Hành trình đưa nem chua Hà Tĩnh vào siêu thị Co.opmart
(Baohatinh.vn) - 16 năm say sưa với nghề, chị Lê Thị Bình ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tạm hài lòng khi thương hiệu nem chua Ý Bình đã được “phủ sóng” toàn quốc. Nem chua Ý Bình cũng đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hà Tĩnh và lên kệ siêu thị Co.opmart.
13c6x232ex64a3x3eb2x3a4dx60b2x2c5cx39cbx89fdxX7x6200x2197x3f30x3568x9492x56e5xX5x70c9xXaxX3xX7xXex2ee7xX5xX10xX9xXaxXexX10x91f5xXex50f3xX6xX5xXdx7fe3x8185x7729xX3xX5xX10x2e19xXex59f3xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10x8569xXax5acdx2597x39b5xX23xX1xX3xXexX39x97f5xX23xX1xX3x9206x81afxX6xX3xX23xX10x1998xX3xX4xX1x75baxX6xX3xX3cxX3dxX3xXcx715cxX23xX1xX3x5836xX3dx47bdxX3xX7xXdx8ff4xX51xX3xXexX1xa182xX3x51bfxX5ex6c5exX5exXbxX4dxX6xX39xXexX0x341exX1xX2xX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x1708xXaxX3bxX2x1ba6xX3xX23xa172xX4dxX3xX7xX6xX15xX3xX7xX48xX6xX3xX5cx4897xXdxX3xX23xX22xX1x8162x7536xX3xX4xX1xX67xX3x34b6xX62xX3xXcxX1xX67xX3x63b6xX43xX23xX1xX3x562fxX3xXexX1xX67xX3xXexX39x615axX23xX3x3dfcxX1x3602xX3xX69xX1x76a0xX51xX9fxX3xX3cxX48x94e1xX23xX22xX3x4252xXc8xX23xX3x7022xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1x63bbxX3xXex9fb2xX4dxX3xX1xX3dxXdxX3xX5x9f37xX23xX22xX3x6967xX1xXdxX3xXexX1xX48xXc8xX23xX22xX3xX1xXdx7098xX51xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3x667cxX3xXacxX43xX23xX1xX3xX47x2f3fxX3xX47xX48x96c9xX4xX3x965bxXbxX1x35a8xX3xX7x5c18xX23xX22x1d51xX3xXexX5exX3dxX23xX3x5ce5xX51xXbexX4xX6bxX3x706axX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX4x3de2xX23xX22xX3xX47xX108xX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX4x1ff8xX23xX22xX3xX23xX1x4f85xX23xX3xX7x9d01xX23xX3xXbxX1x863exX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3x914axXdx4df9xX51xX3xX4xX112xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX3xX5xX62xX23xX3xXe7xXf4xX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xX3xXbxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax3726xXdxX85xXexX1xX24xX3xX89xX2x371axXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x3ce6xX2x863fxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX6bxX170xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX6bxX5cxX23xX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2x5a17x853bxX1fcxX73xX2xX209xX20bxX85xX2xX2xX233xX1fcxX232xX209xX233xXexX209x5be6x99abxX2xX5xX243xX1exX2xX6bx46a8xXbxX22x4b98xX39xX9xX89xX232xX233xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bx31a6xX51xX15xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX4xX1x3d6exX3xX170xXdxX2d5xX23xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX5xX51xX143xX23xX3xX47xX14dxX4dxX3xX170xX14dxX5exX3xX5cxXf4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX5exX3dxX23xX3xXexX1x67bdxX4xX3xXbxX1xX152xX4dxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxX10fxXcxX39xX48xX98xX4xX3xX47xXc2xX15xX9fxX3xX4dx87a5xX3xXexX143xXdxX3xXexX1xX48x5431xX23xX22xX3xXex60edxX3xX4dxX152xX23xX3xX5xX3dxX4dxX3xX23xX1x9aadxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX2d5xX4xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX39xX51xX15xX9exX23xX3xXexX1xXbexX23xX22xX3xX47xX172xX3xX22xXdxX6xX3xX47xX43xX23xX1xX3xXexX1xX48xXb1xX23xX22xX3xXexX1x781cxX4xX6bxX3xXa5xX98xX23xX3xX5xX62xX23xX9fxX3xXexX143xXdxX3xX5xX51xX143xX23xX3xX23xX1xX98xX3xX5cxX9exX3xX4dxX115xX23xX3xX8cxX23xX3xX85xXc2xX23xX3xX22xXdxX108xX3xX4dxX3dxX3xX47x75edxX4xX3xX47x6d8exX5exX3xX4xX112xX6xX3xX4dxX370xX6bxX3x4a9dx862exXdxX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX170xXdxX2d5xXexX3xXexX30bxX3xX170xX6xX5exX3xX22xXdxX379xX3xXexX39