Chủ tịch UBND tỉnh: Xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tập trung xây dựng lực lượng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
88b8x8c96x11693x139fdxb1b8xc455x10e1axe37dx11af5xX7xfc09xb28fx9f87x9dfdxd178xfe1exX5xfe75xXax88ddxec9bxX1xc919xX3xXexcb73xX4xX1xX3x11619xee16x10f65x117d0xX3xXex10261xa338xX1xc55exX3x1280exf7efxcf88xX3x96b1x8a43xX23xc507xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xb584x134f1xX23xX2exX3xX1dxcc3bxX1dx1128axX3x10755x1038cxX3xXcx8d4axX23xX1xX3xf785xX4x8d9bxX4xX1xX3xeef9xdbc5xX23xX2ex939dxX3xX4xX1xd95cxX23xX1xX3xa974xe0c8xX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axbc54xX51xX3xXex118d1xX23xX2exX3x102f0xX35x9aebxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xec98xX4exXdxedc0xX0xfdf5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX2bxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xXcxf7e2x1213fxX23xX3xXcxXdxc8a1xX23xX3xX3fxX35xX23xX2exX3xX78x10e3bxX3xX23xX2exX1xX18xX3xX3bxabbfxX23xX2exX3xX6exefd1xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxc3c9xX23xX3xXbxX1xaf9bxX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXex13da0xXbxX3xXexXa6xX5axX23xX2exX3x8dbexX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xXexX1xX10xba36xX3xX1xX35xX70xX23xX2exX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxX3xX78xX49xXbxX3xcf62xX23xX2exX3xX29xXcdxX5axX3xX4xXa7xX5axX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3x12a4bx113f6xa6cbxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax10f00xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX2xa99ax8becxXbxXe8x12643xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX25xX3xc96dxa114xX190xXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX7dxX7dxXdxX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dx1033exX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX18fxX2xX190xX2x13c49xX1c5xX1d2xXexX19dxX1c5xX1d2xX19exX18fxX5xX190xX154xd2aexXbxX2exb6a6xXa6xX9x97b1xX18fxX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX18fxX190xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX19dxX19exX190xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfexX23xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xXbxX1xX49xXexX3xX6exXdx1315dxX5axX3xX4xX1xX22xX3xX78xX4exXfexX3xXexX4exXdxX3xX3bxX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xa22exX1xc4adxX6xX3xX27xb794xX27xX51xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xc53fxX3xX1c5xX190xX1c5xX190xX3xd3e8xX3xX1c5xX190xX1c5xX1d2xX3xX2bxXdx8c82xX23xX3xXa6xX6xX3xX7xX49xX23xX2exX3xX23xX6xX29xX3xba38xX1e4xX7dxX19dxd215xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX23xXexX10xXa6xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexX2f8xX6xX5xXdxX2exX23xX25xX3xX4xX10xX23xXexX10xXa6xX193xXaxX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX3dxX1xX49xXexX3xX1xX5axX29xX3xX7xX140xX4xX3xX4dxX4exX23xX1xX3xXex12b8axX23xX2exX3xX1xX36xXbxX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX368xX3xX59xX5axc7cdxX4xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX4xX1xXfexX3xXa6x12fc0xX23xX2exX51xX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xX59xX5axX6xX51xX3xXexdd19xX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX3xXexXa6xXcdxX23xX3xX1xX6xXdxX3xXexX5axX29xXacxX23xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX51xX3xX6exd653xX3xX6exXdxX2a7xX23xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX4xX2e2xX3xX23xX1x98efxX23xX2exX3xX2bxXdxX301xX23xX3xX6exXdxXacxX23xX3xXbxX1xX140xX4xX3xXexX4exXbxX51xX3xX23xX1x9c9axXexX3xX5xX40xX3xX7xX2cxX3xX4xX39cxX3xX4dx12d65xXdxX3xXexXa6xX35xX412xX23xX2exX3xX6exXdxX2a7xX23xX3xX23xbf06xX4dxX3xX1c5xX190xX2xX19exX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxX5axX29xX3xX23xX1xXdxXcdxX23xX51xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX22xX23xX1xX3xX78xf9e9xX3xX4xX1xX15xX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX23x9b95xX4dxX3xX4xX1xX4a9xX4xX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX51xX3xX2e0xX18xXbxX3xXexX1xX412xXdxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX35xX5axX3xX4xX1xXfexX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX29xX51xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX2exXdxXbdxXdxX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xX2e0xX18xXbxX3xXexX1xX412xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX152xX440xX23xX3xX78xXb5xX3xXbxX1xX140xX4xX3xXexX4exXbxX3xXbxX1xX49xXexX3xX7xXdxX23xX1xX193xX3xXexX5axX29xXcdxX23xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX51xX3xX152xXdfxX23xX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX368xX23xX3xX78xX18xX23xX1xX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX3xX7xX6xX5axX3xX7xX2cxX3xX4xX39cxX3xX4dxX44dxXdxX3xXexXa6xX35xX412xX23xX2exX3xX6exXdxX2a7xX23xX51xX3xX2exXdxX426xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX368xX23xX3xX78xX18xX23xX1xX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX51xX3xXexXa6xXdfxXexX3xXexX2cxX3xX6xX23xX3xXexXfexX40xX23xX3xXe8xX49dxX3xX1xXc2xXdxX3xXexXa6xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX51xX3xX2exX2e2xXbxX3xXbxX1xXa7xX23xX3xXbxX1xX49xXexX3xXexXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xXdxX23xX1xX3xXexXacxX3xX2f8xX3xXe8xX49dxX3xX1xXc2xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX78xX49xX23xX1xX3xX2exXdxX49xX3xX4xX6xXfexX3xX2e0xXacxXexX3xX59xX5axXbdxX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX78xX440xX5axX3xXexXa6xX6xX23xX1xX51xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX4xX1xX39cxX23xX2exX3xX6exX5axX44dxX23xX3xX5xXdfxX5axX51xX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX4exX4dxX51xX3xX23xX1xX440xXexX3xX5xX40xX3xX4dxX6xX3xXex133eaxX29xX193xX3xX23xX1xXdxXb5xX5axX3xX4xX1xX5axX29xXcdxX23xX3xX49xX23xX51xX3xX152xX153xX3xX49xX23xX3xX78xX35xX36xX4xX3xXe8xX49xX4xX3xX5xXdfxXbxX3xX152xX40xX3xXexX368xX3xX4xX1xX140xX4xX3xXbxX1xX49xX3xX49xX23xX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xX4xX44dxX23xX2exX51xX3xX23xX1xXdxXb5xX5axX3xX78xX35xX412xX23xX2exX3xX2bxX28xX29xX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX4exX4dxX3xX5xX70xX23xX51xX3xXe8xX5axX29xXcdxX23xX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX2exXdxX6xX3xX78xX49dxX3xX6exX18xX3xXexXa6xXdxX66xXexX3xXbxX1xX49xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfexX23xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexX2f8xX6xX5xXdxX2exX23xX25xX3xX1dexX5axX7xXexXdx106c6xX29xX193xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX2xX18fxX190xXbxXe8xX193xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX25xX3xX19dxX19exX190xXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX7dxX7dxXdxX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX18fxX2xX190xX2xX1d2x8edcxX786xXexX2xX1d2xX19exX1c5xX5xX2xX2f8xX2xX786xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX18fxX190xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX19dxX19exX190xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX22xX23xX1xX3xX4x127dexX23xX2exX3xX5xX40xX3xX4dxXc2xXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX78xXdxX3xX78xXa7xX5axX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xXexX39cxXexX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX4xX1xX39cxX23xX2exX3xX5xX153xXexX3xX6exX49dxXfexX51xX3xXexX3eexX4dxX3xX2e0xXdxXacxX4dxX3xX4xX140xX5axX3xX23xX4exX23xX51xX3xX2exXdxX665xXbxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX2e0xX1xX4a9xX4xX3xXbxX1xX153xX4xX3xX1xXdfxX5axX3xX59xX5axXbdxX3xXexX1xXdxXcdxX23xX3xXexX6xXdxX154xX3xX3bxef2exX4xX3xX6exXdxX66xXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX78xX4exXdxX3xX2bxX18xX4xX1xX3xX13xXfexX152xXdxX2bxX2f8xX2xX1e4xX51xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX22xX23xX1xX3xXe8xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX3xX5xX40xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xXexX5axX29xXacxX23xX3xX78xXa7xX5axX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexXa6xXdfxX23xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX4xX1xX39cxX23xX2exX3xX2bxX18xX4xX1xX3xX13xXfexX152xXdxX2bxX2f8xX2xX1e4xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12x961cxX5axX6xX3xX78xX2e2xX3xX78xX49dxX3xX4xX15xX23xX2exX3xX4xX39cxX3xX23xXdxXb5xX4dxX3xXexXdxX23xX3xX4xX15xX6xX3xX59xX5axXa7xX23xX3xX4xX1xX665xX23xX2exX3xX23xX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX152xX40xXfexX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexXa6xX35x8bb8xX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX3bxXbdxX23xX2exX51xX3xX1exX1xX40xX3xX23xX35xX70xX4xX3xX152xX40xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xX5axX29xX3xX7xX140xX4xX3xX4dxX4exX23xX1xX3xXexX368xX23xX2exX3xX1xX36xXbxX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX368xX3xX59xX5axX39cxX4xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX1c5xX1c5xX190xXbxXe8xX193xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX25xX3xX19dxX1d2xX19exXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX18fxX2xX190xX2xe12bxX190xX18fxXexX18fxX190xX190xX19exX5xX2xX2f8xX2xX1d2xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX1c5xX1c5xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX19dxX1d2xX19exXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfexX23xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexX2f8xX6xX5xXdxX2exX23xX25xX3xX1dexX5axX7xXexXdxX718xX29xX193xXaxX12x10ae9xX1xX44dxX23xX2exX3xX4xX1xX22xX3xX4xX1xX4a9xX4xX3xXexX6xX29xX3xX7xX665xX23xX2exX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xXexX6axX23xX2exX3xXexX440xX4xX3xX78xX440xXexX3xXexX1xXdxXcdxX23xX2exX3xX5xXdxXcdxX23xX2exX3xX4xX15xX6xX3xXcxX368xX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX4dxX40xX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX4xXd2xX23xX3xX5xX40xX3xX2e0xX1xX4a9xX4xX3xXexXdxX23xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX5xXfexX4exXdxX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX4exX4dxX3xXe8xX5axX29xXcdxX23xX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX2exXdxX6xX51xX3xX23xX1xX440xXexX3xX5xX40xX3xX6ex8b85xX23xX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX4exX4dxX3xX4dxX6xX3xXexX665xX29xX154xX3xX0xX10xX4dxX12xXcxXa6xXfexX23xX2exX3xXbdxX23xX1xX25xX3xX1dxX4a9xXexX3xX78xX39cxXdxX3xXexX35xX36xX23xX2exX3xX23xX2exX35xX412xXdxX3x135c6xX40xXfexX3xX3dxX2e2xX3xX13xX1xX5axX6xX3xX27x13de3xX23xX2exX3xX152xX40xX3xXexX6xX23xX2exX3xX152xXdfxXexX154xX0xX7dxX10xX4dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxXa6xXfexX23xX2exX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xXe8xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX78xXbdxX23xX2exX51xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX78xX49dxX3xX4xX2e2xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX4xX1xX5axX29xX2a7xX23xX3xX6exXdxXacxX23xX3xXexX55xX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX51xX3xX23xX1xX440xXexX3xX5xX40xX3xXexXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX1exX2exX1xX18xX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xXcxXa6xX5axX23xX2exX3xX35xX9c4xX23xX2exX3xX18fxX3xX310xX2e0xX1xX2e2xX6xX3xX27xX2e6xX2e6xX314xX51xX3xX13xX1xX22xX3xXexX1xX18xX3xX7xX39cxX3xX190xX1d2xX3xX4xX15xX6xX3xX1dxXc2xX3xX13xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX51xX3xX4xX49xX4xX3xX59xX5axX29xX3xX78xX18xX23xX1xX3xX152xXb5xX3xXexXa6xX49xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX23xXcdxX5axX3xX2exX35xX9c4xX23xX2exX3xX4xX15xX6xX3xX4xX49xX23xX3xX6exXc2xX51xX3xX78xXbdxX23xX2exX3xX152xXdxXcdxX23xX51xX3xXexXa6xX35xX70xX4xX3xX1xXacxXexX3xX5xX40xX3xX23xX2exX35xX412xXdxX3xX78xX140xX23xX2exX3xX78xXa7xX5axX3xX4xX440xXbxX3xX15xX29xX51xX3xX4xX9c4xX3xX59xX5axX6xX23xX51xX3xX78xX9c4xX23xX3xX152xX18xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX1exX2exXfexX40xXdxX3xXa6xX6xX51xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX4xX851xX23xX2exX3xX4xX1xX665xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX78xX39cxXdxX3xX23xX2exXfexX4exXdxX3xX6exXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX193xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX2exXdxX6xX3xXbxX1xX49xXexX3xXexXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xXdxX23xX1xX3xXexXacxX3xX2f8xX3xXe8xX49dxX3xX1xXc2xXdxX193xX3xXexX55xX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXe8xX49dxX3xX1xXc2xXdxX154xX3xX1exX1xX426xX23xX2exX3xX152xXdxX66xX4xX3xX5xX40xX4dxX3xXexX1xXdxXacxXexX3xXexX1xX2cxX4xX3xX78xX2e2xX3xX78xX49dxX3xX78xX2a7xX3xX5xX4exXdxX3xX440xX23xX3xXexX35xX36xX23xX2exX3xXexX39cxXexX3xX78xd780xXbxX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX5xXd2xX23xX2exX3xX4xX440xXbxX3xX15xX29xX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX152xX40xX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX1c5xX1c5xX190xXbxXe8xX193xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX25xX3xXac6xX2xX18fxXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX18fxX2xX190xX2xXac6xX2xX786xXexX19dxX786xX190xX1e4xX5xX19exX2f8xX2xX18fxX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX1c5xX1c5xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxXac6xX2xX18fxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfexX23xXaxX12xX13xX49xX23xX3xX6exXc2xX51xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX7x1103bxX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX2exXdxX665xXbxX3xX2bxX28xX23xX3xX5xX40xX4dxX3xX23xX44dxX23xX2exX3xXexX1xX44dxX23xX3xX4dxX70xXdxX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX3bxXc73xX23xX2exX3xXexX3eexX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX78xX49xX23xX1xX3xX2exXdxX49xX3xX2e0xX1xX5axX29xXacxXexX3xX78xXdxX2a7xX4dxX51xX3xX1xX4exX23xX3xX4xX1xXacxX3xX23xXcdxX5axX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX2bxX2cxX3xXexX1xXbdxXfexX3xX6exX49xXfexX3xX4xX49xXfexX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX3xX152xX40xX3xX6exX49xXfexX3xX4xX49xXfexX3xX2e0xXdxX2a7xX4dxX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX6xX23xX3xX13xX1xX440xXbxX3xX1xX40xX23xX1xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX2e0xX1xXfexX49xX3xX27x9169xX2e6xX2e6xX2e6xX3xX6exX49xXfexX3xX4xX49xXfexX3xXexXa6xX35xX70xX4xX3xX78xX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX51xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX29xXcdxX5axX3xX4xXa7xX5axX3xX78xX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX3xXexXdfxXbxX3xXexXa6xX5axX23xX2exX3xXexX1xXbdxXfexX3xX5xX5axXdfxX23xX3xX5xX40xX4dxX3xXa6x14053xX3xX23xX2exX5axX29xXcdxX23xX3xX23xX1xX28xX23xX3xX4xX15xX6xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xXexXc73xX23xX3xXexX4exXdxX51xX3xX1xX4exX23xX3xX4xX1xXacxX51xX3xXa6xX665xXexX3xXa6xX6xX3xX6exX40xXdxX3xX1xXc2fxX4xX3xX2e0xXdxX23xX1xX3xX23xX2exX1xXdxX66xX4dxX3xX4xXa7xX23xX3xXexX1xXdxXacxXexX3xX4xX1xXfexX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xX1c5xX190xX1c5xX190xX3xX2f8xX3xX1c5xX190xX1c5xX1d2xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX23xXexX10xXa6xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexX2f8xX6xX5xXdxX2exX23xX25xX3xX4xX10xX23xXexX10xXa6xX193xXaxX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX1fxX2cxX6xX3xX152xX40xXfexX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX51xX3xX2exX4a9xX23xX3xX6exX2e2xX3xX4dxXdfxXexX3xXexX1xXdxXacxXexX3xX152xX70xXdxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX78xX2a7xX3xXexX4exXfexX3xX7xX140xX4xX3xX4dxX4exX23xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX1exX1xXdfxX23xX3xX78xX18xX23xX1xX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX3xX4dxX70xXdxX3xX152xX70xXdxX3xX2e0xX1xX44dxX23xX2exX3xX55xXexX3xX2e0xX1xX2e2xX3xX2e0xX1xX45dxX23xX51xX3xXexX1xX49xX4xX1xX3xXexX1xX140xX4xX51xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX78xXb5xX3xX23xX2exX1xX18xX3xX78xX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX3xXexXdfxXbxX3xXexXa6xX5axX23xX2exX3xXexX1xXbdxXfexX3xX5xX5axXdfxX23xX3xX2e0xX1010xX51xX3xXexX3eexX4dxX3xXa6xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX2exXdxXbdxXdxX3xXbxX1xX49xXbxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xXexX39cxXexX3xX4dxXc2xXexX3xX7xX39cxX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xXexX28xX4dxX25xX3xXexXdxXacxXbxX3xXexX153xX4xX3xX59xX5axX49xX23xX3xXexXa6xXdxX66xXexX3xX7xX28xX5axX3xX7xX4a9xX4xX3xX152xX40xX3xXexXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX1exX2exX1xX18xX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xX7xX39cxX3xX786xX786xX2f8xX1exX982xX7dxXcxaa2dxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxXc2xX3xX13xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX3xX310xX2e0xX1xX2e2xX6xX3xX27xX2e6xX2e6xX314xX3xX152xXb5xX3xX47xX13xX1xXdxXacxX23xX3xX5xX35xX36xX4xX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX2exXdxX6xX7bxX51xX3xXc66xX5axXdfxXexX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX310xX4xX2e2xX3xX1xXdxX66xX5axX3xX5xX2cxX4xX3xX7xX4a9xXbxX3xXexX70xXdxX314xX193xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxX1xX6xX4dxX3xX4dxX35xX5axX3xX2e0xX18xXbxX3xXexX1xX412xXdxX51xX3xXexX368xX3xX4xX1xX140xX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX1xXdxX66xX5axX3xX59xX5axXbdxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexXa6xX35xX9c4xX23xX2exX51xX3xX23xX2exX1xX18xX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xX7xX49xXexX3xX152xX70xXdxX3xX78xX8e9xX4xX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX51xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX3xX23xX1xX40xX193xX3xXexX45dxX23xX2exX3xX4xX35xX412xX23xX2exX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX2exXdxX49xXfexX3xX2bxX153xX4xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX51xX3xXexX35xX3xXexX35x9c26xX23xX2exX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX2xX18fxX190xXbxXe8xX193xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX25xX3xX19dxX1c5xX1c5xXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX7dxX7dxXdxX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX18fxX2xX190xX2xX19exX190xX19dxXexXac6xX18fxX1c5xX19exX1d2xX5xX190xX154xX1dexXbxX2exX1e1xXa6xX9xX19exX1c5xX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX18fxX190xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX19dxX1c5xX1c5xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX66xX5axX3xX59xX5axXbdxX3xX3bxXb5xX3xX49xX23xX3xXexX45dxX23xX2exX3xX4xX35xX412xX23xX2exX3xX4xX49xX23xX3xX6exXc2xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX1xX6xX4dxX3xX2exXdxX6xX3xX4xX440xXbxX3xX15xX29xX3xX4xX440xXbxX3xX1xX5axX29xX66xX23xX51xX3xX2exXdxX426xX3xX4xX1xX140xX4xX3xX152xX153xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1xX39cxXexX3xX4xX440xXbxX3xXe8xX49dxX3xX152xX40xX3xXbxX1xX2e2xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXe8xX49dxX51xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xX1c5xX190xX1c5xX190xX3xX2f8xX3xX1c5xX190xX1c5xX1d2xX3xX152xX40xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX23xX45dxX4dxX3xXexXdxXacxXbxX3xXexX1xX10xXfexX51xX3xX78xX665xX23xX2exX3xX5xXc2xX3xXexXa6xX3eexX23xX1xX51xX3xXexX1xX412xXdxX3xX2exXdxX6xX23xX3xX78xX49dxX3xXe8xX49xX4xX3xX78xX18xX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxX4exXfexX3xX4xX1xX5axX29xX2a7xX23xX3xX6exXdxXacxX23xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX4xX1xX4a9xX4xX3xX152xXb5xX3xXe8xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX193xX3xX23xX28xX23xX2exX3xX4xX6xXfexX3xX4xX1xX440xXexX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1xX5axX440xX23xX3xX5xX5axX29xX66xX23xX51xX3xX2e0xX1xXbdxX3xX23xX45dxX23xX2exX3xX7x112d2xX23xX3xX7xX40xX23xX2exX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX78xX440xX5axX3xX4xX15xX6xX3xXexXfexX40xX23xX3xX78xX9c4xX23xX3xX152xX18xX154xX3xXcxXdfxXbxX3xXexXa6xX5axX23xX2exX3xXe8xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX6axX3xXexX22xX23xX1xX3xX78xXacxX23xX3xX4xX9c4xX3xX7xX146dxX3xXexX1xX10xXfexX3xX1xX35xX70xX23xX2exX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxX3xX78xX49xXbxX3xX140xX23xX2exX3xX29xXcdxX5axX3xX4xXa7xX5axX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX154xX3xXb9axX18xXbxX3xXexX1xX412xXdxX3xX23xX2exX45dxX23xX3xX4xX1xX8e9xX23xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX1xXfexX4exXexX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX4xX1xX39cxX23xX2exX3xXbxX1xX49xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX49xX4xX3xXexX1xXacxX3xX5xX2cxX4xX3xXexX1xcc68xX3xX78xX18xX4xX1xX3xX152xX40xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xXbxX1xXa7xX23xX3xXexb62dxX3xXe8xX440xX5axX51xX3xX78xX440xX5axX3xXexXa6xX6xX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX5xXfexX4exXdxX3xXexXc2xXdxX3xXbxX1xX4exX4dxX3xX78xXbdxX4dxX3xX6exXbdxXfexX3xX2exXdxX426xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX2exXdxX6xX51xX3xX2exXdxX426xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX51xX3xXexXa6xXdfxXexX3xXexX2cxX3xX6xX23xX3xXexXfexX40xX23xX3xXe8xX49dxX3xX1xXc2xXdxX3xXexXa6xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxXa6xX6xX23xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX49dxX23xX1xX3xX78xX4exXfexX51xX3xX4xX1xX22xX3xX78xX4exXfexX51xX3xX7xX2cxX3xX59xX5axX6xX23xX3xXexX28xX4dxX51xX3xX2exXdxX665xXbxX3xX78xba68xX3xX4xX15xX6xX3xX1dxXc2xX3xX982xX5axX39cxX4xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX1dxXc2xX3xXcxX35xX3xX5xX66xX23xX1xX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX4xX440xXbxX3xX15xX29xX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX440xXbxX154xX3xXb9axX1xX6xXdxX3xXexX1xX49xX4xX51xX3xX7xX181dxX3xX2bxX153xX23xX2exX3xX4xX2e2xX3xX1xXdxX66xX5axX3xX59xX5axXbdxX3xX4dxXc2fxXdxX3xX23xX2exX5axXc73xX23xX3xX5xX2cxX4xX3xX78xX2a7xX3xXexX45dxX23xX2exX3xX4xX35xX412xX23xX2exX3xX78xXa7xX5axX3xXexX35xX3xX4xX9c4xX3xX7xX146dxX3xX152xXdfxXexX3xX4xX1xX440xXexX51xX3xXexXa6xX6xX23xX2exX3xXexX1xXdxXacxXexX3xX6exX18xX3xX2e0xX1010xX3xXexX1xX5axXdfxXexX3xXbxX1xX153xX4xX3xX152xX153xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX78xX440xX5axX51xX3xX1xX5axX440xX23xX3xX5xX5axX29xX66xX23xX3xX152xX40xX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX154xX3xXcxXa6xXdxX2a7xX23xX3xX2e0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX35xX9c4xX23xX2exX3xXexXa6xX3eexX23xX1xX51xX3xX2bxX2cxX3xX49xX23xX3xX2e0xXdxX23xX1xX3xXexXacxX3xX2exX4a9xX23xX3xX152xX70xXdxX3xX59xX5axX39cxX4xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX2bxXexX1xX25xX3xX2xX2xX18fxX190xXbxXe8xX193xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX25xX7dxX7dxX4xX2bxX23xX154xX6exX6xXfexX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX152xX23xX7dxX2bxX10xX7xX2e0xXexXfexXbxX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX19dxX7dxX2xX1c5xX19dxX2bxX2xX2xXac6xX18fxX2xX18fxX1d2xXexX18fxX1d2xXac6xX19exX1e4xX5xX190xX154xX1dexXbxX2exX1e1xXa6xX9xX786xX19dxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX186xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX18fxX190xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfexX23xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe8xXexX2f8xX6xX5xXdxX2exX23xX25xX3xX4xX10xX23xXexX10xXa6xX193xXaxX12xX3bxX4exXdxX3xXexX49xX3xX3fxX40xX3xX3fxXc2fxX4xX3xX13xX1xXdxXacxX23xX3xX2f8xX3xX1dxX55xX3xXexX1xX35xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX15xX29xX51xX3xX13xX1xX55xX23xX1xX3xX15xX29xX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xXexX22xX23xX1xX3xX310xXexX1xX140xX3xX6exX6xX3xXexX6axX3xXexXa6xX49xXdxX3xX7xX6xX23xX2exX314xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX2bxX2cxX3xX5xX301xX3xX4xX4a9xX4dxX3xX4dxX39cxX4xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX6exXdxX2a7xX23xX3xX146dxX3xXc66xXc2xX4xX3xX3fxX40xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX3dxX1xXbdxXdxX3xX2bxX2cxX6xX3xX152xX40xXfexX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX51xX3xX2exX4a9xX23xX3xX6exX2e2xX3xX4dxXdfxXexX3xXexX1xXdxXacxXexX3xX152xX70xXdxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX78xX2a7xX3xXexX4exXfexX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xX7xX140xX4xX3xX4dxX4exX23xX1xX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX23xX1xX35xX3xX1dxX49xX4xX3xX3fxXc73xX3xX4xX45dxX23xX3xX2bxX8e9xX23xX3xX47xX2e0xX1xXdxX3xXexX368xX3xX4xX1xX140xX4xX3xX78xX35xX36xX4xX3xX2bxX28xX23xX51xX3xX78xXfexX40xX23xX3xX2e0xXacxXexX3xX78xX35xX36xX4xX3xX2bxX28xX23xX3xXexX1xX3eexX3xX152xXdxX66xX4xX3xX2exX3eexX3xX4xX851xX23xX2exX3xX5xX40xX4dxX3xX78xX35xX36xX4xX7bxX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xXcxXa6xXfexX23xX2exX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX49xX4xX3xX78xX39cxXdxX3xX23xX2exXfexX4exXdxX3xX6exXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX51xX3xX4xXa7xX23xX3xX59xX5axX49xX23xX3xXexXa6xXdxX66xXexX3xX152xX40xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xXexX39cxXexX3xXbxX1xX35xX9c4xX23xX2exX3xX4xX1xX28xX4dxX3xX47xa003xXdxX665xXbxX3xX6exX4exX23xX3xX5xX40xX3xXexX2cxX3xX2exXdxX665xXbxX3xX4dxX3eexX23xX1xX7bxX51xX3xXexX1xX35xX412xX23xX2exX3xXe8xX5axX29xXcdxX23xX3xXe8xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX51xX3xX4xX15xX23xX2exX3xX4xX39cxX3xX4dxX39cxXdxX3xX59xX5axX6xX23xX3xX1xX66xX3xX152xX70xXdxX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX51xX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX152xX40xX3xX4xX49xX4xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX4xX1xX140xX4xX3xX23xX45dxX23xX2exX3xX4xX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX22xX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xXexX368xX3xX4xX1xX140xX4xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX7xX4exX4xX1xX51xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX4dxX4exX23xX1xX51xX3xX78xXc2xXdxX3xX23xX2exX851xX3xX4xX49xX23xX3xX6exXc2xX51xX3xX78xXbdxX23xX2exX3xX152xXdxXcdxX23xX3xX4xX2e2xX3xX6exXbdxX23xX3xX5xX43xX23xX1xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX152xX40xX23xX2exX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX44dxX23xX2exX3xX152xXb5xX3xX23xX2exX1xXdxX66xXbxX3xX152xX153xX51xX3xX78xX49xXbxX3xX140xX23xX2exX3xX29xXcdxX5axX3xX4xXa7xX5axX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexX3eexX23xX1xX3xX1xX3eexX23xX1xX3xX4dxX70xXdxX154xX3xXcxXdxXacxXbxX3xXexX153xX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX1xXdxX66xX5axX3xX59xX5axXbdxX3xX1exX2exX1xX18xX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xXcxXa6xX5axX23xX2exX3xX35xX9c4xX23xX2exX3xX18fxX3xX2e0xX1xX2e2xX6xX3xX27xX2e6xX2e6xX3xX2exX4a9xX23xX3xX152xX70xXdxX3xX78xdb0bxX29xX3xX