Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết tỉnh đã ban hành; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, các Phó Bí thư Đảng ủy khối: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Chiều 13/7, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

Những tháng đầu năm, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Thị Lệ Hà báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Đảng ủy khối đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; sắp xếp, kiện toàn các khối tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình kiện toàn cấp ủy.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được các cấp ủy hết sức quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 128 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 64 đồng chí, xóa tên 7 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đi - đến cho 130 đồng chí.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Các đảng ủy, UBKT cơ sở tổ chức 36 cuộc kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng trực thuộc và 10 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đại diện Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh trao đổi một số khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong sản xuất, kinh doanh những tháng đầu năm.

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các doanh nghiệp kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tích cực tham mưu, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung rà soát, kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và đảng viên, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo để ổn định tình hình các đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh nhà.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Trọng Vân báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tiếp đó, hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, ngay khi nghị quyết được ban hành các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, bài bản việc quán triệt, tổ chức học tập, triển khai.

Đặc biệt, đã thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh. Sau hợp nhất đã góp phần giảm đầu mối (từ 4 đầu mối trực thuộc Đảng bộ tỉnh nay chỉ còn 1 đầu mối), giảm biên chế (giảm 8 biên chế so với thời điểm hợp nhất), tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên hơn đối với các sở, ngành cấp tỉnh. Đồng thời các sở, ngành cũng thuận lợi hơn trong phối hợp, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Cần bám sát các nội dung nghị quyết tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, trong 6 tháng đầu năm tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt cao, nhất là thu ngân sách, có nhiều nhà đầu tư vào tìm hiểu cơ hội; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, tạo tiền đề phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục, thể thao đạt nhiều thành tích; an sinh xã hội được quan tâm, ANTT được đảm bảo.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo.

Kết quả đó là có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh. Đảng ủy khối đã bám sát các đường lối chủ trương của Trung ương, của tỉnh, thường xuyên bám nắm cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng gắn với sinh hoạt chi bộ.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh bám sát các nội dung nghị quyết mà tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý, chất lượng đảng viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác đoàn thể và mối quan hệ phối hợp với các ngành.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast