Từ khóa: "Kiểm tra đảng"

59 kết quả

Hấp dẫn giải bóng chuyền kỷ niệm ngành Kiểm tra Đảng

Hấp dẫn giải bóng chuyền kỷ niệm ngành Kiểm tra Đảng

Trải qua các trận đấu hấp dẫn, kịch tính, đội nam Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đội nữ liên quân phía Bắc cùng xuất sắc giành chức vô địch Giải Bóng chuyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tham mưu thực hiện quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng.
Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị toàn ngành Kiểm tra Đảng Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.
Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết tỉnh đã ban hành; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Năm 2021, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng, đồng thuận trong Nhân dân...
Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên không vi phạm; các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh cùng tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải lấy phòng ngừa là chính

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải lấy phòng ngừa là chính

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh cần xác định kiểm tra, giám sát là công tác thường xuyên, trong đó lấy phòng ngừa là chính với phương châm “kiểm tra phải sâu, giám sát phải rộng, kỷ luật phải nghiêm và phải động viên được mọi người”.