Bộ CHQS Hà Tĩnh trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2020
(Baohatinh.vn) - Hội thi đã quy tụ hơn 112 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 18 đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
2321x63fdx557fx8bdex4589x7359x5963x7de6x76baxX7x9d0ax5d74x9e7ex249ex3721x7e27xX5x9c2axXax4930xX0x8c0axX12x3121xa713xX3x6f1dx760fx8b2fx496fxX3xX1axa7d9xX3xXcx818ax94ffxX1xX3xXex3455xX6x773dxX3x61e9xXdx54fexXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7x77f7xX23xX2bxX3x6d38xXdx59f9xX23x61f3xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxa4dfxX3xXexX1x6d2ex8f81xXexX3xX23x85f1x7740xX3x6a8dx886axX59xX5axX0x8496xX14xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6x2809xXaxX12xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3x2c57x3310xX3x8abfxX51x7721xX3xXex6fbbxX3xX1x4c0bxX23xX3xX2xX2xX59xX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX4x9abbxX6xX3xX2x8997xX3xX7fxabffxX51xX3xX57x6e93xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3x78e0x7c1dxX3xXexX1xX51xX17xX4xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXex6ea2xX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1x8670xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxa2d1xXdxX74xXexX1xa1b7xX3x8c43xX2x44cfxXbx40e1x4acfxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3x7db5xX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX5ax6f18xX59xXb3xXexX2xX12cxX13bxX59xX59xX5xX5axXebx7bedxXbxX2bx77ccxX27xX9xX13bxX12ex8eb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX12xX1cxX39xX23xX2bxX3xX59xX12cxX5exX12exX41xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXex76d3xX3xX4xX1x93d4xX4xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX7fxX39xX23xX1xX3xX2bxXdxX39xX3xX4xXafxX6xX3xX14xX6xX23xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxX41xX3xX4xX39xX4xX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX23xX6xX84xX3xX7fxX80xX3xX7fx3a7fx29afxX4xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxX3xX7fxXb6xX51xX3xXexX2b8xX3xX3dxX1xX39xX3xX4x9587xX23xX2bxX3xXbxX1xX51xX41xX3xX4xX1xX51xX3xX7fxX39xX29xX131xX3xX7fxX6xX3xX74x7488xX23xX2bxX3xXexX27x3b94xX23xX3xX13bxX3xX57x29fbxXexX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX82xX51x4b76xX23xX3xX7x627dxX131xX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3x8031xX2dxX23xX2bxX41xX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX4xX1x35f4xX23xX1xX3xXexX27xXcfxX131xX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX1xX52xX51xX3xX4xXb6xX23xX3xXcexX1fxX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexXebxX3xX31cxX2fexX4xX3xX14xXdx9b26xXexX3xX5xX1fxX3xX4xX39xX4xX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1x973fxX57xX3xX23xX1fxX84xX3xX2bxXdxX39xX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xXcex98daxX6xX3xXbxX1x7c3fxX3xX1xX2b9xXbxX41xX3xX3dxX1xX2dxX3xX23xX56xX23xX2bxX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xXexX1xX310xX4xX3xXexXdx6662xX23xX3xX27x6d69xXexX3xX4xX6xX29xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xXb6xX23xX3xX23xX1fxX84xX3xX7fxX80xX3xX82xX51xX84xX3xXexX87xX3xX4xX39xX4xX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1xX36axX57xX3xX3dxX3fxXexX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX27xX32dxX3xXexX51xX35axX3xX4xX381xX23xX2bxX3xX7xX310xX3xX7fxXb6xX51xX3xXexX2b8xX3xX23xX2bxX1xXdxX2f8xX23xX3xX4xX214xX51xX3xX57xXdxX35axXexX3xX57xX1fxXdxX3xX4xXafxX6xX3xX57x937cxXdxX3xX4xX39xX23xX3xX14xX17xX41xX3xX23xX1xX30cxX23xX3xXcexXdxX2f8xX23xX3xX4xXafxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX5axX5axX12cxXexX2xX2xX59xX12cxXb3xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX2xXb3xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX12xX19xX39xX4xX3xX7fxX2f2xXdxX3xX14xXdx7bd3xX51xX3xX19xX87xX4xX3x280axX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX1bxX51xX30cxX23xX3xX3dxX1xX51xX3xX13bxX41xX3xX1cx4da3xX3xX562xX1ax7a99xX19x70efxX3xXcexX1fxX3x9c42xXdxX2f8xX23xX3xX1xXdxX35axXbxX3xX4xX39xX4xX3xX1axX17xXdxX3xX562xX1axX562xXcxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX1xX6xX57xX3xX82xX51xX6xX23xX3xX4xX39xX4xX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1xX36axX57xX3xXexX27xX2b8xX23xX2bxX3xX14xX1fxX84xX3xXexX2f2xXdxX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX31cxXdxX55bxX23xX3xX1x5df5xX23xX1xX3xX5xX1fxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3x9ca5xX1axX35axX3xXexX1xXbaxX23xX2bxX3xX14xX39xX29xX3xX14xXdxX6xX3xX4xXbaxX3xX7fxXcfxX23xX1xX3xX14xX6xX23xX3xX23xX2bxX1fxX84xX3xXcexX1fxX3xX14xX6xX23xX3xX7fxX2f8xX57x85b0xX3xX4xXafxX6xX3xXcxX1xXdxX3fxX51xX3xXexX39xX3xXcxX27xX2b8xX8axX23xX2bxX3xX1ax3358xX51xX3xX31cxX2dcxX23xX2bxX3x639axX3xX23xX1xX30cxX23xX3xXcexXdxX2f8xX23xX3xX82xX51xX30cxX23xX3xX5xX310xX4xX41xX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX51xX84xX35axX23xX3xXcxX1xX2f2xX4xX1xX3xX1axX1fxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX1cxX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX23xX1fxX84xX3xX7fxX2b8xX2b9xX4xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX3dxX3fxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2f2xX29xX3xX4xX1xXafxX3xX84xX3fxX51xX3xXexX37cxX3xX4xX39xX4xX3xXcexX52xXexX3xX4xX1xX3a5xXexX3xXbxX1xX3fxX3xXexX1xX2dxXdxX3xXexX52xX23xX3xX74xX87xX23xX2bxX3xX74xX3a1xX3xXexX5efxX57xX41xX3xX2bxXdxX39xX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xX27x3c6dxX3x281fxX4xX1xXe0xX3xXcex49efxXdxX3xX12cxX5axX5axXebxX5axX5axX5axX3xX7fxaaf7xX23xX2bx3e56xX3xX23xX1xX2b8xX23xX2bxX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xX27xX3a5xXexX3xX1xXdxX35axX51xX3xX82xX51xX2dxXebxX3x455fxX6f8xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX23xX1fxX84xX41xX3xX23xX2bxX2b8x5a7bxXdxX3xX4xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xX14xXdxX3fxXexX3xX23xX2bxX6xX84xX3xX3dxX3fxXexX3xX82xX51xX2dxX3xX14x5d8exX23xX3xX4xXafxX6xX3xXexX37cxX23xX2bxX3xX23xX2bxX2b8xX73cxXdxX131xX3xX27x8425xXexX3xX23xX2bxX75axX23xX3xX7fxX2b8xX2b9xX4xX3xXexX1xX73cxXdxX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX14xX39xX29xX3xX14xXdxX6xX3xXcexX1fxX3xX3dxX1xX2dcxX23xX2bxX3xX4xXb6xX23xX3xX23xX2bxX2b8xX73cxXdxX3xX14xX39xX29xX3xX14xXdxX6xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX13bxX13bx2c91xXexXb3xXb3xX2xX184xX13bxX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX59xX82exX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xX3xX74xXexX1xX51xX57xX14xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX5axX82exX12cxXexX2xX12cxX2xXb3xX82exX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX170xX82exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX12xX583xX80xX23xX1xX3xX7fxX2f2xX29xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX1xX6xX57xX3xX82xX51xX6xX23xX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX1xX29xX2f2xXexX3xX7fxX17xX23xX2bxX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX31cxX2dxX23xX2bxX41xX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX4xX1xX32dxX23xX1xX3xXexX27xXcfxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1xX2dcxX23xX2bxX3xX4xX1xXe0xX3xXexX1xX51xX3xX1xX76exXexX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxX3xXexX1xX2b8xX73cxX23xX2bxX3xXexX27xX310xX4xX3xX57xX1fxX3xX4x8210xX23xX3xXexX2f2xX29xX3xX1xXdxX35axX51xX3xX214xX23xX2bxX3xXexX32dxX4xX1xX3xX4xX310xX4xX3xX7fxXbaxXdxX3xXcexX6f8xXdxX3xX74xX30cxX23xX3xX82xX51xX30cxX23xX3xX578xX3xX4xX39xX4xX3xX130xX80xX41xX3xXbxX1xX2b8xX73cxX23xX2bxX41xX3xXexX1xXcfxX3xXexX27xX3a5xX23xX3xX4xX381xX23xX2bxX3xXexX1xX6xX57xX3xX2bxXdxX6xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xXcxXdxX2f8xX51xX3xX14xXdxX55bxX51xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX3dxX55bxX3xX7fxX3fxX23xX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX600x235exX39xX84xX3xX27xa302xX6xX3xXexX6xX84xX3xX7xX39xXexX3xX3dxX1xX51xX36axX23xX3xXexX310xX3xX7fxX17xX23xX2bxX62dxX3xX4xXafxX6xX3xX6xX23xX1xX3xXcxX27xXb6xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXcxXb6xX23xX3xX64cxX3xX19xX1xX32dxX23xX1xX3xXexX27xXcfxX3xXcexXdxX2f8xX23xX3xXbxX1x3294xX41xX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX130xX80xX3xX1cxX8axX23xX3x8636xX1xX76exX3xX6f2xX1axX2b8xX8axX23xX2bxX3xX1cxX8axX23xX707xXebxX3xX1cxX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX23xX1fxX84xX3xX7fxX80xX3xX7fxX2b8xX2b9xX4xX3xX14xX6xX23xX3xX2bxXdxX39xX57xX3xX3dxX1xX2dxX29xX3xX7fxX39xX23xX1xX3xX2bxXdxX39xX3xX4xX6xX29xX3xX14xX578xXdxX3xX1xXdxX35axX51xX3xX82xX51xX2dxX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xXexX1xX310xX4xX3xXexX3fxX3xXexX27xX29xX23xX2bxX3xX7fxXdx78d6xX51xX3xX3dxXdxX35axX23xX3xX74xXdxX3a1xX23xX3xX14xXdxX3fxX23xX3xXbxX1xX214xX4xX3xXexX2f2xXbxX3xX4xXafxX6xX3xX74xXcfxX4xX1xX3xX19xX29xXcexXdxX74xX64cxX2xX170xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xXcxXdxX3fxXbxX3xX7fxXb20xX3xX5xX1fxX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1xX36axX57xX3xX600x6f2cxXdxX39xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX7fxX6xX3xX23xX56xX23xX2bxX62dxX3xX4xXafxX6xX3xX6xX23xX1xX3xX57exX2bxX51xX84xX3a1xX23xX3x5c43xX51xX30cxX23xX3xX1cxX8axX23xX3xX64cxX3xX19xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX130xX80xX3xXcxX381xX23xX2bxX3xX583xX17xX4xX3xX6f2xX19xX6xX23xX3xX583xX17xX4xX707xX131xX3xX600xXc19xX10xX3xX57xX2dcxX3xXexX2dcxX3xX4xX214xX51xX3xX1xX17xX41xX3xX4xX214xX51xX3xX23xX2f2xX23xX62dxX3xX4xXafxX6xX3xX6xX23xX1xX3xXb33xX1xX2f2xX57xX3xX726xX56xX23xX3xX1axX2dxXdxX3xX64cxX3xX19xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXbxX1xX2b8xX73cxX23xX2bxX3xXcxX27xX51xX23xX2bxX3xX583xX2b8xX8axX23xX2bxX3xX6f2xXcxXc19xX3xX1axX704xX23xX2bxX3xX583xX22xX23xX1xX707xXebxXebxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX5axX12exX59xXexX12cxX184xX170xX12exX13bxX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX82exX12exX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXexX10xX130xXexX64cxX6xX5xXdxX2bxX23xX12axX3xX17cxX51xX7xXexXdx61b8xX84xX131xXaxX12xX31cxX2f2xXdxX3xXexX39xX3xX57exX2bxX51xX84xX3a1xX23xX3xX1axX644xX51xX3xXcxX1xX2dcxX23xX2bxX41xX3xXb33xX1xXb20xX3xX4xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX64cxX3xXcxX1xX6xX57xX3xX57xX2b8xX51xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX41xX3xXcxX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX14xX6xX23xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX12axX3xX0xX10xX57xX12xX1cxX6xX51xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxX41xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX7x7c4axX3xX4xX1xXe0xX3xX7fxX2f2xX29xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX87xX4xX3xX4xXafxX23xX2bxX3xX4xXbaxX41xX3xX23xX30cxX23xX2bxX3xX4xX3a5xXbxX3xX7fxX55bxX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xXcexX1fxX29xX3xXexX1xX310xX4xX3xXexXdxX3a1xX23xX3xXexX1xX310xX4xX3xX1xXdxX35axX23xX3xX23xX1xXdxX35axX57xX3xXcexX87xX3xX578xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxXebxX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xXb33xX1xX39xXexX3xX14xXdxX55bxX51xX3xXexX2f2xXdxX3xX14xX51xX210xXdxX3xX5xX3a1xX41xX3xX31cxX2f2xXdxX3xXexX39xX3xX57exX2bxX51xX84xX3a1xX23xX3xX1axX644xX51xX3xXcxX1xX2dcxX23xX2bxX41xX3xXb33xX1xXb20xX3xX19xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX64cxX3xXcxX1xX6xX57xX3xX57xX2b8xX51xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX23xX1xX3a5xX23xX3xX57xX2f2xX23xX1xX12axX3xX600xX19xX39xX4xX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xXexX1xX6xX57xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xXb6xX23xX3xX23xX1fxX84xX3xX7fxX6xX3xX74xX2f2xX23xX2bxX41xX3xXbxX1xX29xX23xX2bxX3xXbxX1xX76exX3xXexX27xX2f8xX23xX3xX13bxX3xX57xX2fexXexX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX31cxX2fexX4xX3xX14xXdxX35axXexX41xX3xX23xX1xXdxXb9bxX51xX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1xX36axX57xX3xX4xXb20xX3xX7xX310xX3xX7fxXb6xX51xX3xXexX2b8xX41xX3xX4xXb20xX3xXexX32dxX23xX1xX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX35axX23xX41xX3xXcexX52xXexX3xX5xXdxX35axX51xX3xX74xX3a1xX3xXexX5efxX57xX41xX3xX2bxXdxX39xX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xX27xX6f0xX3xXcexX1fxX3xX4xXb20xX3xXexX32dxX23xX1xX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xX4xX6xX29xX3xX3dxX1xX2dcxX23xX2bxX3xX4xX1xXe0xX3xX5xX22xX23xX1xX3xXcexX310xX4xX3xX82xX51xX30cxX23xX3xX7xX310xX3xX57xX1fxX3xX4xXa4exX23xX3xXbxX1xX87xX4xX3xXcexX87xX3xX23xX1xX51xX3xX4xXb6xX51xX3xX74xX30cxX23xX3xX7xXdxX23xX1xXebxX3xX1cxX6xX51xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxX41xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX7xXe60xX3xX4xX1xXe0xX3xX7fxX2f2xX29xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX87xX4xX3xX4xXafxX23xX2bxX3xX4xXbaxX41xX3xX23xX30cxX23xX2bxX3xX4xX3a5xXbxX3xX7fxX55bxX3xX214xX23xX2bxX3xX74xX87xX23xX2bxX3xXcexX1fxX29xX3xXexX1xX310xX4xX3xXexXdxX