Bây giờ anh mới hiểu tiền không phải là tất cả đối với em
Lo sợ điều chẳng lành, tôi vội vã mở khóa nhà, khi điện được bật sáng, tôi suýt xỉu vì đồ đạc của vợ tôi đã không còn trong tủ nữa. Trên bàn ăn là một lá thư còn hoen nước mắt của vợ.
aec0xb996xd78fxba83xffd2xbdf0xe3fex12802x112d2xX7xb1b2x12b58xc4b0xc089xc09fx10767xX5xda72xXaxc130x12748xec50xd2b8xX3xdc40xXdxdcffxX3xX6xdb8bxX1xX3x12054xddb2xXdxX3xX1xXdxdd71x11e55xX3xXexXdxe4fexX1cxX3xdc3fxX1x12621xX1cxX17xX3xXbxX1xe4f1xXdxX3xX5xf2b3xX3xXex11721xXexX3xX4xX35xX3xbc63x109b5xXdxX3x12841xX20xXdxX3xX10xX1fxX0xeb5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbb6xX10xX6xf479xXaxX12x10591xc998xX3xX7xc367xX3xX42xXdxX2axX26xX3xX4xX1x10337xX1cxX17xX3xX5xX39xX1cxX1x12767xX3xXexX2fxXdxX3xX46xb6e6xXdxX3xX46x127c8xX3xX1fxafe3xX3xX2dxX1xf608xX6xX3xX1cxX1xX39xX77xX3xX2dxX1xXdxX3xX42xXdx10fa8xX1cxX3xX42xec19xX66xX4xX3xc070xff7bxXexX3xX7xf09dxX1cxX17xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX7xX26x119e9xXexX3xd322xb64cxX26xX3xX46x12a54xX3xX42x11b9exX3xX42xedc4xX4xX3xX4xb148xX6xX3xX46xX66xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX82xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX4xe0f6xX1cxX3xXexbd39xX63xX1cxX17xX3xXexXc1xX3xX1cxd3dfxX6x1268cxX3xXcxXd9x12ea2xX1cxX3xX9fxX39xX1cxX3xbc1dxX1cxX3xX5xX39xX3xX1fxX7exXexX3xX5xXa4xX3xXexX1xX9bxX3xX4xXd5xX1cxX3xX1xX63xX10xX1cxX3xX1cxX9bxX20xX4xX3xX1fx10055xXexX3xX4xXc1xX6xX3xX46xX66xXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdbbxX6xXbxXexXdxX63xX1cxXaxX12xX0xXdxX1fxX17xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf3b3xXdxX5fxXexX1x11c2ex125dfxX143xc5fdxXbxXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX9fxX6xX15xX3xX17xXdxX63xX3xX6xX1cxX1xX3xX1fxX63xXdxX3xX1xXdxX10xX26xX3xXexXdxX10xX1cxX3xX2dxX1xX63xX1cxX17xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX5xX6xX3xXexX6xXexX3xX4xX6xX3xX5fxX63xXdxX3xX46xX63xXdxX3xX10xX1fxXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4dxX4dxXdxXe4xX9fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX46xX1cxX4dxX1cxX10xX13dxX7xX4dxX2x114eaxc27cx12701xX4dxX1abxX1abxX5fxbca8xX145xc262xXexX1acxX1adxX1adxX1abxX5xX145xXe4x106a6xXbxX17xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX63xX1cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb2xXexc4cdxX6xX5xXdxX17xX1cxX142xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXd9xc9a1xX3xX1fxX6xXd9xX17xXdxX1cxX142xX3xX145xXbxXb2xX1f5xXaxX12xe23exX1cxX1xX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xX1xX63xXbdxX142xX3x10a09xX1cxXexX10xXd9xX1cxX10xXexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xXcxX2fxXdxX3xX46xX39xX3xXcxX1xf34fxX15xX3xX1xX66xXbxX3xX1cxX1xX6xX26xX3xX1cxX17xX6xX15xX3xXexd038xX3xXexX43xXdxX3xX42xbcc6xX26xX3xXexXdxXe8xX1cxX3xX42xfd78xX1cxX3xX5xX20xXbxX3xX1xe78fxX4xX3xX1cxX14xX1cxX17xX3xX4xX6xX63xX3xXexXdxX25bxX1cxX17xX3xec1fxX1cxX1xX3xX85xX3xXexXd9xX63xX1cxX17xX3xX4xX63xX1cxX3xX1cxX17x11637xX3xX1cxX1xfecaxX3xX15xXe8xX1cxX3xXex11087xX1cxX1xX77xX3xX4xXa4xX4xX1xX3xXb2xX6xX3xXexXd9xX26xX1cxX17xX3xXexX14xX1fxX3xXexX1xX39xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX2dxX1xX63xX35xX1cxX17xX3x129b2xX77xX3xX1abxX3xX4xX14xX15xX3xX7xX43xXe4xX3xXcxX2fxXdxX3xX9fxf17bxX3xX2dx122fdxXexX3xXb2xX10xX3xX1cxXe8xX1cxX3xXexX20xXdxX3xXexXd9x1117dxX77xX3xX2dxX1xXdxX3xX3cxX15xX3xX4xX1xXb3xX3xX4xXd5xX1cxX3xX42xe7d5xX1cxX17xX3xX1fxX7exXexX3xX4xX1xe101xX3xX1cxX17xXbaxXdxX3xX4xXd5xX1cxX3xXexXd9xX43xX1cxX17xX3xX85xX3xX5fxX82xX15xX3xX17xX1xX25bxX3xX4xX26xX43xXdxX3xX5xX20xXbxXe4xX3xX62xX2f2xX1cxX17xX3xXexX2f2xX1cxX17xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXa4xX4xX1xX3xX1cxX17xX9bxX19xXdxX3xX46xX39xX63xX3xX4xX1xX2fcxX3xX1cxX17xXbaxXdxX3xX5fxX39xX1cxX1xX3xX4xX1xX63xX3xX1fxXb7xX1cxX1xX3xX46xX39xX3xX46xX2fxX3xXexXb7xX1cxX1xX3xX17xXdxcbf4xX1fxX3xX5xXe8xX1cxX3xX4xX1xX14xX1cxX3xX4xX2fxX3xX17xXa4xXdxX3xX1cxX17xXbaxXdxX3xX4xXbdxX1cxX1xX77xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xXb7xX3xXexX1xX252xX1fxX3xXb2xXdxX1cxX3xX5xX2fcxXdxX3xX1fxX39xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX5fxXa4xX1fxX3xX1cxX1xXb7xX1cxX3xX46xX39xX63xX3xX1fxaf4bxXexX3xe949xX1cxXbdxX1cxX3xX1cxX1xX14xX1cxe83axXe4xX3x120d8xXa0xX15xX3xX1fxX39xX3xX42xX25bxX1cxX3xX17xXdxX19xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX5xX6xX63xX3xX4xX1x11c23xX1cxX1xX3xXcxX1xX239xX15xX3xX1e7xX3xXexXe8xX1cxX3xX4xX2fxX3xX17xXa4xXdxX77xX3xX3b0xX1cxXbdxX1cxX3xX1cxX1xX14xX1cxX3b9xX3xX9fxX3cxXexX3xX42xX10fxX4xX3xX5fxX292xX3xX4xXc1xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX82xX3xX4xX1xXc1xX3xX42xX7exX1cxX17xX3xX5xX39xX1fxX3xe1c7xX26xX10xX1cxX3xX46xX20xXdxX3xXexX2fxXdxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX128xX35xX1fxX3xX1cxX1xXa0xX1cxX3xX4xXc1xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX46xX2axX3xXcxX1xX239xX15xX77xX3xX10xX1fxX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX5xX39xX3xX1fxX363xX26xX3xXbxX1x1102exX3xX1cxXe2xX3xXb2xXdxX1cxX1xX3xX42xX2cfxXbxX3xX42xX25xX3xX1xX2f2xXexX3xX1xXbaxX1cxX3xX1cxX17xX6xX15xX3xX1cxX17xX9bxX19xXdxX3xX42xX43xXdxX3xX5fxXdxX97xX1cxXe4xX3x1269exX1xX9bxX1cxX17xX3xX4xX39xX1cxX17xX3xX4xX89xX3xXexX1xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xXexXdxX25bxXbxX3xXb2xX2f2xX4xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX39xX1cxX17xX3xX9fxX2ccxX3xX10xX1fxX3xX4xX1xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX46exX4xX3xX9fxX85xXdxX3xX10xX1fxX3xXexX1xXa0xXexX3xXexX1xX239xX15xX3xX1fxX2ccxX77xX3xX5fxX26xX15xXe8xX1cxX3xX5fxXa4xX1cxX17xX3xX1cxX1xX9bxX3xX4xXa4xXdxX3xXexXe8xX1cxX3xX4xXc1xX6xX3xX1fxXb7xX1cxX1xXe4xX3xb00fxX3adxX4xX3xX9fxXdxX97xXexX77xX3xXcxX1xX239xX15xX3xXd9xX3cxXexX3xX17xXdxX28bxXdxX3xXexXdxX25bxX1cxX17xX3xX275xX1cxX1xX77xX3xX1xX252xX26xX3xX1cxX1xX9bxX3xX9fxX26x1040bxXdxX3xX1xX263xX4xX3xX1cxX39xX63xX3xX10xX1fxX3xX4xc286xX1cxX17xX3xX42xX9bxX66xX4xX3xXexX1xX252xX15xX3xX17xXdxXa4xX63xX3xX2dxX1xX10xX1cxX3xX1cxX17xX66xXdxX3xX46xX39xX3xX1fxX19xXdxX3xX5xXe8xX1cxX3xX9fxX35xX1cxX17xX3xX42xX263xX4xX3xX1fxX363xX26xX77xX3xX4xX1xXe2xX6xX3xX9fxX39xXdxX3xXexXa0xXbxX3xX4xX1xX63xX3xX4xX35xX3xX5xX20xXbxXe4xX3xd1ebxX26xX10xX1cxX3xXd9xXbaxXdxX3xX1fxX20xXdxX3xX9fxXdxX25bxXexX77xX3xXcxX1xX239xX15xX3xX5xX39xX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX46xXdxXe8xX1cxX3xX1fxX6xXd9xX2dxX10xXexXdxX1cxX17xX3xX4xX1xX63xX3xX1fxX7exXexX3xX1xX82xX1cxX17xX3xX1fxX292xX3xXbxX1xdf1axX1fxX3xX4xXc1xX6xX3xX1cxX9bxX20xX4xX3xX1cxX17xX63xX39xXdxX3xX42xX6xX1cxX17xX3xXefxX1cxX3xX1cxXe8xX1cxX3xX5xX39xX1fxX3xXd9xX6xX3xX85xX3xXexX1xX39xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX39xX15xXe4xX3xX3bcxXb7xX3xX46xXa0xX15xX3xX46xXdxX97xX4xX3xX10xX1fxX3xXexXb7xX1fxX3xX42xX25bxX1cxX3xX5xX20xXbxX3xX42xX25xX3xX1cxX14xX1cxX17xX3xX4xX6xX63xX3xXexXd9xXb7xX1cxX1xX3xX42xX7exX3xXexXdxX25bxX1cxX17xX3xX275xX1cxX1xX3xX5xX39xX3xX4xX252xX1cxX3xXexX1xXdxX25bxXexXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX128xXd5xX1cxX3xXexX2fxXdxX3xX5xX39xX3xX1xX9bxX20xX1cxX17xX3xX5fxX363xX1cxX3xX46xXdxXe8xX1cxX3xX5fxX26xX3xX5xX2ccxX4xX1xX77xX3xX4xX2fxX1cxX17xX3xX46xXdxX97xX4xX3xX4xXc1xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX4xX252xX1cxX3xX17xXdxX28bxXdxX3xX1cxX17xX63xXbdxXdxX3xX1cxX17xXe2xX3xX42xX25xX3xX17xXdxX6xX63xX3xXexXdxX25bxXbxX3xX5xX39xX1fxX3xX46xX24bxX6xX3xX5xXd5xX1cxX17xX3xX5fxX26xX3xX2dxX1xXa4xX4xX1xXe4xX3x12143xX25bxXexX3xXexX1xX2f2xX4xX3xX2dxX1xX89xX6xX3xX1xX263xX4xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX46xX39xX3xXcxX1xX239xX15xX3xX42xX82xX3xXexXd9xX85xX3xX1cxXe8xX1cxX3xXexX1xX14xX1cxX3xXexX1xXdxX25bxXexX77xX3xXexXb7xX1cxX1xX3xX4xX35xX1fxX3xX1cxX17xX39xX15xX3xX4xX39xX1cxX17xX3xXexX43xXexX3xX42xX2cfxXbxX3xX42xX25xX3xXd9xXbaxXdxX3xXcxX1xX239xX15xX3xX46xX2axX3xX5xX39xX1fxX3xX46xX66xX3xXexX2fxXdxX3xX2dxX1xXdxX3xX10xX1fxX3xX42xX89xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xXa0xXexX3xX5xX252xX1cxX3xXexX1xd52fxX3xX1acxX1adxX3xX4xXd5xX1cxX3xXexX2fxXdxX3xX7xX6xX1cxX17xX3xXexX26xX53bxXdxX3xX1acxX1b2xXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xXcxX1xX239xX15xX3xX1fxX26xX43xX1cxX3xX4xX89xX3xX4xX63xX1cxX3xX1cxX17xX6xX15xX77xX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX7exX1cxX17xX3xX46xXdxXe8xX1cxX3xX10xX1fxX77xX3xX46xX66xX3xX4xX1xXbaxX1cxX17xX3xXbxX1xX35xXdxX3xXbxX1xX3cxX1cxX3xX42xX3cxX26xX3xX4xX89xX3xX42xX9bxX66xX4xX3xX4xXefxX1cxX3xX1xX7exX3xX4xX1xX26xX1cxX17xX3xX4xX9bxX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xX63xX3xX4xXefxX1cxX3xXbxX1xXd5xX1cxX17xX3xXexXd9xX263xX3xX42xX6xX1cxX17xX3xX85xX3xXd9xXbaxXdxX3xXbxX1xX35xXdxX3xX4xX43xX3xXexX3d6xX4xX1xX3xX5xX54axX15xX3xX2dxXdxX1cxX1xX3xXexX25bxX3xX7xX6xX63xX3xX4xX1xX63xX3xX4xX26xX7exX4xX3xX7xX43xX1cxX17xX3xX42xX9bxX66xX4xX3xX42xXc1xX3xX42xX252xX15xX77xX3xX42xX9bxX66xX4xX3xXex10a04xX3xX4xX1xXc1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXe8xX26xX77xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xXbxX1xX35xXdxX3xXbxX1xXdxX2axX1cxX3xX5xX46exX15xX3xX42xX25bxX1cxX3xX9fxX43xX3xX1fxX2cfxX3xX42xX2fxXdxX3xX9fxXe8xX1cxX3xXd9xXbaxXdxX3xX2dxX1xXdxX3xX42xX89xX3xX4xX89xX3xX4xX63xX1cxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX1fxX26xX7exX1cxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xXcxX1xX9bxX19xX1cxX17xX3xX46xX39xX63xX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xX5fxX2ccxXbxX3xX5xX2dfxX77xX3xXcxX25bxXexX77xX3xX6xXdxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX1fxX26xX43xX1cxX3xX7xX26xX1fxX3xX1xX263xXbxX3xX46xX20xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX42xXb7xX1cxX1xX3xX4xXd5