Học sinh Hà Tĩnh giành Huy chương Vàng kỳ thi Toán học quốc tế
(Baohatinh.vn) - Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục & Đào tạo thông tin, tại Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 58 vừa diễn ra tại Brazil, em Phan Nhật Duy, học sinh lớp 12 Toán 1, THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng.
cdcdx15531x149d7x11205x153d6x1369fx10f44x14c4cx120fexX7x151f5x122d1xe03fxfddaxf81ex1295dxX5xd569xXax13b9ex109e2x1228cxX4xX3xX7xXdx1206dxX1xX3xX13xe7d8xX3xXcxdb2fxX19xX1xX3x12948xXdxX1dxX19xX1xX3xX13x156fexdc3cxX3xX4xX1xe13ex14e1exX19xX24xX3xffdfxX1dxX19xX24xX3x13043x14464xX3xXexX1xXdxX3xXcxd31cx12533xX19xX3xX1xX14xX4xX3x11e83xX2bxe827xX4xX3xXex13b5exX0x153c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe461xXaxX12x10ffax14683xX4xX3x12a02xX2bx12496xX19xX3xX5xe491xX3xX4xX1xf752xXexX3xX5xX30x1376exX19xX24xX3xea5fx11d8axX3x14b8dxXdxX43xX42xX3xX64xX68xX4xX3xd70bxX3xf3c7xX1dxX42xX3xXex11edcxX42xX3xXexX1x1236cxX19xX24xX3xXexXdxX19xd460xX3xXexX91xXdxX3x111c0xX3bxX3xXexX1xXdxX3xXcxX42xX43xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX4axX2bxX4cxX4xX3xXexX50xX3xX5x15578xX19xX3xXexX1xedd5xX3xe24fx12334xX3xe3c7x1068dxX6xX3xX64xXdx11370xX19xX3xd79exX6xX3xXexX91xXdxX3xX7exXcfxX6x1339cxXdxX5xX9dxX3xX10xf28dxX3x13901xX1xX6xX19xX3xe18fxX1xfd5bxXexX3xf1a4xX2bxX2cxX9dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xe60cxXbxX3xX2x15308xX3xXcxX42xX43xX19xX3xX2xX9dxX3xXcxX13xXe1xXcxX3xX67xX1xX2bxX2cx13791xX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xebbcx14198xX3x113f1xX2bxX75xXexX3xX7xdff1xX4xX3xX24xXdxX1dxX19xX1xX3xX13xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1dxX19xX24x14c00xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX42xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXex11d79xX6xX5xXdxX24xX19xdfdaxX3xX4xX10xX19xXexX10xXcfx12cc7xXaxX12xX0xXdxXdfxX24xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax13ae9xXdxX64xXexX1xX167xXc3xXc3xf680xXbxX11fxX16fxX1xX10xXdxX24xX1xXexX167xf3fdx13bbexd3eexXbxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX42xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX24xXdxX6xX19xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX2bxX42xX19xX24xX3xXc6xX6xX19xX24xX3xX3axX2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX6xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4axX2bxX42xX4xX3xXexX10xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX52xX52xXdxX13dxd7ecxX6xX42xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13dxXc6xX19xX52xX19xX10xX17exX7xX52xX2xX193xXfex12495xX52xX2xX186xX192xX64xX192xX2xXc3xXexX191x1165cxXc3xX191xX5xX186xX13dx1448cxXbxX24xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX161xX6xX5xXdxX24xX19xX167xX3xX4xX10xX19xXexX10xXcfxX16fxXaxX12xX0xXdxXdfxX24xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX64xXexX1xX167xXc3xXc3xX186xXbxX11fxX16fxX1xX10xXdxX24xX1xXexX167xX191xX192xX193xXbxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX42xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX24xXdxX6xX19xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX2bxX42xX19xX24xX3xXc6xX6xX19xX24xX3xX3axX2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX6xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4axX2bxX42xX4xX3xXexX10xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX52xX52xXdxX13dxX1ebxX6xX42xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13dxXc6xX19xX52xX19xX10xX17exX7xX52xX2xX193xXfexX200xX52xX2xX186xX192xX64xX192xX2xXc3xXexX193xX200xX191xX5xX2xX13dxX211xXbxX24xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX42xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX161xX6xX5xXdxX24xX19xX167xX3xX211xX2bxX7xXexXdx15141xX2cxX16fxXaxX12xX7ex1139cxX3xXexX1xX30xX3xXcx11689xX19xX1xX3x10e9cxX2cxX3x1332bxX111xX3xX8cx13ee7xX19xX1xX3x12d34xX31xX19xX3xX4x11bacxX19xX24xX3xX4xX43xX4xX3xX11cxeaeexX19xX24xX3xX4xX1xX324xX3xX5xX11dxX19xX1xX3xX11cxX91xX42xX3xXexX32bxX19xX1xX9dxX3xX33ax11a05xX3xX81xXebxX8axX8cxXcxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX4xX1x11c6bxX4xX3xXdfxXc7xX19xX24xX9dxX3xXexce58xX19xX24xX3xX1xX42xX6xX3xXc6xX1dxX3xX11cxX7fxX19xX24xX3xXc6xXdxX111xX19xX3xX4xX43xX4xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxXcfxX30x133ecxX19xX24xX3xXcxX13xXe1xXcxX3xX67xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXc6xX1dxX3xXe1xX1xX91xXdfxX3xXe6xX1xXe8xXexX3xXebxX2bxX2cxX3xf4b7xXexX1xXc1xX3xXfexX3xXexXc7xX3xXexXcfxX43xXdxX3xX7xX6xX19xX24x12693xX3xXexXcfxX30xXfaxX4xX3xX5xX372xX4xX3xX4xX43xX4xX3xX10xXdfxX3xX5xX111xX19xX3xX11cxX30xX3a1xX19xX24xX3xXexXe8xXbxX3xXexXcfxX2bxX19xX24xX3xX11cxX7fxXdxX3xXexX2bxX2cx124a7xX19xX3xXexX1xX6xXdfxX3xX64xe622xX3xX4xX43xX4xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX3x13013xX5xX2cxXdfxXbxXdxX4xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xX67xX68xX4xX3xX6bxX2bxX6dxX19xX3xX5xX71xX3xX4xX1xX75xXexX3xX5xX30xX7axX19xX24xX3xX4xX1xX42xX3xX1ebxXdxX50xXexX9dxX3xX11cxX42xX1dxX19xX3xX35xXdxd926xXexX3xXe6xX6xXdfxX3xXc6xXfaxXdxX3xX192xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xXdfxX3xX24xXdxX6xX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX9dxX3xX4xX6dxX3xX192xX3xX10xXdfxX3xX11cxd03exX2bxX3xX11cxX42xX91xXexX3xX24xXdxX6dxXdxX9dxX3xXc6xXfaxXdxX3xX20bxX3xX13xX67xX35xX9dxX3xX2xX3xX13xX67xX7exX3xXc6xX1dxX3xX2xX3xX13xX67xX8cxX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXe1xX1xX6xX19xX3xXe6xX1xXe8xXexX3xXebxX2bxX2cxX9dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xXfaxXbxX3xX2xXfexX3xXcxX42xX43xX19xX3xX2xX9dxX3xXcxXcfxX30xX3a1xX19xX24xX3xXcxX13xXe1xXcxX3xX67xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX11fxX2bxX75xXexX3xX7xX125xX4xX3xX64xX1dxX19xX1xX3xX13xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX19xX24xX3xX35xX1dxX19xX24xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXcxX1xX1dxX19xX1xX3xXexX324xX4xX1xX3xX4xX32fxX6xX3xX10xXdfxX3xX24x14cf5xXbxX3xXbxX1xXbcxX19xX3xX24xXdxX372xXbxX3xX11cxX42xX1dxX19xX3xX35xXdxX466xXexX3xXe6xX6xXdfxX3xX24xXdxX1dxX19xX1xX3xX11cxX30xX7axX4xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xXexX324xX4xX1xX3xX360xX3xXc6xf5c2xX3xXexXcfxX324xX3xXexX1xXc1xX3xX191xX3xXexX91xXdxX3xX3axX3bxX3xXexX1xXdxX9dxX3xX7xX6xX2bxX3xX13xX1dxX19xX3xX6bxX2bxX4cxX4xX3xXc6xX1dxX3xXcxXcfxX2bxX19xX24xX3xX6bxX2bxX4cxX4xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXe1xX1xX6xX19xX3xXe6xX1xXe8xXexX3xXebxX2bxX2cxX3xX5xX1dxX3xX4xX42xX19xX3xXexX1xXc1xX3xXfexX3xXexXcfxX42xX19xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX11cxX336xX19xX1xX3xX19xX96xX19xX24xX3xX64x1487axX19xX3xX4xX55bxX3xX20bxX3xX19xX24xX30xX3a1xXdxX3xX4xX42xX19xX3xX360xX3xX11fxX11dxX3xX33axX31xX19xX3xXcxXdxX50xX19xX9dxX3xX1xX2bxX2cxX466xX19xX3xX13xX30xX31xX19xX24xX3xX33axX31xX19xX13dxX3xXebxX33fxX3xX1xX42xX1dxX19xX3xX4xX6dxX19xX1xX3xX3axX1xX55bxX3xX3axX1x1492bxX19xX9dxX3xX19xX1xX30xX19xX24xX3xXexXcfxX42xX19xX24xX3xX7xX2bxX4cxXexX3xX19xX1xXdxX496xX2bxX3xX19xX64cxXdfxX9dxX3xXexXc7xX3xXexXdxX40bxX2bxX3xX1xX14xX4xX3xX11cxX50xX19xX3xXexXcfxX2bxX19xX24xX3xX1xX14xX4xX9dxX3xXe1xX1xX6xX19xX3xXe6xX1xXe8xXexX3xXebxX2bxX2cxX3xX5xX2bxX96xX19xX3xX5xX1dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX64cxXdfxX3xX19xX24xX42xX6xX19xX9dxX3xX3axX50xXexX3xX4axX2bxX6dxX3xX1xX14xX4xX3xXexXe8xXbxX3xX11fxX2bxX75xXexX3xX7xX125xX4xX3xXexX75xXexX3xX4xX6dxX3xX4xX43xX4xX3xXdfxX96xX19xX13dxX3xX8cxX37cxX4xX3xX1ebxXdxX466xXexX9dxX3xXebxX2bxX2cxX3xX11cxX11dxX3xX1ebxX7fxX4xX3xX5xX7fxX3xX19xXdxX496xXdfxX3xX11cxX6xXdfxX3xXdfxX111xX9dxX3xX19xX64cxX19xX24xX3xX3axX1xXdxX50xX2bxX3xXc6xX496xX3xXdfxX96xX19xX3xXcxX42xX43xX19xX3xX19xX24xX6xX2cxX3xXexXc7xX3xX3axX1xXdxX3xX5xX1dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexXdxX40bxX2bxX3xX1xX14xX4xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXcxX1xXbcxX2cxX3xXcxXcfxXbcxX19xX3xX8cxX336xX19xX1xX3xX13x10bf3xX2bxX9dxX3xX24xXdxX43xX42xX3xXc6xXdxX111xX19xX3xX4xX1xX32fxX3xX19xX1xXdxX466xXdfxX3xX5xXfaxXbxX3xX2xXfexX3xXcxX42xX43xX19xX3xX2xX3xXcxXcfxX30xX3a1xX19xX24xX3xXcxX13xXe1xXcxX3xX67xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1ebxXdxX50xXexX167xX3xfb88xXebxX2bxX2cxX3xX5xX1dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX55bxX3xXexX4cxX3xX4xX1xX75xXexX3xXc6xX1dxX3xX1ebxXdxX50xXexX3xXc6xX30xX31xX19xX3xX5xX111xX19xX3xXexXcfxX42xX19xX24xX3xX1xX14xX4xX3xXexXe8xXbxX13dxX3xX6bxX2bxX6xX3xXbxX1xX43xXexX3xX1xXdxX466xX19xX9dxX3xX1ebxX348xXdxX3xX64xX30xe044xX19xX24xX3xX4xX32fxX6xX3xX4xX43xX4xX3xXexX1xXbcxX2cxX3xX4xX96xX3xX24xXdxX43xX42xX9dxX3xX4xX33fxX19xX24xX3xX19x12837xX3xX5xX414xX4xX3xXc6xX30xX7axXexX3xX1ebxXe8xX4xX3xX11cxX11dxX3xX24xXdxX372xXbxX3xXebxX2bxX2cxX3xX24xXdxX1dxX19xX1xX3xX11cxX30xX7axX4xX3xX24xXdxX6dxXdxX3xX7exX6xX3xX4axX2bxX4cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xXdfxX96xX19xX3xXcxX42xX43xX19xX3xXc6xX1dxX42xX3xX19xX64cxXdfxX3xX5xXfaxXbxX3xX2xX2xX3xXc6xX1dxX3xX24xXdxX6dxXdxX3xXe6xX1xX336xX3xX4axX2bxX4cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xXdfxX96xX19xX3xXcxX42xX43xX19xX3xXc6xX1dxX42xX3xX19xX64cxXdfxX3xX5xXfaxXbxX3xX2xXfexe048xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX42xX19xXaxX12xX0xXdxXdfxX24xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX64xXexX1xX167xXc3xXc3xX186xXbxX11fxX16fxX1xX10xXdxX24xX1xXexX167xX191xX192xX193xXbxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX42xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xX24xXdxX6xX19xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX2bxX42xX19xX24xX3xXc6xX6xX19xX24xX3xX3axX2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX6xX19xX3xX1xX42xX4xX3xX4axX2bxX42xX4xX3xXexX10xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX167xX52xX52xXdxX13dxX1ebxX6xX42xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13dxXc6xX19xX52xX19xX10xX17exX7xX52xX2xX193xXfexX200xX52xX2xX186xX192xX64xX192xX2xXc3xXexX192xX20bxXc4xX2xX5xXfexX13dxX211xXbxX24xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX42xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX161xX6xX5xXdxX24xX19xX167xX3xX211xX2bxX7xXexXdxX31exX2cxX16fxXaxX12xX13xX7fxXdxX3xX11cxX348xX19xX24xX3xX4axX2bxX4cxX4xX3xXexX50xX3xX3cax14347xX19xXexX10xXcfxX19xX6xXexXdxX42xX19xX6xX5xX3xd330xX2bxXcfxX2cxX3ddxX3xX1ebxXdxX40bxX2bxX3xX4axX2bxX2cxX50xXexX3xXbxX1xX111xX3xX64xX2bxX2cxX466xXexX3xX3axX50xXexX3xX4axX2bxX6dxX3xX4xX1xX75xXdfxX3xXexX1xXdxX3xX4xX32fxX6xX3xX99bxeb5axX421xX3xXfexX186xX2xX193xX3xXc6xX1dxX3xX4xX64cxX19xX3xX4xXc1xX3xX6bxX2bxX2cxX3xX4xX1xX50xX3xX99bxX9daxX421xX9dxX3xX4axX2bxX2cxX50xXexX3xX11cxX58fxX19xX1xX3xX3caxXexX1xX96xX19xX24xX3xX4axX2bxX6xX3xX1ebxXdxX40bxX2bxX3xX4axX2bxX2cxX50xXexX3ddxX3xX19xX24xX30xX7f9xX19xX24xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX42xX91xXdxX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX19xX24xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX1ebxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1ebxX5xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX64xXexX1xX167xX3xX192xX186xX186xXbxX11fxX16fxX3xX1ebxX6xX4xX3axX24xXcfxX42xX2bxX19xX64xX161xX4xX42xX5xX42xXcfxX167xX3xef0exX64xX4xX10xX6xX31exXfexX16fxX3xXdfxX6xXcfxX24xXdxX19xX161xX5xX10xX31exXexX167xX3xX6xX2bxXexX42xX16fxX3xXdfxX6xXcfxX24xXdxX19xX161xXcfxXdxX24xX1xXexX167xX3xX6xX2bxXexX42xX16fxXaxX12xX0xXexX1ebxX42xX64xX2cxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX64xX12xX0xX42xX5xX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xX13xX42xX1dxX19xX24xX3xX13xX75dxX2bxX3xX6bxX2bxX4cxX4xX3xX13xX2bxX2cxX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX332xX111xX3xX6bxX2bxX71xX3xX8cxX96xX19xX9dxX3xX7exX1dxX3x14421xX58fxX6xX3xX161xX3xX35xe352xX19xX24xX3xXcxX1dxX2bxX9dxX3xX191xXc3xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX35xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xX332xX111xX3xX6bxX2bxX6xX19xX24xX3xXebxXb0dxX19xX24xX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX332xX6xXdfxX3xX33axX31xX19xX9dxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX13xX42xX43xX16fxX3xXfexXc4xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX35xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXe6xX24xX2bxX2cxXccxX19xX3xX67xX6dxX19xX1xX3xX13xX42xX1dxX19xX24xX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xXe1xX1xX6xX19xX3xX7exX7fxXdxX3xX67xX1xX607xX2bxX9dxX3xXe6xX24xX1xX466xX3x1414dxX19xX16fxX3xXfexXc4xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX35xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXe1xX1xX6xX19xX3xXe6xX1xXe8xXexX3xXebxX2bxX2cxX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9dxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX16fxX3xXfexXc3xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX35xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xXe1xX1xX91xXdfxX3xXe6xX6xXdfxX3xXa3xX1xX43xX19xX1xX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX13xX1dxX3xXe6xX7fxXdxX3xX161xX3xXbcexXdfxX7xXexX10xXcfxX11cxX6xXdfxX9dxX3xX13xX1dxX3xXe6xX7fxXdxX16fxX3xXfexX2xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX7exX13dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12xX8cxX819xX3xX35xX64cxX19xX3xX6bxX2bxX2cxX50xXexX3xX3caxXcxX13xXe1xXcxX3xX4xX1xX2bxX2cxX111xX19xX3xX35xX20xX19xX1xX3xXe1xX1xX372xX4xX9dxX3xX35xX20xX19xX1xX3xXe1xX1xX372xX4xX16fxX3xX2xXc4xX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3ddxX167xX3xX13xX67xX8cxX13dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX42xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX42xX64xX2cxXaxX12x10f76xXdfxX3xX13xX42xX1dxX19xX24xX3xX13xX75dxX2bxX3xX6bxX2bxX4cxX4xX3xX13xX2bxX2cxX3xX4xX33fxX19xX24xX3xXfexX3xXexX1xX324xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX3axX1xX43xX4xX3xX3caxX2xX3xX4xX32fxX6xX3xX99bxXcfxX6xX19xX3xXc6xX1dxX3xX2xX3xX4xX32fxX6xX3xXe6xX1xXe8xXexX3ddxX3xX4xX55bxX3xX11cxXdxX40bxXdfxX3xX7xX4cxX3xX4xX43xX3xX19xX1xX607xX19xX3xX4xX6xX42xX3xX19xX1xX75xXexX3xX99bxX9daxX421xX3xXfexX186xX2xX193xX13dxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexXcfxX12xX0xX52xXexX1ebxX42xX64xX2cxX12xX0xX52xXexX6xX1ebxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcexX2bxXexX1xX42xXcfxXaxX12xXcxX1xX372xX2cxX3xXe6xX24xX14xX4xX0xX52xXbxX12
Thúy Ngọc