“Tết ấm áp nghĩa tình” với các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 7/2, Công đoàn Khối các cơ quan Đảng phối hợp với Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tết ấm áp nghĩa tình” cho các cụ già là đối tượng người có công và người già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
ece9xf268x184b1x11b3fx1704exf8f7x12fa2x11292x16f4ex11384x175bcx161d1x18157x11553xfcaex16bb0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax16740xf42ex1107axXexX0x1781exXaxX17xX18xX19xXexX0xfd1ax15a76xX19x16039xXexX0xXax11af0xX9x181a0xXdxX18x12711xX2fx179bdx183dex105c5xX5x10a0bxXbxXdxX17xX32xXex1666dxX5x15360xXbxX9x15728xXcxX9x12aeaxX33xX9x154fex16a51xXax14f3cxX18xX9xXbx132d4xX46xXaxf95cxX9x151a9x15f63xX35xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cx129dbxX9xX47xX35x18297xX9xf4d8xX9xX5x12157x11f7axX46xX47xX9xXbx177bfxXcxX9xf120x18b10xX24xX9xXbxX64x1046dxX9x15998x13e14xX9xXax12919xX35xX9x172b9xX5fxX9xX5xX49xX46xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7cxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x11258xX65xX9x1572cxX1cx118efx169b4xX9xX4xf4faxX46xX47xX9x14ce2xX24xX5fxX46xX9x164a2xXaxf5d1xX35xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cx102e8xX9x17f95xX65xX18xX46xX9x17507xX6exX46xX47xX9xX33xXaxXb0xX35xX9xXaxX73xX33xX9xX52xX53xX35xX9x1029dxX47xX6axX46xX9xXaxX5fxX46xX47xX9xX6dx10547xX2x17639xX9xX7cxX5fxX9xX5xX49xX46xXaxX9xXbx14485xX9xX2cxXax18fd7xX2cxX9xX2cxXax1348dxXb8xX46xX47xX9xXbxX64xX4dxX46xXaxX9xX3bxX5xX3dxXbxX9xX40xXcxX9xX43xX33xX9xX46xX47xXaxX49xX18xX9xXbxX4dxX46xXaxX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxX5bxX9xX47xX35xX5fxX9xXdxX5fxX9xXa9xXb0xX35xX9xXbxXf2xX73xX46xX47xX9xX46xX47xXf2x10641xX35xX9xX2cx168a6xX9xX2cxXa5xX46xX47xX9xX52xX5fxX9xX46xX47xXf2xX133xX35xX9xX47xX35xX5fxX9xX46xX17xX24xX9xXa9xXb8xX46xX9xXbx16810xX35xX9xX5xX64xX65xX46xX47xX9xXbxX6axXcxX9xX23xX6exX24xX9xXbxX64xX73xX9xX75xX76xX9xXaxX79xX35xX9xXbx15908xX46xXaxX9xX7cxX5fxX9xX5xX49xX46xXax1522dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbx1657cxX18xXdxX35xX47xX46x164f9xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64x1657bxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1907axX35xX19xXbxXaxX1a3x12282x10bbexX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3x14245xX1c1xX1c1xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2ax12c3bxX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19x18d0axXa1xX1c1xX1c1xX2ax115c4xX1c1xXbxXa1xX202xX202x14d19xXdxX1c1xX17cx16653xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xXexX5xX154xX35xX9xX2cxXaxXf2xXb8xX46xX47xX9xXbxX64xX4dxX46xXaxXa2xX9xX46xX47xX24xX5fxX35xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXa9xX3dxX46xX9xX46xXax13db5xX46xX47xX9xXbxX35xX3dxXbxX9xXcxX5bxX2cxX9xX52x147e5xX46xX9xX46xX47xXax1320cxX9xXa9x136f4xX2cxX9xX2fx119a3xX2cxX9xX2cxXaxX5fxX24xX9xXa9xX137xX46xX9xX46xX2a6xXcxX9xXcxX53xX35xX9xX19xX24xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxX43xX46xX9xX23xX79xXa2xX9xX2cxXa5xX46xX47xX9xX2cxXaxXedxX2cxXa2xX9xX52xX35x12c80xX46xX9xX2cxXaxXedxX2cxX9xXaexXaxXb0xX35xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxXb8xX9xXbaxX65xX18xX46xX9xXbfxX6exX46xX47xX9xX23xX35x107a2xX65xX9xX19xX35x14315xX46xXa2xX9xX2cxX43xX2cxX9xXa9xXb8xX46xX9xX52xf5a8xX9xX2cx164aexX46xX47xX9xXbxX64xX18xX24xX9xXbxX2afxX46xX47xX9xX46xXaxX35xX9cxX65xX9xX2fxX65xX40xXbxX9xXbaxX65xX5fxX9xX52xX5fxX9xXbxXe9xX9xX2cxXaxXedxX2cxX9xX23xX298xX18xX9xX2cxXb8xXcxX9xXbxX40xXbxX9xX46xX35xX2e3xX46xX9xXa9x162dcxX26xX9x16543xX9xX46xX47xXaxX49xX18xXa2xX9xXa9xX352xXcxX9xX40xXcxX9xXa9xX303xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxX5bxX9xX2fxX65xXcxX9xX52xX352xX26xX17cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX65xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX1a3xX1c0xX1c1xX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3xX1cdxX1c1xX1c1xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1f5xX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19xX1fdxXa1xX1c1xX1c1xX2axX202xX1c1xXbxX9fxX208xX208xX1c0xXdxX2axX17cxX20cxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xXexXbfxX6axX26xX9xXdxX5fxX9xXaxX24xX154xXbxX9xXa9xX79xX46xX47xX9xXa9xXf2xX73xX2cxX9xX4xXa5xX46xX47xX9xXa9xX24