Xây dựng nhà văn hóa mẫu ở TP Hà Tĩnh: “Thừa mà... thiếu”!
(Baohatinh.vn) - Cơ sở các nhà văn hóa tổ dân phố nằm phân tán, thiếu quỹ đất... là thực trạng của không ít địa phương trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Điều này đang khiến cho việc xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố mẫu gặp khó khăn.
2f46xdde0xf244xf810x83d4xf485xe570x868fxbb6axX7xfd2fx96f6x5bdcxd7c2x72ccxba73xX5x2f6axXaxec72xedf8x80dfx541dxX3xd68fxe1a6x7c4cx8d8exX3xX19xX1xb2d0xX3xbdafxb3faxX19xX3xX1xac90xX6xX3xf2bcxc58fx3e2axX3xba0bxX3xXcxa96axX3xa44exX1exX3xXcx8936xX19xX1xc229xX3x320fxXcxX1x448cxX6xX3xX28xX1exc2f2xX42xX42xX3xXexX1xXdxcb85xX2axdaddxeaa0xX0x30a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xX17xXaxX12x4681xa463xX3xX7xX2cxX3xX4x7044xX4xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXex880dxX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1x8cd8xX3xX19x5b7bxX28xX3xXbxX1xX14xX19xX3xXexX6axX19x9068xX3xXexX1xXdxX49xX2axX3x71fbxX2ax2fc4xX3x5e03x8ef1xXexX42xX42xX42xX3xX5xX1exX3xXexX1xX18xX4xX3xXexe6bdx8411xX19xX1axX3xX4x83b0xX6xX3x6041xX1xf6cbxX19xX1axX3x87c1xXexX3xX9cx94d9xX6xX3xXbxX1xac36xX64xX19xX1axX3xXexXacxf933xX19xX3xX9cxXbfxX6xX3xb76exX1exX19xX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX42xX3xe328xXdx9fe1xX2axX3xX19xX1exX15xX3xX9cxX6xX19xX1axX3xXb5xX1xXdxX49xX19xX3xX4xX1x4afdxX3xX20xXdx4a7exX4xX3xd3b5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX28xX29xX2axX3xX1ax2fd1xXbxX3xXb5xX1xX25xX3xXb5xX1xX21xX19xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx463exXf8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX19xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax3ff5xXdxX17xXexX1xX38xX3x3eecxX2x8c9axXbxXffx30e4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX38xX3xbec9xX2xa576xXbxXffxX16dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX42xXd2xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX42xX20xX19xX4exX19xX10xX161xX7xX4exa3b3xX2xX2xX19axX4ex7e24xX177xX17x4b31xX2xX177xX177xX16axX1a2xX1a2xXexX2xX1a2xX19fxX179x7362xX5xX179xX42xd4b3xXbxX1ax6ce2xXacxX9xX1a2xX1aexX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX161xXdxX17xXexX1xX9xXaxX168xX2xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXf8xX19xXaxX12xX1a2xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXb2xX6xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX16axX90xX3xXbxX1xXc4x9387xX19xX1axX3xX13fxc151xX4xX3xX31xX1exX3x7232xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xcd22xX3xX9cxXe4xX2axX3xX4xX1xXc4xX6xX3xX9cxXadxXexX3xX4xX1xX2axa9abxX19xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX2fxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX3xX5xX1exX3xX9cxXbfxX6xX3xXbxX1xXc4xX64xX19xX1axX3xX4xX25xX3xX28x86f9xXexX3xX9cxd7b4xX3xX17xX14xX19xX3xX7xX82xX3xX9cxXb7xX19xX1axX90xX3xXex9968xX3xX5xXfcxX3xXbxX1xXb2xX3xXb5xXbbxX19xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX7xdf65xX3xX17x8482xX19xX1axX3xX9cxX9dxXexX3xX20xX1exXf8xX3xX5xXf8xXadxXdxX3xX4xX6xXf8xX3xX19xX1xX9dxXexX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX42xX3xX2fxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX4xX25xX3xX1aexX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX25fxXcxf0e4xX2fxX26axX3xX9cxXc4xd2c9xX4xX3xX7xX6axXbxX3xX19xX1xX2b4xXbxX3xXexX3dxX3xX2xX16axX3xXcxX321xX2fxX3xX4x37b9xX3xXexXacxXc4xf16fxX4xX3xX9cxX14xX15xX42xX3xXe2xX6axX19xX1axX3xX19xX25xXdxX90xX3xX1xXdxXfcxX19xX3xX19xX6xX15xX90xX3xX7xX82xX3xX5xXc4xX327xX19xX1axX3xX4xX6axX4xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX6axX4xX3xXcxX321xX2fxX3xXb5xX1xX6axX3xX17xXc4xX3xXexX1xX3dxX6xX90xX3xX7xXf8xX19xX1axX3xX20xX29xX19xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX9cxX6axXbxX3x39d5xX19xX1axX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX4xX6axX4xX3xX9cxXdxXe4xX2axX3xXb5xXdxXfcxX19xX3xX9cxf9e4xX3xX1xXf8xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX90xX3xXcxX321xX2fxX3xX28xX29xX2axX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xd5d2xX19xX1axX3xb284xXcbxX3xc64cxX2axX82xX4xX3x5acfxXdxXfcxXexX3x7002xX3xX63xX1xXb2xX3xXexXbfxX4xX1xX3xec90xX13fx3507xX321xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX3xX4xX1xXf8xX3xXd2xXdxX49xXexX38xX3xX3axX31xXdxXfcxX19xX3xX19xX6xX15xX90xX3xXexXf8xX1exX19xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX4xX1xbb3axX3xX28xX343xXdxX3xX4xX25xX3xX1a2xX3xXcxX321xX2fxX3xX9cxXadxXexX3xX28xX29xX2axX90xX3xX168xX3xXcxX321xX2fxX3xX4x538cxX19xX3xX5xXadxXdxX