72xX16xX3cxX3xX16xX1xX239xX16xX3xX4xX24exX4xX3xX4xX22xX3xX7xe204xX3xX4xX1cxX3xX16xX1xX211xX3xX4xfccaxX211xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xX3xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX9bxX16xX1xX3xX21xX84xX16xX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xXacxX54xX56xXafxX98xX3xXexX131xX263xX16xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xXexecb5xX16xX3cxX3xX4xX91xX16xX3cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xX90xX91xX3xX81xX3xXexX84xX3xX4xX1xX6exX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xX98xX3xX142xX6xX6exX3xX3cx1493cxX40xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12x173abxXdxX22bxX16xX3xX90xc98cxX4xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX4fxXdxX34xX16xX3xX4fxX34xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX51xX26xX4xX1xX3xXexX2b7xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXex179f8xX40xX3x18587xXdx14913xX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXcxX2caxX105xX3xX65xXa9xX3xX1f5xX91xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXex149e5xX16xX1xX3xX90xX3ddxX4xX3x11ec0xXdxX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX81xX3xXexX84xX3xX68xX2fxX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX65xX14xXdxX3xX2caxX1xX8bxX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX210xX211xX14xX16xX3cxX3xX1f5xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX81xX263xX16xX3xX90xX24exXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xec3axXa9xX6exX3xX13xX6xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX2caxX1x187cbxX3xXcxX1xd8cexX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX65xX14xXdxX3xX51xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX65xX8bxX6xX3xX90x11c5fxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX65xXa9xX3xXcxf912xX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX90xX34xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX34xXexX3xX21xX18xXdxX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX1f5xX1xXdxX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX90xfe32xX4xX1xX3xX3d7xX6xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX2caxX1xX35fxXdxX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX3xXcxX1xX24exXdxX3xX1f5xX3cxX211xXaaxX263xX16xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXexX48dxX16xX1xX3xX2caxX1xX5cbxX3xXcxX1xX5cfxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXexX48dxX16xX1xX3xX1f5xXdxX16xX1xX3xX90xX64exX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX3d7xX10xX68xX5xX6xXexX10xX4xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xX224x140efxX4xX3xX495xXdxX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX3xX210xX211xX439xX16xX3xX21xX91xXdxX3xX2xX155xX15bxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX4fxXdxX34xX16xX3xX81xX3xX1xX5cfxX4xX3xX68xX2fxX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX210xX211xX439xX16xX3xX21xX91xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX13xX1xf60dxX16xX3xX21xX6exX24exX16xX3xXcxX1xX5cbxX3xXaaxX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX1f5xX1xXdxX34xXexX3xX21xX18xXdxX3xX4fxXdxX34xXexX3x11489xX3xX1f5xX3cxX6xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX3d7xXdxX22bxX16xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX4fxXdxX34xX16xX3xX2caxX6xX7xXexX10xX211xX131xX3xX1f5xX1xX6xX3xXcxX131xX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xX224xXa9xX3xX1f5x15218xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xX17xX22xX16xX3cxX3xX65xX211xX84xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX13xX1xXdxX3xX13xX7exX4xX3