Hà Tĩnh: Khu cách ly tập trung đã sẵn sàng tiếp nhận công dân
(Baohatinh.vn) - Đến trưa 5/6, công tác đảm bảo điều kiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của tỉnh ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất.
3a1ax44f0x62e9x45ddx8b2cx494ax6f58xb35cx9e2cxX7x3d0cxb6b2x500ax4be3x4bf9x92c1xX5x65ccxXax4c8ax8710x7e0dxX3xXcx9be1x66e5xX1xa788xX3xac9dxX1xa9afxX3xX4x7bf7xX4xX1xX3xX5x5e12xX3xXex8ad5xXbxX3xXex4893xX1exX18x679axX3x47bdxb322xX3xX7x5d6axX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdx88d2xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xb17bxX18xX30xX3x7fd3x77aaxX18xX0x76b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4dxXaxX12x3b69xX40xX18xX3xXexX2dx7773xX6xX3xb50cxX51x4802xb2c1xX3xX4xX49xX18xX30xX3xXexX21xX4xX3xX32x704bxabaexX3x4bcaxX7ex54f2xX3xX32xXdx7058xX1exX3x6799xXdx9b02xX18xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXbxX1x6c50xX18xX30xX72xX3xX4xX1x950fxX18xX30xX3xX4dx7cd5xX4xX1xX3x8915xX83xb39bxXdxX4dx5027xX2x694exX3xXex791exXdxX3xX8axX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX4x3ca2xX6xX3xXex41a6xX18xX1xX3x3b3dxX3x5e7cxX33xX3xXa9x6a74xX7fxX3x5d45xX1exX6xX18xX3x9c62xXa9xXdbxX7fxX3xaa66xX1exX26xb9fcxX18xX72xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x8990xX3xX32xX33xX3xX4x6ec1xX3xX81xX7exX18xX3xX1xX83xX14xX18xX3xXexa27bxXexb1e6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2a2xX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax7f0dxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7x54fbxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xb139xX2x5157xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51x4dd6xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX152x4dbcxX2xX175xXexX71xX6fxX175xa044xX154xX5xX154xX10ax9200xXbxX30x585axX2dxX9xX152xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdx70baxX26xX148xXaxX12xX66xX40xX18xX3xXexX2dxX6cxX6xX3xX18xX6xX26xX72xX3xXexX108xXexX3xX4xX7exX3xX4xX21xX4xX3xX32xXdxX87xX1exX3xX8axXdxX8cxX18xX3xX4x4820xX18xX3xXexX1xXdxX40xXexX3xXexXb3xXdxX3xX8axX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX4xXcdxX6xX3xXexXd1xX18xX1xX3xXexXb3xXdxX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXexX4exX7fxX3xX13xX1exX108xX18xX3xX5xX1exX26xX8cxX18xX3x6d21xX1exX4exX18xX3xX4dx955exX3xX81xXa5xX3xX32x4240xX18xX30xX3xXabxXdxXebxX18xX3xXd5xX3xXd7xX33xX3xXa9xXdbxX7fxX3xXdexX1exX6xX18xX72xX3xX1xX1exX26xX8cxX18xX3xXa9xXdbxX7fxX3xXe8xX1exX26xXebxX18xX72xX3xX32xX33xX3xX32xX6cx4ec1xX4xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX83xX14xX18xX3xX181xX152xX2xX3xXe3xX11axX296xX3xXa9xX13xXdex3b37xX3xXexXd1xX18xX1xXf6xX3xXabxX14xX3xX5xX290xX4xX3xX5xX6cxX2c4xX18xX30xX3xX26xX3xXexX40xX3xX4dxX290xX3xXbxX1xX99xX18xX30xX3xX4xXfcxX3xX81xX7exX18xX3xX1xX83xX14xX18xX3xXexX108xXexX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX175xX6fxb25bxX71xXexX188xX387xX2xX71xXb0xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xX181xX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12xb1f8xX30xX6xX26xX3xXex5b92xX3xX4x8f65xX18xX30xX3xXabxX14xX83xX72xX3xX4xX49xX18xX30xX3xXexX21xX4xX3xX8axXdx68cbxX7fxX3xXexX2dxX6xX72xX3xX8axXdxX44dxX7fxX3xX7xX83xX21xXexX3xX32xX33xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xXex4777xX18xX30xX3xX4xX6cx6859xX18xX30xX72xX3xXexX108xXexX3xX4xX7exX3xX18xX1x5f39xX18xX30xX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX8axX1xX49xX18xX30xX3xXbxX1xX29xX18xX3xX7xX290xX3xX32xX87xX1exX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX26xXebxX1exX3xX4xX24fxX1exX3xX7fxXdx9cd7xX18xX3xXabxX14xX83xX10axX3xX430xX1xX47cxX18xX30xX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX4x8162xX3xX4xX1x6089xX4xX3xXexX2dxX21xX4xX1xX72xX3xX18xX1xXdxX8cxX7fxX3xXabx9b88xX3xX32xXdxX3xX28axX1exX6xX3xX4xX439xX18xX30xX3xX32xX87xX1exX3xXbxX1xX7exXdxX3xX8axX1xX6xXdxX3xX81xX21xX83xX3xX26xX3xXexX40xX72xX3xX4xX1exX18xX30xX3xX4xX108xXbxX3xXexX1xX49xX18xX30xX3xXexXdxX18xX3xX4xX21xX3xX18xX1xX4exX18xX72xX3xX32xX83xX3xXexX1xX4exX18xX3xX18xX1xXdxX8cxXexX3xXabxX14xX3xXexX1xX290xX4xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX18xX30xX1xXdxXebxX7fxX3xX4xX21xX4xX3xX81xXdxX8cxX18xX3xXbxX1xX21xXbxX3xXbxX1xX99xX18xX30xX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xX8axX1xX21xX4xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxX3xX4dxXexX1xX1exX7fxX81xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX175xXb0xX152xX6fxXexX181xX71xX154xX71xX2xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xX6fxX6fxX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12xX66xX44dxX3xX32xX7exX7fxX3xX81xX7exX83xX3xX6xX18xX3xXexX83xX14xX18xX3xXexX1exX26xX8cxXexX3xX32xXa0xXdxX72xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX4xX1xXa0xXexX3xX30xX21xX4xX3xXd5xX3xX4xX439xX18xX30xX3xX8axX1xX83xX7exX18xX30xX3xX2xX154xX154xX7fxX3xX5xX14xX3xX4xX1xXa0xXexX3xXexX2dxX290xX4xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX290xX4xX3xX5xX6cxX2c4xX18xX30xX3xX4xX1xX4c0xX4xX3xX18xX468xX18xX30xX72xX3xX18xb752xX7fxX3xXd5xX3xXabxXa5xX3xXexX2dxa77dxX3xX18xX30xX6xX26xX3xXexX2dxX6cx690cxX4xX3xX8axX1xX1exX3xX18xX1xX14xX3xXd5xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX10axX3xXcxXb3xXdxX3xX32xX4exX26xX72xX3xX4xX21xX18xX3xX81xX296xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXexX4exX7fxX3xX13xX1exX108xX18xX3xX5xX1exX26xX8cxX18xX3xX28axX1exX4exX18xX3xX4dxX290xX3xX81xXa5xX3xX32xX296xX18xX30xX3xXabxXdxXebxX18xX3xXabxX14xX3xX18xX1xX4exX18xX3xXabxXdxXebxX18xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXexX4exX7fxX3x8b3axX3xXexX40xX3xX4dxX290xX3xXbxX1xX99xX18xX30xX3xXa9xXdbxX7fxX3xXe8xX1exX26xXebxX18xX3xX32xX6xX18xX30xX3xX30xX108xXbxX3xX2dx732fxXexX3xX4xX1xX1exXdbxX18xX3xX81xXa5xX3xX8axX1xXdbxX1exX3xXexX2dxX6xX18xX30xX72xX3xX18xX6cxX6f9xX4xX3xX4dxXdxX8cxXexX3xX8axX1xX1exXdbxX18xX72xX3xXexX46exX3xX8axX1xX6xXdxX3xX26xX3xXexX40xX10axX10axX10axX3xX32xX44dxX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXbxX1xX4d1xX4xX3xXabxX4d1xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xX3xX8axX1xXdxX3xX32xX40xX18xX3xX32xX4exX26xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXabxX14xX3xX18xX1xX47cxX18xX30xX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX32xX40xX18xX3xX5xX14xX7fxX3xX18xX1xXdxX8cxX7fxX3xXabxX4d1xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX387xX2xX387xX387xXexX71xX154xX6fxX181xX188xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xX152xX181xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12x48afxXdxX6f9xXdxX3xX1xXb3xX18xX3xX8axX1xX1exX3xXabxX290xX4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX4x4de0xX18xX30xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX30xXdxX468xX18xX30xX3xX4dxX4exX26xX3xX32xX44dxX3xXexX108xXexX3xX4xX7exX3xX7fx72e9xXdxX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX32xX87xX1exX3xX81xXdxX40xXexX72xX3xX4xX1xX108xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX30xX1xXdxXebxX7fxX72xX3xXexX2dxX21xX18xX1xX3xXexb5aexX18xX1xX3xXexX2dxXb3xX18xX30xX3xX32xXdxX3xX5xXb3xXdxX3xX5xX296xX18xX3xXd7xX296xX18xX72xX3xX7fxX108xXexX3xX6xX18xX3xXexX83xX14xX18xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX2xX188xX175xX387xXexX387xX2xX181xX154xX6fxX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xXb0xX6fxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12xX430xXfcxXdxX3xXd5xX3xX30xXdxX14xX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX81xXa0xX3xXexX2dxX6efxX3xXd5xX3xXexX99xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX387xX3xXexX24fxX18xX30xX72xX3xXbxX1xX99xX18xX30xX3xX2dxX296xX18xX30xX3xX2dxX33xXdxX72xX3xXexX1xX49xX18xX30xX3xXexX1xX83xX21xX18xX30xX72xX3xX7xXb3xX4xX1xX3xX7xa7fdxX72xX3xX4xX4bcxX3xX32xX24fxX26xX3xX32xXcdxX3xX4xX21xX4xX3xXabxX29xXexX3xX4dxX4d1xX18xX30xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX83xXb3xXexX3xX2dxXdxXebxX18xX30xX3xX81xXdxX8cxXexX3xX8axX1xX21xX4xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX387xX188xX175xX387xXexX181xX152xX154xX6fxX154xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xXb0xX2xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX2dxX148xXaxX12xX1cxX1xX1exX3xXabxX290xX4xX3xX81xX40xXbxX3xX4xX964xX18xX30xX3xX32xX33xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX4xX1xX1exXdbxX18xX3xX81xXa5xX3xXabxX29xXexX3xX4dxX4d1xX18xX30xX72xX3xX5xX6cxXfcxX18xX30xX3xXexX1xX290xX4xX72xX3xXexX1xX290xX4xX3xXbxX1xXdbxX7fxX72xX3xX18xX6cxX6f9xX4xX3xX1exXa0xX18xX30xX3xX32xX44dxX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXbxX1xX4d1xX4xX3xXabxX4d1xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX4dxXexX1xX1axX3xX71xX2xX6fxXbxXd7xX148xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX1axX3xX152xX2xX154xXbxXd7xX148xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10axX81xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXabxX18xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xXb0xX152xX4dxX71xX2xX2xX387xX181xX154xX154xXexX387xX71xX71xX154xX175xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xX190xX2dxX9xX2xX2xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX13cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX71xX2xX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexXaexX6xX5xXdxX30xX18xX1axX3xX18dxX1exX7xXexXdxX226xX26xX148xXaxX12x7779xX18xX1xX3xX18xX1exX49xXdxX72xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX40xX18xX3xX7x4967xX3xX4xX4bcxX3xX8axX1xX7exX3xX18xX468xX18xX30xX3xX18xX108xX1exX3xX468xX18xX3xX18xX30xX83xX18xX3xX32xX33xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX32xXdxX87xX1exX3xX32xX296xX18xX30xX3xX32xX44dxX3xXbxX1xX4d1xX4xX3xXabxX4d1xX3xX4xX1xX83xX3xX81xX296xX3xXbxX1xX29xX18xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX10axX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd7xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX30xX9xXaxX154xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX18xX30xX9xXaxX6fxXaxX12xX0xXexX81xX83xX4dxX26xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX66xXb3xXdxX3xX782xX26xX3xX430xX30xX1exX26xX4a7xX18xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXaexX3x5d22xX1xX4bcxX3xXa9xX1xXd1xX3xX1xX1exX26xX3xXexX2dxX6cxXd5xX18xX30xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXexX4exX7fxX3xX13xX1exX108xX18xX3xX5xX1exX26xX8cxX18xX3xX4dxX290xX3xX81xXa5xX3xX32xX296xX18xX30xX3xXabxXdxXebxX18xX0xX51xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX1axX3xX0xX10xX7fxX12x8ed5x7ea9xX3xX2dxX108xXexX3xX30xX108xXbxX3xX2dxX782xXexX3xX18xX1xX6cxX18xX30xX3xX18xX30xX6xX26xX3xX7xX6xX1exX3xX8axX1xXdxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX5xX8cxX18xX1xX72xX3xX32xXfcxX18xX3xXabxXa5xX3xX4xX1xX782xX18xX30xX3xXexX49xXdxX3xX32xX33xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX4xX1xX1exXdbxX18xX3xX81xXa5xX3xXabxX6f9xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX24fxX18xX3xXexX2dxX21xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX8cxX7fxX3xX4xX6xX83xX3xX18xX1xX108xXexX3xXabxX14xX3xX4xX1xXcdxX3xX32xX296xX18xX30xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX1xX2c4xXbxX3xXabxX6f9xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX32xXfcxX18xX3xXabxXa5xX3xX8axX1xX21xX4xX3xX8axX1xXdbxX18xX3xXexX2dxX6cxXfcxX18xX30xX3xX8axX6efxX4xX1xX3xX1xX83xXb3xXexX3xX8axX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX10axX0xX51xX10xX7fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX83xX4dxX26xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xXa9xX1xXa5xX3xX430xX30xX1exX26xX4a7xX18xX3xXcxX1xXa5xX3xX13xX1exX26xX87xX18xX3xXaexX3xXa9xX21xX18xX3xX81xX296xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXexX4exX7fxX3xX760xX3xXexX40xX3xX1xX1exX26xX8cxX18xX3xXa9xXdbxX7fxX3xXe8xX1exX26xXebxX18xX0xX51xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX1axX3xX0xX10xX7fxX12xXa9xX1xX782xX18xX30xX3xXexX49xXdxX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xX18xX1xX29xX18xX3xX18xX1xXdxX8cxX7fxX3xXabxX4d1xX3xXabxX14xX3xXd7xX21xX4xX3xX32xXa5xX18xX1xX3xXexX6cxX3xXexX6cxXd5xX18xX30xX3xX7xXb58xX3xXd5xX3xX5xXb3xXdxX3xXbxX1xX4d1xX4xX3xXabxX4d1xX3xXexXb3xXdxX3xX8axX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX6efxXexX3xX18xX1xX108xXexX3xX175xX2xX3xX18xX30xX14xX26xX10axX3xXcxX83xX14xX18xX3xX8axX1xX1exX3xXabxX290xX4xX3xX1xXdxX8cxX18xX3xX32xX33xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xXbxX1xX1exX18xX3xXexXdxXebxX1exX3xX32xX296xX4xX3xX8axX1xa726xX3xXexX2dxXf55xX18xX30xX72xX3xX4xX1xX1exXdbxX18xX3xX81xXa5xX3xX32xX24fxX26xX3xX32xXcdxX3xX4dxX4d1xX18xX30xX3xX4xX4d1xX3xX26xX3xXexX40xX72xX3xXexX6cxX3xXexX2dxX6xX18xX30xX72xX3xXexX46exX3xX8axX1xX6xXdxX10axX10axX10axX3xX32xX44dxX3xXbxX1xX4d1xX4xX3xXabxX4d1xX3xXexXa0xXexX3xX18xX1xX108xXexX10axX0xX51xX10xX7fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX4dxX12xX0xX51xXexX2dxX12xX0xX51xXexX81xX83xX4dxX26xX12xX0xX51xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xX4dxXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX2dxX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXebxX18xX3xX28axX1exX6xX18xX1axX0xX51xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaexXexX1xX1exX7fxX81xXaexX6xX18xX4dxXaexX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXdbxX26xX3xX7fxXb3xX18xX1xX3xXexX1exX26xXebxX18xX3xXexX2dxX1exX26xX87xX18xX3xX32xX44dxX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX4dxX4exX18xX3xX18xX1xX29xX18xX3xXexX1xX4c0xX4xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX18xX30xX1exX26xX3xX4xXfcxX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xX81xX8cxX18xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX226xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xXaexX28axX1exX26xX10xX18xX51xX4dxX6xX26xXaexX7fxX6xX18xX1xXaexXexX1exX26xX10xX18xXaexXexX2dxX1exX26xX10xX18xXaexX4dxX10xXaexX18xX30xX1exX83xXdxXaexX4dxX6xX18xXaexX18xX1xX6xX18xXaexXexX1xX1exX4xXaexX4dxX1exX83xX4xXaexX18xX30xX1exX26xXaexX4xX83xXaexX4dxXdxX4xX1xXaexX81xX10xX18xX1xX51xX175xX2xX387xX2xX154xX2xX10axX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX7fxX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX175xX154xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xX2xX387xX387xX4dxX71xX154xXb0xX175xX387xX152xX6fxXexX6fxX71xX181xX6fxX2xX5xX154xX10axX18dxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxXabxX12xX0xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXdbxX26xX3xX7fxXb3xX18xX1xX3xXexX1exX26xXebxX18xX3xXexX2dxX1exX26xX87xX18xX3xX32xX44dxX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX4dxX4exX18xX3xX18xX1xX29xX18xX3xXexX1xX4c0xX4xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX18xX30xX1exX26xX3xX4xXfcxX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xX81xX8cxX18xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX226xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX18xX1xXaexX28axX1exX26xX10xX18xX51xX4dxX6xX26xXaexX7fxX6xX18xX1xXaexXexX1exX26xX10xX18xXaexXexX2dxX1exX26xX10xX18xXaexX4dxX10xXaexX18xX30xX1exX83xXdxXaexX4dxX6xX18xXaexX18xX1xX6xX18xXaexXexX1xX1exX4xXaexX4dxX1exX83xX4xXaexX18xX30xX1exX26xXaexX4xX83xXaexX4dxXdxX4xX1xXaexX81xX10xX18xX1xX51xX175xX2xX387xX2xX154xX2xX10axX1xXexX7fxXaxX12xX66xXdbxX26xX3xX7fxXb3xX18xX1xX3xXexX1exX26xXebxX18xX3xXexX2dxX1exX26xX87xX18xX3xX32xX44dxX3xX18xX30xX6cxX46exXdxX3xX4dxX4exX18xX3xX18xX1xX29xX18xX3xXexX1xX4c0xX4xX3xX32xX6cxX2c4xX4xX3xX18xX30xX1exX26xX3xX4xXfcxX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xX81xX8cxX18xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxXb3xXdxX3xX4xX1exX296xX4xX3xX1xX982xXbxX3xX8axX1xXdbxX18xX3xXabxX6f9xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX32xXa5xX6xX3xXbxX1xX6cxXfcxX18xX30xX3xXabxX87xX3xXbxX1xX99xX18xX30xX72xX3xX4xX1xXa0xX18xX30xX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xX81xX8cxX18xX1xX3xXa9xX83xXabxXdxX4dxXaexX2xXb0xX3xX7xX21xX18xX30xX3xX18xX6xX26xX3xXe3xX6fxX51xX71xXf6xX72xX3xX11axX6efxX3xXexX1xX6cxX3xXcxXd1xX18xX1xX3xXcdxX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xX83xX14xX18xX30xX3xXcxX2dxX1exX18xX30xX3xXf54xX964xX18xX30xX3xX8axX1x8e91xX18xX30xX3xX32xXa5xX18xX1xX72xX3xX4xX21xX4xX3xX32xXa5xX6xX3xXbxX1xX6cxXfcxX18xX30xX72xX3xX32xXfcxX18xX3xXabxXa5xX3xX4xX24fxX18xX3xXabxX14xX83xX3xX4xX1exX296xX4xX3xX28axX1exX26xX40xXexX3xX5xXdxX8cxXexX3xXbxX1xX99xX18xX30xX72xX3xX4xX1xXa0xX18xX30xX3xX4dxXa5xX4xX1xX3xXa9xX83xXabxXdxX4dxXaexX2xXb0xX10axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxXabxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX8axX1xX49xX18xX30xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xX6efxX3xX7xXdxX18xX1xX3x7a37xX154xX72xX3xX154axX2xX72xX3xX154axX175xX3xXexX2dxX83xX18xX30xX3xX8axb559xX3xXexX1xXdxX3xXexX1exX26xX44dxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXabxX14xX83xX3xX5xX6f9xXbxX3xX2xX154xX3xXcxX13xXf0exXcxX3xX10axX10axX10axXaxX3xX1xX2dxX10xX226xX9xXaxX51xX30xXdxX6xX83xXaexX4dxX1exX4xX51xX1xX6xXaexXexXdxX18xX1xXaexX8axX1xX83xX18xX30xXaexX4xX83xXaexXexX1xXdxXaexX7xXdxX18xX1xXaexX226xX154xXaexX226xX2xXaexX226xX175xXaexXexX2dxX83xX18xX30xXaexX8axX26xXaexXexX1xXdxXaexXexX1exX26xX10xX18xXaexX7xXdxX18xX1xXaexXabxX6xX83xXaexX5xX83xXbxXaexX2xX154xXaexXexX1xXbxXexXaexX18xX6xX7fxXaexX1xX83xX4xXaexX175xX154xX175xX2xXaexX175xX154xX175xX175xX51xX175xX2xX175xX181xX152xX6fxX10axX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX30xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX51xX7fxX10xX4dxXdxX6xX51xX2xX175xX154xX51xX18xX10xX13cxX7xX51xX175xX2xX175xX175xX51xX71xX181xX4dxX175xX154xX181xX175xX152xX6fxX181xXexX2xX181xX152xX181xX5xX387xXaexX2xXaexX2xX10axX18dxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX26xX3xXexX29xXbxX3xXexX2dxX1exX18xX30xX3xX32xX33xX3xX7xX36xX18xX3xX7xX14xX18xX30xX3xXexXdxX40xXbxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX4xX49xX18xX30xX3xX4dxX4exX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX4dxXdxXabxX12xX0xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX8axX1xX49xX18xX30xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xX6efxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX154axX154xX72xX3xX154axX2xX72xX3xX154axX175xX3xXexX2dxX83xX18xX30xX3xX8axX155cxX3xXexX1xXdxX3xXexX1exX26xX44dxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXabxX14xX83xX3xX5xX6f9xXbxX3xX2xX154xX3xXcxX13xXf0exXcxX3xX10axX10axX10axXaxX3xX1xX2dxX10xX226xX9xXaxX51xX30xXdxX6xX83xXaexX4dxX1exX4xX51xX1xX6xXaexXexXdxX18xX1xXaexX8axX1xX83xX18xX30xXaexX4xX83xXaexXexX1xXdxXaexX7xXdxX18xX1xXaexX226xX154xXaexX226xX2xXaexX226xX175xXaexXexX2dxX83xX18xX30xXaexX8axX26xXaexXexX1xXdxXaexXexX1exX26xX10xX18xXaexX7xXdxX18xX1xXaexXabxX6xX83xXaexX5xX83xXbxXaexX2xX154xXaexXexX1xXbxXexXaexX18xX6xX7fxXaexX1xX83xX4xXaexX175xX154xX175xX2xXaexX175xX154xX175xX175xX51xX175xX2xX175xX181xX152xX6fxX10axX1xXexX7fxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX8axX1xX49xX18xX30xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xX6efxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX154axX154xX72xX3xX154axX2xX72xX3xX154axX175xX3xXexX2dxX83xX18xX30xX3xX8axX155cxX3xXexX1xXdxX3xXexX1exX26xX44dxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXabxX14xX83xX3xX5xX6f9xXbxX3xX2xX154xX3xXcxX13xXf0exXcxX3xX10axX10axX10axX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2dxX83xX18xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXdexX1exX6xX3xX2dxX14xX3xX7xX83xX21xXexX3xXexX436xX3xX4xXfcxX3xX7xXd5xX3xX4xX1xX83xX3xXexX1xX108xX26xX72xX3xX32xX40xX18xX3xXexX1xX46exXdxX3xX32xXdxX44dxX7fxX3xX1xXdxX8cxX18xX3xXexXb3xXdxX72xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX8axX1xX49xX18xX30xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xX6efxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX154axX154xX72xX3xX154axX2xX72xX3xX154axX175xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX4dxX290xX3xX8axX155cxX3xXexX1xXdxX3xXexX1exX26xX44dxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXabxX14xX83xX3xX5xX6f9xXbxX3xX2xX154xX3xXcxX13xXf0exXcxX3xX18xX468xX7fxX3xX1xX982xX4xX3xX175xX154xX175xX2xX3xXaexX3xX175xX154xX175xX175xX10axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX4dxXdxXabxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX1exX5xX12xX0xX4dxXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX51xX4dxXdxXabxX12xX0xX51xX4dxXdxXabxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2exX1exXexX1xX83xX2dxXaxX12xXcxXdxX40xX18xX3xXf54xX964xX18xX30xX0xX51xXbxX12
Tiến Dũng