xX5fxX46xX9xXaexXaxXb0xX35xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxXb8xX9xXbaxX65xX18xX46xX9xXbfxX6exX46xX47xX9xXbxXe9xX9xX2cxXaxXedxX2cxX9xXbxXaxXf2xX133xX46xX47xX9xX46xX35xX2e3xX46xX9xX52xX5fxX24xX9xX19xX315xX33xX9xX2cx174afxX46xX9x16e73xX9cxX9xX5xX3dxXbxX9xX46xX47xX65xX26xX2e3xX46xX9xXa9xX43xX46xX9xX46xXax11ea1xXcxX9xXa9xX79xX46xX47xX9xX52xX35xX2e3xX46xXa2xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx1309cxX9xX52xX53xX35xX9xXaxX24xX5fxX46xX9xX2cxX6exX46xXaxX9xX2cx140a2xX18xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxX5bxX9xX47xX35xX5fxX9xXbxX154xX35xX9xX5xX64xX65xX46xX47xX9xXbxX6axXcxX9xX23xX6exX24xX9xXbxX64xX73xX9xX75xX76xX9xXaxX79xX35xX9xXbxX171xX46xXaxX17cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX1a3xX1c0xX1c1xX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3xX1cdxX1c1xX1c1xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1f5xX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19xX1fdxXa1xX1c1xX1c1xX2axX202xX1c1xXbxX208xX1cdxX1cdxX202xXdxXa1xX17cxX20cxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX20cxX65xX2fxXbxX35x10267xX26xX1abxX32xXexX4xXa5xX46xX47xX9xXa9xX24xX5fxX46xX9xX4xXb8xX9xXbaxX65xX18xX46xX9xXaexXaxXb0xX35xX9xXbfxX6exX46xX47xX9xX52xX5fxX9xXd1xX47xX6axX46xX9xXaxX5fxX46xX47xX9xX6dxXdcxX2xXdexX9xX7cxX5fxX9xX5xX49xX46xXaxX9xXbxX64xX18xX24xX9xX2axX1c1xX1cdxX9xX2fxX65xX40xXbxX9xXbaxX65xX5fxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX43xX2cxX9xXa9xXb0xX35xX9xXbxXf2xX73xX46xX47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX1a3xX1c0xX1c1xX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3xX1cdxX1c1xX1c1xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1f5xX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19xX1fdxXa1xX1c1xX1c1xX2axX202xX1c1xXbxX208xXa1xX9fxX1cdxXdxX1fdxX17cxX20cxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX20cxX65xX2fxXbxX35xX651xX26xX1abxX32xXexX4xXa5xX46xX47xX9xXa9xX24xX5fxX46xX9xX52xX35xX2e3xX46xX9xX2cxXaxXedxX2cxX9xXbxX171xX46xXaxX9xX52xX5fxX9x1570fxX61xX9x113d8xXbfxX19dxX5xX6dx15bddx17b80xX7cxX9xXbxX171xX46xXaxX9xXbxX64xX18xX24xX9xXbxX2afxX46xX47xX9xX2axX1fdxX9xX2fxX65xX40xXbxX9xXbaxX65xX5fxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX43xX46xX9xX23xX79xXa2xX9xX46xXaxX6axX46xX9xX52xX35xX2e3xX46xX9xX5xX64xX65xX46xX47xX9xXbxX6axXcxX9xX2cxX137xX9xXaxX24xX5fxX46xX9xX2cxX6exX46xXaxX9xX4d5xXaxX137xX9xX4d5xXaxX2a6xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX1a3xX1c0xX1c1xX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3xX202xX1fdxX1f5xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1f5xX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19xX1fdxXa1xX1c1xX1c1xX2axX202xX1c1xXbxX1fdxX1c0xX1cdxXdxX1cdxX17cxX20cxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX4xX43xX2cxX9xX33xXaxX352xX46xX9xXbaxX65xX5fxX9xX40xXcxX9xXdx117a8xX46xX47xX9xX46xX47xXf2xX133xX35xX9xX46xX17xX24xX9xXa9xXb8xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX1a3xX1c0xX1c1xX1c1xX33xX75xX1abxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX1a3xX1cdxX1c1xX1c1xX33xX75xX32xX9xX2fxX64xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a3xX1cxX1cxX35xX17cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX17cxX52xX46xX1cxX46xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1f5xX1c1xX1c0xX1cxX2axX1c1xXa1xX19xX1fdxXa1xX1c1xX1c1xX2axX202xX1c1xXbxX2axX1c0xX1c0xX2axXdxX202xX17cxX20cxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX17xXbxX9xX18xXcxX9xX18xX33xX9xX46xX47xXaxX35xX18xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX52xX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxX65xX9xX47xX35xX18xX9xX24xX9xXbxX64xX65xX46xX47xX9xXbxX18xXcxX9xX23xX18xX24xX9xXbxX64xX24xX9xX75xX18xX9xXaxX24xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX75xXbxX19dxX18xXdxX35xX47xX46xX1a3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX64xX1abxX32xXexX4xXaxX65x11171xX46xX9xX23xX315xX9xX23xX298xX18xX9xX2cxXb8xXcxX9xXbxX40xXbxX9xX46xX35xX2e3xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX43xX2cxX9xX2cxX5bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16ec3xX65xXbxXaxX24xX64xX32xXexX5xXaxX65xX9xX7cxX5fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thu Hà