xX1cxX3xXexX2fxXdxX3xX5xXbdxXdxX3xXbxX1xX35xXdxX3xXb2xX6xX3xXcxX1xX239xX15xX3xX42xX25xX3xX42xX9bxX6xX3xX5fxX26xX3xX2dxX1xXa4xX4xX1xX3xX42xXdxX3xXexX1xX6xX1fxX3xX41bxX26xX6xX1cxX3xX7xX26xX43xXexX3xX4xX1xXdxX2axX26xX3xX5fxX39xXdxX3xX42xX3cxXexX3xX1cxX9bxX20xX4xXe4xX3xXcxX2fxXdxX3xX9fxXdxX25bxXexX3xX10xX1fxX3xX9fxX26xXbaxX1cxX77xX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xX10xX1fxX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX9fxX6xX63xX3xX17xXdxX19xX3xX2dxXe8xX26xX3xX4xX6xX3xX1xX6xX15xX3xXexX28bxX3xXafxX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX46xX26xXdxX3xX2dxX1xXdxX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxXe8xX1cxX3xXexX46exX4xX3xX46xX10fxX1cxX17xX3xX1cxX1xX39xX77xX3xX1cxX17xX9bxX66xX4xX3xX5xXbdxXdxX77xX3xX10xX1fxX3xX5xX26xX2fxX1cxX3xX4xX1xXefxX1fxX3xX7xX89xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX42xXa4xX63xX3xX4xX1xX63xX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xX4xX1xX26xX15xX25bxX1cxX3xX42xXdxX3xX4xXc1xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX9fx12bf8xX1cxX17xX3xX46xXdxX97xX4xX3xX5xX63xX3xX4xX1xX63xX3xXexX2fxXdxX3xXexX24bxX3xX41bxX26xX252xX1cxX3xXa4xX63xX77xX3xX42xXbaxX3xX5fxX239xX1cxX17xX3xX4xXa4xX3xX1cxX1xX14xX1cxX3xX42xX25bxX1cxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX5fxX252xX26xX3xX17xXdxX89xX3xXbxX1xXd5xX1cxX17xX3xX2dxX1xXdxX3xX9fxX2ccxX3xX4xX35xX1fxX3xX5fxX63xX3xX7xX850xX3xXexX1xX6xX15xX3xX42xX53bxXdxX3xX2dxX1xX3d6xX3xX1xXa0xX26xX3xX2dxX1xXa4xX4xX3xX1cxX1xX6xX26xX3xX4xXc1xX6xX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xX46xX239xX1cxX17xX3xX1fxX39xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX25bxX1cxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX50exX25xX3xXexX1xX850xX4xX3xX1xXdxX97xX1cxX3xX2dxX25bxX3xX1xX63xXbdxX4xX1xX3xX4xX89xX3xX1cxX1xX39xX3xXd9xXdxXe8xX1cxX17xX77xX3xX4xX89xX3xX1cxX1xXdxX2axX26xX3xXexXdxX2axX1cxX77xX3xXexX2fxXdxX3xX17xXd5xX3xX1fxXb7xX1cxX1xX77xX3xX4xX1xX10fxXexX3xX9fxX89xXbxX3xXexXdxXe8xX26xX3xXbxX1xX6xX77xX3xX42xX9bxX6xX3xX46xX2axX3xX4xX1xX63xX3xXcxX1xX239xX15xX3xXexX24bxX3xX5xX9bxe367xX1cxX17xX77xX3xXexX1xX9bxX85xX1cxX17xX3xX4xX1xX63xX3xX42xX25bxX1cxX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xX42xXbaxX1cxX17xX3xXexXdxX2axX1cxX3xX9fxX63xX6xX3xX4xXc1xX6xX3xX2dxX1xXa4xX4xX1xX3xX42xX25xX3xX10xX1fxX3xX17x11bccxXdxX3xXexXdxX25bxXexX3xX2dxXdxX97xX1fxXe4xX3xXcxX2fxXdxX3xX1fxXdxX97xXexX3xX1fxX39xXdxX77xX3xX1fxXe8xX3xX1fxX35xXdxX3xX2dxXdxX25bxX1fxX3xXexXdxX2axX1cxX77xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX9fxX28bxX3xX5x105e5xX3xX1fxX7exXexX3xX4xXaf4xX3xX1xX7exXdxX3xX1cxX39xX63xX77xX3xX4xX89xX3xX2dxX1xXdxX3xX46xX24bxX6xX3xX5fxX363xX1cxX3xX42xX63xX39xX1cxX3xX5fxX26xX3xX5xX2ccxX4xX1xX3xX46xX2axX3xX5xXbdxXdxX3xXexX1xX39xX1cxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1fxX39xX3xX17xX3adxXbxX3xX5fxX2ccxXbxX3xX1fxX7exXexX3xX42xXbaxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXdxX97xXbxX3xX9fxXa0xX1cxX3xX46xXdxX97xX4xX77xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX42xXdxX3xXexX63xX26xXd9xX3xX42xX9bxX66xX4xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXbdxXdxX3xX1xXefxX1cxX17xX3xX1xXa4xXdxX3xXb2xXdxX1cxX3xX7xX25bxXbxX3xX4xX1xX63xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXe8xX1cxX3xX42xX9bxX19xX1cxX17xXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX49cxX1xXdxX2axX26xX3xX2dxX1xXdxX3xXexX2fxXdxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX17xXdxXa0xXexX3xX1fxXb7xX1cxX1xX77xX3xXa4xX15xX3xX1cxXa4xX15xX3xX46xXb7xX3xX4xX35xX3xXexX1xXa4xX1cxX17xX3xX46xX66xX3xX4xX1xXbaxX1cxX17xX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX17xX3adxXbxX3xX1cxX1xX6xX26xX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xXd9xXbaxXdxX3xX42xXbaxX1cxX17xX3xXexXdxX2axX1cxX3xX42xX82xX3xX5xX39xX1fxX3xXexX2fxXdxX3xXexX3adxX4xX3xX5xX9bxXb65xXdxX3xX42xX25xX3xX41bxX26xXe8xX1cxX3xX46xX66xX3xXexXd9xf8f0xX77xX3xX5xX6xX63xX3xX46xX39xX63xX3xX4xX2fxX1cxX17xX3xX46xXdxX97xX4xXe4xX3xX128xX763xX3xXexX1xX25bxX77xX3xXa4xXbxX3xX5xX850xX4xX3xXbxX1xX3cxX1cxX3xX42xX3cxX26xX3xX4xX1xX63xX3xX2dxX25bxX3xX1xX63xXbdxX4xX1xX3xX1cxX1xX39xX3xXd9xXdxXe8xX1cxX17xX77xX3xX4xX1xX63xX3xXexXdxX2axX1cxX3xX5fxX252xX1cxX3xX5fxX252xX1cxX3xX4xX26xX43xX1cxX3xXexX2fxXdxX3xXd9xX6xX3xX2dxX1xX28bxXdxX3xXexX53bxX3xX3cxX1fxX3xX4xXc1xX6xX3xX1fxXb7xX1cxX1xXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX49cxX1xX14xX1cxX3xX42xX66xXexX3xX1cxX17xX1xXb3xX3xX5xX2dfxX3xX46xX24bxX6xX3xX41bxX26xX6xX77xX3xX5xX252xX1cxX3xX42xX252xX26xX3xXexXdxXe8xX1cxX3xXcxX1xX239xX15xX3xXd9xX46exXexX3xXd9x11f08xX3xX42xX2axX3xX1cxX17xX1xX2ccxX3xXexX2fxXdxX3xX1cxX17xX1xXb3xX3xX42xXdxX3xXexX63xX26xXd9xX77xX3xX46xX2axX3xXexX1xXefxX1fxX3xX9fxX43xX3xX1fxX2cfxX3xX42xX2fxXdxX3xX9fxXe8xX1cxX