Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV tại Hà Tĩnh thu về 520 đơn vị máu
(Baohatinh.vn) - Chương trình “Chủ nhật đỏ” được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN, người dân Hà Tĩnh.
643bx7b60xbabexc639xc7ccx6eb3x720ax783fx8db8xX7x95e0x9c15xe01exd509x788axc999xX5xcbf1xXax929cxcf64xX1x84a7xd373xd428x76c4xX3xXexa277x6a6bxX17xX1xX3x8c5exX13xX1xd463xX3xX17xX1xc7baxXexX3xcc0cxad9axb841xX3xX5xbcc4xX17xX3xXexX1xe8c4xX3x989ex922bx8793xX3xXex93e3xXdxX3x9aa0xa597xX3xXcxd834xX17xX1xX3xXexX1xad59xX3x864fx6563xX3x70a7xc147x679cxX3xX2axX16xX17xX3xX4axa1ecxX3xa819x8ab4xX48xX0xba7exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xbac8xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX2axX15xa3f2xX4xX3xXex7b21xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2ax7728xX58xX3x8cefxX9axe855xX3xX4xX59xX4xX3x8dfexX48xab6cxX3xX2axX56xX17xX1xX3xX4axX4bxX3xXbxX1xda79xX17xX18xae0axX3xX4xX1x7fc4xX17xX18xX3xX6exX56xX4xX1xX3xX13xafbdxX38xX37xbfabx9636xX2xd70cxXb6xX3xXexX1xX48xX3xX1xc741xXexX3xX7xe4efxX3xX1xX15x6452xX17xX18xX3xX34xX17xX18xX3xX17xX1xXdx717bxXexX3xXexX1cxX17xX1xX3xX4xX23xX6xX3xac9exX38xXcxda05xXb6xX3xX17xX18xX15xc235xXdxX3xX6exa77exX17xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1x6a64xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx987dxX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXax9610xXdxX6exXexX1xb02cxX3xcdcbxX2xX4dxXbxe290x8d62xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xcb3dxX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxcb7exX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX176xX4dxX4dxaa37xXexX2xX176xX182xX4fxX4exX5xX4fxX108xdab4xXbxX18x9551xX1bxX9xX2xX176xX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX145xXexXc8xX6xX5xXdxX18xX17xX13fxX3xX18cxX48xX7xXexXdxbd60xXa7xX146xXaxX12x9d5bxX59xX17xX18xX3xX17xX18xX3fxXa7xX3xX4exX176xX5cxX2xXb6xX3xXcx7b0dxX17xX1xX3xX2axX9fxX3fxX17xX3xXbxX1xXbaxXdxX3xX1xX8exXbxX3xX4xcd63xX17xX18xX3xX118xX59xX9fxX3xXcxXdxX4bxX17xX3xXbxX1xX9fxX17xX18xXb6xX3x99dfxXdx660dxX17xX3xX2axX9fxX3fxX17xX3xX26exX6xX9fxX3xX2axde30xX17xX18xX3xXexX247xX17xX1xXb6xX3xX3exX27dxXdxX3xX13xX1xb40cxX3xXexX1xX27xXbxX3xX2axX2bxX3xXexX247xX17xX1xXb6xX3xX118xXe5xX17xX1xX3xX4axXdxXe5xX17xX3xXf1xX6xX3xb5baxX1xX9fxX6xX3xXexX247xX17xX1xX3xXexX92xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xXb6xX3xX17x8e31xX58xX3xX4exX4fxX4exX4exX108xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX176xX182xX4fxX4dxXexX176xX176xX150xX150xX182xX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xXcaxX4exX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX145xXexXc8xX6xX5xXdxX18xX17xX13fxX3xX18cxX48xX7xXexXdxX231xXa7xX146xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2axX15xX8exX4xX3xXexX92xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2axX9axX58xX3xX9dxX9axX9fxX3xX4xX59xX4xX3xXa5xX48xXa7xX3xX2axX56xX17xX1xX3xX4axX4bxX3xXbxX1xXb3xX17xX18xX3xX4xX1xXbaxX17xX18xX3xX6exX56xX4xX1xX3xX9dxXe5xX17xX1xXb6xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX48xXa7xXe5xX17xX3xX4axXdxX270xX17xX3xX2axX15xX8exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xX4xX59xX4xX3xX17xX1xe4dfxX58xXb6xX3xX1xXdxb22fxX17xX3xX58xX59xX48xX3xXexX1xX10xX9fxX3xX2aaxX1xX48xX17xX18xX3xX18xXdxXfaxXb6xX3xX2aaxX1xX48xX3xX4axXd6xX4