xX5exX23xX22xX3xXexX143xXdxX3xX1xX43xX23xX1xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX7xX51xX15xX3xX23xX22xX1xX58xX3xXbxX1xX14dxXdxX3xXe7xX2d5xX3xXexa0aaxX4xX3xX4dxX370xX9fxX3xX4xX1xX2d5xX3xX170xXdxX2d5xX23xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX47x9642xX4xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX43fxX4xX3xX5cxX43fxX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX23xX22xX48xX379xXdxX6bxX3xXacx992axX3xX11fxX51xX15xX2d5xXexX3xX22xXdxX6xX3xXexX39xX51xX15xX9exX23xX3xX4x2c9axX23xX22xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xXe7xX1xX8cxX23xX3xX22xX115xXdxX3xX39xX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3cxX115xX6xX3xX39xX3ffxXdxX3xX5cxX3dxX5exX3xXacxX43xX23xX1xX3x4bbfxX67xX23xX1xX3xX1x7e6dxX4xX3xX23xX22xX1xX9exX3xX47xX108xX3xXexXdbxX5exX3xX23xX9exX23xX3xXexX14dxX23xX22xX3xX47xX172xX3xXexX143xXdxX3xX7xX3f3xX23xX22xX3xXexXdbxX5exX3xX23xX62xX23xX3xX243xX3xX4dxX115xX23xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX47xX3efxX4xX3xX47xX3f3xX5exX3xX4xX112xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xXd0xX23xX10xX4dxX3xXe7xX370xXbxX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xXexX39x4ffdxX23xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX6xX51xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX170xX51xX23xX22xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xXc2xX15xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX11fxX51xX14dxX3xX5cxX3dxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xXdxX62xX23xXd8xX6bxX3x739fx579fxXdxX3xX5xX5exXdbxXdxX3xX4xX115xX3xX11fxX51xX15xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX7xX14dxX23xX3xX1cxX51xXb9xXexX3xX39xXdxX62xX23xX22xX9fxX3xX1xX43xX23xX1xX3xXexX1xX3bfxX4xX9fxX3xX4dxX3dxX51xX3xX7x4c8dxX4xX3xX5cxX3dxX3xX1xX48xXc8xX23xX22xX3xX5cxX67xX3xX47xX45fxX4xX3xXexX39xX48xX23xX22xX3xXe7xX1xX115xX3xX4xX48x4db4xX23xX22xX6bxX3xX69xX1x8892xX23xX22xX3xXexX143xXdxX3xXexX51xXc2xX23xX3xXexX1xX112xX3xXaxX244xX3xXe7xX1xX143xX23xX22xXaxX3xXd0xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX4xX1xXb9xXexX3xX170xX14dxX5exX3xX11fxX51xX14dxX23xX9fxX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX1xX3dxX23xX3xXexX1xX10xX9fxX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX4xX1xXb9xXexX3xXexXdbxX5exX3xX5cxX67xX3xX1exX3xXexXdbxX5exX3xX4dxX3dxX51xXd8xX3xX23xX62xX23xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX7xX6xX51xX3xX4xX1xX2d5xX3xX170xXdxX2d5xX23xX3xXbxX1xX14dxXdxX3xX170xX14dxX5exX3xX11fxX51xX14dxX23xX3xX5xXdbxX23xX1xX3xX47xX172xX3xXexXdbxX5exX3xX47xX3efxX3xX22xXdxXe3xX23xX3xX85xX6xXdxX3xX47xX5baxX23xX22xX3xX5cxX67xXaxX3x688fxX3xX4xX1xX112xX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX1exX3xXa5xX62xX3xXcxX1xX67xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX7xX6xX15xX3xX7xX48xX6xX3xXe7xX172xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xX3xXbxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX85xXexX1xX24xX3xX89xX2xX1fcxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX209xX2xX20bxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX6bxX170xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX6bxX5cxX23xX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX232xX233xX1fcxX73xX2xX209xX20bxX85xX2xX2xX233xX1fcxX232xX1fcxX243xXexX244xX89x51baxX244xX5xX73bxX1exX233xX6bxX24bxXbxX22xX24exX39xX9xX243xX243xX73bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX69xXc8xX3xX7xXb1xX3xX47xX527xX51xX3xXexX48xX3xX4dxX3f3xX15xX3xX1xX5baxXexX3xX4xX1xXc2xX23xX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX47xX172xX3xX170xX14dxX5exX3xX11fxX51xX14dxX23xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX9fxX3xX47xX14dxX4dxX3xX170xX14dxX5exX3xX7xX3bfxX4xX3xXe7xX1x5297xX10xX3xX23xX22xX48xX379xXdxX3xXexXdxX62xX51xX3xX85xX490xX23xX22xX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxXacxX6xX23xX3xX47xX527xX51xX9fxX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX7xX14dxX23xX3xX1cxX51xXb9xXexX3xX23xX10xX4dxX3xXexX1xX112xX3xX4xX143xX23xX22xX9fxX3xX4dxX55fxXdxX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX4xX1xX37exX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX233xX20bxX20bxX3xX4xX1xXdxX2d5xX4xX6bxX3xXcxX1xX67xX3xXexX39xX48xX379xX23xX22xX3xX85xX527xX23xX3xX39xX3efxX23xX22xX3xX4dxXb1xX3xX4xX136xX23xX22xX3xX5xX3dxX3xX5xX5baxX4xX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX11fxX51xX15xX2d5xXexX3xX47xX67xX23xX1xX3xX47xX527xX51xX3xXexX48xX3xX7xX3f3xX23xX22xX3xX4xX1xX2d5xX3xX4dxX3f3xX15xX3xX7xX14dxX23xX3xX1cxX51xXb9xXexX3xX23xX10xX4dxX9fxX3xX4dxX55fxXdxX3xX23xX22xX3dxX15xX3xXex6049xX3xX233xX6bxX20bxX20bxX20bxX3xX660xX3xX1fcxX6bxX20bxX20bxX20bxX3xX4xX1xXdxX2d5xX4xX6bxX3xX125xX22xX5exX3dxXdxX3xX39xX6xX9fxX3xX4xXe3xX23xX3xX47xX527xX51xX3xXexX48xX3xX4dxX3f3xX15xX3xX1xX5baxXexX3xX4xX1xXc2xX23xX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX47xX172xX3xX170xX14dxX5exX3xX11fxX51xX14dxX23xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX6xX23xX3xXexX5exX3dxX23xX9fxX3xX22xXdxX38axX3xX23xX22xX51xX15xX62xX23xX3xX4dxX3dxX51xX3xX7xX594xX4xX9fxX3xX1xX48xXc8xX23xX22xX3xX5cxX67xX3xX5cxX3dxX3xX23xX22xX8cxX23xX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX4xX1xX5exX3xX5cxXdxX3xXe7xX1xX51xX152xX23xX3xX1cxXc2xX4dxX3xX23xX1xX149xXbxX9fxX3xX47xX14dxX4dxX3xX170xX14dxX5exX3xX7xX3bfxX4xX3xXe7xX1xX804xX10xX3xX23xX22xX48xX379xXdxX3xXexXdxX62xX51xX3xX85xX490xX23xX22xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxXaxXcxXdbxX5exX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xXexX1xXc8xX4dxX3xX23xX22xX5exX23xX3xXexX1xX143xXdxX3xX4xX1xX48xX6xX3xX47xX112xX3xX4dxX3dxX3xXbxX1xX14dxXdxX3xX4dxX6xX23xX22xX3xX4dxX115xX23xX3xX8cxX23xX3xX47xX115xX3xXexX98xXdxX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX23xX22xX48xX379xXdxX6bxX3xXcxXb9xXexX3xX23xX1xXdxX62xX23xX9fxX3xX47xX172xX3xX4xX1xXdxX2d5xX4dxX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX5xXe3xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX112xX6xX3xXexX1xX67xX3xXexX39xX48xX379xX23xX22xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1xXb9xXexX3xX5xX48xX10cxX23xX22xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX5xX3dxX3xX47xXdxX9exX51xX3xX11fxX51xX15xX2d5xXexX3xX47xX67xX23xX1xX6bxX3xX69xX1xX5baxX23xX22xX3xXexX143xXdxX3xX47xX108xX3xX4dxXb9xXexX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX4xX143xX23xX22xX3xX7xX3bfxX4xX3xX47xX172xX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX4xXc8xX3xX11fxX51xX6xX23xX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX23xX8cxX23xX22xX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX1xX149xX23xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX47xX14dxX4dxX3xX170xX14dxX5exX3xX5cxXf4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX5exX3dxX23xX3xXexX1xX30bxX4xX3xXbxX1xX152xX4dxX6bxX3xX125xX2d5xX51xX3xXe7xX1xX143xX23xX22xX3xX4xX115xX3xXe7xX1xX3f3xXexX3xXe7xX1xX6xX5exX3xX1cxXc2xX15xX3xX85xX30bxX23xX22xX3xXexX1xX48xXc8xX23xX22xX3xX1xXdxXf4xX51xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX7xXdbxX4xX1xX3xXexX1xX43xX3xX4xX115xX3xXexX1xX172xX3xX4xX1xX5baxX23xX22xX3xXexX143xXdxX3xX47xX108xX3xX170xX804xX3xX4xX51xX3efxX4xX6bxX3xX3cxXdxXf4xX23xX3xX4xX3bfxX3xX47xX67xX23xX1xX3xXe7x249exX3xX1xX3dxX23xX22xX3xXexX1xX3f3xX23xX22xX9fxX