Đề nghị 5 tỉnh, thành tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
7928x877ax10a7fxead6xfa23xcd29xa84dx13ab7xa49bxX7xc546xf69fxb64bx1376bx113cax11087xX5xbaa1xXaxfcd6xf38cxeefdxX3x14e12x117e6xX1xf3a3xX3x8c71xX3xXex12fcbxX16xX1xf011xX3xXexX1x8b74xX16xX1xX3xXexf289xX16xX17xX3xX4x127bfx8aa8xX16xX17xX3xX4xbe03xX16xX17xX3xXex1183axX4xX3xXbxX1x11d7bxX16xX17xX21xX3xX4xX1xf8b3xX16xX17xX3x132bcxX19xX4xX1xX3x11070x144d5x86a5xXdxX4ax117f8xX2xf6c2xX0x1394fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe57axX10xX6xX4axXaxX12xb05bxc6fexX3xc50exX3xXexcdf9xX3xb5d5xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fx105caxX16xX17xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexc4cfxX4xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX5xdfe5xX16xX1xX3xX75xb58fxX50xX21xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX21xX3xX75xX14xX3xX4xX6xX50xX3xXex106cfxX3axX4xX1xX3xX16xX1xXdxc528x91e2xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX75xcea1xX16xX17xX3xX75x8f05xfa29xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX21xX3xXexXd3x13215xXc3xXexX3xX75xX46xXdxX3x11dfexX1xX35xX16xX17xX3xX5xX88xX3xX5xX25xX21xX3xX4xX1x1195bxX3xb782xXd3xX6xX16xX21xX3xXc4xc30cxXexX3xX4x14b46xX16xX1xX3xX17xXdxX3axX4x1079axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX0xXdxXc4xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxc2b4xce81x10d10x12cd6xX54xX2xX56xX3xX1x94eaxX16xX1xX3xX11dxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX125x12b20xX6xX50xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX51xX16xX58xX16xX10x12782xX7xX58x9679xX2xX2xX1bxX58xX2xd0dbxX1bxX4axdc3exX2xX1bcxec2fxX1bcxX1bxX1bxXex886fxX2xX2xX1b3xX5xX2xX125x11db6xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX50xX16xXaxX12x11041xX1xX6xXdxX3xX1a1xX3axX50xX3xXf9xX3xXexX73xX3xXexXbbxX2fxc07exX4xX3xX101xX1xXdxX3xX5xX119xXf9xX3xXc4x12993xXd3xX3xe5d7x1495cxXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX125xX3xbdd2xa3f0xX16xX1x13db2xX3x126b1xX1xX6xX16xX3xXcxXd3xX119xX16xX3x10da3xX16xX1xX58xXcxXcxdaa5xX185x10193xd154xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xa5e8xXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xX51xee40xX6xX3xX4x129d7xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX51xX2axX16xX3xX7xX46xX3xX1b3xX1c4xX1bfxX1b9xX58xX4fxX185xX54xX6dxX4fxX13xX3xX17xbb85xXdxX3xXexX247xXdxX3x148edxXf9xX3xX1a1xX6xX16xX3xX27axX1x14c8cxX16xX3xX4axX2f1xX16xX3xX4xX3axX4xX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX29dxXd3xX11dxX16xX17xX3xX27axXdxX16xX1xX21xX3xX67xX11dxXdxX3xX187xX2fxX88xX16xX17xX21xX3xXcxX2f1xXf9xX3xX27axXdxX16xX1xX21xX3xX67xX25xX3xX27axX6exXdxX3xX51xX25xX3xXcxX1xX25xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX67xd579xX3xX4fxX1xc650xX3xe993xXdxX16xX1xX3xX75xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX35xX16xX17xX3xX51xX2axX16xX3xX16x11cc1xXd3xX3xXbbxa1e7xX3xXexXbbxX2fxX247xX4xX3xXexX18dxX16xX1xX3xX1xX18dxX16xX1xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xX4axXdx1288dxX16xX3xX1a1xXdxX73xX16xX3xXbxX1xXcdxX4xX3xXexXa6xXbxX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xXexX1xX73xX3xX17xXdxX247xXdx8faexX3xXexX1x12114xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xd127xX3xX101xXdxX73xX16xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX2fxX247xX16xX17xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xX51xX14xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xXc4xX92xX4xX3xXexXdxX3a3xXd3xX3xX101xX257xXbxX3xX51xX2c2xX6xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbbxXdxe92exX16xX3xX101xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xX51xX2c2xX6xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX1xXdxXc3xXd3xX3xX112xXd3xX11dxX3f0xX3xX75xX449xX3xX16xX2f1xX16xX