Lộc Hà và những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ IV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung phát triển Lộc Hà theo hướng du lịch, dịch vụ, thương mại gắn nông thôn mới với phát triển đô thị ven biển.
14e8x2ae8x1c6ax8789x5fb3x24d6x2d7ex5f31x54b9xX7x7e55x48a3x286bx253bx65e6x4299xX5x7d75xXax6d3ex9228x51f8xX4xX3x1e7bx343fxX3x64e2xX18xX3x40b7xX1x317cxX1dx8105xX3x8859x15aexX4xX3xXexXdx22a4x7f1ax426bxX3xX1dxX1xXdx18b6xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3x2b12x5315xX3x47b9x4225xX3fxX40x3ff3xX3fxX40xX3fx2a39xX0x758axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x52afxXaxX12x7052x8f85xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX5ex42a6xX1dxX21xX3x4ab7xX14xX3xX1xX2ax2625xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3x504cxX17xX18xX3xXcx8719xX1dxX1x5461xX3xX5x2643xX1dxX3xXexX1x27a5xX3x5babx4c94xX3x5d95x3972xX3xXexX1xX18xX1dxX1xX3xX4x30c3xX1dxX21xX3xXex8cdcxXexX3xX90x1a55xXbx90f1xX3xX5exX5fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX90xX91xX3xX90x2f45xX3x5efbxX6xX3xX4x5031xX4xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xXex6d2axXdxX2bxX3xXexXb5x1698xX1dxX21xX3xX90x859dxX3xXex4c88xXbxX3xXexXb5xX2axX1dxX21xX3xXbxX1xXb9xXexX3xXexXb5xXdx8162xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX10xXdfxX3xX1x91a7xXd9xX1dxX21xX3xX5bxX2axX3xX5x52b1xX4xX1xX2bxX3xX5bxX111xX4xX1xX3xX1axX24xX2bxX3xXexX1xX108x6a54xX1dxX21xX3xX23xX5fxXdxX3xX21x92ebxX1dxX3xX1dxX9axX1dxX21xX3xXexX1xX9axX1dxX3xX23xXd9xXdxX3xX1axXd9xXdxX3xXbxX1xXb9xXexX3xXexXb5xXdxXf8xX1dxX3xX90xX9axX3xXexX1xX111xX3xX1axX10xX1dxX3xX6bxXdxXf8xX1dxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx618cxXdfxX5bxX70xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXb5xX10x7896xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x75d2xX49xX49xX4xX7xX7xXa5xX6bxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa5xX1axX1dxX49xXexX6xXdxX5xXdxX10xX2axX49xXdxX1dxX176xXdfxX5xXdfxX4xX1xX6xXa5x4e62xXbxX21xXaxX3xXexX6xXb5xX21xX10xXexX9xXax58f5xX6bxX5xX6xX1dxX3cxXaxX3xXb5xX10xX5xX9xXaxX1dxXdfxXdfxXbxX10xX1dxX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx2313xX10xX1dxXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax77bfxXdxX5bxXexX1xX17exX3xX2xX2x4e84xX40xXbx4a8fx3458xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17exX3x6394xX2xX40xX1edxXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17exX49xX49xXdxXa5xX6bxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa5xX1axX1dxX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX2xX1fbx1e64xX5bxX1fbxX2x944bxX3fxX2xX1edxX1fbxXexX1edxX22fxX1edxX1fbxX5x4c44xX43xXdxX1dxX176xXdfxX5xXdfxX4xX1xX6xXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1e4xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX1edxX40xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1fbxX2xX40xX1edxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX6xXbxXexXdxXdfxX1dxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17exX49xX49xX4xX7xX7xXa5xX6bxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa5xX1axX1dxX49xXexX6xXdxX5xXdxX10xX2axX49xXdxX1dxX176xXdfxX5xXdfxX4xX1xX6xXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xXexX6xXb5xX21xX10xXexX9xXaxX1b1xX6bxX5xX6xX1dxX3cxXaxX3xXb5xX10xX5xX9xXaxX1dxXdfxXdfxXbxX10xX1dxX10xXb5xXaxX12xX1d5xX5xXdxX4xX3cxX3xX1axX18xXdfxX3xX1x59a0xX1dxX1xX3xX67xX1dxX1xX3xX90xXf8xX3xX1f0xX10xX23xX3xX3cx3ab0xX4xX1xX3xXexX1xX108xXd9xX4xX3xX5xXd9xX1dxX3xX1xX122xX1dxXa5xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXdfxX5bxX70xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX2axX23xX6bxX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xX3xXdxX1d5xX10xX1dxXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX1e4xXdxX5bxXexX1xX17exX3x36f5xX3fxX40xXbxX1f0xX1f1xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17exX3xX47xX1edxX22fxXbxX1f0xX1f1xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17exX49xX49xXdxXa5xX6bxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa5xX1axX1dxX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX2xX1fbxX22bxX5bxX1fbxX2xX22fxX3fxX3fxX2xX22bxXexX3fxX1edxX22bxX22bxX22bxX5xX40xXa5xX1a4xXbxX21x5c63xXb5xX9xX22bxX1edxX23axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1e4xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX38exX3fxX40xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX47xX1edxX22fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXb5xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX43xXexX1xX2axX23xX6bxX43xX6xX1dxX5bxX43xX7xX6xXbxXdfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax236cxX6xX1dxX1xX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX1fbxX1edxX3x60e0xX70xX3xX1axXdxX29xX1dxX3xX16axX1d5xX17xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1dxX1xX43xXexXb5xXdxX49xX5bxX6xX1dxX1xX43xX7xX6xX4xX1xX43xX1fbxX1edxX43xX2axX70xX43xX1axXdxX10xX1dxX43xX6bxX4xX1xX43xX5bxX6xX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX1xX2axX70xX10xX1dxX43xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1dxX1xXdxX10xX23xX43xX3cxX70xX43xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xX49xX2xX23axX22fxX23axX22fxX3fxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX49xX23xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX40xX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX2xX40xX47xX5bxX1fbxX2xX3fxX47xX22fxX2xX3fxXexX22fxX22bxX22bxX1edxX5xX2xX40xX43xX2xX40xX47xX5bxX1fbxX2xX3fxX3fxX23axX47xX22fxXexX3fxX40xX1edxX2xX3fxX5xX40xXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1axX12xX0xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX489xX6xX1dxX1xX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX1fbxX1edxX3xX496xX70xX3xX1axXdxX29xX1dxX3xX16axX1d5xX17xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1dxX1xX43xXexXb5xXdxX49xX5bxX6xX1dxX1xX43xX7xX6xX4xX1xX43xX1fbxX1edxX43xX2axX70xX43xX1axXdxX10xX1dxX43xX6bxX4xX1xX43xX5bxX6xX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX1xX2axX70xX10xX1dxX43xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1dxX1xXdxX10xX23xX43xX3cxX70xX43xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xX49xX2xX23axX22fxX23axX22fxX3fxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX489xX6xX1dxX1xX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX1fbxX1edxX3xX496xX70xX3xX1axXdxX29xX1dxX3xX16axX1d5xX17xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX5fxXdxX3xXbxX1xXdxX29xX1dxX3xX4xX1xX333xX1dxX1xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX5exX5fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX5exX5fxXdxX3xX6bxXdxXf8xX2axX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX7bxX17xX18xX3xXcxX80xX1dxX1xX83xX3xX5xX86xX1dxX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX23xX5fxX4xX3xX7xXb9xX1dxX21xX3xX2xX3fxX49xX38exX2bxX3xX4xXb9xX4xX3xX90xX5fxXdxX3xX6bxXdxXf8xX2axX3xX90xX91xX3xX6bxX86xX2axX3xX1fbxX1edxX3xX90x35b7xX1dxX21xX3xX4xX1xX333xX3xX1axX18xXdfxX3xX16axX6xX1dxX3xX1d5xX1x64f5xXbxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xXa5xX3xX16axXb9xXdfxX3xX17xX18xX3xXcxX80xX1dxX1xX3xXexXb5x1680xX1dxX3xXexXb5x3707xX1dxX21xX3xX21xXdxXd9xXdxX3xXexX1xXdxX30xX2axX3xX4x6ed9xX1dxX21xX3xX6bxX5fxX1dxX3xX90xX7b3xX4xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX4xX86xX1dxX3xXexX1x6739xX4xX3xX1xXdxX30xX1dxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX4xXb9xX4xX3xX21xXdxX67xXdxX3xXbxX1xXb9xXbxX3xX90xXf8xX3xX6bxX8bxXexX3xXbxX1xXb9xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX4xX6xX1dxX43xXexX1xX2axX4xX43xX1xXdxX10xX1dxX43xX5bxXdfxX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX4xX6xX4xX43xX21xXdxX6xXdxX43xXbxX1xX6xXbxX43xX5bxX10xX43xX6bxX2axXexX43xXbxX1xX6xX49xX2xX23axX22fxX23axX2xX1fbxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX49xX23xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX40xX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX23axX1edxX5bxX1fbxX2xX2xX2xX47xX1edxX22fxXexX1fbxX40xX38exX23axX40xX5xX40xXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1axX12xX0xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX4xX86xX1dxX3xXexX1xX7f9xX4xX3xX1xXdxX30xX1dxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX4xXb9xX4xX3xX21xXdxX67xXdxX3xXbxX1xXb9xXbxX3xX90xXf8xX3xX6bxX8bxXexX3xXbxX1xXb9xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX4xX6xX1dxX43xXexX1xX2axX4xX43xX1xXdxX10xX1dxX43xX5bxXdfxX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX4xX6xX4xX43xX21xXdxX6xXdxX43xXbxX1xX6xXbxX43xX5bxX10xX43xX6bxX2axXexX43xXbxX1xX6xX49xX2xX23axX22fxX23axX2xX1fbxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX4xX86xX1dxX3xXexX1xX7f9xX4xX3xX1xXdxX30xX1dxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX4xXb9xX4xX3xX21xXdxX67xXdxX3xXbxX1xXb9xXbxX3xX90xXf8xX3xX6bxX8bxXexX3xXbxX1xXb9xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exXe4xX3xX5xX18xX3xX4xX1x6f3fxX3xX90xX5fxXdfxX3xX4x35f7xX6xX3xX1d5xX1xX9f9xX3xXexX111xX4xX1xX3x63a5xX16ax3561xX489xX3xXexX9f2xX1dxX1xX3xX17xX18xX3xXcxX80xX1dxX1xX3xXcxXb5xX86xX1dxX3xXcxXdx20e4xX1dxX3xX17xX108xX1dxX21xX3xXexX5fxXdxX3xX5exX5fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16axX86xX2axX3xX1fbxX1edxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX4xX1xX333xX3xX1axX18xXdfxX3xX16axX6xX1dxX3xX1d5xX1xX774xXbxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX6bxX6xX2axX43xX1fbxX1edxX43xX5bxXdfxX1dxX21xX43xX4xX1xXdxX43xX1axX6xXdfxX43xX6bxX6xX1dxX43xX4xX1xX6xXbxX43xX1xX6xX1dxX1xX43xX5bxX6xX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX1xX2axX70xX10xX1dxX43xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1dxX1xXdxX10xX23xX43xX3cxX70xX43xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xX49xX2xX23axX22fxX23axX1fbxX2xXa5xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX49xX23xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX40xX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX2xX40xX47xX5bxX1fbxX2xX3fxX3fxX23axX47xX22fxXexX3fxX40xX1edxX2xX3fxX5xX40xXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1axX12xX0xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16axX86xX2axX3xX1fbxX1edxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX4xX1xX333xX3xX1axX18xXdfxX3xX16axX6xX1dxX3xX1d5xX1xX774xXbxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX6bxX6xX2axX43xX1fbxX1edxX43xX5bxXdfxX1dxX21xX43xX4xX1xXdxX43xX1axX6xXdfxX43xX6bxX6xX1dxX43xX4xX1xX6xXbxX43xX1xX6xX1dxX1xX43xX5bxX6xX1dxX21xX43xX6bxXdfxX43xX1xX2axX70xX10xX1dxX43xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1dxX1xXdxX10xX23xX43xX3cxX70xX43xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xX49xX2xX23axX22fxX23axX1fbxX2xXa5xX1xXexX23xXaxX12xX16axX86xX2axX3xX1fbxX1edxX3xX90xX762xX1dxX21xX3xX4xX1xX333xX3xX1axX18xXdfxX3xX16axX6xX1dxX3xX1d5xX1xX774xXbxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX5exX5fxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX5exX5fxXdxX3xX6bxXdxXf8xX2axX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX7bxX17xX18xX3xXcxX80xX1dxX1xX83xX3xX5xX86xX1dxX3xXexX1xX8bxX3xX8dxX8exX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xX43xX3xX3fxX40xX3fxX47xX3xX90xX91xX3xX4xX1xX333xX1dxX1xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX5bxXdx8f62xX1dxX3xXb5xX6xX3xX1axXd9xXdxX3xX7xX7f9xX3xXexX1xX6xX23xX3xX5bxX7f9xX3xX4xX9f9xX6xX3xX2xX22bxX2xX3xX90xX5fxXdxX3xX6bxXdxXf8xX2axX3xX90xX5fxXdxX3xX5bxXdxX30xX1dxX3xX4xX1xXdfxX3xXexXb5xX333xX3xXexX2axX30xX2bxX3x2897xX3xX4xX1xX333xX2bxX3xX1dxXdxXb3xX23xX3xXexXdxX1dxX2bxX3xX1dxX21xX2axX70xX30xX1dxX3xX1axX7b3xX1dxX21xX3xX4xX9f9xX6xX3xX1edxXa5xX1fbxX1fbxX22bxX3xX90xX67xX1dxX21xX3xX1axXdxX29xX1dxX3xXexXb5xX29xX1dxX3xX90xX111xX6xX3xX6bxX18xX1dxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX1fxX1dxX21xX3xX6bxX108xXd9xX4xX3xXexXb5xX29xX1dxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xXexXb5xX323xX1dxX1xX3xX1axX108xX122xX1dxX3xX5xX29xX1dxX3xX21xXdxX18xX2axX3xX90xXa3xXbxXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1axX2axX1dxX21xX43xX6bxX2axXdfxX4xX43xXexXb5xX10xX1dxX43xX1xX6xX1dxX1xX43xXexXb5xXdxX1dxX1xX43xX1axX2axXdfxX1dxX43xX5xX10xX1dxX43xX21xXdxX6xX2axX43xX5bxX10xXbxX49xX2xX23axX22fxX38exX38exX22bxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX49xX23xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX3fxX40xX49xX1dxX10xX1e4xX7xX49xX3fxX40xX1fbxX3fxX49xX22bxX22fxX5bxX1fbxX40xX22bxX1fbxX1edxX2xX47xXexX2xX3fxX1fbxX2xX5xX38exX43xX6bxXdxX43xXexX1xX2axX43xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX5xX6xXdxX43xXdfxX3cxXa5xX1a4xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX18xX3xX1dxX1xX1fxX1dxX21xX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX29xX2axX2bxX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX1axX24xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX43xX3fxX40xX3fxX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1axX12xX0xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX1fxX1dxX21xX3xX6bxX108xXd9xX4xX3xXexXb5xX29xX1dxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xXexXb5xX323xX1dxX1xX3xX1axX108xX122xX1dxX3xX5xX29xX1dxX3xX21xXdxX18xX2axX3xX90xXa3xXbxXaxX3xX1xXb5xX10xX176xX9xXaxX49xX1f0xX6xX70xX43xX5bxX2axX1dxX21xX43xX5bxX6xX1dxX21xX49xX5xXdfxX4xX43xX1xX6xX43xX1axX2axX1dxX21xX43xX6bxX2axXdfxX4xX43xXexXb5xX10xX1dxX43xX1xX6xX1dxX1xX43xXexXb5xXdxX1dxX1xX43xX1axX2axXdfxX1dxX43xX5xX10xX1dxX43xX21xXdxX6xX2axX43xX5bxX10xXbxX49xX2xX23axX22fxX38exX38exX22bxXa5xX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX1fxX1dxX21xX3xX6bxX108xXd9xX4xX3xXexXb5xX29xX1dxX3xX1xX18xX1dxX1xX3xXexXb5xX323xX1dxX1xX3xX1axX108xX122xX1dxX3xX5xX29xX1dxX3xX21xXdxX18xX2axX3xX90xXa3xXbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXb5xXdfxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxXb5xXdfxX1dxX21xX3xX1dxX1xXdxX30xX23xX3xX3cxX3dxX3x55c9xX2axX6xX2bxX3xX90xX108x6258xX4xX3xX7xX7f9xX3xXfe3xX2axX6xX1dxX3xXexX7aexX23xX3xX5xX91xX1dxX1xX3xX90xX5fxXdfxX2bxX3xX4xX1xX9f2xX3xX90xX5fxXdfxX3xX4xX9f9xX6xX3xXcxX9f2xX1dxX1xX3xX9f9xX70xX2bxX3xX17xX5exXa07xX489xX2bxX3xXa05xX16axXa07xX489xX2bxX3xX496xX70xX3xX6bxX6xX1dxX3x2f85xXcxXcx1d5axX3xX1axX18xX3xX4xXb9xX4xX3xX7x6208xX2bxX3xX6bxX6xX1dxX2bxX3xX1dxX21xX18xX1dxX1xX2bxX3xX90xXdfxX18xX1dxX3xXexX1xXf8xX3xX4xX774xXbxX3xXexX9f2xX1dxX1xX2bxX3xX5exX67xX1dxX21xX3xX6bxX14xX3xX1axX18xX3xXa07xX1xX7aexX1dxX3xX5bxX7aexX1dxX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX90xX91xX3xX90xXdfxX18xX1dxX3xX3cxXa1exXexX3xX1axX108xXfeaxXexX3xXfe3xX2axX6xX3xX3cxX1xXe4xX3xX3cxX1x1676xX1dxX2bxX3xX4xX1xX2axX1dxX21xX3xXexX6xX70xX3xX1f0xX7aexX70xX3xX5bxX7f9xX1dxX21xX3xXfe3xX2axX29xX3xX1xX108xX122xX1dxX21xX3xXbxX1xXb9xXexX3xXexXb5xXdxXf8xX1dxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX2bxX3xXexXdfxX18xX1dxX3xX5bxXdxX30xX1dxX2bxX3xX90x7e2axX1dxX21xX3xX90xX111xX1dxX1xX3xX1xX108xXd9xX1dxX21xX2bxX3xXfe3xX2axX6xX3xX90xXe4xX3xX21xXe4xXbxX3xXbxX1xX86xX1dxX3xXexX5fxXdfxX3xXexXdxXb3xX1dxX3xX90xXb3xX3xX1axX1fxX1dxX21xX3xX4xX1xX12bxX4xX3xX90xXf8xX3xX1xX2axX70xX30xX1dxX3xX23xXd9xXdxX3xXexXdxXa1exXbxX3xXexX24xX4xX3xX1axX108xX122xX1dxX3xX5xX29xX1dxXa5xXa5xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX2axX5xX12xX0xX5bxXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xX49xX5bxXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e19xX2axXexX1xXdfxXb5xXaxX12xX1d5xX9axX1dxX21xX3xXa07xX21xX7b3xX4xX3xX43xX3xXcxXdxXa1exX1dxX3xX489x3799xX1dxX21xX0xX49xXbxX12
Công Ngọc - Tiến Dũng