Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết tỉnh đã ban hành; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
c301x1007axf89ex13faexca28x13ddex14ef8x11fbex116c7xX7x152cdx10565x101afxeb7dxc36ax111c3xX5xdb7exXax1128exXcxd919xd884x127ccxX3xX4x14632xc6c3xX15xX16xX3xX4xe314xX15xX16xX3xXex15371xX4xX3x10cbbx15204x100c3xX15xX3xX5xf933xX3xd422xX29xX15xX16xX3xf6aaxXdxd1f9xX15xX3xX16xe3b2xX15xX3xX34x103fexXdxX3xX7xXdxeecdxXexX3xX4xX1x1350bxXexX3xc56ex1384exX3xX5xX28xe1aexXexc32dxX3xX4bxX4cxX3xX4xX19x103e1xX15xX16xX3xX1xf613xX15xX1xX3xX4xX1xc9f4xX15xX1xX0x12d9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe167xX10xX6xdc7exXaxX12x152e0xX1x10636xX3xe565xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXex15504x10414xX4xX3xXcxe8d1xX15xX1xX3xc3cax113caxX3xX2fx15535xX3xX15xX16xX1xffeaxX3xd11exX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xf57exX1xcabbxXdxX3xcd4exXb1x13fcexc82cxdc5exd05cxX3xXexX95xX15xX1xX3xX77xX5exX3xXcxc42axX15xX1xX3xXexXdxX43xXbxX3xXex11b1fxX4xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdx10ef5xX15xX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xXexX95xX15xX1xX3xX2fxd0f1xX3x131d1xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1x11b94xX3xXexX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3x13cf2x13b5axX9axX3xX7axX91xX15xX16xX3xXexfcf1xX3xX4xX1xdae3xX4xX3xX4xX59xX3xX7x12b29xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX34xX5exX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6x15400xX3xX4xX1x13e02xXexX3xX5xX19x11719xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX132x103c4xXexX3xX4xX1xXdxX3xXf8xe1daxX100xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX52xX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6xX132xX3xX4xX1xX136xXexX3xX5xX19xX13bxX15xX16xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xf460xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdx120cbxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXax102b7xXdxX7axXexX1xc840xX3xX2xX2xfc6ex140aexXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3x1168bx139adxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xde4exX21dxX21dx136acxX68xX2xea5bxX223xX7axX223xX2x13fb2xX228xX1edxX21dxX220xXexX220xX1faxec63xX21dxX223xX5xX1edxX1b1x124ccxXbxX16x156d3xX90xX9xX21dxX1fbxX21dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xXcxX90xc68dxX15xX3xXcxX1xX43xX3xXb5x157fdxX15xX16xX3xX7axX91xX3xX34xX5exX3xXbxX1xX24xXexX3xXf8xXdx104e7xX28xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX2xX223xX223xX7axX223xX2xX228xX228xX1edxX1ecxX220xXexX1fbxX1faxX230xX230xX228xX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX220xX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xe7edxX9axX3xX34xXdxX36xX15xX3xX81xXcxc559xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX52xX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xXb6xX16xX28xX9axccb1xX15xX3xXa4x10a33xX15xX1xX3xX77xX29xXdxX52xX3xX4xX24xX4xX3xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xX4bxX1xXaexXdxX1e8xX3xXb6xX16xX28xX9axX474xX15xX3xXcxX1xXa2xX3x152dcxXd5xX3xX77xX5exX52xX3xXb6xX16xX28xX9axX474xX15xX3xXcxX90x13e2axX15xX16xX3xX445xX10dxX15xX3xX4xX1xX99xX3xXexX90xX478xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXexX6xXf8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1c9xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX1edxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX15xX16xX9xXaxX228xXaxX12xX0xXexXf8xX132xX7axX9axX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXb1xX1xXdxX9dxX28xX3xX2xX223xX68xX1faxX52xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xX77xX5exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX7xX59xX3xX4bxX43xXexX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX52xX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX34xXcbxX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX4xX28xXaexXdxX3xX15xX14xX1c9xX3xX21dxX1edxX21dxX21dxX100xX3xX7xX59xX3xX4bxX43xXexX3xX228xX3xX15xX14xX1c9xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXb6xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX7xXaexX3xX2xX220x1238exXb6xXb3xX68xXcx1099exX3xX15xX16xX5exX9axX3xX21dxX228xX68xX2xX1edxX68xX21dxX1edxX2xX1faxX3xX4xX99xX6xX3xX81xX6xX15xX3xXb1xX1xX136xXbxX3xX1xX5exX15xX1xX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xXcxX90xX2f1xX15xX3xXcxX1xX43xX3xXb5xX2f9xX15xX16xX3xX7axX91xX3xX34xX5exX3xXbxX1xX24xXexX3xXf8xXdxX30axX28xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xXexX146xXdxX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xX68xXexX7axX12xX0xX68xXexX90xX12xX0xX68xXexXf8xX132xX7axX9axX12xX0xX68xXexX6xXf8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX5dexX6xX5xXdxX16xX15xX1e8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX90xX100xXaxX12xX0xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX4a9xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX7fxX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX34xXcbxX3xX2fxX9dxX3xX90xX6xX0xX68xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXb6xX1x15462xX15xX16xