Đoàn đại biểu Đại hội Liên minh HTX Hà Tĩnh dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ
(Baohatinh.vn) - Dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục đổi mới, đưa khu vực kinh tế tập thế Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
5203xf658x98d6xdd2fx115aax984axeef8x7a9exd6afxX7x113c9x53f0xf619x94bcxd327xad93xX5xf588xXax7f69x761fx9f35x5695x10888xX3xf1b7x10608xXdxX3x5866xXdx8830x13029xX3xX13xX19xXdxX3xX1x6600xXdxX3xeba9xXdx10a33xX16xX3xf110xXdxX16xX1xX3x6326xXcx75bbxX3xX33xX15xX3xXcx102c6xX16xX1xX3x1270bxafbfxX16x10362xX3xX1x60c9x101f1xX16xX42xX3xX1cx93f0xX14xX3xX4xbd1bxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xad4dxX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdx991cxX2exX3x107b1xX4bxX4xX3xX33x102a6xX0x5bccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xX3fxXaxX12xa2aaxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3x12493xcfb0xX3xXexX1x6c49xX2exX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1x137b7xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX16xX42xX1fxb0bcxX61xX16xX3xX1xc9cdxX6xX3xXexXdxd7daxXbxX3xXexdd65xX4xX3xX18xae86xXdxX3xX2excb5axXdxXbbxX3xX18xX45xX6xX3x1087fxX1xX1fxX3xXacxea3fxX4xX3xXecxXdxX16xX1xX3xXexXd8xX3xXexf733xXbxX3xXexX1xXd8xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX42xX15xXcexX3xX4xX15xX16xX42xX3xX5xXe4xX16xX3xX2exX19xX16xX1xXbbxX3xX18x101b7xX16xX42xX3xX42xX121xXbxX3xXacxX15xX14xX3xX7xXf1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexa0eaxXdxX1exX16xX3xX4x799dxX6xX3xXexac7cxX16xX1xd89dxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxbf22xX10xX16xXexX10xX136xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXax666exXdxX3fxXexX1x76bcxX3x8e79xX2x9266xXbx10740x87e9xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX17axX3x726dxX2xca11xXbxX180xX181xXaxX3xX7xX136xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX6bxX6bxXdxX143xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xXacxX16xX6bxX16xX10xX175xX7xX6bx88d2xX18dxab8cxa3c3xX6bxX2xX1b5xX17exX3fxX18bxX18dx125e5xX1b3xX18dxX2x9e14xXexX1b6xX2xX17exX1b3xX5xX17ex93aexX2xX18bxX18dxX3fxX18bxX18dxX1c2xX1b5xX17cxX1b3xX18dxXexX17exX18dxX2xX1b5xX18dxX5xX18dxX143xa726xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX175xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxXexX10xX180xXexX1caxX6xX5xXdxX42xX16xX17axX3xX1dfxX1fxX7xXexXdxff7axXcexX181xXaxX12xb431xX1xX40xX16xX3xX3fxebdexXbxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33x7c28xXbxX3xXexX4bxX4xX3xX180x6a50xX3x13583xX33xXcxX35x8fb6xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXacxXdxX2bxX16xX3xX5x65eaxX16xX3xXexX1xXd3xX3xe61cx1015fxXbbxX3xX16xX1xXdxX61xX2exX3xXecx6a4fxX3xX1b3xX18dxX1b3xX18dxX3xX1caxX3xX1b3xX18dxX1b3xX17exXbbxX3xX7xX4bxX16xX42xX3xX2xX1b6xX6bxX1bexXbbxX3xX64xX6xX16xX3xXcxX1xX45x11fc3xX16xX42xX3xXacxXdcxXbbxX3xXcxX1xX45xX316xX16xX42xX3xXexX136xXf1xX4xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xXexX140xX16xX1xX3xX3fxX14xX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xXexX140xX16xX1xX3xX292xX42xX1fxXcex733dxX16xX3xX292xX42xd1b4xX4xX3xX33x12becxX16xX42xX3xX5xX15xX2exX3xXexX136xX45x12000xX16xX42xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX2aexX3xX18xXd8xX16xX3xX18x10301xXexX3xXacxcc2dxX16xX42xX3xX1xX14xX6xXbbxX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