Độc đáo lễ hội đánh cá Đồng Hoa
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/6), hàng trăm người dân đã đổ xô về vùng Vực Rào, thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tham dự lễ hội đánh cá truyền thống Đồng Hoa.
55a4x8ce7x6c28x81a2x89f7xb33axc7dcxa6d4x6616xX7xdc1fxd15dxeac2x7e13x7fe7xa219xX5x70c9xXaxb9f6x7491xf55cxX4xX3xe7afxc928x9ea7xX3xX5xb327xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18x8f80xX1xX3xX4xX18xX3xX13xb3b3xX24xe138xX3xb861xX19xX6xX0x8a6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xd778xXaxX12xac1fxX18xX24xX2dxX3xX24xX6x6acdxX3xce92xX2xX2xX33x8f1axc397xe175xX3xX1x8e44xX24xX2dxX3xXexa80fxd0c3xe15axX3xX24xX2dxa8c4x77b1xXdxX3xX45xc5baxX24xX3xX17x600bxX3xX17x91acxX3xf31bx9d1cxX3x6f53x5a3bxX3xX76xfa05xX24xX2dxX3x8667x88d6xX4xX3x83b5xX5axX19xX57xX3xXexX1xX74xX24xX3xe5b1xc774xX4xX3xX48x8353xX24xX57xX3xX73xX6exX3x6a79x7c0dxX6axX24xX3xX7exXdxce8exX24xX57xX3xX1xX99xX4fxd885xX24xX3x712cxX2dxX1xXdxX3xX98xX99xX6axX24xX3xX51xX2fxX5axX3xXcx6f1exX24xX1xX56xX3xX17x73c8xX3xXexX1xX6xX61xX3xX45xX7fxX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xXexX5fxX99xX4fxX77xX24xX3xXexX1xfb83xX24xX2dxX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6x8dd9xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXex7a80xX6xX5xXdxX2dxX24xb1a6xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxaae2xXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxe9dcxXdxX45xXexX1xX113xX3xd5d0xX131xd648xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xf19cxX55x8948xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxbcb2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xeb2bxX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX2xX142xX142xf743xX5xX133xXecxaf48xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc31cxX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX12xf1f7xX1xX74xX24xX2dxX3xX4xX1xe0b9xX3xX17xX5axX24xX3xX74xX24xX2dxXecxXecxXecxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX12x66c5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX17xX65xd8ecxX4xX3xXexX71xX3xX4xX1xbbaaxX4xX3xXexX1xX65xX66xX24xX2dxX3xX24xXdxX9fxX24xX3xX61xbc29xXdxX3xX24xX60xX61xX3xX2xX3xX5x8c9bxX24xX3x7d0axX1xXdxX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xX45xX6axX24xX3xX1xX19xX5axX24xX3xXex8487xXexX3xXexX1xX99xX3xX1xX19xdeb3xX4xX1xX3xX61xX7axX6xX3xX61xX5axX24xX2dxX3xX51xXexX5fxX65xe7e4xX4xX3xX76xX5axX3xX7xX6xX99xX3xXcxf025xXexX3xX13xX19xX6xX24xX3xXa9xX2dxb764xX3xXexX7axX4fxX3xXexX1xX10xX19xX3xX61xX7fxX4xX3xX24xX65xX256xX4xX3xX4xX6xX19xX3xX1xX6xX4fxX3xXexX1xX23cxXbxX56xX3xX76xX5axX3xX5xX99xX74xX24xX3xX61xX6xX24xX2dxX3xX17xb370xX61xX3xX61xX5axX99xX3xX7xX8dxX4xX3xX45xX6axX24xX3xX2dxXdxX6xX24xXecxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX131xX142xX55xX2xX5xX2xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xXecxXecxXecxX3xX61xX5axX3xX4xd9bcxX24xX3xX4x9515xX3xX5fxX23cxXexX3xX17xX74xX24xX2dxX3xXbxX1xa3e8xX3xX24x7ba2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX10xX24xXexX10xX5fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXex68f8xX142xf317xX133xX5xX16axXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xXecxXecxXecxX3xX76xX5axX3xX24xX1xXdxX77xX99xX3xXexX5fxa7abxX3xX10xX61xX3xX4xX7axX24xX2dxX3xXexX1xX6xX61xX3xX2dxXdxX6xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX12xXa9xX91xXdxX3xX45xXdxX1cxX24xX3xX5fxX6xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX24x7765xX61xX3xX45xX65xX256xXdxX3xX4xX1xX6axX24xX3xX45xX6exX4fxX3xX2fxX2bxX24xX2dxX3xX1e9xXb8xX24xX1xX3xX4xX3aaxX3xX4xX1xXdxX77xX99xX3xX45xX5axXdxX3xX1xX91xX24xX3xX2xX228xX61xX3xX76xX256xXdxX3xX45xXdxXa6xX24xX3xXexfac7xX4xX1xX3xX228xX1xX19xb4c6xX24xX2dxX3xX140xX133xX3xX1xX6xXecxX3xX13xX6axX4fxX3xX5xX5axX3xX228xX1xX99xX3xX76xX7fxX4xX3xX4xX3aaxX3xX24xX1xXdxX77xX99xX3xX5xX19xX245xXdxX3xX4xX18xX3xX24xX65xX256xX4xX3xX24xX2dxX26bxXexX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xXe0xX24xX2dxXecxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX177xX16axX177xX446xX5xX140xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xXa9xX1xX3baxX24xX2dxX3xX4xX71xX3xX17xX14xX24xX2dxX3xX76xXdxX9fxX24xX3xX24xX1xXdxXa6xXexX3xXex91a1xX24xX1xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX156xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xb0bdxX99xX19xXexX10xXaxX12xX0xXexX1xX10xX6xX45xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX1xX12xX0xX33xXexX1xX12xX0xXexX1xX3xX4xX19xX5xX7xXbxX6xX24xX9xXaxX16axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX5fxXdxX2dxX1xXexX11bxXaxX12xX1b7xX1xaa0exX3xXexf3d6xX4xX1xX3x5884xX8cxXa9x7df2xX3xX73xX6exX3xX98xX99xX6axX24xX3xX7exXdxX9fxX24xX3xXa9xX2dxX3b7xX4fxX3xX1c0xX1xX8dxX4xX3x8e73xX1xdb61xX4xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX1xX12xX0xX33xXexX5fxX12xX0xX33xXexX1xX10xX6xX45xX12xX0xXexX156xX19xX45xX4fxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX45xX3xX4xX19xX5xX7xXbxX6xX24xX9xXaxX140xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX12xX0xX10xX61xX12xX1e9xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX3aaxX3xXexX5fxX65xX256xX4xX3xXex78daxX3xX228xX1xXdxX3xXexX74xXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX5fxX6xXecxX3xXa9xX2dxX5axX4fxX3xXexX5fxX65xX256xX4xX57xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX17xX65xX203xX4xX3xXexX71xX3xX4xX1xX20bxX4xX3xX228xX1xX18xX3xX695xX99xX4fxX3xX4x696axX57xX3xX156xX5axXdxX3xX156xX537xX24xXecxX3xX1e9xX5axX24xX2dxX3xX5xX29bxXbxX3xX5fxX6xX3xX695xX99xX4fxX3xX17xX6f1xX24xX1xX57xX3xX4xX3aaxX3xX156xX6xX24xX3xX695xX99xX537xX24xX3xX5xbfeexX57xX3xX4xX8dxXexX3xX4xe2ebxX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xXexX99xX225xX24xX3xXexX5fxX6xX3xX4xX6xX24xX1xX3xX2dxX18xX4xX3xX24xX2dxX5axX4fxX3xXexX1xX65xX66xX24xX2dxX3xX73xX99xX4fxX9fxX24xX57xX3xX228xX1xX74xX24xX2dxX3xX4xX1xX19xX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xX45xX6axX24xX3xX17xX261xX24xX3xX17xX18xX24xX1xX3xX156xX8dxXexX3xX4xX18xX3xX4xX1xX1c8xX3xX17xX261xX24xX3xX24xX2dxX5axX4fxX3xX5xX1cxX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xX45xX6axX24xX3xXexX5fxX19xX24xX2dxX3xX73xX6exX3xX61xX256xXdxX3xX17xX65xX203xX4xX3xX17xX18xX24xX1xX3xX156xX8dxXexX3xX4xX18xX3xXexX245xXdxX3xX13xX225xX61xX3xX7exX7fxX4xXecxX3x65a5xX99xX6xX3xXexX1xX66xXdxX3xX2dxXdxX6xX24xX57xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX17xX6exX3xX228xX1xX74xX24xX2dxX3xX4xX3a6xX24xX3xX76xe93dxX24xX3xX24xX2dxX99xX4fxX9fxX24xX3xX24xX1xX65xX3xX73xX65xX6xX3xX24xX1xX65xX24xX2dxX3xX4xX1xX530xX24xX1xX3xX695xX99xX4fxX77xX24xX3xX76xX5axX3xX156xX5axX3xX4xX