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX52xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xX2fxXf6xX3xX5xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX34xX5exX3xX2fxX14exXdxX3xX15xX16xX2f9xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX52xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX11axX4xX52xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX4xX1xX11axX4xX52xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX132xX3xX2fxX14exX15xX16xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX28xX9axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX2f1xX15xX3xXexX90xX24xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX52xX3xXf8xX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX3xX4xX59xX3xX7xX121xX52xX3xXexX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xXexX1xX6xX1c9xX3xX1c9xX19xX28xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX5xXdxXd5xXexX52xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX7fxX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX34xXcbxX3xX2fxX9dxX3xX90xX6xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX2xX223xX223xX7axX223xX2xX1fbxX228xX230xX223xX223xXexX220xX1fbxX21dxX230xX2xX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX223xX223xX220xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xX4bxX1xXaexXdxX3xXb6xX16xX28xX9axX474xX15xX3xXcxX1xXa2xX3xX4a9xXd5xX3xX77xX5exX3xXf8xX24xX132xX3xX4xX24xX132xX3xX7xX59xX3xX4bxX43xXexX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xX4bxX1xXaexXdxX3xX2fxXf6xX3xXexX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xX1xX19xX3exX15xX16xX3xX7ax14610xX15xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xXexXaexXexX3xX1xX132xX146xXexX3xX2fxX14exX15xX16xX3xXexX28xX9axX36xX15xX3xXexX90xX28xX9axX9dxX15xX3xX4xX1xX5exX132xX3xX1c9x14a54xX15xX16xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX16xX5exX9axX3xX5xX474xX52xX3xX4bxX4cxX3xX15xXdxXd5xX1c9xX3xX5xX3exX15xX3xX4xX99xX6xX3xX27xX28xX36xX3xX1xX19xX59xX15xX16xX52xX3xX2fxX136xXexX3xX15xX19xX3exX4xX1b1xX3xXcxXdxX43xXbxX3xXexXcbxX4xX3xXexX28xX9axX36xX15xX3xXexX90xX28xX9axX9dxX15xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX4xX99xX6xX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX52xX3xX4xX99xX6xX3xXexX95xX15xX1xX100xX3xX7xX3axXbxX3xX10cxX43xXbxX52xX3xX4bxXdxXd5xX15xX3xXexX132xX5exX15xX3xX4xX24xX4xX3xX4bxX1xXaexXdxX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX1xX19xX3exX15xX16xX3xX7axX9e6xX15xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX27xX28xX9axX3xXexX90xX478xX15xX1xX3xX4bxXdxXd5xX15xX3xXexX132xX5exX15xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXb1xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xXexXdxX43xXbxX3xXexXcbxX4xX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX1xX43xXexX3xX7xX11axX4xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX10dxX1c9xX1b1xX3xXcxX90xX132xX15xX16xX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX52xX3xXexX132xX5exX15xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xX2fxXf6xX3xX4bxX43xXexX3xX15xX146xXbxX3xX2xX21dxX220xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX52xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX50xX15xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1fbxX1ecxX3xX2fx12e20xX15xX16xX3xX4xX1xX64xX52xX3xX10cxX7fxX6xX3xXexX36xX15xX3xX1faxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX52xX3xX5xX5exX1c9xX3xXexX1xX99xX3xXexXcbxX4xX3xX4xX1xX28xX9axX30axX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX132xX146xXexX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX2fxXdxX3xX5dexX3xX2fxX43xX15xX3xX4xX1xX132xX3xX2xX223xX1edxX3xX2fxXbcaxX15xX16xX3xX4xX1xX64xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX2xX223xX223xX7axX223xX2xX228xX228xX21dxX223xX228xXexX228xX2xX21dxX1faxX2xX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX230xX220xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xXa4xX146xXdxX3xXf8xXdxX30axX28xX3xXexX1xX6xX1c9xX3xX7axX91xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXb1xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX4bxXdxX30axX1c9xX3xXexX90xX6xX52xX3xX16xXdxX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX52xX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX34xX5exX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX15xX14exXdxX3xX4xX1xX64xX15xX1xX52xX3xXbxX1xe615xX15xX16xX3xX4xX1xXaexX15xX16xX3xXexX1xX6xX1c9xX3xX15xX1xX2f9xX15xX16xX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX1b1xX3xXb1xX24xX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX99xX9axX52xX3xd164xX81xXacxXcxX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX223xX1fbxX3xX4xX28xX14exX4xX3xX4bxXdxX30axX1c9xX3xXexX90xX6xX3xX2fxXaexXdxX3xX34xX3exXdxX3xX21dxX1fbxX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXexX1xX28xX14exX4xX3xX34xX5exX3xX2xX1edxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX1b1xX3xXb1xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX3xX2xX21dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX34xXdxX3xXbxX1xX146xX1c9xX3xXexX1xX10xX132xX3xXexX1xf9c2xX1c9xX3xX27xX28xX9axX9dxX15xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX2xX223xX223xX7axX223xX2xX1fbxX228xX1faxX2xX21dxXexX21dxX1ecxX21dxX21dxX1faxX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX223xX1edxX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xXa4xX146xXdxX3xX7axXdxXd5xX15xX3xX77xX14exXdxX3xXb5xX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xX77xX5exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xXexX90xX6xX132xX3xX2fxX116xXdxX3xX1c9xX14exXexX3xX7xXaexX3xX4bxX1xX7fxX3xX4bxX1xX14xX15xX3xX1c9xX5exX3xX4xX24xX4xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX16xX48xXbxX3xXbxX1xX29xXdxX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX7xX29xX15xX3xX10cxX28xX136xXexX52xX3xX4bxXdxX15xX1xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX726xX15xX16xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xX4xX2f9xX15xX16xX3xX2fxXf6xX3xXexX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xX5xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX4xX59xX3xX7xX121xX52xX3xX4xX24xX4xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xX4bxXa2xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX3xX4bxX43xX3xX1xX132xX146xX4xX1xX52xX3xX4xX1xX19xX59xX15xX16xX3xXexX90xX478xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX52xX3xX4xXcbxX3xXexX1xX30axX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX99xX3xXexX90xX19xX59xX15xX16xX52xX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX4xX99xX6xX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX52xX3xX4xX99xX6xX3xXexX95xX15xX1xX1b1xX3xXcxX64xX4xX1xX3xX4xX91xX4xX3xXexX1xX6xX1c9xX3xX1c9xX19xX28xX52xX3xX1xX19xX3exX15xX16xX3xX7axX9e6xX15xX52xX3xX5xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX2fxXe84xX9axX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX34xXcbxX3xX4bxXdxX15xX1xX3xXexX43xX3xX5dexX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX52xX3xX27xX28xXaexX4xX3xXbxX1xXdbdxX15xX16xX3xX5dexX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX52xX3xX2fxXaexXdxX3xX15xX16xX132xX146xXdxX52xX3xX4xX29xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX52xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX3xX15xX1fxX15xX16xX3xXexX1xX1fxX15xX3xX1c9xX3exXdxX52xX3xX2fxX1fxX3xXexX1xXa2xX3xX34xX14xX15xX3xX1c9xXdxX15xX1xX52xX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6xX132xX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX5xX91xX4xX52xX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX15xX1xX5exX3xX15xX19xX3exX4xX3xXexX90xX36xX15xX3xX4xX24xX4xX3xX5xXc1xX15xX1xX3xX34xX91xX4xX3xX4xX99xX6xX3xX2fxX1axXdxX3xX7xXaexX15xX16xX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXcxX90xX132xX15xX16xX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX4xX28xXaexXdxX3xX15xX14xX1c9xX52xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xX7x1320exX3xXexXdxX43xXbxX3xXexXcbxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX16xXdxX24xX132xX3xX7axXcbxX4xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX52xX3xXexX19xX3xXexX19xX121xX15xX16xX3xX4xX1xX132xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX1b1xX3xXcxX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xX90xX5exX3xX7xX132xX24xXexX52xX3xX4bxXa2xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xXf8xX116xX3xX7xX28xX15xX16xX52xX3xX4bxXdxXd5xX15xX3xXexX132xX5exX15xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xX4bxX1xXaexXdxX3xX34xX5exX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xX2fxX29xX1c9xX3xXf8xX29xX132xX3xX2fxdc13xX15xX16xX3xX27xX28xX9axX3xXexX90xX478xX15xX1xX52xX3xX27xX28xX9axX3xX2fxXa2xX15xX1xX52xX3xX1xX19xX3exX15xX16xX3xX7axX9e6xX15xX100xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX3axX1c9xX3xXf8xX3axXexX3xXexX478xX15xX1xX3xX1xX478xX15xX1xX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xX34xX5exX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX52xX3xX16xXdxX29xXdxX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX4bxXa2xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX2fxX59xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4bxX1xXdxX43xX28xX3xX15xX146xXdxX52xX3xXexXaexX3xX4xX24xX132xX3xX2fxX30axX3xX116xX15xX3xX2fxXa2xX15xX1xX3xXexX478xX15xX1xX3xX1xX478xX15xX1xX3xX4xX24xX4xX3xX2fxX59xX15xX3xX34xXa2xX100xX3xX2fxXe84xX9axX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX4xX29xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xXa4xX29xX15xX16xX1b1xX3xXcxX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xX5xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX3xX4xX59xX3xX7xX121xX52xX3xX4xX24xX4xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX7fxX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX19xX59xX15xX16xX3xXexX90xX478xX15xX1xX52xX3xX1c9xXcbxX4xX3xXexXdxX36xX28xX52xX3xX4bxX43xX3xX1xX132xX146xX4xX1xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxXdxX15xX1xX3xXexX43xX3xX5dexX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX52xX3xX2fxX29xX1c9xX3xXf8xX29xX132xX3xXb3xX7dxX5dex130afxXb6xX3xXexX90xX36xX15xX3xX2fxXa2xX6xX3xXf8xX5exX15xX3xXexX95xX15xX