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX3axX20xXc4xX343xX19xX1axX4bxX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX17xXf8xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX9cxXb2xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX16axX179xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX3xXexXacxX2cxX3xX5xXcbxX19xX3xX25fxXexX1xX10xXf8xX3xX31xXc4xX343xX19xX1axX3xX17xX29xX19xX3xX19axX19axX1aexX1a2xX3xX19xX1axX1exX15xX3xX1a2xX179xX4exX2xX179xX4exX19axX179xX2xX19fxX3xX4xXb2xX6xX3xX425xX13fxX427xX321xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xX20xXe4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX28xX29xX2axX26axX42xX3xXe2xXdxXe4xX2axX3xX19xX1exX15xX3xX4xX33exX19xX1axX3xXb5xX1xXdxX49xX19xX3xX4xX1xXf8xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX1axX124xXbxX3xXb5xX1xX25xX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX20xXdxXfcxX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXfcxX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX9cxXadxXexX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xXb5xXdxX3bcxX2axX3xX28xX29xX2axXaxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX19xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX17xXexX1xX38xX3xX168xX2xX16axXbxXffxX16dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX38xX3xX177xX2xX179xXbxXffxX16dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX42xXd2xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX42xX20xX19xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX19axX4exX19fxX177xX17xX1a2xX2xX177xX177xX168xX16axX2xXexX1aexX179xX19axX2xX19axX5xX179xX42xX1b2xXbxX1axX1b5xXacxX9xX2xX2xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX161xXdxX17xXexX1xX9xXaxX168xX2xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXf8xX19xXaxX12xX63xX6axX4xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexXadxXdxX3xXcxX321xX2fxX3xX16axX3xX25fxXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX26axX3xX4xX1xX45bxX3xX28xX343xXdxX3xX9cxX6axXbxX3xX3a4xX19xX1axX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX7xX82xX3xX5xXc4xX327xX19xX1axX3xX4xX1xfd74xX3xX19xX1axbb80xXdxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xXcxX321xX2fxX3xX16axX90xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX3xX1xXdxXfcxX19xX3xX4xX25xX3xX1a2xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX17xX2axX15xX3xXexXacxeeccxX3xX1xXf8xXadxXexX3xX9cxX2b8xX19xX1axX3xXb5xX3bcxX3xXexX3dxX3xX7xX6xX2axX3xXb5xX1xXdxX3xX7xX6axXbxX3xX19xX1xX2b4xXbxX3xX1a2xX3xX9cxX64xX19xX3xX20xXbfxX3xXcxX321xX2fxX3xX4xX33exX42xX3xX63xX64xX3xX7xX2cxX3xX4xX25xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX5xX343xX19xX3xX19xX1xX9dxXexX3xX5xX1exX3xX19axX19fxX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX3xX20xX1exX3xX19xX1x7bd4xX3xX19xX1xX9dxXexX3xXb5xX1xXf8xa7abxX19xX1axX3xX2x93b2xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX13fxX1exX3xXcxXacxXbfxX19xX1xX3xXcxX1xXbfxX3xX31xX7bcxXdxX3xX63xX1xX14xX2axX3xX41axX3xX13fxXbbxX3xXexX1xXc4xX3xX63xX1xXdxX3xXd2xX2b8xX3xXcxX321xX2fxX3xX16axX90xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX3xX4xX1xXf8xX3xXd2xXdxX49xXexX38xX3xX3axXcxX1xX10xXf8xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX90xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX4xX1xX45bxX3xX28xX343xXdxX3xX9cxX6axXbxX3xX3a4xX19xX1axX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX7xX82xX3xX5xXc4xX327xX19xX1axX3xX4xX1xX6fbxX3xX19xX1axX6ffxXdxX3xX25fxXexXacxXcbxX19xX3xX2xX179xX179xX3xX4xX1xX6fbxX3xX19xX1axX6ffxXdxX26axX90xX3xX4xX47axX19xX3xX4xX6axX4xX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX4xX1xX49xX3xXb5xX1xX6axX4xX3xX19xX1xXc4xX38xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX16axX179xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX3xXexXacxX2cxX3xX5xXcbxX19xX90xX3xX7xX14xX19xX3xX4xX1xX64xXdxX3xXexX1xX3bcxX3xXexX1xX6xXf8xX90xX3xX4xX6axX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xXexXacxX748xX19xX1xX3xXbxX1xX2e3xX3xXexXacxX327xX90xX3xXd2xX6ffxX19xX3xX1xXf8xX6xX90xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX7bcxX19xX1xX3xXexX1xX748xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX19xX1exXf8xX3xX4xX25xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xba2dxX1xX25xX3xX19xX1xX9dxXexX3xX5xX1exX3xX7xX82xX3xX5xXc4xX327xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexX1xX748xX3xXexX1xX3dxX6xX3xX19xX1xXc4xX19xX1axX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX4xX25xX3xX9cxXbfxX6xX3xX9cxXdxX3bcxX28xX3xX19xX1exXf8xX3xX4xX47axX19xX3xX98xX2axX9axX3xX9cxX9dxXexX3xX9cxX3bcxX3xX28xX2cxX3xXacxX2b8xX19xX1axX42xX3xX415xX748xX3xX17xX14xX19xX3xX7xX82xX3xX9cxXb7xX19xX1axX3xX25fxX177xX19axX168xX3xX1xX2b8xX3xX17xX14xX19xX26axX3xX19xXcbxX19xX3xX4xX1x677cxX19xX1axX3xXexXb7xXdxX3xXbxX1xX7bcxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX19xX1xX25xX28xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX3xXexX1xX10xXf8xX3xX4xX2e3xX28xX3xX17xX14xX19xX3xX4xXc4xX90xX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX20xX2b4xXexX3xX4xX1xX9dxXexX90xX3xXexX1xXdxX49xXexX3xXd2xXbfxX3xX4xX33exX19xX1axX3xXbxX1xX14xX19xX3xXexX6axX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX1a2xX3xX19xX64xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX4bxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX19xXexX10xXacxX3xX17xXexX1xX2axX28xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX17xXexX1xX38xX3xX168xX2xX16axXbxXffxX16dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX38xX3xX177xX2xX179xXbxXffxX16dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX42xXd2xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX42xX20xX19xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX19axX4exX2xX1a2xX179xX17xX177xX2xX2xX2xX1aexX177xX1aexXexX177xX7c1xX1a2xX1aexX2xX5xX179xX42xX1b2xXbxX1axX1b5xXacxX9xX2xX16axX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX161xXdxX17xXexX1xX9xXaxX168xX2xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXf8xX19xXaxX12xX947xX1xX2axX3xX20xX18xX4xX3xX7xX14xX19xX3xX4xXb2xX6xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX7c1xX3xX25fxXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX26axX3xX4xX1xX45bxX3xXacxX2b8xX19xX1axX3xXb5xX1xXf8xX7bcxX19xX1axX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX2e3xX4xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX63xX33exX19xX1axX3xX1axXdxX82xX19xX1axX3xX19xX1xXc4xX3xXcxX321xX2fxX3xX16axX90xX3xXb5xX1xX2axX3xX20xX18xX4xX3xX7xX14xX19xX3xX4xXb2xX6xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXcxX321xX2fxX3xX7c1xX3xX4xX1xX45bxX3xX4xX25xX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX2e3xX4xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX42xX3xX415xX1exXf8xX3xX19xX1x3ce0xX19xX1axX3xXd2xX2axX7axXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX3xX4xX2b8xX19xX1axX3xX9cxX6ffxX19xX1axX3xXexX2b4xXbxX3xXexXacxX2axX19xX1axX90xX3xX20xXdxXfcxX4xX3xX7xX259xXbxX3xXffxX49xXbxX3xX4xX1xX6fbxX3xX19xX1axX6ffxXdxX3xX9cxca47xX3xXb5xX1xX25xX90xX3xX1xX2axX82xX19xX1axX3xX1axX748xX3xX19xX25xXdxX3xX9cxX49xX19xX3xXd2xX82xX3xXexXacxXbbxX3xX4xX6axX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xXexXacxX748xX19xX1xX3xXb5xX1xX6axX4xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX409xX19xX1axX3xX40dxXcbxX3xX415xXdxXfcxXexX3xX2fxX1xXc4xX64xX19xX1axX3xX41axX3xXcxX7axX3xXexXacxXc4xX2cxX19xX1axX3xXcxX321xX2fxX3xX7c1xX3xX4xX1xXf8xX3xXd2xXdxX49xXexX38xX3xX3axX31xX6xXdxX3xXd2xXcbxX19xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX9cxXe4xX2axX3xX5xX1exX3xX9cxX9dxXexX3xX2cxX3xX4xXb2xX6xX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX90xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX4xX25xX3xXb5xX1xX7bcxX3xX19xX21xX19xX1axX3xX28xX2cxX3xXacxX2b8xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX6fbxX42xX3xX31xXdxXfcxX19xX3xX19xX6xX15xX90xX3xX4xX1xX9c7xX19xX1axX3xXexXb7xXdxX3xX9cxXc51xX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xXd2xX82xX3xXexXacxXbbxX3xX20xc23bxX19xX1axX3xX98xX2axX15xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xX9cxX3bcxX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX343xXdxX3xX4xX25xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX90xX3xX98xX2axX15xX3xX28xXb7xX3xXbxX1xXd4axX3xX1xX327xXbxX42xX3xXcxX2axX15xX3xX19xX1xXdxXcbxX19xX90xX3xX20xXdxXfcxX4xX3xX19xX1exX15xX3xX4xX47axX19xX3xXbxX1xX7bcxXdxX3xXbxX1xX2e3xX3xXexX1xX2axX2b8xX4xX3xXacxX9dxXexX3xX19xX1xXdxXe4xX2axX3xX15xX49xX2axX3xXexX82xX3xX20xXe4xX3xX98xX2axX15xX3xXexXacxX748xX19xX1xX90xX3xXexX1xXb2xX3xXexX2e3xX4xX90xX3xX19xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1ax8b92xX3xX19xXcbxX19xX3xX9cxX1exX19xX1xX3xXexXdxX49xXbxX3xXexX2e3xX4xX3xX7xX2e0xX3xX17xX2e3xX19xX1axX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX4xX33exX3xX20xX1exX3xX4xX1xX254xX3xX4xX1xXb2xX3xXexXacxXc4xX64xX19xX1axX3xXexX3dxX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX4bxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX2fxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX13fxX259xX4xX3xX31xX1exX3xX5xX1exX3xX9cxXbfxX6xX3xXbxX1xXc4xX64xX19xX1axX3xX3axXd2xXbbxX3xXd2xX6axX4xX1xX4bxX3xX19xX1xX9dxXexX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX20xXdxXfcxX4xX3xXffxX2e0xX3xX5x9298xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXacxXadxX19xX1axX3xX3axXexX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX2cxX3xX4xX6axX4xX3xXcxX321xX2fxX42xX3xXcxXdxX49xXbxX3xX9cxX25xX90xX3xX28xX2b8xXexX3xX7xX82xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xXexXacxX2axX19xX1axX3xXexX14xX28xX3xX19xX1xXc4xX38xX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX427xX6xX28xX3xX31xX1exX90xX3xXcxX14xX19xX3xf30bxXdxX6xX19xX1axX16dxX3xXcxX1xXadxX4xX1xX3xX410xX2axXe87xX42xX42xX3xX4xX33exX19xX1axX3xX1axX124xXbxX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xXbbxXexX3xXb5xX1xX25xX3xXb5xX1xX21xX19xX3xXb5xX1xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxXfcxX19xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX19xX1exX15xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX31xXdxXfcxX19xX90xX3xXexXf8xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX4xX25xX3xX1aexX7c1xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXb2xX6xX3xX19fxX179xX3xXcxX321xX2fxX16dxX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX9cxX25xX3xX4xX25xX3xX19axX19fxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX9cxXc51xX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX1xX2b4xX19xX3xX9cxXadxXexX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX42xX3xX63xX47axX19xX3xX5xXadxXdxX90xX3xX4xX25xX3xXbbxXexX3xX19xX1xX9dxXexX3xXb5xX1xXf8xX7bcxX19xX1axX3xX2xX19axX3xXcxX321xX2fxX3xX4xX25xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xX1xXc4xX6xX3xX9cxXadxXexX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX20xXe4xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX9cxX9dxXexX3xX98xX2axX15xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xX20xX1exX3xXb5xX1xX25xX3xX28xX2cxX3xXacxX2b8xX19xX1axX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX19xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX17xXexX1xX38xX3xX168xX2xX16axXbxXffxX16dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX38xX3xX177xX2xX179xXbxXffxX16dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX42xXd2xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX42xX20xX19xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX19axX4exX19fxX177xX17xX1a2xX2xX177xX177xX1aexX1a2xX1aexXexX16axX168xX7c1xX168xX19axX5xX179xX42xX1b2xXbxX1axX1b5xXacxX9xX7c1xX177xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX161xXdxX17xXexX1xX9xXaxX168xX2xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXf8xX19xXaxX12xX321xX14xX19xX3xX7xX82xX3xX9cxXb7xX19xX1axX90xX3xX4xX6axX4xX3xX9cxXdxX3bcxX28xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX19xX1xX6xX2axX3xX2xX3xXb5xX28xX3xXb5xX1xXdxX49xX19xX3xX4xX1xXf8xX3xX20xXdxXfcxX4xX3xXexXacxX2axX15xXe4xX19xX3xXexX7bcxXdxX3xXexX1xXb7xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX9cxX49xX19xX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX1axX124xXbxX3xXb5xX1xX25xX3xXb5xX1xX21xX19xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX427xX1axX2axX15xXcbxX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX1exX3xX17xXf8xX3xX4xX6axX4xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX9cxXc51xX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX3dxX3xX19xX1xXdxXe4xX2axX3xX19xX21xX28xX90xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX90xX3xX98xX2axX15xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX4xX47axX19xX3xXbxX1xXd4axX3xX1xX327xXbxX3xX20xX343xXdxX3xXffxX2axX3xXexX1xX49xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexXacxXdxX3bcxX19xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX19xX1xXc4xX3xX1xXdxXfcxX19xX3xX19xX6xX15xX42xX3xX13fxXcbxX19xX3xX4xXadxX19xX1xX3xX9cxX25xX90xX3xX17xXf8xX3xX20xX9dxX19xX3xX9cxXe4xX3xXb5xX1xX6axX4xX1xX3xX98xX2axX6xX19xX3xXexX3dxX3xX4xX1xXb2xX3xXexXacxXc4xX64xX19xX1axX3xX7xX6axXbxX3xX19xX1xX2b4xXbxX3xXcxX321xX2fxX90xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX4xX33exX3xX4xX1xXc4xX6xX3xX4xX1xX2axX15xX3bcxX19xX3xX9cxX7axXdxX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX28xX2e3xX4xX3xX9cxXbbxX4xX1xX3xX7xX2e0xX3xX17xX2e3xX19xX1axX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xXcxXacxXf8xX19xX1axX3xXb5xX1xXdxX90xX3xXexX1xX10xXf8xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX10xXf8xX3xX31xXc4xX343xX19xX1axX3xX17xX29xX19xX3xX19axX19axX1aexX1a2xX3xX4xXb2xX6xX3xX425xX13fxX427xX321xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xX19xX1axX1exX15xX3xX1a2xX179xX4exX2xX179xX4exX19axX179xX2xX19fxX3xXexX1xX748xX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX9cxX9dxXexX3xX98xX2axX15xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xXbxX1xX7bcxXdxX3xX9cxX7bcxX28xX3xXd2xX7bcxXf8xX3xX9cxXb2xX3xX16axX179xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX16dxX3xX4xX25xX3xX7xX14xX19xX3xXb5xX1xX9dxX2axX90xX3xX4xX25xX3xXexX3dxX3xX2xX179xX179xX3xX4xX1xX6fbxX3xX19xX1axX6ffxXdxX3xXexXacxX2cxX3xX5xXcbxX19xX16dxX3xX7xX14xX19xX3xXexX2b4xXbxX3xXexX1xX3bcxX3xXexX1xX6xXf8xX3xX9cxX64xX19xX3xX1axXdxX7bcxX19xX3xX20xX1exX3xX4xX6axX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xXexXacxX748xX19xX1xX3xXbxX1xX2e3xX3xXexXacxX327xX3xXb5xX1xX6axX4xX42xX42xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX410xX2axX15xX49xXexX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xX2xX19fxX4exX410xXe2xX41axX425xX13fxX427xX321xX3xX19xX1axX1exX15xX3xX7c1xX4exX19fxX4exX19axX179xX19axX179xX3xX4xXb2xX6xX3xX425xX13fxX427xX321xX3xXexX45bxX19xX1xX3xX20xXe4xX3xX3axX410xX2axX15xX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xXexXadxX28xX3xXexX1xX254xXdxX3xXd2xX2b8xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX90xX3xXexX1xXbfxX3xXexXacxX9dxX19xX3xX9cxXadxXexX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xXexXacxXcbxX19xX3xX9cxXbfxX6xX3xXd2xX1exX19xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX4bxX3xX4xX33exX19xX1axX3xX98xX2axX15xX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xX9cxX82xXdxX3xX20xX343xXdxX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXcxX321xX2fxX3xXexX1xX748xX3xX2xX179xX179xa795xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX4xX25xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexX82xXdxX3xXexX1xXdxX3bcxX2axX3xX2xX179xX179xX3xX4xX1xX6fbxX3xX19xX1axX6ffxXdxX3xX20xX1exX3xX7xX14xX19xX3xXb5xX1xX9dxX2axX3xX1a2xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX16dxX3xXb5xX1xX2axX3xXexX1xX3bcxX3xXexX1xX6xXf8xX3xXexX82xXdxX3xXexX1xXdxX3bcxX2axX3xX16axX179xX179xX3xX28xX0xX7xX2axXbxX12xX19axX0xX4exX7xX2axXbxX12xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX19xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX17xXexX1xX38xX3xX168xX2xX16axXbxXffxX16dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX38xX3xX177xX2xX179xXbxXffxX16dxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX42xXd2xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX42xX20xX19xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX19axX4exX2xX1a2xX179xX17xX177xX2xX2xX19axX7c1xX177xX19axXexX1a2xX7c1xX179xX1aexX5xX1aexX41axX19fxX177xX17xX1a2xX19axX2xX1a2xX1a2xX177xX7c1xXexX177xX179xX1a2xX7c1xX5xX16axX41axX19fxX177xX42xX1b2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX161xXdxX17xXexX1xX9xXaxX168xX2xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXf8xX19xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXcxX321xX2fxX3xX28xX29xX2axX3xX4xae8axX19xX3xXbxX1xXd4axX3xX1xX327xXbxX3xX20xX343xXdxX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX21xX19xX1axX3xX20xX1exX3xX28xX2e3xX4xX3xX9cxXbbxX4xX1xX3xX7xX2e0xX3xX17xX2e3xX19xX1axX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xXcxXacxXc4xX2cxX19xX1axX3xXbxX1xX47axX19xX1axX3xX410xX2axX7bcxX19xX3xX5xXe87xX3xXe2xXb7xX3xXexX1xXbfxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xXcxXb7xX3xXcxX1xX6axXdxX3xX31xX47axX6xX3xX4xX1xXf8xX3xXd2xXdxX49xXexX38xX3xX3axXcxX1xX10xXf8xX3xXexXb7xXdxX90xX3xXd2xX2b8xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX5xX1exX3xX3axXd2xX2b8xX3xXb5xX1xX2axX19xX1axX4bxX3xX4xX1xX2axX19xX1axX90xX3xXexX2axX15xX3xX19xX1xXdxXcbxX19xX3xXb5xX1xXdxX3xX20xX2b4xX19xX3xX17xX2e3xX19xX1axX3xX4xX2e3xX3xXexX1xX3bcxX3xXexXadxXdxX3xX9cxXbfxX6xX3xXbxX1xXc4xX64xX19xX1axX3xXexX1xX748xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xXcbxX19xX3xX3axX4xX3a4xX19xX1axX3xX1xX25xX6xX4bxX42xX3xX13fxX2cxXdxX90xX3xX4xX64xX3xX7xX2cxX3xX4xX6axX4xX3xX98xX2axX15xX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xXexX1xX748xX3xX20xX29xX19xX3xX19xXcbxX19xX3xX5xX9dxX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX3xX4xXb2xX6xX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX5xX1exX28xX3xX3axXexX1xXc4xX343xX4xX3xX9cxXf8xX4bxX3xX1xXdxXfcxX2axX3xX98xX2axX7bcxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX31xXdxXfcxX19xX3xX19xX6xX15xX90xX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xX9cxXc51xX3xXd2xX6xX19xX3xX1xX1exX19xX1xX3xX98xX2axX15xX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xXexXadxX28xX3xXexX1xX254xXdxX3xXd2xX2b8xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xXb5xXdxX3bcxX2axX3xX28xX29xX2axX3xX20xX1exX3xX9cxX6xX19xX1axX3xXacxX1exX3xX7xXf8xX6axXexX90xX3xX9cxX6axX19xX1xX3xX1axXdxX6axX3xX5xXadxXdxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX9cxX3bcxX3xX4xX25xX3xX1axXdxX7bcxXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX7xX2e0xX3xX17xX2e3xX19xX1axX3xXbxX1xXd4axX3xX1xX327xXbxX90xX3xX9cxX6axXbxX3xX3a4xX19xX1axX3xX28xX2e3xX4xX3xX9cxXbbxX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX3xX4xX2b8xX19xX1axX3xX9cxX6ffxX19xX1axX3xX4xX1xXf8xX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX7xXf8xX19xX1axX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX1axX14xX15xX3xX5xXc51xX19xX1axX3xXbxX1xXbbxX3xX4xXb7xX19xX1axX3xXexXacxX748xX19xX1xX90xX3xX19xX1xX9dxXexX3xX5xX1exX3xX9cxX82xXdxX3xX20xX343xXdxX3xX19xX1xXc12xX19xX1axX3xX9cxXbfxX6xX3xX9cxXdxX3bcxX28xX3xX4xX25xX3xX5xX327xXdxX3xXexX1xX49xX4bxX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xX425xX13fxX427xX321xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXcbxX19xX3xX4xX3a4xX2axX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXc4xX64xX19xX1axX3xX6axX19xX90xX3xX28xX2b8xXexX3xX5xX1exX3xX28xX2cxX3xXacxX2b8xX19xX1axX3xX98xX2axX9axX3xX9cxX9dxXexX90xX3xXexX21xX19xX1axX3xX17xXdxXfcxX19xX3xXexXbbxX4xX1xX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX6fbxX3xX1xXf8xX124xX4xX3xXd2xX82xX3xXexXacxXbbxX3xX20xXd4axX19xX1axX3xX98xX2axX15xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xX28xX343xXdxX42xX3xXcxXacxXf8xX19xX1axX3xX9cxX25xX90xX3xX98xX2axX6xX19xX3xX9cxXdxX3bcxX28xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xXexXacxX748xX19xX1xX3xXbxX1xXd4axX3xX1xX327xXbxX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX21xX19xX1axX90xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX5xXc51xX19xX1axX3xXbxX1xXbbxX3xXexX1exXdxX3xX19xX1axX2axX15xXcbxX19xX3xX9cxX9dxXexX3xX20xX1exX3xX19xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX42xX3xXe2xX82xXdxX3xX20xX343xXdxX3xX19xX1xXdxXe4xX2axX3xXexXacxXc4xX254xX19xX1axX3xX1xX327xXbxX3xX4xX2e3xX3xXexX1xX3bcxX3xXexX1xX748xX3xXb5xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1xX9dxXexX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX20xX1exX3xX7xX14xX19xX3xX4xX1xX64xXdxX3xXexX1xX3bcxX3xXexX1xX6xXf8xX3xXbxX1xX7bcxXdxX3xXd2xX82xX3xXexXacxXbbxX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX4xXd4axX19xX1axX3xX28xX2b8xXexX3xXb5xX1xX2axXb7xX19xX3xX20xXdxXcbxX19xX42xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXf8xX17xX15xXaxX12xXe2xX3bcxX3xX3axXexX1xX6axXf8xX3xX19xX9c7xXexX3xXexX1xX259xXexX4bxX3xX19xX1exX15xX90xX3xX4xX6axX4xX3xX98xX2axX15xX3xX9cxXbfxX19xX1xX3xX20xXe4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xXbxX1xX7bcxXdxX3xX19xX1xX9dxXexX3xX98xX2axX6axX19xX3xXexX3dxX3xXexX45bxX19xX1xX3xX9cxX49xX19xX3xX9cxXbfxX6xX3xXbxX1xXc4xX64xX19xX1axX90xX3xX4xX25xX3xX1xXc4xX343xX19xX1axX3xX17xX29xX19xX3xX4xX2e3xX3xXexX1xX3bcxX3xX9cxX49xX19xX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX42xX3xXe2xX6ffxX19xX1axX3xXexX1xX254xXdxX90xX3xX9cxX64xX19xX3xX20xXbfxX3xX5xXdxXcbxX19xX3xX98xX2axX6xX19xX3xX4xX1676xX19xX3xX7xX343xX28xX3xX4xX25xX3xX1axXdxX7bcxXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xXffxX2e0xX3xX5xXe87xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXacxXadxX19xX1axX3xX3axXexX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX2cxX3xX4xX6axX4xX3xXcxX321xX2fxX3xX9cxX3bcxX3xX19xX1axXc4xX254xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX15xXcbxX19xX3xXexX14xX28xX3xXexX2b4xXbxX3xXexXacxX2axX19xX1axX3xX19xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX90xX3xXb5xX49xX3xX1xXf8xXadxX4xX1xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX90xX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX28xX29xX2axX3xX9cxX9c7xX19xX1axX3xXexXdxX49xX19xX3xX9cxX2b8xX90xX3xX9cxX6axXbxX3xX3a4xX19xX1axX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX9cxXadxXexX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xXb5xXdxX3bcxX2axX3xX28xX29xX2axX42xX0xX4exXbxX12xX0xX17xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXacxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXcbxX19xX3xX98xX2axX6xX19xX38xX0xX4exX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX41axXexX1xX2axX28xXd2xX41axX6xX19xX17xX41axX7xX6xXbxXf8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX427xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX1xXadxX19xX3xX4xX1xX49xX90xX3xXexX1xXbfxX3xXexXacxX9dxX19xX3xX40dxX2b8xX4xX3xX31xX1exX3xX28xX343xXdxX3xX9cxXadxXexX3xX2xX4exX2xX19fxX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xXaxX3xX1xXacxX10xe435xX9xXaxX4exX17xX6xX2axX41axXexX2axX4exX19xX1axX2axXf8xX19xX41axX5xX2axX4xX41axX1xX6xX19xX41axX4xX1xX10xX41axXexX1xXdxX41axXexXacxX6xX19xX41axX5xXf8xX4xX41axX1xX6xX41axX28xXf8xXdxX41axX17xX6xXexX41axX19xXd2xX7xXbxX41axX2xX41axX2xX19fxX41axXexXdxX10xX2axX41axX4xX1xXdxX41axX17xXf8xX41axXexX1xXdxX41axX20xX6xX19xX41axX28xXdxX19xX1xX4exX19axX179xX19fxX7c1xX168xX179xX42xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX17xXdxX6xX4exX2xX19axX179xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX19axX4exX2xX1a2xX179xX17xX19axX2xX179xX16axX168xX2xX177xXexX19axX2xX19fxX19axX5xX1a2xX41axX2xX1a2xX16axX17xX16axX179xX1aexX1a2xX177xX179xX16axXexX19axX177xX19axX2xX5xX1a2xX41axX1aexX42xX1b2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX427xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX1xXadxX19xX3xX4xX1xX49xX90xX3xXexX1xXbfxX3xXexXacxX9dxX19xX3xX40dxX2b8xX4xX3xX31xX1exX3xX28xX343xXdxX3xX9cxXadxXexX3xX2xX4exX2xX19fxX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xXaxX3xX1xXacxX10xX1ce4xX9xXaxX4exX17xX6xX2axX41axXexX2axX4exX19xX1axX2axXf8xX19xX41axX5xX2axX4xX41axX1xX6xX19xX41axX4xX1xX10xX41axXexX1xXdxX41axXexXacxX6xX19xX41axX5xXf8xX4xX41axX1xX6xX41axX28xXf8xXdxX41axX17xX6xXexX41axX19xXd2xX7xXbxX41axX2xX41axX2xX19fxX41axXexXdxX10xX2axX41axX4xX1xXdxX41axX17xXf8xX41axXexX1xXdxX41axX20xX6xX19xX41axX28xXdxX19xX1xX4exX19axX179xX19fxX7c1xX168xX179xX42xX1xXexX28xXaxX12xX427xX1axX2axX6ffxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX1xXadxX19xX3xX4xX1xX49xX90xX3xXexX1xXbfxX3xXexXacxX9dxX19xX3xX40dxX2b8xX4xX3xX31xX1exX3xX28xX343xXdxX3xX9cxXadxXexX3xX2xX4exX2xX19fxX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xf7acxX343xXdxX3xX4xX1xX45bxX3xX4xX25xX3xX2xX4exX2xX19fxX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX9cxXadxXexX3xX4xX1xX2axX27cxX19xX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX20xX1exX3xX4xX1676xX19xX3xXb5xX1xXf8xX7bcxX19xX1axX3xX19axX179xX179xX3xXexX2c8xX3xX9cxX6ffxX19xX1axX3xX9cxX3bcxX3xX1xXf8xX1exX19xX3xXexX1xXdxXfcxX19xX3xX4xX6axX4xX3xXexXdxXcbxX2axX3xX4xX1xXbbxX3xX4xX47axX19xX3xX5xXadxXdxX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xXb5xX1xXdxX3xX19xX1axX2axX6ffxX19xX3xX19xX2b8xXdxX3xX5xX18xX4xX3xX1xXadxX19xX3xX4xX1xX49xX3xX19xXcbxX19xX3xXexX1xXbfxX3xXexXacxX9dxX19xX3xX40dxX2b8xX4xX3xX31xX1exX3xX25fxX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX26axX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX1axX124xXbxX3xX19xX1xXdxXe4xX2axX3xXb5xX1xX25xX3xXb5xX1xX21xX19xX42xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX17xXdxX20xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX409xX19xX1axX3xXd2xXbbxX3xXexX1xXc4xX3xX3axX19axX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX2xX4bxX3xXb5xX1xX64xXdxX3xX7xX3a4xX4xX3xX17xX14xX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX2cxX3xXbxX1xXbbxX6xX3xX427xX6xX28xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xXaxX3xX1xXacxX10xX1ce4xX9xXaxX4exXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axX17xX6xX19xX1axX4exXf8xX19xX1axX41axXd2xXdxX41axXexX1xX2axX41axX19axX41axXexXacxXf8xX19xX1axX41axX2xX41axXb5xX1xXf8xXdxX41axX7xX2axX4xX41axX17xX6xX19xX41axXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axX17xXf8xX41axXexX1xXdxX41axX20xX6xX19xX41axX28xXdxX19xX1xX41axXf8xX41axXbxX1xXdxX6xX41axX19xX6xX28xX41axX1xX6xX41axXexXdxX19xX1xX4exX19axX179xX19fxX177xX1a2xX7c1xX42xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX17xXdxX6xX4exX2xX19axX179xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX2xX2xX4exX2xX177xX168xX17xX1a2xX179xX16axX177xX19fxX2xX1aexXexX177xX19fxX179xX19axX2xX5xX179xX42xX1b2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX409xX19xX1axX3xXd2xXbbxX3xXexX1xXc4xX3xX3axX19axX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX2xX4bxX3xXb5xX1xX64xXdxX3xX7xX3a4xX4xX3xX17xX14xX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX2cxX3xXbxX1xXbbxX6xX3xX427xX6xX28xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xXaxX3xX1xXacxX10xX1ce4xX9xXaxX4exXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axX17xX6xX19xX1