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX5xXdbxXdxX3xX22x4a4cxXdxX3xX4dx9b20xX51xX3xX47xXdxX3xX1cx268fxXexX3xX23xX22xX1xXdxXf4xX4dxX3xX5cxX3dxX3xXe7xXdxX172xX4dxX3xX47xX67xX23xX1xX3xX4xX1xXb9xXexX3xX5xX48xX10cxX23xX22xXaxX3xX1exX3xX4xX1xX67xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX4xX1xX5exX3xX170xXdxX2d5xXexX3xXexX1xX62xX4dxX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xX3xXbxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX23xXexX10xX39xX3xX85xXexX1xX51xX4dxX170xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX85xXexX1xX24xX3xX89xX2xX1fcxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX209xX2xX20bxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX6bxX170xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX6bxX5cxX23xX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX232xX233xX1fcxX73xX2xX209xX20bxX85xX2xX2xX233xX1fcxX73bxX244xX73bxXexX243xX243xX233xX1fcxX5xX232xX1exX244xX6bxX24bxXbxX22xX24exX39xX9xX73bxX232xX73bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX125xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX243xX3xX4dxX115xX23xX3xX5cxX98xXdxX3xX5cxX67xX3xXexX1xXc8xX4dxX3xX23xX22xX5exX23xX3xX47xX45fxX4xX3xXexX39xX48xX23xX22xX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxXbcxX1xX3f3xXexX3xXexX39xXdxX172xX23xX3xX170xX9exX23xX3xX5cxX38axX23xX22xX9fxX3xX4dxXb1xX3xX39xX3efxX23xX22xX3xXexX1xX67xX3xXexX39xX48xX379xX23xX22xX3xX5xX3dxX3xX4xX1xXdxX2d5xX23xX3xX5xX48xX10cxX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1xXbexXexX9fxX3xX85xX5exX3xX47xX115xX9fxX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xXexX47cxX4xX1xX3xX4xX30bxX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX22xXdxX6xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX43fxX4xX3xX1xX3efxXdxX3xX4xX1xX10cxX3xX4dxX55fxXdxX3xX23xX8cxX4dxX6bxX3x8eccxX594xX23xX3xX5cxX98xXdxX3xX47xX115xX3xX5xX3dxX3xX4dxXb1xX3xX39xX3efxX23xX22xX3xXe7xX62xX23xX1xX3xX170xX3f3xX23xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX5exX23xX5xXdxX23xX10xX3xX47xX172xX3xXexXdbxX5exX3xX7xX3bfxX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexX804xX6xX3xXexX39xX5exX23xX22xX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX1xXdxXf4xX51xX9fxX3xX11fxX51xX14dxX23xX22xX3xX170xX3f3xX6bxX3xX69xX3bfxX3xXexX1xX2d5xX9fxX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX4xX115xX3xXexX1xX62xX4dxX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX170xXdbxX23xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xXexXdxX9exX4dxX3xX23xX8cxX23xX22xX3xX5cxX3dxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX47xX108xX3xXaxXbxX1xX112xX3xX7xX115xX23xX22xXaxX3xXexX5exX3dxX23xX3xX11fxX51xXbexX4xX9fxX3xX23xX1xXb9xXexX3xX5xX3dxX3xXb1xX3xX125xX22xX1xXf4xX3x401exX23xX9fxX3xX3cxX3dxX3xX125xX3efxXdxX9fxX3xX69xX6xX5exX3xXacx3475xX23xX22x70eaxX3xX55exX55fxXdxX3xX23xX8cxX4dxX9fxX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX1cxX51xXb9xXexX3xX5xX48xX10cxX23xX22xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX5xX98xX23xX9fxX3xX85xX5exX6xX23xX1xX3xXexX1xX51xX3xX47xXdbxXexX3xXexX39xX62xX23xX3xX2xX9fxX233xX3xXex824cxX3xX47xX3ffxX23xX22xX9fxX3xX5xX10cxXdxX3xX23xX1xX51xX149xX23xX3xXexX39xX62xX23xX3xX209xX20bxX20bxX3xXexX39xXdxXf4xX51xX3xX47xX3ffxX23xX22xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxX4c2xX45fxX4xX3xX170xXdxXf4xXexX9fxX3xX5cxX48xX10cxXexX3xX11fxX51xX6xX3xX4xX3f3xX4xX3xX11fxX51xX15xX3xX47xX67xX23xX1xX3xXe7xX1xX594xXexX3xXe7xX1xX10xX3xX5cxX9exX3xX5cxXf4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX5exX3dxX23xX3xXexX1xX30bxX4xX3xXbxX1xX152xX4dxX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX5cxX98xXdxX3xX244xX3xX85xXe3xX23xX22xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xXd0xX23xX10xX4dxX3xXe7xX370xXbxX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xXexX39xX527xX23xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xXc2xX15xXd8xX3xX47xX108xX3xX5xX62xX23xX3xXe7xXf4xX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX98xXdxX3xX7xX14dxX23xX3xX5xX48xX10cxX23xX22xX3xXexXdxX62xX51xX3xXexX1xX43fxX3xX4dxX55fxXdxX3xX23xX8cxX4dxX3xXexX39xX67xX3xX22xXdxX3f3xX3xXe7xX1xX5exX14dxX23xX22xX3xX244xX20bxX20bxX3xXexX39xXdxXf4xX51xX3xX47xX3ffxX23xX22xX6bxX3xX3cxXdxXf4xX23xX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX47xX3dxX4dxX3xXbxX1xX3f3xX23xX3xX47xX172xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX5cxX3dxX5exX3xX1xXf4xX3xXexX1xXbexX23xX22xX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3x1ba4xXdxX23xX4dxX6xX39xXexX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xX3xXbxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX85xXexX1xX24xX3xX89xX2xX1fcxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX209xX2xX20bxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX6bxX170xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX6bxX5cxX23xX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX232xX233xX1fcxX73xX2xX209xX20bxX85xX2xX2xX233xX1fcxX73bxX2xX232xXexX232xX232xX20bxX20bxX5xX2xX1exX243xX6bxX24bxXbxX22xX24exX39xX9xX244xX89xX232xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX125xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX5xX62xX23xX3xXe7xXf4xX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bx2baexX23xX22xX3xXcxX39xX527xX23xX3xX4c2xX43xX23xX1xX3xX69xX1xX51xX23xX22xX3xX660xX3xX69xX3f3xX23xX3xX170xX3efxX3xX4dxX6xX39xXe7xX10xXexXdxX23xX22xX9fxX3xXccxXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX4xX1xX5exX3xX170xXdxX2d5xXexX24xX3xX10fx18afxX1xX143xX23xX22xX3xX4xX1xX37exX3xXexXdbxX5exX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX7xXdbxX4xX1xX9fxX3xX4xX1xX112xX3xX4xXc8xX3xX7xXb1xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX4xX115xX3xXexX48xX3xX85xX51xX15xX3xX4dxX98xXdxX3xX5cxX9exX3xX1cxXc2xX15xX3xX85xX30bxX23xX22xX3xXexX1xX48xXc8xX23xX22xX3xX1xXdxXf4xX51xX6bxX3xXccxXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX170xX3f3xX23xX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX5xX5exXdbxXdxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX39xX62xX23xX3xXexX5exX3dxX23xX3xX11fxX51xXbexX4xX9fxX3xX7xX5exX23xX22xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX5cxXbbbxX23xX3xX4xX115xX3xX7xX3bfxX4xX3xX4xXdbxX23xX1xX3xXexX39xX6xX23xX1xX3xX4xX6xX5exX3xX5cxX98xXdxX3xX22xXdxX3f3xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX1xX10cxXbxX3xX5x91c8xX9fxX3xX4dxXbbbxX51xX3xX4dxX108xX3xX47xX370xXbxXaxX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xX3xXbxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f3xXdxX85xXexX1xX24xX3xX89xX2xX1fcxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX209xX2xX20bxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX6bxX170xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX6bxX5cxX23xX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX232xX233xX1fcxX73xX2xX209xX20bxX85xX2xX2xX244xX20bxX2xX244xX1fcxXexX2xX232xX233xX2xX5xX73bxX1exX209xX6bxX24bxXbxX22xX24exX39xX9xX244xX1fcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2axXaxX3bxX125xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xXe7xX1xX3f3xX4xX1xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX4c8xX23xX3xX4dxX51xX6xX0xX73xXbxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX5exX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX24bxX51xX7xXexXdxX28xX15xX24xX3xXdxX23xXexX10xX39xX1exXdxX85xX10xX5exX22xX39xX6xXbxX1xX2axXaxX3bxX4c2xX3f3xX23xX1xX3xX22xXdxX3f3xX3xX5cxX9exX3xXexXdxX9exX4dxX3xX23xX8cxX23xX22xX3xXbxX1xX3f3xXexX3xXexX39xXdxX172xX23xX9fxX3xX143xX23xX22xX3xXa5xX62xX3xX4c2xX8cxX23xX22xX3xXbcxX1xX5baxX4xX3xX1exX3xXcxX39xX48xXb1xX23xX22xX3xXbxX1xXe3xX23xX22xX3xXcxX51xX15xX62xX23xX3xXexX39xX51xX15xX9exX23xX3xX4xX1xX47cxX23xX1xX3xX7xX3f3xX4xX1xX9fxX3xXa5xXdxX62xX23xX3xX4dxXdxX23xX1xX3xX3cxXcx2d96xX3xXexX37exX23xX1xX3xX23xX1xXb9xX23xX3xX4dxXdbxX23xX1xX24xX3xXaxX10eaxX98xXdxX3xX23xX1xX38axX23xX22xX3xX23xX55fxX3xX5xX30bxX4xX3xXexX39xX5exX23xX22xX3xX4xX1xX2d5xX3xX170xXdxX2d5xX23xX9fxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX100xX3xXacxX43xX23xX1xX3xX47xX108xX3xXexX39xXb1xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3xX170xXdxX172xX51xX3xX4xX112xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX2axX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX1xX112xX3xX5xX30bxX4xX9fxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX22xXdxX6xX3xXbcxX1xXe3xX23xX22xX3xXexX39xX48xX23xX22xX3xX170xX3dxX15xX9fxX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX1xXdxXf4xX51xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX3cxXcxX15dexX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX3xX23xX1xX149xX23xX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX47xXc8xX23xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xXexX39xX5exX23xX22xX3xX5cxX3dxX3xX23xX22xX5exX3dxXdxX3xXexX37exX23xX1xX6bxX3xX4c2xXc2xX15xX3xX5xX3dxX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX4xX143xX23xX22xX3xX5xX98xX23xX9fxX3xXexXdbxX5exX3xX170xX48xX98xX4xX3xX47xXf4xX4dxX3xX11fxX51xX6xX23xX3xXexX39xX4c8xX23xX22xX3xXe7xX1xXdxX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xXexX39xXdxX172xX23xX3xXe7xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX48xXc8xX23xX22xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3x4999xX69xX69xX1735xXbcxX3xXd0xX4dxX55fxXdxX3xX1cxX108xX3xX4dxX3efxXexX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxXd8xX3xXexX1xX379xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX98xXdxX118xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xX85xXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xX39xX10xX5xX6xXexX10xX85xXaxX3bxX0xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX62xX23xX3xX11fxX51xX6xX23xX24xX0xX73xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xX51xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX51xX4dxX170xX1exX6xX23xX85xX1exX7xX6xXbxX5exXaxX3bxX0xX5xXdxX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c2xX3ffxX3xX8cxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xX1cxX51xX3xX1xX48xX98xX23xX22xX3xX152xX4dxX3xXexX1xX30bxX4xX3xX4dxX98xXdxX3xX4xX112xX6xX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX39x644bxX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4dxX5exX23xX1exX23xX22xX5exX23xX73xX85xX5exX1exX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX1cxX51xX1exX1xX51xX5exX23xX22xX1exX6xX4dxX1exXexX1xX51xX4xX1exX4dxX5exXdxX1exX4xX51xX6xX1exX22xXdxX5exXdxX1exXexX39xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX73xX2xX1fcxX1fcxX1fcxX1fcxX89xX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX73xX4dxX10xX85xXdxX6xX73xX2xX233xX20bxX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX232xX233xX233xX73xX2xX20bxX89xX85xX209xX233xX2xX209xX243xX20bxX73bxXexX2xX1fcxX232xX233xX5xX1fcxX1exX2xX233xX6bxX24bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xX6xX3bxX0xX85xXdxX5cxX3bxX0xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c2xX3ffxX3xX8cxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xX1cxX51xX3xX1xX48xX98xX23xX22xX3xX152xX4dxX3xXexX1xX30bxX4xX3xX4dxX98xXdxX3xX4xX112xX6xX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX39xX17f6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4dxX5exX23xX1exX23xX22xX5exX23xX73xX85xX5exX1exX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX1cxX51xX1exX1xX51xX5exX23xX22xX1exX6xX4dxX1exXexX1xX51xX4xX1exX4dxX5exXdxX1exX4xX51xX6xX1exX22xXdxX5exXdxX1exXexX39xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX73xX2xX1fcxX1fcxX1fcxX1fcxX89xX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX4c2xX3ffxX3xX8cxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xX1cxX51xX3xX1xX48xX98xX23xX22xX3xX152xX4dxX3xXexX1xX30bxX4xX3xX4dxX98xXdxX3xX4xX112xX6xX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX39xX17f6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX0xX73xX6xX3bxX0xX73xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX3bxX4c2xX3ffxX3xX8cxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX1cxX51xX3xX1xX48xX98xX23xX22xX3xX152xX4dxX3xXexX1xX30bxX4xX3xX47xX48xX10cxX4xX3xX23xX1xXdxX9exX51xX3xX23xX22xX48xX379xXdxX3xX85xXc2xX23xX3xXcxXbcxX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX48xX6xX3xX4xX1xX51xX3efxX23xX22xX9fxX3xX23xX1xXb9xXexX3xX5xX3dxX3xX22xXdxX98xXdxX3xXexX39xX17f6xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xX73xX85xXdxX5cxX3bxX0xX73xX5xXdxX3bxX0xX5xXdxX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX125xX10xX4dxX3xX4xX51xXbexX23xX3xXexX143xX4dxX3xX23xX22xX5exX23xX3xX4dxXdxXf4xX23xX22xX3xX47x4b72xXdxX3xX5cxX67xX3xX170xX38axX6xX3xX4xXc8xX4dxX3xX4xX51xXbexXdxX3xXexX51xX527xX23xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4dxX10xX1exX170xX10xX73xX23xX10xX4dxX1exX4xX51xX5exX23xX1exXexX5exX4dxX1exX23xX22xX5exX23xX1exX4dxXdxX10xX23xX22xX1exX85xX5exXdxX1exX5cxXdxX1exX170xX51xX6xX1exX4xX5exX4dxX1exX4xX51xX5exXdxX1exXexX51xX6xX23xX73xX2xX209xX1fcxX232xX89xX232xX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX73xX4dxX10xX85xXdxX6xX73xX2xX233xX20bxX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX243xX1fcxX20bxX73xX243xX243xX85xX89xX2xX209xX1fcxX20bxX1fcxX209xXexX244xX232xX5xX20bxX6bxX24bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xX6xX3bxX0xX85xXdxX5cxX3bxX0xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX125xX10xX4dxX3xX4xX51xXbexX23xX3xXexX143xX4dxX3xX23xX22xX5exX23xX3xX4dxXdxXf4xX23xX22xX3xX47xX1a60xXdxX3xX5cxX67xX3xX170xX38axX6xX3xX4xXc8xX4dxX3xX4xX51xXbexXdxX3xXexX51xX527xX23xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4dxX10xX1exX170xX10xX73xX23xX10xX4dxX1exX4xX51xX5exX23xX1exXexX5exX4dxX1exX23xX22xX5exX23xX1exX4dxXdxX10xX23xX22xX1exX85xX5exXdxX1exX5cxXdxX1exX170xX51xX6xX1exX4xX5exX4dxX1exX4xX51xX5exXdxX1exXexX51xX6xX23xX73xX2xX209xX1fcxX232xX89xX232xX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX125xX10xX4dxX3xX4xX51xXbexX23xX3xXexX143xX4dxX3xX23xX22xX5exX23xX3xX4dxXdxXf4xX23xX22xX3xX47xX1a60xXdxX3xX5cxX67xX3xX170xX38axX6xX3xX4xXc8xX4dxX3xX4xX51xXbexXdxX3xXexX51xX527xX23xX0xX73xX6xX3bxX0xX73xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX3bxX125xX22xX3dxX15xX3xX4xX51xXbexXdxX3xXexX51xX527xX23xX3xX4xX1xX3f3xX23xX3xX4xXc8xX4dxX9fxX3xX4dxX370xX3xX47xX1a60xXdxX3xX4dxX115xX23xX3xX5xX3dxX4dxX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX51xXbexX23xX3xXexX143xX4dxX3xX23xX3dxX15xX3xX23xX1xXbc2xX6bxX3xX55exX115xX23xX3xX8cxX23xX3xX5cxX98xXdxX3xXexX143xX4dxX9fxX3xX39xX6xX51xX9fxX3xX170xX5baxX23xX3xXe7xX2d5xXexX3xX1xX10cxXbxX3xX5cxX98xXdxX3xX23xX48xX98xX4xX3xX4dxX594xX4dxX3xXexX804xXdxX3xX98xXexX3xX4xX1xX51xX6xX3xX23xX22xX4c8xXexX3xX