Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (20 - 21/6), gần 120 CBCS thuộc các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 đã về xã biên giới Hương Lâm (Hương Khê) giúp dân làm nông thôn mới.
301bx5776x7c6bx38f5x6413xa9cex788ex88c5x46c4xX7x6108x8d45xa3c0x37ffx5405x599dxX5x9442xXax3c24x75cdxX1x8cb6xa6d1xb041xX3x6039x4738x8938xX16xX3xX16x5feexX16xX17xX3xX16x9194xX16xX17xb466xX3xX17x8523xX16xX3xX2x821ex4ad6xX3x5404x6808xX31x8886xX3xX17xXdx8a5dxXbxX3x830dx783fxX3x37e6xXdx4167xX16xX3xX17xXdx68f2xXdxX3x932fx8330xX3xXcx3557xX16xX1xX3xX5xX49x3c69xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxX0x531dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xabf5xXaxX12xXcx95e2x480axX16xX17xX3xX2exX3xX16xX17xX49x3ccbxX3x91cexX2exX2fxX3x6755xX3xX2exX2xX62x3e03xb075xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xXexX1xX1axadd3xX4xX3xX4x3605xX4xX3xX4xa309xX3xX19xX1axX6xX16xX3xX32xXa1xX3xX31xX48x6ea1xX34xX3xXexb7b3xX16xX1xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX27xX3xXcxX78xX1axX16xX17xX3x3d29xX79xX49xX16xX3xa172xb786xX2xX3xXccxX3cxX3xa3cax3b47xX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48x44b6xXa9xX16xX17xX3xab02x51bbxX52xX3xX84xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX13xX1xX40xX8exX3xX17xXdxX38xXbxX3xX74xXefxX16xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdx3e8exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax5dc6xXdxX74xXexX1x9b35xX3xX8dxX2x77d5xXbxX3bxb73exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2fx6d87xXbxX3bxX159xX3xX74xXdxX7xXbxX5xX6xX82xX152xX3xX3exX5xX79xX4x423fxX159xX3xX52xX6xX78xX17xXdxX16xX88xX5xX10xb2faxXexX152xX3xX6xX1axXexX79xX159xX3xX52xX6xX78xX17xXdxX16xX88xX78xXdxX17xX1xXexX152xX3xX6xX1axXexX79xX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62x9983xX8dxX74xX2fxX2xX156x723bxX1c7xX156xX156xXexXd2xX8dxX156xX1cdxX1cdxX5xX2fxX118x5434xXbxX17x4c9cxX78xX9xX165xX2xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX10xX52xX12xXb5xX1axXefxX16xX3xXd8xX49xX3xX74xXefxX16xX3xX4x79e7xX16xX17xX3xXexa581xXbxX3xX177x9745xXexX118xX118xX118xX0xX62xX10xX52xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2fxX165xXbxX3bxX159xX3xX74xXdxX7xXbxX5xX6xX82xX152xX3xX3exX5xX79xX4xX177xX159xX3xX52xX6xX78xX17xXdxX16xX88xX5xX10xX183xXexX152xX3xX6xX1axXexX79xX159xX3xX52xX6xX78xX17xXdxX16xX88xX78xXdxX17xX1xXexX152xX3xX6xX1axXexX79xX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xXd2xX2fxX1cdxX165xXexX156xX2xX8dxX8dxX2fxX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xX2xX2xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX10xX52xX12xX118xX118xX118xX3xXd8xX252xX16xX3xX4xX1xX1axX82x360exX16xX3xX3bxXdxX3xX52x86cexX16xX17xX3xXccxX256xX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78x3daexX16xX1xX118xX0xX62xX10xX52xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX79xX74xX82xXaxX12x7a79x55e6xX4xX3xX74xX24dxX3xXexX1x426axXdxX3xXexXdxX256xXexX3xX177xX1xX1fxX4xX3xX16xX17xX1xXdx5227xXexX27xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX3xX177x8692xX79xX3xX74xX49xXdxX27xX3xX16xX1xXe9xX16xX17xX3xX16xX17xX6xX82xX3xX7xX6xX1axX3xX177xX1xXdxX3xX4xX24xX3xX52xX3c8xXexX3xXex7bedxXdxX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xXeexXefxX52xX27xX3xX4xXa5xX4xX3xX31xX32xX31xX34xX3xXccxX3cxX3xXbxX1x8b10xXdxX3xX1x6eaaxXbxX3xXd8xX45xXdxX3xX4xX1x8ef1xX16xX1xX3xX19xX1axX82xXd9xX16xX27xX3xX3exX49xX3xX4xX79xX16xX3xX16xX1xXefxX16xX3xX74xXefxX16xX3xXccx59cfxX6xX3xXbxX1xXe9xXa9xX16xX17xX3xX17xXdxX38xXbxX3xXccx5373xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1cdxX