Thủ khoa khối C toàn quốc là con gia đình diêm dân ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Với tổng điểm 28,5 (Địa lý 10; Văn 9,25; Sử 9,25) - chưa cộng điểm ưu tiên, Phan Trung Kiên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trở thành thí sinh có điểm số cao nhất khối C toàn quốc. Ước mơ trở thành sinh viên Học viện An ninh đang đến gần với em.
9ef2xfa2exefcfxc4ecxfbdfx152e5x15841xade3x15227xX7x11a81x1027bxb5c1xc30dxebd1x14353xX5x12039xXax11002xXcxX1x13ad0xX3xed28xX1x10e41xX6xX3xX17xX1xb5a4xXdxX3x15cacxX3xXexX19xb6dex10546xX3xec30x10b9dxX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3x1480dxXdxX6xX3xc920x102fcxX26xX1xX3x11811xXdx1162exf23exX3xX3dx13340xX26xX3x13dabxX3xae4axX25xX3xXcxe2fbxX26xX1xX0xa5bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xX3dxXaxX12xdc63x15bc2xXdxX3xXex12691xX26xX34xX3xX38xXdx14e2fxX40xX3x126a8xa5ccx13ae7x119a4xX3x10532xb6c6x12bdbxX6xX3xX5xbbb2xX3xX2x15ac6x10d82xX3xX65x14a4axX26xX3x1595bxX75xX73xX76xX82xX3xa1cfx12079xX3xX88xX75xX73xX76xdbf2xX3x12f5exX3xX4xX1x153bdxX6xX3xX4xd2f1xX26xX34xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX75xX3x12c10xX1xX6xX26xX3xXcxc248xX29xX26xX34xX3xf993xXdxX3fxX26xX75xX3xX1x133a2xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX0xX6xX3xX1xXb7xX10xc329xX9xXaxX1xXexXexXbxd287xX50xX50x14260xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xa44bxb886xX26xX50xXexX6xX34xX50xXexX1xXbxXexX97xX26xX34xX29xb02fxX10xX26xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXexX1xXdxX10xX26xX50xXaxX3xXexX6xXb7xX34xX10xXexX9xXax9f69xXdbxX5xX6xX26xX17xXaxX3xXb7xX10xX5xX9xXaxX26xX19xX19xXbxX10xX26xX10xXb7xXaxX12xXcxXb7xX9bxe522xX26xX34xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xac76xX34xX29xXf4x112d4xX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXcxX1xXdxX3fxX26xX0xX50xX6xX12xX3xX78xfea2xa849xX3xXcxX1xfa3dxX4xX1xX3xXbcxX1xX3fxX75xX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX75xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX95xX3xX38xX14axX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXexX1x138f1xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX4x1278exX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX4xX6xX19xX3xX26xX1xf4c4xXexX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xXe4xX3xf1d6xX66xX4xX3xX40xbc52xX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXe5xXdxX3fxX26xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdx15814xX26xX3x146ecxX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX38xX6xX26xX34xX3xX38x100a6xX26xX3xX34xc761xX26xX3xXe5xX66xXdxX3xX10xX40xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11dddxX19xX3dxXf4xX3xXbxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXax139d5xXdxX3dxXexX1xXd8xX3x13e7axX2xX76xXbxX149xX82xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXd8xX3xe5bexX2xX81xXbxX149xX82xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd8xX50xX50xXdxXe4xXdbxX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXe4xXe5xX26xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX2xX81xX226xX3dxX76xX81x11959xX76xX2xX76xX2xXexX235xX268xX73xX268xX5xX76xX97xX226xX74xX3dxX235xX73xX81xX2xX81xa5e9xX81xXexX268xX88xX76xX268xX5xX73xX97xX6xX73xXe4xcb3cxXbxX34x159d1xXb7xX9xX27dxX81xX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX12xX21xX1xX43xX26xX3xX3dxX29xX26xX34xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xXb1xX1xX6xX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXbcxXdxX3fxX26xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xXe5xX29xXdxX3xX40x13257xX26xX34xX3xXdbx11e49xX19xXd8xX3xb807xX21xce88xX3xX26xX1xX9bxX3xX40xX1abxX3xX191xXf4xX3xX4xX1xX7axX3xX14exX75xX3xXdbxXdxX1d8xXexX3xX38xX9bx13dfbxX4xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX4xX15xX6xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX10xX40xX3xX40xX344xX26xX34xX3xX38xX1d8xX26xX3xXb7xX1abxXdxX3xX26xX9bxX66xX4xX3xX40x11c22xXexXe4xX3x1394axXc3xXdxX3xX38xXdxX1c7xX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxX1exX3xX40x159b3xX3xX38xX6xX26xX34xX3xX5xX25xX40xX3xX85xX26xX3xX46xX3xX40xXdx130d2xX26xX3xX131xX6xX40xX75xX3xXdbxX1exX3xX40xX3a8xX3xX4x11df3xX26xX34xX3xXb7xX9bxX26xX34xX3xXb7xX9bxX26xX34xXe4xX3xX65xb4c7xXf4xX3xX5xX25xX3xX40x11ea6xX4xX3xXexXdxX3fxX29xX3xXe5xX9bxX369xXexX3xX5xX3fxX26xX3xX4xX1xX179xX26xX1xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX10xX40xX3xX4xX1abxX3xXdbxX349xX26xX3xX38xX3baxX29xX3xX38xX14axX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4xb18exXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX48xX19xX25xX26xX3xX4xX349xX26xX1xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xd17bxX4xX3xXdbxXdxX1c7xXexX3xX17xX1xX181xX3xX17xX1xX85xX26xXe4xX3xX1f5xX1exX3xX40xX3a8xX3xX10xX40xX3xXbxX1xX349xXdxX3xXe5xX25xX19xX3xX131xX6xX40xX3xXexX39xX40xX3xX17xXdxX1d8xX40xX3xX4x11996xX26xX34xX3xX85xX26xX3xXe5xXdxX1c7xX4xX3xX5xX25xX40xX3xX26xX3fxX26xX3xXexX344xX3xX5xX66xXbxX3xX74xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xXe5xX3baxX3xX46xX3xXe5xX66xXdxX3xX47bxX26xX34xX3xXdbxX25xX3xX26xX34xX19xX14exXdxX3xX46xX3xXexX1xX47bxX26xX3xX1f5xX39xX26xX1xX3xX8exX1abxX26xX3xX149xX14axX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX1f5xX25xX26xX3xX78xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX95xXe4xX3xe426xX25xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX75xX3xX47bxX26xX34xX3xXdbxX25xX3xX26xX1xXc3xX4xX3xX26xX1x1581cxX26xX3xXe5xX66xXdxX3xXe5xXdxX1c7xX4xX3xX40xX9bxX29xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX26xX3fxX26xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xX7xX66xX40xX3xXexaf53xX3xX5xX3d9xXbxX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX1xXc3xX4xX3xXexX3d9xXbxX75xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX19xX14exXexXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX181xX3xX5xX369xXdxX3xXexX1xX1d8xX3xXe5xX3baxX3xX4xc5a0xX4xX3xX40xX47bxX26xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX149xX14axX3xX1xX9fxXdxXe4xX3xXcxX344xX3xX26xX1xe601xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xXexX1xX179xX4xX1xX3xXexX39xX40xX3xX1xXdxX70xX29xX75xX3xX7xX9bxX29xX3xXexX1dcxX40xX3xX26xX1x12fbdxX26xX34xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX75xX3xXexX25xXdxX3xX5xXdxX1c7xX29xX3xXe5xX3baxX3xX4xX569xX4xX3xXexXb7xXdxX3baxX29xX3xX38xX14exXdxX3xX46xX3xX65xXdxX1c7xXexX3xX131xX6xX40xX75xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xXexX344xX3xX38xX181xX3xX10xX40xX3xX3dxX1dcxX26xX3xXf4xX3fxX29xX3xXexX1xX179xX4xX1xX3xXe5xX25xX3xX26xX1xX3d9xX26xX3xXb7xX6xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX4xX181xX3xX26xX85xX26xX34xX3xX17xX1xXdxX1d8xX29xX3xXe5xX3baxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX3xX4e0xXdxX3fxX26xX3xXexX3e0xX4xX3xX27dxX3xX26xX85xX40xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX10xX40xX3xX38xX3baxX29xX3xX38xX14exXexX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX34xXdxX586xXdxX3xXexd013xX26xX1xX75xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX38xX181xXd8xX3xX26xX85xX40xX3xX1xXc3xX4xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX81xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xXdbxX6xX75xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX2xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xX26xX1xX191xXexX75xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX73xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xX26xX1xX39xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX131xX1xX5aaxX26xX34xX3xX34xXdxX349xXdxX3xXexX1xX9bxX46xX26xX34xX3xXe5xX25xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xXexX179xX4xX1xX3xX5xX3c9xXf4xX3xXe5xX25xX3xXdbxX6axX3xX7xX29xX26xX34xX3xX28xX29xX6xX3xX7xX521xX3xX34xXdxX349xX26xX34xX3xX3dxX14exXf4xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX569xX4xX3xXexX1xX1dcxXf4xX3xX4xX47bxX3xX38xX14axX3xX34xXdxa3a6xXbxX3xX10xX40xX3xXexX521xX3xXexXdxX26xX3xX1xX1abxX26xX3xX17xX1xXdxX3xXdbxX9bxX66xX4xX3xXe5xX25xX19xX3xX5xX25xX40xX3xXdbxX25xXdxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX17x125a7xX3xXexX1xXdxX3xXe5xX344xX6xX3xX28xX29xX6xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xX3xXbxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX3dxXexX1xXd8xX3xX226xX2xX76xXbxX149xX82xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXd8xX3xX235xX2xX81xXbxX149xX82xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd8xX50xX50xXdxXe4xXdbxX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXe4xXe5xX26xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX226xX74xX3dxX235xX73xX81xX2xX74xX27dxX2xXexX74xX81xX2xX88xX5xX74xX97xX6xX27dxXe4xXbxX26xX34xX28dxXb7xX9xX27dxX81xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX149xXexX97xX6xX5xXdxX34xX26xXd8xX3xX28axX29xX7xXexXdxXd1xXf4xX82xXaxX12xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX78xX26xX34xX19xX25xXdxX3xX4x110caxX26xX34xX3xXdbxX3fxX26xX3xXbxX1xX349xXdxX95xX3xX4xX88fxX26xX34xX3xXe5xX66xXdxX3xX4xX47bxX3xX34xXdxX569xX19xX3xXdbxX9fxX3xX40xX47bxX26xX3xX79xX7axX6xX3xX4e0xX7exX3xXexXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xX131xX34xX29xXf4xX135xX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXcxX1xXdxX3fxX26xX3xXe5xX25xX3xXdbxX14exX26xX3xXdbx12777xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX21xX1xXdxX6xX3xX7x14f13xX3xXdbxX179xX3xX28xX29xXf4xX1d8xXexX3xX1xXc3xX4xX3xXexX3d9xXbxX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexX75xX3xX1xX1dcxX29xX3xX1xX1d8xXexX3xXexX1xX128xXdxX3xX34xXdxX6xX26xX3xX10xX40xX3xX38xX3baxX29xX3xX3dxX25xX26xX1xX3xXexX521xX3xX1xXc3xX4xX3xXe5xX25xX3xX4xX88fxX26xX34xX3xX47bxX26xX3xX5xX29xXf4xX1c7xX26xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX3xXe5xX66xXdxX3xX10xX40xX3xX34xX569xXdxXe4xX3xX65xXdxX1c7xX4xX3xX1xXc3xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX10xX40xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xXbxX1xX43xX26xX3xXdbxX1exX3xXexX1xX128xXdxX3xX34xXdxX6xX26xX3xXb7x14b03xX3xXb7xX25xX26xX34xX3xXe5xX25xX3xX17xX1xX47bxX26xX34xX3xXexX1xX34fxX4xX3xX28xX29xX569xX3xX17xX1xX29xXf4xX6xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexXd8xX3xX34dxX1a6xX66xX4xX3xX40xX1abxX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX4xX1xXdxX1d8xX26xX3xX7x13f2fxX3xX4xX47bxX26xX34xX3xX6xX26xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX1xX39xX26xX1xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX10xX40xX3xXexX344xX3xXexX1xX9bxX46xX3xX26xX1xX586xX75xX3xX26xX1xX9bxX26xX34xX3xX38xX70xX3xX38xX3d9xX29xX3xXe5xX25xX19xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX1caxX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xXb7xX191xXexX3xX17xX1xX181xX3xX26xX3fxX26xX3xX10xX40xX3xX3dxX25xX26xX1xX3xX73xX3xX26xX85xX40xX3xXexX1xX10xX19xX3xX38xX29xX6axXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxXaxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX65xX66xXdxX3xXbcxXdxX3fxX26xX75xX3xX17xX1d8xXexX3xX28xX29xX349xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xX26xX25xXf4xX75xX3xXdbxX3fxX26xX3xX4xX14exX26xX1xX3xX26xXdxX3baxX40xX3xXe5xX29xXdxX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX26xX1xX43xX26xX3xX5xX3fxX26xX3xXdbxX46xXdxX3xX7xX521xX3xXdbxX191xXexX3xX26xX34xX128xX3xX4xX15xX6xX3xX17xX1d8xXexX3xX28xX29xX349xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX85xX26xX3xX78xX88xX75xX73xX76xX95xX3xXexX1xX39xX3xX10xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX4xX181xX3xX7xX521xX3xXexXdxX1d8xX4xX3xX26xX29xX1exXdxX3xX46xX3xXdbxX9fxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xXdbxX46xXdxX3xX10xX40xX3xX1xXf4xX3xXe5xXc3xX26xX34xX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX29xXf4xX1c7xXexX3xX38xX1exXdxX3xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX34dxXcxX1xX521xX4xX3xX7xX521xX3xX5xX25xX3xXb7xX191xXexX3xXexXdxX1d8xX4xX3xX4xX1xX7axX3xX14exX75xX3xXdbxX46xXdxX3xX26xX85xX40xX3xX26xX34xX19xX569xXdxX3xX10xX40xX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX88xX75xX76xX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX3xX131xX1xX9bxX26xX34xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xXdbxX46xXdxX3xX38xX3baxX3xXexX1xXdxX3xX26xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xX3xX28xX29xX569xX3xX17xX1xX181xX3xXe5xX25xX3xX10xX40xX3xX38xX14axX3xX4xX1exX3xX34xX393xX26xX34xX3xXe5xX3d9xX26xX3xX3dxX3e0xX26xX34xX3xX1xX1d8xXexX3xX17xX1xX349xX3xX26xX85xX26xX34xX3xX38xX70xX3xX5xX25xX40xX3xXdbxX25xXdxX419xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX79xX9bxX369xX4xX3xXdbxXdxX1d8xXexX75xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX26xX85xX40xX3xX73xX81xX2xX268xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xX38xX14exXexX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX17xX1xX569xX3xX4xX6xX19xX3xX78xX65xX85xX26xX3xX74xX82xX3xX79xX7axX6xX3xX74xX75xX73xX76xX82xX3xX8exX8fxX3xX88xX75xX76xX82xX3xXcxX19xX569xX26xX3xX226xX75xX235xX95xXe4xX3xX79xXdxX70xX40xX3xXcxX19xX569xX26xX75xX3xX65xX85xX26xX75xX3xX8exX8fxX3xXe5xX25xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX3xXe5xX88fxX26xX34xX3xXe5xX344xX6xX3xX38xX15xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX4xX1xX29xcb5bxX26xX3xXe5xX25xX19xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX1caxX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX26xX1xX9bxX26xX34xX3xX10xX40xX3xXe5xc018xX26xX3xXdbxX7axX3xXexXb7xX9bxX369xXexX3xXe5xX39xX3xXexX1xXdxX1d8xX29xX3xXexXdxX3fxX29xX3xX4xX1xX179xX3xXbxX1xX3e0xX3xX78xXexXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xXf4xX3fxX29xX3xX4xX1dcxX29xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX85xX26xX3xXexX344xX3xX74xX75xX73xX76xX3xXexXb7xX46xX3xX5xX3fxX26xX95xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX131xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xX75xX3xXe5xX66xXdxX3xXexX6axX26xX34xX3xX7xX1exX3xX38xXdxX70xX40xX3xX1xX1abxX26xX3xX4xX6xX19xX3xX1xX1abxX26xX3xX26xX85xX40xX3xX26xX34xX19xX569xXdxX3xX78xX73xX74xX75xX76xX3xX97xX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX17xX70xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX3xXe5xX88fxX26xX34xX95xX75xX3xX38xX449xX4xX3xXdbxXdxX1c7xXexX3xX5xX25xX3xX7xX521xX3xXe5xX9bxX369xXexX3xXexXb7xX9fxXdxX3xXe5xX3baxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX1xXdxX3xX40xX47bxX26xX3xX65xX85xX26xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX6xX26xX34xX3xXexXb7xX25xX26xX3xX38xX1dcxXf4xX3xX26xXdxX3baxX40xX3xX1xXf4xX3xXe5xXc3xX26xX34xX3xX4xX1xX14exX40xX3xXexX66xXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX40xX25xX3xX10xX40xX3xX38xX14axX3xX3dxX25xXf4xX3xX4xX47bxX26xX34xX75xX3xX17xXdxX3fxX26xX3xXexXb7xX39xX3xXexX1xX10xX19xX3xX38xX29xX6axXdxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX3dxXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxXb7xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX97xXexX1xX29xX40xXdbxX97xX6xX26xX3dxX97xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2x12551xX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xX17xXf4xX97xXexX1xXdxX97xXexX1xXbxXexX97xX28xX29xX19xX4xX97xX34xXdxX6xX97xX73xX81xX2xX74xX97xX34xX6xX26xX97xX88xX2xX97xX1xX19xX4xX97xX7xXdxX26xX1xX97xX1xX6xX97xXexXdxX26xX1xX97xX3dxX29xX19xXdxX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXdbxXdxX26xX1xX97xX40xX19xX26xX97xX26xX34xX19xX6xXdxX97xX26xX34xX29xX50xX2xX76xX268xX88xX81xX226xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX50xX40xX10xX3dxXdxX6xX50xX2xX73xX81xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX2xX81xX226xX3dxX235xX2xX2xX81xX76xX27dxX76xXexX88xX2xX74xX27dxX5xX2xX81xX97xX2xX73xX74xX3dxX2xX2xX268xX73xX76xX76xX226xXexX268xX76xX76xX2xX5xX226xX97xX3dxXe4xX28axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3dxXdxXe5xX12xX0xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2xXe7fxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xX17xXf4xX97xXexX1xXdxX97xXexX1xXbxXexX97xX28xX29xX19xX4xX97xX34xXdxX6xX97xX73xX81xX2xX74xX97xX34xX6xX26xX97xX88xX2xX97xX1xX19xX4xX97xX7xXdxX26xX1xX97xX1xX6xX97xXexXdxX26xX1xX97xX3dxX29xX19xXdxX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXdbxXdxX26xX1xX97xX40xX19xX26xX97xX26xX34xX19xX6xXdxX97xX26xX34xX29xX50xX2xX76xX268xX88xX81xX226xXe4xX1xXexX40xXaxX12xXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2xXe7fxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX8exX6xX29xX3xX17xX1xXdxX3xX1f5xX9fxX3xX397xd28dxfea8xX79xXcxX3xX4xX47bxX26xX34xX3xXdbxX1exX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xX75xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xX1exX26xX34xX3xX17xX3fxX3xXbxX1xX6axX3xX38xXdxX70xX40xX3xX4xX569xX4xX3xX40xX47bxX26xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX191xXf4xX3xX88xX81xX75xX74xXe7fxX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxX75xX3xX74xX81xXe7fxX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xXdbxX6xXdxX97xXe5xX6xX26xX97xX88xX97xX76xX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXe5xX6xX97xX1xX6xX26xX1xX97xXexXb7xXdxX26xX1xX97xXexXdxX40xX97xX5xX6xXdxX97xX29xX19xX4xX97xX40xX19xX97xX4xX29xX6xX97xX40xX19xXexX97xXexX1xXdxX97xX7xXdxX26xX1xX97xXexX29xX97xX3dxX19xX50xX2xX76xX268xX74xX74xX268xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX50xX40xX10xX3dxXdxX6xX50xX2xX73xX81xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX226xX74xX3dxX27dxX73xX27dxX81xX81xX2xX81xXexX73xX27dxX2xX27dxX5xX76xX97xX6xX2xXe4xX28axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3dxXdxXe5xX12xX0xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xXdbxX6xXdxX97xXe5xX6xX26xX97xX88xX97xX76xX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXe5xX6xX97xX1xX6xX26xX1xX97xXexXb7xXdxX26xX1xX97xXexXdxX40xX97xX5xX6xXdxX97xX29xX19xX4xX97xX40xX19xX97xX4xX29xX6xX97xX40xX19xXexX97xXexX1xXdxX97xX7xXdxX26xX1xX97xXexX29xX97xX3dxX19xX50xX2xX76xX268xX74xX74xX268xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX65xX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX73xX268xX75xX73xX76xX3xX78xX65xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX82xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xX74xX75xX73xX76xX82xX3xX79xX7axX6xX3xX5xX7exX3xX88xX75xX76xX95xX75xX3xX131xX34xX29xXf4xX135xX26xX3xXcxX1xX7axX3xXcxX1xX349xX19xX3xX78xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xX75xX3xX4xX521xX29xX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXcxXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX4e0xX7exX3xXcxX521xX3xXcxXb7xXc3xX26xX34xX75xX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX3xX97xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX95xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX7xX1exX26xX34xX3xXexX14exXdxX3xXexX1xX47bxX26xX3xX131xX34xXc3xX4xX3xX8exX1abxX26xX75xX3xX149xX14axX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX131xX34xXc3xX4xX3xX38xX14axX3xX4xX181xX3xX4xX1abxX3xX7xX46xX3xX4xX1xX14exX40xX3xXexX66xXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX26xX34xX25xX26xX1xX3xX5xX29xX3d9xXexX3xX17xXdxX26xX1xX3xXexX1d8xX3xX4xX15xX6xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX131xX34xX43xX26xX3xX1xX25xX26xX34xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX26xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX29xX5xX12xX0xX3dxXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX29xXexX1xX19xXb7xXaxX12xX1caxX26xX1xX3xXcxX1xX9bxX0xX50xXbxX12
Anh Thư