17xX3xX4xX6xX50xX3xX1xXdxXc3xXd3xX3xX112xXd3xX11dxX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX51xX25xX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xX1xX6xXdxX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXexX1xX30xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX247xXdxX3f0xX3xXexX2c2xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1b3xX1bcxX54xX1b3x133d1xX58xX1bfxX21xX3xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX75xXa1xX3xXex94f5xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX13xX50xX25xX16xX3xX101xXdxX449xXc4xX3xXexXbbxX6xX3xXexX247xXdxX3xX4xX3axX4xX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX2axX16xX3xX4xXcdxX3xX101xX73xXexX3xX112xXd3xX11dxX3xX101xXdxX449xXc4xX3xXexXbbxX6xX21xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX262xX4fxX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xXexX1xX2fxX30xX16xX17xX3xXexXbbxX3f4xX4xX3xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX27bxX3xX75xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xX1xX6xXdxX3xXc4xX6exXexX3xX7xX46xX3xX16xX6exXdxX3xX4axXd3xX16xX17xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX75xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX3a3xXc4xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX16xX17xX3xXexXbbxX3f4xX4xX3xX6dxX6xX16xX3xX6dxX346xX3xXexX1xX2fxX21xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX21xX3xXcxX1xX110xX3xXexX2fxX247xX16xX17xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX21xX3xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX21xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX51xX14xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX21xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX21xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX21xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX266xX3xX4fxX35xX16xX17xX3xX75xXdxXc3xX16xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1bxX58xX2xX58xX1b3xX1b9xX1b3xX2xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX16xX17xX3xXexXbbxX3f4xX4xX3xX6dxX6xX16xX3xX6dxX346xX3xXcxX1xX2fxX3xX51xX25xX3xX4fxX1xX1exX3xXexX1xX19xX3xX7xX46xX3xX1b9xX2xX58xX4fxXcxX54xXcxXcxX17xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1b9xX1bxX58xX1b9xX2xX58xX1b3xX1b9xX1b3xX2xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX2fxX247xX16xX17xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX21xX3xX4fxX35xX16xX17xX3xX75xXdxXc3xX16xX3xX7xX46xX3xX2x117aaxX56xX56xX58xX4fxX13xX54xXcxXcxX17xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1b3xX58xX2xX1b3xX58xX1b3xX1b9xX1b3xX1b9xX3xX51xX25xX3xX4fxX35xX16xX17xX3xX75xXdxXc3xX16xX3xX7xX46xX3xX2xX1c4xX1bxX1b3xX58xX4fxX13xX54xX6dxX4fxX13xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1bfxX1b9xX58xX2xX2xX58xX1b3xX1b9xX1b3xX1b9xX3xX4xX110xX6xX3xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX51xX14xX3xX51xXdxXc3xX4xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX3xX51xX25xX3xX112xXd3xX11dxX16xX3xX5xX3fcxX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX16xX1x9223xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX5xXa1xX16xX1xX3xX75xXa6xX50xX21xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX21xX3xX75xX14xX3xX4xX6xX50xX3xXexXbbxX3axX4xX1xX3xX16xX1xXdxXc3xXc4xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX75xXcdxX16xX17xX3xX75xXd2xXd3xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX21xX3xXexXd3xXf9xXc3xXexX3xX75xX46xXdxX3xX101xX1xX35xX16xX17xX3xX5xX88xX3xX5xX25xX21xX3xX4xX1xX110xX3xX112xXd3xX6xX16xX21xX3xXc4xX119xXexX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX17xXdxX3axX4xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX88xX16xX3xX51xX19xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX16xX2axX16xX