xXcxX1xX5cbxX3xX81xX3xX25x134e4xX16xX3cxX3xX163xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xXcxX439xXaaxX3xX1f5xX3cxX211xXaaxX263xX16xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX4fxXdxX34xX16xX3xX4fxX34xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX51xX26xX4xX1xX3xXexX2b7xX3xXcxX439xXaaxX3xX1f5xX3cxX211xXaaxX263xX16xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX3d7xXdxX22bxX16xX3xX1f5xX6xX40xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX4fxXdxX34xX16xX3xX2caxX6xX7xXexX10xX211xX131xX3xXcxX2caxX105xX3xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX17xX268xX16xX3cxX3xX224xX718xXdxX3xX1xX5cfxX4xX3xX81xX3xX51xX17xX2axX4xX3xXcxX2caxX105xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xX13xX2f8xX16xX3xXcxX1xX22xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX43cxXdxX263xX16xX3xX495xXdxX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX224xX3b7xX16xX3cxX3xX1f5xX6xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xXcxX439xXaaxX3xX1f5xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX58axX439xX40xX3xX224xX3b7xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXcxX2caxX105xX3xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX81xX3xXexX84xX3xX68xX2fxX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX65xX239xX211xX3xX495xXdxX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX90xX718xX4xX3xX58axXdxX263xX211xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX43cxXdxX43exX40xX3xX7xX6exX24exXexX3xX142xX34xX16xX1xX3xXexX239xXexX3xXexX48dxX16xX1xX3xX13xXa9xX3xX3d7xX6xX211xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xX81xX3xXexX84xX3xX2caxX1xX5cbxX3xX210xX211xX21cxX4xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX13xX1xX2axX3x166afxe432xXaaxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xXcxX1xX21cxX16xX3cxX3xX1f5xX1xX270xXexX3xXcxX2caxX105xX65xX13xX3d7xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX90xX34xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX34xXexX3xX21xX18xXdxX3xXcxX2caxX105xX3xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX1f5xX1xXdxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX3xX2xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXexX48dxX16xX1xX3xX224xX3b7xX16xX3cxX3xX1f5xX6xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXcxX1xX21cxX16xX3cxX3xX1f5xX1xX270xXexX3xX224xX3b7xX16xX3cxX3xX1f5xX6xXdxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX1f5xX1xXdxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX3xXcxX2caxX105xX3xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3x15b32xX4fxX98xX3xXcxX2caxX105xX3xX65xX3b7xX3xX13xX1xX9bxX3xX3d7xXdxX16xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXcxX131xX211xX16xX3cxX3xXexX439xX40xX3xd504xX16xX3xX495xXdxX6xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX12xX90xX34xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX16xX3xX224xX6xX3xX42xX1xX6exX6xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4fxf7dfxX3xX3d7xX10xX68xXdxX4xX3xX90xX718xX4xX3xX58axXdxX263xX211xX105xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX131xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX263xX16xX3x18627xX211xX6xX16xX13dxX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX211xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX52xXexX1xX211xX40xX142xX52xX6xX16xX68xX52xX7xX6xXbxX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX131xX8bxX16xX3xX2xXafxX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xX42xX1xX72xX16xX3cxX3xX4xX1cxX3xX4xX6xX3xX40xX3ddxX4xX3xX40xX18xXdxX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX4xX91