Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những nỗ lực của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân, các địa phương, ban ngành liên quan trong thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần tích cực nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước.

Sáng ngày 21/5, Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân tổ chức cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì cuộc họp.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân tỉnh.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021

Theo đó, dù gặp nhiều khó khăn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 nhưng công tác BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh được tổ chức thực hiện tốt. Kịp thời ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng thành phố đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh giao. Phối hợp chặt chẽ, rà soát địa bàn để phân loại đối tượng, có các chính sách phù hợp tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT”.

4 tháng đầu năm 2021, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 827,3 tỷ đồng, đạt 28,6% kế hoạch được giao; dư nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 187 tỷ đồng, chiếm 6,67% số phải thực hiện; số người tham gia BHXH bắt buộc là 86,2 nghìn người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 29,5 nghìn người, tỷ lệ bao phủ BHXH toàn tỉnh đạt 18%; BHYT học sinh đạt tỷ lệ bao phủ 97%.

Số người tham gia BHYT trên 1,12 triệu người tương ứng bao phủ 93% dân số (nếu không tính 74.272 lao động đi nước ngoài vào số người có thẻ BHYT thì tỷ lệ bao phủ đạt 87,4% dân số).

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: “Địa phương đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, chuyển hướng tuyên truyền thành các nhóm nhỏ và xây dựng các bài truyền thanh phát ở cơ sở”.

Năm 2021, BHXH tỉnh tổ chức ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với 32 cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, y tế cơ quan. 4 tháng đầu năm, chi khám chữa bệnh BHYT cho 585.741 lượt người với số tiền 372 tỷ đồng.

Chi trả các chế độ BHXH, BHTN là 1.245 tỷ đồng. Trong đó chi cho người hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng là 1.088 tỷ đồng; giải quyết cho 7.202 lượt người hưởng chế độ ốm, đau, thai sản với số tiền 40 tỷ đồng; chi trả cho 5.844 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 22,6 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 219 lượt người với số tiền 219 triệu đồng.

Tính đến 30/4, số người hưởng trợ cấp 1 lần 2.015 người, số tiền chi trả trên 60,51 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 39 người với 4,64 tỷ đồng.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh: “Năm 2021, nhiều chính sách trên địa bàn huyện chấm dứt hiệu lực đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ, không ổn định cũng là một phần nguyên nhân”.

Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích nguyên nhân, hạn chế dẫn tới một số chỉ tiêu còn đạt thấp; thảo luận và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho 8 tháng cuối năm 2021 như: phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra của các thành viên Ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phục vụ; phối hợp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Thị Mai Hoa: “Nhiều người dân vẫn còn thiếu thông tin về các chính sách họ thuộc diện được hưởng. Cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để giúp người dân hiểu, biết được quyền lợi của mình, từ đó tích cực tham gia bảo hiểm”.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận sự cố gắng của ban chỉ đạo, địa phương, các ngành liên quan trong thực hiện BHXH, BHYT; góp phần tích cực trong việc nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận buổi làm việc

Thời gian tới, cần tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển. Các địa phương định kỳ 3 tháng báo cáo số liệu cụ thể tới UBND tỉnh, đặc biệt quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BHXH tỉnh tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân, rà soát quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2021-2025, BHXH giai đoạn 2022-2025 cho các địa phương.

Giao BHXH cấp huyện phối hợp với ngành giáo dục, UBND cấp huyện triển khai các giải pháp tăng tỷ lệ BHYT cho học sinh, sinh viên.

Sở LĐ-TB&XH tham mưu giải pháp để thực hiện BHXH bắt buộc cho số lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài; rà soát, thẩm định, phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo… để kịp thời cấp thẻ BHYT cho các đối tượng.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp tuyên truyền, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, vận động người dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Công tác BHXH, BHYT góp phần nâng cao vị thế Hà Tĩnh trong bảng xếp hạng PAPI của cả nước

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng thay mặt Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2019-2020.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast