15 học sinh Nghi Xuân tham gia chung kết Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc
(Baohatinh.vn) - Vượt qua vòng thi sơ khảo với hơn 6.000 bài dự thi, 15 em học sinh của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xuất sắc vào vòng chung kết Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc 2020.
6880x10cd5xaf53xf3acx12c27xaec7x10575x911bxed2cxX7x12a46x6a6dx10c96xab39xe9a4xc410xX5x10c05xXaxX3xX7xXexc739xX5xX10xX9xXaxXexX10x11dbdxXexaa2bxX6xX5xXdx119dfx11f05x8d39xX3xbda3x146a6xX7xXexXdx115f7xX15x9e66xXax95e6xX2xa8e3xX3xX1xe831xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xcaaexX22xX1xXdxX3x8c38xX27xc63cxX23xX3xXexX1xX6x1078dxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3x11efcxee57xXexX3x9975xX10xX7xXexXdx13b10xX6xX5xX3xXcxb767x11c85xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15x120b0xX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3x8171xX23xX1xX3xXexb5b2x6d12xX23xX3xee6dxX27x11b07xX4xX0x7249xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79a3xX10xX6x13d88xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxfc99x7746x92a5xXexX3xX7exX27xX6xX3xX5exe2aaxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX7x1186exX3xX55xX1x1250cxX7axX3xX5exe1d7xXdxX3xX1xXc8xX23xX3xa4f6xef1axe08exXd9xXd9xX3x6ee3xX7bxXdxX3xX95x100bcxX3xXexX1xXdx14e34xX3xX2xX31xX3xX10xX49xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4x901axX6xX3xX1xX27xX15xaf99xX23xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3x14c00xX92xX7bxX3xXcx11943xX23xX1xa633xX3x10834x80cdxX3xX1cxX27x12deexXexX3xX7x10114xX4xX3xX5exX7bxX7axX3xX5exXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xX3x9f4fxXd9xX15fxXd9xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e2exX7axX95xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd59fxX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7cebxXdxX95xXexX1xX24xX3xXd7xX2xX31xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x88eaxX2xXd9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxXd8xXddxX6xX7axX1xX6xXexXdxX23xX1xXd8xX5exX23xX83xX23xX10xX1b1xX7xX83xX15fxXd9xX1c7x13c62xX83xX2xX31xX2xX95xXd7xXd9xXd7xX31xX2xX31xX1c7xXexX31xXd9xba40xX15fxX15fxX5xXd9xXd8xX26xXbxX22xdc42xX63xX9xX2xX15fxc209xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX1b1xXdxX95xXexX1xX9xXaxXd7xX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c7xX2xXd9xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX6xXbxXexXdxX7axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fxX1a2xX1xXdxe62dxX27xX3xX2xX2xX83xX2xX15fxXe7xX3xX1xX27xX15xXffxX23xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexc503xX3xX4xX1xe04axX4xX3xX22x1197exXbxX3xX49xX2e1xXexX3xX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX27xX11bxXexX3xX7xX11fxX4xX3xX5xX34xXexX3xX5exX7bxX7axX3xXexX1xX6xX49xX3xX95xXe2xX3xX5exXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3x696bxX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xa4fexX3xX23x82c6xX49xX3xX15fxXd9xX15fxXd9xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7axX95xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xX3xX15fxXd9xX15fxXd9xX3xX116xXb6xXb7xX4xX3xX173xaa6dxX7axX3xXcxX1xXdxX56xX27xX3xX23xXdxX6cxX23xX3xXcxXdxX2bexX23xX3xXbxX1xX7axX23xX22xX3xX5exX7bxX3xX3cxX1xXdxX3xX116x11923xX23xX22xX3xXexX2d9xX3xX4xX1xX2ddxX4xX3xX95xX7bxX23xX1xX3xX4xX1xX7axX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXdx9eadxX27xX3xX1xX34xX4xX3xX5exX7bxX3xXcxX92xX1a2xa1a0xX3xX10cxXex11f49xX3xX5xXd0xXbxX3xX15fxX3xX116xX56xX23xX3xX5xXd0xXbxX3xX202xX114xXd8xX3xb927xXdx89baxX23xX3xX63xX6xX3xX5x7c67xX23xX3xX116xX427xX27xX3xXexXdxX6cxX23xX3xX5exX7bxX7axX3xX23xX349xX49xX3xX15fxXd9xX2xb491xXe7xX3xX116xX56xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX1xXb6xXc8xX23xX22xX3xXexX63xc6eexX23xX1xX3xX116xX117xX3xXexX63x1367dxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX7xX43xX23xX3xX4xX1xXc8xXdxX3xXddxX2d9xX3x140e2xX4xX1xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX3b8xX4xX3xX10xX49xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX15xX6cxX27xX3xXexX1xX46fxX4xX1xX3xXddx7c7dxX3xX49xd398xX23xX3xXexXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xXd8xX3xX3cxX349xX49xX3xX15fxXd9xX15fxXd9xXe7xX3xXddxX6xX23xX3xXexX2d9xX3xX4xX1xX2ddxX4xX3xX116xX117xX3xX23xX1x10db0xX23xX3xX116xXb6xXb7xX4xX3xX1xXc8xX23xX3xXd7xXd8xXd9xXd9xXd9xX3xXddxX7bxXdxX3xX95xXe2xX3xXexX1xXdxX3xX4x14269xX23xX22xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX22xf07axXdxX3xX5exX2bexX3xXexX40axX3xX4xX3b8xX4xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xXccxX3xX23xXb6xXd0xX4xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX95xXexX1xX27xX49xXddxX3xXdxX1a2xX10xX23xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX95xXexX1xX24xX3xXd7xX2xX31xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c7xX2xXd9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxXd8xXddxX6xX7axX1xX6xXexXdxX23xX1xXd8xX5exX23xX83xX23xX10xX1b1xX7xX83xX15fxXd9xX1c7xX1f2xX83xX2xX31xX2xX95xXd7xXd9xXd7xX31xX15fxX2xX1c7xXexX31xX210xX15fxXd7xX31xX5xXd9xXd8xX26xXbxX22xX20bxX63xX9xXd7xXd9xXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX1b1xXdxX95xXexX1xX9xXaxXd7xX2xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c7xX2xXd9xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX6xXbxXexXdxX7axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX63xX2dxXaxX2fx10226xX117xX23xX1xX3xX116xX64xX7axX3xX1xX27xX15xXffxX23xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xX5exX7bxX3x1150exX1xXbfxX23xX22xX3xda1dxX41exec0bx8c9cxXcxX3xXexX2e1xX23xX22xX3xX7exX27xX7bxX3xX116xX492xX23xX22xX3xX5exXdxX6cxX23xX3xX4xX3b8xX4xX3xX10xX49xX3xXexX63xXb6xXd0xX4xX3xX5xa73fxX4xX3xX5xX6cxX23xX3xX116xXb6x13640xX23xX22xad75xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7axX95xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX41xX27xX11bxXexX3xX7xX11fxX4xX3xX5exXb6xXb7xXexX3xX7exX27xX6xX3xX4xX3b8xX4xX3xXbxX1xX427xX23xX3xX4xXf9xX6xX3xX5exXbfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX7xXc8xX3xX55xX1xXccxX7axXe7xX3xX2xX31xX3xX10xX49xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX63xX6cxX23xX3xX116x1025bxX6xX3xXddxX7bxX23xX3xX1xX27xX15xXffxX23xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xX7xc611xX3xX4x11834xX3xX49xX2e1xXexX3xXexX64xXdxX3xX5exXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXd8xX3xXcxX63xX7axX23xX22xX3xX116xX73fxX24xX3xXcxX63xXb6xX6a7xX23xX22xX3xXcxXdxX3f9xX27xX3xX1xX34xX4xX3xX41xX27xX43xX23xX3xX75xX23xX3xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xXe7xX3xXcxX92xX1a2xX406xX3xX3cxX22xX27xX15xX420xX23xX3xXcxX63xX117xXdxX3xX1c7xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5exX7bxX3xXd7xX3xXexX63xXb6xX6a7xX23xX22xX3xXcxXdxX3f9xX27xX3xX1xX34xX4xX3xX55xX1xX3b8xX4xX3xX10cxX49x1468dxXdxX3xXexX63xXb6xX6a7xX23xX22xX3xX2xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX114xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