Nga phát hiện máy bay nước ngoài do thám hàng chục lần
Trong tuần qua, các hệ thống radar của Nga đã phát hiện 54 lần máy bay nước ngoài thực hiện các hoạt động do thám trên không dọc đường biên giới nước này.
fef9x159adx143fcx130fax1279dx1250ex12742x1740ax177a3xX7x19094x1907fx10b79x15da2x15c1dx17b4dxX5x14e86xXax185b1x18a68x14b99xX6xX3xXbxX1x176c6xXexX3xX1xXdx15425x15313xX3x181bbxX19x162f6xX3x10360xX6xX23xX3xX1fx11358x104f3xX4xX3xX1fxX14x19151x1554axXdxX3x156d2xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1x10d1exX4xX3xX5x15faexX1fxX0x12f73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17f6bxX10xX6xX34xXaxX12xXcx169dfxX30xX1fxX14xX3xXex17449xX47xX1fxX3x10efbxX66xX6x17f9bxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX1exX3xXexX1x12c1dxX1fxX14xX3xX60xX6xX34xX6xX60xX3xX4x10a61xX6xX3xX13xX14xX6xX3x13a5bx1749axX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3x14352x1257fxX3xX5xX47xX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xXexX1x1129bxX4xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX30x17edbxXexX3xX8ax1755dxX1fxX14xX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xXexX60x108a8xX1fxX3x11a8bxX1x17278xX1fxX14xX3xX34x14dfexX4xX3xX8axX2ax13b80xX1fxX14xX3xX25xXdxXd3xX1fxX3xX14xXdxX2bxXdxX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX31xX23x148dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a7exX30xX34xX23xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7x1312cxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX34xXdxX7xXbxX5xX6xX23x12115xX3xX25xX5xX30xX4xXd6x17092xX3xX21xX6xX60xX14xXdxX1fxX11dxX5xX10x173e3xXexX133xX3xX6xX66xXexX30xX13axX3xX21xX6xX60xX14xXdxX1fxX11dxX60xXdxX14xX1xXexX133xX3xX6xX66xXexX30xX13axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX47xX1fxX3xX1x16df7xX1fxX1xX3x16e33xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXf8xX25xX6xX30xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf8x16e93xX1fxX4axX1fxX10x13436xX7xX4ax136f5xX2xX1c9xX98xX4axX2xX1c9x14e63xX34xX97xX1c9xX1c9xX97x163eaxX97xX2xXex12d57xX1daxX1d0xX1d0xX5xX2xXf8x1652axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX47xX1fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX11dxXbxX1xX30xXexX30xX11dxX30xX60xXdxX14xXdxX1fxX6xX5xX11dxX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX133xX4axX4axX4xX34xX1fxXdxX21xX14xXf8xX1c1xXdxX10xXexX1fxX6xX21xXbxX5xX66xX7xXf8xX1c1xX1fxX4axXexX1daxX1c9xX1d6xX4axX66xXbxX5xX30xX6xX34xX10xX34xX4axX5xX10xXbx187e8xX4axX1c9xX1d6xX1c9xX2x11677xX1d6xX1daxX271xX2xX1d0xX4axX21xX6xX23xX271xX25xX6xX23xX271xX1fxX66xX30xX4xX271xX1fxX14xX30xX6xXdxXf8xX1e1xXbxX14xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15efbxX6xXbxXexXdxX30xX1fxXaxX12xX2a1xX1xXdx126c4xX1fxX3xX8ax178d7xX66xX3xX4x16ca9xX3xX13xX14xX6xX3x16ca0xX66xX11dxX1c9x157e3xX3x1116bxX5xX6xX1fxXd6xX10xX60xX3xXexX60xX30xX1fxX14xX3xX21xXc5xXexX3xX5xX47xX1fxX3xX8ax14487xX1fxX3xX4xX1x15276xX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX60xXdxX1fxX1xX3xX7xX19xXexX3x10512x18a6bxX3x14500xX2a1xX11dxX2x121cdxX97x17e0exX3xXexX60xXd3xX1fxX3xX25xXdx14f71xX1fxX3xX108xX6xX5xXexXdxX4xXf8xX3x16c99xX13xX14xX66x1900bxX1fxX133xX2f5xX10xX66xXexX10xX60xX7x15ad5xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12xXcxX60xX30xX1fxX14xX3xXexX66xX47xX1fxX3xX6axX66xX6xX6dxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX1exX3xXexX1xX78xX1fxX14xX3xX60xX6xX34xX6xX60xX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX8axX8bxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX97xX98xX3xX5xX47xX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX30xXc1xXexX3xX8axXc5xX1fxX14xX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xX34xXddxX4xX3xX8axX2axXe2xX1fxX14xX3xX25xXdxXd3xX1fxX3xX14xXdxX2bxXdxX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX31xX23xXf8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12xXcxXe2xX3x1408axX60xX6xX7xX1fxX6xX23xX6xX3x13f54xX1c1xX10xX26bxX34xX6xX3xX4xX83xX6xX3xX108xXc5xX3x17bafxX66xX78xX4xX3xXbxX1x13dcbxX1fxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1fxX14xX31xX23xX3xX2xX1d0xX4axX1daxX3xX4xX1xX30xX3xX25xXdxX2adxXexX3xXexX60xX30xX1fxX14xX3xX7xX78xX3xX4xX19xX4xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX25x13266xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX4xX2d8xX3xX4xX1a7xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX5xX30xXc1xXdxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xX1fxX14xX2axXe2xXdxX3xX5xX19xXdxX3xX30fxX2fbx17d18x16391xX31dxXf8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12xXcxX2b1xXexX3xX4xX1a7xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX30xXc1xXexX3xX8axXc5xX1fxX14xX3xX4xX83xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xX8ax16fc0xX66xX3xX25xX447xX3xX1xX1exX3xXexX1xX78xX1fxX14xX3xX60xX6xX34xX6xX60xX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX1c1xX31xX3xXexX1xX10xX30xX3xX34xffcdxXdxXf8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12x12aa4xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX1xX2b5xX1fxX3xX2f9xX1d6xX3x18807xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdx1439exX3xX14xX47xX1fxX3xX25xXdxXd3xX1fxX3xX14xXdxX2bxXdx14876xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12xX3e5xX60xX6xX7xX1fxX6xX23xX6xX3xX3eexX1c1xX10xX26bxX34xX6xX3xXd6xX1x190daxX1fxX14xX3xX8axX447xX1fxX1xX3xX2f2xX30xX7xXd6xX1c1xX6xX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1x16813xXbxX3xX25xX2b1xXexX3xX4x10805xX3xX1xX31xX1fxX1xX3xX8axXc5xX1fxX14xX3x19228x12dd8xX21xX3xXbxX1xXc1xX21xX3xX1fxX31xX30xX3xX8axX78xXdxX3xX1c1xX2bxXdxX3xX8axX2axXe2xX1fxX14xX3xX25xXdxXd3xX1fxX3xX14xXdxX2bxXdxX3xX6axX66xX78xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX83xX6xX3xX21xX1a3xX1fxX1xXf8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX30xX34xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX7xX78xX3xX5xXdxX1exX66xX3xXexX1xX78xX1fxX14xX3xXd6xXd3xX3xXex10a2fxX3xX2a1xX43xX4xX3xXcxX1xXd8xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xX1c1xX31xX3xXexX60xX66xX23xX4c4xX1fxX3xXexX1xXd8xX1fxX14xX6dxX3xXexX60xXb3xX4xX3xXexX1xX66xXc5xX4xX3xX108xXc5xX3xX3fcxX66xX78xX4xX3xXbxX1xX403xX1fxX14xX3xX13xX14xX6xX6dxX3xXexX60xX30xX1fxX14xX3xX1fx13208xX21xX3xX1c9xX1d6xX1c9xX1d6xX6dxX3x14cecxXb3xX4xX3xX5xX2ax106cexX1fxX14xX3xXcxX60xXdxX1fxX1xX3xX7xX19xXexX3xX1c1xXd8xX3xXexX66xX23xX2adxX1fxX3xX8axXdxX1exX1fxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX8axX8bxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xXd6xX1xX30xX1a7xX1fxX14xX3xX1c9xXf8x12b4fxX1d6xX1d6xX3xX5xX47xX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX1c1xX31xX3xX2xXf8xX2xX1d6xX1d6xX3xX5xX47xX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX60xXdxX1fxX1xX3xX7xX19xXexX3xXexXdxX2adxXbxX3xX4x14de6xX1fxX3xX25xXdxXd3xX1fxX3xX14xXdxX2bxXdxXf8xX4axXf8xX0xX4axXbxX12xX0xX34xXdxX1c1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX60xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxXd3xX1fxX3xX6axX66xX6xX1fxX133xX0xX4axX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xX66xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11dxXexX1xX66xX21xX25xX11dxX6xX1fxX34xX11dxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2adxX3xXexXc1xX30xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX590xX21xX3xX25xX30xX21xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX5xX2axX65cxX4xX3xXexX31xX1fxX14xX3xX1xX1a3xX1fxX1xX6dxX3xXexX2b1xX1fxX3xX4xXd8xX1fxX14xX3xXexX47xX21xX3xX5a4xX6xXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX1fxX14xX6xX11dxX4xX1xX10xX11dxXexX6xX30xX11dxX21xX6xX23xX11dxX25xX6xX23xX11dxX1fxX10xX21xX11dxX25xX30xX21xX11dxX4xX1xXdxX10xX1fxX11dxX5xX66xX30xX4xX11dxXexX6xX1fxX14xX11dxX1xXdxX1fxX1xX11dxXexX6xX1fxX11dxX4xX30xX1fxX14xX11dxXexX6xX21xX11dxX5a4xX6xX4axX1c9xX2xX1d6xX98xX97xX1d6xXf8xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX34xXdxX6xX4axX2xX1c9xX1d6xX4axX1fxX10xX1c6xX7xX4axX1c9xX2xX2xX1daxX4axX2xX1d6xX1daxX34xX2f9xX1c9xX1c9xX97xX1d0xX2f9xX1d6xXexX1c9xX696xX1d6xX98xX696xX5xX1d6xXf8xX1e1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX47xX1fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX34xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2adxX3xXexXc1xX30xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX590xX21xX3xX25xX30xX21xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX5xX2axX65cxX4xX3xXexX31xX1fxX14xX3xX1xX1a3xX1fxX1xX6dxX3xXexX2b1xX1fxX3xX4xXd8xX1fxX14xX3xXexX47xX21xX3xX5a4xX6xXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX1fxX14xX6xX11dxX4xX1xX10xX11dxXexX6xX30xX11dxX21xX6xX23xX11dxX25xX6xX23xX11dxX1fxX10xX21xX11dxX25xX30xX21xX11dxX4xX1xXdxX10xX1fxX11dxX5xX66xX30xX4xX11dxXexX6xX1fxX14xX11dxX1xXdxX1fxX1xX11dxXexX6xX1fxX11dxX4xX30xX1fxX14xX11dxXexX6xX21xX11dxX5a4xX6xX4axX1c9xX2xX1d6xX98xX97xX1d6xXf8xX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2adxX3xXexXc1xX30xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX590xX21xX3xX25xX30xX21xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX5xX2axX65cxX4xX3xXexX31xX1fxX14xX3xX1xX1a3xX1fxX1xX6dxX3xXexX2b1xX1fxX3xX4xXd8xX1fxX14xX3xXexX47xX21xX3xX5a4xX6xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX2f2x124e6xX66xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX590xX21xX3xX25xX30xX21xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX5xX2axX65cxX4xX3xX21xX2bxXdxX3x13757xX480xX3e5xX3x15cb9xX480xX3xX4xX2d8xX3xXd6xX1xX1a7xX3xX1fxX64dxX1fxX14xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX8axX403xX1fxX3xXexX2b1xX1fxX3xX4xXd8xX1fxX14xX3xX1xXc1xXexX3xX1fxX1xX5a5xX1fxX3xX1fxX1x181e6xX21xX3xX1c1xX31xX30xX3xX4xX19xX4xX3xX21xX43xX4xX3xXexXdxXd3xX66xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xXexX60xX19xXdxX3xX8axX2b1xXexX3xX21xX31xX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xX4xX47xX1fxX3xX60xX6xX3xXd6xX1x113d8xXdxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