Trao thưởng chuyên án triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn
(Baohatinh.vn) - Sáng 8/4, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tới biểu dương, trao thưởng thưởng Ban Chuyên án LĐ1117 của Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn.
8053x15462xb4a8x9ab1xf112xc4dax10b31x1446fxe90bx89a1xefe2xf32dxa9f0x93d3xe11fx10a1axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxace4x12a5dx91c8xXexX0x12e2fxXaxX17xX18xX19xXexX0x15286xb0f2xX19x13782xXexX0xXaxcacexX9xf72cxXdxX18x10045xX2fx11221xa095x13072xX5xd00bxXbxXdxX17xX32xXexX5x14d91xX18xX24xX9xXbxXaxa627x9124xb4f5xef28xX9xX2cxXaxda21xX26xc17dxX44xX9xfbaexX44xX9xXbxX3cxX35xa520xXbxX9xX33xXaxX4exX9xe46dxX9xX44xXaxce93xXcxX9x107eaxX4exX44xXaxX9xX23xfc51xX2cxX9x12c6fxX49xX26xX9xXcx14d12xX9xXdxd05fxX44xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdcf7xX17xX18xX19xX32xXexfd22xX4exX44xX45xX9x8f9axX1cx10107x12725xX9xXdxf0a5xX44xXaxX9xX62xX68xX24xX9xX4xX70xX44xX45xX9xX18xX44xX9xXbx9411xX44xXaxX9xX85x8133xX9xX5x8782xX44xXaxX9xX62xX96xX9xXbxX73xX35xX9xX23xX35xae25xX49xX9xX19xX42xa012xX44xX45xX93xX9xXbxX3cxX18xX24xX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9x12c40xX18xX44xX9xX4xXaxX49xX26xX4bxX44xX9xX4exX44xX9x15573xcbadxX2axX2axX2ax1464fxX9xX2cx125c0xX18xX9xX4xX70xX44xX45xX9xX18xX44xX9xXbxXaxXacxX44xXaxX9xX33xXax129aexX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX9x11159xd372xX18xX9xXbxX3cxX35xX54xXbxX9xX33xXaxX4exX9xXbxXaxXacxX44xXaxX9xX2cxX70xX44xX45xX9xX62xX42xb748xX44xX45xX9xX19x994dxX26xX9xX62xX4exX44xXaxX9xX23xX68xX2cxX9xX6bxX49xX26xX9xXcxX70xX9xXdxX73xX44xb0b1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXex14e6exXaxX42xX9xXd9xX4exX24xX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX9xX62xX96xX9xX62xX42xX18xX9xXbxX35xX44xX93xX9xXbxXaxX127xX35xX9xX45xX35xX18xX44xX9xX45xe03bxX44xX9xX62xX12cxX26xX9xX4xX70xX44xX45xX9xX18xX44xX9xXbxXaxXacxX44xXaxX9xX33xXaxX102xX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX9xX33xXaxX4exXbxX9xXaxX35xX54xX44xX9xXbxX3cxX4bxX44xX9xX62x8d0cxX18xX9xX23xXacxX44xX9xf23cxX49x88e2xXbxX9xXaxX35xX54xX44xX9xX62xX42xX127xX44xX45xX9xX19xX12cxX26xX9xX62xX4exX44xXaxX9xX23xX68xX2cxX9xX23x11f84xX44xX45xX9xXaxd593xX44xXaxX9xXbxXaxff9cxX2cxX9xX45xXaxX35xX9xXdxX70xX9xX62xb92exX9xX2cxX5fxX9xX44xXaxX35xX1ebxX49xX9xX62xX102xX35xX9xXbxX42xc85fxX44xX45xX9xX2cx1018exXcxX9xX2cxX4exX44xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX142xX9xXe8x11e89xX2cxX9xX23xX35xX54xXbxX93xX9xX44xXaxX35xX1ebxX49xX9xX62xX102xX35xX9xXbxX42xX1fcxX44xX45xX9xX2cxX5fxX9xX44xXax8c2fxX44xX45xX9xX23xX35xXbcxX49xX9xXaxX35xX54xX44xX9xX23xX1b9xXbxX9xXcxX35xX44xXaxX9xX10cxX1ebxX9xXbxXacxX35xX9xX2fx12980xX44xX142xX9xX5xX3cxX42xX73xX2cxX9xXbxX1daxX44xXaxX9xXaxX1daxX44xXaxX9xX62xX5fxX93xX9xX62xXc1xX44xX9xX10cxX1b0xX9xX62xX96xX9xX1b7xX4exX2cxX9xXdx146a7xX33xX9xX4xXaxX49xX26xX4bxX44xX9xX4exX44xX9xXe7xXe8xX2axX2axX2axXecxX9xX62xXbcxX9xX62xX1b9xX49xX9xXbxX3cxX18xX44xXaxX9xXbxX3cxX35xX54xXbxX9xX33xXaxX4exX142xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x1000cxX1cxX1cxX35xX142xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX142xX10cxX44xX1cxX44xX17xee37xX2fxX1cxX2axX90xX2axX92xX1cxX2ax1282ax1070bxX19xX2e2xX2axX2e3x10308xX90xX92xX2axXbxdae3xX90xX92x15964xXdxX2e2xX142x10743xX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2d9xX35xX19xXbxXaxX2c5x1383fxX2f0xX2axX33xX1b7x919fxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX2c5xX2e8xX2f0xX92xX33xX1b7xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX18xX24xX9xXbxXaxX49xX24xX44xX45xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX44xX9xX18xX44xX9xXbxX3cxX35xX17xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX24xX9xX44xXaxX24xXcxX9xX19xX18xX44xXaxX9xX23xX18xX2cxX9xX6bxX49xX26xX9xXcxX24xX9xXdxX24xX44xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1b7xXbxd6d6xX18xXdxX35xX45xX44xX2c5xX9xX2f4xX49xX2fxXbxX35xa9e2xX26xX30bxX32xXexXe7xX96xX44xXaxX9xX62xX68xX24xX9xX4xX70xX44xX45xX9xX18xX44xX9xXbxXa7xX44xXaxX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX9xX2cxXax1501bxX2cxX9xXcxX10dxX44xX45xX93xX9x13774xXaxX17xX44xX9xXbxXaxX42xX43xX44xX45xX9xXd9xX18xX44xX9xX4xXaxX49xX26xX4bxX44xX9xX4exX44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX18xX49xX9xX306xX9xXbxXaxX4exX44xX45xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x8c53xX35xX9xX10cxXacxX9xX2fx14eefxX9xX19x111aaxX44xX45xX9xX62xb037xX44xX45xX9xX23xX201xX9xX2cxX4exX2cxX9xX23xX35xX54xX44xX9xX33xXaxX4exX33xX9xX44xX45xXaxX35xX54xX33xX9xX10cxX405xX93xX9xX10cxXacxX24xX9xXaxX40axX35xX9xX2axX2f0xXaxX2e8xX2e2xX32xX9xX44xX45xXacxX26xX9xX306xX1cxX92xX1cxX2e3xX2e2xX2axX90xX93xX9xX4xX70xX44xX45xX9xX18xX44xX9xX5xX7xX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX9xX62xX96xX9xXaxX49xX26xX9xX62xX201xX44xX45xX9xX2axX306xX2e2xX9xX2cxX4exX44xX9xX23xX201xX93xX9xX2cxXaxX35x14abdxX44xX9xX2fx108b5xX93xX9xX2fxX402xX9xX19xX405xX44xX45xX9xX62xX40axX44xX45xX9xX23xX201xX9xX2cxX4exX2cxX9xX23xX35xX54xX44xX9xX33xXaxX4exX33xX9xX44xX45xXaxX35xX54xX33xX9xX10cxX405xX93xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXbxXaxXacxX44xXaxX9xX2axX2edxX9xXcxb6f1xX35xX9xX62xX40axX44xX45xX9xXdxX24xX68xXbxX9xXbxX1b9xX44xX9xX2cxX70xX44xX45xX9xX2axX2edxX9xXbxX405xX9xX62xX35xXbcxXcxX9xX43xX9xX2cxX4exX2cxX9xX62xX1b0xX18xX9xX23xXacxX44xX2c5xX9xXe8xX1e0xX2cxX9xX5xXax10788xX93xX9xX4x145a2xXcxX9xc5f0xX49xX26xX4bxX44xX9xX10cxXacxX9xX5xX7xX9xX85xXacxX9xX5xXafxX44xXaxX93xX9xX23x12588xXbxX9xX2axX2e8xX9xX62xX102xX35xX9xXbxX42xX1fcxX44xX45xX142xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX18xX44xX45xX9xX10cxX277xXbxX9xXbxXaxX49xX9xX45xX35xX231xX9xX45xX40axXcxX2c5xX9xX2e8xX2axX9xX62xX35xX54xX44xX9xXbxXaxX24xX68xX35xX93xX9xX2axX9xX1b7xX17xX9xXcxX4exX26xX9xX8bxX85xX93xX9xX2axX9xXcxX4exX26xX9xXbx13cfbxX44xXaxX93xX9xX45xX17fxX44xX9xX92xX306xX2e8xX9xXbxX3cxX35xX54xX49xX9xX62xX40axX44xX45xX9xXbxX35xX1ebxX44xX9xXcxX213xXbxX9xX2cxcd98xX44xX45xX9xX44xXaxX35xX1ebxX49xX9xX45xX35xX1b9xX26xX9xXbxX127xX93xX9xX2fxX5bxX9xX2fxX4exX2cxXaxX9xX2cxX5fxX9xXdxX35xX4bxX44xX9xX6bxX49xX18xX44xX142xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexXe8xX42xX1fcxX2cxX9xX23xX35xX476xXbxX93xX9xX62xX12cxX26xX9xXdxXacxX9xX62xX42xX127xX44xX45xX9xX19xX12cxX26xX9xX62xX4exX44xXaxX9xX23xX68xX2cxX9xX2cxXaxX49xX26xX4bxX44xX9xX44xX45xXaxX35xX54xX33xX93xX9xXcxX4ebxX35xX9xXaxX1daxX44xXaxX9xXbxXaxX1e0xX2cxX9xX45xX35xX18xX24xX9xX19xX1b0xX2cxXaxX93xX9xXbxX3cxX18xX24xX9xX62xX5bxX35xX9xX62xX1ebxX49xX9xX3cxX1b9xXbxX9xX3bbxX566xX44xX9xX3bbxcc3dxX93xX9xX62xX4exX44xXaxX9xX23xX68xX2cxX9xXbxX68xX35xX9xX44xXaxX35xX1ebxX49xX9xX62xX35xXbcxXcxX9xX43xX9xX44xXaxX35xX1ebxX49xX9xX62xX1b0xX18xX9xX33xXaxX42xXc1xX44xX45xX9xX3bbxXaxX4exX2cxX9xX44xXaxX18xX49xX9xX10cxX73xX35xX9xX6bxX49xX26xX9xXcxX70xX9xXdxX73xX44xX142xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xeafexX49xXbxXaxX24xX3cxX32xXexea0dxX49x14614xX9xX380xX9xX4xX42xX127xX44xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quý - Cường