xX3xX2axde0fxX3xX1xX3bxX17xX3xX4xX1xX490xX3xXexX27xXbxX3xXexX1bxX48xX17xX18xX3xX2axce58xX17xX18xX3xX17xX18xX15xXfaxXdxX108xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX4exXcaxX150xd1a2xXexX150xX4dxX141xX182xX4dxX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xXcaxX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXcxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX48xXa7xXe5xX17xX3xX4axXdxX270xX17xX3xX2axX15xX8exX4xX3xX2aaxX1xX59xX58xX3xX4axX3fxX3xXexX15xX3xX4axca8exX17xX3xX7xX34xX4xX3xX2aaxX1xX2bxX10xXb6xX3xX2axX9fxX3xX1xX48xXa7xX490xXexX3xX59xXbxX3xXexX1bxX15xa2bexX4xX3xX2aaxX1xXdxX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX176xX4fxX4exX182xXexX182xX182xX548xX150xX4fxX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xXcaxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXcxX48xXfexX17xX3xXexX1xX23xX3xXa5xX48xXa7xX3xX2axX56xX17xX1xX3xX2axX10xX9fxX3xX2aaxX1x86cdxX48xX3xXexX1bxX6xX17xX18xX3xXexX1bxX9fxX17xX18xX3xXa5xX48xX59xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX4exXcaxX176xX176xXexX150xX4dxX548xX548xX150xX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xX548xX141xXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX1xXd2xXexX3xX7xXd6xX3xXexX1xX6xX58xX3xX6exXd6xX3xX4xX23xX6xX3xX2axX4c5xX17xX18xX3xX2axX9axX9fxX3xXf1xX38xXcxXf4xXb6xX3xX5xXd6xX4xX3xX5xX15xX8exX17xX18xX3xX4axdfecxX3xXexX1bxX6xX17xX18xX108xX108xX108xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX4exXcaxX4dxX141xXexX4dxX150xX2xXcaxX2xX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xX150xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xX108xX108xX108xX4axX3fxX3xX5xX6xX17xX3xXexX2bxX6xX3xX17xX1xX28dxX17xX18xX3xXexX1xX4c5xX17xX18xX3xX2axXdxXe5xXbxX3xX58xX6xX17xX18xX3xc7fexX3xX17xX18xX1xX42xX6xX3xX17xX1xXfexX17xX3xX4axX2e5xX17xX3xX4xX23xX6xX3xX4axXdxXe5xX4xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xX4xX34xX48xX3xX17xX18xX15xXfaxXdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX9fxX6exXa7xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX6exXexX1xX13fxX3xX141xX2xX4dxXbxX145xX146xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX4fxXbxX145xX146xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX108xX9dxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX4axX17xX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX4exX4fxX176xX5cxX2xX150xX150xX6exX4fxX2xX2xX176xX4fxX4fxX182xXexXcaxX2xX141xX2xX176xX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xX18fxX1bxX9xX4exXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX13axXdxX6exXexX1xX9xXaxX141xX2xX4dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX150xX2xX4fxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2axcbf3xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXb6xX3xX9dxX92xX3xX7xX48xX17xX18xX3xX4axX3fxX9fxX3xX17xX18xXfexX17xX3xX1xX3fxX17xX18xX3xX58xX59xX48xX3xXbxX1x9664xX4xX3xX4axXb7cxX3xX4xX34xX48xX3xX4xX1xX28dxX6xX3xX9dxXe5xX17xX1xX3xX17xX1xXfexX17xX108xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX1bxX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xX48xX58xX9dxXc8xX6xX17xX6exXc8xX7xX6xXbxX9fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX9fxX3fxX17xX3x7ae3xX1xXbaxXdxX3xX13xX13xba29x7af1xXc7xXf4xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