Ban CHQS huyện Hương Khê có tân Chính trị viên và Chính trị viên phó
(Baohatinh.vn) - Trung tá Nguyễn Hoài Nam - nguyên Chính trị viên Phó Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh vừa được điều động, bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê.
1bebx26c1x44bax27aex6cfdx2b1bx5129x952dx7ffdxX7x1eddx9883x31dbx2db4x2dcax7492xX5x479dxXax2e5bx9473xX6x48b6xX3x6ae6x68e1x3f16x1d08xX3xX1x8b80x3fe3x7cd3xX15xX3xX18x5944x5092xX15x496bxX3x8e6exX1x9bcdxX3xX4x6333xX3xXex597bxX15xX3xX17xX1x894exX15xX1xX3xXex2a64x5ea6xX3x956cxXdxX2axX15xX3xX3dx5fdexX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxX0x5889xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x61a4xXaxX12xXcxX3axX1dxX15xX26xX3xXex5dc8xX3x93c9xX26xX1dxX1ex7ea8xX15xX3xX18x36c3xX43xXdxX3xX76xX6x8d7fxX3x31f8xX3xX15xX26xX1dxX1exX2axX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3x3ef3xX1xX2dxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xXbxX1x76e0xX3xX18xX43xX3xXcx7db2xX15xX1xX3xX3dx3d63xX6xX3x298exX23x3092xX4xX3xXc1xXdx5229xX1dxX3xXc1x2411xX15xX26x9492xX3x2d9bx7136xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX4xX1x425axX4xX3xX3dx7d59xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2ax93b7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax60dexXdxX6axXexX1x8959xX3x29d3xX2x96ddxXbx404dx36ccxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX140xX3x930axX2x3328xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX58xX58xXdxX109xXd1xX6xX7exX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xX3dxX15xX58xX15xX10xX13bxX7xX58x2fa7xX153x942cx8215xX58xX142x4b1fxX6axX2xX179xX2xX153xX17bxX17bxX17fxXexX144x2f8dxX18axX17fxX18axX5xX153xX109x73d1xXbxX26x3a2bxX3axX9xX151xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX13bxXdxX6axXexX1xX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX151xX2xX153xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xX17xX1xXdxXc8xX1dxX3xX2xX151xX58xX17fxXcfxX3x1d3ax521cxX15xX26xX3x1e73xX1exX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXexXdx6aa3xX15xX3xX1xX43xX15xX1xX3xX1xXccxXdxX3xX15xX26xX1xX3bxX3xXd1xX43xX15xX3xX26xXdxX6xX7exX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX3xX4xX1xX7exX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxX109xX3x70a6x772fxX3xX3dxX43xX3xX4xX1x2377xX3xXc1x5aefxX7exX3xX1xXccxXdxX3xX15xX26xX1xX3bxX3xX4xX2dxX3xX5x94f3xX15xX1xX3xXc1xX29dxX7exX3xX13xXccxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX29axX15xX1xX3xX4x607axX15xX26xX3xXc1xX29dxXdxX3xX6axXdxX1fxX15xX3xX4x844cxXbxX3xX227xX1exXcfxX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3x4ef2xX1dxX1exXc8xX15xX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX109xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX6axXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX140xX3xX151xX2xX153xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX58xX58xXdxX109xXd1xX6xX7exX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xX3dxX15xX58xX15xX10xX13bxX7xX58xX179xX153xX17bxX17cxX58xX142xX17fxX6axX2xX179xX2xX153xX151xX144xX151xXexX2xX2xX18axX142xX151xX5xX153xX109xX191xXbxX26xX194xX3axX9xX17bxX17cxX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX13bxXdxX6axXexX1xX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX151xX2xX153xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX7exX15xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX146xXexX86xX6xX5xXdxX26xX15xX140xX3xX191xX1dxX7xXexXdx528bxX1exX147xXaxX12xXcxX3axX1dxX15xX26xX3xXexX74xX3xX76xX26xX1dxX1exX7axX15xX3xX18xX7exX43xXdxX3xX76