xXbxX1xX6d5xX1fxX3xX13xX14xX6xXf8xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX34xXdxX1c1xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax174edxX10xX21xX3xX2bbxX66xX11dxX1c9xX2bfxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2ddxX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX99bxX1xX19xXbxX3xXexX60xXd3xX1fxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xXbxX1xX6d5xX1fxX3xX108xXdxX304xX1fxX3x13265xX10xX1fxXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX5a4xX10xX21xX11dxX7xX66xX11dxX1c9xX2bfxX11dxX4xX66xX6xX11dxX1fxX14xX6xX11dxX4xX1xX6xX1fxX11dxX21xX6xX23xX11dxX25xX6xX23xX11dxX4xX1xXdxX10xX1fxX11dxX34xX6xX66xX11dxXbxX1xX6xXbxX11dxXexX60xX10xX1fxX11dxXd6xX1xX30xX1fxX14xX11dxXbxX1xX6xX1fxX11dxX25xXdxX10xX1fxX11dxX34xX10xX1fxX4axX1c9xX1d6xX2bfxX2xX696xX2f9xXf8xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX34xXdxX6xX4axX2xX1c9xX1d6xX4axX1fxX10xX1c6xX7xX4axX1c9xX2xX1d6xX2bfxX4axX2xX1d6xX1daxX34xX97xX1c9xX2xX2xX98xX98xX97xXexX2f9xX98xX2xX1c9xX5xX2xXf8xX1e1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX47xX1fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX34xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa37xX10xX21xX3xX2bbxX66xX11dxX1c9xX2bfxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2ddxX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX99bxX1xX19xXbxX3xXexX60xXd3xX1fxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xXbxX1xX6d5xX1fxX3xX108xXdxX304xX1fxX3xXa7axX10xX1fxXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX5a4xX10xX21xX11dxX7xX66xX11dxX1c9xX2bfxX11dxX4xX66xX6xX11dxX1fxX14xX6xX11dxX4xX1xX6xX1fxX11dxX21xX6xX23xX11dxX25xX6xX23xX11dxX4xX1xXdxX10xX1fxX11dxX34xX6xX66xX11dxXbxX1xX6xXbxX11dxXexX60xX10xX1fxX11dxXd6xX1xX30xX1fxX14xX11dxXbxX1xX6xX1fxX11dxX25xXdxX10xX1fxX11dxX34xX10xX1fxX4axX1c9xX1d6xX2bfxX2xX696xX2f9xXf8xX1xXexX21xXaxX12xXa37xX10xX21xX3xX2bbxX66xX11dxX1c9xX2bfxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2ddxX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX99bxX1xX19xXbxX3xXexX60xXd3xX1fxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xXbxX1xX6d5xX1fxX3xX108xXdxX304xX1fxX3xXa7axX10xX1fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX59xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX2adxX4xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX2bbxX66xX11dxX1c9xX2bfxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX8axX8bxX3xX4xX1xX2ddxX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX1xXdxX2adxX1fxX3xX8axX2b1xX66xX3xX1c1xX31xX3xX21xXc5xXexX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexXdxX2adxXbxX3xX34xX47xX66xX3xX99bxX1xX19xXbxX3xX5a4xX5a5xX21xX3xX1fxX1xX6d5xXbxX3xXd6xX1xXd8xX1fxX14xX3xXbxX1xX6d5xX1fxX3xX4xX83xX6xX3xX13xX14xX6xX3x186fbxX3xX108xXdxX304xX1fxX3xXa7axX10xX1fxX6dxX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX8axXc5xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX30xX3xX25xXdxX2adxXexXf8xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX34xXdxX1c1xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX1a7xXdxX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX13xX14xX6xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xX4xX30xX1fxX3xX8axX2axXe2xX1fxX14xX3xXexX60xXcfexX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX21xXc1xX1fxX1xX3xX1fxX1xX2b1xXexX3xXexX1xX2adxX3xX14xXdxX2bxXdxXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX1xX6xXdxX11dxX6axX66xX6xX1fxX11dxX1fxX14xX6xX11dxXexX60xX10xX1fxX11dxX4xX30xX1fxX11dxX34xX66xX30xX1fxX14xX11dxXexX60xX30xX11dxXexX1xX6xX1fxX1xX11dxX21xX6xX1fxX1xX11dxX1fxX1xX6xXexX11dxXexX1xX10xX11dxX14xXdxX30xXdxX4axX1c9xX1d6xX97xX1d6xX98xX2bfxXf8xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX4axX21xX10xX34xXdxX6xX4axX2xX1c9xX1d6xX4axX1fxX10xX1c6xX7xX4axX1c9xX2xX1d6xX1c9xX4axX2xX1c9xX1d0xX34xX1c9xX2xX1d6xX1d6xX2bfxX1d6xX2xXexX2xX2f9xX97xX2xX1d6xX5xX1d6xXf8xX1e1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX19xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX14xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX3xXexX1xX19xX21xX3xX1xX31xX1fxX14xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX47xX1fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX34xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX1a7xXdxX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX13xX14xX6xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xX4xX30xX1fxX3xX8axX2axXe2xX1fxX14xX3xXexX60xXcfexX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX21xXc1xX1fxX1xX3xX1fxX1xX2b1xXexX3xXexX1xX2adxX3xX14xXdxX2bxXdxXaxX3xX1xX60xX10xX145xX9xXaxX4axX1c1xX66xX11dxXd6xX1xXdxX4axX1xX6xXdxX11dxX6axX66xX6xX1fxX11dxX1fxX14xX6xX11dxXexX60xX10xX1fxX11dxX4xX30xX1fxX11dxX34xX66xX30xX1fxX14xX11dxXexX60xX30xX11dxXexX1xX6xX1fxX1xX11dxX21xX6xX1fxX1xX11dxX1fxX1xX6xXexX11dxXexX1xX10xX11dxX14xXdxX30xXdxX4axX1c9xX1d6xX97xX1d6xX98xX2bfxXf8xX1xXexX21xXaxX12xX59xX1a7xXdxX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX13xX14xX6xX3xXexX60xXd3xX1fxX3xX4xX30xX1fxX3xX8axX2axXe2xX1fxX14xX3xXexX60xXcfexX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX21xXc1xX1fxX1xX3xX1fxX1xX2b1xXexX3xXexX1xX2adxX3xX14xXdxX2bxXdxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX60xX30xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX656xXb3xX4xX3xX5xX2axX65cxX1fxX14xX3xX1xX1a7xXdxX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX13xX14xX6xX3xX1fxX14xX31xX23xX3xX4xX31xX1fxX14xX3xX8axX2axX65cxX4xX3xXexX60xX6xX1fxX14xX3xX25xX447xX3xX4xX19xX4xX3xX1c1x176daxX3xXd6xX1x132b5xX3xX1c1xX31xX3xXexX1xXdxX2adxXexX3xX25xX447xX3xX6axX66xX5a5xX1fxX3xX7xXb3xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX8axXc1xXdxX6dxX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX590xXbxX3xX5xXb3xX4xX3xX5xX2axX65cxX1fxX14xX3xX1fxX31xX23xX3xX8axX1a7xX21xX3xX25xX1a7xX30xX3xX21xXc5xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX8axX19xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX6d5xX23xX3xX6xX1fxX3xX1fxXdxX1fxX1xX3xX14xX47xX1fxX3xX1c1xX31xX3xX5a4xX6xX3xX25xXe2xX3xX25xXdxX304xX1fxX3xX4xX83xX6xX3xX1fxX2axX2bxX4xX3xX1fxX31xX23xXf8xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX34xXdxX1c1xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX66xX5xX12xX0xX34xXdxX1c1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX4axX34xXdxX1c1xX12xX0xX4axX34xXdxX1c1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bbxX30xX66xX60xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX59xX1a7xXdxX3xX30fxXcxXcxXa37xX481xX13xX4axX481xXdxX10xXexX1fxX6xX21x16d36xX31dxX0xX4axXbxX12