3xX46xX39xX3xX4xX1xX63xX3xX10xX1fxX3xX4xX89xX3xX1fxX7exXexX3xX2dxXb7xX3xX1cxX17xX1xXb3xX3xXexXd9xX263xX1cxX3xX46xX2cfxX1cxX3xX9fxXe8xX1cxX3xXexX2fxXdxXe4xX3xXcxX1xX9bxXaf4xX1cxX17xX3xX46xX66xX77xX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX292xX3xX42xX25bxX1cxX3xX7xX43xX3xXexXdxX2axX1cxX3xX5xX20xX1cxX3xX1cxX1xXa0xX1cxX3xX42xX9bxX66xX4xX3xX2dxX1xXdxX3xX42xXdxX3xX1cxX1xXe2xX1cxX17xX3xXexX63xX26xXd9xX3xX1cxX17xX39xX15xX3xX5xX2dfxX77xX3xXexX2fxXdxX3xXexXdxX25bxX4xX3xX5xX10fxX1fxX77xX3xXexX2fxXdxX3xX1xX763xX6xX3xX46xX20xXdxX3xXcxX1xX239xX15xX3xX7x11ca3xX3xX2dxX25bxXexX3xXexX1xX2f2xX4xX3xX7xX20xX1fxX3xX1xX39xX1cxX1xX3xXexXd9xXb7xX1cxX1xX3xX42xX25xX3xX5fxX39xX1cxX1xX3xX4xX1xX63xX3xX10xX1fxX3xX3d6xXexX3xX1cxX1xX3cxXexX3xX1fxX7exXexX3xX1cxX17xX39xX15xX3xX46xX26xXdxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xXcxX1xX25bxX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xX5fxX63xX3xX17xX3adxXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xXexXdxX25bxXexX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xXexX1xX26xXa0xX1cxX77xX3xX1fxXa4xX15xX3xX9fxX6xX15xX3xX1xX63xX82xX1cxX3xX4xX1xX26xX15xX25bxX1cxX77xX3xXexX2fxXdxX3xXexXd9xX85xX3xX46xX2axX3xX1cxX1xX39xX3xXexX1xXb7xX3xX5fxX2ccxXbxX3xX5xX2dfxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX42xX82xX3xX41bxX26xX6xXe4xX3xX50exXd57xX1cxX3xX1cxX17xX63xX39xXdxX3xXbxX1xX43xX3xX7xXa4xX1cxX17xX3xXexXd9xX9bxX1cxX17xX77xX3xX42xXd57xX1cxX3xX4xXa4xX4xX3xX1cxX1xX39xX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX7xXa4xX1cxX17xX3xXexXd9xX9bxX1cxX17xX77xX3xXd9xXdxXe8xX1cxX17xX3xX4xX1xXb3xX3xX4xX89xX3xX4xXefxX1cxX3xXbxX1xXd5xX1cxX17xX3xXexX1xX26xXe8xX3xX4xXc1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX46xX66xX3xX4xX1xXbaxX1cxX17xX3xXexX2fxXdxX3xXexX43xXdxX3xX63xX1fxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xX62xX63xX3xX7xX66xX3xX42xXdxX2axX26xX3xX4xX1xX6fxX1cxX17xX3xX5xX39xX1cxX1xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX46xX7exXdxX3xX46xX82xX3xX1fxX85xX3xX2dxX1xX89xX6xX3xX1cxX1xX39xX77xX3xX2dxX1xXdxX3xX42xXdxX97xX1cxX3xX42xX9bxX66xX4xX3xX9fxXa0xXexX3xX7xXa4xX1cxX17xX77xX3xXexX2fxXdxX3xX7xX26xXafxXexX3xXb2xXb3xX26xX3xX46xXb7xX3xX42xXbaxX3xX42xXbdxX4xX3xX4xXc1xX6xX3xX46xX66xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX82xX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX4xXd5xX1cxX3xXexXd9xX63xX1cxX17xX3xXexXc1xX3xX1cxXe2xX6xXe4xX3xXcxXd9xXe8xX1cxX3xX9fxX39xX1cxX3xXefxX1cxX3xX5xX39xX3xX1fxX7exXexX3xX5xXa4xX3xXexX1xX9bxX3xX4xXd5xX1cxX3xX1xX63xX10xX1cxX3xX1cxX9bxX20xX4xX3xX1fxX10fxXexX3xX4xXc1xX6xX3xX46xX66xXe4xX3xXcxX1xX239xX15xX3xXexXd9xXa4xX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX5xXd5xX1cxX17xX3xX10xX1fxX77xX3xX10xX1fxX3xX4xX54axX1cxX17xX3xX42xX82xX3xX4xX43xX3xX17xX10fxX1cxX17xX3xXexXdxX25bxXexX3xX2dxXdxX97xX1fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXe8xX26xX3xX42xX25xX3xX4xX239xX1cxX17xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX850xX4xX3xX1xXdxX97xX1cxX3xX9bxX20xX4xX3xX1fxXaf4xX77xX3xX1cxX1xX9bxX1cxX17xX3xX2dxX25bxX3xX1xX63xXbdxX4xX1xX3xX42xX89xX3xX5xX39xX3xX5fxX39xXdxX3xX5xX14xX26xX77xX3xX4xXd5xX1cxX3xX1xXdxX97xX1cxX3xXexXbdxXdxX77xX3xX10xX1fxX3xX4xX252xX1cxX3xXexX2fxXdxX3xX5xX39xX3xX4xX252xX1cxX3xXexXb7xX1cxX1xX3xX4xX35xX1fxX3xX46xX66xX3xX4xX1xXbaxX1cxX17xX77xX3xX4xX252xX1cxX3xX4xX89xX3xX1fxX7exXexX3xX42xX763xX6xX3xX4xX63xX1cxX3xX42xX25xX3xXexX53bxX3xX3cxX1fxX3xX42xX9bxX66xX4xX3xX1xX63xX39xX1cxX3xXexX1xXdxX97xX1cxXe4xX3xe55axX1fxX3xX9fxX35xX63xX3xX10xX1fxX3xX42xX82xX3xX5xX39xX1fxX3xX17xXdxX3cxX15xX3xXc1xX15xX3xX41bxX26xX15xX2axX1cxX77xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX89xX3xXexX1xX25xX3xXd9xX2f2xXexX3xXexXdxX2axX1cxX3xX85xX3xX7xX53bxX3xXexXdxX25bxXexX3xX2dxXdxX97xX1fxX3xX42xX763xX1cxX17xX3xXexXe8xX1cxX3xX10xX1fxX3xX9fxX3cxXexX3xX4xX763xX3xX2dxX1xXdxX3xX1cxX39xX63xXe4xX3xX128xXd5xX1cxX3xX9fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2fxXdxX3xX1cxXe8xX1cxX3xX4xX1xX63xX3xX10xX1fxX3xX1fxX7exXexX3xX2dxX1xX63xX35xX1cxX17xX3xX5xX3adxX1cxX17xX3xX42xX25xX3xX10xX1fxX3xX1cxX17xX1xX10xX3xX5xXbdxXdxX3xX1cxX1xX2ccxXbxX3xX42xXa0xXbxX3xX4xXc1xX6xX3xXexXd9xXa4xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX1fxXb7xX1cxX1xfc3dxXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX63xX5fxX15xXaxX12xbd55xXdxX19xX3xXexX2fxXdxX3xX42xX82xX3xX1xXdxX25xX26xX77xX3xX42xX43xXdxX3xX46xX20xXdxX3xX10xX1fxX77xX3xXexXdxX2axX1cxX3xX2dxX1xX2fxX1cxX17xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX5xX39xX3xXexX3cxXexX3xX4xX35xXe4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafddxX63xX26xXd9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX275xX1cxX3xXcxXd9xX3d6xX4dxX0xXdxX12xXcxXdxX2axX1cxX3xd1c8xX1xX63xX1cxX17xX0xX4dxXdxX12xX0xX4dxXbxX12