27xX3xXd2xX3xXd8xX49xX3xX2xX2fxX3xX5xX49xX52xX3xX4xXa5xX4xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX27xX3xXbxX1xX2axX16xX3xXd8xXdxX3e1xX4xX152xX3xXccx45f5xX3xX3exX40xX3xXexX15xX16xX17xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX5xX49xX16xX17xX3xX16xX17x8870xX3xX3bxX24xX52xX159xX3xX3bxXefxX82xX3xX74x8a35xX16xX17xX3xX52xXe9xXa9xX16xX17xX3xXexX1xX79xXa5xXexX3xX16xXe9xX45xX4xX159xX3xXexX1axX3xX7x8420xX6xX3xX1xX3e1xX3xXexX1xX42fxX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX3xX74xX79xX3xXexX1xXdxX40xX16xX3xXexX6xXdxX3xX5xX49xX52xX3xX1xXe9xX3xX1xX413xXdxX3xXd8xX49xX3xX17xXdxX38xXbxX3xXccxX468xX3xX52xXa1xXexX3xX7xX42fxX3xX1xXa1xX3xX17xXdxX6xX3xXccxX3a9xX16xX1xX3xX177xX1xX24xX3xX177xX1xX39axX16xX3xXexX1xX1axX3xX74xa31exX16xX3xXd8xXe9xX3d0xX16xX3xXexX413xXbxX27xX3xX16xX413xX79xX3xXd8xX3f0xXexX27xX3xX7xX4dbxX6xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX4xXa5xX4xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX3xXbxX1x4bb1xX4xX3xXd8xX566xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX79xX413xXexX3xXexX1xXe9xX3d0xX16xX17xX3xX16xX17xX49xX82xad52xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xX3xXbxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xX3xX74xXexX1xX1axX52xX3exXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xXd2xXd2xXd2xXd1xXexX1c7xXd1xX156xXd1xX1cdxX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xXd2xXd2xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xXcxX78xXa1xX16xX3xX3exX40xX3xXexX15xX16xX17xX118xX118xX118xX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX79xX74xX82xXaxX12xX34xX6xX1axX3xX2exX3xX16xX17xX49xX82xX27xX3xX4xXa5xX4xX3xX31xX32xX31xX34xX3xXccxX3cxX3xX4xX24dxX16xX17xX3xXd8xX45xXdxX3xX3exX49xX3xX4xX79xX16xX3xX16xX1xXefxX16xX3xX74xXefxX16xX3xXccxX49exX3xXccxXe9xX433xX4xX3xXexX78xX40xX16xX3xX2xX156xX2fxX52xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX3exX40xX3xXexX15xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX159xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX2exX3xX1xXa1xX3xX17xXdxX6xX3xXccxX3a9xX16xX1xX3xX177xX1xX24xX3xX177xX1xX39axX16xX3xXexX1xX1axX3xX74xX536xX16xX3xXd8xXe9xX3d0xX16xX3xXexXe9xX433xX4xX159xX3xXccxX49xX79xX3xXccxX1fxXbxX27xX3xX4xX1xXb9xX16xX1xX3xXexX78xX6xX16xX17xX3xXd8xX49xX3xX5xX49xX52xX3xX52xX45xXdxX3xX17xX2axX16xX3xX165xX2fxX52xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX52xXe9xXa9xX16xX17xX3xXexX1xX79xXa5xXexX3xX16xXe9xX45xX4xX159xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX19xX1axX6xX16xX17xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2fxX2fxX52xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX5xX49xX16xX17xX27xX3xX16xX17xX4b5xX3xX3bxX24xX52xX159xX3xX17xXdxX38xXbxX3xXccxX468xX3xX2xX3xX1xXa1xX3xX17xXdxX6xX3xXccxX3a9xX16xX1xX3xXexX1axX3xX7x6b58xX6xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX3xX17xXdxX256xX16xX17xX3xX16xXe9xX45xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX79xX413xXexX118xX118xX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xXd2xX156xXd2xXd2xXexX165xX156xX156xX8dxX156xX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xX1cdxX2exX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX34xX6xX1axX3xX2exX3xX16xX17xX49xX82xX27xX3xX4xXa5xX4xX3xX31xX32xX31xX34xX3xXccxX3cxX3xX4xX24dxX16xX17xX3xXd8xX45xXdxX3xX3exX49xX3xX4xX79xX16xX3xX16xX1xXefxX16xX3xX74xXefxX16xX3xXccxX49exX3xXccxXe9xX433xX4xX3xXexX78xX40xX16xX3xX2xX156xX2fxX52xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX3exX40xX3xXexX15xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xX3xXbxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xXd2xX8dxXd2xXd2xXexX165xX1c7xX165xX2exX8dxX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xXd2xX165xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX118xX118xX118xX3xX5xX49xX52xX3xX16xXd9xX16xX3xX52xXe9xXa9xX16xX17xX3xXexX1xX79xXa5xXexX3xX16xXe9xX45xX4xX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX79xX74xX82xXaxX12xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xXeexXefxX52xX3xX5xX49xX3xX3bxX3cxX3xX52xXdxXd9xX16xX3xX16xX38xXdxX3xXexX1xX1axXa1xX4xX3xX1xX1axX82xX3e1xX16xX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX13xX1xX40xX27xX3xX4xX24xX3xX2xX2fxX3xX177xX52xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX17xXdxXa5xXbxX3xX78xX6xX16xX1xX3xXd8xX45xXdxX3xX16xXe9xX45xX4xX3xX3exX413xX16xX3xXeexX49xX79xX118xX3x7f04xXdxX3e1xX16xX3xXexX43cxX4xX1xX3xXccx609cxXexX3xXexX4c1xX3xX16xX1xXdxX40xX16xX3xX1xXa9xX16xX3xX2xX165xX2fxX3xX177xX52xX0xX7xX1axXbxX12xX2exX0xX62xX7xX1axXbxX12xX159xX3xXd8xX45xXdxX3xXexX78xX40xX16xX3xX8dxX118xX8dxX2fxX2fxX3xX16xX1xXefxX16xX3xX177xX1x997fxX1axX3xX62xX2xX118xX165xX2fxX2fxX3xX1xXa1xX3xX74xXefxX16xX3xXccxX6xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX42fxX16xX17xX118xX3xX48xXdxX3e1xX16xX3xX16xX6xX82xX27xX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xXe9xX433xX16xX17xX3xX5xX6xX79xX3xXccxXa1xX16xX17xX3xX4xX1xX43cxX16xX1xX3xX4xX1x68c4xX3xX82xX256xX1axX3xXccxXdxX3xX5xX49xX52xX3xX39axX16xX3xX3bxX6xX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexX88xX6xX5xXdxX17xX16xX152xX3xX1daxX1axX7xXexXdxX183xX82xX159xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xXd2xXd1xX2fxX1cdxXexX2exX1c7xX2xX156xX156xX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xX165xXd1xXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX10xX52xX12x4534xX413xXdxX3xXexXa5xX3xb308xX17xX1axX82x9656xX16xX3xX48xX7b0xX1axX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX84xXexX1x71e5xX3xX2exX3xXex7196xX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX7xX6xX16xX17xX8exX3x6ca8xX3x5577xX1xX24xX3xX31xX1xXb9xX3xX1xX1axX82xX3xXexX78xXe9xa069xX16xX17xX27xX3xXcxX1xX6xX52xX3xX52xXe9xX1axX3xXexX78xXe9xXc8fxX16xX17xX3xX32xXa1xX3xX31xX48xXb5xX34xX3xXexXb9xX16xX1xX3xX177xXdxX393xX52xX3xXexX78xX6xX27xX3xXccxXa1xX16xX17xX3xXd8xXdxX40xX16xX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xXe9xX433xX16xX17xX3xXexX78xX4c1xX4xX3xXexXdxX256xXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX118xX0xX62xX10xX52xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX79xX74xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX74xX4c1xX3xX177xXdxX256xX16xX27xX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xXeexXefxX52xX3xX7x5b0fxX3xXbxX1xXab1xX16xX3xXccxXab1xX1axX3xXd8xXd9xX3xXccxX43cxX4xX1xX3xXc58xXcxX3c7xX3xXexX78xX79xX16xX17xX3xX16xX39axX52xX3xX2exX2fxX2exX2exX118xX3xXcxX1xX3d0xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX19xX1axX6xX27xX3xX4xXab1xXbxX3xXb31xX82xX27xX3xX4xX1xX43cxX16xX1xX3xX19xX1axX82xXd9xX16xX3xX4xX24dxX16xX17xX3xX3exX49xX3xX4xX79xX16xX3xX16xX1xXefxX16xX3xX74xXefxX16xX3xXccxX3cxX3xX16x34f6xX3xX5xX4c1xX4xX27xX3xX19xX1axX82xX256xXexX3xXexXefxX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX27xX3xX1xX79xX49xX16xX3xXexX1xX49xX16xX1xX3xX2xX1cdxX3xXexXdxX40xX1axX3xX4xX1xX43cxX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xX156xX2exXd2xX156xXexXd2xX165xX1cdxX165xX156xX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xX156xX2fxXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX79xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX16xXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX74xXexX1xX152xX3xX8dxX2xX156xXbxX3bxX159xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX152xX3xXd2xX2xX2fxXbxX3bxX159xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX62xX62xXdxX118xX3exX6xX79xX1xX6xXexXdxX16xX1xX118xXd8xX16xX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX1c7xX8dxX74xX2fxX2xX156xX156xX1cdxXd2xX156xXexX165xX1cdxX2fxXd2xX165xX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xX1ddxX78xX9xX8dxX2exX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xXaxX31xXa5xX4xX3xX6xX16xX1xX3xXd8xXd9xX3xX78xXa1xX16xX3xX78xX49xX16xX17xX3xX3bxX24xX52xX3xX16xX1x4432xXaxX118xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX79xX74xX82xXaxX12xXc51xXe9xX433xX4xX3xX3exXdxX256xXexX27xX3xXexX1xX3d0xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX45xXdxX27xX3xX32xXa1xX3xX31xX48xXb5xX34xX3xXexXb9xX16xX1xX3xX7xXd20xX3xXexXdxX256xXbxX3xXexX566xX4xX3xXccx5fdcxX16xX17xX3xX1xX49xX16xX1xX27xX3xX17xXdxX38xXbxX3xXccxX468xX3xXccxX458xX6xX3xXbxX1xXe9xXa9xX16xX17xX3xX177xX1xX1fxX4xX3xXbxX1xX566xX4xX27xX3xX17xXdxX1bxX52xX3xX3exX45xXexX3xX16xX1xX7b0xX16xX17xX3xX177xX1xX24xX3xX177xX1xX39axX16xX3xXd8xXd9xX3xX5xX4c1xX4xX3xX5xXe9xX433xX16xX17xX27xX3xXbxX1xXe9xXa9xX16xX17xX3xXexXdxX3e1xX16xX3xXccxX393xX3xX3bxX3cxX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xXeexXefxX52xX3xX7xX45xX52xX3xX1xX79xX49xX16xX3xXexX1xXdxX3e1xX16xX3xX4xXa5xX4xX3xX1xX413xX16xX17xX3xX52xX566xX4xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX78xX3a9xX16xX1xX3xXd8xXd9xX3xXccxX43cxX4xX1xX3xXc58xXcxX3c7xX3xXexX1xX10xX79xX3xX177xX256xX3xX1xX79xX413xX4xX1xX3xXccxX3cxX3xXccxXd9xX3xX78xX6xX118xX0xX62xXbxX12xX0xX74xXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX78xX10xX5xX6xXexX10xX74xXaxX12xX0xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX40xX16xX3xX19xX1axX6xX16xX152xX0xX62xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX88xXexX1xX1axX52xX3exX88xX6xX16xX74xX88xX7xX6xXbxX79xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxad42xXe9xX433xXexX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX8dxX2fxX3xX4xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX4cxX3xX17xXdxX38xXbxX3xX16xX17xXe9xX3d0xXdxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxX3cxX3xX52xXdxXd9xX16xX3xX16xX38xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX3bxX6xX88xX1xX79xXdxX62xXd8xX1axX79xXexX88xX16xX6xX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xX8dxX2fxX88xX4xX6xX16xX88xX3exX79xX88xX4xX1xXdxX10xX16xX88xX7xXdxX88xX17xXdxX1axXbxX88xX16xX17xX1axX79xXdxX88xX74xX6xX16xX88xX3bxX6xX88xX52xXdxX10xX16xX88xX16xX1axXdxX88xX1xX6xX88xXexXdxX16xX1xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xXexX1xX79xX16xX88xX52xX79xXdxX62xX2xX1c7xXd2xX2fxXd2xX1cdxX118xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX62xX52xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX2exX2fxX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exXd2xX62xX2xXd2xX8dxX74xX8dxX2xX1cdxXd2xXd1xXd2xX2exXexXd1xX165xX1cdxX2fxX8dxX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1110xXe9xX433xXexX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX8dxX2fxX3xX4xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX4cxX3xX17xXdxX38xXbxX3xX16xX17xXe9xX3d0xXdxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxX3cxX3xX52xXdxXd9xX16xX3xX16xX38xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX3bxX6xX88xX1xX79xXdxX62xXd8xX1axX79xXexX88xX16xX6xX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xX8dxX2fxX88xX4xX6xX16xX88xX3exX79xX88xX4xX1xXdxX10xX16xX88xX7xXdxX88xX17xXdxX1axXbxX88xX16xX17xX1axX79xXdxX88xX74xX6xX16xX88xX3bxX6xX88xX52xXdxX10xX16xX88xX16xX1axXdxX88xX1xX6xX88xXexXdxX16xX1xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xXexX1xX79xX16xX88xX52xX79xXdxX62xX2xX1c7xXd2xX2fxXd2xX1cdxX118xX1xXexX52xXaxX12xX1110xXe9xX433xXexX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX8dxX2fxX3xX4xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX4cxX3xX17xXdxX38xXbxX3xX16xX17xXe9xX3d0xXdxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxX3cxX3xX52xXdxXd9xX16xX3xX16xX38xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xXaa6xX24dxX3xXexX1xX3d0xXdxX3xXexXdxX256xXexX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX3xX17xX6xX82xX3xX17xX1fxXexX3xX16xX1xXe9xX16xX17xX3xX1xXa9xX16xX3xX8dxX2fxX3xX4xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7x3a2bxX3xX4xXa5xX4xX3xX4xXa9xX3xX19xX1axX6xX16xX27xX3xXccxXa9xX16xX3xXd8xX458xX3xX1xX1axX82xX3e1xX16xX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX3xX84xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX8exX3xXccxX3cxX3xX74xX49xX16xX1xX3xX16xX17xX49xX82xX3xXexX1xXc6cxX3xX165xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX16xX17xXe9xX3d0xXdxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxX3cxX3xX34xXa9xX16xX3xXeexXefxX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxX118xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd8xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xXa1xX3xXccxXa1xXdxX3xX32xXdxX40xX16xX3xXbxX1x4124xX16xX17xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX78xX6xX3xX19xX1axXefxX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX13xb415xX3xXc58xX6xX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX5xX1axX4xX88xX5xX1axX79xX16xX17xX88xXd8xX1axX88xXexX78xX6xX16xX17xX62xX3exX79xX88xX74xX79xXdxX88xX3exXdxX10xX16xX88xXbxX1xX79xX16xX17xX88xX1xX6xX88xXexXdxX16xX1xX88xX78xX6xX88xX19xX1axX6xX16xX88xX17xXdxX1axXbxX88xX3bxX6xX88xX177xX82xX88xX16xX6xX52xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xXexX1xX79xX16xX88xX52xX79xXdxX62xX2xX1c7xX2exX1c7xX2fxX2xX118xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX62xX52xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX2exX2fxX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2exX2xX62xX2xX2fxXd1xX74xXd2xX2xX156xX1cdxX2fxX2fxX2xXexX1cdxX2xX1cdxX156xX2exX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xXa1xX3xXccxXa1xXdxX3xX32xXdxX40xX16xX3xXbxX1xX14b8xX16xX17xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX78xX6xX3xX19xX1axXefxX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX13xX14d5xX3xXc58xX6xX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX5xX1axX4xX88xX5xX1axX79xX16xX17xX88xXd8xX1axX88xXexX78xX6xX16xX17xX62xX3exX79xX88xX74xX79xXdxX88xX3exXdxX10xX16xX88xXbxX1xX79xX16xX17xX88xX1xX6xX88xXexXdxX16xX1xX88xX78xX6xX88xX19xX1axX6xX16xX88xX17xXdxX1axXbxX88xX3bxX6xX88xX177xX82xX88xX16xX6xX52xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xX79xX16xX17xX88xXexX1xX79xX16xX88xX52xX79xXdxX62xX2xX1c7xX2exX1c7xX2fxX2xX118xX1xXexX52xXaxX12xX32xXa1xX3xXccxXa1xXdxX3xX32xXdxX40xX16xX3xXbxX1xX14b8xX16xX17xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX78xX6xX3xX19xX1axXefxX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX13xX14d5xX3xXc58xX6xX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX177xX256xX3xX1xX79xX413xX4xX1xX27xX3xX32xXa1xX3xX31xX1xXb9xX3xX1xX1axX82xX3xX32xXa1xX3xXccxXa1xXdxX3xX32xXdxX40xX16xX3xXbxX1xX14b8xX16xX17xX3xXexXb9xX16xX1xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX7xXd20xX3xX1xXd83xX3xXexX78xX433xX27xX3xXexX1xX6xX52xX3xX17xXdxX6xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX2exX3xXexX1axX82xX256xX16xX3xXccxXe9xX3d0xX16xX17xX3xX5xXdxX40xX16xX3xXexX1xX15xX16xX3xXc8fxX3xX3bxX3cxX3xX13xX14d5xX3xXc58xX6xX52xX3xX84xXcx7ce6xX3xX13xX14d5xX3x6395xX16xX1xX8exX118xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd8xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX1419xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX6xX16xX27xX3xX177xXdxX393xX52xX3xX7xXa5xXexX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xXc58xXcxX3c7xXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX5xX1axX4xX88xX5xX1axX79xX16xX17xX88xXd8xX1axX88xXexX78xX6xX16xX17xX62xX4xX6xX16xX88xX3exX79xX88xX4xX1xXdxX10xX16xX88xX7xX82xX88xX4xX79xX16xX17xX88xX6xX16xX88xX177xXdxX10xX52xX88xX7xX6xXexX88xX1xX1axX79xX16xX17xX88xX7xX79xX16xX88xX17xXdxX1axXbxX88xX74xX6xX16xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xXexX52xX62xX2xX1c7xX2xXd1xX1cdxX2xX118xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX62xX52xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX2exX2fxX62xX16xX10xX14dxX7xX62xX2exX2fxX2xXd1xX62xX8dxX1c7xX74xX8dxX2xX8dxX156xX1c7xX2exX8dxXexX1c7xXd2xX156xX156xXd2xX5xX2fxX118xX1daxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX24xX16xX17xX27xX3xX17xX2axX16xX3xX2xX2exX2fxX3xX31xX32xX31xX34xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX3xX3exXdxX40xX16xX3xX17xXdxX45xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX3xX5xX49xX52xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd8xX12xX0xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX1419xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX6xX16xX27xX3xX177xXdxX393xX52xX3xX7xXa5xXexX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xXc58xXcxX3c7xXaxX3xX1xX78xX10xX183xX9xXaxX62xX5xX1axX4xX88xX5xX1axX79xX16xX17xX88xXd8xX1axX88xXexX78xX6xX16xX17xX62xX4xX6xX16xX88xX3exX79xX88xX4xX1xXdxX10xX16xX88xX7xX82xX88xX4xX79xX16xX17xX88xX6xX16xX88xX177xXdxX10xX52xX88xX7xX6xXexX88xX1xX1axX79xX16xX17xX88xX7xX79xX16xX88xX17xXdxX1axXbxX88xX74xX6xX16xX88xX3bxX6xX82xX88xX74xX1axX16xX17xX88xX16xXexX52xX62xX2xX1c7xX2xXd1xX1cdxX2xX118xX1xXexX52xXaxX12xX31xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX1419xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX6xX16xX27xX3xX177xXdxX393xX52xX3xX7xXa5xXexX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xXc58xXcxX3c7xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX78xX79xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX48xXa9xX16xX3xX1cdxX2fxX3xX4xXa5xX16xX3xX3exXa1xX27xX3xX4xX1xXdxX256xX16xX3xX7xX4cxX3xX31xX15xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX1xX1axX82xX3e1xX16xX27xX3xX1110xXdxX3e1xX16xX3xX13xX34xXc58xXaa6xX3xX1xX1axX82xX3e1xX16xX3xX48xXe9xXa9xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX3xX84xX48xX49xX3xXcxX4cxX16xX1xX8exX3xXd8xXc71xX6xX3xX78xX6xX3xX19xX1axXefxX16xX3xX17xXdxX38xXbxX3xX16xX17xXe9xX3d0xXdxX3xX74xXefxX16xX3xX3bxX3cxX3xX34xXa9xX16xX3xXeexXefxX52xX3xX3bxXefxX82xX3xX74xX4c1xX16xX17xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX52xX45xXdxX118xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd8xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX1axX5xX12xX0xX74xXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX78xXaxX12xX0xX62xX74xXdxXd8xX12xX0xX62xX74xXdxXd8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17a7xX1axXexX1xX79xX78xXaxX12xXcxX78xX536xX16xX17xX3xX34xXa9xX16xX0xX62xXbxX12
Trọng Sơn