xXacxXadxX3xXexX1xXb1xX2exX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX2b0xXbxX1xX45xX316xX16xX42xX3xXcxX40xX16xX3xc3a0xXdxX6xX16xX42xXbbxX3xXcxfe91xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX2b4xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX16xXexX10xX136xX3xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX175xXdxX3fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX180xX181xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX180xX181xXaxX3xX7xX136xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX6bxX6bxXdxX143xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xXacxX16xX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b5xX1b6xX6bxX2xX1b5xX17exX3fxX18bxX18dxX1bexX1b3xX18dxX18dxX1b6xXexX1b5xX17cxX1bexX5xX1b3xX1caxX2xX18bxX18dxX3fxX18bxX18dxX1c2xX1b5xX17cxX18bxX1b5xXexX1b3xX1c2xX1b6xX1b3xX1c2xX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX175xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxXexX10xX180xXexX1caxX6xX5xXdxX42xX16xX17axX3xX1dfxX1fxX7xXexXdxX28dxXcexX181xXaxX12xXcxX136xX45xXe4xX4xX3xXexX45xX2a6xX16xX42xX3xX18xX15xXdxX3xX4xX13cxX6xX3xX64xX4bxX4xXbbxX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX292xX42xX1fxXcexX360xX16xX3xX292xX42xX365xX4xX3xX33xX369xX16xX42xX3xX4xX369xX16xX42xX3xX4xX4bxX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXecx12a65xX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX5x13674xX16xX42xX3xX1xX14xX6xX3xXexX45xX46xXdxX3xXexX1xea97xX2exXbbxX3xX1cxX15xXcexX3xXexca72xX3xX5xX389xX16xX42xX3xX1cxXdxXd8xXexX3xX46xX16xX3xXacxX4fxX3xX1xX19xX16xX3xXexX136xX45xXe4xX4xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xX5xX6xX14xX3xXexX136xX316xXdxX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX4xX13cxX6xX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3x8c81xXdxX16xX1xX3xX1caxX3x6af4xX16xX1xX3xX1xX369xX16xX42xX3xX42xXdx10e8fxXdxX3xXbxX1xX121xX16xX42xX3xX3fxX40xX16xX3xXexX26xX4xXbbxX3xX5xX2aexX16xX1xX3xXexXdcxX3xXexX1xXdxX2bxX16xX3xXexX15xXdxX3xX4xX13cxX6xX3xX13xX60exX16xX42xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX16xXexX10xX136xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX175xXdxX3fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX180xX181xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX180xX181xXaxX3xX7xX136xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX6bxX6bxXdxX143xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xXacxX16xX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b5xX1b6xX6bxX2xX1b5xX17exX3fxX18bxX18dxX1bexX2xX1bexX17exX1c2xXexX1c2xX18bxX17cxX1c2xX5xX18bxX1caxX2xX18bxX18dxX3fxX18bxX18dxX1c2xX18bxX18dxX18bxX1b5xXexX1bexX1c2xX2xX17cxX18bxX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX175xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xXd8xX16xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX316xX3xX64xX4bxX4xXbbxX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xXexX140xX16xX1xX3xX292xX42xX1fxXcexX360xX16xX3xX292xX42xX365xX4xX3xX33xX369xX16xX42xX3xX4xX369xX16xX42xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX3fxXf1xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xXecxX597xX16xX1xX3xX4xd79cxX16xX3xX16xX42xX1xXdxX2bxX16xX42xX3xX2exb071xX16xX1xXbbxX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX16x10ca