3a1xX23xX3xXexX1xX310xX4xX3xX1xXdxX35axX23xX3xX23xX1xXdxX35axX57xX3xXcexX87xX3xX578xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX8axX3xX82xX51xX6xX23xX41xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxX62dxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX82exX59xX12exX184xXexX59xX59xX13bxXb3xX184xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX170xXb3xX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX12xX31cxX2f2xXdxX3xXexX39xX3xX57exX2bxX51xX84xX3a1xX23xX3xX1axX644xX51xX3xXcxX1xX2dcxX23xX2bxX3xX64cxX3xXb33xX1xXb20xX3xX4xX1xXe0xX3xX1xX51xX84xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX41xX3xXcxX1xX6xX57xX3xX57xX2b8xX51xX3xXexX27xX2b8xX578xX23xX2bxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX23xX1xX3a5xXexX3xXexX29xX1fxX23xX3xX7fxX29xX1fxX23xX3xX4xX1xX29xX3xXb33xX1xXa4exX23xX2bxX3xXcxX1xX6xX57xX3xX57xX2b8xX51xXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX82exX2xX5axXexX12cxX82exX59xX59xX12exX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xXb3xX184xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xX3xXbxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX23xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX74xXexX1xX12axX3xX12cxX2xX12exXbxX130xX131xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12axX3xX13bxX2xX5axXbxX130xX131xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX5exX5exXdxXebxX14xX6xX29xX1xX6xXexXdxX23xX1xXebxXcexX23xX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX59xX2xX5exX2xX5axXb3xX74xX59xX2xX12cxX2xX82exX13bxX184xXexX12cxX2xX170xX184xX184xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxX17fxX27xX9xX12cxX13bxX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX23xXaxX12xX583xX80xX23xX1xX3xX7fxX2f2xX29xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX23xX1xX5efxX41xX3xX14xX6xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX39xX4xX3xXexX52xXbxX3xXexX1xX55bxX3xX7fxX2f2xXexX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xXexX32dxX4xX1xX3xX130xX51xX3a5xXexX3xX7xX75axX4xX3xXexX2f2xXdxX3xX1xX17xXdxX3xXexX1xXdxXebxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX29xX74xX84xXaxX12xX562xX3fxXexX3xX82xX51xX2dxX3xX4xX1xX3a5xX57xX3xXexX1xX36axX57xX3xX7fxXcfxX23xX1xX3xXcexXa4exX23xX2bxX3xX4xX1xX51xX23xX2bxX3xX3dxX1xX2dxX29xX41xX3xX16xX6xX23xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX3xX7fxX80xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX23xX1xX3a5xXexX3xXexX29xX1fxX23xX3xX7fxX29xX1fxX23xX3xX4xX1xX29xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxX3xXb33xX1xXa4exX23xX2bxX3xXcxX1xX6xX57xX3xX57xX2b8xX51xX131xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX23xX1xX5efxX3xX4xX1xX29xX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX51xX84xX35axX23xX3xX583xX17xX4xX3xX1axX1fxX41xX3xXb33xX1xXa4exX23xX2bxX3xX562xX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX131xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX14xX6xX3xX4xX1xX29xX3xX16xX6xX23xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xXcfxX3xX130xX80xX3xX562x2450xX3x9169xX23xX1xX41xX3xXcxX1xX2f2xX4xX1xX3xX1axX1fxX3xXcexX1fxX3xXcxX27xX51xX23xX2bxX3xX7fxX29xX1fxX23xX3xXb3xX13bxX2xXebxX3xX31cxX704xX23xX2bxX3xXexX1xX73cxXdxX3xXexX27xX6xX29xX3xX170xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1588xX41xX3xX2xX82exX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX16xX3xXcexX1fxX3xX2xXb3xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX39xX4xX3xXexX39xX4xX3xX2bxXdxX2dxX3xX4xXb20xX3xX7xX2dxX23xX3xXbxX1xX36axX57xX3xXexXdxX2f8xX51xX3xX14xXdxX55bxX51xXebxX0xX5exXbxX12xX0xX74xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX27xX10xX5xX6xXexX10xX74xXaxX12xX0xX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2f8xX23xX3xX82xX51xX6xX23xX12axX0xX5exX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xX51xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX64cxXexX1xX51xX57xX14xX64cxX6xX23xX74xX64cxX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX583xX310xX4xX3xX5xX2b8xX2b9xX23xX2bxX3xXcex40e0xX3xXexX27xX6xX23xX2bxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX82xX51xX84xX3fxXexX3xXexX30cxX57xX3xXexX2f2xX29xX3xX7fxX17xXexX3xXbxX1xX39xX3xXexX27xX29xX23xX2bxX3xX57xX381xX6xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX57xX6f8xXdxXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX64cxX82xX51xX84xX10xXexX64cxXexX6xX57xX64cxXexX6xX29xX64cxX74xX29xXexX64cxXbxX1xX6xX64cxXexX27xX29xX23xX2bxX64cxX57xX51xX6xX64cxX1xX51xX6xX23xX64cxX5xX51xX84xX10xX23xX64cxX57xX29xXdxX5exX2xXb3xX184xX12cxX170xXb3xXebxX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX74xXdxX6xX5exX2xX59xX5axX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX5axXb3xX5exX170xX12cxX74xX59xX5axX170xX59xX13bxX5axX12cxXexX13bxXb3xX59xX82exX184xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX74xXdxXcexX12xX0xX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX583xX310xX4xX3xX5xX2b8xX2b9xX23xX2bxX3xXcexX1672xX3xXexX27xX6xX23xX2bxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX82xX51xX84xX3fxXexX3xXexX30cxX57xX3xXexX2f2xX29xX3xX7fxX17xXexX3xXbxX1xX39xX3xXexX27xX29xX23xX2bxX3xX57xX381xX6xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX57xX6f8xXdxXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX64cxX82xX51xX84xX10xXexX64cxXexX6xX57xX64cxXexX6xX29xX64cxX74xX29xXexX64cxXbxX1xX6xX64cxXexX27xX29xX23xX2bxX64cxX57xX51xX6xX64cxX1xX51xX6xX23xX64cxX5xX51xX84xX10xX23xX64cxX57xX29xXdxX5exX2xXb3xX184xX12cxX170xXb3xXebxX1xXexX57xXaxX12xX583xX310xX4xX3xX5xX2b8xX2b9xX23xX2bxX3xXcexX1672xX3xXexX27xX6xX23xX2bxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX82xX51xX84xX3fxXexX3xXexX30cxX57xX3xXexX2f2xX29xX3xX7fxX17xXexX3xXbxX1xX39xX3xXexX27xX29xX23xX2bxX3xX57xX381xX6xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX57xX6f8xXdxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX3dxX3fxX3xX1xX29xX2f2xX4xX1xX41xX3xX5xX3a1xX3xX27xX6xX3xX82xX51xX30cxX23xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX23xX56xX57xX3xX23xX6xX84xX3xX578xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xX7xXe60xX3xX7fxX2b8xX2b9xX4xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX3xX7fxX704xX23xX2bxX3xX5xX29xX2f2xXexX3xXexX2f2xXdxX3xXb3xX3xX7fxXdxX55bxX57xX3xXexX27xX29xX23xX2bxX3xX23xX2bxX1fxX84xX3xX2xX5exX82exXebxX3xX31cxX3fxX23xX3xXexX1xX73cxXdxX3xX7fxXdxX55bxX57xX3xX23xX1fxX84