4dxX4exX23xX1xX3xX152xXdxX66xX4xX3xX1xXc2fxX4xX3xXexXdfxXbxX3xX152xX40xX3xX5xX40xX4dxX3xXexX1xX10xXfexX3xXexX35xX3xXexX35xX146dxX23xX2exX51xX3xX78xX4exXfexX3xX78xX140xX4xX51xX3xXbxX1xXfexX23xX2exX3xX4xX49xX4xX1xX3xX3fxXc73xX3xX13xX1xX55xX3xd8e8xXdxX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xX78xXb5xX3xX23xX2exX1xX18xX51xX3xX78xX4exXdxX3xX6exXdxX2a7xX5axX3xX23xXcdxX5axX3xX4xX6xXfexX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa7xX23xX3xXexXa6xX49xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX51xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xX5axX29xX3xX2bxX28xX23xX3xX4xX1xX15xX51xX3xX4xX44dxX23xX2exX3xXexX28xX4dxX3xX152xX40xX3xX2e0xX1xX49xX4xX1xX3xX59xX5axX6xX23xX3xX78xX2a7xX3xX6exXa7xX5axX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX78xXc73xX23xX2exX3xX4xX1xX55xX3xXexX1xXdfxXexX3xX7xX2cxX3xXexXdxXcdxX5axX3xX6exXdxX2a7xX5axX3xX152xX40xXfexX3xX4xX440xXbxX3xX15xX29xX51xX3xX1dxX6xX23xX3xXcxX1xX35xX412xX23xX2exX3xX152xX153xX51xX3xX1cxX1dxXb9axXcxX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX15xX29xX3xX2e0xX1xX2e2xX6xX3xX4dxX70xXdxX193xX3xXe8xX10xX4dxX3xXe8xd1e7xXexX3xX5xX2cxX6xX3xX4xX1xXc2fxX23xX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3xX78xXc73xX23xX2exX3xX4xX1xX55xX3xXe8xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX51xX3xX78xX15xX3xXexXdxXcdxX5axX3xX4xX1xX5axX1ec6xX23xX3xX78xX2a7xX3xX6exXa7xX5axX3xX152xX40xXfexX3xX78xXfexX40xX23xX3xX78xX4exXdxX3xX6exXdxX2a7xX5axX3xX2bxX2cxX3xX3bxX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xXexX22xX23xX1xX3xX5xXa7xX23xX3xXexX1xX140xX3xX27xX2e6xX27xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxXfexX2bxX29xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX3xXexXdxX23xX3xXexX35xX146dxX23xX2exX51xX3xX152xX70xXdxX3xX59xX5axX29xXacxXexX3xXexX28xX4dxX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX3xX4xX6xXfexX51xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX152xX40xX3xX4xX49xX23xX3xX6exXc2xX51xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX7xX1010xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xXexX22xX23xX1xX3xX7x103acxX3xXexXdxXacxXbxX3xXexX153xX4xX3xX78xX4exXexX3xX78xX35xX36xX4xX3xX23xX1xXdxXb5xX5axX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xXexX55xX4xX1xX3xXexXfexX3xX5xX70xX23xX3xX1xX9c4xX23xX3xX23xX426xX6xX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xXexX70xXdxX51xX3xX2exX2e2xXbxX3xXbxX1xXa7xX23xX3xXexX55xX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX152xX40xXfexX3xX7xX2cxX3xX23xX2exX1xXdxX66xXbxX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX368xX3xX59xX5axX39cxX4xX193xX3xXe8xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX3xX152xX70xXdxX3xX7xX2cxX3xXexXdxX23xX3xX4xXdfxX29xX3xX4xX15xX6xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX152xX40xX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xXexX22xX23xX1xX3xX23xX1xX40xX3xX152xX40xX3xX5xX412xXdxX3xX2bxX4exX29xX3xX4xX15xX6xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX3fxXc73xX3xX13xX1xX55xX3xX1f0cxXdxX23xX1xX3xX78xX39cxXdxX3xX152xX70xXdxX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX6exXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX25xX3xX47xX3bxXfexX40xX23xX3xX2e0xXacxXexX51xX3xX4xXbdxX23xX1xX3xX2exXdxX49xX4xX193xX3xX5xXdxXcdxX4dxX3xX4xX1xX55xX23xX1xX51xX3xX2e0xXdxX66xX4dxX3xX4xXa7xX23xX193xX3xX1xXfexX40xX23xX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX152xX153xX193xX3xX2e0xX1xX4a9xX4xX3xXbxX1xX153xX4xX3xX2e0xX1xX2e2xX3xX2e0xX1xX45dxX23xX193xX3xX2bxX851xX23xX2exX3xX4xXbdxX4dxX3xXexXa6xX35xX70xX4xX3xX78xX18xX4xX1xX193xX3xX152xX3eexX3xX23xX35xX70xX4xX3xX59xX5axXcdxX23xX3xXexX1xX28xX23xX193xX3xXexXa6xX5axX23xX2exX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX3bxXbdxX23xX2exX193xX3xXexXdfxX23xX3xXexX153xX29xX3xX152xX70xXdxX3xX2bxX28xX23xX7bxX154xX0xX7dxXbxX12xX0xX2bxXdxX152xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxXa6xX10xX5xX6xXexX10xX2bxXaxX12xX0xX5axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2f8xXexX1xX5axX4dxX6exX2f8xX6xX23xX2bxX2f8xX7xX6xXbxXfexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exXcdxX5axX3xX6exXdfxXexX3xX7xX2cxX3xX2exX4a9xX23xX3xX6exX2e2xX3xX4dxX49xX5axX3xXexX1xX18xXexX3xX4xX15xX6xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX23xX10xX5axX2f8xX6exX6xXexX2f8xX7xX5axX2f8xX2exX6xX23xX2f8xX6exXfexX2f8xX4dxX6xX5axX2f8xXexX1xXdxXexX2f8xX4xX5axX6xX2f8xX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX6exXfexX2f8xX2bxXfexXdxX2f8xX6exXdxX10xX23xX2f8xXbxX1xXfexX23xX2exX2f8xX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX2f8xX152xXfexXdxX2f8xX23xX1xX6xX23xX2f8xX2bxX6xX23xX7dxX2xX1e4xX786xX1d2xX786xX190xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX4dxX10xX2bxXdxX6xX7dxX2xX1c5xX190xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX786xX7dxX2xX190xX19exX2bxX786xX2xXac6xX786xXac6xX18fxX19dxXexX1c5xX18fxX1c5xX19dxX5xX18fxX2f8xX2xX786xX786xX2bxX786xX2xX19exX1c5xX190xX786xX1d2xXexX2xX18fxX1c5xX19dxX19dxX5xX190xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX2bxXdxX152xX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exXcdxX5axX3xX6exXdfxXexX3xX7xX2cxX3xX2exX4a9xX23xX3xX6exX2e2xX3xX4dxX49xX5axX3xXexX1xX18xXexX3xX4xX15xX6xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX23xX10xX5axX2f8xX6exX6xXexX2f8xX7xX5axX2f8xX2exX6xX23xX2f8xX6exXfexX2f8xX4dxX6xX5axX2f8xXexX1xXdxXexX2f8xX4xX5axX6xX2f8xX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX6exXfexX2f8xX2bxXfexXdxX2f8xX6exXdxX10xX23xX2f8xXbxX1xXfexX23xX2exX2f8xX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX2f8xX152xXfexXdxX2f8xX23xX1xX6xX23xX2f8xX2bxX6xX23xX7dxX2xX1e4xX786xX1d2xX786xX190xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX1exXcdxX5axX3xX6exXdfxXexX3xX7xX2cxX3xX2exX4a9xX23xX3xX6exX2e2xX3xX4dxX49xX5axX3xXexX1xX18xXexX3xX4xX15xX6xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX152xX70xXdxX3xX1exX1xX28xX23xX3xX2bxX28xX23xX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX3bxX28xX29xX3xX5xX40xX3xX4dxXc2xXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX23xX1xX426xX23xX2exX3x12f1dxX3xX2e0xXdxXacxX23xX3xX4xX1xX22xX3xX78xX4exXfexX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX55xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX29xX3xXc66xXcdxX3xX3bxX3eexX23xX1xX3x124e3xX9c4xX23xX3xXexX4exXdxX3xX6exX5axX368xXdxX3xX2bxX5axX29xX66xXexX3xX23xXc2xXdxX3xX2bxX5axX23xX2exX3xX3bxX4exXdxX3xX1xXc2xXdxX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xX1c5xX190xX1c5xX190xX3xX2f8xX3xX1c5xX190xX1c5xX1d2xX51xX3xX2bxXdxX301xX23xX3xXa6xX6xX3xX4xX1xXdxXb5xX5axX3xX2xX190xX7dxX19exX154xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXbxX1xX49xXexX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX4xX5axXc2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3eexX4dxX3xX1xXdxX2a7xX5axX3xX19dxX1d2xX3xX23xX45dxX4dxX3xX23xX2exX40xX29xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX3xXexX1xX39cxX23xX2exX3xX13xcb51xX1exX1fxX3xX10d4xXdxX66xXexX3xX1exX6xX4dxXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX2f8xXbxX1xX6xXexX2f8xX2bxXfexX23xX2exX2f8xX4xX5axXfexX4xX2f8xXexX1xXdxX2f8xXexXdxX4dxX2f8xX1xXdxX10xX5axX2f8xX19dxX1d2xX2f8xX23xX6xX4dxX2f8xX23xX2exX6xX29xX2f8xXexXa6xX5axX29xX10xX23xX2f8xXexX1xXfexX23xX2exX2f8xX4xX6xX23xX2bxX2f8xX152xXdxX10xXexX2f8xX23xX6xX4dxX7dxX2xX1e4xX1c5xX1e4xX190xX1d2xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX4dxX10xX2bxXdxX6xX7dxX2xX1c5xX190xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX1c5xX2xX7dxX2xX18fxX18fxX2bxX18fxX2xX19dxX786xX19dxX786xX1e4xXexX19dxX1d2xXac6xX1d2xX786xX5xX190xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX2bxXdxX152xX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXbxX1xX49xXexX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX4xX5axXc2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3eexX4dxX3xX1xXdxX2a7xX5axX3xX19dxX1d2xX3xX23xX45dxX4dxX3xX23xX2exX40xX29xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX3xXexX1xX39cxX23xX2exX3xX13xX26c5xX1exX1fxX3xX10d4xXdxX66xXexX3xX1exX6xX4dxXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX2f8xXbxX1xX6xXexX2f8xX2bxXfexX23xX2exX2f8xX4xX5axXfexX4xX2f8xXexX1xXdxX2f8xXexXdxX4dxX2f8xX1xXdxX10xX5axX2f8xX19dxX1d2xX2f8xX23xX6xX4dxX2f8xX23xX2exX6xX29xX2f8xXexXa6xX5axX29xX10xX23xX2f8xXexX1xXfexX23xX2exX2f8xX4xX6xX23xX2bxX2f8xX152xXdxX10xXexX2f8xX23xX6xX4dxX7dxX2xX1e4xX1c5xX1e4xX190xX1d2xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXbxX1xX49xXexX3xX78xXc2xX23xX2exX3xX4xX5axXc2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3eexX4dxX3xX1xXdxX2a7xX5axX3xX19dxX1d2xX3xX23xX45dxX4dxX3xX23xX2exX40xX29xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX3xXexX1xX39cxX23xX2exX3xX13xX26c5xX1exX1fxX3xX10d4xXdxX66xXexX3xX1exX6xX4dxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX13xX5axXc2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX3eexX4dxX3xX1xXdxX2a7xX5axX3xX19dxX1d2xX3xX23xX45dxX4dxX3xX23xX2exX40xX29xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX3xXexX1xX39cxX23xX2exX3xX13xX26c5xX1exX1fxX3xX10d4xXdxX66xXexX3xX1exX6xX4dxX3xX152xX40xX3xX2xX1d2xX3xX23xX45dxX4dxX3xX23xX2exX40xX29xX3xX1xXc2xXdxX3xXcxXfexX40xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXcxX368xX3xX59xX5axX39cxX4xX3xX78xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX49xXexX3xX78xXc2xX23xX2exX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xXexXfexX40xX23xX3xXexX22xX23xX1xX51xX3xX1xX4exX23xX3xX4xX5axX39cxXdxX3xXexX1xX5axX3xX6exX40xXdxX3xXexX1xXdxX3xX146dxX3xX4xX440xXbxX3xXexX22xX23xX1xX3xX152xX40xXfexX3xX23xX2exX40xX29xX3xX2xX190xX7dxX19dxX154xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xXc66xX49xX3xX4xX1xX4a9xX23xX3xXexX1xX1ff2xXbxX7bxX3xX2exXdxX426xX3xX6exX3eexX23xX1xX3xX29xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xXbxX1xX55xX6xX3xX1exX6xX4dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX5xX6xX2f8xX4xX1xX6xX23xX2f8xXexX1xX10xXbxX2f8xX2exXdxX5axX2f8xX6exXdxX23xX1xX2f8xX29xX10xX23xX2f8xX2bxXdxX6xX2f8xX6exX6xX23xX2f8xXexXa6xXfexX23xX2exX2f8xX2bxXdxX10xX4dxX2f8xXbxX1xXdxX6xX2f8xX23xX6xX4dxX2f8xX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX7dxX2xXac6xX1e4xX1c5xX18fxX1d2xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX4dxX10xX2bxXdxX6xX7dxX2xX1c5xX190xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX2xX1c5xX7dxX2xX18fxX19exX2bxX1c5xX2xX1d2xX18fxX1e4xX1d2xXac6xXexXac6xX19exX2xX1e4xX19dxX5xX190xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX2bxXdxX152xX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xXc66xX49xX3xX4xX1xX4a9xX23xX3xXexX1xX1ff2xXbxX7bxX3xX2exXdxX426xX3xX6exX3eexX23xX1xX3xX29xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xXbxX1xX55xX6xX3xX1exX6xX4dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxX5xX6xX2f8xX4xX1xX6xX23xX2f8xXexX1xX10xXbxX2f8xX2exXdxX5axX2f8xX6exXdxX23xX1xX2f8xX29xX10xX23xX2f8xX2bxXdxX6xX2f8xX6exX6xX23xX2f8xXexXa6xXfexX23xX2exX2f8xX2bxXdxX10xX4dxX2f8xXbxX1xXdxX6xX2f8xX23xX6xX4dxX2f8xX1xX6xX2f8xXexXdxX23xX1xX7dxX2xXac6xX1e4xX1c5xX18fxX1d2xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX47xXc66xX49xX3xX4xX1xX4a9xX23xX3xXexX1xX1ff2xXbxX7bxX3xX2exXdxX426xX3xX6exX3eexX23xX1xX3xX29xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xXbxX1xX55xX6xX3xX1exX6xX4dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX1exX1xXdxX66xX4dxX3xX2e0xX2f1xX3xX1c5xX190xX2xX1d2xX3xX2f8xX3xX1c5xX190xX1c5xX190xX51xX3xX3bxXbdxX23xX2exX3xX6exXc2xX3xX13xX44dxX23xX2exX3xX6xX23xX3xXcxX27xX3xXb9axX2f1xX3xX26c5xX23xX1xX3xX23xX28xX23xX2exX3xX4xX6xXfexX3xX23xX45dxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX49dxX23xX1xX3xX78xX4exXfexX3xX152xX40xX3xX7xX140xX4xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX78xX440xX5axX51xX3xX5xX49dxX23xX1xX3xX78xX4exXfexX3xX78xX9c4xX23xX3xX152xX18xX3xX152xX426xX23xX2exX3xX152xX40xX23xX2exX51xX3xX4dxX35xX5axX3xXexXa6xX55xX51xX3xX152xX35xX36xXexX3xX59xX5axX6xX3xX2e0xX1xX2e2xX3xX2e0xX1xX45dxX23xX51xX3xXe8xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX47xX5xX49xX3xX4xX1xX4a9xX23xX3xXexX1xX1ff2xXbxX7bxX3xX78xXbdxX4dxX3xX6exXbdxXfexX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xXexXa6xX18xX51xX3xXcxXcxX26c5xXcxX27xX3fxX3xXexXa6xXcdxX23xX3xX78xX18xX6xX3xX6exX40xX23xX3xXexXa6xXc2fxX23xX2exX3xX78xXdxX2a7xX4dxX3xXbxX1xX55xX6xX3xX1exX6xX4dxX3xX4xX15xX6xX3xXexX22xX23xX1xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX3xX5xX40xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX23xXd2xX23xX2exX3xX4xX39cxXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxXe8xX5axX23xX2exX2f8xX2bxX6xX23xX2exX2f8xX5xX6xX2f8xX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX23xXfexX23xX2exX2f8xX4xXfexXexX2f8xXexXa6xXfexX23xX2exX2f8xX6exX6xXfexX2f8xX152xX10xX2f8xX4xX1xX5axX2f8xX59xX5axX29xX10xX23xX2f8xX6xX23xX2f8xX23xXdxX23xX1xX2f8xX6exXdxX10xX23xX2f8xX2exXdxXfexXdxX7dxX2xXac6xXac6xX190xXac6xX1c5xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX2exX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX7dxX4dxX10xX2bxXdxX6xX7dxX2xX1c5xX190xX7dxX23xX10xX186xX7xX7dxX1c5xX190xX190xX1e4xX7dxX2xX190xX19exX2bxX2xX1c5xX190xX1d2xX2xX1d2xX190xXexX2xX1c5xX1d2xX5xX786xX2f8xX2xX190xX19exX2bxX2xX2xXac6xX190xX19dxX1c5xX19exXexX19exX19dxX18fxX1e4xX5xX19exX2f8xX2xX154xX1dexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX23xX2exX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX1dxX3bxX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX47xX4xX49xX4xX1xX3xX4dxX4exX23xX2exX51xX3xX4xX1xX55xX23xX1xX3xX59xX5axX29xX51xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX5axX66xX51xX3xXexX6axX23xX2exX3xX6exX35xX70xX4xX3xX1xXdxX66xX23xX3xX78xX4exXdxX7bxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX2bxXdxX152xX12xX0xX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX3xX5xX40xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX23xXd2xX23xX2exX3xX4xX39cxXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxXaxX3xX1xXa6xX10xX718xX9xXaxX7dxX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX152xX5axX2f8xXexXa6xX6xX23xX2exX7dxXe8xX5axX23xX2exX2f8xX2bxX6xX23xX2exX2f8xX5xX6xX2f8xX5xX5axX4xX2f8xX5xX5axXfexX23xX2exX2f8xX23xXfexX23xX2exX2f8xX4xXfexXexX2f8xXexXa6xXfexX23xX2exX2f8xX6exX6xXfexX2f8xX152xX10xX2f8xX4xX1xX5axX2f8xX59xX5axX29xX10xX23xX2f8xX6xX23xX2f8xX23xXdxX23xX1xX2f8xX6exXdxX10xX23xX2f8xX2exXdxXfexXdxX7dxX2xXac6xXac6xX190xXac6xX1c5xX154xX1xXexX4dxXaxX12xX27xX140xX23xX2exX3xX78xX49xX23xX2exX3xX5xX40xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX35xX36xX23xX2exX3xX23xXd2xX23xX2exX3xX4xX39cxXexX3xXexXa6xXfexX23xX2exX3xX6exXbdxXfexX3xX152xX66xX3xX4xX1xX15xX3xX59xX5axX29xXb5xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX6exXdxXcdxX23xX3xX2exXdxX70xXdxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa6xXfexX23xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX1xX6xX29xX3xX4dxX8e9xXexX3xX1dxX6xX23xX3xXcxX1xX35xX412xX23xX2exX3xX152xX153xX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX29xX51xX3xX1dxX55xX3xXexX1xX35xX3xXcxX22xX23xX1xX3xX15xX29xX3xXc66xXcdxX3xX3bxX3eexX23xX1xX3xX25fbxX9c4xX23xX3xX152xX6axX6xX3xX2exX181dxXdxX3xXexX1xX35xX3xX4xX1xX665xX4xX3xX4dxX6axX23xX2exX3xX4xX49xX23xX3xX6exXc2xX51xX3xX4xX1xXdxXacxX23xX3xX7xX1010xX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX23xX1xX28xX23xX3xX23xX2exX40xX29xX3xXexXa6xX5axX29xXb5xX23xX3xXexX1xX39cxX23xX2exX3xX1dxXc2xX3xX78xXc2xXdxX3xX1dxXdxXcdxX23xX3xXbxX1xXd2xX23xX2exX3xX10d4xXdxX66xXexX3xX1exX6xX4dxX3xX786xX7dxX786xX154xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX7dxX5axX5xX12xX0xX2bxXdxX152xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa6xXaxX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xX7dxX2bxXdxX152xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26c5xX5axXexX1xXfexXa6xXaxX12xXcxX1xX5axX3xX3fxX40xX3xX2f8xX3xXcxXa6xXc2fxX23xX2exX3xXcxX5axX66xX0xX7dxXbxX12
Thu Hà - Trọng Tuệ