1xX3xX15xX1xX5exX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX2xX223xX223xX7axX223xX2xX228xX228xX223xX1edxX1edxXexX21dxX1ecxX1ecxX1fbxX21dxX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX1fbxX21dxX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xX4bxX1xXaexXdxX3xXb6xX16xX28xX9axX474xX15xX3xXcxX90xX4b9xX15xX16xX3xX445xX10dxX15xX3xXf8xX24xX132xX3xX4xX24xX132xX3xX7xX59xX3xX4bxX43xXexX3xX228xX3xX15xX14xX1c9xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXb6xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX7xXaexX3xX2xX220xX5dexXb6xXb3xX68xXcxX5e3xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXcxXdxX43xXbxX3xX2fxX7fxX52xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX4xX2f9xX15xX16xX3xX2fxXf6xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX7xX59xX3xX4bxX43xXexX3xX228xX3xX15xX14xX1c9xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXb6xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX7xXaexX3xX2xX220xX5dexXb6xXb3xX68xXcxX5e3xX52xX3xX15xX16xX5exX9axX3xX21dxX228xX68xX2xX1edxX68xX21dxX1edxX2xX1faxX3xX4xX99xX6xX3xX81xX6xX15xX3xXb1xX1xX136xXbxX3xX1xX5exX15xX1xX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX3xd30dx13ac5xX14exXexX3xX7xXaexX3xX34xX136xX15xX3xX2fxX9dxX3xX34xX9dxX3xXexXdxX43xXbxX3xXexXcbxX4xX3xX2fxX116xXdxX3xX1c9xX3exXdxX52xX3xX7xX3axXbxX3xX10cxX43xXbxX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xXf8xX14exX3xX1c9xX24xX9axX3xX4xX99xX6xX3xX1xXd5xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xX4b9xX15xX52xX3xX1xX132xX146xXexX3xX2fxX14exX15xX16xX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX5xX91xX4xX52xX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xd611xX1b1xX3xXcxX1xX10xX132xX3xX2fxX7fxX52xX3xX15xX16xX6xX9axX3xX4bxX1xXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX52xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX2fxXf6xX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX36xX1c9xX3xXexX1329xX4xX52xX3xXf8xX5exXdxX3xXf8xX29xX15xX3xX34xXdxXd5xX4xX3xX27xX28xX24xX15xX3xXexX90xXdxXd5xXexX52xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX1xX4b9xX4xX3xXexX50xXbxX52xX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxX1xX6xXdxX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXa4xX48xX4xX3xXf8xXdxXd5xXexX52xX3xX2fxXf6xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXexXaexXexX3xX4xX1xX99xX3xXexX90xX19xX59xX15xX16xX3xX4xX99xX6xX3xX81xX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX34xXcbxX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xX34xX9dxX3xX34xXdxXd5xX4xX3xX1xX13bxXbxX3xX15xX1xX136xXexX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX59xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX95xX15xX1xX3xX34xX5exX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb5xX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xXexX95xX15xX1xX3xXexX1xX5exX15xX1xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX1b1xX3x136c7xX6xX28xX3xX1xX13bxXbxX3xX15xX1xX136xXexX3xX2fxXf6xX3xX16xX7fxXbxX3xXbxX1xX2f1xX15xX3xX16xXdxX29xX1c9xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX1c9xXaexXdxX3xfb61xXexXa1bxX3xX1ecxX3xX2fxX2f1xX28xX3xX1c9xXaexXdxX3xXexX90xX91xX4xX3xXexX1xX28xX14exX4xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xXexX95xX15xX1xX3xX15xX6xX9axX3xX4xX1xX95xX3xX4xXdbdxX15xX3xX2xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX1c9xXaexXdxcd34xX52xX3xX16xXdxX29xX1c9xX3xXf8xXdxX36xX15xX3xX4xX1xX43xX3xX18c4xX16xXdxX29xX1c9xX3xX220xX3xXf8xXdxX36xX15xX3xX4xX1xX43xX3xX7xX132xX3xX34xX3exXdxX3xXexX1xX1axXdxX3xX2fxXdxX30axX1c9xX3xX1xX13bxXbxX3xX15xX1xX136xXexX18ffxX52xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xXf8xX14exX3xX1c9xX24xX9axX3xXexXdxX15xX1xX3xX16xX4b9xX15xX3xX1xX59xX15xX52xX3xX4xX24xX4xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xX4xX7fxX3xX1c9xXaexXdxX3xX5xXdxX36xX15xX3xX1xXd5xX3xX4xX1xX48xXexX3xX4xX1xX127axX52xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX10cxX28xX9axX36xX15xX3xX1xX59xX15xX3xX2fxXaexXdxX3xX34xX3exXdxX3xX4xX24xX4xX3xX7xX121xX52xX3xX15xX16xX5exX15xX1xX3xX4xX136xXbxX3xXexX95xX15xX1xX1b1xX3xXa4xXbcaxX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX4xX24xX4xX3xX7xX121xX52xX3xX15xX16xX5exX15xX1xX3xX4xX2f9xX15xX16xX3xXexX1xX28xX50xX15xX3xX5xX13bxXdxX3xX1xX59xX15xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xXbxX1xXaexXdxX3xX1xX13bxXbxX52xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX52xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX34xXcbxX3xX7xX29xX15xX3xX10cxX28xX136xXexX3xX4bxXdxX15xX1xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX52xX3xX4bxXa2xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xXexX1xX24xX132xX3xX16xf8f9xX3xX15xX1xX726xX15xX16xX3xX4bxX1xX7fxX3xX4bxX1xX14xX15xX52xX3xX34xX19xX3exX15xX16xX3xX1c9xX3axX4xX3xX4xX99xX6xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX5dexX6xX5xXdxX16xX15xX1e8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX90xX100xXaxX12xX0xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xXb1xX2f1xX15xX3xXf8xX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX15xX14exXdxX3xX7axX28xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xXexX95xX15xX1xX3xX2fxXf6xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX2fxX30axX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX0xX68xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX7dxX1xX24xXexX3xXf8xXdxX30axX28xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX3xX1xX14exXdxX3xX15xX16xX1xXa2xX52xX3xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xXcxX90xX2f1xX15xX3xXcxX1xX43xX3xXb5xX2f9xX15xX16xX3xX4bxX1xdcafxX15xX16xX3xX2fxXa2xX15xX1xX52xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX1fbxX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX14xX1c9xX3xXexX95xX15xX1xX3xX15xX1xX5exX3xX2fxX146xXexX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xX15xX1xXdxX9dxX28xX3xX4bxX43xXexX3xX27xX28xX29xX3xXexX90xX36xX15xX3xX4xX24xX4xX3xX5xXc1xX15xX1xX3xX34xX91xX4xX52xX3xX15xX1xXdxX9dxX28xX3xX4xX1xX95xX3xXexXdxX36xX28xX3xX2fxX146xXexX3xX4xX6xX132xX52xX3xX15xX1xX136xXexX3xX5xX5exX3xXexX1xX28xX3xX15xX16xX10dxX15xX3xX7xX24xX4xX1xX52xX3xX4xX7fxX3xX15xX1xXdxX9dxX28xX3xX15xX1xX5exX3xX2fxX2f1xX28xX3xXexX19xX3xX34xX5exX132xX3xXexX478xX1c9xX3xX1xXdxX30axX28xX3xX4xX59xX3xX1xX14exXdxX100xX3xX7axXa2xX4xX1xX3xXf8xXd5xX15xX1xX3xXb1xfc89xX445xc950xXb5xX5dexX2xX230xX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xX4bxXdxX30axX1c9xX3xX7xX132xX24xXexX3xX1xXdxXd5xX28xX3xX27xX28xX29xX52xX3xXexX146xX132xX3xXexXdxX9dxX15xX3xX2fxX9dxX3xXbxX1xXcbxX4xX3xX1xXbcaxXdxX3xX34xX5exX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxXdxX15xX1xX3xXexX43xX3xX5dexX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX100xX3xX16xXdxX24xX132xX3xX7axXcbxX4xX52xX3xXexX1xX30axX3xXexX1xX6xX132xX3xX2fxX146xXexX3xX15xX1xXdxX9dxX28xX3xXexX1xX5exX15xX1xX3xXexX64xX4xX1xX100xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX10dxX1c9xX52xX3xX14a1xXb6xXcxXcxX3xX2fxX19xX13bxX4xX3xX2fxX29xX1c9xX3xXf8xX29xX132xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb1xX10xX15xXexX10xX90xX3xX7axXexX1xX28xX1c9xXf8xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX7axXexX1xX1e8xX3xX2xX2xX1ecxX1edxXbxX10cxX100xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e8xX3xX1faxX1fbxX1edxXbxX10cxX100xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX1b1xXf8xX6xX132xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1b1xX34xX15xX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX220xX68xX1fbxX230xX7axX223xX2xX220xX1edxX220xX1ecxX228xXexX1faxX230xX1ecxX220xX21dxX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xX239xX90xX9xX220xX230xX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX1e3xXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xX2xX1ecxX1edxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1edxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX132xX15xXaxX12xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xXcxX90xX2f1xX15xX3xXcxX1xX43xX3xXb5xX2f9xX15xX16xX3xXbxX1xX24xXexX3xXf8xXdxX30axX28xX3xX4xX1xX95xX3xX2fxX146xX132xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXacxX43xXexX3xX27xX28xX29xX3xX2fxX7fxX3xX5xX5exX3xX4xX7fxX3xX7xX91xX3xX2fxX7fxX15xX16xX3xX16xX7fxXbxX3xX90xX136xXexX3xX5xX3exX15xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX2fxX59xX15xX3xX34xXa2xX52xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX1b1xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xX4bxX1xXaexXdxX3xX2fxXf6xX3xXf8xX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX2fxX19xX1axX15xX16xX3xX5xXaexXdxX3xX4xX1xX99xX3xXexX90xX19xX59xX15xX16xX3xX4xX99xX6xX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX52xX3xX4xX99xX6xX3xXexX95xX15xX1xX52xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX10cxX28xX9axX36xX15xX3xXf8xX24xX1c9xX3xX15xX3axX1c9xX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xX2fxX30axX3xX5xX3axX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX10dxX1c9xX3xXexX19xX52xX3xX15xX16xX28xX9axXd5xX15xX3xX34xX4b9xX15xX16xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX1b1xX3xXb3xX28xX6xX15xX3xXexX10dxX1c9xX3xX2fxX43xX15xX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6xX132xX3xX4xX1xX136xXexX3xX5xX19xX13bxX15xX16xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX34xX5exX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX132xX146xXexX3xX4xX1xXdxX3xXf8xX14exX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX132xX7axX9axXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX3exXdxX52xX3xX7dxX1xX7fxX3xX81xX64xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX90xX91xX4xX3xXcxX95xX15xX1xX3xX99xX9axX3xX2fxX9dxX3xX15xX16xX1xXa2xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xX99xX9axX3xXacxX1xXaexXdxX3xXb1xXb1xXb3xXb4xXb5xXb6xX3xXexX95xX15xX1xX3xXf8xX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX15xX14exXdxX3xX7axX28xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xX1c9xX5exX3xXexX95xX15xX1xX3xX2fxXf6xX3xXf8xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX2fxX30axX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX100xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX10dxX1c9xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX16xXdxX24xX132xX3xX7axXcbxX4xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX52xX3xXexX19xX3xXexX19xX121xX15xX16xX3xX4xX1xX132xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX100xX3xXexX50xXbxX3xXexX90xX28xX15xX16xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX4xX59xX3xX7xX121xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX28xX9axX3xX34xX6xXdxX3xXexX90xXdbdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX2fxX11axX15xX16xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX4xX136xXbxX3xX99xX9axX100xX3xX4bxX1xX1fxX15xX16xX3xX15xX16xXa1bxX15xX16xX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6xX132xX3xX4xX1xX136xXexX3xX5xX19xX13bxX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX132xX146xXexX3xX4xX1xXdxX3xXf8xX14exX100xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX52xX3xX4xX1xX136xXexX3xX5xX19xX13bxX15xX16xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX100xX3xX2fxXe84xX9axX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX4bxXdxX30axX1c9xX3xXexX90xX6xX52xX3xX16xXdxX24xX1c9xX3xX7xX24xXexX100xX3xX27xX28xX6xX15xX3xXexX10dxX1c9xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX2fxX132xX5exX15xX3xXexX1xX30axX3xX34xX5exX3xX1c9xXaexXdxX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xXd5xX3xXbxX1xXaexXdxX3xX1xX13bxXbxX3xX34xX3exXdxX3xX4xX24xX4xX3xX15xX16xX5exX15xX1xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xX7axXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axX90xX10xX5xX6xXexX10xX7axXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5dexXexX1xX28xX1c9xXf8xX5dexX6xX15xX7axX5dexX7xX6xXbxX132xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX90xX6xX15xX16xX3xXf8xXa2xX3xX4bxXdxX43xX15xX3xXexX1xX11axX4xX3xX34xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX7xX121xX52xX3xX2fxX146xX132xX3xX2fxX11axX4xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX34xXcbxX3xX4xX1xX132xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX77xX5exX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xee92xX9xXaxX68xX10cxX6xX5dexX1xX132xXdxX68xXexX90xX6xX15xX16xX5dexXf8xXdxX5dexX4bxXdxX10xX15xX5dexXexX1xX28xX4xX5dexX34xX6xX15xX5dexX1xX132xX6xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX7xX132xX5dexX7axX6xX132xX5dexX7axX28xX4xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX34xX28xX5dexX4xX1xX132xX5dexX4xX6xX15xX5dexXf8xX132xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX4xX1xX28xX4xX5dexX1xX6xX5dexXexXdxX15xX1xX68xX21dxX223xX2xX1faxX230xX223xX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX1c9xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX21dxX1edxX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX21dxX1edxX68xX2xX223xX220xX7axX21dxX1edxX230xX223xX21dxX223xX228xXexX1faxX220xX223xX228xX223xX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX34xX12xX0xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX90xX6xX15xX16xX3xXf8xXa2xX3xX4bxXdxX43xX15xX3xXexX1xX11axX4xX3xX34xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX7xX121xX52xX3xX2fxX146xX132xX3xX2fxX11axX4xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX34xXcbxX3xX4xX1xX132xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX77xX5exX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xX226dxX9xXaxX68xX10cxX6xX5dexX1xX132xXdxX68xXexX90xX6xX15xX16xX5dexXf8xXdxX5dexX4bxXdxX10xX15xX5dexXexX1xX28xX4xX5dexX34xX6xX15xX5dexX1xX132xX6xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX7xX132xX5dexX7axX6xX132xX5dexX7axX28xX4xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX34xX28xX5dexX4xX1xX132xX5dexX4xX6xX15xX5dexXf8xX132xX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexX4xX1xX28xX4xX5dexX1xX6xX5dexXexXdxX15xX1xX68xX21dxX223xX2xX1faxX230xX223xX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xXcxX90xX6xX15xX16xX3xXf8xXa2xX3xX4bxXdxX43xX15xX3xXexX1xX11axX4xX3xX34xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX7xX121xX52xX3xX2fxX146xX132xX3xX2fxX11axX4xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX34xXcbxX3xX4xX1xX132xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX11axX4xX3xX77xX5exX3xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXb1xX1xX28xX9axX36xX15xX3xX2fxX9dxX3xX16caxX445xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX7xX121xX52xX3xX2fxX146xX132xX3xX2fxX11axX4xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX34xXcbxX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX2fxX146xXdxX3xX4xX1xX28xX9axX30axX15xX3xX2fxX116xXdxX3xX7xXaexX1742xX3xX2fxXf6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX4xX136xXbxX3xX4xX1xX132xX3xXb1xX81xXb1xXb1xX445xXb1xX3xX5dexX3xXb6xX4a9xXa4xX3xX77xX5exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX15xX1xX726xX15xX16xX3xX4bxXdxX43xX15xX3xXexX1xX11axX4xX3xXf8xX116xX3xX64xX4xX1xX3xX34xX9dxX3xX34xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX7xX121xX52xX3xX34xX14xX15xX3xX1xX7fxX6xX3xX7axX132xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd5xXbxX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX27xX28xX24xX3xXexX90xX478xX15xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX34xXcbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX4bxd4e7xX3xX1ecxX1b1xX1edxX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX15xX6xX9axX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX34xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX52xX3xX4xX1xX95xX15xX1xX3xX2fxXaexX15xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xX1xXd5xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xX34xX726xX15xX16xX3xX1c9xX146xX15xX1xX52xX3xXexX146xX132xX3xX15xX9dxX15xX3xXexX29xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xX226dxX9xXaxX68xX10cxX6xX9axX5dexX7axX28xX15xX16xX5dexX7axX6xX15xX16xX68xXexX6xX15xX16xX5dexX4xX28xX132xX15xX16xX5dexX10cxX6xX9axX5dexX7axX28xX15xX16xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX7axX132xX15xX5dexX7axX6xX15xX16xX5dexX1xX10xX5dexXexX1xX132xX15xX16xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexXexX90xXdxX5dexX34xX28xX15xX16xX5dexX1c9xX6xX15xX1xX5dexXexX6xX132xX5dexX15xX10xX15xX5dexXexX6xX15xX16xX5dexX7axX10xX5dexXexXdxX15xX1xX5dexX15xX1xX6xX5dexXbxX1xX6xXexX5dexXexX90xXdxX10xX15xX5dexX15xX1xX6xX15xX1xX5dexXf8xX10xX15xX5dexX34xX28xX15xX16xX68xX21dxX21dxX1fbxX1edxX1faxX1fbxX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX1c9xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX21dxX1edxX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX1edxX223xX68xX2xX21dxX1faxX7axX228xX1edxX220xX2xX2xX21dxX228xXexX21dxX21dxX1ecxX1ecxX5xX228xX5dexX6xX15xX1xX5dexX7axX6xXdxX5dexX7axXdxX10xX15xX1b1xX236xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX34xX12xX0xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX52xX3xX4xX1xX95xX15xX1xX3xX2fxXaexX15xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xX1xXd5xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xX34xX726xX15xX16xX3xX1c9xX146xX15xX1xX52xX3xXexX146xX132xX3xX15xX9dxX15xX3xXexX29xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xX226dxX9xXaxX68xX10cxX6xX9axX5dexX7axX28xX15xX16xX5dexX7axX6xX15xX16xX68xXexX6xX15xX16xX5dexX4xX28xX132xX15xX16xX5dexX10cxX6xX9axX5dexX7axX28xX15xX16xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX7axX132xX15xX5dexX7axX6xX15xX16xX5dexX1xX10xX5dexXexX1xX132xX15xX16xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexXexX90xXdxX5dexX34xX28xX15xX16xX5dexX1c9xX6xX15xX1xX5dexXexX6xX132xX5dexX15xX10xX15xX5dexXexX6xX15xX16xX5dexX7axX10xX5dexXexXdxX15xX1xX5dexX15xX1xX6xX5dexXbxX1xX6xXexX5dexXexX90xXdxX10xX15xX5dexX15xX1xX6xX15xX1xX5dexXf8xX10xX15xX5dexX34xX28xX15xX16xX68xX21dxX21dxX1fbxX1edxX1faxX1fbxX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX52xX3xX4xX1xX95xX15xX1xX3xX2fxXaexX15xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xX1xXd5xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xX34xX726xX15xX16xX3xX1c9xX146xX15xX1xX52xX3xXexX146xX132xX3xX15xX9dxX15xX3xXexX29xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXb6xX14xX1c9xX3xX2fxX2f1xX28xX3xX15xX1xXdxXd5xX1c9xX3xX4bxX2584xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXb6xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xXa4xX146xXdxX3xX1xX14exXdxX3xc95fxX1c1exX1c1exX1c1exX3xX4xX99xX6xX3xXa4xX29xX15xX16xX52xX3xXa4xX146xXdxX3xX1xX14exXdxX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xXexX95xX15xX1xX3xX5xX2f1xX15xX3xXexX1xX11axX3xX28dcxX1c1exX28dcxX52xX3xX2fxXe84xX9axX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXb1xX1xX95xX3xXexX1xXa2xX3xX1edxX228xX5dexXb1xXcxX68xXcxX5e3xX3xX4xX99xX6xX3xX81xX14exX3xXb1xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xXb6xX16xX1xXa2xX3xX27xX28xX9axX43xXexX3xXcxX90xX28xX15xX16xX3xX19xX59xX15xX16xX3xX1ecxX3xX4bxX1xX7fxX6xX3xX28dcxX1c1exX52xX3xX28dcxX1c1exX1c1exX52xX3xX28dcxX1c1exX1c1exX1c1exX52xX3xXa4xX29xX15xX16xX3xXf8xX14exX3xXexX95xX15xX1xX3xX77xX5exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX2fxXf6xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX2fxX132xX5exX15xX3xX4bxX43xXexX52xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX15xX1xX136xXexX52xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX28xX9axX3xX7axX10dxX15xX3xX4xX1xX99xX100xX3xX15xX10dxX15xX16xX3xX4xX6xX132xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xX91xX4xX3xX5xXf6xX15xX1xX3xX2fxX146xX132xX52xX3xX4bxX1xX59xXdxX3xX7axX50xX9axX3xX2dxX3xX4xX1xX64xX3xXexX91xX3xX5xX91xX4xX52xX3xXexX91xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX52xX3xX4bxX1xX24xXexX3xX34xX4b9xX15xX16xX3xX4xXaexX15xX16xX3xX1xXdxX43xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX2fxX14exXdxX3xX15xX16xX2f9xX3xX4xX24xX15xX3xXf8xX14exX52xX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX52xX3xX10cxX10dxX9axX3xX7axX91xX15xX16xX3xX4bxX1xXaexXdxX3xX2fxX146xXdxX3xX2fxX132xX5exX15xX3xX4bxX43xXexX3xX34xX726xX15xX16xX3xX4xX1xX3axX4xX52xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX28xX9axX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xX1c9xX127axX3xX7xX11axX4xX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xX15xX14exXdxX3xX7xXdxX15xX1xX52xX3xXexX146xX132