7axX95xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX67axXb6xXb7xX4xX3xXddxXdxX56xXexXe7xX3xX5exXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX2bxX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xX4xX73fxX3xX15fxX210xXd9xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX49xX3xX95xXe2xXe7xX3xXexX63xX7axX23xX22xX3xX116xX73fxXe7xX3xXexX7axX7bxX23xX3xXexc2f9xX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX4xX73fxX3xX210xX15fxX3xX10xX49xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7axX95xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb5xXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xX3xX15fxXd9xX15fxXd9xX3xX7xX73cxX3xX116xXb6xXb7xX4xX3xXexX2d9xX3xX4xX1xX2ddxX4xX3xXexX40axX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX210xX83xX2xX15fxX1exX2xX31xX83xX2xX15fxX83xX15fxXd9xX15fxXd9xX3xXexX64xXdxX3xX92xX7bxX3xX3cxX492xXdxXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xX95xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX95xX63xX10xX5xX6xXexX10xX95xXaxX2fxX0xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX6cxX23xX3xX7exX27xX6xX23xX24xX0xX83xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX49xXddxX1exX6xX23xX95xX1exX7xX6xXbxX7axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexX63xX6xX7axX3xXexX1xXb6xX45bxX23xX22xX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xX31cxX67axX64xXdxX3xX7xX2ddxX3xX5exX349xX23xX3xX1xX73fxX6xX3xX116xX34xX4xX346xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX5exX6xX23xX1exX1xX7axX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX83xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX63xX6xX7axX1exXexX1xX27xX7axX23xX22xX1exX4xX27xX7axX4xX1exXexX1xXdxX1exX95xX6xXdxX1exX7xX27xX1exX5exX6xX23xX1exX1xX7axX6xX1exX95xX7axX4xX83xX2xX1f2xX210xX202xXd7xX43exXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX83xX49xX10xX95xXdxX6xX83xX2xX15fxXd9xX83xX23xX10xX1b1xX7xX83xX15fxXd9xX15fxX1c7xX83xX1f2xXd7xX95xX2xX2xXd9xX31xX1c7xXd9xXd9xXexX210xX15fxXd7xX1c7xXd7xX5xXd9xXd8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX95xXdxX5exX2fxX0xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexX63xX6xX7axX3xXexX1xXb6xX45bxX23xX22xX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xX31cxX67axX64xXdxX3xX7xX2ddxX3xX5exX349xX23xX3xX1xX73fxX6xX3xX116xX34xX4xX346xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX5exX6xX23xX1exX1xX7axX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX83xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX63xX6xX7axX1exXexX1xX27xX7axX23xX22xX1exX4xX27xX7axX4xX1exXexX1xXdxX1exX95xX6xXdxX1exX7xX27xX1exX5exX6xX23xX1exX1xX7axX6xX1exX95xX7axX4xX83xX2xX1f2xX210xX202xXd7xX43exXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexX63xX6xX7axX3xXexX1xXb6xX45bxX23xX22xX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xX31cxX67axX64xXdxX3xX7xX2ddxX3xX5exX349xX23xX3xX1xX73fxX6xX3xX116xX34xX4xX346xX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX95xXaxX2fxX173xX6xX23xX3xXcxX2d9xX3xX4xX1xX2ddxX4xX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX67axX64xXdxX3xX7xX2ddxX3xX5exX349xX23xX3xX1xX73fxX6xX3xX116xX34xX4xX346xX3xX45bxX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX116xX117xX3xX4xX1xX34xX23xX3xX202xX1f2xX3xXddxX7bxXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX80xXexX3xX23xX1xX11bxXexX3xX116xX3f9xX3xXexX63xX6xX7axX3xXexX1xXb6xX45bxX23xX22xXe7xX3xXexX63xX7axX23xX22xX3xX116xX73fxX3xX4xX73fxX3xX2