Tên lửa hành trình mạnh hơn Tomahawk khai hỏa
Ấn Độ đã sẵn sàng lần thứ 7 phóng thử Nirbhay - dòng tên lửa hành trình tầm xa được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn Tomahawk của Mỹ.
740dxfaf8x12d97x10fe4x11563x11292xfe61x96c6x13e56xX7x134d8xabe7xcd9fx122a0x11c69xc1e3xX5xc72cxXax10961xXcxf45ax13365xX3xX5xd8bbxX6xX3xX1xa9a5xX15xX1xX3xXex8ff8x10a5exX15xX1xX3xe505xe17axX15xX1xX3xX1x124f6xX15xX3xXcx1205axX26xX6xX1xX6xeb7fxe9d3xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX1x8589xX6xX0xf188xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa87cxX10xX6x1085fxXaxX12x10f07xX15xX3xc739x1087bxX3x12567x13112xX3xX7xafdaxX15xX3xX7xX1cxX15xdcdexX3xX5xb609xX15xX3xXexX1xd936xX3x10588xX3xXbxX1x126b2xX15xX66xX3xXexX1xX18xX3xa921xXdxX21x13c92xX1xX6x75a1xX3xcd40xX3xX53x11765xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xXexX69xX26xX3x7fabxX6xX3xX5cxb8c0xfa5cxX4xX3xX5cxf3bfxX15xX1xX3xX66xXdxXabxX3xX4xX74xX3xX15xX1xXdx9c6dxfbebxX3xXa6xXbaxX3xX5cxXdx8fc1xX26xX3xX1xX2cxX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX4xf3e5xX6xX3xee46x10155x9e7dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf87xX30xX53xX82xXaxX12xXcx124e2xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX15xX66xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX6exXbaxX3xb38bxX1cxX3xXbxX1xXabxXexX3xXexX21xXdxXc1xX15xX3xd1c7xXbax10734xX4xX3xXbxX1xX87xX15xX66xX3xX56xX15xX3xX59xX5axX3x12e5fxc8a0xffc9xX120xa41bxdbe9xefddxX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX5xX69xX15xX3xXexX1xX18xX3xX15xX66xX1xXdx10a91xX26xX3xX26xe782xXdxX3xX100xX1cxX30xX3xXexX1xXabxX15xX66xX3x9768xX41x9c27xc3e8xX14cxX14dxX3xX11fxX36xX1xd943xX15xX66xX3xXexXdxeb2fxXexX3xX5xX5axX3xX15xX66xX1cxX82xX124xX125xX3xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xX3xX7xdf58xX3xXbxX1x7a3bxXdxX3xX1xX30xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX5xX30xX27xXexX3xX82xX14xXbaxX3xX4xX69xXbaxX3xX5cxef1exXexX3xX21xX6xe154xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xXcxXdxX14xXbaxX3xX53xXdxX139xXexX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX154xX15xX66xX3xX26xe9ddxX4xX3xXexXdxX14xXbaxX3xX66xXdxX174xX3xX5cx10515xX15xX1xX3xX100xX13dxXdxX3xX5cxX5axX3xX4xX1x9902xX15xX1xX3xXa2xXabxX4xX3xX4xX6xX30xX3xX15xX1x127d5xXexX3xX4xX74xX3xXexX1xXc1xXd7xX3xbbeax9798xX15xX66xX3xX100xX13dxXdxX3xX5cxX74xX125xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXbxX1xX174xXdxX3xX4xX1xX6exX15xX66xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX5cxXa6xXa7xX4xX3xX36xX1xX174xX3xX15xeb78xX15xX66xX3xX36xX1xXabxX15xX66xX3xX15xX1xXdxfe30xXbaxX3xX36xX1xXdxX3xX7fxX6xX82xX3xX100xX1cxX30xX3xX36xX1xXbaxX3xX100x121dbxX4xX3xX7fxX1cexX3xX66xbe2dxX82xX3xX15xX1xXdxX230xXbaxX3xX5cxXdxX139xX15xX3xXexX18xX3xX26xX27xX15xX1xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX7fxX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX21xX66xXdxX15xX195xX3xX14cxXbxXa2xX3xX6xXbaxXexX30x11f9bxXaxX12xX0xXexX7fxX30xX53xX82xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX26xX66xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX35xXdxX53xXexX1xX195xX3x10ea3xX2x9415xXbxXa2xX283xX3xX1xX10xXdxX66xX1xXexX195xX3xX14axX2xX14dxXbxXa2xX283xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1xX2cxX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX1xX3exX6xX3xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXd7xX7fxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd7xX100xX15xX41xX15xX10xX35xX7xX41xX14cxX14dxX14dxX2aaxX41xX2x129c0xX14axX53xX2a8xX14dxX2a8xX2xX14dxX2aaxX14dxXexX14cxX14cxX14cxX317xX14dxX5xX14dxXd7x12364xXbxX66xbab5xX21xX9xX14cxX2a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1xX2cxX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX1xX3exX6xXaxX3xX6xX5xXdxX66xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX21xXaxX3xX7fxX30xX21xX53xX10xX21xX9xXaxX14dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f4xX6xXbxXexXdxX30xX15xXaxX12xX56xX15xX3xX59xX5axX3xXexX1xX18xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX21xX12xX0xX41xXexX7fxX30xX53xX82xX12xX0xX41xXexX6xX7fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX120xX121xX120xX123xX125xX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX15xX1x756exX15xX66xX3xX5xX69xX15xX3xXbxX1xX74xX15xX66xX3xXexX21xXa6xX13dxX4xX3xX5cxX74xX125xX3xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xX3xX5cxX5dxX3xX4xX1xX6exX15xX66xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX5cxXa6xXa7xX4xX3xX5xX30xX27xXexX3xXa6xXbaxX3xX5cxXdxXc1xX26xX3xX7xX30xX3xX100xX13dxXdxX3xX4xXabxX4xX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX36xX1xXabxX4xX3xX53xX1f5xX3xX5cxX74xX3xX5xX1cxX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX4xXd2xX6xX3xXd5xXd6xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xX3xX5xX1cxX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xXexX110xX4xX3xX5cxX5axX3xX4xffbfxX15xX3xX24bxX26xX125xX3xXabxXbxX3xX53xX1c1xX15xX66xX3xX26xX154xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX7xX6xXbaxX3xX36xX1xXdxX3xX7fxX6xX82xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX30xX3xX4xX1xX15axX3xX5cxX5axX3xXbxX1xX74xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX125xX3xX15xX74xX3xX36xX1x80e3xXdxX3xX5cxX5axX15xX66xX3xX4xX1xX15axX3xX5cxX5axX3xX7fxX6xX82xX3xX36xXdxXc1xXbaxX3xX26xXabxX82xX3xX7fxX6xX82xX125xX3xX36xX1xXabxX4xX3xX1xc590xX15xX3xX7xX30xX3xX100xX13dxXdxX3xX4xXabxX4xX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX5cxX27xX15xX3xX5cxX27xX30xX3xX15xX1xXa6xX3x11642xX66xX15xXdxX3xX100xX22xX3xX5cxXa6xXa7xX4xX3xXexX1xXdxX15axXexX3xX36xX15axX3xX4xXabxX15xX1xX3xXexX1xX24bxX15xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX100xX1cxX3xX4xXabxX15xX1xX3xX5cxXbaxX154xXdxXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xfb9dxX6xXbaxX3xX36xX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXbxX1xX74xX15xX66xX3xX5cxXdxX125xX3xXexX69xX15xX66xX3xX5cxX5axX15xX66xX3xX4xX2cxX3xX5cx10d42xX82xX3xXexXabxX4xX1xX3xX21xX6xX125xX3xX21xX2cxXdxX3xXa2xXbaxX110xX15xX66xX125xX3xX4xXabxX4xX3xX4xXabxX15xX1xX3xX4xXd2xX6xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX7fx9ed1xXexX3xX5cxX69xXbaxX3xX1xX30xX27xXexX3xX5cxX5axX15xX66xXd7xX3x8f38x112e2xX4xX3xX5cxX74xX125xX3xX26xX5axXexX3xX5cxX5axX15xX66xX3xX4xX2cxX3xXcxXbaxX21xX7fxXdxX15xX3xX36xX1xX1dbxX3xX7fxX5fbxXexX3xX5cxX69xXbaxX3xX1xX30xX27xXexX3xX5cxX5axX15xX66xX125xX3xX1xX30xX1cxX15xX3xXexX30xX1cxX15xX3xXabxXbxX3xX53xX1c1xX15xX66xX3xX4xX1xX15axX3xX5cxX5axX3xX26xXabxX82xX3xX7fxX6xX82xX125xX3xX36xX1xXdxX15axX15xX3xX15xX74xX3xX4xX74xX3xXexX1dbxX15xX1xX3xX15xX223xX15xX66xX3xX4xX2cxX3xX5cxX5axX15xX66xX3xX4xX6xX30xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xX3xX1xX139xX3xXexX1xX110xX15xX66xX3xX36xXdxXc1xX26xX3xX7xX30xXabxXexX3xX36xXdxXc1xXbaxX3xX7fxX5fbxX15xX3xX84xX3xX10exXbaxX14xX15xX125xX3xX4xX74xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xX4xX1xX110xX15xX66xX3xX15xX1xXdxX230xXbaxX3xX21xX1e9xXexX3xX26xX27xX15xX1xX125xX3xX7xX6xXbaxX3xX36xX1xXdxX3xX7fxX5fbxX15xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX36xX1xX154xX15xX66xX3xX4xX69xX15xX3xX5cxXdxXb9xXbaxX3xX36xX1xXdxXc1xX15xX3xX15xX411xX6xX3xX26xX1cxX3xX4xX74xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xXexX244xX3xX5cxX5axX15xX66xX3xX7fxX6xX82xX3xX5cxX15axX15xX3xX26xX1c1xX4xX3xXexXdxX14xXbaxXd7xX3xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX74xX3xXexX21xX69xX15xX3xX7fxX6xX82xX3xXexX1xX1e9xXbxX3xX15xX1xX1e9xXexX3xX36xX1xX30xX174xX15xX66xX3xX2xX14dxX26xX125xX3xX4xX74xX3xXexX1xXc1xX3xX26xX10xX15xX3xXexX1xX10xX30xX3xX5cxX1cexX6xX3xX1xX22xX15xX1xX125xX3xX5xX1cxX26xX3xX66xXdxX174xX26xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xXbxX1xXabxXexX3xX1xXdxX139xX15xX3xX4xXd2xX6xX3xX21xX6xX53xX6xX21xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xX59xXdxXc1xX26xX3xX5xX1cxX26xX3xX15xX14xX15xX3xX7xX244xX3xX53xX190xX4xX3xX7fxXdxX139xXexX3xX4xXd2xX6xX3xX7cxXdxX21xX7fxX1xX6xX82xX3xX5xX1cxX3xX15xX66xX30xX1cxXdxX3xX5cxX69xXbaxX3xX5cxX27xX15xX3xXexX1xX154xX15xX66xX3xXexX1xXa6xd7e9xX15xX66xX125xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX74xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xX26xX6xX15xX66xX3xXexX1xX10xX30xX3xX5cxX69xXbaxX3xX5cxX27xX15xX3xX1xX27xXexX3xX15xX1xX24bxX15xX125xX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xX26xX1c1xX4xX3xXexXdxX14xXbaxX3xX50exX3xX36xX1xX30xX174xX15xX66xX3xX4xXabxX4xX1xX3xX2xXd7xX2aaxX14dxX14dxX36xX26xX125xX3xX66xXdxX60exXbxX3xX56xX15xX3xX59xX5axX3xX4xX74xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xXexX1x8ec1xX4xX3xX7xX24bxXbaxX3xX100xX1cxX30xX3xX5xX5dxX15xX1xX3xXexX1xXeexX3xX4xXd2xX6xX3xX5cxX110xXdxX3xXbxX1xXa6xX2cxX15xX66xX125xX3xX100xXa6xXa7xXexX3xXexX21xX5axXdxX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXe7xX6xX7fxXbaxX21xX3xX4xXd2xX6xX3x84b6xX6xX36xXdxX7xXexX6xX15xX125xX3xX4xX74xX3xXexX69xX26xX3xX7fxX5fbxX15xX3xXexb433xX3xX70xX14dxX14dxX3xX5cxX15axX15xX3xX2xXd7xX14dxX14dxX14dxX3xX36xX26xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