xX16xX3cxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX98xX3xX4xX8bxX16xX3xX1exX2xX3xX142xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX439xX16xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX21xXdxX22bxX211xX3xXexX131xX26xXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xXexX131xX6exX16xX52xX2xXafxX52xX16xX3cxX6xXaaxX52xX42xX1xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX52xX4xX6xX52xX40xX6xX4xX52xX40xX6exXdxX52xXexX131xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX16xX3cxX52xX68xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX16xX52xX1exX2xX52xX142xX10xX16xX1xX52xX16xX1xX6xX16xX52xX68xX6xX16xX3cxX52xX68xXdxX10xX211xX52xXexX131xXdxX56xX2xX54xX2xXafxX155xX155xX105xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX3cxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX56xX40xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXacxX155xX56xX16xX10xX129xX7xX56xXacxX155xX2xX157xX56xX2xX155xX15fxX68xXafxX2xX15bxX2xXacxXafxXacxXexX2xX15fxX1exX15bxX1exX5xX155xX105xX16cxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX25xX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX131xX8bxX16xX3xX2xXafxX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xX42xX1xX72xX16xX3cxX3xX4xX1cxX3xX4xX6xX3xX40xX3ddxX4xX3xX40xX18xXdxX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX4xX91xX16xX3cxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX98xX3xX4xX8bxX16xX3xX1exX2xX3xX142xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX439xX16xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX21xXdxX22bxX211xX3xXexX131xX26xXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xXexX131xX6exX16xX52xX2xXafxX52xX16xX3cxX6xXaaxX52xX42xX1xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX52xX4xX6xX52xX40xX6xX4xX52xX40xX6exXdxX52xXexX131xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX16xX3cxX52xX68xX6exX16xX3cxX52xX4xX6exX16xX52xX1exX2xX52xX142xX10xX16xX1xX52xX16xX1xX6xX16xX52xX68xX6xX16xX3cxX52xX68xXdxX10xX211xX52xXexX131xXdxX56xX2xX54xX2xXafxX155xX155xX105xX1xXexX40xXaxX12xXcxX131xX8bxX16xX3xX2xXafxX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xX42xX1xX72xX16xX3cxX3xX4xX1cxX3xX4xX6xX3xX40xX3ddxX4xX3xX40xX18xXdxX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX4xX91xX16xX3cxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX98xX3xX4xX8bxX16xX3xX1exX2xX3xX142xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX439xX16xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX21xXdxX22bxX211xX3xXexX131xX26xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX90xX14xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xX27cxX6xX3xX90xX6xX16xX3xX13xX1xX48dxX3xX21xX718xX6exX3xX210xX211xX21cxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX2caxX1xX8bxX16xX3cxX3xX4xX1xX21cxX16xX3cxX3xX68xX26xX4xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xX3xX4xX1xX6exX3xX142xXdxX84xXexX98xX3xX21xX84xX16xX3xX2xX15bxX1xX155xX155xX3xX4xX1xXdxX22bxX211xX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xX163xX155xX56xXafxX98xX3xX4fxXdxX34xXexX3xX1f5xX6xX40xX3xX21xf9b8xX3xXexX131xX8bxX16xX3xX2xXafxX3xX16xX3cxXa9xXaaxX3xX42xX1xX72xX16xX3cxX3xX3cxX1xXdxX3xX16xX1xX239xX16xX3xX4xX6xX3xX40xX3ddxX4xX3xX40xX18xXdxX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX4xX91xX16xX3cxX3xX21xX3b7xX16xX3cxX105xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX25xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX40xX211xX6xX3xX40xX24exXaaxX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX4xX14xX3xX163xX3xX21xX22bxX211xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX40xX