5xX16xX3xXexX40xX2exX3xX1xX45xX46xX16xX42xXbbxX3xX1cxX15xXcexX3xXexX5b9xX3xX5xX389xX16xX42xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXecxX597xX16xX1xX3xXacxX15xX3xX18xX316xXdxX3xX18xX316xXdxX3xX1cxXdxXd8xXexX3xX46xX16xX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xXecxX597xX16xX1xX3xXcexX2bxX1fxX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX16xXexX10xX136xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX175xXdxX3fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX180xX181xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX180xX181xXaxX3xX7xX136xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX6bxX6bxXdxX143xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xXacxX16xX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b5xX1b6xX6bxX2xX1b5xX17exX3fxX18bxX18dxX1bexX2xX1bexX18bxX1b3xXexX1b5xX18dxX1b6xX5xX17exX1caxX2xX18bxX18dxX3fxX18bxX18dxX1c2xX18bxX2xX18dxX1c2xXexX1b5xX1b6xX17exX1b3xX2xX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX175xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxXexX10xX180xXexX1caxX6xX5xXdxX42xX16xX17axX3xX1dfxX1fxX7xXexXdxX28dxXcexX181xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXacxX1fxXdxX3xX2ex108ccxX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4bxX14xX3xXacxXe4xXdxX3xX64xX4bxX4xX3xX16xX1x11877xX16xX42xX3xXecxXd8xXexX3xd7f0xX1fxX60exX3xX16xXe0xXdxX3xX1cxXfdxXexX3xX2exX15xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX18xX2aexX3xX18xX19xXexX3xX18xX45xX2a6xX4xX3xXexX136xX14xX16xX42xX3xX16xX1xXdxX61xX2exX3xXecxX2f5xX3xX9b1xX1fxX6xX3xXacxX15xX3xX16xX42xX1fxXcexX61xX16xX3xX1xXd3xX6xX3xX7xaf94xX3xXexXdxXd8xXbxX3xXexXdcxX4xX3xX18xX14xX15xX16xX3xXecxXd8xXexXbbxX3xX18xXe0xXdxX3xX2exXe4xXdxXbbxX3xX9b1xX1fxXcexXd8xXexX3xXexX40xX2exX3xX180xX40xXcexX3xX3fxXf1xX16xX42xX3xX64xX6xX16xX3xX166xX1x11771xXbxX3xX1xX15xX16xX1xXbbxX3xX64xX6xX16xX3xXcxX1xX45xX316xX16xX42xX3xXacxXdcxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xXbbxX3xXecxX1xX1fxX3xXacxXf1xX4xX3xXecxXdxX16xX1xX3xXexXd8xX3xXexXfdxXbxX3xXexX1xX1exX3xX16xX42xX15xXcexX3xX4xX15xX16xX42xX3xX5xXe4xX16xX3xX2exX19xX16xX1xXbbxX3xXexX45xX46xX16xX42xX3xX180xXd3xX16xX42xX3xXacxXe4xXdxX3xXexXdxXadxX2exX3xX16xXb1xX16xX42xXbbxX3xX5xX2a6xXdxX3xXexX1xXd8xXbbxX3xX4xX121xX3xX16xX1xXdxXadxX1fxX3xX18xX121xX16xX42xX3xX42xX121xXbxX3xX9b1xX1fxX6xX16xX3xXexX136xX365xX16xX42xX3xX18x1048axXdxX3xXacxXe4xXdxX3xX7xXf1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX136xXdxX1exX16xX3xXecxXdxX16xX1xX3xXexXd8xX3xX1caxX3xX180xX2aexX3xX1xX26xXdxX3xX4xX13cxX6xX3xXexX140xX16xX1xX3xX16xX1xX15xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX16xXexX10xX136xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX175xXdxX3fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX180xX181xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX180xX181xXaxX3xX7xX136xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX6bxX6bxXdxX143xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xXacxX16xX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b5xX1b6xX6bxX2xX1b5xX17exX3fxX18bxX18dxX1bexX2xX1bexX1b5xX18dxXexX1bexX1b5xX1b3xX17cxX5xX17exX1caxX2xX18bxX18dxX3fxX18bxX18dxX1bexX18dxX17cxX2xX1b5xXexX1b5xX17exX1b3xX1b6xX17exX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX175xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdcxXbxX3xX60exX16xX1xX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xXacxXadxX3xXexX1xXb1xX2exX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX180xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX42xX9xXaxX18dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX42xX9xXaxX17exXaxX12xX0xXexX1cxX14xX3fxXcexX12xX0xXexX136xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX14xX3fxXcexXaxX12xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXacxXdxX2bxX16xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX5xX2e3xX16xX3xXexX1xXd3xX3xX2eaxX2ebxXbbxX3xX16xX1xXdxX61xX2exX3xXecxX2f5xX3xX1b3xX18dxX1b3xX18dxX3xX1caxX3xX1b3xX18dxX1b3xX17exX3xX3fxXdxX360xX16xX3xX136xX6xX3xXexX993xX3xX4xX1xXdxXadxX1fxX3xX16xX6xXcexX3xX2b0xX2xX1b6xX6bxX1bexX2b4xX3xX18xXd8xX16xX3xXexX136xX45xX6xX3xX16xX42xX15xXcexX3xX2xX1c2xX6bxX1bexX6bxX1b3xX18dxX1b3xX18dxX143xX3xX3e2xX1xXdxX2bxX16xX3xXecxX1xX6xXdxX3xX2exX19xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX3fxXdxX360xX16xX3xX136xX6xX3xXexX136xX14xX16xX42xX3xX7xX4bxX16xX42xX3xX2exX6xXdxX3xX2b0xX2xX1c2xX6bxX1bexX2b4xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxXexX3fxX12xX0xX6bxXexX136xX12xX0xX6bxXexX1cxX14xX3fxXcexX12xX0xX6bxXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xX3fxXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX136xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2bxX16xX3xX9b1xX1fxX6xX16xX17axX0xX6bxX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1caxXexX1xX1fxX2exX1cxX1caxX6xX16xX3fxX1caxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2aexX16xX1xX3xX18xX19xX14xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xX16xX1xX40xX16xX3xXecxe26cxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX1b6xX17exX3xX16xXb1xX2exX3x117b7xX1fxXacexX4xX3xXecxX1xX4bxX16xX1xX3xX16xX45xXe4xX4xX3xX166xX33xX35xX33xX166xX292xX3xX2eaxXdxX61xXexX3xX292xX6xX2exXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX16xX1xX1caxXexX136xXdxX6bxX5xX6xX16xX1xX1caxX3fxX6xX14xX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX1cxX6xX4xX1caxX1xX14xX1caxX16xX1xX6xX16xX1caxXecxXcexX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX1b6xX17exX1caxX16xX6xX2exX1caxX9b1xX1fxX14xX4xX1caxXecxX1xX6xX16xX1xX1caxX16xX1fxX14xX4xX1caxX4xX1xX180xX1xX4xX16xX1caxXacxXdxX10xXexX1caxX16xX6xX2exX6bxX2xX1bexX1b6xX1bexX2xX17cxX143xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX7xX136xX4xX9xXaxX6bxX2exX10xX3fxXdxX6xX6bxX2xX1b3xX18dxX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b5xX17exX6bxX2xX18dxX1c2xX3fxX1b3xX18dxX1b6xX17exX1b6xX17exX17cxXexX1c2xX18bxX1b3xX1b3xX5xX1b5xX1caxX2xX18dxX1bexX3fxX1b3xX18dxX1b6xX2xX1c2xX17exX1b5xXexX18bxX17exX1b6xX1b6xX1b3xX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX3fxXdxXacxX12xX0xX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2aexX16xX1xX3xX18xX19xX14xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xX16xX1xX40xX16xX3xXecxXe40xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX1b6xX17exX3xX16xXb1xX2exX3xXe4exX1fxXacexX4xX3xXecxX1xX4bxX16xX1xX3xX16xX45xXe4xX4xX3xX166xX33xX35xX33xX166xX292xX3xX2eaxXdxX61xXexX3xX292xX6xX2exXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX16xX1xX1caxXexX136xXdxX6bxX5xX6xX16xX1xX1caxX3fxX6xX14xX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX1cxX6xX4xX