17xX3xXexX1xX2fxX30xX16xX17xX3xX256xXd3xXf9xX3a3xX16xX3xX1a1xX3axX50xX3xX4xX3axX50xX3xX75xX3axX16xX1xX3xX17xXdxX3axX21xX3xXexX50bxX16xX17xX3xX101xX73xXexX21xX3xXbbxb3fbxXexX3xX101xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX125xX3x143d4xXa1xX16xX1xX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXbxX1xX11dxXdxX3xXexX7c9xXbxX3xXexXbbxXd3xX16xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX21xX3xX4xX1xX110xX3xX75xX6exX16xX17xX3xX112xXd3xXf9xX73xXexX3xX75xX19xX16xX1xX3xX4xX3axX4xX3xX1a1xXdxXc3xX16xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXbxX1xcac8xX3xX1x12a9bxXbxX3xX51xX25xX3xX4xX1xX19xXd3xX3xXexXbbxX3axX4xX1xX3xX16xX1xXdxXc3xXc4xX3xX51xX14xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xX75xX19xX6xX3xX1a1xX25xX16xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX236xX1xXdxX3xX4xX2c6xX3xX16xX17xXd3xXf9xX3xX4xX88xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX256xX11dxXf9xX3xXbbxX6xX21xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXbxX1xX11dxXdxX3xX2fxXd3xX3xXexXdxX3a3xX16xX3xX4xX1xX50xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXexX1xX10xX50xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xX1xX2f1xXc4xX3xX1bcxX3xXexXa6xXdxX3xX4xX1xb182xX21xX3xX4xX1xX110xX3xX75xX6exX16xX17xX3xXcdxX16xX17xX3xXbxX1xX2c6xX3xX51xX247xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX119xXbxX3xX75xX6exX3xX4xX110xX6xX3xX4axX19xX4xX1xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX101xX1xX35xX16xX17xX3xX3axXbxX3xX4axX92xX16xX17xX3xX17xXdxXa1xX16xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xXbxX1xXa6xXc4xX3xX51xXdxX3xXbbxX6exX16xX17xX3f0xX3xX1a1xXdxXc3xX16xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4xXd2xX16xX3xX75xX2fxX973xX4xX3xXexX346xX16xX1xX3xXexX50xX3axX16xX3xX101x10961xX3xX5xX2fx7a10xX16xX17xX21xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX75xX11dxXc4xX3xX1xXa6xX16xX3xX4xX1xX73xX3xXexX3axX4xX3xX75xX6exX16xX17xX3xXexXdxX3a3xXd3xX3xX4xX3f4xX4xX3xX75xX73xX16xX3xX1xX50xXa6xXexX3xX75xX6exX16xX17xX3xX101xXdxX16xX1xX3xXexX73xX21xX3xX256xXa1xX3xX1xX6exXdxX3xX51xX25xX3xX75xX30xXdxX3xX7xX46xX16xX17xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX4axX2f1xX16xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xXcxXbbxX2fxX247xX4xX3xXc4x10dd0xXexX21xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xX1xX110xX3xX75xX6exX16xX17xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXexXbbxXa6xX16xX17xX3xXexX1xX3axXdxX3xX1a1xX18dxX16xX1xX3xXexX1xX2fxX30xX16xX17xX3xXc4xX247xXdxX21xX3xX51xX2c2xX6xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xXdxX16xX1xX3xXexX73xX21xX3xX51xX2c2xX6xX3xX7xcb82xX16xX3xX7xX25xX16xX17xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXexX119xXexX3xX4xX11dxX3xX4xX3axX4xX3xX16xX17xX25xX16xX1xX21xX3xX5xd694xX16xX1xX3xX51xX3f4xX4xX3xXexXa6xXdxX3xXexX119xXexX3xX4xX11dxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX21xX3xX75xX88xX16xX3xX51xX19xX21xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX21xX3xX4axX50xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXbxX3xX51xX25xX3xX4xX6exX16xX17xX3xX75xX342xX16xX17xX3f0xX3xX4xX50xXdxX3xX51xXdxXc3xX4xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX75xX11dxXc4xX3xX6xX16xX3xXexX50xX25xX16xX3xX51xX247xXdxX3xX4axX19xX4xX1xX3xX1a1xXc3xX16xX1xX3xX5xX25xX3xX4xX88xX3xX7xff92xX3xX75xX449xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xXdxX16xX1xX3xXexX73xX54xX256xXa1xX3xX1xX6exXdxX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xX112xXd3xX11dxX16xX3xX5xX3fcxX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX101xXdxX449xXc4xX3xXexXbbxX6xX21xX3xX4xX1xX119xX16xX3xX4xX1xX1exX16xX1xX21xX3xX7xXdxX73xXexX3xX4xX1xc042xXexX3xX51xXdxXc3xX4xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX4xX3axX4xX3xX1a1xXdxXc3xX16xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXc66xX3xXexX2c2xX16xX17xX3xX4xX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX21xX3xX75xX88xX16xX3xX51xX19xX21xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX21xX3xX4axX50xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXbxX21xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3xX7xX11dxX16xX3xX256xXd3xX119xXexX21xX3xX16xX1xX119xXexX3xX5xX25xX3xX16xX1xb171xX16xX17xX3xX16xX88xXdxX3xXexX1xX2fxX30xX16xX17xX3xX256xXd3xXf9xX3a3xX16xX3xXexX7c9xXbxX3xXexXbbxXd3xX16xX17xX3xX75xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX21xX3xX256xX2e1xX3xX5xX3fcxX3xX16xX17xX1xXdxX3a3xXc4xX3xX4xX3axX4xX3xX51xXdxX3xXbxX1xXa6xXc4xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX1xX973xXbxX3xX51xX247xXdxX3xX6dxX6exX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX6dxX6exX3xX4fxX35xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX88xX16xX3xX51xX19xX3xX112xXd3xX2f1xX16xX3xX75xX6exXdxX21xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX1xX973xXbxX3xX51xX247xXdxX3xX4xX1xX346xX16xX1xX3xX112xXd3xXf9xX14xX16xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX112xXd3xX11dxX16xX3xX5xX3fcxX3xX4xX1xXcd2xXexX3xX4xX1xbd3bxX3xX256xXd3xX119xXexX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX112xXd3xX6xX3xX1a1xXdxX3a3xX16xX3xX17xXdxX247xXdxX21xX3xX75xXcd2xX4xX3xX1a1xXdxXc3xXexX3xX4xX1xX8daxX3xXexXbbxfdc0xX16xX17xX3xX112xXd3xX11dxX16xX3xX5xX3fcxX3xX4xX3axX4xX3xX75xX46xXdxX3xXexX2fxX973xX16xX17xX3xX4xX1xXd3xXf9xX3a3xX16xX3xX17xXdxX6xX21xX3xX5xX6xX50xX3xX75xX6exX16xX17xX3xX16xX2fxX247xX4xX3xX16xX17xX50xX25xXdxX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX51xX25xX50xX3xX185xXdxXc3xXexX3xX27axX6xXc4xX3xX5xX25xXc4xX3xX51xXdxXc3xX4xX21xX3xX75xX46xXdxX3xXexX2fxX973xX16xX17xX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xXexXbbxX3axXdxX3xXbxX1xX257xXbxX3xX112xXd3xX6xX3xX75xX2fxX30xX16xX17xX3xXc4xX3fxX16xX21xX3xX5xX46xXdxX3xXc4xXc66xX3f0xX3xX75xX342xX16xX17xX3xXexX1xX30xXdxX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX16xX17xX1xXdxX3a3xXc4xX3xX51xXdxXc3xX4xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX3xXexX1xX10xX50xX3xX1xX2fxX247xX16xX17xX3xX4axX253xX16xX3xX4xX110xX6xX3xX16xX17xX25xX16xX1xX3xXf9xX3xXexX73xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX88xX16xX3xX51xX19xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX5xX2fxXd3xX3xX3fcxX3xX4xX1xXd3x11744xX16xX3xX1a1xX19xX3xX4xX1xXd3xX3xX75xX3axX50xX3xX75xX449xX3xXexX2c2xX16xX17xX3xX1a1xX2fxX247xX4xX3xXc4xXc66xX3xX5xXa6xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX75xX2fxX30xX16xX17xX3xX1a1xX6xXf9xX3xXexX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXc4xXa6xXdxX3xX112xXd3xX46xX4xX3xXexX73xX3xXbxX1xX970xX3xX1xX973xXbxX3xX51xX247xXdxX3xX101xX1xX11dxX3xX16xX2axX16xX17xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX21xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX75xX11dxXc4xX3xX6xX16xX3xXexX50xX25xX16xX21xX3xXexX1xX8daxX4xX3xX75xXf85xXf9xX3xX17xXdxX6xX50xX3xX5xX2fxXd3xX3xX112xXd3xX46xX4xX3xXexX73xX3xXexX1xX10xX50xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX2fxX247xX16xX17xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX16xX2f1xX16xX17xX3xX4xX6xX50xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX5xX3f4xX4xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX3xXexXa6xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3xXf9xX3xXexX73xX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xX75xX19xX6xX3xX1a1xX25xX16xX3f0xX3xX4xX1xXd3xXf85xX16xX3xX1a1xX19xX3xX7xXbbaxX16xX3xX7xX25xX16xX17xX3xX51xX7c9xXexX3xXexX2fxX21xX3xXexXbbxX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX73xXexX3xX1a1xX19xX21xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xXf85xXc4xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX3f0xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX75xX25xX50xX3xXexXa6xX50xX21xX3xXexX7c9xXbxX3xX1xXd3xX119xX16xX3xX4xX1xX50xX3xX4xX3axX16xX3xX1a1xX6exX3xX51xX14xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX21xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX21xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX21xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX21xX3xX75xXcd2xX4xX3xX1a1xXdxXc3xXexX3xXexXa6xXdxX3xXexXd3xXf9xX73xX16xX3xXf9xX3xXexX73xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3f0xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3xXf9xX3xXexX73xX3xXexX2fxX3xX16xX1xX2f1xX16xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX7xX247xXc4xX3xXexXbbxX2fxX30xX16xX17xX3xX1xX973xXbxX3xX4xX2c6xX3xXexXbbxXdxXc3xXd3xX3xX4xX1xXcdxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX16xX17xX30xX3xX75xX449xX3xX101xX19xXbxX3xXexX1xX30xXdxX3xX5xX119xXf9xX3xXc4xX253xXd3xX3xX1a1xXc3xX16xX1xX3xXbxX1xXf85xXc4xX3xX75xX449xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX6dxX3a3xX16xX3xX4xXa6xX16xX1xX3xX75xX2c6xX21xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX101xX1xXf85xX16xX3xXexXbbxX2fxX88xX16xX17xX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xX1xX6xXdxX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xXexX1xX10xX50xX3xX7xX46xX3xX5xX2fxX973xX16xX17xX3xX75xXa1xX3xX75xX2fxX973xX4xX3xXbxX1xX2f1xX16xX3xX1a1xX50bxX3xX51xX25xX3xX101xX73xX3xX1xX50xXa6xX4xX1xX3xX7xX2e1xX3xX4axX92xX16xX17xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xXexXa6xXdxX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX75xX11dxXc4xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX75xX8daxX16xX17xX3xXexXdxX73xX16xX3xX75xX6exX21xX3xX256xX50xX16xX17xX3xXexXbbxX2fxX247xX4xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX2xX1bxX58xX1bxX21xX3xX75xX8daxX16xX17xX3xX75xX46xXdxX3xXexX2fxX973xX16xX17xX21xX3xX6xX16xX3xXexX50xX25xX16xX21xX3xX1xXdxXc3xXd3xX3xX112xXd3xX11dxX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX4xX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX1xXd3xXf9xX3xX75xX6exX16xX17xX3xXexX46xXdxX3xX75xX6xX3xX16xX17xXd3xX342xX16xX3xX5xX3f4xX4xX3xX4xX1xX50xX3xX1xX50xXa6xXexX3xX75xX6exX16xX17xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX4xX1xX110xX16xX17xX3xX1a1xX6xX50xX3xX17xX342xXc4xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3xXf9xX3xXexX73xX21xX3xX4xX88xX3xX7xXc66xX3xX75xX25xX50xX3xXexXa6xX50xX3xX51xX14xX3xXf9xX3xXexX73xX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xX75xX19xX6xX3xX1a1xX25xX16xX3xX75xX449xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xX75xX11dxXc4xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX6xX16xX3xXexX50xX25xX16xX3xX51xX25xX3xX1xXdxXc3xXd3xX3xX112xXd3xX11dxX3xX4xX1xX50xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX46xXdxX3xXexX2fxX973xX16xX17xX3xXexX1xX10xX50xX3xX75xX8daxX16xX17xX3xX112xXd3xXf9xX3xX75xX19xX16xX1xX3xXexXa6xXdxX3xX27axX17xX1xX19xX3xX75xX19xX16xX1xX3xX7xX46xX3xX1b3xX2xX58xX27axX13xX54xX4fxX268xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX1b3xX73bxX58xX1b3xX58xX1b3xX1b9xX1b3xX2xX3xX4xX110xX6xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xX51xX14xX3xXc4xXd3xX6xX3xX51xX25xX3xX7xX2e1xX3xX4axX92xX16xX17xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX21xX3xX101xX73xXexX3xX5xXd3xX7c9xX16xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX2fxX247xX16xX17xX3xX4fxX1xX346xX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xXexXa6xXdxX3xXcxX1xX35xX16xX17xX3xX1a1xX3axX50xX3xX7xX46xX3xX1bcxX4edxX58xXcxX6dxX54xX185xX268xX4fxX268xX3xX16xX17xX25xXf9xX3xX2xX4edxX58xX1bfxX58xX1b3xX1b9xX1b3xX2xX3f0xX3xXexX1xX10xX50xX3xX4axX3a7xXdxX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xX5xX7c9xXbxX3xX4xX3axX4xX3xX75xX6exXdxX3xX256xX2e1xX3xXexXbbxX346xX3xX7xX3f4xX3xX4xX46xX3xX1a1xX119xXexX3xX5xX973xXdxX3xX7xX6xXd3xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX4xX1xX110xX16xX17xX3f0xX3xX1a1xX46xX3xXexXbbxX346xX3xX75xX110xX3xX4xX88xX3xX7xX46xX3xXexX1xXd3xX46xX4xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX7xX46xX4xX3xXbxX1xX11dxX16xX3xX51xXc3xX3xX75xX449xX3xX256xX2e1xX3xXexXbbxX346xX3xX101xX19xXbxX3xXexX1xX30xXdxX3xX4xX3axX4xX3xXexXbbxX2fxX30xX16xX17xX3xX1xX973xXbxX3xX7xX3f4xX3xX4xX46xX3xX1a1xX119xXexX3xX5xX973xXdxX3xX16xXcd2xX16xX17xX3xX16xX73xXd3xX3xX4xX2c6xX3xX7xX6xXd3xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX4xX1xX110xX16xX17xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX348xXcd2xXexX3xX101xX1xX3axX4xX21xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX4xXd2xX16xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX92xX4xX3xXexXbbxXd3xXf9xX14xX16xX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xXc4xXa6xX16xX1xX3xXc4xXe3cxX21xX3xX16xX1xfe37xXc4xX3xX16xX2f1xX16xX17xX3xX4xX6xX50xX3xX3fcxX3xXexX1xXcdxX4xX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX17xXdxX3axX4xX21xX3xXexX3f4xX3xX1a1xX11dxX50xX3xX51xXc3xX3xXexXbbxX2fxX247xX4xX3xX16xX17xXd3xXf9xX3xX4xX88xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX1a1xXc3xX16xX1xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xX16xX1xX2f1xX16xX3xX4axX2f1xX16xX21xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX3a3xXc4xX3xX4xX3axX4xX3xX1a1xXdxXc3xX16xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xXexX18dxX16xX1xX3xX1xX18dxX16xX1xX3xXc4xX247xXdxX21xX3xXexXd3xXf9xXc3xXexX3xX75xX46xXdxX3xX101xX1xX35xX16xX17xX3xX4xX1xX110xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xX5xX88xX3xX5xX25xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX4fxX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xXd3xX16xX17xX3xX4xX119xXbxX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX50xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xX1a1xX3axX50xX3xX4xX1xX346xX21xX3xXexXbbxXd3xXf9xX14xX16xX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX4axX2f1xX16xX3xX51xX25xX3xX4xX6exX16xX17xX3xX75xX342xX16xX17xX3xX51xX14xX3xX75xX46xXdxX3xXexX2fxX973xX16xX17xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX4xX1xX110xX16xX17xX21xX3xX5xX50xXa6xXdxX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX21xX3xXexX1xX10xX50xX3xX4axX3a7xXdxX3xXbxX1xX11dxX16xX3xXcdxX16xX17xX3xX7xX6xXd3xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xX4xX1xX110xX16xX17xX3f0xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xXexX46xXexX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xX75xXdxXc3xXbxX3xX1bxX236xX3xX262xX236xX1xXf85xXd3xX3xXexXbbxX6xX16xX17xX54xX236xX1xX2e1xX3xX101xX1xXd3xXf85xX16xX54xX236xX1xX50xX11dxX16xX17xX3xX4xX3axX4xX1xX54xX236xX1xX35xX16xX17xX3xXexX7c9xXbxX3xXexXbbxXd3xX16xX17xX54xX236xX1xX6xXdxX3xX1a1xX3axX50xX3xXf9xX3xXexX73xX27bxX21xX3xXf9xX3a3xXd3xX3xX4xXd2xXd3xX3xX1a1xXb5fxXexX3xX1a1xXd3xX6exX4xX3xX75xX10xX50xX3xX101xX1xXf85xXd3xX3xXexXbbxX6xX16xX17xX3xXexXbbxX3a3xX16xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xXexXdxXc3xX16xX3xX17xXdxX6xX50xX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX4xX6exX16xX17xX3xX51xX25xX3xX4xX3axX4xX3xX16xX88xXdxX3xX4xX35xX16xX17xX3xX4xX6exX16xX17xX3f0xX3xX101xX1xXd3xXf9xX73xX16xX3xX4xX3axX50xX3xXexXdxX3a3xXc4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX51xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX0xXdxXc4xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4axXexX1xXd3xXc4xX1a1xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX4axXexX1xX266xX3xX73bxX1b3xX1b9xXbxX256xX3f0xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX266xX3xX1bcxX2xX1bfxXbxX256xX3f0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX184xX185xX186xX187xX54xX2xX56xX3xX1xX18dxX16xX1xX3xX11dxX16xX1xX3xX1b3xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX125xX1a1xX6xX50xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX51xX16xX58xX16xX10xX1b0xX7xX58xX1b3xX2xX2xX1bxX58xX2xX1b9xX1bxX4axX1bcxX2xX1bcxX1bfxX1bcxX1bfxX4edxXexX1c4xX4edxX1b3xX4edxX1bfxX5xX1b9xX125xX1cbxXbxX17xad2fxXbbxX9xX4edxX1bcxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xXaxX3xX1b0xXdxX4axXexX1xX9xXaxX73bxX1b3xX1b9xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1bcxX2xX1bfxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX50xX16xXaxX12xX27axX17xX2fxX30xXdxX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX51xX25xX50xX3xX185xXdxXc3xXexX3xX27axX6xXc4xX3xX1a1xXb5fxXexX3xX1a1xXd3xX6exX4xX3xXbxX1xX11dxXdxX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX101xX1xX6xXdxX3xX1a1xX3axX50xX3xXf9xX3xXexX73xX3xXexX1xX10xX50xX3xX112xXd3xXf9xX3xX75xX19xX16xX1xX125xX3xX262xX263xX16xX1xX266xX3xX268xX1xXa6xXc4xX3xX67xX7c9xXd3xX58xXcxXcxX278xX185xX27axX27bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX13xXcd2xX4xX3xX1a1xXdxXc3xXexX21xX3xX4xX3axX4xX3xX75xX19xX6xX3xXbxX1xX2fxX88xX16xX17xX3xX4xXd2xX16xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX101xXdxX449xXc4xX3xXexXbbxX6xX21xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX3xX4xX1xXcd2xXexX3xX4xX1xXe3cxX3xX51xXdxXc3xX4xX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX3xX4xX3axX4xX3xX112xXd3xXf9xX3xX75xX19xX16xX1xX3xX51xX14xX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX21xX3xX17xXdxX3axXc4xX3xX7xX3axXexX21xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX3xXf9xX3xXexX73xX21xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX21xX3xX16xX1xX119xXexX3xX5xX25xX3xX4xX3axX4xX3xX75xXdxX14xXd3xX3xX101xXdxXc3xX16xX3xXexXbbxX2fxX247xX4xX3xX101xX1xXdxX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX262xX17xXdxX119xXf9xX3xX256xX257xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc3xXc4xX3xX2f1xXc4xX3xXexX346xX16xX1xX3xX51xX247xXdxX3x134afxX272xd1e8xX1b04xX54xX4fxX50xX185xX54xX1b3xX21xX3xX17xXdxX119xXf9xX3xX101xX1xX6xXdxX3xX1a1xX6xX50xX3xXf9xX3xXexX73xX125xX125xX125xX27bxX21xX3xX51xXdxXc3xX4xX3xX75xX2fxX6xX3xX75xX2c6xX16xX21xX3xX1a1xX25xX16xX3xX17xXdxX6xX50xX3xXexX2c2xX3xX4xX2e1xX6xX3xX101xX1xXf85xXd3xX21xX3xX101xX1xXd3xX3xX51xX3f4xX4xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX3xXf9xX3xXexX73xX3xX75xX46xXdxX3xX51xX247xXdxX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX262xX1a1xX6xX50xX3xX17xX342xXc4xX3xX101xX1xXd3xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX21xX3xX16xX17xX50xX25xXdxX3xX112xXd3xX2f1xX16xX3xX75xX6exXdxX3xX4xX2c6xX3xXexX1xXd3xX3xXbxX1xX346xX27bxX3xXexXd3xXf9xXc3xXexX3xX75xX46xXdxX3xX101xX1xX35xX16xX17xX3xX75xX449xX3xX5xX2f1xXf9xX3xX5xX6xX16xX3xXexXbbxX50xX16xX17xX3xX101xX1xXd3xX3xX51xX3f4xX4xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXf9xX21xX3xX5xX2f1xXf9xX3xXbbxX6xX3xX4xX6exX16xX17xX3xX75xX342xX16xX17xX125xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX50xX4axXf9xXaxX12xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX262xX4fxX88xX3xX112xXd3xX6xX16xX3xXexX1xX2fxX30xX16xX17xX3xXexXbbxX3f4xX4xX3xX6dxX6xX16xX3xX4fxX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX3xX29dxXd3xX46xX4xX3xX17xXdxX6xX27bxX3xX75xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX2e8xXf9xX3xX1a1xX6xX16xX3xX27axX1xX2f1xX16xX3xX4axX2f1xX16xX3xX4xX3axX4xX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX266xX3xX29dxXd3xX11dxX16xX17xX3xX27axXdxX16xX1xX21xX3xX67xX11dxXdxX3xX187xX2fxX88xX16xX17xX21xX3xXcxX