Genesis G70 giá 1,7 tỷ đồng - xe sang Hàn Quốc thách thức Mercedes C-Class
Xe trang bị động cơ tăng áp 2 lít, thiết kế theo xu hướng thể thao và nhiều công nghệ an toàn như 9 túi khí.
524cx71ecx5c61x7fdaxbedcx8c37x9fdbx547bx901bx66cdxb859x75e2xc613x8819xad1cx566cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd527x8e9ex6b2exXexX0xcbd8xXaxX17xX18xX19xXexX0x8b8fxcc8bxX19x8dddxXexX0xXaxbab7xX9xb8e6xXdxX18x89aaxX2fxd5e9x6839x5323xX5xd26bxXbxXdxX17xX32xXex9b50xX17xa0f5xX17xX2fxX35xX2fxX9xX3bxbb89x6ef2xX9x927cxX35x8f05xX9xX2axb30fxX44xX9xXbx7930xX9x883dx9e2fxX3dxX47xX9x7110xX9xa1daxX17xX9xX2fxX18xX3dxX47xX9xc4c0xb50dxX3dxX9x702cxce9bx9dc1xX2cxX9xXbxXaxX49xX2cxXaxX9xXbxXaxbe11xX2cxX9x7145xX17x6f76xX2cxX17xX19xX17xX2fxX9xX4xX57xX4xXdxX18xX2fxX2fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX17xX18xX19xX32xXexd0cdxX17xX9xXbxX77xX18xX3dxX47xX9xX23x5fa2xX9xX52xce21xX3dxX47xX9xX2cx953bxX9xXbx6199xX3dxX47xX9xX49xX33xX9x802dxX9xXdx569dxXbxX4cxX9xXbxXaxX35x8d86xXbxX9x91a0xXc1xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX59xX66xX9xXax5ee5x78ecxX3dxX47xX9xXbxXax98a9xX9xXbxXaxX18xX24xX9x847dxX62xX9xX3dxXaxX35x5d3exX66xX9xX2cxa77axX3dxX47xX9xX3dxX47xXaxd7aaxX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX62xX3dxX9xX3dxXaxXd0xX9xb2b7xX9xXbx6722xX35xX9xXc4xXaxXbax9089xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6363xX24xX19xX26xX32xXex6b38xX18xX66xX9xXc4xXaxX24x8b1cxX3dxX47xX9x780bxX9xXbxXaxX49xX3dxX47xX9xX77xX18xX9xXcx6b50xXbxX9xXbx741fxX35xX9xX61xX62xX3dxX9xX65xX66xX67xX2cxX4cxX9xX3bxX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX3bxX44xX45xX9xX52xabf1xX9xX2cx83a4xX9xXcx93e8xXbxX9xXbxX137xX35xX9x9194xX35xXefxXbxX9x6aafxX18xXcxX106xX9x5af7xb479xX26xX9xXcxXd1xX35xX9xXdxX62xX9xX2cxXaxX35xXc1xX2cxX9xXbxXaxX72xX9xXb7xX9xX2cx78e9xX18xX9xX19x5f5exX3dxX47xX9xX59xX17xX9xX3dxX62xX26xX9xX59xX66x671cxXbxX9xXaxX35xXefxX3dxX9xXbxX137xX35xX9xX61xX62xX9xX163xXa8xX35xX106xX9xX3bxX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX3bxX44xX45xX9xXbxXaxae5axX18xX9xXaxXd0x72ebxX3dxX47xX9xX33xXaxX24xX3dxX47xX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xXbxXaxX35xXc1xXbxX9xXc4xXc1xX9xX2cxX180xX18xX9xX52xX62xX3dxX9xX18xX3dxXaxX9xX3bxXfdxX45xX9xXdexX62xX9xXaxXd0xXd1xX3dxX47xX9xX52xXc1xX3dxX9xXc4xXaxX49xX2cxXaxX9xXaxX62xX3dxX47xX9xXbxX77x8468xX106xX9xX5xX137xX35xX9xX15exX35xXefxXbxX9xX163xX18xXcxX4cxX9xX59xX17xX9xX2cxX137xX3dxXaxX9xXbxX77xX18xX3dxXaxX9xX2cx7f66xX3dxX47xX9xX75xX17xX77xX2cxX17xX19xX17xX2fxX9xX4xX57xX4xXdxX18xX2fxX2fxX4cxX9xX116xX75x5491xX9xX2fxX17xX77xX35xX17xX9x68b0xX9xXaxX18xX26xX9xb153xX66xX19xX35