WHO công bố 10 mầm bệnh nguy hiểm nhất 2018
Ngoài Zika và Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các hội chứng hô hấp sẽ đe dọa sức khỏe toàn cầu trong năm 2018.
d3a7xd785x16182x184ecxfca7x10f44x15909x12e6cx165e4xX7x146f8xfd7exea76xe8ecx11c67x1490dxX5x14964xXaxd3ccxf51cx15244x14c3dxX3xX4x17854xee27x10ff6xX3x14ddfx112bcxX3xX2xd6dbxX3x139e8x16c2exX22xX3xX1cx10743xX19xX1xX3xX19xX1ax12bb7x11a77xX3xX1xXdx17c4cxX22xX3xX19xX1xe789xXexX3x14e2dxX20xX2x12c1axX0x148e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xe1a0xXaxX12x15a54xX1ax10525x14e7bxXdxX3x107a6xXdxed1dxX6xX3x1753axX57xX3x14043xX1cxX56xX5xX6xde8cxX3xXcx17679xX3xX4xX1x11a51xX4xX3x145e1xX3xXex11390xX3xXcxX1xX74xX3xX1axXdxe5daxXdxX3xX4xf6aexX19xX1xX3xX1cxd88axX56xX3xX4xX85xX4xX3xX1x13ac0xXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX37xXbxX3xX7x14e9bxX3x13787xX10xX3xX51xd674xX6xX3xX7xX6exX4xX3xX5cxX1x143ecxX10xX3xXexX56xX57xX19xX3xX4xX23xX2dxX3xXex142d1xX56xX19xX1axX3xX19x109f5xX22xX3xX3axX20xX2xX3dxf1baxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13905xX56xX51xX2exXaxX12x123d7x157caxXdxX3xX19xXc0xX22xX3xX22xX8dxXexX3xX5xX23xX19xX67xX3xXcxX6axX3xX4xX1xX6exX4xX3xX71xX3xXexX74xX3xXcxX1xX74xX3xX1axXdxX7cxXdxX3x10527xX13xX14xX15x11d04xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX51xX6xX19xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX19xX1xe3dexX19xX1axX3xX22xX23xX22xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX1xXdxX32xX22xX3xX4x10f9cxX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX4xd6a7xX3xX1cx11757xX19xX1axX3xXbxX1xX85xXexX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xX51x11662xX4xX1xX3xX1xX56x13a1dxX4xX3xX4xX1x10073xX6xX3xX4xX136xX3xX1cxXdxX27xX19xX3xXbxX1xX85xXbxX3xXa0xX1dxXdxX3xXbxX1xX136xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1378axX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX51xXdxX7xXbxX5xX6xX2ex1104dxX3xXdxX19xX5xXdxX19xX10x11ed7xX1cxX5xX56xX4xX5cx17132xX3xXexX10xd8adxXexX1a2xX6xX5xXdxX1axX19xX19axX3x11d9dxX2dxX7xXexXdx151b5xX2exX1a8xXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX6xX5xXexX9xXax159efxX1xX56xX3xX4xX56xX19xX1axX3xX1cxX56xX3xX2xX20xX3xX22xX6xX22xX3xX1cxX10xX19xX1xX3xX19xX1axX2dxX2exX3xX1xXdxX10xX22xX3xX19xX1xX6xXexX3xX3axX20xX2xX3dxXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX3fxX3fxXdxXc7xX1cxX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc7xX5fxX19xX3fxX19xX10xX1caxX7xX3fxX2xX3dxX20xX3dxX3fx1145cxX21cxX51xf489xX2xX3axX3axec03xd9cbx18738xXexX3dxX2xX3axX21fxX5xX20xXc7xX1b6xXbxX1axXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX51xXdxX7xXbxX5xX6xX2exX19axX3xXdxX19xX5xXdxX19xX10xX1a2xX1cxX5xX56xX4xX5cxX1a8xX3xXexX10xX1acxXexX1a2xX6xX5xXdxX1axX19xX19axX3xX1b6xX2dxX7xXexXdxX1bbxX2exX1a8xXaxX12x1645axX19xX1xX3xX22xXdxX19xX1xX3xX1xXa4xX6xX3xX1a2xX3xX54xX1axX2dx188d2xX19xX3x10283xX19xXexX10xXbaxX19xX10xXexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX54xXc0xX22xX3xX3axX20xX2xX3dxX67xX3xX51xX6xX19xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX19xX57xX2exX3xX1axX293xX22xX3xX4xX136xX3xX2xX20xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xX7xX6xX2dxX19axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12x16fd2xX1dxXexX3xX1acxX2dxX37xXexX3xX1xX2dxX2exX74xXexX3xX183xXbaxXdxX22xX10xX6xX19xde42xX183xX56xX19xX1axX56xX3xX104xX183xX183xX14x14e21xX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX62xX1cxX56xX5xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xdc58xXdxXbaxX2dxX7xX3xXddxX6xXbaxX1cxX2dxXbaxX1axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX2f3xX1dxXexX3x180b5xX6xX7xX7xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX14xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX14xX18xX3xX1xX37xXbxX3xXcxXbaxX2dxX19xX1axX3x1172axX18xX19xX1axX3xX104xXddxX62x18620xX2f3xX1a2xX183xX56xX345xX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX14xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX37xXbxX3xX4xX37xXbxX3xXex1244bxX19xX1xX3xX19xX157xX19xX1axX3xX104xX2f3x11640xX3a4xX2f3xX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7xX27xX19xX1xX3xX51xX56xX3xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX3xX54xXdxXbxX6xX1xX3xX5fxX57xX3xX14xX10xX19xXdxXbxX6xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX2f3xX1dxXexX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX5x172cdxX19xX1axX3xX3a4xXdxX1bbxXexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xX5axXdxX5cxX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7xX27xX19xX1xX3x172fdxX3xX104xX51xX141xX19xX1axX3xXa0xX32xX3xX4xX1x14d50xX3xX22xX8dxXexX3xX5xX56x126b4xXdxX3xX5fxXdxX3xX5cxX1xX2dx125faxX19xX3xX4xX1xX15cxX6xX3xX1cxXdxX74xXexX3xX4xX136xX3xX5cxX1xX80xX3xX19xXc0xX19xX1axX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXbaxXdxX32xX19xX3xX22xX48cxX19xX1xX3xX22xX9exX3xX1axXdxX1dxX19xX1axX3xX19xX1xX15cxX3xX51xX151xX4xX1xX3xX4x17ed9xX22xX3xXcx142dexX2exX3xXd7xX6xX19xX3xX54xX1xX6xX3xXex163c0xX19xX1axX3xX5cxX1xXdxX74xX19xX3xX225xX20xX3xXexXbaxXdxX27xX2dxX3xX19xX1axX15cx12142xXdxX3xXex1011cxX3xX5fxX56xX19xX1axX108xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX56xX51xX2exXaxX12xXd7x10eb8xX19xX3xX4xX48cxX19xX1xX3xX2xX20xX3xX22xX23xX22xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xXexXbaxX518xX19xX67xX3xX13xX14xX15xX3xX5cxX1xX2dxX2exX74xX19xX3xX4xX85xX56xX3xX4xX8dxX19xX1axX3xXa0xX293xX19xX1axX3xX4xX495xX19xX3xXexXbaxXa4xX19xX1axX3xXexXbaxX15cxX7cxX4xX3xX1cxX27xX19xX1xX3xXa0x1888fxX2dxX3xX22xX141xX6xX67xX3xX5xX10xXbxXexX56xX7xXbxXdxXbaxX56xX7xXdxX7xX67xX3xX183xX1xXdxX5cxX2dxX19xX1axX2dxX19xX2exX6xX67xX3xX5fxXdxXbaxX2dxX7xX3xX13xX10xX7xXexX3xX54xXdxX5xX10xX67xX3xX51xX151xX4xX1xX3xX1xX48cxX4xX1xX3xX5fxX57xX3xX1xX8dxXdxX3xX4xX1xX6exX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX1axXdxX80xX22xX3xXexXdxX32xX2dxX3xX4xX23xX2dxX3xX104xX2f3xX314xXcxX2f3xX108xXc7xX3xX54xX1axX56xX57xXdxX3xXbaxX6xX67xX3xXexX6axX3xX4xX1xX6exX4xX3xX19xX57xX2exX3xX5cxX518xX2dxX3xX1axXa4xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX19xX1xX57xX3xX5cxX1xX56xX6xX3xX1xXa4xX4xX3xXexX3d6xX4xX1xX3xX4xd532xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX518xX19xX3xX4xX6exX2dxX67xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXbaxXdxX32xX19xX3xX4xX85xX4xX3xX5xX56xX48cxXdxX3xX5fxXc0xX4xX1acxXdxX19xX3xXa0xX293xX19xX1axX3xXexX1xX4f7xXdxX3xX19xX1xX37xX19xX3xX22xX48cxX19xX1xX3xX22xX6exX4xX3xXa0xX8dxX3xX19xX1axX1xXdxX518xX22xX3xXexXbaxXa4xX19xX1axX3xX4x11408xX6xX3xXex12808xX19xX1xX3xXexXbaxX48cxX19xX1axX3xX5cxX1xX85xX19xX1axX3xX5cxX1xX85xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xXc7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f3xX56xX2dxXbaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX345xX19xX62xX1acxXbxXbaxX10xX7xX7xXc7xX19xX10xXexX0xX3fxXbxX12