axX4exXf8xX19xX1axX41axXd2xXdxX41axXexX1xX2axX41axX19axX41axXexXacxXf8xX19xX1axX41axX2xX41axXb5xX1xXf8xXdxX41axX7xX2axX4xX41axX17xX6xX19xX41axXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axX17xXf8xX41axXexX1xXdxX41axX20xX6xX19xX41axX28xXdxX19xX1xX41axXf8xX41axXbxX1xXdxX6xX41axX19xX6xX28xX41axX1xX6xX41axXexXdxX19xX1xX4exX19axX179xX19fxX177xX1a2xX7c1xX42xX1xXexX28xXaxX12xX409xX19xX1axX3xXd2xXbbxX3xXexX1xXc4xX3xX3axX19axX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX2xX4bxX3xXb5xX1xX64xXdxX3xX7xX3a4xX4xX3xX17xX14xX19xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX9cxXb7xX3xXexX1xXbfxX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX2cxX3xXbxX1xXbbxX6xX3xX427xX6xX28xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX13fxXbbxX3xXexX1xXc4xX3xX4xX1xXdxX3xXd2xX2b8xX3xXb5xXdxXcbxX28xX3xXcxX7axX3xXexXacxXc4xX2cxX19xX1axX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX6ffxX19xX1axX3x3d74xX64xX19xX3xX25fxXbxX1xXc4xX254xX19xX1axX3xX947x8352xX3xX2fxX1xXc4xX64xX19xX1axX90xX3xXcxX13xX3xX947xX22a7xX3xadfaxX19xX1xX90xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX26axX3xX31xXf8xX1exX19xX1axX3xX22b7xX19xX1xX3xXcxX2axX9dxX19xX3xX9cxXc51xX3xXb5xX1xX64xXdxX3xX17xX2b4xX15xX3xX9cxXc4xX327xX4xX3xX7xX18xX3xX9cxXf8xX1exX19xX3xXb5xX49xXexX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX4xX6axX19xX3xXd2xX2b8xX90xX3xX9cxX7bcxX19xX1axX3xX20xXdxXcbxX19xX3xX20xX1exX3xX427xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX9cxX3bcxX3xX4xX1xX2axX19xX1axX3xX7xX3a4xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX7axX3xX17xX14xX19xX3xXbxX1xX82xX3xX20xX21xX19xX3xX28xXdxX19xX1xX42xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX17xXdxX20xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax581dxX6xX3xX7xX3a4xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xXffxX6xX19xX1xX90xX3xX9cxadf7xXbxX3xX1xX64xX19xXaxX3xX1xXacxX10xX1ce4xX9xXaxX4exXb5xXdxX19xX1xX41axXexX10xX4exXacxX6xX41axX7xX2axX4xX41axXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axXexX1xX6xX19xX1xX41axXbxX1xXf8xX41axX1xX6xX41axXexXdxX19xX1xX41axXffxX6xX19xX1xX41axX17xX10xXbxX41axX1xXf8xX19xX4exX19axX179xX168xX2xX179xX7c1xX42xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xXacxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX17xXdxX6xX4exX2xX19axX179xX4exX19xX10xX161xX7xX4exX19axX2xX179xX177xX4exX2xX1a2xX16axX17xX168xX2xX19axX177xX2xX19axX1aexXexX1aexX19axX177xX179xX5xX179xX41axX19fxX177xX17xX168xX2xX2xX1a2xX177xX1a2xX19fxXexX1aexX1aexX1aexX177xX19axX5xX179xX42xX1b2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX38xX3xX3axXcxX1xX3dxX6xX3xX28xX1exX42xX42xX42xX3xXexX1xXdxX49xX2axX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235cxX6xX3xX7xX3a4xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xXffxX6xX19xX1xX90xX3xX9cxX2385xXbxX3xX1xX64xX19xXaxX3xX1xXacxX10xX1ce4xX9xXaxX4exXb5xXdxX19xX1xX41axXexX10xX4exXacxX6xX41axX7xX2axX4xX41axXffxX6xX15xX41axX17xX2axX19xX1axX41axXexX1xX6xX19xX1xX41axXbxX1xXf8xX41axX1xX6xX41axXexXdxX19xX1xX41axXffxX6xX19xX1xX41axX17xX10xXbxX41axX1xXf8xX19xX4exX19axX179xX168xX2xX179xX7c1xX42xX1xXexX28xXaxX12xX235cxX6xX3xX7xX3a4xX4xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xXffxX6xX19xX1xX90xX3xX9cxX2385xXbxX3xX1xX64xX19xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXacxXf8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX63xX1xX1exXf8xX3xX28xX3dxX19xX1axX3xXe2xXadxXdxX3xX1xX2b8xXdxX3xX13xb0e3xX2559xX2559xX3xX4xXb2xX6xX3xXe2xX7bcxX19xX1axX3xXexXacxXf8xX19xX1axX3xX17xXdx3929xX19xX3xXd2xXdxX49xX19xX3xX28xX343xXdxX3xX4xXb2xX6xX3xX17xXbfxX4xX1xX3xX63xXf8xX20xXdxX17xX41axX2xX1aexX90xX3xXcxX2fxX3xX31xX1exX3xXcxX35xX19xX1xX3xX28xX2b8xXexX3xX28xX124xXexX3xXb5xXbbxX4xX1xX3xX1xXf8xXadxXexX3xX4xX6axX4xX3xXd2xXdxXfcxX19xX3xXbxX1xX6axXbxX3xXbxX1xX47axX19xX1axX3xX17xXbfxX4xX1xX90xX3xX28xX124xXexX3xXb5xX1xX6axX4xX3xX20xX29xX19xX3xXacxX6xX3xX7xX3a4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9cxX2axX6xX3xXffxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX9cxX2385xXbxX3xX1xX64xX19xX90xX3xXffxX6xX19xX1xX3xX1xX64xX19xXdf3xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX17xXdxX20xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX2axX5xX12xX0xX17xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXacxXaxX12xX0xX4exX17xXdxX20xX12xX0xX4exX17xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22b7xX2axXexX1xXf8xXacxXaxX12xX427xX1axX2axX15xX256exX19xX3x3e75xX6xX19xX1xX0xX4exXbxX12
Nguyễn Oanh