19xX24xX3xX24xX91xXdxX3xX17xX6axX4fxX3xX76x73b7xX24xX3xX45xX99xX4fxX3xXexX5fxX67fxX3xX17xX65xX203xX4xX3xX24xdd8bxXexX3xX4xX60xX24xX3xX156xX537xX24xX3xX76xX5axX3xX45xX99xX4fxX3xXexX5fxX67fxX3xX76xX5axX19xX3xX24xX2dxX5axX4fxX3xX4xX1xX6eexX3xX24xX1xX29bxXexX3xXexX5fxX99xX24xX2dxX3xXexX99xX225xX24xX3xXexX1xX18xX24xX2dxX3xX131xX3xX6axX61xX3xX5xX6f1xX4xX1xX3xX1xX5axX24xX2dxX3xX24xX60xX61xX3xX17xXbexX3xX156xX5axX3xX4xX19xX24xX3xX73xX6xX3xX695xX99xX9fxX3xX4xX3aaxX3xX17xXdxX77xX99xX3xX228xXdxXa6xX24xX3xXexX1xX6xX61xX3xX2dxXdxX6xXecxX3xX1e9xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX156xX8dxXexX3xX4xX18xX3xX156xX8dxXexX3xX17xX225xX99xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxXa6xX24xX3xX76xX5axX19xX3xX5xX713xX4xX3xX142xX3xX2dxXdxX66xX3xX76xX5axX3xX228xX261xXexX3xXexX1xX713xX4xX3xX76xX5axX19xX3xX2xX133xX3xX2dxXdxX66xX3xXexX5fxX19xX24xX2dxX3xX24xX2dxX5axX4fxXecxX0xX33xX10xX61xX12xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX5fxX12xX0xX33xXexX156xX19xX45xX4fxX12xX0xXexc088xX19xX19xXexX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX1xX3xX4xX19xX5xX7xXbxX6xX24xX9xXaxX16axXaxX12xX0xX33xXexX1xX12xX0xXexX1xX12xX0xX33xXexX1xX12xX0xX33xXexX5fxX12xX0xX33xXexX9e9xX19xX19xXexX12xX0xX33xXexX6xX156xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX24xX1xX3baxX24xX2dxX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xXexX76cxX24xX2dxX3xXexX1xX6xX61xX3xX2dxXdxX6xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX57xX3xX24xX60xX61xX3xX24xX6xX4fxX3xX7xX537xX24xX3xX5xX65xX203xX24xX2dxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX156xX8dxXexX3xX4xX3aaxX3xX530xXexX3xX1xX91xX24xX3xX61xX26bxXdxX3xX24xX60xX61xX3xX24xX1xX65xX24xX2dxX3xX7xXe0xX3xX24xX2dxX65xX66xXdxX3xXexX1xX6xX61xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX6xX19xX3xX2dxX23cxXbxX3xX17xX74xXdxXecxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX444xX444xX140xX140xX5xX446xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX55xX140xX140xX2xX5xX131xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX142xX16axX444xX2xX5xX55xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX140xX444xX177xX142xX5xX142xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX45xXexX1xX99xX61xX156xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX140xX444xX140xX177xX5xX177xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX16axX142xX177xX133xX5xX444xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX19xX45xX4fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX73xXexX10dxX6xX5xXdxX2dxX24xX113xX3xX4xX10xX24xXexX10xX5fxX11bxXaxX12xX0xXdxX61xX2dxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX12axXdxX45xXexX1xX113xX3xX131xX131xX133xXbxX73xX11bxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX113xX3xX140xX55xX142xXbxX73xX11bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX33xX33xXdxXecxX156xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xXecxX76xX24xX33xX24xX10xX12axX7xX33xX2xX142xX16axX131xX33xX142xX55xX45xX2xX133xX142xXexX2xX133xX140xX142xX5xX2xX133xXecxX17bxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX13xX2bxX24xX2dxX3xX2fxX19xX6xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa88xX99xXexX1xX19xX5fxXaxX12xX2fxX19xX5axXdxX3xXa9xX6xX61xX0xX33xXbxX12
Hoài Nam