xX41xX3xX4xX39xX4xX3xX7fxX8axX23xX3xXcexXcfxX3xX7fxX80xX3xX5xX1fxX57xX3xXexXbaxXexX3xX4xX2dcxX23xX2bxX3xXexX39xX4xX3xX4xX1xX51xX36axX23xX3xX14xXcfxX41xX3xX7xa1b1xX23xX3xX7xX1fxX23xX2bxX3xX4xX1xX29xX3xX57xX17xXexX3xX57xX381xX6xX3xX1xX51xX3a5xX23xX3xX5xX51xX84xX35axX23xX3xX57xX6f8xXdxX3xX7fxX2f2xXexX3xX3dxX3fxXexX3xX82xX51xX2dxX3xX4xX6xX29xX3xX23xX1xX3a5xXexXebxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX74xXdxXcexX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX2xX3xX74xX310xX3xX39xX23xX3xX7fxX2f2xXexX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX19xX51xX17xX4xX3xXexX1xXdxX3xX562xX1xX29xX6xX3xX1x88d6xX4xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX2bxXdxX6xX29xX64cxX74xX51xX4xX5exX12cxX2xX64cxX74xX51xX64cxX6xX23xX64cxX74xX6xXexX64cxX2bxXdxX6xXdxX64cxX4xX51xX29xX4xX64cxXexX1xXdxX64cxX3dxX1xX29xX6xX64cxX1xX29xX4xX64cxX3dxX84xX64cxXexX1xX51xX6xXexX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX5exX2xXb3xX12exX12exX184xX2xXebxX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX74xXdxX6xX5exX2xX59xX5axX5exX23xX10xX125xX7xX5exX59xX5axX5axX59xX5exX12cxXb3xX74xX59xX2xX12exX12exX13bxX82exX170xXexX59xX59xX12cxX12cxX59xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX74xXdxXcexX12xX0xX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX2xX3xX74xX310xX3xX39xX23xX3xX7fxX2f2xXexX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX19xX51xX17xX4xX3xXexX1xXdxX3xX562xX1xX29xX6xX3xX1xX1a04xX4xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX2bxXdxX6xX29xX64cxX74xX51xX4xX5exX12cxX2xX64cxX74xX51xX64cxX6xX23xX64cxX74xX6xXexX64cxX2bxXdxX6xXdxX64cxX4xX51xX29xX4xX64cxXexX1xXdxX64cxX3dxX1xX29xX6xX64cxX1xX29xX4xX64cxX3dxX84xX64cxXexX1xX51xX6xXexX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX5exX2xXb3xX12exX12exX184xX2xXebxX1xXexX57xXaxX12xX12cxX2xX3xX74xX310xX3xX39xX23xX3xX7fxX2f2xXexX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX19xX51xX17xX4xX3xXexX1xXdxX3xX562xX1xX29xX6xX3xX1xX1a04xX4xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX19xX1xXdxXb9bxX51xX3xX2xX13bxX5exX2xX41xX3xX1cxX578xX3xXbf2x9e71xX57cxX31cxXcxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX3xXexX210xX23xX2bxX3xX3dxX3fxXexX3xX19xX51xX17xX4xX3xXexX1xXdxX3xX562xX1xX29xX6xX3xX1xX1a04xX4xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX4xX3a5xXbxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX74xX1fxX23xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX1a04xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX27xX51xX23xX2bxX3xX1xX1a04xX4xX3xX23xX56xX57xX3xX1xX1a04xX4xX3xX59xX5axX2xX170xX64cxX59xX5axX59xX5axXebxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX74xXdxXcexX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX8axX23xX3xX82exX5axX5axX3xX726xX31cxX726xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX23xX1xX3xXexX1fxXdxX3xXexX2f2xXdxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX82xX51xXb6xX23xX3xXcexX2b9xXexX3xXcexX1fxX3xX14xXb20xX23xX2bxX3xX4xX1xX51xX84xXb9bxX23xXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX5exX1xX29xX23xX64cxX82exX5axX5axX64cxXcexX74xXcexX64cxX14xX29xX64cxX4xX1xX82xX7xX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX64cxXexX27xX6xX23xX1xX64cxXexX6xXdxX64cxXexX6xXdxX64cxX2bxXdxX6xXdxX64cxX82xX51xX6xX23xX64cxXcexX29xXexX64cxXcexX6xX64cxX14xX29xX23xX2bxX64cxX4xX1xX51xX84xX10xX23xX5exX2xXb3xX82exX2xX170xX2xXebxX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX74xXdxX6xX5exX2xX59xX5axX5exX23xX10xX125xX7xX5exX2xX170xX13bxXb3xX5exX2xX82exX12cxX74xX2xX2xX5axX82exX12exX2xX82exXexX2xXb3xX82exX59xX170xX5xX5axXebxX17cxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX29xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX1axX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX39xX23xX2bxX3xX3dxXdxX3fxX23xX41xX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3fxX23xX3xX3dxX4dxX3xXexX1xX51xX52xXexX3xX23xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX74xXdxXcexX12xX0xX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX8axX23xX3xX82exX5axX5axX3xX726xX31cxX726xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX23xX1xX3xXexX1fxXdxX3xXexX2f2xXdxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX82xX51xXb6xX23xX3xXcexX2b9xXexX3xXcexX1fxX3xX14xXb20xX23xX2bxX3xX4xX1xX51xX84xXb9bxX23xXaxX3xX1xX27xX10xXddcxX9xXaxX5exX5xX51xX4xX64cxX5xX51xX29xX23xX2bxX64cxXcexX51xX64cxXexX27xX6xX23xX2bxX5exX1xX29xX23xX64cxX82exX5axX5axX64cxXcexX74xXcexX64cxX14xX29xX64cxX4xX1xX82xX7xX64cxX1xX6xX64cxXexXdxX23xX1xX64cxXexX27xX6xX23xX1xX64cxXexX6xXdxX64cxXexX6xXdxX64cxX2bxXdxX6xXdxX64cxX82xX51xX6xX23xX64cxXcexX29xXexX64cxXcexX6xX64cxX14xX29xX23xX2bxX64cxX4xX1xX51xX84xX10xX23xX5exX2xXb3xX82exX2xX170xX2xXebxX1xXexX57xXaxX12xX1axX8axX23xX3xX82exX5axX5axX3xX726xX31cxX726xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX27xX6xX23xX1xX3xXexX1fxXdxX3xXexX2f2xXdxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX82xX51xXb6xX23xX3xXcexX2b9xXexX3xXcexX1fxX3xX14xXb20xX23xX2bxX3xX4xX1xX51xX84xXb9bxX23xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX27xX29xX23xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX1cxX39xX23xX2bxX3xX23xX6xX84xX3xX6f2xX59xX5exX2xX59xX707xX41xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXe0xX23xX1xX3xX1axX1fxX3xXcxX22xX23xX1xX3xXexX210xX3xX4xX1xX214xX4xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX57xX2f2xX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX82xX51xXb6xX23xX3xXcexX2b9xXexX41xX3xX14xXb20xX23xX2bxX3xX4xX1xX51xX84xXb9bxX23xX3xX1xX2b8xX6f8xX23xX2bxX3xXexX6f8xXdxX3xX3dx976cxX3xX23xXdxX35axX57xX3xX184xX12exX3xX23xX56xX57xX3xXexX1xX1fxX23xX1xX3xX5xX52xXbxX3xX1bxX51xX30cxX23xX3xX7fxX17xXdxX3xX23xX1xX30cxX23xX3xX74xX30cxX23xX3xX726xXdxX35axXexX3xX57exX6xX57xX41xX3xX82exX5axX3xX23xX56xX57xX3xX23xX2bxX1fxX84xX3xX1xX17xXdxX3xX82xX51xXbaxX4xX3xXbxX1xXa4exX23xX2bxX3xXexX29xX1fxX23xX3xX74xX30cxX23xXebxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX74xXdxXcexX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX51xX5xX12xX0xX74xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX5exX74xXdxXcexX12xX0xX5exX74xXdxXcexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1588xX51xXexX1xX29xX27xXaxX12xX0xX14xX12xXc19xX51xX30cxX23xX3xX583xXdxX35axX51xX3xX64cxX3xX1bf4xX2b8xX8axX23xX2bxX3xX1axX29xX1fxX23xX2bxX0xX5exX14xX12xX0xX5exXbxX12
Xuân Liệu - Dương Hoàng