Nồng ấm đêm giao lưu “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào”
(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, tối 29/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đêm giao lưu “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào”.
2f10x32eexbcebxe055x5810x6aadxb472x89d5xc14dxX7xa261x58e7x45dfx4455x77d0xa476xX5xa4cdxXax2f35xb5bdxe43bx4990x6b5fxX3x42f2x9551xX3x92f0x6a21xX19xX3xX16xXdxX6x608exX3xX5x5bdcx8720xX3x9dddxXcxX1x41edxX19xX3xXex8371xX15xX1xX3xX1x3f47xX26xX3xX15xX16xX1x71cbxX3x37c1xXdx62acxXexX3x7a40xX3xdc1exa9e4xX22x9418xX0xa44dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadadxX10xX6x3d09xXaxX12xX0xXdxX12xX13xX1x9e47xX15xX3x4886x7041xX3xX15xXdxX3exX19xX3xe2a1xX6dxX3xX15x655exX19xX3xX15xX16xX44x75e0xX3xXexX1xXdx6ef9xXexX3xX5xe3f8xXbxX3x4fccxX26xX6xX15xX3xX1xX3exX3xX15xX16xX22x821dxXdxX3xX16xXdxX6xX22x39f5xX3x4ff2x3244xX3xX15xX71xX19xX3xX15xX16xX44xX77xX3xX65xd575xX3xX57xXdxX3exXbxX3xX25x4143xX4xX3xX1xX34xX26xX3xX15xX16xX1xX3axX3xd0a3xX44xX3xX1xdb49xXbxX3xXex33f3xX4xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX13xX6xX19xX3xX41xX3xX43xX44xX22xX95xX3xXex6e25xXdxX3xa996x3e09xX48x8783xX95xX3xbc71x946exX13xbe28xX3xXexa8b9xX15xX1xX3xX57xX44xX3xXcx33a2xX15xX1xX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX1xXbcxXbxX3xXexd1e2xX3xX4xX1x75baxX4xX3xX1bxX1cxX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX28xXcxX1xX2bxX19xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX26xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX3cxXdxX3exXexX3xX41xX3xX43xX44xX22xX46x4d23xX3xX0xX48xXdxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10x3416xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15x6bb6xX3xX4xX10xX15xXexX10x9e3axcc9bxXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxb558xXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158x3534x476cx6fc5xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxa948xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX183xX6dxX183xXd8xX5xX98xX12cx7906xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xXcxX1xX6xX19xX3xX5ax309bxX3xX4xX1xX25x3210xX15xX16xX3xXexX15fxX2fxX15xX1xX95xX3xXb8xb493xX3xXbxX1x7fb4xX6xX3xXcxX15fxX26xX15xX16xX3xX25xX21exX15xX16xX3xX4x6b05xX3xd3bdxX15xX16xX3xX13xX16xX26xX77x32daxX15xX3x7f40xXdxX15xX1xX3xXcxX62xX19xX3xX41xX3xb8e2xX1xX23dxX3xX3cxba4exX3xXexX15fxX25x427exX15xX16xX3xX3cxX25axX3xX43xX44xX22xX3xXb8xX44xX3x92f3xX6xX19xXbxX26xX4xX1xXdxX6xX3x6090xXdexX6xX15xX3x7293xXd4xXdxX3xX15xX16xX22xX8exXdxX3xXcxX15fxX26xX15xX16xX3xX25xX21exX15xX16x786dxX95xX3xX23fxX15xX16xX3xXcxX8exX3xX24axXdxX15xX1xX3xX26dxX1xX62xX26xX3xX41xX3xX255xX1xX23dxX3xX26dxX1x6f71xX3xXexX3axX4xX1xX3xXcxX15fxX26xX15xX16xX3xX25xX21exX15xX16xX3xX57x9629xXdxX3xX1xX34xX26xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX3cxXdxX3exXexX3xX13xX6xX19xX3xX41xX3xX43xX44xX22xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xX43xa041xX15xX1xX3xX1bxX8exX22xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX3xX4xX23dxX3xXdexX22exX3xXexX1xX25xX3xXcxXe3xX15xX1xX3xX2acxX77xX3xX43xX1cxX3xX27cxX2fxX15xX1xX3xcb3bxX21exX15xX95xX3xX255xX1xX23dxX3xXdexX22exX3xXexX1xX25xX3xXcxX1xX25x7cabxX15xX16xX3xXexX15fxX219xX4xX3xXcxXe3xX15xX1xX3xX2acxX77xX3xXcxX15fxc797xX15xX3xX13xX6xX19xX3xX57xX14xX15xX16xX95xX3xX26dxX1xX2acxX3xXexX3axX4xX1xX3xXddxXdexX13xXe0xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX27cx9586xX15xX16xX3x3c74xX26xXd4xX4xX3xb141xX1xXc0xX15xX1xX3xXb8xX44xX3xX4xXc0xX4xX3xX1bxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX22exX3xXexX15fxX22xX15xX16xX3xXdexX6xX15xX3xXcxX1xX25xX332xX15xX16xX3xXb8xX25axX3xXcxXe3xX15xX1xX3xX2acxX77xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexXd7xX183xX183xXd7xX5xX2xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xX3cxX22axX3xXbxX1xX22exX6xX3xX15xX25xXacxX4xX3xX197xX8exX15xX3xX43xX44xX22xX3xX4xX23dxX3xXcxX1xX6xX19xX3xXexXc0xX15xX3xX26dxX23fxX15xX16xX3xX7xXfdxX95xX3xX27cxX8exXdxX3xX7xXfdxX3xX83xX26xXc0xX15xX3xX15xX25xXacxX4xX3xX26dxX57xXe0xX26dxX13xXe0xX3xX43xX44xX22xX3xXexX8exXdxX3xX3cxXdxX3exXexX3xX13xX6xX19xX3xX41xX3xX3cxXdxX1cxX15xX16xX3xX31fxX6xX77xX3xX27cxX6xX3xX43xX6xX3xX255xX1x783fxX15xX160xX3xXcxXf9xX15xX16xX3xX5xX2f0xX15xX1xX3xX7xX219xX3xX83xX26xXc0xX15xX3xX43xX44xX22xX3xXexX8exXdxX3xX27cxX44xX3xX13xb92axX15xX16xX3xX41xX3xX36fxX1xX71xX19xX3xX31fx83b4xX15xX16xX3xX255xX1xX23fxX19xX3xX24axX8exX3xX31fxX517xX15xX16xX160xX3xXdexX22exX3xXexX1xX25xX3xX41xX3xXcxXe3xX15xX1xX3xXexX15fxX25xX25fxX15xX16xX3xXcxXe3xX15xX1xX3xXdexX23fxX5xX77xX65xX1xX71xX19xX150xX6xX77xX3xX36fxX22xX15xX16xX3xX36fx7dd8xX22xX3xX31fxX6xX77xX3xX31fxXf9xX15xX16xX3xX36fxX1xX6xX19xX160xX3xX255xX1xX23dxX3xXcxXe3xX15xX1xX3xXexX15fxX25xX25fxX15xX16xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX31fxX6xXb8xX6xX15xX15xX6xX65xX1xX10xXexX3xX36fxX1xX2bxX19xX3xX255xX1xX26xX15xX3xXcxX2acxX3xX255xX1xX6xX77xX3xXcxX1xX26xX15xX160xX3xX26dxX1xX2acxX3xXexX3axX4xX1xX3x3918xX77xX3xX197xX6xX15xX3xX24axX366xXexX3xXexX15fxX80xX15xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX36fxX1xX71xX19xX3xX24axX26xX2bfxX15xX3xX31fxX4e9xX15xX16xX3xXcxX1xX22xX15xX16xX3xX255xX1x5217xX3xX36fxX1xX26xX15xX3xXcxX1xX22xX15xX16xX160xX3xX1bxX8exXdxX3xX5axXdxX3exX15xX3xX4xXc0xX4xX3xX7xX25fxX95xX3xX197xX6xX15xX3xX15xX16xX44xX15xX1xX95xX3xX1bxX3axX6xX3xXbxX1xX25xX21exX15xX16xX95xX3xX57xX2bfxXdxX3xX1xX34xX26xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX43xX44xX22xX3xX41xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX4xXc0xX4xX3xXexXe3xX15xX1xX158xX3xXdexX23fxX5xX77xX65xX1xX71xX19xX150xX6xX77xX95xX3xX36fxX1xX71xX19xX3xX24axX26xX2bfxX15xX3xXb8xX44xX3xXexX1xX2acxX3xX1bxX23fxX3xX3cxXdxX1cxX15xX16xX3xX26dxX1xX71xX15xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexXdaxX184xX183xX184xX5xXd7xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX1c0xX26xX7xXexXdxad1exX77xX160xXaxX12xX43xX2f0xX15xX1xX3xX1bxX8exX22xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX3xXb8xX44xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXe3xX15xX1xX3xX15xX25xXacxX4xX3xX197xX8exX15xX3xX43xX44xX22xX3xXexX366xX15xX16xX3xX1xX22xX6xX3xX4xX1xda42xX4xX3xX19xbf29xX15xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xX15xX16xX1xX3exX3xX7xb693xX3xXexX1xX6xX19xX3xX16xXdxX6xX3xX197xXdxd7b5xX26xX3xX5axXdxX247xX15xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xXcxX8exXdxX3xX4xX1xX25xX21exX15xX16xX3xXexX15fxX2fxX15xX1xX95xX3xX1bxX8exXdxX3xX197xXdxX7b3xX26xX3xX1bxX25xXbcxX4xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX25xX26xX95xX3xX5xX2bxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX517xX3xX4xX2acxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xX1bxX8exXdxX3xX197xXdxX7b3xX26xX3xX65xX1xXc0xX4xX1xX3xX19xX332xXdxX158xX3xX27cxX8exXdxX3xXexXc0xX3xX13xX16xX26xX77xX247xX15xX3xce66xX26xX62xX15xX3xX57xX3exX3xX41xX3xX15xX16xX26xX77xX1cxX15xX3xX26dxX1xXe3xX3xX1xX26xX77xX3xXexX15fxX25xX25fxX15xX16xX3xXdexX2bfxX3xX4xX1xXe3xX3xX1xX26xX77xX3xX36axX26xX62xX15xX3xX7xX219xX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX95xX3xXdexX22exX3xXexX1xX25xX3xXcxXe3xX15xX1xX3xX1bxX22xX44xX15xX3xX13xX16xX26xX77xX247xX15xX3xXcxX1xX7cxX3xX57xX22xX44xX15xX3xXb8xX44xX3xX197xX8exX15xX3xX36fxX6xXexX6xX15xX6xX3xX41xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb8xXdxX1cxX15xX3xX36fxXdaxX3xX36fxX1xX22xX6xX3xXcxX44xXdxX3xX4xX1xX22exX15xX1xX3xX41xX3xX13xX16xX62xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX277xX27cxX8exXdxX3xX1x31ddxX4xX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX290xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX97xX184xXd7xX98xX5xX182xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX26dxXc0xX4xX3xX1bxX8exXdxX3xX197xXdxX7b3xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX517xX3xXexX8exXdxX3xX197xX26xXf9xXdxX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX25xX26xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xX26dxXc0xX4xX3xX1bxX8exXdxX3xX197xXdxX7b3xX26xX3xX1bxX2f0xX3xX65xX7b3xX3xX5xX8exXdxX3xX4xX62xX26xX3xX4xX1xX26xX77xX3exX15xX3xXb8xX22axX3xX19xX2bfxXexX3xXexX1xX332xXdxX3xX1xX44xX22xX3xX1x72c0xX15xX16xX95xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX65xXa4xX3xXfdxX4xX95xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX4xX5d5xX19xX3xXexXd4xXexX3xX1bxX555xXbxX3xX4xX2acxX6xX3xXexX1xX7cxX3xX1xX3exX3xX1bxXdxX3xXexX15fxX25xXacxX4xX160xX3xX4xXc0xX4xX3xX1xX22xX8exXexX3xX1bxX2bfxX15xX16xX3xX1xXbcxXbxX3xXexXc0xX4xX95xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX15xX16xX26xX77xX3exX15xX3xX16xXdxX34xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1cxX15xX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX3xXb8xX44xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1cxX15xX3xX43xX44xX22xX3xX15xX16xX44xX77xX3xX1xX23fxX19xX3xX15xX6xX77xX3xX4xce36xX15xX16xX3xX15xX1xX25xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX4xX5d5xX19xX3xXexX15fxXdxX3xX62xX15xX3xX4xX2acxX6xX3xX197xX8exX15xX3xXexX15fxX517xX3xX43xX44xX22xX3xXb8xX44xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX4xX5d5xX19xX3xXexXd4xXexX3xX1bxX555xXbxX3xX4xX2acxX6xX3xX1xX8d6xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX43xX44xX22xX3xX65xX1xXdxX3xX1bxX25xXbcxX4xX3xX7xXd4xX15xX16xX3xXb8xX44xX3xX1xX8d6xX4xX3xXexX80xXbxX3xXexX8exXdxX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX182xX183xX2xX182xX5xX97xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xX26dxX1xX25xX21exX15xX16xX3xXexX15fxX2fxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX25xX26xX3xX4xXae3xX15xX16xX3xX5axXdxX247xX15xX3xX15fxX6xX3xXb8xXacxXdxX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX1bxXdxX3exX26xX3xX19xX794xX6xX3xXexX15fxX26xX77xX22axX15xX3xXexX1xXd4xX15xX16xX3xX4xX2acxX6xX3xX5axX62xX15xX3xXexX2bfxX4xX3xX43xX44xX22xX160xX3xX15xX1xX34xX15xX16xX3xX4xX6xX3xX65xX1xX794xX4xX3xX1xXc0xXexX3xXb8xX22axX3xX57xX44xX3xXcxXebxX15xX1xX95xX3xXb8xX22axX3xX1bxX18xXexX3xX15xX25xXacxX4xX3xX3cxXdxX3exXexX3xX13xX6xX19xX3xXb8xX44xX3xXexX2fxX15xX1xX3xX1bxX22xX44xX15xX3xX65xX7cxXexX3xX3cxXdxX3exXexX3xX13xX6xX19xX3xX41xX3xX43xX44xX22xX3xX28xX19xX2f0xXdxX3xX19xX2f0xXdxX3xX150xX6xX15xX1xX3xXexX25xX21exXdxX95xX3xX1bxX332xXdxX3xX1bxX332xXdxX3xX197xX22axX15xX3xXb8xX34xX15xX16xX46xX12cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX12xX0xX10xX19xX12xX0xX7xXexX15fxX22xX15xX16xX12xXcxX1xX1cxX19xX3xX19xX2bfxXexX3xX7xXd4xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX5d5xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3exX3xXexX1xX26xX80xXexX3xXexX8exXdxX3xX4xX1xX25xX21exX15xX16xX3xXexX15fxX2fxX15xX1xX158xX0xX48xX7xXexX15fxX22xX15xX16xX12xX0xX48xX10xX19xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexXd7xXd8xX184xX5xX6dxX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX6dxXd7xX2xX183xX5xX183xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX6dxX184xX5xX184xX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX22xX5axX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX150xXexX41xX6xX5xXdxX16xX15xX158xX3xX4xX10xX15xXexX10xX15fxX160xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX5axXexX1xX158xX6dxX6dxX98xXbxX150xX160xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX182xX183xX184xXbxX150xXaxX3xX7xX15fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX48xX48xXdxX12cxX197xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXb8xX15xX48xX15xX10xX16fxX7xX48xX2xX184xX182xX6dxX48xX184xX184xX5axX182xX98xX6dxX2xX97xX182xX6dxXexX183xXd8xX183xXd7xX5xXdaxX12cxX1c0xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX15xX22xX15xX16xX3xX6xX19xX3xX5axX10xX19xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX5xX26xX26xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX26xX26xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXb8xXdxX10xXexX3xX5xX6xX22xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71a9xX26xXexX1xX22xX15fxXaxX12xX0xX197xX12xXcxX1xX26xX3xX57xX44xX3xX41xX3x465bxXdxX6xX15xX16xX3xX13xX6xX19xX0xX48xX197xX12xX0xX48xXbxX12
Thu Hà - Giang Nam