xX9xX240xX127xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX77xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x67f8xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXdexX3dxX1cxX3dxX17xb3d8xX2fxX1cxX2ax8049xX2ax6703xX1cxX2axX45xXb7xX19xX2axX45xXfdxX23axXb7xX45x7854xXbxX23axX44xX285xXb7xXdxX45xX106x75a3xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX26bxX23xXdxX24xX2cxXc4xb83cxXcxX18xX77xX47xX35xX3dxX57xXdxX17xc1c5xXbxX26bxX18xX66xXbxX24xX2b3xXcxX18xX77xX47xX35xX3dxX57xX77xX35xX47xXaxXbxX26bxX18xX66xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX47xX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX47xX44xX45xX9xX47xX35xX18xX9xX2axX9xX44xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX3dxX47xX9xX59xX17xX9xX2fxX18xX3dxX47xX9xXaxX18xX3dxX9x892cxX66xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXcxX17xX77xX2cxX17xX19xX17xX2fxX9xX2cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX44xX45xX9xXcxX18xX3dxX47xX9xX3dxXax8a22xX3dxX47xX9xX52xXd0xa242xX3dxX47xX9xX3dx6f38xXbxX9xXbxXaxX35xXc1xXbxX9xXc4xXc1xX9xXc4xXaxX49xX9xXbxXaxXd7xX9xXbxXaxX18xX24xX106xX9xX7xXaxb301xX3dxX9xX52xX370xX66xX9xX59xX17xX9xX3dx7b1axX35xX9xX23xd2f9xXbxX9xXdexXd1xX35xX9xXdxXd0xXd1xX35xX9xXbxX123xX3dxX9xX3dxXaxX35xXefxXbxX9xX52xX157xX2cxX9xXbxX77xXd0xX3dxX47xX9xXbxX77xa69bxX3dxX9xX59xX17xX9xX3bxX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX4cxX9xXaxX67xX2cxX9xX47xX35xX154xX9xXdexX62xX9xX2cxX123xX3dxX9xXbxX77xXd0xXd1xX2cxX9xX47xX154xX2cxX9xX2cxX137xX3dxXaxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX75xa7a4xX66xX9xX2fxX17xX19xX18xX3dxX9xXaxX137xX3dxX47xX9xX2fxX18xX3dxX47xX9xX2cxX180xX18xX9xX61xX26xX66xX3dxX19xX18xX35xX9xX2cxX154xX9xXc4xXbaxX2cxXaxX9xXbxXaxXd0xXd1xX2cxX9xX19xX62xX35xX4cxX9xX77xXa8xX3dxX47xX4cxX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX370xX3dxX9xXdxXd0xa3faxXbxX9xX127xX106xX285xX283xX291xX9xX59xX9xX2axX106xX283xX291xX45xX9xX59xX9xX2axX106xX127xX45xX45xX9xXcxXcxX106xX9xX5xX77x6da8xX2cxX9xX2cxXadxX9xX2fxX1b8xX9xX1b8xX9xXcxX72xX2cxX9xXb7xX106xX283xX23axX291xX9xXcxXcxX106xX9xX7xXaxX35xX3a1xX3dxX9xX23xX123xX3dxX9xXbxX77xXd0xX3dxX47xX9xX23xX62xX26xX9xXbxX137xX35xX9xX61xX62xX9xX163xXa8xX35xX9xXbxX77xX18xX3dxX47xX9xX23xXa5xX9xXdxX18xX57xb840xXb0xX3dxX47xX9xXc4xXbaxX2cxXaxX9xXbxXaxXd0xXd1xX2cxX9xX2axX283xX9xX35xX3dxX2cxXaxX106xX9xX4xX445xXcxX9xX67xX3dxX47xX9xX59xX123xX9xXc4xX354xX33xX9xX52xX157xXbxX9xXdxXefxX2cxXaxX9xX33xXaxX123xX35xX9xX33xXaxXbaxX18xX9xX52xX66xXe8xX35xX9xX59xX17xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX163xXa8xX35xX9xXbxXaxX191xXbxX9xX2cxX180xX18xX9xX3bxX44xX45xX9xXbxXaxX35xXc1xXbxX9xXc4xXc1xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXd0xXd1xX3dxX47xX9xX2fxX18xX3dxX47xX9xXbxX77x86e3xX3dxX47xX106xX9xX4xX18xX23xX35xX3dxX9xX23xX50dxX2cxX9xX19xX18xX9xX3dxXaxX35xXe4xX66xX9xXdexXa5xX9xXbxX77xXbaxX9xX3dxXaxXd0xX9xX47xXaxXc1xX4cxX9xXdexXe8xX57xXdxXb0xX3dxX47xX9xXaxX18xX26xX9xXbxX49xX33xX57xXdxXe8xX106xX9xX15exXe8xX57xXdxXb0xX3dxX47xX9xX23axX9xX2cxXaxX191xX66xX9xXbxXbaxX2cxXaxX9xXaxX426xX33xX9xX3dxXaxX35xXe4xX66xX9xX33xXaxXbaxXcxX9xX2cxXaxX72xX2cxX9xX3dxXb0xX3dxX47xX9xXdexX62xX9xX2cxX154xX9xXdxX3e4xX26xX9xX2cxXaxX66xX26xXd7xX3dxX9xX2fxX67xX9xX33xXaxXbaxX18xX9xX2fxX18xX66xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX77xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX26bxX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXdexX3dxX1cxX3dxX17xX27fxX2fxX1cxX2axX283xX2axX285xX1cxX2axX45xXb7xX19xX2axX45xXfdxX23axXb7xX45xX291xXbxXfdxX45xX283xXdxX2axX106xX29axX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX26bxX23xXdxX24xX2cxXc4xX2b3xXcxX18xX77xX47xX35xX3dxX57xXdxX17xX2bdxXbxX26bxX18xX66xXbxX24xX2b3xXcxX18xX77xX47xX35xX3dxX57xX77xX35xX47xXaxXbxX26bxX18xX66xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX47xX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX47xX44xX45xX9xX47xX35xX18xX9xX2axX9xX44xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX3dxX47xX9xX59xX17xX9xX2fxX18xX3dxX47xX9xXaxX18xX3dxX9xX305xX66xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXcxX17xX77xX2cxX17xX19xX17xX2fxX9xX2cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaxXc1xX9xXdxX49xX35xX9xX2cxX154xX9xXbxXaxXd7xX9xX2cxXax94a3xX3dxXaxX9xX52xX35xXefxX3dxX9xX2axX285xX9xXaxXd0xXd1xX3dxX47xX4cxX9xX3dxXaxXd1xX9xXb7xX9xXdexXa5xX9xXbxX77xXbaxX4cxX9xXbxXbaxX2cxXaxX9xXaxX426xX33xX9xX2fxXd0xX1b8xX35xX9xXdexX62xX9xXbxXaxXe8xX3dxX47xX9xX47xX35xX154xX106xX9xX4xXaxXbaxX3dxXaxX9xX47xX35xX349xX18xX9xXbxX49xX33xX57xXdxXe8xX9xXbxX77xX18xX3dxX47xX9xX23xXa5xX9xXcxX62xX3dxX9xXaxd7d5xX3dxXaxX9xX2cxX123xXcxX9xX72xX3dxX47xX9xXc4xXbaxX2cxXaxX9xXbxXaxXd0xXd1xX2cxX9xX283xX9xX35xX3dxX2cxXaxX106xX9xX61xXefxX9xXbxXaxX67xX3dxX47xX9xXbxXaxXe8xX3dxX47xX9xXbxX35xX3dxX9xX47xX35xX123xX35xX9xXbxX77xXbaxX9xX47xX53xXcxX9xX2cxX49xX2cxX9xXc4xXc1xXbxX9xX3dxX67xX35xX9xX2cxXadxX9xX23xX123xX3dxX4cxX9xXbxXd0xXadxX3dxX47xX9xXbxXaxXbaxX2cxXaxX9xX240xX33xX33xXdxX17xX9xX4xX18xX77xX33xXdxX18xX26xX9xXdexX62xX9xX240xX3dxX19xX77xX24xX35xX19xX9xX240xX66xXbxX24xX106xX9xX61xXefxX9xXbxXaxX67xX3dxX47xX9xX169xXcxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX2axX291xX9xXdxX24xX18xX9x8d97xX17xX59xX35xX2cxX24xX3dxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX3bxX44xX45xX9xXbxX77xX18xX3dxX47xX9xX23xXa5xX9xXfdxX9xXbxX100xX35xX9xXc4xXaxXbaxX4cxX9xXaxXefxX9xXbxXaxX67xX3dxX47xX9xX2cxX123xX3dxXaxX9xX23xX49xX24xX9xX52xX35xXd7xXcxX9xXcxX21axX4cxX9xX47xX154xX35xX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX62xX3dxX9xX2cxXaxX180xX9xX52xXa8xX3dxX47xX9xX3bxX17xX3dxX17xX2fxX35xX2fxX9xX240xX2cxXbxX35xXdexX17xX9xX11cxX18xX2bdxX17xXbxX26xX9xX4xX24xX3dxXbxX77xX24xXdxX4cxX9xXaxa864xX9xXbxX77xX426xX9xX47xX35xX349xX9xXdxX62xX3dxX9xX52xXd0xX34fxX3dxX47xX4cxX9xX2cxX18xXcxX17xX77xX18xX9xX305xX66xX18xX3dxX9xX2fxX49xXbxX9xX305xX66xX18xX3dxXaxX9xX59xX17xX9xXdexX62xX9xXcxXa8xXbxX9xX2fxX67xX9xXbxXbaxX3dxXaxX9xX3dxXb0xX3dxX47xX9xXc4xXaxX49xX2cxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX3a1xX3dxX9xX23xX123xX3dxX9xX23xX49xX3dxX9xXbxX137xX35xX9xX15exX35xXefxXbxX9xX163xX18xXcxX9xXbxX77xX18xX3dxX47xX9xX23xXa5xX9xX52xXa8xX3dxX47xX9xX2cxXadxX9xXbxXb0xX3dxX47xX9xX49xX33xX9xX3bxX19xX35xX9xXb7xX106xX45xX4cxX9xX2cxXe8xX3dxX47xX9xX2fxX66xX191xXbxX9xXb7xX291xXb7xX9xXcxX151xX9xXdx5c9axX2cxX9xXbxX137xX35xX9xX285xX106xXb7xX45xX45xX9xXdexX184xX3dxX47xX1cxX33xXaxX100xXbxX9xXdexX62xX9xXcxXe8xX57xXcxX17xX3dxX9xX59xX24xX133xX3dxX9xX2cxX8c5xX2cxX9xX52xX137xX35xX9xX23axX291xX23axX9xX163xXcxX9xXbxX137xX35xX9xX127xX106xX45xX45xX45xX9xXdexX184xX3dxX47xX1cxX33xXaxX100xXbxX4cxX9xXaxXa8xX33xX9xX2fxX67xX9xXbxX8c5xX9xX52xXa8xX3dxX47xX9xX283xX9xX2cxX191xX33xX4cxX9xX19xX3e4xX3dxX9xX52xXa8xX3dxX47xX9xX2cxX370xX66xX9xX2fxX18xX66xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX116xX24xX19xX26xX32xXexX75xX72xX2cxX9xX47xX35xX49xX9xX2axX4cxX44xX9xXbxX50xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxXadxX3dxX9xXc4xXaxX49xX9xX3dxXaxX35xXe4xX66xX9xX2fxX24xX9xXdexXd1xX35xX9xX2cxX49xX2cxX9xX52xX67xX35xX9xXbxXaxX180xX9xX168xX72xX2cxX4cxX9xX3bxX44xX45xX9xX2cxX370xX3dxX9xX3dxXaxX35xXe4xX66xX9xXbxXaxX34fxX35xX9xX47xX35xX18xX3dxX9xX52xXd7xX9xXbxXaxX66xX26xXc1xXbxX9xX33xXaxX445xX2cxX9xXc4xXaxX49xX2cxXaxX106xX9xX9bxX17xX9xXdexX3e4xX3dxX9xX2cxXaxXd0xX18xX9xX33xXaxX123xX35xX9xXdxX62xX9xX2cxX49xX35xX9xXbxX3a1xX3dxX9xX2cxXaxXbaxX3dxXaxX9xXbxXaxX72xX2cxX9xXbxX77xX24xX3dxX47xX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXcxX445xX2cxX9xX2fxX123xX3dxX9xX33xXaxb7edxXcxX9xX2cxX180xX18xX9xX61xX26xX66xX3dxX19xX18xX35xX9xX5xXaxX62xX3dxXaxX9xX4xXe8xX3dxX47xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11cxX24xX66xX77xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX15exX3dxX8xX59xX33xX77xX17xX2fxX2fxX106xX3dxX17xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe