WHO công bố 10 mầm bệnh nguy hiểm nhất 2018
Ngoài Zika và Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các hội chứng hô hấp sẽ đe dọa sức khỏe toàn cầu trong năm 2018.
f604x17584x14ca6xf614x15f4ex185b3x129cdx11225x10af9xX7x124ecx16444x18e3ax15085x196f5x11266xX5x15cebxXax18174x19594x19320x13aadxX3xX4x1232ex112fdx134ccxX3x12468x13bb1xX3xX2x112c5xX3x1899ax125dexX22xX3xX1cx128cdxX19xX1xX3xX19xX1ax14011x18f40xX3xX1xXdx145a5xX22xX3xX19xX1x10ab9xXexX3xf9daxX20xX2x147dfxX0x191fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xfbbfxXaxX12x122daxX1ax126afx1277dxXdxX3xf88fxXdx15c21xX6xX3x15b6cxX57xX3x15a62xX1cxX56xX5xX6x139c8xX3xXcx11842xX3xX4xX1x153c2xX4xX3x18e28xX3xXex16907xX3xXcxX1xX74xX3xX1axXdx17503xXdxX3xX4x160c0xX19xX1xX3xX1cx13f50xX56xX3xX4xX85xX4xX3xX1x1170exXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX37xXbxX3xX7x1960fxX3x13819xX10xX3xX51x15fd8xX6xX3xX7xX6exX4xX3xX5cxX1x18a8dxX10xX3xXexX56xX57xX19xX3xX4xX23xX2dxX3xXex13b25xX56xX19xX1axX3xX19x14ad1xX22xX3xX3axX20xX2xX3dx186a8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e57xX56xX51xX2exXaxX12x18a9dx12123xXdxX3xX19xXc0xX22xX3xX22xX8dxXexX3xX5xX23xX19xX67xX3xXcxX6axX3xX4xX1xX6exX4xX3xX71xX3xXexX74xX3xXcxX1xX74xX3xX1axXdxX7cxXdxX3x17285xX13xX14xX15x10263xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX51xX6xX19xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX19xX1xfc57xX19xX1axX3xX22xX23xX22xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX1xXdxX32xX22xX3xX4x16c7exX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX4x1715axX3xX1cx14ca9xX19xX1axX3xXbxX1xX85xXexX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xX51x14e2dxX4xX1xX3xX1xX56x172bbxX4xX3xX4xX1x172c3xX6xX3xX4xX136xX3xX1cxXdxX27xX19xX3xXbxX1xX85xXbxX3xXa0xX1dxXdxX3xXbxX1xX136xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cb7xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX51xXdxX7xXbxX5xX6xX2ex1184axX3xXdxX19xX5xXdxX19xX10x109fbxX1cxX5xX56xX4xX5cxfa41xX3xXexX10x17eeaxXexX1a2xX6xX5xXdxX1axX19xX19axX3x18463xX2dxX7xXexXdx19783xX2exX1a8xXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX6xX5xXexX9xXax14513xX1xX56xX3xX4xX56xX19xX1axX3xX1cxX56xX3xX2xX20xX3xX22xX6xX22xX3xX1cxX10xX19xX1xX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX1xXdxX10xX22xX3xX19xX1xX6xXexX3xX3axX20xX2xX3dxXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX3fxX3fxXdxXc7xX1cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc7xX5fxX19xX3fxX19xX10xX1caxX7xX3fxX2xX3dxX20xX3dxX3fxf742xX21cxX51x109b6xX2xX3axX3ax10cbax12704x187caxXexX3dxX2xX3axX21fxX5xX20xXc7xX1b6xXbxX1axXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX51xXdxX7xXbxX5xX6xX2exX19axX3xXdxX19xX5xXdxX19xX10xX1a2xX1cxX5xX56xX4xX5cxX1a8xX3xXexX10xX1acxXexX1a2xX6xX5xXdxX1axX19xX19axX3xX1b6xX2dxX7xXexXdxX1bbxX2exX1a8xXaxX12x18511xX19xX1xX3xX22xXdxX19xX1xX3xX1xXa4xX6xX3xX1a2xX3xX54xX1axX2dx16c8bxX19xX3x146abxX19xXexX10xXbaxX19xX10xXexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX54xXc0xX22xX3xX3axX20xX2xX3dxX67xX3xX51xX6xX19xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX19xX57xX2exX3xX1axX293xX22xX3xX4xX136xX3xX2xX20xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xX7xX6xX2dxX19axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12x1720axX1dxXexX3xX1acxX2dxX37xXexX3xX1xX2dxX2exX74xXexX3xX183xXbaxXdxX22xX10xX6xX19x13b24xX183xX56xX19xX1axX56xX3xX104xX183xX183xX14x143