Bộ Công an đưa Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố
Bộ Công an vừa có thông báo về tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Theo đó, những người liên quan đến tổ chức này sẽ bị xử lý đồng phạm tội khủng bố.
257bx2943xd670x85b3x30c5x4f96x5907xb6d5x8503xX7xa83bx2cd0xbf13x4378xc71ex736exX5x4a53xXaxc4bex5904x6c6axX3x2ef9x84d3xd8f4xd65dxX3xX6xX18xX3x61b9x3b6dxX6xX3xcaa2xXdx2986xXexX3xXcxbd1cxX18xX3x4b1ax2863x640cxX3x6666xX6xX18xX1xX3xX7x8954xX4xX1xX3xXexafdaxX3xX4xX1x78daxX4xX3xc441xX1x59d0xX18xX19xX3xbf45x817dxX0x8dbdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6764xX10xX6xX2fxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX2bx8165xX6xX3xX4x9926xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX47xX35xX2dxX3xX2bx8e0cxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xa963xX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18x393bxbdefxX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX1exX6fxd2dfxX3xX18xX1x81f0xX18xX19xX3xX18xX19xX1fx4cc1xXdxX3xX5xXdx441exX18xX3x4b9bx6246xX6xX18xX3xX1ex850bxX18xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX18xX2cxd515xX3xX7x4691xX3xX47x932exX3x9aa8x912fxX3xX5xa627xX3xX1exc82exX18xX19xX3xXbxX1x6ce2xc911xX3xXexX14xXdxX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX0xXdxXdexX19xX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXax58b5xXdxX2fxXexX1x7054x843fx90f4x6bedxXbxXd0x3793xX1xX10xXdxX19xX1xXexX113x97a8x3daaxX2xXbxXd0xXaxX3xX7x3046xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX99xX47xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX99xX2bxX18xX4axX18xX10xX10exX7xX4axX2xX114xX121xX122xX4ax3e43xX148xX2fxX115xX2xX2xX116xX116xX2xa1ecxXexX122xX114xX2xa143xX5xX116xX99x42b0xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX47xX2dxX3xX4xX2dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX2fxXb6xX6xX3xX2bxXdxX10xXexX3xXexX6xX18xX3xX2bxX6xX2dxX3xX2fxX6xX18xX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX41xX1xXb6xX18xX19xX3xX47xX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX16x7fafxX3xXexX1xa799xXa2xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xX4xX6fxX3xXexXb2xX18xX3xX1ex857bxXc8xX3xX1exX43xX3xX5xX2cxX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xaaf5xX6xXdexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX28xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXdexXddxX18xX19xX3xX1ex8e50xX18xX19xX98xX99xX3xXcxX129xX1b4xX3xX7x498cxX3xX4xX1xa90bxX18xX1xX3xX1ex79e3xXexX3xXexXddxXdxX113xX3xX122xX151xX115xX116xX3xX13xX10xX129xX129xXc8xX10xX7xX7xX6xX3xa7dbxX2fxX3x6512xX122xX115xX121xX3x6e88xX6xX18xX3x944axX2dxX7xX10xX3xX16x9b33xX3xX156xX151xX2xX115xX122xX3x965exX3xX122xX156xX116xX115xXa2xX3xd536xbdc7xX119xX3xX8fxX22x7c0bxX18xX3xXbxX1x50caxX18xX19xX3xX122xX98xX3xXexXddxXdxX3xX13xX6xX18xX19xX41xX2dxX41xXa2xX3xXcxX1xX35xXdx5e7cxX5xX6xX18xX99xX3xX16xX35xX4xX3xX4xc84dxX3xXb5xXb6xX6xX18xX3xXexXb6xXc8xXb2xX18xX3xXexX129xXb6xXc8xX7cxX18xX113xX3xX47xX35xX2dxX3xX8fx6b42xX1xX35xX18xX19xX3xX4xX1xXdxXbbxX18xX98xX119xX3xX1exX2cxXdxX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX3xX41xX1xX35xX18xX19xX3xX4xX1xXdxXbbxX18xX98xXa2xX3xX8fxX16xX1xX28xX18xX3xXexX129xXadxXdxX3xXdexcd5exXdxX98xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12x66baxX48xXdxX3xXexX1fxbc29xX18xX19xX3xX4xX1d6xXdexX3xX1exX1d6xXb6xXa2xX3xX4xX1xd3a1xX3xX1xXb6xXc8xX3xX19xXd7xXdexX113xX3xX2e1x28c5xX3xX59xX2dxX2cxX18xX19xX3xX2e1xXdxX7cxXdexX3xb40cxX230xX1e5xX3xX2xX156xX114xX115x4f89xXa2xX3xXb5xXb6xX48xX4xX3xXexXcexX4xX1xX3xX24axX24bxXa2xX3xX8fxX16xX1xX43xX3xXexXcexX4xX1xX3xX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX119xX3x7a81xXd4xX3xXcxX1xX35xXdxX3xX59x63a5xX18xX19xX3xX30fxX230xX1e5xX3xX2xX156xX151xX115xX317xXa2xX3xXb5xXb6xX48xX4xX3xXexXcexX4xX1xX3xX24axX24bxXa2xX3xX8fxXcxX3axX18xX19xX3xX47xX20cxX3xXexX1xX1fxX3xX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98x3429xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX1e5xX250xXdexX3xX2xX156x661cxX2xXa2xX3xX59xX2dxX2cxX18xX19xX3xX16xX278xX3xX24axXdxX18xX1xXa2xX3xX18xX19xXb6xXc8xXb2xX18xX3xX16xX1xXb6x3492xX18xX3xXexX1fxX2c8xX18xX19xXa2xX3x383dxX1xX6fxX3xX2e1xX17xX3xX1exX48xX4xX3xX1xX1fdxXdxX3xXb5xXb6xX28xX18xX3xX4xX1xX20cxX18xX1xX3xXb5xXb6xXc8xX7cxX18xX3xX230xX2cxXdxX3x2fe3xX255xX18xX3xX4xaaa9xX3xX1ex8431xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX5x32b3xXbxX3xX8fxX24axX211xXexX3xXexX129xX3f1xX18xX3xXb5xXb6xX48xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXexX1xX48xX18xX19xX3xX18xX1x8c53xXexX3xX19xXdxX1fdxXdxX3xXbxX1xX6fxX18xX19xX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX98xX3xX30fxX7xX6xXb6xX3xX1exX28xXc8xX3xX19x73d5xXdxX3xXexd8f3xXexX3xX5xX2cxX3xX8fxX24axX211xXexX3xXexX129xX3f1xX18xX98xX317xX3xX18xX1x6514xXdexX3xX4xX1xX48xX18xX19xX3xXbxX1xX35xX3xX47xX449xX18xX19xX3xX4xX35xX4xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX2bxX3e5xX3xXexX129xX6xX18xX19xXa2xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX1e5xX250xXdexX3xX2xX156xX395xX122xXa2xX3xX59xX2dxX2cxX18xX19xX3xX16xX278xX3xX24axXdxX18xX1xX3xX5xX3f1xXbxX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX28xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXdexXddxX18xX19xX3xX1exX1fdxX18xX19xX98xXa2xX3xX5xX2cxX3xX4xX278xX3xXb5xXb6xX6xX18xX3xX1exX1d6xXb6xX3xX18xX3e8xX2dxXa2xX3xX4xX1xX2f6xX3xX1xXb6xXc8xX3xXdexX431xXdxX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX8fxX24axX211xXexX3xXexX129xX3f1xX18xX98xX119xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xX8fxX24axX211xXexX3xXexX129xX3f1xX18xX98xX3xX1exXd7xX18xX19xX3xXexX1xXadxXdxX3xX4xX3e5xX18xX19xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xX4xX43xX6xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX230xX6xXb6xX3xX41xX1xXdxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX5xX3f1xXbxXa2xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xX1exX3e8xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexXb6xXc8xX1b8xX18xX3xXdexX14xXa2xX3xX1xXb6xX40fxX18xX3xX5xXb6xXc8xX24xX18xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xX7xXd1xX3xX2fxX1b4xX18xX19xX3xX2bxX3e5xX3xX41xX1xX20cxXa2xX3xX2bxX3f1xXexX3xX5xXdxX24xXb6xX3xX18xX3axX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xXbxX1xX35xX3xX1xX2dxXddxXdxXa2xX3xX47xX435xXexX3xX4xX6fxX4xXa2xX3xXexX1xX43xX3xXexXdxXb2xXb6xX3xX4xX2dxX18xX3xXexXdxX18xX379xX119xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xXdxXbbxX18xX3xX2fxXcexX4xX1xX3xX8fxX2e1xX17xX18xX19xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX2xX98xXa2xX3xX8fxX2e1xX17xX18xX19xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX122xX98xXa2xX3xX8fxX2e1xX17xX18xX19xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX115xX98xXa2xX3xX1exX1fxX6xX3xX4xX35xX4xX3xXexX2dxX35xX18xX3xX2bxX3e5xX3xXexX129xX6xX18xX19xX3xX2bxX2c8xXdxX3xX122xX121xX114xX3xX1exX48xXdxX3xXexX1fxX2e7xX18xX19xX3xXexX6bxX3xXcxX1xX35xXdxX26dxX5xX6xX18xX3xXd0xX28xXdexX3xX18xX1xX3f1xXbxX3xXb5xXb6xX6xX3xX33dxX2cxX2dxXa2xX3xX16xX6xXdexXbxXb6xX4xX1xXdxX6xX3xX2bxX7cxX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX3xX1exX1b8xX3xX5xX3f1xXbxX3xX8fxXdexX3f1xXexX3xX4xX3exX98xXa2xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX47xXddxX2dxX3xX5xX2dxXddxX18xXa2xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX18xX1xX1fxX18xX19xX3xX1exX3e8xX3xX47xXcexX3xX4xX35xX4xX3xX4xX278xX3xXb5xXb6xX6xX18xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX18xX250xX18xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexXa2xX3xX33dxX2cxX2dxX3xX18xX19xX250xX18xX3xX4xX1xX211xX18xXa2xX3xX2bxX17xX3xX1xXdxX24xXb6xX3xX1xX6fxX6xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12x955bxX3xX18xX1fxX2c8xX4xX3xX18xX19xX2dxX2cxXdxXa2xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX5xX3f1xXbxX3xX8fxX2e1xX14xXdxX3xX7xX35xXexX3xXexX1xX43xX3xX292xX156xX98xX3xX2fxX2dxX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xX4xX48xXexX3xX4xX35xX18xX3xX4xX1d6xXdexX3xX1exX1d6xXb6xXa2xX3xX4xX1xXb6xXc8xXb2xX18xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xXexX1xX43xX3xXexXdxXb2xXb6xX3xX18xX1xXa6xX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX3xX47xX35xX2dxX3xX19xX48xX4xX3xX22xXdxX24xXexX3xX1exX1fxX6xX3xXexXdxX18xX3xX2bxXddxX4xX1xX3xXdexX211xXexX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX5xX6bxX6xX3xX1exX1fdxX2dxX3xX41xXdxX7cxXb6xX3xX47xX2cxX2dxX3xX4xX43xX6xX3xX59xX2dxX2cxX18xX19xX3xX16xX278xX3xX24axXdxX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1exXd7xX18xX19xX3xX47xX431xX18xX119xX3xXexX129xX2dxX18xX19xX3xX1exX6fxXa2xX3xX4xX6fxX3xX17xX18xX19xX3x29f9xX1fxX278xX18xX19xX3xXcxX129xX431xX18xX19xX3xX33dxX28xXdexXa2xX3xX4xX1xX43xX3xX47x9acexXexX3xX47xX35xX2dxX3xX8fxX16xX35xXdxX3xX1ex6e27xX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX19xX98xX3xXexXddxXdxX3xX230xX6xX18xX3x513bxX129xX6xX18xX7xXdxX7xX4xX2dxX3xX2bxX2cxX3xX17xX18xX19xX3xX1e5xX19xXb6xXc8x4bc8xX18xX3xX2e1xXddxXdexX3xX3bcxX1xX2dxX18xX19xXa2xX3xX18xX19xX1fxXadxXdxX3xX7xX35xX18xX19xX3xX5xX3f1xXbxX3xX47xX35xX2dxX3xX8fxXcx7dfbxX3xX2fxX2dxX98xX3xXexXddxXdxX3xX59xX2dxXb6xX7xXexX2dxX18xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX59xXdxX24xX18xX3xX18xX6xXc8xXa2xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1b4xX4xX3xXexXb6xXc8xX1b8xX18xX3xXdexX14xXa2xX3xX1xXb6xX40fxX18xX3xX5xXb6xXc8xX24xX18xXa2xX3xX4xX1xX2f6xX3xX1exXddxX2dxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xXd0xX28xXdexX3xX18xX1xX3f1xXbxX3xX2bxX7cxX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX3xX41xX20cxX4xX1xX3xX1exX14xX18xX19xX3xX47xXdxX1b8xXb6xX3xXexX86cxX18xX1xXa2xX3xXbxX1xX35xX3xX129xX48xXdxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXa2xX3xX47xXddxX2dxX3xX5xX2dxXddxX18xXa2xX3xXexX1xX43xX3xXexXdxXb2xXb6xXa2xX3xX47xX435xXexX3xX4xX6fxX4xX3xX4xX2dxX18xX3xXexXdxX18xX119xX3xX1exX1fxX6xX3xX18xX19xX1fxXadxXdxX3xX129xX6xX3xX18xX1fxX2c8xX4xX3xX18xX19xX2dxX2cxXdxX3xX1exX2cxX2dxX3xXexXddxX2dxXa2xX3xX1xXb6xX40fxX18xX3xX5xXb6xXc8xX24xX18xXa2xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX4xX35xX4xX3xX41xX1xX6fxX6xX3xX1exX2cxX2dxX3xXexXddxX2dxX3xXexX129xX8b6xX4xX3xXexXb6xXc8xXbbxX18xX3xX2bxX7cxX3xXbxX1xX1fxX278xX18xX19xX3xXexX1xX3exX4xXa2xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xXbxX1xX35xX3xX1xX2dxXddxXdxX119xX3xXexX35xX18xX3xXbxX1xX35xXexX3xX5xXb2xX18xX3xXdexXddxX18xX19xX3xXdxX18xXexX10xX129xX18xX10xXexX3xX1xX1fxX2c8xX18xX19xX3xX2fx7c42xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4xX1xXbbxX3xXexXddxX2dxX3xX47xX2dxXdexX3xXd0xX250xX18xX19xX3xX1exX1b8xX3xXbxX1xX1b4xX4xX3xX2bxX1b4xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xXbxX1xX35xX3xX1xX2dxXddxXdxXa2xX3xX35xXdexX3xX7xX35xXexX379xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xX16xX278xX3xXb5xXb6xX6xX18xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX18xX250xX18xX19xX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX3xX1exX3e8xX3xX47xX435xXexXa2xX3xXd0xXd1xX3xX5xXd4xX3xXdexX14xXexX3xX7xX48xX3xX1exX48xXdxX3xXexX1fxX2e7xX18xX19xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxXb2xX18xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xXbxX1xXddxXdexX3xXexX14xXdxX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX18xX1xX1fxX3xX1e5xX19xXb6xXc8xX893xX18xX3x706dxXb6xX48xX4xX3xXaf3xXb6xX28xX18xXa2xX3xX1e5xX19xXb6xXc8xX893xX18xX3xXcxX1xXcexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX22xX28xX18xXa2xX3xXcxX129xX1fxX278xX18xX19xX3xX33dxX10xX2dxX18xX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX2fxXc8xXaxX12xXcxX129xX2dxX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX47xX35xX2dxX3xX4xX43xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xXb2xXb6xX3xX129x85bdxX113xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xX5xX2cxX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xX2fxX2dxX3xX1exX6fxXa2xX3xX18xX19xX1fxXadxXdxX3xX18xX2cxX2dxX3xX4xX6fxX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX2bxXdxX3xXexX1xX6xXdexX3xX19xXdxX6xXa2xX3xXexXb6xXc8xXb2xX18xX3xXexX129xXb6xXc8xX7cxX18xXa2xX3xX5xX17xXdxX3xX41xc0c8xX2dxXa2xX3xXd0xX85fxXdxX3xX19xXdxX1b4xX4xX3xX18xX19xX1fxXadxXdxX3xX41xX1xX35xX4xX3xXexX1xX6xXdexX3xX19xXdxX6xXa2xX3xXexX2cxXdxX3xXexX129xX2e7xXa2xX3xX18xX1xX3f1xX18xX3xXexX2cxXdxX3xXexX129xX2e7xX3xX4xX43xX6xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX119xX3xXexX1xX6xXdexX3xX19xXdxX6xX3xX4xX35xX4xX3xX41xX1xX6fxX6xX3xX1exX2cxX2dxX3xXexXddxX2dxXa2xX3xX1xXb6xX40fxX18xX3xX5xXb6xXc8xX24xX18xX3xX2fxX2dxX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX119xX3xX1xX2dxXddxXexX3xX1exX14xX18xX19xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX7xX8b6xX3xX4xX1xX2f6xX3xX1exXddxX2dxX3xX4xX43xX6xX3xX8fxX22xXdxX24xXexX3xXcxX28xX18xX98xX379xX3xX7xXcbxX3xX1exXd7xX18xX19xX3xXbxX1xXddxXdexX3xXexX14xXdxX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xXa2xX3xXexX2cxXdxX3xXexX129xX2e7xX3xX41xX1xX43xX18xX19xX3xX47xX48xX3xX2bxX2cxX3xX7xXcbxX3xX47xXcexX3xXd0xXd1xX3xX5xXd4xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXb5xXb6xXc8xX3xX1exXcexX18xX1xX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5xXb6xX3f1xXexX3xX22xXdxX24xXexX3xX1e5xX6xXdexX99xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX230xX2dxXb6xX129xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX1e5xX1xX28xX18xX3xX849xX28xX18xX3xX1exXdxX24xX18xX3xXexXd1xX0xX4axXbxX12