Hà Tĩnh đứng thứ 15 toàn quốc về tỷ lệ cài đặt ứng dụng VssID
(Baohatinh.vn) - Đứng thứ 15 toàn quốc và thứ 2 trong 10 tỉnh ảnh hưởng bởi lũ lụt về tỷ lệ cài đặt BHXH số (VssID), Hà Tĩnh đã và đang tích cực hỗ trợ người dân cũng như đội ngũ nhân viên y tế thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh.
5a46x7597x958exc7acxc4a5x7824xe37dxe8cdx5d8cxX7x60c2xd384xa4caxba29xf734xe0b5xX5x9798xXax75bdx7869xb4bbxX3xXcx6811xaeaaxX1xX3x7591xc16axX18xe944xX3xXexX1xX1cxX3xX2xa987xX3xXex732fxX14xX18xX3x69cexb713xabedxX4xX3x7a3fx7d2dxX3xXexbdf4xX3xX5xec78xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxd365xXexX3xX1cxX18xX1exX3x5ef1xade3xX18xX1exX3x1014fxX7xX7xf9b4xd380xX0xe830xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX46xXaxX12xX0xX10xe28fxX12x74ecxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX14xX3xXexX1xX1cxX3x6365xX3xXexaf70xX28xX18xX1exX3xX2xacf5xX3xXexf2c5xX18xX1xX3x9e64xX18xX1xX3xX1xdd6cx921cxX18xX1exX3x5c7fxX9dxXdxX3xX5xdbb0xX3xX5xX47xXexX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xabefxX13x5e30xX13xX3xX7xX2exX3xfc9cxX4bxX7xX7xX4exX4fxf097xe2f3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bx9263xX3xX31xX14xX3xX1bxX6xX18xX1exX3xXex6829xX4xX1xX3xX4x8c2dxX4xX3xX1xf612xX3xXexX8axe5a8xX3xX18xX1exX9cxea0bxXdxX3xX46xc96cxX18xX3xX4xXa6xX18xX1exX3xX18xX1xX9cxX3xX1bxee67xXdxX3xX18xX1exXa6xX3xX18xX1xXf8xX18xX3xX31xXdxc439xX18xX3x615dxX3xXexcac8xX3xXexX1xX2dxcd2axX18xX3xX5xXefxXdxX3xX1x81c5xX18xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xX31xXdxX38xX4xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xe003xX4xX3xXexX1x925fxX3xXexX47xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xa452xX1xXdxX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xc7adxX6xX3xXa1xX38xX18xX1x5b29xX0xX51xX10xX68xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xaa9axX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX4xf66cxX3xX18xX1xXdxX32xX2dxX3xXexXe2xX18xX1xX3xX18x73a5xX18xX1exX3xXbxX1xX47xX4xX3xX31xX47xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX28xa0bcxXexX3xX4xX13fxX4xX3xX18xX1xX2dxX3xX4x8d16xX2dxX3xXexX1xae52xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xXexX1xXdxX119xXexX3xX116xX119xX2dxX3xX4xX144xX6xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xX31xX14xX3xXexX1xX47xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX7xX13fxX4xX1xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13x8e23xXcxX3xX18xX1xX9cxc7f4xX3xX4xX2dxX18xX1exX3xX4xba87xXbxX3xX4xX13fxX4xX3xXexX1xX1c4xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX31xX32xX3xXexX1xa16axX3xXbdxX13xX209xXcxf8a3xX3xX2cxX2dxX13fxX3xXexX8ax8896xX18xX1xX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXa1xX97xX28xX3xX1xXdx8d50xX68xX3xXexXe7xX3xX18xX1exX2dxX116xX38xX18xXccxX3xXa1xX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xXexX6xXdxX3xX18xX1b3xX18xX3xX5xX6xX28xX3xX1bxX105xX18xX1exX3x87fbxX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX18xX1exX1xX32xX3xX18xX1exX1xXdxX38xXbxXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX233xX3xXexX1xX1c4xX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xX4xX13fxX4xX3xX4xX1xX119xX3xX1bxX105xX3xX2xX3xX5xX1bfxX18xX3xXc5xX2exX68xX3xX1bxX6xX2dxXccxX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xX97xX18xXccxX3xXexX6xXdxX3xX18xX1b3xX18xX3xX5xX6xX28xX3xX1bxX105xX18xX1exX3xX27cxX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX18xX1exX1xX32xX3xX18xX1exX1xXdxX38xXbxXcbxX233xX3xX7xef00xX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX4xX2dxX18xX1exX3xX4xX217xXbxX3xX5xad9dxX4xX1xX3xX7x79b9xX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX4xX144xX6xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX167xX167xX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx896cxX10xX18xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxd5fdxXdxX46xXexX1xX20fxX3x726fxX2xX25xXbxfac1xX233xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX20fxX3xd5ddxX2xX90xXbxX378xX233xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX167xXa1xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX31xX18xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX87xeb67xX51x912exX90xX46xX3a9xX90x6c9exX90xX383xX2xX3b0xXexX2xX374xX87xX3a9xX87xX5xX90xX167xe782xXbxX1exf76axX8axX9xX374xf456xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX36dxXdxX46xXexX1xX9xXaxX374xX2xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX383xX2xX90xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xXbdxX13xXbfxX13xX3xXexX93xX18xX1xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xXefxXbxX3xX31x6b89xXdxX3xXbdxX9cxX2dxX3xX1bxXdxX38xX18xX3xXexX93xX18xX1xX3xX1xX9cxX454xX18xX1exX3xX46xdd4cxX18xX3xX4xX14xXdxX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xXexX1b3xXdxX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX4xX1xXdxX3xXexX8axX97xX3xX5xX9cxX126xX18xX1exX3xX1xX9cxX2dxX3xXc5xX97xX18xX1xX3xX4xX1xX47xXbxX3xX1bxX1bfxX2dxX3xXexX1xX13fxX18xX1exX3xX383xX51xX87xX90xX87xX2xXcbxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX4x5efcxX18xX3xX4xX2dxX18xX1exX3xX4xX217xXbxX3xX4xX13fxX4xX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xXexX8axX6xX3xX4xX1cxX2dxX20fxX3xX68xXd7xX3xX7xX2exX3xXbdxX13xXbfxX13xX233xX3xX4xX126xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXbdxX13xXbfxX13xX233xX3xX4xX126xX3xX7xX9dxX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX155xea02xX3xX1xXefxXbxX3xX1bx71a5xX18xX1exX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13xX209xXcxX233xX3xX4xX126xX3xX7xX9dxX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX4xX217xXbxX3xX1exXdxX217xX116xX3xX18xX1exX1xX93xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xX4xX1xX119xX3xX1bxX105xX3xXbdxX13xXbfxX13xX233xX3xX1bxX126xX18xX3xX31xX30cxX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xXbdxX13xXbfxX13xX233xX3xX1bxXdxX254xX68xX3xXexX1xX2dxXccxX3xX1bxX1b3xXdxX3xX5xX52bxX3xXexX1xX2dxX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xXexXe7xX3xX18xX1exX2dxX116xX38xX18xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1xX105xX3xX1exXdxX6xX3xX1bxX23bxX18xX1xX233xX3xX4xX217xXbxX3xX5xX1b3xXdxX3xXexX1xX22dxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX46xX28xX3xX1x87b4xX18xX1exXccxX3xX68xX217xXexX233xX3xX4xX1xX2dxX116xX254xX18xX3xX1bxX30cxX6xX3xXa1xX14xX18xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xX5xX9cxX126xX18xX1exX3xX1xX9cxX2dxXccxX3xXexX8axXefxX3xX4xX217xXbxX3xXbdxX13xXbfxX13xa9e9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX1xX28xX1b3xXexX3xX1bxX105xX18xX1exX3xXexX8axX113xX18xX3xX4xX13fxX4xX3xX5xX28xX1b3xXdxX3xX1bxXdxX38xX18xX3xXexX1xX28xX1b3xXdxX3xXexX1xX1c4xX18xX1exX3xX68xXdxX18xX1xXccxX3xX68xX13fxX116xX3xXexXe2xX18xX1xX3xXa1xX97xX18xX1exX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xX1xX38xX3xX1bxXdxX32xX2dxX3xX1xX14xX18xX1xX3xc4b2xX18xX46xX8axX28xXdxX46xX3xX1xX28xX3fxX4xX3xX4ex87f3xfea4xX167xX3xXcxc44fxX3xXexX1xXf4xXdxX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX8axX6xX3xX68xb813xXexX3xXc5xXexX1xX13fxX18xX1exX3xX2xX2xX51xX87xX90xX87xX90xXcbxX3xX1bxX119xX18xX3xX18xX6xX116xXccxX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX1bxXd7xX3xXexX8axX97xXdxX3xX2cxX2dxX6xX3xX18xX1xXdxX32xX2dxX3xX5xX1bfxX18xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX217xXbxX167xX3xX696xX6xX2dxX3xX87xX3xX5xX1bfxX18xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX217xXbxX3xX1exX1bfxX18xX3xX18xX1xX217xXexXccxX3xX1bxX119xX18xX3xX18xX6xX116xXccxX3xX9dxX3xXbxX1xXdxX113xX18xX3xXa1xX97xX18xX3xX2xX167xX25xX167xX3a9xXccxX3xX2xX167xX25xX167xX383xXccxX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX1bxXd7xX3xX4xX192xX3xXexX1xX113xX68xX3xX18xX1xXdxX32xX2dxX3xXexXe2xX18xX1xX3xX18xX1a0xX18xX1exX3xXexXdxX38xX18xX3xX46xX47xX18xX1exX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX35exX1xX30cxX3x9ce9xX1exX2dxX116x790bxX18xX3xXcxX1xX30cxX3xXbdxX23bxX18xX1xX3xXc5xX378xXd7xX3xf63cxX6xXdxX3x5df8xX1xX47xXccxX3xf041xX105xX4xX3xX13xX14xXcbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX22dxX20fxX3xd6a6xXcxX1c4xXdxX3xX1bxXd7xX3xX1bxX9cxXefxX4xX3xX4xX13fxX18xX3xXa1xX105xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX1xX2dxX116xX38xX18xX3xXexX2dxX116xX113xX18xX3xXexX8axX2dxX116xX32xX18xXccxX3xX1xX9cxX454xX18xX1exX3xX46xX46cxX18xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX31xX14xX3xX1bxXd7xX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX18xX14xX116xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xX5xX1bfxX18xX3xX155xX1xX13fxX68xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX18xX1exX14xX116xX3xX2xX51xX374xX3xX9dxX3xXbdxX38xX18xX1xX3xX31xXdxX38xX18xX3xXcxXcxX13xX167xX3xXcxX1c4xXdxX3xXexX1xX217xX116xX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX18xX14xX116xX3xX8axX217xXexX3xXexX1xX2dxX11exX18xX3xXexXdxX38xX18xX167xX3xXcxX1c4xXdxX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1bfxX18xX3xX68xX9dxX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXccxX3xX31xX14xX28xX3xXbxX1xX1bfxX18xX3xXexX1xX22dxX3xXbdxX13xX209xXcxXccxX3xX1bxX9cxX6xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX13fxX18xX3xXa1xX105xX3xXexXdxX119xXbxX3xX1bxX192xX18xX3xX4xX144xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX31xXdxX38xX18xX3xX5xX14xX3xX1bxXd7xX3xX1bxX9cxXefxX4xX3xX1bxX1a0xX18xX1exX3xX155xX52bxX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xX3xX5xX2dxX1c4xX18xXccxX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xXbxX1xX97xXdxX3xX68xX217xXexX3xXexX1xXf4xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX155xX1xX6xXdxX3xXa1xX13fxX28xX3xX1xcf39xX3xXexX113xX18xXccxX3xX1bxX30cxX6xX3xX4xX1xX93xX167xX3xX6axX3fxX4xX3xXa1xXdxX38xXexXccxX3xXexX1c4xXdxX3xXexX1xX217xX116xXccxX3xX9dxX3xX31x759bxX18xX1exX3xXexX1xX9cxXf4xX18xX1exX3xX378xX2dxX116xX113xX18xX3xXa1xX30cxX3xX5xXa6xX3xX5xX47xXexX3xX18xX1xX9cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXccxX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xXexX1xX6xX116xX3xXexX1xX119xX3xX4xX1xX28xX3xX7xX2f1xXccxX3xXexX1xX22dxX3xX1exXdxX217xX116xX3xX18xX14xX116xX3xX8axX217xXexX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xb4a1xX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35exX10xX18xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX46xXexX1xX20fxX3xX374xX2xX25xXbxX378xX233xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX20fxX3xX383xX2xX90xXbxX378xX233xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX167xXa1xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX31xX18xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX87xX3a9xX51xX3abxX90xX46xX3a9xX90xX3b0xX90xX25xX3a9xX90xXexX3b0xX3abxX3b0xX87xX90xX5xX90xX167xX3bexXbxX1exX3c1xX8axX9xX383xX3c5xX3b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX36dxXdxX46xXexX1xX9xXaxX374xX2xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX383xX2xX90xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX779xX119xX2dxX