17xX2axX16x161f4xXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xX1xX6xX52xXexXdxX16xX1xX52xX4xX1xX211xX6xX52xX40xX211xX6xX52xX40xX6xXaaxX52xX37xX10xXexX52xX16xX3cxX1xXdxX10xX40xX52xX4xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX52xX4xX6xX52xX163xX52xX68xX10xX211xX52xX68xX6xX16xX3cxX52xX40xX211xX6exX16xX56xX2xX54xX2xXacxX15fxX163xX105xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX3cxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX56xX40xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXacxX155xX56xX16xX10xX129xX7xX56xXacxX155xX2xX157xX56xX2xX155xX15fxX68xXacxX2xX157xXacxX155xX155xX54xXexX1exX1exX163xX2xX5xXacxX52xX2xX155xX15bxX68xXacxX2xX2xX163xX2xX1exXacxXexX2xX54xX157xX54xX5xX54xX52xX2xX105xX16cxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX25xX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX40xX211xX6xX3xX40xX24exXaaxX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX4xX14xX3xX163xX3xX21xX22bxX211xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX40xX17xX2axX16xX1363xXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xX1xX6xX52xXexXdxX16xX1xX52xX4xX1xX211xX6xX52xX40xX211xX6xX52xX40xX6xXaaxX52xX37xX10xXexX52xX16xX3cxX1xXdxX10xX40xX52xX4xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX52xX4xX6xX52xX163xX52xX68xX10xX211xX52xX68xX6xX16xX3cxX52xX40xX211xX6exX16xX56xX2xX54xX2xXacxX15fxX163xX105xX1xXexX40xXaxX12xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX40xX211xX6xX3xX40xX24exXaaxX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX4xX14xX3xX163xX3xX21xX22bxX211xX3xX21xX6xX16xX3cxX3xX40xX17xX2axX16xX1363xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX224xX1cxX3xX5xXa9xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX4xX27cxX6xX3xX72xX16xX3cxX3xX58axX263xX3xX210xX211xX6xX16xX3cxX3xX2caxX1xX6exX16xX3cxX3xX52xX3xXcxX131xX17xX2eexX16xX3cxX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX43cxX84xX3xX1xX6exX718xX4xX1xX3xX52xX3xXexXa9xXdxX3xX4xX1xX9bxX16xX1xX3x131e2xX2eexX3xX81xX3xXexX84xX3xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xXexX131xX17xX18xX4xX3xX40xX91xXexX3xX7xX21cxX3xXexX1xX72xX16xX3cxX3xXexXdxX16xX3xX5xXdxX263xX16xX3xXfabxX211xX6xX16xX3xX21xX84xX16xX3xX25xXdxX34xX4xX3xX40xX211xX6xX3xX7xX3ddxX40xX3xX1xX34xX3xXexX1xX21cxX16xX3cxX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xXd8fxX10xX6xX5xXexXdxX40xX10xX52xX2caxX13xXd8fxX3xXbxX1xX7exX4xX3xX25xX7exX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX4xX1xX21cxX16xX3cxX3xX68xX26xX4xX1xX3xX142xX34xX16xX1xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX3xXexX131xX263xX16xX3xX21xX26xX6xX3xX142xXa9xX16xX105xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX25xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX439xX16xX3cxX3xX4xX6xX6exX3xX16xd29dxX16xX3cxX3xX5xX2fxX4xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX21xX8d2xXaaxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX84xX16xX3xX21xX91xX3xX142xXa9xX16xX3xX3cxXdxX6xX6exX3xX4xX72xX16xX3cxX3xX68xX439xX16xX3xX1xX6exXa9xX16xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX4xX24exX4xX1xX3xX5xXaaxXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xX16xX6xX16xX3cxX52xX4xX6xX6exX52xX16xX6xX16xX3cxX52xX5xX211xX4xX52xX37xX10xXexX52xX16xX3cxX1xXdxX10xX40xX52xX4xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX52xX1xX6xX52xXexXdxX16xX1xX52xX68xX6xXaaxX52xX16xX1xX6xX16xX1xX52xXexXdxX10xX16xX52xX68xX6exX52xX142xX6xX16xX52xX3cxXdxX6xX6exX52xX4xX6exX16xX3cxX52xX68xX6xX16xX52xX1xX6exX6xX16xX52xXexX1xX6xX16xX1xX52xX4xX6xX4xX1xX52xX5xXaaxX56xX2xX54xX155xX1exXafxX157xX105xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX3cxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX56xX40xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXacxX155xX56xX16xX10xX129xX7xX56xXacxX155xX2xX1exX56xX2xX163xX163xX68xX163xX2xX2xXacxX157xX155xX163xXexX1exX2xX15bxX157xX5xX54xX52xX2xX163xX163xX68xXafxX155xX15bxX155xX157xX163xX155xXexX163xX155xXacxXafxX157xX5xX155xX105xX16cxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX21xX22xX16xX3xX25xX26xX3xX21xX17xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX34xX16xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX42xX1xX44xX16xX3cxX3xX21xX26xX16xX1xX3xX13xX4exX4fxX50xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX25xX12xX0xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX439xX16xX3cxX3xX4xX6xX6exX3xX16xX1663xX16xX3cxX3xX5xX2fxX4xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX21xX8d2xXaaxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX84xX16xX3xX21xX91xX3xX142xXa9xX16xX3xX3cxXdxX6xX6exX3xX4xX72xX16xX3cxX3xX68xX439xX16xX3xX1xX6exXa9xX16xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX4xX24exX4xX1xX3xX5xXaaxXaxX3xX1xX131xX10xX1cbxX9xXaxX56xXaaxX52xXexX10xX56xX16xX6xX16xX3cxX52xX4xX6xX6exX52xX16xX6xX16xX3cxX52xX5xX211xX4xX52xX37xX10xXexX52xX16xX3cxX1xXdxX10xX40xX52xX4xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX52xX1xX6xX52xXexXdxX16xX1xX52xX68xX6xXaaxX52xX16xX1xX6xX16xX1xX52xXexXdxX10xX16xX52xX68xX6exX52xX142xX6xX16xX52xX3cxXdxX6xX6exX52xX4xX6exX16xX3cxX52xX68xX6xX16xX52xX1xX6exX6xX16xX52xXexX1xX6xX16xX1xX52xX4xX6xX4xX1xX52xX5xXaaxX56xX2xX54xX155xX1exXafxX157xX105xX1xXexX40xXaxX12xX1f5xX439xX16xX3cxX3xX4xX6xX6exX3xX16xX1663xX16xX3cxX3xX5xX2fxX4xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX98xX3xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX21xX8d2xXaaxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX84xX16xX3xX21xX91xX3xX142xXa9xX16xX3xX3cxXdxX6xX6exX3xX4xX72xX16xX3cxX3xX68xX439xX16xX3xX1xX6exXa9xX16xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX4xX24exX4xX1xX3xX5xXaaxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX131xX6exX16xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX65xXa9xX3xXcxX68dxX16xX1xX3xX5xXa9xX3xX21xX26xX6xX3xX142xXa9xX16xX3xX4xX1cxX3xX16xX3cxX211xXaaxX3xX4xX22xX3xX68xX26xX4xX1xX3xX37xX439xX40xX3xX16xX1xX239xXbxX3xX4xX6xX6exX3xX16xX263xX16xX3xX16xX3cxX6xXaaxX3xXexX7bxX3xX42xX1xXdxX3xX142xX17xX18xX4xX3xX25xXa9xX6exX3xX4xX211xX91xX4xX3xX4xX1xXdxX84xX16xX3xX4xX1xX21cxX16xX3cxX3xX68xX26xX4xX1xX98xX3xX15a5xX2eexX3xX81xX3xXexX84xX3xXexX48dxX16xX1xX3xX21xX12d1xX3xX37xX24exX4xX3xX21xX26xX16xX1xX3xX25xXdxX34xX4xX3xX16xX439xX16xX3cxX3xX4xX6xX6exX3xX16xX1663xX16xX3cxX3xX5xX2fxX4xX3xX37xX38xXexX3xX16xX3cxX1xXdxX34xX40xX98xX3xX4xX1xX8d2xX16xX3xX21xX6exX24exX16xX3xX13xX6exX25xXdxX68xX52xX2xX54xX3xX5xXa9xX3xX3cxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX24exXbxX3xXfabxX211xX6xX16xX3xXexX131xX5cfxX16xX3cxX3xX21xX43exX3xXexX718xX6exX3xX7xX2fxX3xX4xX1xX27cxX3xX21xX91xX16xX3cxX3xXexX131xX6exX16xX3cxX3xX4xX72xX16xX3cxX3xXexX24exX4xX3xXbxX1xX8bxX16xX3cxX3xX4xX1xX21cxX16xX3cxX3xX68xX26xX4xX1xX105xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX25xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX211xX5xX12xX0xX68xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX131xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX25xX12xX0xX56xX68xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6exX68xXaaxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX52xX6xX5xXdxX3cxX16xX13dxX3xX131xXdxX3cxX1xXex147ddxXaxX12xX0xX10xX40xX12xXcxX1xX10xX6exX3xX4fxXcxX4fxX0xX56xX10xX40xX12xX0xX56xXbxX12