xX3xX15xX9dxX15xX3xXexX29xX15xX16xX52xX3xX2fxX14exX15xX16xX3xX5xX91xX4xX3xX2fxX30axX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX90xXdxX30axX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX34xX5exX3xXf8xX9dxX15xX3xX34xX726xX15xX16xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX34xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX116xXdxX3xX1c9xX3exXdxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX7axX10dxX15xX3xX34xX50xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX59xX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX15xX1xX5exX3xX15xX19xX3exX4xX52xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX27xX28xX9axX9dxX15xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xX226dxX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX27xX28xX9axX10xX15xX68xX7axX132xXdxX5dexX1c9xX132xXdxX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexXexX6xX4xX5dexX7axX6xX15xX5dexX34xX6xX15xX5dexX4xX28xX6xX5dexX4xX132xX5dexX27xX28xX6xX15xX5dexX1xX6xX15xX1xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX15xX1xX6xX5dexX15xX28xX132xX4xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX27xX28xX9axX10xX15xX5dexXexX90xX132xX15xX16xX5dexXexXdxX15xX1xX5dexX1xXdxX15xX1xX5dexX1c9xX132xXdxX5dexX132xX5dexX1xX6xX5dexXexXdxX15xX1xX68xX21dxX21dxX1fbxX21dxX230xX21dxX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xX0xXdxX1c9xX16xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX68xX1c9xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX21dxX1edxX68xX15xX10xX1e3xX7xX68xX21dxX21dxX1edxX1ecxX68xX2xX1edxX1fbxX7axX2xX2xX21dxX2xX220xX21dxX2xXexX1ecxX2xX223xX21dxX5xX2xX5dexX2xX21dxX230xX7axX1fbxX21dxX1edxX223xX223xX2xX230xXexX228xX228xX1fbxX1ecxX1fbxX5xX1edxX1b1xX236xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX3xX5xX2dxX3xX2fxX29xX15xX16xX3xX34xXdxX36xX15xX3xX16xX3axX15xX3xX34xX3exXdxX3xX7xXdxX43xXexX3xX4xX1xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX5xX28xX50xXexX52xX3xX4bxX4cxX3xX4xX19xX59xX15xX16xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX34xX12xX0xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX116xXdxX3xX1c9xX3exXdxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX7axX10dxX15xX3xX34xX50xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX59xX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX15xX1xX5exX3xX15xX19xX3exX4xX52xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX27xX28xX9axX9dxX15xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX90xX10xX226dxX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX27xX28xX9axX10xX15xX68xX7axX132xXdxX5dexX1c9xX132xXdxX5dexX4xX132xX15xX16xX5dexXexX6xX4xX5dexX7axX6xX15xX5dexX34xX6xX15xX5dexX4xX28xX6xX5dexX4xX132xX5dexX27xX28xX6xX15xX5dexX1xX6xX15xX1xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX15xX1xX6xX5dexX15xX28xX132xX4xX5dexX4xX1xXdxX15xX1xX5dexX27xX28xX9axX10xX15xX5dexXexX90xX132xX15xX16xX5dexXexXdxX15xX1xX5dexX1xXdxX15xX1xX5dexX1c9xX132xXdxX5dexX132xX5dexX1xX6xX5dexXexXdxX15xX1xX68xX21dxX21dxX1fbxX21dxX230xX21dxX1b1xX1xXexX1c9xXaxX12xXa4xX116xXdxX3xX1c9xX3exXdxX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX7axX10dxX15xX3xX34xX50xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX59xX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX15xX1xX5exX3xX15xX19xX3exX4xX52xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX27xX28xX9axX9dxX15xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX90xX132xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXb1xX1fxX15xX16xX3xXexX24xX4xX3xX7axX10dxX15xX3xX34xX50xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX59xX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xX5exX15xX1xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXb6xX1xX5exX3xX15xX19xX3exX4xX52xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xX27xX28xX9axX9dxX15xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX136xXbxX3xX121xX3xX77xX5exX3xXcxXc1xX15xX1xX3xX2fxXf6xX3xXexX146xX132xX3xX7xX91xX3xX2fxXbcaxX15xX16xX3xXexX1xX28xX50xX15xX3xX10cxXf6xX3xX1xX14exXdxX52xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX28xX9axX3xX7xX11axX4xX3xX1c9xX146xX15xX1xX3xX4bxX1xXaexXdxX3xX2fxX132xX5exX15xX3xX4bxX43xXexX3xXexX132xX5exX15xX3xX7axX10dxX15xX52xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1c9xXaexXdxX3xX27xX28xX6xX15xX3xX1xXd5xX3xX16xX3axX15xX3xXf8xX7fxX3xX1c9xX50xXexX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX16xXdxX726xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX116xX3xX4xX1xX11axX4xX3xXexX90xX132xX15xX16xX3xX1xXd5xX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX4xX1xX64xX15xX1xX3xXexX90xXa2xX3xX34xX3exXdxX3xXb6xX1xX10dxX15xX3xX7axX10dxX15xX1b1xX1b1xX1b1xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX34xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX28xX5xX12xX0xX7axXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX90xXaxX12xX0xX68xX7axXdxX34xX12xX0xX68xX7axXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14a1xX28xXexX1xX132xX90xXaxX12xX7dxX1xX1329xX4xX3xXb3xX28xX6xX15xX16xX0xX68xXbxX12
Phúc Quang