xX3xX22xXdxXccxXdxX3xX116xX2e1xX4xX3xXddxXdxXffxXexXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX95xXdxX5exX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cx12ef4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX22xXdxX7bxX23xX1xX3xX22xXdxXccxXdxX3xX23xX1xX11bxXexX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3x6d6axX5xX15xX49xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX22xXdxX6xX7axX1exX95xX27xX4xX83xX23xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xX23xX1xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX27xX7axX4xX1exXexX1xXdxX1exX7axX5xX15xX49xXbxXdxX4xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX1exXexX7axX6xX23xX1exX7exX27xX7axX4xX83xX2xX1f2xX15fxX1c7xX2xX31xXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX83xX49xX10xX95xXdxX6xX83xX2xX15fxXd9xX83xX23xX10xX1b1xX7xX83xX15fxXd9xX15fxXd9xX83xX2xX1c7xX1c7xX95xX15fxX2xX43exX2xX31xX31xXd9xXexXd7xX43exX1c7xXd9xX2xX5xXd9xXd8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX95xXdxX5exX2fxX0xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXc3fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX22xXdxX7bxX23xX1xX3xX22xXdxXccxXdxX3xX23xX1xX11bxXexX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXc67xX5xX15xX49xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX22xXdxX6xX7axX1exX95xX27xX4xX83xX23xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xX23xX1xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX27xX7axX4xX1exXexX1xXdxX1exX7axX5xX15xX49xXbxXdxX4xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX1exXexX7axX6xX23xX1exX7exX27xX7axX4xX83xX2xX1f2xX15fxX1c7xX2xX31xXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX3cxXc3fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX22xXdxX7bxX23xX1xX3xX22xXdxXccxXdxX3xX23xX1xX11bxXexX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXc67xX5xX15xX49xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX95xXaxX2fx11764xX49xX3xX671xX1xX64xX49xX3xXcxX1xX724xX3xa2fexe618xX3xX41exX27xX15xX6cxX23xX3xX1exX3xX5xXd0xXbxX3xX2xX2xX41exX2xXe7xX3xXcxX63xXb6xX6a7xX23xX22xX3xXcxX92xX671xXcxX3xX671xX1xX6xX23xX3xX67axX452xX23xX1xX3xX671xX1xX4dcxX23xX22xX3xX10cxXcxX671xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX114xX3xX116xX117xX3xX1cxX27xX11bxXexX3xX7xX11fxX4xX3xX22xXdxX7bxX23xX1xX3xX22xXdxXccxXdxX3xX23xX1xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX27xX492xX4xX3xX92xX492xXdxX3xXexX1xXdxX3xX31cxXc67xX5xX15xX49xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xXe7xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5exXdxX6cxX23xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xX3xX5xX427xX23xX3xXexX1xX2ddxX3x117dcxXf4dxXf4dxX346xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX95xXdxX5exX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31cxXcxX1xXdxX56xX27xX3xX23xX1xXdxX3xXb5xXdxXffxXexX3xX3cxX6xX49xX3xX5exXb6xXc8xX23xX3xX63xX6xX3xXexX1xX56xX3xX22xXdxXd0xXdxX346xX3xX1exX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexXe2xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX3f9xX3xX1xXdxXffxX23xX3xX55xXea8xX3xXd8xXd8xXd8xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX22xXdxX6xX7axX1exX95xX27xX4xX83xXexX1xXdxX10xX27xX1exX23xX1xXdxX1exX5exXdxX10xXexX1exX23xX6xX49xX1exX5exX27xX7axX23xX1exX63xX6xX1exXexX1xX10xX1exX22xXdxX7axXdxX1exX1xX7axX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexXdxX23xX1exXexX1xX10xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX55xX15xX1exX23xX6xX23xX22xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX83xX2xX1f2xXd9xXd7xX31xXd9xXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX0xXdxX49xX22xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX83xX49xX10xX95xXdxX6xX83xX2xX15fxXd9xX83xX23xX10xX1b1xX7xX83xX15fxXd9xX2xX31xX83xX2xXd9xX43exX95xX31xXd9xX1f2xX2xX15fxX15fxX31xXexX15fxX2xX43exX210xX5xX15fxX1exX2xX1c7xX1c7xX95xX31xXd9xX15fxX2xXd7xX15fxX43exXexX2xX15fxX210xXd7xX5xX15fxX1exX27xXd8xXbxX23xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX31xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX22xX1xXdxX3xX41xX27xX43xX23xX3xXexX1xX6xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xX59xX10xX7xXexXdxX5exX6xX5xX3xXcxX63xX64xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX6cxX23xX3xXcxXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX7axX7bxX23xX3xX7exX27xX80xX4xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX95xXdxX5exX2fxX0xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31cxXcxX1xXdxX56xX27xX3xX23xX1xXdxX3xXb5xXdxXffxXexX3xX3cxX6xX49xX3xX5exXb6xXc8xX23xX3xX63xX6xX3xXexX1xX56xX3xX22xXdxXd0xXdxX346xX3xX1exX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexXe2xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX3f9xX3xX1xXdxXffxX23xX3xX55xXea8xX3xXd8xXd8xXd8xXaxX3xX1xX63xX10xX2bxX9xXaxX83xX22xXdxX6xX7axX1exX95xX27xX4xX83xXexX1xXdxX10xX27xX1exX23xX1xXdxX1exX5exXdxX10xXexX1exX23xX6xX49xX1exX5exX27xX7axX23xX1exX63xX6xX1exXexX1xX10xX1exX22xXdxX7axXdxX1exX1xX7axX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exXexXdxX23xX1exXexX1xX10xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX55xX15xX1exX23xX6xX23xX22xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX6xX23xX1xX83xX2xX1f2xXd9xXd7xX31xXd9xXd8xX1xXexX49xXaxX2fxX31cxXcxX1xXdxX56xX27xX3xX23xX1xXdxX3xXb5xXdxXffxXexX3xX3cxX6xX49xX3xX5exXb6xXc8xX23xX3xX63xX6xX3xXexX1xX56xX3xX22xXdxXd0xXdxX346xX3xX1exX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xXexXe2xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX3f9xX3xX1xXdxXffxX23xX3xX55xXea8xX3xXd8xXd8xXd8xX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX63xX7axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX95xXaxX2fxX3cxX73fxXdxX3xXexXdxX56xX23xX22xX3xX75xX23xX1xX3xXexX63xX495xXdxX3xX4xX1xXccxX15xX3xX5exX7bxX3xXexX1xX27xX3xX1xX69exXexXe7xX3xX23xX1xXdxX2bexX27xX3xX1xX34xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX92xX7bxX3xXcxX111xX23xX1xX3xX116xX6xX23xX22xX3xX1xX7bxX7axX3xX1xX2ddxX23xX22xX3xX22xXdxXd0xXdxX3xXexX1xXdxXffxX27xX3xX5exX2bexX3xX1xX452xX23xX1xX3xXccxX23xX1xXe7xX3xXexX63xX27xX15xX2bexX23xX3xXexX1xX80xX23xX22xX3xX4xXf9xX6xX3xX7exX27xX6cxX3xX1xXb6xXc8xX23xX22xX3xX49xX452xX23xX1xX3xXexX1xX495xX23xX22xX3xX7exX27xX6xX3xX4xX27xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xX31cxXcxX1xXdxX56xX27xX3xX23xX1xXdxX3xXb5xXdxXffxXexX3xX3cxX6xX49xX3xX5exXb6xXc8xX23xX3xX63xX6xX3xXexX1xX56xX3xX22xXdxXd0xXdxX346xXd8xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX95xXdxX5exX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX83xX27xX5xX2fxX0xX95xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX63xXaxX2fxX0xX83xX95xXdxX5exX2fxX0xX83xX95xXdxX5exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xXexX1xX7axX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX63xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX67axX2ddxX4xX3xX67axX3d9xX23xX22xX0xX83xXbxX2f
Đức Đồng