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xXexX1xX23bxX3xX155xX1xXdxX3xX155xX1xX13fxX68xX3xX4xX1xX160xX6xX3xXa1xX38xX18xX1xXccxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xX68xX217xXexX3xX2cxX2dxX13fxX3xX18xX1xXdxX32xX2dxX3xXexX1xXf4xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xX2cxX2dxX13fxX3xXexX8axX23bxX18xX1xX3xX5xX14xX68xX3xXexX1xX144xX3xXexX47xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX6axX9cxXefxX4xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX4bxXdxX38xXexX3xX779xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX28xX3xX1xX119xXexX3xX2cxX2dxX52bxX3xX4exX4exX51xX87xX90xX87xX2xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1bxX1b3xXexX3xX383xX90x6305xX3xX18xX1xX9cxX18xX1exX3xX1bxX119xX18xX3xXexX1xXf4xXdxX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX1xXdxX38xX18xX3xXexX1b3xXdxXccxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXd7xX3xX1bxX1b3xXexX3xX25xX3a9xXb50xX3xX18xX1xX192xX68xX3xX1bxX2exXdxX3xXexX9cxXefxX18xX1exX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX167xX3xX35exX192xX3xX1bxX9cxXefxX4xX3xX155xX119xXexX3xX2cxX2dxX97xX3xX1bxX192xX3xX5xX14xX3xX18xX1xXf4xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX1bxXd7xX3xXexX8axXdxX254xX18xX3xX155xX1xX6xXdxX3xX1bxX532xX18xX1exX3xXa1xX105xX3xX18xX1xXdxX32xX2dxX3xX1exXdxX97xXdxX3xXbxX1xX13fxXbxX167xX3xXcxX8axX28xX18xX1exX3xX1bxX192xXccxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xXefxXbxX3xXexX8axXdxX254xX18xX3xX155xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX13fxX18xX3xXexX8axXdxX38xXexX3xX4xX13fxX4xX3xX31xX1a0xX18xX3xXa1xX97xX18xX3xX4xX1xX93xX3xX1bxX1b3xX28xX233xX3xX1exXdxX6xX28xX3xX18xX1xXdxX38xX68xX3xX31xX47xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX13fxX4xX3xX1bxX1bfxX2dxX3xX68xX2exXdxX3xX5xX14xX3xX4xX13fxX4xX3xX1bxX1b3xXdxX3xX5xX52bxXccxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xXbxX1xX47xX3xXexX8axX13fxX4xX1xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xXexX1b3xXdxX3xX4xX13fxX4xX3xX4xX126xX3xX2cxX2dxX6xX18xXccxX3xX1bxX126xX18xX3xX31xX30cxXccxX3xXexX11exXbxX3xX1xX2dxX217xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX1xX907xX3xX1bxX254xX3xXexX8axXdxX254xX18xX3xX155xX1xX6xXdxX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX233xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xXefxXbxX3xX31xX454xXdxX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX1c4xX18xX1exX3xX6xX18xXccxX3xXa1xX9cxX2dxX3xX1bxXdxX38xX18xX3xX155xX119xXexX3xX1xXefxXbxX3xX1xX9cxX454xX18xX1exX3xX46xX46cxX18xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xXexX1b3xXdxX3xX4xX13fxX4xX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX5xX14xX68xX3xX4xX1a0xX18xX3xX4xX9cxX454xX4xX3xX4xX1c4xX18xX1exX3xX46xXf8xX18xXccxX3xX4xX1xXdxX3xXexX8axX97xX3xX5xX9cxX126xX18xX1exX3xX1xX9cxX2dxX233xX3xXexX8axXe7xX4xX3xXexXdxX119xXbxX3xX1bxX119xX18xX3xX4xX13fxX4xX3xX4xX126xX3xX2cxX2dxX6xX18xXccxX3xX1bxX126xX18xX3xX31xX30cxX3xX1xX9cxX454xX18xX1exX3xX46xX46cxX18xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX167xX167xX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX687xX18xX1xX3xX791xX1xX6xX18xX3xX4bxX1a0xX18xX3xXcxX1xXf8xX18xX3xX27cxX3xXcxX8axX9cxX9dxX18xX1exX3xXbxX1xX4d9xX18xX1exX3xX35exX1c4xX18xX1exX3xX18xX1exX1xX38xX3xXexX1xX1c4xX18xX1exX3xXexXdxX18xXccxX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXa1xXdxX119xXexX20fxX3xX7a7xX6axX119xX18xX3xXexX1xXf4xXdxX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX1xXdxX38xX18xX3xXexX1b3xXdxXccxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX192xX3xX3c5xX90xX167xX3a9xX3a9xX90xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX1bxX1a0xX18xX1exX3xX155xX52bxX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exXccxX3xX3abxX383xX167xX25xX90xX90xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX1bxXd7xX3xX1bxX9cxXefxX4xX3xX4xX217xXbxX3xXexX14xXdxX3xX155xX1xX28xX97xX18xX167xX3xX4bxX454xXdxX3xX155xX119xXexX3xX2cxX2dxX97xX3xX1bxX192xXccxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX51xX374xX3a9xX3xXexX93xX18xX1xXccxX3xXexX1xX14xX18xX1xXccxX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX87xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xX2xX90xX3xXexX93xX18xX1xX3xXa1xX30cxX3xX97xX18xX1xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xXa1xX9dxXdxX3xX5xXa6xX3xX5xX47xXexX3xX9dxX3xX68xXdxX32xX18xX3xXcxX8axX2dxX18xX1exX3xXexX1xXe2xX3xX1bxXdxX254xX68xX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX167xX3xX35exX1xe540xX18xX1exX3xXexX1c4xXdxX3xX1bxX6xX18xX1exX3xX4xX2exX3xX1exX6aaxX18xX1exX3xX1xX119xXexX3xX2cxX2dxX52bxX3xX4exX4exX4exX3xX7xff28xX3xXa1xX6xX28xX3xXbxX1xX144xX3xX2xX90xX90xXb50xX3xX18xX1xX192xX68xX3xX1bxX2exXdxX3xXexX9cxXefxX18xX1exX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX989xX167xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35exX10xX18xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX46xXexX1xX20fxX3xX374xX2xX25xXbxX378xX233xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX20fxX3xX383xX2xX90xXbxX378xX233xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX167xXa1xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX167xX31xX18xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX87xX3a9xX51xX3abxX90xX46xX3a9xX90xX3b0xX90xX374xX3a9xX25xXexX25xX3b0xX2xX2xX3a9xX5xX90xX167xX3bexXbxX1exX3c1xX8axX9xX374xX3a9xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX36dxXdxX46xXexX1xX9xXaxX374xX2xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX383xX2xX90xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35exX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX4bxXdxX113xX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX1xX9cxX454xX18xX1exX3xX46xX46cxX18xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xXexX1b3xXdxX3xX378xXd7xX3xX6axX532xX18xX1exX3xX78dxX1c4xX18xX3xX27cxX3xXcxX791xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1bfxX2dxX3xXexX1xX13fxX18xX1exX3xX383xX51xX3xX87xX90xX87xX2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX28xX46xX116xXaxX12xX779xX1exX28xX14xXdxX3xX18xX1xX160xX18xX1exX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xX4xX126xX3xXa1xX97xX18xX3xX155xX1xXdxX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX7xX28xX3xX31xX454xXdxX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xX7xX2f1xXccxX3xXexX1xX22dxX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xXa1x9257xX18xX1exX3xX1exXdxX217xX116xXccxX3xX31xXdxX38xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxda55xX116xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX119xX18xX3xX1bxX105xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xX4xX192xX3xX52bxX3xX18xX1exX1xX17xX6xX3xX8axX217xXexX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX8axX907xX18xX1exX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xX31xXdxX38xX4xX3xX1exXdxXec3xXbxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX1xX1b3xX18xX3xX4xX1xX119xX3xX1bxXdxX3xX5xX1b3xXdxXccxX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1exXdxX6xX28xX3xX46xX30cxX4xX1xX3xXexX8axXe7xX4xX3xXexXdxX119xXbxX3xX31xX454xXdxX3xX4xX126xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXbdxX13xXbfxX13xX3xX1bxX2exXdxX3xX31xX454xXdxX3xX4xX13fxX4xX3xX1xX28xX1b3xXexX3xX1bxX105xX18xX1exX3xX5xXdxX113xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX454xXdxX3xXexX1xX22dxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1exXdxX217xX116xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXa1xX2exXdxX3xX4xX97xX18xX1xX3xX46xX30cxX4xX1xX3xX35exX28xX31xXdxX46xX27cxX2xX3b0xX3xX1bxX6xX18xX1exX3xX46xXdxX77dxX18xX3xXa1xXdxX119xX18xX3xXbxX1xX1cxX4xX3xXexX1b3xXbxX167xX0xX51xXbxX12xX0xX46xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xX8axX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX113xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX20fxX0xX51xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27cxXexX1xX2dxX68xXa1xX27cxX6xX18xX46xX27cxX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35exX1c4xX18xX1exX3xXexX13fxX4xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1exX192xXbxX3xXbxX1xX1bfxX18xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX6xX28xX3xX31xX30cxX3xXexX1xX119xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXa1xX97xX18xX1exX3xX378xX119xXbxX3xX1xX1b3xX18xX1exX3xX791xX687xX791xX4exX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX8axX10xf843xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xX4xX28xX18xX1exX27cxXexX6xX4xX27cxXa1xX1xX378xX1xX27cxXa1xX1xX116xXexX27cxX1exX28xXbxX27cxXbxX1xX6xX18xX27cxX18xX6xX18xX1exX27cxX4xX6xX28xX27cxX31xXdxX27cxXexX1xX10xX27cxX1xX6xX27cxXexXdxX18xX1xX27cxXexX8axX28xX18xX1exX27cxXa1xX6xX18xX1exX27cxX378xX10xXbxX27cxX1xX6xX18xX1exX27cxXbxX6xXbxXdxX27cxX4xX2dxX6xX27cxX4xX6xX27cxX18xX2dxX28xX4xX51xX87xX2xX87xX87xX3a9xX90xX167xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX68xX10xX46xXdxX6xX51xX2xX87xX90xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX87xX90xX51xX2xX90xX374xX46xX25xX2xX3a9xX87xX3abxX3a9xX3b0xXexX374xX3b0xX87xX3c5xX3a9xX5xX90xX167xX3bexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX46xXdxX31xX12xX0xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35exX1c4xX18xX1exX3xXexX13fxX4xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1exX192xXbxX3xXbxX1xX1bfxX18xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX6xX28xX3xX31xX30cxX3xXexX1xX119xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXa1xX97xX18xX1exX3xX378xX119xXbxX3xX1xX1b3xX18xX1exX3xX791xX687xX791xX4exX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX8axX10xX12b1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xX4xX28xX18xX1exX27cxXexX6xX4xX27cxXa1xX1xX378xX1xX27cxXa1xX1xX116xXexX27cxX1exX28xXbxX27cxXbxX1xX6xX18xX27cxX18xX6xX18xX1exX27cxX4xX6xX28xX27cxX31xXdxX27cxXexX1xX10xX27cxX1xX6xX27cxXexXdxX18xX1xX27cxXexX8axX28xX18xX1exX27cxXa1xX6xX18xX1exX27cxX378xX10xXbxX27cxX1xX6xX18xX1exX27cxXbxX6xXbxXdxX27cxX4xX2dxX6xX27cxX4xX6xX27cxX18xX2dxX28xX4xX51xX87xX2xX87xX87xX3a9xX90xX167xX1xXexX68xXaxX12xX35exX1c4xX18xX1exX3xXexX13fxX4xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1exX192xXbxX3xXbxX1xX1bfxX18xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX6xX28xX3xX31xX30cxX3xXexX1xX119xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXa1xX97xX18xX1exX3xX378xX119xXbxX3xX1xX1b3xX18xX1exX3xX791xX687xX791xX4exX3xX167xX167xX167xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX791xX1xX192xX3xX35exX1xX144xX3xXexX30cxX4xX1xX3xdf1axXbdxX779xX4fxX3xXexX93xX18xX1xX3xX796xX113xX3xX779xX1exX907xX4xX3xX35exX1xXf8xX2dxX3xX1exX1xXdxX3xX18xX1xX11exX18xX3xX18xX1xX160xX18xX1exX3xX18xXebxX3xX5xXe7xX4xX3xX4xX144xX6xX3xXbdxX6xX18xX3xX4xX1xX93xX3xX1bxX1b3xX28xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xXexX28xX14xX18xX3xX46xXf8xX18xXccxX3xX4xX13fxX4xX3xX1bxX30cxX6xX3xXbxX1xX9cxX126xX18xX1exXccxX3xXa1xX6xX18xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX5xXdxX113xX18xX3xX2cxX2dxX6xX18xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xXa1xX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX378xXd7xX3xX1xX105xXdxX3xXc5xXbdxX13xXbfxX13xXcbxXccxX3xXa1xX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX116xX3xXexX119xX3xXc5xXbdxX13xX209xXcxXcbxXccxX3xX1exX192xXbxX3xXbxX1xX1bfxX18xX3xXexXe2xX4xX1xX3xX4xXe7xX4xX3xX18xXf8xX18xX1exX3xX4xX6xX28xX3xX31xX30cxX3xXexX1xX119xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX8axX28xX18xX1exX3xXa1xX97xX18xX1exX3xX378xX119xXbxX3xX1xX1b3xX18xX1exX3xX791xX687xX791xX4exX3xX4xX144xX6xX3xX4xX97xX3xX18xX9cxX454xX4xX167xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX46xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxec3exXdxXec3xXbxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX9dxX3xXa1xX217xXexX3xX155x9395xX3xX1bxXf8xX2dxX3xX68xX14xX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xX4xX1bfxX18xX3xX7xX2f1xX3xX1xX6xX116xX3xXexX1xX22dxX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX8axX10xX12b1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xX1exXdxX2dxXbxX27cxX18xX1exX2dxX28xXdxX27cxX46xX6xX18xX27cxX1xX6xX27cxXexXdxX18xX1xX27cxX7xX2dxX27cxX46xX2dxX18xX1exX27cxXa1xX1xX378xX1xX27cxXa1xX1xX116xXexX27cxX28xX27cxXa1xX6xXexX27cxX155xX116xX27cxX46xX6xX2dxX27cxX68xX6xX27cxX155xX1xX28xX18xX1exX27cxX4xX6xX18xX27cxX7xX28xX27cxX1xX6xX116xX27cxXexX1xX10xX27cxX1exXdxX6xX116xX51xX87xX90xX3c5xX90xX3b0xX25xX167xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX68xX10xX46xXdxX6xX51xX2xX87xX90xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX2xX90xX51xX2xX90xX374xX46xX3a9xX2xX383xX3a9xX383xX3a9xX3abxXexX3c5xX3b0xX3a9xX25xX2xX5xX90xX167xX3bexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX46xXdxX31xX12xX0xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX163bxXdxXec3xXbxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX9dxX3xXa1xX217xXexX3xX155xX166cxX3xX1bxXf8xX2dxX3xX68xX14xX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xX4xX1bfxX18xX3xX7xX2f1xX3xX1xX6xX116xX3xXexX1xX22dxX3xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX8axX10xX12b1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xX1exXdxX2dxXbxX27cxX18xX1exX2dxX28xXdxX27cxX46xX6xX18xX27cxX1xX6xX27cxXexXdxX18xX1xX27cxX7xX2dxX27cxX46xX2dxX18xX1exX27cxXa1xX1xX378xX1xX27cxXa1xX1xX116xXexX27cxX28xX27cxXa1xX6xXexX27cxX155xX116xX27cxX46xX6xX2dxX27cxX68xX6xX27cxX155xX1xX28xX18xX1exX27cxX4xX6xX18xX27cxX7xX28xX27cxX1xX6xX116xX27cxXexX1xX10xX27cxX1exXdxX6xX116xX51xX87xX90xX3c5xX90xX3b0xX25xX167xX1xXexX68xXaxX12xX163bxXdxXec3xXbxX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX311xX3xX46xX47xX18xX1exX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX9dxX3xXa1xX217xXexX3xX155xX166cxX3xX1bxXf8xX2dxX3xX68xX14xX3xX155xX1xX1c4xX18xX1exX3xX4xX1bfxX18xX3xX7xX2f1xX3xX1xX6xX116xX3xXexX1xX22dxX3xX167xX167xX167xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX182xX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xXexX1b3xX28xX3xX1bxXdxX32xX2dxX3xX155xXdxX38xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX68xX3xX1exXdxX6xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xXexXdxX119xXbxX3xX4xX11exX18xX3xXexX1xX1c4xX18xX1exX3xXexXdxX18xXccxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX38xX18xX3xX4xX13fxX4xX3xX46xX30cxX4xX1xX3xX31xX47xX3xX4xX1c4xX18xX1exX3xX68xX105xXexX3xX4xX13fxX4xX1xX3xXexXdxX38xX18xX3xX5xXefxXdxX233xX3xXexX69axX18xX1exX3xXa1xX9cxX454xX4xX3xXexX1xX6xX116xX3xXexX1xX119xX3xX7xX2f1xX3xXbdxX13xXbfxX13xXccxX3xXexX1xX22dxX3xXbdxX13xX209xXcxX3xX1exXdxX217xX116xX3xX18xX1xX9cxX3xX1xXdxX38xX18xX3xX18xX6xX116xX167xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX46xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbdxX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX378xXd7xX3xX1xX105xXdxX3xX7xX2exX3xX68xX6xX18xX1exX3xX5xX1b3xXdxX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xX9cxX2dxX3xX31xXdxX38xXexX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xXcxX1xX1b3xX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX1xX8axX10xX12b1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xXa1xX6xX28xX27cxX1xXdxX10xX68xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX27cxX7xX28xX27cxX68xX6xX18xX1exX27cxX5xX6xXdxX27cxXexXdxX10xX18xX27cxXdxX4xX1xX27cxX2dxX2dxX27cxX31xXdxX10xXexX27cxX4xX1xX28xX27cxX18xX1exX2dxX28xXdxX27cxX46xX6xX18xX27cxXexX1xX6xX4xX1xX27cxX1xX6xX51xX87xX90xX25xX90xX3a9xX2xX167xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX1exX3xX7xX8axX4xX9xXaxX51xX68xX10xX46xXdxX6xX51xX2xX87xX90xX51xX18xX10xX36dxX7xX51xX87xX2xX90xX87xX51xX2xX3a9xX2xX46xX87xX90xX383xX3a9xX87xX25xX3b0xXexX2xX3c5xX25xX2xX374xX5xX90xX167xX3bexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX1xX1cxX3xX2xX25xX3xXexX28xX14xX18xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX3xXexX35xX3xX5xX38xX3xX4xX14xXdxX3xX1bxX3fxXexX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX46xXdxX31xX12xX0xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbdxX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX378xXd7xX3xX1xX105xXdxX3xX7xX2exX3xX68xX6xX18xX1exX3xX5xX1b3xXdxX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xX9cxX2dxX3xX31xXdxX38xXexX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xXcxX1xX1b3xX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX1xX8axX10xX12b1xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xX27cxX7xX6xX4xX1xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX51xXa1xX6xX28xX27cxX1xXdxX10xX68xX27cxX378xX6xX27cxX1xX28xXdxX27cxX7xX28xX27cxX68xX6xX18xX1exX27cxX5xX6xXdxX27cxXexXdxX10xX18xX27cxXdxX4xX1xX27cxX2dxX2dxX27cxX31xXdxX10xXexX27cxX4xX1xX28xX27cxX18xX1exX2dxX28xXdxX27cxX46xX6xX18xX27cxXexX1xX6xX4xX1xX27cxX1xX6xX51xX87xX90xX25xX90xX3a9xX2xX167xX1xXexX68xXaxX12xXbdxX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX378xXd7xX3xX1xX105xXdxX3xX7xX2exX3xX68xX6xX18xX1exX3xX5xX1b3xXdxX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xX9cxX2dxX3xX31xXdxX38xXexX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xXcxX1xX1b3xX4xX1xX3xX13xX14xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX8axX28xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX696xX6xX2dxX3xX1exX1bfxX18xX3xX87xX3xXexX2dxX1bfxX18xX3xXexX8axXdxX254xX18xX3xX155xX1xX6xXdxX3xXa1xX97xX28xX3xX1xXdxX254xX68xX3xX378xXd7xX3xX1xX105xXdxX3xX7xX2exX3xX4bxX7xX7xX4exX4fxX3xXc5xX2xX51xX2xX51xX87xX90xX87xX2xX27cxX2xX87xX51xX2xX51xX87xX90xX87xX2xXcbxXccxX3xX1bxXd7xX3xX4xX192xX3xX1exX1bfxX18xX3xX3abxX90xX90xX3xX18xX1exX9cxXf4xXdxX3xX46xXf8xX18xX3xXcxX1xX1b3xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXc5xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXcbxX3xX1bxX9cxXefxX4xX3xXexX1xX47xX3xX1xX9cxX9dxX18xX1exX3xX18xX1xX160xX18xX1exX3xXexXdxX38xX18xX3xXe2xX4xX1xX3xXexX69axX3xX1cxX18xX1exX3xX46xX47xX18xX1exX3xX18xX14xX116xX3xX68xX6xX18xX1exX3xX5xX1b3xXdxX167xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX46xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2dxX5xX12xX0xX46xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8axXaxX12xX0xX51xX46xXdxX31xX12xX0xX51xX46xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX687xX2dxXexX1xX28xX8axXaxX12xX687xX18xX1xX3xX13xX28xX14xXdxX0xX51xXbxX12
Anh Hoài