xXd2xX6xX3xX56xX15xX3xX59xX5axX3xX4xX74xX3xXexX1xXc1xX3xX5xX5fbxXbxX3xX5cxX190xXexX3xXexX21xX14xX15xX3xX15xX1xXdxXb9xXbaxX3xXbxX1xXa6xX2cxX15xX66xX3xXexXdxX139xX15xX3xXbxX1xX74xX15xX66xX3xX100xX13dxXdxX3xX15xX1xXdxXb9xXbaxX3xXexX69xX26xX3xX7fxX5fbxX15xX3xX36xX1xXabxX4xX3xX15xX1xX6xXbaxX125xX3xX4xX74xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xX7fxX5fbxX15xX3xX5cx1411fxX15xX66xX3xX5xX30xX27xXexX125xX3xXexX1xX4c7xX26xX3xX4xX1xX1dbxX3xXbxX1xX74xX15xX66xX3xX15xX66xX6xX82xX3xX4xX174xX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX36xX1xXdxX3xX5cxX6xX15xX66xX3xX4xX2cxX3xX5cxX5axX15xX66xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12x12d77xX1xXdxX3xXexXdxX15axXbxX3xX4xX4c7xX15xX3xX26xX1c1xX4xX3xXexXdxX14xXbaxX125xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX74xX3xXexX1xXc1xX3xX15xX66xX30xX190xXexX125xX3xXa2xX30xX6xX82xX3xXexX21xX87xX15xX125xX3xX5cxXeexXdxX3xX1xXa6xX13dxX15xX66xX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xX26xX1c1xX4xX3xXexXdxX14xXbaxX3xXexX8d5xX3xX26xX87axXdxX3xX66xX74xX4xX3xX5cxX5axX3xX84xX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xXexX1dbxX15xX1xX3xX15xX223xX15xX66xX3xX15xX1cxX82xX3xX5cxXb9xXbaxX3xX36xX1xX154xX15xX66xX3xX4xX74xX3xXexX21xX14xX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX4xXd2xX6xX3xXd5xXd6xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12x10244xX13dxXdxX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xX5cxX110xXdxX3xX5cxX1e9xXexX3xX100xX1cxX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xXexX1cxXbaxX3xX4xX1xXdxX15axX15xX3xX4xaecexX3xX5xX13dxX15xX3xXexX21xX14xX15xX3xX7fxXdxXc1xX15xX3xXexX69xX26xX3xXa2xX6xX125xX3xX36xX1xXdxX3xX5xX5fbxXbxX3xX5cxX190xXexX3xX5cxX69xXbaxX3xX5cxX27xX15xX3xX1xX27xXexX3xX15xX1xX24bxX15xX125xX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX15xX1cxX82xX3xX7xX170xX3xXexX21xX50exX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX26xX5axXexX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX100xXdxX14xX15xX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX7fxX5axX3xX317xX3xXexX1e9xX15xX3xX4xX154xX15xX66xX3xX1xX27xXexX3xX15xX1xX24bxX15xX3xX4xXd2xX6xX3xX56xX15xX3xX59xX5axXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX30xX53xX82xXaxX12xX7cxX15axXbaxX3xX56xX15xX3xX59xX5axX3xXexX21xXdxXc1xX15xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX5xX30xX27xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX15xX1cxX82xX3xXexX21xX14xX15xX3xX7fxXdxX14xX15xX3xX66xXdxX13dxXdxX125xX3xX15xX74xX3xX7xX170xX3xX7fxX6xX30xX3xXexX21xX1f5xX26xX3xXexX30xX1cxX15xX3xX7fxX5axX3xX53xX174xXdxX3xX7fxXdxX14xX15xX3xX4xXa6xX2cxX15xX66xX3xX100xX13dxXdxX3xX8bfxX6xX36xXdxX7xXexX6xX15xX3xX100xX1cxX3xX36xX1xXbaxX3xX100xX244xX4xX3xX7fxXdxX14xX15xX3xX66xXdxX13dxXdxX3xXcxX21xXbaxX15xX66xX3x13bb7xXbaxX110xX4xX125xX3xXexX8d5xX3xXcxX1xX1cxX15xX1xX3xX59xX154xX3xX84xX3xX60dxX6xX15xX3xX1f4xX1xX24bxXbaxX125xX3xX4xX1xX30xX3xX5cxX15axX15xX3xX1f4xX154xX15xX3xXd5xXdxX15xX1xX125xX3xXexX21xX50exX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX26xX110xXdxX3xX5cxX10xX3xX53xX87axX6xX3xXexXdxXb9xX26xX3xXexX1cxX15xX66xX3xX5cxX110xXdxX3xX100xX13dxXdxX3xX4xXabxX4xX3xX10exXbaxX110xX4xX3xX66xXdxX6xX3xX4xX74xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX1e9xXbxX3xX7fxXdxX14xX15xX3xX66xXdxX13dxXdxX125xX3xX5xX5dxX15xX1xX3xXexX1xXeexXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX21xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xXbaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX84xXexX1xXbaxX26xX7fxX84xX6xX15xX53xX84xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX30xXbxX3xX70xX3xX5xX30xX27xXdxX3xX36xX1xX1dbxX3xXexX1cxXdxX3xX10exXbaxX24bxX15xX3xX7xX244xX3xX5xXa7xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX36xX1xX30xX3xX100xdb27xX3xX36xX1xX1dbxX3xX4xXd2xX6xX3xXd5xXd6xXaxX3xX1xX21xX10x83a9xX9xXaxX41xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX41xXexX30xXbxX84xX70xX84xX5xX30xX6xXdxX84xX36xX1xXdxX84xXexX6xXdxX84xX10exXbaxX6xX15xX84xX7xXbaxX84xX5xX30xXdxX84xX1xX6xXdxX84xX15xX1xX6xXexX84xXexX21xX30xX15xX66xX84xX36xX1xX30xX84xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX84xX4xXbaxX6xX84xX26xX82xX41xX2x1418axX2aaxX2aaxX2aaxXd27xXd7xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX66xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX41xX26xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX14cxX14dxX41xX15xX10xX35xX7xX41xX14cxX14dxX14dxX14cxX41xX2xX317xX14axX53xX14cxX2xX14cxX14dxX14axX2aaxXd27xXexe0fcxX2aaxX70xX14dxXd5dxX5xX14dxXd7xX32axXbxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1xX2cxX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX1xX3exX6xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX100xX12xX0xX7xXexX21xX30xX15xX66xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX30xXbxX3xX70xX3xX5xX30xX27xXdxX3xX36xX1xX1dbxX3xXexX1cxXdxX3xX10exXbaxX24bxX15xX3xX7xX244xX3xX5xXa7xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX36xX1xX30xX3xX100xXccaxX3xX36xX1xX1dbxX3xX4xXd2xX6xX3xXd5xXd6xXaxX3xX1xX21xX10xXcdbxX9xXaxX41xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX41xXexX30xXbxX84xX70xX84xX5xX30xX6xXdxX84xX36xX1xXdxX84xXexX6xXdxX84xX10exXbaxX6xX15xX84xX7xXbaxX84xX5xX30xXdxX84xX1xX6xXdxX84xX15xX1xX6xXexX84xXexX21xX30xX15xX66xX84xX36xX1xX30xX84xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX84xX4xXbaxX6xX84xX26xX82xX41xX2xXd27xX2aaxX2aaxX2aaxXd27xXd7xX1xXexX26xXaxX12xXcxX30xXbxX3xX70xX3xX5xX30xX27xXdxX3xX36xX1xX1dbxX3xXexX1cxXdxX3xX10exXbaxX24bxX15xX3xX7xX244xX3xX5xXa7xXdxX3xX1xX27xXdxX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX36xX1xX30xX3xX100xXccaxX3xX36xX1xX1dbxX3xX4xXd2xX6xX3xXd5xXd6xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX21xX30xX15xX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXbc8xXbaxX24bxX15xX3xX5cxX5axXdxX3xXd5xXd6xX3xX5cxXa6xXa7xX4xX3xX4xX30xXdxX3xX5xX1cxX3xX26xX5axXexX3xXexX21xX30xX15xX66xX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xX5xX244xX4xX3xX5xXa6xXa7xX15xX66xX3xX4xX1xXdxX15axX15xX3xX5cxX1e9xXbaxX3xX1xX1f5xX15xX66xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX1xX15axX3xX66xXdxX13dxXdxX125xX3xX26xX5axXexX3xXbxX1xX69xX15xX3xX15xX1xX7faxX3xX7xX50exX3xX1xX411xXbaxX3xX15xX1xXdxXb9xXbaxX3xX100xXccaxX3xX36xX1xX1dbxX3xXexX110xXdxX3xXexX24bxX15xX3xX100xX13dxXdxX3xX7xX6exX4xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX100xXa6xXa7xXexX3xXexX21xX5axXdxXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX100xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xXdxXc1xX26xX3xX53xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX1xX15axX3xX66xXdxX13dxXdxXaxX3xX1xX21xX10xXcdbxX9xXaxX41xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX41xX53xXdxX10xX26xX84xX53xX6xX15xX1xX84xX15xX1xXbaxX15xX66xX84xXexX10xX15xX84xX5xXbaxX6xX84xX26xX6xX15xX1xX84xX15xX1xX6xXexX84xXexX1xX10xX84xX66xXdxX30xXdxX41xX2xX70xX2a8xX317xX14cxX14cxXd7xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX66xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX41xX26xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX14cxX14dxX41xX15xX10xX35xX7xX41xX2xXd5dxX14cxXd5dxX41xX2xX14dxX2a8xX53xX2xX14cxX14cxX14cxXd5dxX2aaxX14cxXexX14axX2xX14axX2aaxX5xX2xXd7xX32axXbxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1xX2cxX15xX3xXcxX30xX26xX6xX1xX6xX35xX36xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX1xX3exX6xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX100xX12xX0xX7xXexX21xX30xX15xX66xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xXdxXc1xX26xX3xX53xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX1xX15axX3xX66xXdxX13dxXdxXaxX3xX1xX21xX10xXcdbxX9xXaxX41xX100xXbaxX84xX36xX1xXdxX41xX53xXdxX10xX26xX84xX53xX6xX15xX1xX84xX15xX1xXbaxX15xX66xX84xXexX10xX15xX84xX5xXbaxX6xX84xX26xX6xX15xX1xX84xX15xX1xX6xXexX84xXexX1xX10xX84xX66xXdxX30xXdxX41xX2xX70xX2a8xX317xX14cxX14cxXd7xX1xXexX26xXaxX12xX59xXdxXc1xX26xX3xX53xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX1xX15axX3xX66xXdxX13dxXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX21xX30xX15xX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX120xXa6xX13dxXdxX3xX5cxX24bxX82xX3xX5xX1cxX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX15xX1xX1e9xXexX3xXexX1xX15axX3xX66xXdxX13dxXdxX3xX100xX13dxXdxX3xXexX69xX26xX3xX7fxX5fbxX15xX3xXa2xX6xX125xX3xX36xX1xX174xX3xX15xX223xX15xX66xX3xXbxX1xXabxX3xX1xXd2xX82xX3xXexX21xX14xX15xX3xX10exXbaxX82xX3xX26xX154xX3xX5xX13dxX15xX125xX3xX5cxX5axX3xX4xX1xX1dbxX15xX1xX3xXa2xXabxX4xX3xX4xX6xX30xX3xX100xX1cxX3xX15xX1xX411xX15xX66xX3xX4xX174xXdxX3xXexXdxX15axX15xX3xX1xXdxX139xX15xX3xX5cxX27xXdxXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX100xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xXbaxX5xX12xX0xX53xXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX100xX12xX0xX41xX53xXdxX100xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a6xX30xXbaxX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX59xX1e9xXexX3xX100xXdxX139xXexX0xX41xXbxX12