xX6xX84xX3xX86xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX140xX3xX0xX10xX84xX12xX19xX1dxX74xX3xXexX3ax977fxX15xX1xX3xX4x934cxX15xX26xX3xXexX74xX4xX3xX84xX7exX15xX26xX3xXc1xX23xXc3xX4xX3xX7xX293xX3xX2dexX1dxX6xX15xX3xXexX30xX84xXcfxX3xX4xX1xX29axX3xXc1xX29dxX7exX3x496axX3bxXbxX3xXexX1x4a2axXdxX3xX4xX227xX6xX3xX4xX1xX29axX3xX1xX1dxX1exX3xX4xX2d1xXbxX3xXexX3axX2axX15xX3xXc1x4a9cxX3xX1xX7exX43xX15xX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xXexXb3xXexX3xX15xX1xX2d1xXexX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX3xXexX3axX2axX15xX3xX4xX23xX24xX15xX26xX3xX3dxX3bxX3xX84x4addxXdxX109xX0xX58xX10xX84xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xXcxX1xX10xX7exX3xXc1xX2dxXcfxX3xXcxX3axX1dxX15xX26xX3xXexX74xX3xX76xX26xX1dxX1exX7axX15xX3xX18xX7exX43xXdxX3xX76xX6xX84xX3xX86xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX9exX1xX2dxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xXbxX1xXb3xX3xX18xX43xX3xXcxXb9xX15xX1xX3xXc1xX23xXc3xX4xX3xXc1xXdxXc8xX1dxX3xXc1xXccxX15xX26xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX3dxXe0xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX147xX3xXcxX1xXdxX245xX1dxX3xXexX74xX3xXcxX1xX74xXdxX3xX13xX74xX3x594axX15xX1xX3xX86xX3xX15xX26xX1dxX1exX2axX15xX3xX17xX1xX227xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xXcxX3axX1dxX15xX26xX3xXc1xX7exX43xX15xX3xX18axX151xX2xX3xXc1xX23xXc3xX4xX3xXc1xXdxXc8xX1dxX3xXc1xXccxX15xX26xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX5xX43xX84xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxX3xX49bxXdxX2axX84xX3xX17xX1xX227xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX109xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3axX3xX6axXexX1xX1dxX84xXd1xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX6axXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX140xX3xX151xX2xX153xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX58xX58xXdxX109xXd1xX6xX7exX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xX3dxX15xX58xX15xX10xX13bxX7xX58xX179xX153xX17bxX17cxX58xX142xX17fxX6axX2xX179xX2xX2xX2xX151xX179xXexX18axX151xX17cxX17cxX18axX5xX153xX109xX191xXbxX26xX194xX3axX9xX179xX142xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX13bxXdxX6axXexX1xX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX151xX2xX153xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX7exX15xXaxX12xX222xX29dxXdxX3xX6axXdxX1fxX15xX3xX5xX2adxX15xX1xX3xXc1xX29dxX7exX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXex1c76xX15xX26xX3xX1xX7exX6xX3xX4xX1x5500xX4xX3xX84xXbexX15xX26xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX9exX1xX2dxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX109xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xXcxX3axX23xX4e8xX4xX3xX7xX293xX3xX4xX1xXdcxX15xX26xX3xX49bxXdxX245xX15xX3xX4xX227xX6xX3xX5xX2adxX15xX1xX3xXc1xX29dxX7exX3xX13xXccxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX29axX15xX1xX3xX4xX2c3xX15xX26xX3xX4xX2d1xXbxX3xX227xX1exXcfxX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xX2dexX1dxX1exXc8xX15xX3xXc1xX3bxX6xX3xXbxX1xX23xX24xX15xX26xXcfxX3xX222xX223xX15xX26xX3xX227xX1exX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXc1xX2adxX3xXexXdxX245xX15xX3xX1xX43xX15xX1xX3xX15xX1x6ca6xX15xX3xX3dxX43xX3xXd1xX43xX15xX3xX26xXdxX6xX7exX3xX4xX1xX780xXexX3xX4xX1x89cexX3xX3dxXc8xX3xX4xX74xX4xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xXc1xX223xX15xX26xX147xX3xX2dexX1dxX30xX15xX3xX7xXb3xX3xX3dxX43xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xXd1xXdxX2axX15xX3xX4xX1xX245xXcfxX3xX4xX474xX15xX26xX3xXexX74xX4xX3xX4xX74xX15xX3xXd1xXccxX147xX3xX49bxXdxX4baxX84xX3xX49bxX2axX3xX3dxX85exXexX3xXexX23xXcfxX3xXexX3axX6xX15xX26xX3xXexX1xXdxX245xXexX3xXd1xX3bxX3xX3dxX85exXexX3xX4xX1xX2d1xXexX147xX3xX4xX474xX15xX26xX3xXexX74xX4xX3xXc1xX223xX15xX26xXcfxX3xX4xX474xX15xX26xX3xXexX74xX4xX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX109xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX6axXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX140xX3xX151xX2xX153xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX58xX58xXdxX109xXd1xX6xX7exX1xX6xXexXdxX15xX1xX109xX3dxX15xX58xX15xX10xX13bxX7xX58xX179xX153xX17bxX17cxX58xX142xX17fxX6axX2xX179xX2xX153xX17cxX153xX2xXexX144xX18axX142xX179xX17bxX5xX153xX109xX191xXbxX26xX194xX3axX9xX17cxX153xX17cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX13bxXdxX6axXexX1xX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX151xX2xX153xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX7exX15xXaxX12xX222xX29dxXdxX3xXexX74xX3xX76xX26xX1dxX1exX7axX15xX3xXcxX2d1xXexX3xX76xX1xX30xX15xX3xX86xX3xX9exX1xX2dxX3xX13xX35xX3xXexX1xX23xX3xX222xX223xX15xX26xX3xX227xX1exXcfxX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xX227xX1exX3xX13xXccxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX29axX15xX1xX3xXbxX1xX74xXexX3xXd1xXdxX4baxX1dxX3xX26xXdxX6xX7exX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7exX6axX1exXaxX12xX9exX1xX74xXexX3xXd1xXdxX4baxX1dxX3xX26xXdxX6xX7exX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xXcfxX3xX222xX29dxXdxX3xXexX74xX3xX76xX26xX1dxX1exX7axX15xX3xXcxX2d1xXexX3xX76xX1xX30xX15xX3xX86xX3xX9exX1xX2dxX3xX13xX35xX3xXexX1xX23xX3xX222xX223xX15xX26xX3xX227xX1exXcfxX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xX227xX1exX3xX13xXccxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX29axX15xX1xX3xX1exX2axX1dxX3xX4x29f1xX1dxX3xX4xX74xX4xX3xXc1x88c9xX15xX26xX3xX4xX1xX35xX3xXc1xX23xXc3xX4xX3xX26xXdxX6xX7exX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX3xX84xX4e8xXdxX3xXexXdxX245xXbxX3xXexXe0xX4xX3xXbxX1xX74xXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXae4xX15xX3xXexX3axX74xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX4xX227xX6xX3xX15xX26xX23xX4a1xXdxX3xX4xX74xX15xX3xXd1xXccxXcfxX3xXc1xX223xX15xX26xX3xX3dxXdxX2axX15xXcfxX3xX146xX1dxX15xX26xX3xXbxX1xX7exX15xX26xXcfxX3xX26xX23xX24xX15xX26xX3xX84x391fxX1dxX3xXexX3axX7exX15xX26xX3xXexX1xX293xX4xX3xX1xXdxX1fxX15xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX147xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX15xX26xX3xXd1x6d80xXexX3xXexX6xX1exX3xX15xX26xX1xXdxX2axX15xX3xX4xXdcxX1dxXcfxX3xX15xXb8dxX84xX3xXd1xXb8dxXexX3xXexX46fxX15xX1xX3xX1xX46fxX15xX1xXcfxX3xX4xX2c3xX15xX26xX3xX3dxX4e8xXdxX3xX4xX2d1xXbxX3xX227xX1exXcfxX3xX4xX1xX29axX3xX1xX1dxX1exX3xXc1xXdxXc8xX1dxX3xX1xX43xX15xX1xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX1fxX1dxX3xX2dexX1dxX223xX3xX15xX1xXdxX1fxX84xX3xX3dxXe0xX3xX2dexX1dxX30xX15xX3xX7xX293xX3xX86xX3xX2dexX1dxXb3xX4xX3xXbxX1x4e21xX15xX26xX3xXc1xX3bxX6xX3xXbxX1xX23xX24xX15xX26xXcfxX3xX26xX2dxXbxX3xXbxX1xXae4xX15xX3xX146xX30xX1exX3xX6axX293xX15xX26xX3x72bcxXc1ex8e03xXcxX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX15xX26xX43xX1exX3xX4xX43xX15xX26xX3xX3dx410axX15xX26xX3xX84xX29dxX15xX1xXcfxX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xX2dexX1dxX1exX109xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX3axX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX86xXexX1xX1dxX84xXd1xX86xX6xX15xX