47xX14dxX4dxX3xX170xX14dxX5exX3xX4xX3f3xX4xX3xX170xXdbxX23xX3xX7x7f11xX3xX8cxX23xX3xX1xX2d5xXexX3xX7xXdbxX4xX1xX3xX4dxX3dxX3xX5cxXbbbxX23xX3xXexX1x8ca2xX4dxX3xX4xX1xX5exX3xX4dxX3dxX3xX1cxX10xX4dxX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xX73xX85xXdxX5cxX3bxX0xX73xX5xXdxX3bxX0xX5xXdxX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX143xX23xX22xX3xX23xX1xX149xX23xX3xX244xX232xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX9fxX3xX170xX3efxX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3xX170xXdxX172xX51xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4xX5exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX73xX4xX5exX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX244xX232xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX4dxX1exX170xX5exX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX4dxX1exX4xX5exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX23xX5exX23xX22xX1exXexX1xX5exX23xX1exXexXdxX10xX51xX1exX170xXdxX10xX51xX73xX2xX209xX209xX1fcxX20bxX1fcxX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX0xXdxX4dxX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX73xX4dxX10xX85xXdxX6xX73xX2xX233xX20bxX73xX23xX10xX1f3xX7xX73xX2xX243xX209xX243xX73xX243xX243xX85xX244xX2xX89xX20bxX2xX209xX89xXexX73bxX73bxX243xX20bxX5xX20bxX6bxX24bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX3dxX23xX1xX3xXexX39xX43xX23xX1xX3xX47xX48xX6xX3xX23xX10xX4dxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX5cxX3dxX5exX3xX7xXdxX62xX51xX3xXexX1xX67xX3xX69xX5exX6bxX5exXbxX4dxX6xX39xXexXaxX3xX73xX3bxX0xX73xX6xX3bxX0xX85xXdxX5cxX3bxX0xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX143xX23xX22xX3xX23xX1xX149xX23xX3xX244xX232xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX9fxX3xX170xX3efxX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3xX170xXdxX172xX51xXaxX3xX1xX39xX10xX28xX9xXaxX73xX4xX5exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX73xX4xX5exX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX244xX232xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX4dxX1exX170xX5exX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX4dxX1exX4xX5exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX23xX5exX23xX22xX1exXexX1xX5exX23xX1exXexXdxX10xX51xX1exX170xXdxX10xX51xX73xX2xX209xX209xX1fcxX20bxX1fcxX6bxX1xXexX4dxXaxX3bxX69xX143xX23xX22xX3xX23xX1xX149xX23xX3xX244xX232xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX9fxX3xX170xX3efxX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3xX170xXdxX172xX51xX0xX73xX6xX3bxX0xX73xX7xXexX39xX5exX23xX22xX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX3bx4d15xXacxX125x388bxX3xXexX37exX23xX1xX3xX5cxX90axX6xX3xX170xX6xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX11fxX51xX15xX2d5xXexX3xX47xX67xX23xX1xX3xX5cxX9exX3xX5cxXdxXf4xX4xX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX1xX149xX23xX3xX7xX14dxX23xX3xXbxX1xX152xX4dxX3xX4xX143xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXf4xXbxX3xX23xX143xX23xX22xX3xXexX1xX143xX23xX3xXexXdxX62xX51xX3xX170xXdxX172xX51xX3xX4xXb9xXbxX3xXexX37exX23xX1xX3xX3cxX3dxX3xXcxX58xX23xX1xX3xX23xX8cxX4dxX3xX233xX20bxX2xX243xX6bxX0xX73xXbxX3bxX0xX73xX85xXdxX5cxX3bxX0xX73xX5xXdxX3bxX0xX73xX51xX5xX3bxX0xX85xXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX3bxX0xX73xX85xXdxX5cxX3bxX0xX73xX85xXdxX5cxX3bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXef3xX51xXexX1xX5exX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX39xXdxX22xX1xXexX2axXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX39xXdxX22xX1xXexXaxX3bxXcxX1xX51xX3xXbcxX1xX48xXc8xX23xX22xX0xX73xXbxX3b
Thu Phương