1caxX1xX14xX1caxX16xX1xX6xX16xX1caxXecxXcexX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX1b6xX17exX1caxX16xX6xX2exX1caxX9b1xX1fxX14xX4xX1caxXecxX1xX6xX16xX1xX1caxX16xX1fxX14xX4xX1caxX4xX1xX180xX1xX4xX16xX1caxXacxXdxX10xXexX1caxX16xX6xX2exX6bxX2xX1bexX1b6xX1bexX2xX17cxX143xX1xXexX2exXaxX12xX29xX2aexX16xX1xX3xX18xX19xX14xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xX16xX1xX40xX16xX3xXecxXe40xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX1b6xX17exX3xX16xXb1xX2exX3xXe4exX1fxXacexX4xX3xXecxX1xX4bxX16xX1xX3xX16xX45xXe4xX4xX3xX166xX33xX35xX33xX166xX292xX3xX2eaxXdxX61xXexX3xX292xX6xX2exX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX2aexX16xX1xX3xX18xX19xX14xX3xXexX140xX16xX1xX3xX1cxX15xXcexX3xXexX5b9xX3xX5xX389xX16xX42xX3xX1cxXdxXd8xXexX3xX46xX16xX3xXacxX4fxX3xX1xX19xX16xX3xXexX136xX45xXe4xX4xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xX5xX6xX14xX3xXexX136xX316xXdxX3xX1cxX1exX3xX4xX13cxX6xX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX181xX3xX16xX42xX1fxXcexX61xX16xX3xX1xX365xX4xX3xXexXfdxXbxX3xXacxX15xX3xX5xX15xX2exX3xXexX1xX10xX14xX3xX42xX45xX46xX16xX42xX3xX64xX4bxX4xX3xX2ex13010xXdxX3xX16xX42xX15xXcexXbbxX3xX9b1xX1fxXcexXd8xXexX3xXexX40xX2exX3xXexX1xXf1xX4xX3xX1xXdxX61xX16xX3xXexXacexXexX3xX16xX1xXa3bxXexX3xX5xX316xXdxX3xX80xXdxX3xX1xX1fxXa3bxX16xX3xX4xX13cxX6xX3xX292xX42xX45xX316xXdxX3x52eexX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xXbxX1xX60exXdxX3xX5xX15xX2exX3xX7xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXexX7e9xX16xX1xX3xX1xX7e9xX16xX1xX3xX16xXe0xXdxX3xX1cxXfdxXexX3xX5xX2bxX16x8e81xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX3fxXdxXacxX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX29xX2eaxXcxX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xXbbxX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX369xX16xX42xXbbxX3xX5xXdxX61xXexX3xX7xcf9bxXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX5xX1fxX4xX1caxX5xX1fxX14xX16xX42xX1caxXacxX1fxX1caxXexX136xX6xX16xX42xX6bxX5xX5xXacxXexX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX4xX1xX1fxX1caxXexXdxX4xX1xX1caxX1xX14xX1caxX4xX1xXdxX1caxX2exXdxX16xX1xX1caxX4xX6xX4xX1caxX6xX16xX1xX1caxX1xX1fxX16xX42xX1caxX5xXdxX10xXexX1caxX7xXcexX6bxX2xX1bexX17exX1bexX18dxX1b5xX143xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX7xX136xX4xX9xXaxX6bxX2exX10xX3fxXdxX6xX6bxX2xX1b3xX18dxX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b3xX1bexX6bxX1bexX17cxX3fxX17exX2xX17exX1b3xX1b5xX2xX1c2xXexX18bxX1b3xX18dxX1b6xX18dxX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX3fxXdxXacxX12xX0xX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX29xX2eaxXcxX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xXbbxX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX369xX16xX42xXbbxX3xX5xXdxX61xXexX3xX7xX1262xXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX5xX1fxX4xX1caxX5xX1fxX14xX16xX42xX1caxXacxX1fxX1caxXexX136xX6xX16xX42xX6bxX5xX5xXacxXexX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX4xX1xX1fxX1caxXexXdxX4xX1xX1caxX1xX14xX1caxX4xX1xXdxX1caxX2exXdxX16xX1xX1caxX4xX6xX4xX1caxX6xX16xX1xX1caxX1xX1fxX16xX42xX1caxX5xXdxX10xXexX1caxX7xXcexX6bxX2xX1bexX17exX1bexX18dxX1b5xX143xX1xXexX2exXaxX12xX29xX29xX2eaxXcxX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xXbbxX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX369xX16xX42xXbbxX3xX5xXdxX61xXexX3xX7xX1262xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX4bxX4xX3xX64xX26xX3xX166xX33xXe4ex8b23xX3xXexX140xX16xX1xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX1cxX15xXcexX3xXexX5b9xX3xX5xX389xX16xX42xX3xX1cxXdxXd8xXexX3xX46xX16xX3xXacxX4fxX3xX1xX19xX16xX3xX18xXacexXdxX3xXacxXe4xXdxX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xX3xXacxX15xX3xX7xXf1xX3xXexX136xXdxX3xX40xX16xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xX5xX6xX14xX3xXexX14xX3xX5xXe4xX16xX3xXacxXe4xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX369xX16xX42xXbbxX3xX5xXdxX61xXexX3xX7xX1262xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX3fxXdxXacxX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX140xX16xX1xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX16xX1xX1caxXexX136xXdxX6bxX3fxX14xX6xX16xX1caxX3fxX6xXdxX1caxX1cxXdxX10xX1fxX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX4xX1xX1fxX1caxXexXdxX4xX1xX1caxX1xX14xX1caxX4xX1xXdxX1caxX2exXdxX16xX1xX6bxX2xX1bexX17exX17cxX1c2xX18bxX143xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX42xX3xX7xX136xX4xX9xXaxX6bxX2exX10xX3fxXdxX6xX6bxX2xX1b3xX18dxX6bxX16xX10xX175xX7xX6bxX1b3xX18dxX1b3xX1bexX6bxX2xX18dxX17cxX3fxX1b3xX18dxX1c2xX18bxX18dxX17exX1b5xXexX1b3xX1b5xX1c2xX18bxX2xX5xX18dxX143xX1dfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX2exXdxX16xX1xX3xX33xXcxX35xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xX1cxX4bxX14xX3xX4xX4fxX16xX42xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX3fxXdxXacxX12xX0xX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX140xX16xX1xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xXaxX3xX1xX136xX10xX28dxX9xXaxX6bxX4xX1xXdxX16xX1xX1caxXexX136xXdxX6bxX3fxX14xX6xX16xX1caxX3fxX6xXdxX1caxX1cxXdxX10xX1fxX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX1xX6xX1caxXexXdxX16xX1xX1caxX3fxX6xX16xX42xX1caxX1xX1fxX14xX16xX42xX1caxXexX1fxX14xX16xX42xX1caxX16xXdxX10xX2exX1caxX4xX1xX1fxX1caxXexXdxX4xX1xX1caxX1xX14xX1caxX4xX1xXdxX1caxX2exXdxX16xX1xX6bxX2xX1bexX17exX17cxX1c2xX18bxX143xX1xXexX2exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX140xX16xX1xX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX136xX14xX16xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXcxX140xX16xX1xX3xX13cxXcexXbbxX3xX33xX13xX292xX80xXbbxX3x7cbaxX64xX292xX80xXbbxX3x11fd2xXcexX3xX1cxX6xX16xX3xX5fcxXcxXcxXe4exX3xXexX140xX16xX1xX3xX3fxX14xX3xX64xX597xX3xXexX1xX45xX3xXcxX140xX16xX1xX3xX13cxXcexX3xX29xX2bxX3xX13xX7e9xX16xX1xX3xX14ccxX46xX16xX3xX3fx129a6xX16xX3xX18xX2e3xX1fxX3xX18xXd8xX16xX3xX3fxX40xX16xX42xX3xX1xX45xX46xX16xX42xX3xXexX45xX374xX16xX42xX3xX16xXdxX61xX2exX3xX166xX1xX13cxX3xXexX298xX4xX1xX3xX33xX69xX3xX166xX1xX597xX3xX5fcxXdxX16xX1xX3xXexX19xXdxX3xX57xX1xX1fxX3xX5xX45xX1fxX3xX16xXdxX61xX2exX3xX64xX4bxX4xX3xX33xX69xX3xXacxXadxX3xXexX1xXb1xX2exX3xX33xX15xX3xXcxX3bxX16xX1xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX3fxXdxXacxX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX6bxX1fxX5xX12xX0xX3fxXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX136xXaxX12xX0xX6bxX3fxXdxXacxX12xX0xX6bxX3fxXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX603xX1fxXexX1xX14xX136xXaxX12xXcxX1xX1fxX3xX3e2xX1xX45xX46xX16xX42xX0xX6bxXbxX12
Thu Phương