6axX86xX7xX6xXbxX7exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29dxX7exX3xXc1xXccxXexX3xXbxX1xX74xXcfxX3xXc1xX23xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXcfxX3xXd1xXc8xX15xX3xX3dxXc3exX15xX26xXcfxX3xX7xX4e8xX84xX3xXc1xX29dxXexX3xX4xX1xX1dx4c45xX15xX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX15xX474xX15xX26xX3xXexX1xX474xX15xX3xX84xX4e8xXdxXaxX3xX1xX3axX10xX41cxX9xXaxX58xX146xX6xX1exX86xX6axX1dxX15xX26xX86xX6axX6xX15xX26xX58xXexX6xX7exX86xX6axX7exXexX86xXbxX1xX6xX86xX6axX1dxX6xX86xX1xX1dxX7exX15xX26xX86xX49bxX1xX10xX86xXbxX1xX6xXexX86xXexX3axXdxX10xX15xX86xX15xX1xX6xX15xX1xX86xXd1xX10xX15xX86xX3dxX1dxX15xX26xX86xX7xX7exX84xX86xX6axX6xXexX86xX4xX1xX1dxX6xX15xX86xX1xX1dxX1exX10xX15xX86xX15xX7exX15xX26xX86xXexX1xX7exX15xX86xX84xX7exXdxX58xX2xX17fxX142xX142xX17fxX144xX109xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX58xX84xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX179xX153xX58xX15xX10xX13bxX7xX58xX179xX153xX17bxX2xX58xX2xX179xX179xX6axX144xX2xX153xX17bxX17bxX144xX17cxXexX17bxX151xX151xX2xX142xX5xX153xX109xX191xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX3axX7exX15xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29dxX7exX3xXc1xXccxXexX3xXbxX1xX74xXcfxX3xXc1xX23xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXcfxX3xXd1xXc8xX15xX3xX3dxXc3exX15xX26xXcfxX3xX7xX4e8xX84xX3xXc1xX29dxXexX3xX4xX1xX1dxXcddxX15xX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX15xX474xX15xX26xX3xXexX1xX474xX15xX3xX84xX4e8xXdxXaxX3xX1xX3axX10xX41cxX9xXaxX58xX146xX6xX1exX86xX6axX1dxX15xX26xX86xX6axX6xX15xX26xX58xXexX6xX7exX86xX6axX7exXexX86xXbxX1xX6xX86xX6axX1dxX6xX86xX1xX1dxX7exX15xX26xX86xX49bxX1xX10xX86xXbxX1xX6xXexX86xXexX3axXdxX10xX15xX86xX15xX1xX6xX15xX1xX86xXd1xX10xX15xX86xX3dxX1dxX15xX26xX86xX7xX7exX84xX86xX6axX6xXexX86xX4xX1xX1dxX6xX15xX86xX1xX1dxX1exX10xX15xX86xX15xX7exX15xX26xX86xXexX1xX7exX15xX86xX84xX7exXdxX58xX2xX17fxX142xX142xX17fxX144xX109xX1xXexX84xXaxX12xXcxX29dxX7exX3xXc1xXccxXexX3xXbxX1xX74xXcfxX3xXc1xX23xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXcfxX3xXd1xXc8xX15xX3xX3dxXc3exX15xX26xXcfxX3xX7xX4e8xX84xX3xXc1xX29dxXexX3xX4xX1xX1dxXcddxX15xX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX15xX474xX15xX26xX3xXexX1xX474xX15xX3xX84xX4e8xXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX3axX7exX15xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX43xX15xX1xX3xX4xX474xX15xX26xX3xX4xX227xX6xX3xX222xX29dxXdxX3xX1xXccxXdxX3xX222xX223xX15xX26xX3xXd1xXccxX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3x7e33xX18xX43xX3xXcxXb9xX15xX1x6b61xX3xX1xX474xX84xX3xX15xX6xX1exX3xX5xX43xX3xX15xXdxXc8xX84xX3xXexXdxX15xXcfxX3xX15xX26xX1dxXaecxX15xX3xX7xXdcxX4xX3xX84xX29dxX15xX1xX3xXexX7exX3xX5xX4e8xX15xX3xX4xXd2xX3xX3dx2fb1xX3xXexX7exX43xX15xX3xX222xX223xX15xX26xX3xXd1xXccxX3xX3dxX43xX3xX76xX1xX30xX15xX3xX6axX30xX15xX3xXexX3axX2axX15xX3xXc1xX3bxX6xX3xXd1xX43xX15xX3xXexXdxX245xXbxX3xXd1xX23xX4e8xX4xX3xXexX3axX2axX15xX3xX4xX1xX780xX15xX26xX3xXc1xX23xX4a1xX15xX26xX3xX84xX4e8xXdxX109xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX3dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbexX15xX26xX3xXd1xX23xX4e8xX4xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX6axX1dxX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX3ax1d0exX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xX15xX26xX43xX15xX1xX3xX49bxXdxX15xX1xX3xXexX245xX3xX84xXfbaxXdxX3xX15xX1x54baxX15xX3xX4xX227xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axXaxX3xX1xX3axX10xX41cxX9xXaxX58xX146xX6xX1exX86xX6axX1dxX15xX26xX86xX6axX6xX15xX26xX58xXexX1dxX15xX26xX86xXd1xX1dxX7exX4xX86xXbxX1xX6xXexX86xXexX3axXdxX10xX15xX86xX6axX1dxX86xX5xXdxX4xX1xX86xXexX3axX7exX86xXexX1xX6xX15xX1xX86xX15xX26xX6xX15xX1xX86xX49bxXdxX15xX1xX86xXexX10xX86xX84xX1dxXdxX86xX15xX1xX7exX15xX86xX4xX1dxX6xX86xX1xX1dxX7exX15xX26xX86xX49bxX1xX10xX58xX2xX17fxX142xX142xX151xX2xX109xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX26xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX58xX84xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX179xX153xX58xX15xX10xX13bxX7xX58xX179xX153xX17bxX2xX58xX2xX144xX2xX6axX151xX2xX2xX153xX151xX17bxX17fxXexX151xX18axX18axX17cxX153xX5xX153xX109xX191xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1fxX15xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX3xXexX30xX15xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xX3dxX43xX3xX17xX1xX35xX15xX1xX3xXexX3axX3bxX3xX3dxXdxX2axX15xX3xXbxX1xX2dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX3axX7exX15xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbexX15xX26xX3xXd1xX23xX4e8xX4xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX6axX1dxX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX3axX103dxX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xX15xX26xX43xX15xX1xX3xX49bxXdxX15xX1xX3xXexX245xX3xX84xXfbaxXdxX3xX15xX1xX1059xX15xX3xX4xX227xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axXaxX3xX1xX3axX10xX41cxX9xXaxX58xX146xX6xX1exX86xX6axX1dxX15xX26xX86xX6axX6xX15xX26xX58xXexX1dxX15xX26xX86xXd1xX1dxX7exX4xX86xXbxX1xX6xXexX86xXexX3axXdxX10xX15xX86xX6axX1dxX86xX5xXdxX4xX1xX86xXexX3axX7exX86xXexX1xX6xX15xX1xX86xX15xX26xX6xX15xX1xX86xX49bxXdxX15xX1xX86xXexX10xX86xX84xX1dxXdxX86xX15xX1xX7exX15xX86xX4xX1dxX6xX86xX1xX1dxX7exX15xX26xX86xX49bxX1xX10xX58xX2xX17fxX142xX142xX151xX2xX109xX1xXexX84xXaxX12xXcxXbexX15xX26xX3xXd1xX23xX4e8xX4xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX6axX1dxX3xX5xX3bxX4xX1xX3xXexX3axX103dxX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xX15xX26xX43xX15xX1xX3xX49bxXdxX15xX1xX3xXexX245xX3xX84xXfbaxXdxX3xX15xX1xX1059xX15xX3xX4xX227xX6xX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX3axX7exX15xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX9exX1xX2dxX3xX13xX35xX3xXexX1xX23xX3xXcxX1xX23xX4a1xX15xX26xX3xXexX3axX293xX4xX3xXcxX29axX15xX1xX3xX227xX1exX3xX18xX43xX3xXcxXb9xX15xX1xX3xX18xX7exX43xX15xX26xX3xXcxX3axX1dxX15xX26xX3xX292xXfbaxX15xX26xX3xX15xX1xX2d1xX15xX3xX84xX29dxX15xX1xXcfxX3xX18xX23xX24xX15xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xXae4xX15xX3xXbxX1xX74xXexX3xX1xX1dxX1exX3xXexXb3xXexX3xX4xX74xX4xX3xXexXdxXc8xX84xX3xX15x2948xX15xX26xXcfxX3xX5xXc3xXdxX3xXexX1xX245xXcfxX3xX49bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX74xX4xX3xX4xX74xX4xX3xX6axX6xX15xX1xX3xX5xX6xX84xX3xXexX1xXb8dxX15xX26xX3xX4xX223xX15xX1xXcfxX3xX49bxX2axX1dxX3xX26xX1059xXdxX3xXc1xXae4xX1dxX3xXexX23xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX3axXdxX4baxX15xX3xX6axX1dxX3xX5xX3bxX4xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX74xXdxX109xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX3dxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX1dxX5xX12xX0xX6axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX58xX6axXdxX3dxX12xX0xX58xX6axXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b2xX1dxXexX1xX7exX3axXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX146xXexX86xX6xX5xXdxX26xX15xX140xX3xX3axXdxX26xX1xXexX147xXaxX12xXcxX3axX1059xX15xX26xX3xXcxX1dxX1fxX0xX58xXbxX12
Trọng Tuệ