xX6exX15xX16xX17xX18xX3xX2xX141xX3xX4xX59xX3xX17xX1xXfexX17xX3xXexXdxX270xX48xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xXexX1bxX9fxX17xX18xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xX108xX108xX108xXaxX3xX1xX1bxX10xX231xX9xXaxX5cxX17xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xX48xXc8xXa7xX10xX48xXc8xXexX1xX48xX9fxX17xX18xX5cxX6exX9fxX6xX17xXc8xX2aaxX1xX9fxXdxXc8xX4xX4xXa5xXc8xX6xX58xXbxXc8xX6exX17xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX17xX1xXc8xX9dxXdxX10xX48xXc8xX6exX48xX9fxX17xX18xXc8xX2xX141xXc8xX4xX6xXc8xX17xX1xX6xX17xXc8xXexXdxX10xX48xXc8xX9dxXdxX10xX48xXc8xXexX1bxX9fxX17xX18xXc8xX1xXdxX10xX17xXc8xX58xX6xX48xXc8xXexXdxX17xX1xXc8xX17xX18xX48xXa7xX10xX17xX5cxX4exX2xX4exX141xX548xX182xX108xX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX58xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX4exX4fxX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX2xX4exX2xX5cxX2xX150xX150xX6exX141xX4fxXcaxX150xX176xX4exXcaxXexX150xX150xX4dxX150xX4exX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX4axX12xX0xX7xXexX1bxX9fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xX9fxX3fxX17xX3xXbe3xX1xXbaxXdxX3xX13xX13xXbeaxXbebxXc7xXf4xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xX6exX15xX16xX17xX18xX3xX2xX141xX3xX4xX59xX3xX17xX1xXfexX17xX3xXexXdxX270xX48xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xXexX1bxX9fxX17xX18xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xX108xX108xX108xXaxX3xX1xX1bxX10xX231xX9xXaxX5cxX17xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xX48xXc8xXa7xX10xX48xXc8xXexX1xX48xX9fxX17xX18xX5cxX6exX9fxX6xX17xXc8xX2aaxX1xX9fxXdxXc8xX4xX4xXa5xXc8xX6xX58xXbxXc8xX6exX17xXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX17xX1xXc8xX9dxXdxX10xX48xXc8xX6exX48xX9fxX17xX18xXc8xX2xX141xXc8xX4xX6xXc8xX17xX1xX6xX17xXc8xXexXdxX10xX48xXc8xX9dxXdxX10xX48xXc8xXexX1bxX9fxX17xX18xXc8xX1xXdxX10xX17xXc8xX58xX6xX48xXc8xXexXdxX17xX1xXc8xX17xX18xX48xXa7xX10xX17xX5cxX4exX2xX4exX141xX548xX182xX108xX1xXexX58xXaxX12xXf1xX9fxX3fxX17xX3xXbe3xX1xXbaxXdxX3xX13xX13xXbeaxXbebxXc7xXf4xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xX6exX15xX16xX17xX18xX3xX2xX141xX3xX4xX59xX3xX17xX1xXfexX17xX3xXexXdxX270xX48xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xXexX1bxX9fxX17xX18xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xX108xX108xX108xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1bxX9fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX3fxXa7xX3xX1xX27dxXdxX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX48xXa7xXe5xX17xX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX2xX3xX17xX2e5xX58xX3xX4exX4fxX4exX2xX3xX6exX9fxX3xXf1xX9fxX3fxX17xX3xXbe3xX1xXbaxXdxX3xX13xX59xX4xX3xX4xX16xX3xXa5xX48xX6xX17xX3xX4axX3fxX3xX6exX9fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXe5xXbxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX92xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX2axXb47xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xX6exX15xX16xX17xX18xX3xX2xX141xX3xX4xX59xX3xX17xX1xXfexX17xX3xXexXdxX270xX48xX3xX9dxXdxX4b0xX48xX3xXexX1xX6xX58xX3xX18xXdxX6xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX58xX59xX48xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX48xXa7xXe5xX17xX3xXexX1bxX270xX17xX3xX182xX3xX5xX2fxX17xX108xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX4axX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX118xX5xX9fxX48xX7xX10xX3xXexX1bxc5e7xX17xX18xX3xXc8xX3xXcxX1bxX59xXdxX3xXexXdxX58xX3xX1x9372xX17xX18xX2cxX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX2xX4dxX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX1xX1bxX10xX231xX9xXaxX5cxX17xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xX48xXc8xXa7xX10xX48xXc8xXexX1xX48xX9fxX17xX18xX5cxX4xX1xX48xX9fxX17xX18xXc8xXexX1bxXdxX17xX1xXc8xX9dxX5xX9fxX48xX7xX10xXc8xXexX1bxX6xX17xX18xXc8xXexX1bxX6xXdxXc8xXexXdxX58xXc8xX1xX9fxX17xX18xXc8xXexX1xX48xXc8xX4axX10xXc8xX2xX4dxX4fxXc8xX6exX9fxX17xXc8xX4axXdxXc8xX58xX6xX48xX5cxX4exX4fxXcaxX150xX4fxX141xX108xX1xXexX58xXaxX12xX0xXdxX58xX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5cxX58xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX4exX4fxX5cxX17xX10xX13axX7xX5cxX4exX2xX2xX176xX5cxX182xX4fxX6exX141xX2xX4fxX4dxX141xX4fxX141xXexX182xX4fxX4dxX150xX5xX4dxXc8xX2xX176xX548xX6exX141xX4fxXcaxX150xX548xX176xX548xXexXcaxX4fxX150xX150xX182xX5xX4fxX108xX18cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX13xX1xX23xX3xX17xX1xX27xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX4axX12xX0xX7xXexX1bxX9fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX118xX5xX9fxX48xX7xX10xX3xXexX1bxXf79xX17xX18xX3xXc8xX3xXcxX1bxX59xXdxX3xXexXdxX58xX3xX1xXf89xX17xX18xX2cxX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX2xX4dxX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xXaxX3xX1xX1bxX10xX231xX9xXaxX5cxX17xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xX48xXc8xXa7xX10xX48xXc8xXexX1xX48xX9fxX17xX18xX5cxX4xX1xX48xX9fxX17xX18xXc8xXexX1bxXdxX17xX1xXc8xX9dxX5xX9fxX48xX7xX10xXc8xXexX1bxX6xX17xX18xXc8xXexX1bxX6xXdxXc8xXexXdxX58xXc8xX1xX9fxX17xX18xXc8xXexX1xX48xXc8xX4axX10xXc8xX2xX4dxX4fxXc8xX6exX9fxX17xXc8xX4axXdxXc8xX58xX6xX48xX5cxX4exX4fxXcaxX150xX4fxX141xX108xX1xXexX58xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX118xX5xX9fxX48xX7xX10xX3xXexX1bxXf79xX17xX18xX3xXc8xX3xXcxX1bxX59xXdxX3xXexXdxX58xX3xX1xXf89xX17xX18xX2cxX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX2xX4dxX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1bxX9fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX38xX61cxXdxX3xX9fexX3xX17xX18xX1xX42xX6xX3xX20xc4f6xX27dxXexX3xX18xXdx7cf9xXexX3xX58xX59xX48xX3xX4xX1xX9fxX3xX2axXdxXb6xX3xX58xX27dxXexX3xX4xX48xX27dxX4xX3xX2axXfaxXdxX3xXdaxX3xX5xX3bxXdxX2cxXb6xX3xX2axX27dxXdxX3xX17xX18xX8c1xX3xX4xX59xX17xX3xX9dxX27dxXb6xX3xX17xX1xXfexX17xX3xX4axXdxX270xX17xXb6xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4axXdxX270xX17xX3xX17xX18xX3fxX17xX1xX3x9994xX3xXexX490xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX17xX1xX3xX2axXb47xX3xX1xXdxX490xX17xX3xX2xX4dxX4fxX3xX2axX16xX17xX3xX4axX56xX3xX58xX59xX48xX3xX4xX34xX48xX3xX17xX18xX15xXfaxXdxX108xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX4axX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX48xX5xX12xX0xX6exXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX4axX12xX0xX5cxX6exXdxX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbeddxX48xXexX1xX9fxX1bxXaxX12x7eb2xX1xXd2xX4xX3xX236xX16xX17xX0xX5cxXbxX12
Phúc Sơn