fcxX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX62xX1cxX56xX5xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12x15540xXdxXbaxX2dxX7xX3xXddxX6xXbaxX1cxX2dxXbaxX1axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX2f3xX1dxXexX3x117c7xX6xX7xX7xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX14xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX14xX18xX3xX1xX37xXbxX3xXcxXbaxX2dxX19xX1axX3x138b4xX18xX19xX1axX3xX104xXddxX62x12716xX2f3xX1a2xX183xX56xX345xX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX14xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX37xXbxX3xX4xX37xXbxX3xXex146a8xX19xX1xX3xX19xX157xX19xX1axX3xX104xX2f3x16379xX3a4xX2f3xX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7xX27xX19xX1xX3xX51xX56xX3xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX3xX54xXdxXbxX6xX1xX3xX5fxX57xX3xX14xX10xX19xXdxXbxX6xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX2f3xX1dxXexX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX5x176abxX19xX1axX3xX3a4xXdxX1bbxXexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX5axXdxX5cxX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7xX27xX19xX1xX3x17462xX3xX104xX51xX141xX19xX1axX3xXa0xX32xX3xX4xX1xfaa3xX3xX22xX8dxXexX3xX5xX56x1476bxXdxX3xX5fxXdxX3xX5cxX1xX2dxf864xX19xX3xX4xX1xX15cxX6xX3xX1cxXdxX74xXexX3xX4xX136xX3xX5cxX1xX80xX3xX19xXc0xX19xX1axX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXbaxXdxX32xX19xX3xX22xX48cxX19xX1xX3xX22xX9exX3xX1axXdxX1dxX19xX1axX3xX19xX1xX15cxX3xX51xX151xX4xX1xX3xX4x14f9dxX22xX3xXcx1806exX2exX3xXd7xX6xX19xX3xX54xX1xX6xX3xXex11040xX19xX1axX3xX5cxX1xXdxX74xX19xX3xX225xX20xX3xXexXbaxXdxX27xX2dxX3xX19xX1axX15cx176b9xXdxX3xXex10354xX3xX5fxX56xX19xX1axX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7x1715fxX19xX3xX4xX48cxX19xX1xX3xX2xX20xX3xX22xX23xX22xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xXexXbaxX518xX19xX67xX3xX13xX14xX15xX3xX5cxX1xX2dxX2exX74xX19xX3xX4xX85xX56xX3xX4xX8dxX19xX1axX3xXa0xX293xX19xX1axX3xX4xX495xX19xX3xXexXbaxXa4xX19xX1axX3xXexXbaxX15cxX7cxX4xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xXa0x13296xX2dxX3xX22xX141xX6xX67xX3xX5xX10xXbxXexX56xX7xXbxXdxXbaxX56xX7xXdxX7xX67xX3xX183xX1xXdxX5cxX2dxX19xX1axX2dxX19xX2exX6xX67xX3xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX3xX13xX10xX7xXexX3xX54xXdxX5xX10xX67xX3xX51xX151xX4xX1xX3xX1xX48cxX4xX1xX3xX5fxX57xX3xX1xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX1axXdxX80xX22xX3xXexXdxX32xX2dxX3xX4xX23xX2dxX3xX104xX2f3xX314xXcxX2f3xX108xXc7xX3xX54xX1axX56xX57xXdxX3xXbaxX6xX67xX3xXexX6axX3xX4xX1xX6exX4xX3xX19xX57xX2exX3xX5cxX518xX2dxX3xX1axXa4xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX19xX1xX57xX3xX5cxX1xX56xX6xX3xX1xXa4xX4xX3xXexX3d6xX4xX1xX3xX4xf862xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX518xX19xX3xX4xX6exX2dxX67xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXbaxXdxX32xX19xX3xX4xX85xX4xX3xX5xX56xX48cxXdxX3xX5fxXc0xX4xX1acxXdxX19xX3xXa0xX293xX19xX1axX3xXexX1xX4f7xXdxX3xX19xX1xX37xX19xX3xX22xX48cxX19xX1xX3xX22xX6exX4xX3xXa0xX8dxX3xX19xX1axX1xXdxX518xX22xX3xXexXbaxXa4xX19xX1axX3xX4x17eedxX6xX3xXex150fdxX19xX1xX3xXexXbaxX48cxX19xX1axX3xX5cxX1xX85xX19xX1axX3xX5cxX1xX85xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f3xX56xX2dxXbaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX345xX19xX62xX1acxXbxXbaxX10xX7xX7xXc7xX19xX10xXexX0xX3fxXbxX12