2f1xXf9xX3xX27axXdxX16xX1xX21xX3xX67xX25xX3xX27axX6exXdxX21xX3xXcxX1xX25xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX67xX342xX3xX4fxX1xX346xX3xX348xXdxX16xX1xX3xX101xX1xXf85xX16xX3xXexXbbxX2fxX88xX16xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX75xXa6xX50xX21xX3xXexX50bxX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXexXbbxXdxX449xX16xX3xX101xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3f4xX4xX3xX1xXdxXc3xX16xX125xX58xX125xX0xX58xXbxX12xX0xX4axXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axXbbxX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexXbbxX50xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX3a3xX16xX3xX112xXd3xX6xX16xX266xX0xX58xX7xXexXbbxX50xX16xX17xX12xX0xXd3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX54xXexX1xXd3xXc4xX1a1xX54xX6xX16xX4axX54xX7xX6xXbxX50xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX1a1xX3axX50xX3xX16xX17xXd3xXf9xX3xX4xX88xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xX1a1xX970xX16xX17xX3xXbxX1xX3axXexXaxX3xX1xXbbxX10xcd66xX9xXaxX58xXf9xX54xXexX10xX58xX1a1xX50xX54xXf9xX54xXexX10xX54xX4xX6xX16xX1xX54xX1a1xX6xX50xX54xX16xX17xXd3xXf9xX54xX4xX50xX54xX4axXdxX4xX1xX54xX4xX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX54xX1a1xXd3xX16xX17xX54xXbxX1xX6xXexX58xX1b3xX2xX1b9xX1b9xX1bcxX1bfxX125xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX17xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX58xXc4xX10xX4axXdxX6xX58xX2xX1b3xX1b9xX58xX16xX10xX1b0xX7xX58xX1b3xX2xX2xX1bxX58xX2xX1b9xX1bxX4axX1bfxX1b3xX1b3xX1b3xX1c4xX2xX1b3xXexX1c4xX1b9xX56xX2xX5xX1bcxX54xX6xXbbxXexXdxX4xX5xX10xX125xX1cbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX16xX1xX21xX3xXexX1xX25xX16xX1xX3xXexX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX30xX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3fxX16xX17xX21xX3xX4xX1xX46xX16xX17xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX4axXdxX51xX12xX0xX7xXexXbbxX50xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX1a1xX3axX50xX3xX16xX17xXd3xXf9xX3xX4xX88xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xX1a1xX970xX16xX17xX3xXbxX1xX3axXexXaxX3xX1xXbbxX10xX1d78xX9xXaxX58xXf9xX54xXexX10xX58xX1a1xX50xX54xXf9xX54xXexX10xX54xX4xX6xX16xX1xX54xX1a1xX6xX50xX54xX16xX17xXd3xXf9xX54xX4xX50xX54xX4axXdxX4xX1xX54xX4xX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX54xX1a1xXd3xX16xX17xX54xXbxX1xX6xXexX58xX1b3xX2xX1b9xX1b9xX1bcxX1bfxX125xX1xXexXc4xXaxX12xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX1a1xX3axX50xX3xX16xX17xXd3xXf9xX3xX4xX88xX3xX4axX19xX4xX1xX3xX4fxX50xX51xXdxX4axX54xX2xX56xX3xX1a1xX970xX16xX17xX3xXbxX1xX3axXexX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXbbxX50xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX50xX3xXcxX1xXcdxX3xXexXbbxX2fxXc66xX16xX17xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX27axX17xXd3xXf9xX3d2xX16xX3xXcxXbbxX2fxX30xX16xX17xX3xX1b04xX88xX16xX21xX3xX185xXdxXc3xXexX3xX27axX6xXc4xX3xXbxX1xX11dxXdxX3xX101xXdxX449xXc4xX3xX7xX50xX3axXexX3xX4xX1xXcd2xXexX3xX75xX2fxX30xX16xX17xX3xX1a1xXdxX3a3xX16xX3xX51xX25xX3xX16xX17xX2fxX30xXdxX3xX16xX1xX7c9xXbxX3xX4xX11dxX16xX1xX3xX4axX50xX3xXexX18dxX16xX1xX3xX1xX18dxX16xX1xX3xX4axX19xX4xX1xX3xXc66xX3xX4fxX6xXc4xXbxXd3xX4xX1xXdxX6xX3xX75xX6xX16xX17xX3xX4axXdxX3d2xX16xX3xX1a1xXdxX73xX16xX3xXbxX1xXcdxX4xX3xXexXa6xXbxX125xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX4axXdxX51xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xXd3xX5xX12xX0xX4axXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbbxXaxX12xX0xX58xX4axXdxX51xX12xX0xX58xX4axXdxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b04xX50xXd3xXbbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX50xX3xXcxXcxX278xX185xX27axX0xX58xXbxX12