WHO xác nhận số ca tử vong do Ebola lên tới 2.400 người
Số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã vượt qua con số 2.400 người. Tính đến hiện tại, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm chủng virus chết người này đã là 4.784 người.
685bxef46x121e5x10432x109b1x106e0xf2afx8b14x132a4xX7x12926xa035xc1edx116eex110b7xb631xX5xbb7axXaxfdafx77aex9ccax9869xX3x73f9xe80dxX4xX3x127b3xX1xf40dxX1bxX3xX7xfb82xX3xX4xX6xX3xXexcd09xX3xa7d9x114a8xX1bxd12cxX3xfcadxX2axX3x6f96x130e0xX2axX5xX6xX3xX5xe8a8xX1bxX3xXexdbd0xXdxX3x9075x92cbx8bb6xb836xX42xX3xX1bxX2cxad0excc37xXdxX0xe5d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX2exXaxX12xefebxX21xX3xX4xX6xX3xXexX27xX3xX29xX2axX1bxX2cxX3xXex8446xX2axX1bxX2cxX3x119b5xeeaaxXexX3xX32x8be6xX1bxX2cxX3xXbxX1xX18xXexX3xX2exf963xX4xX1xX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xX1xXdxfedfxX1bxX3xX1bxX6x69efxX3xX74x12560xX3xX29xX47xX75xXexX3xc615xf039xX6xX3xX4xX2axX1bxX3xX7xX21xX3xX3fxX40xX41xX42xX42xX3xX1bxX2cxX47xX48xXdxX40xX3xXcx8d50xX1bxX1xX3xX74xdf7dxX1bxX3xX1xXdxX8fxX1bxX3xXexd5c8xXdxe42bxX3xXex11930xX1bxX2cxX3xX7xX21xX3xXexX6fxX47xX48xX1bxX2cxX3xX1xX75xXbxX3xX74xX47xX75xX4xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX1bxX1xXdxf27exd953xX3xX4xX1xe833xX1bxX2cxX3xX29xXdxX6fxX9fxX7xX3xX4xX1xXbcxXexX3xX1bxX2cxX47xX48xXdxX3xX1bx9df3xX94xX3xX74xX97xX3xX5xX108xX3xX41xX40xf9d6x135d8xX41xX3xX1bxX2cxX47xX48xXdxX40xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2exX2exXdxX1bxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xdfcdxXdxX2exXexX1xX9xXaxX3fxX42xX42xXaxX3xX32xX2axX6fxX2exX10xX6fxX9xXaxX42xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX6fxXaxX12xX0xXexX32xX2axX2exX94xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX2exX12xX0xX6xX3xX6fxX10xX5xX9xXaxXbxX1xX2axXexX2axX7xX5xXdxX2exX10xXaxX3xX1xX6fxX10x77f7xX9xXaxX1xXexXexXbxd5a2xX4bxX4bxX32xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1bxX1xX40xX29xX1bxX4bxXdxXeexX2cxX4bx102f1xX42xX4bxXexX1afxX42x8863xX113xX42xX40x117b2xXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axb0c4xXeexX6xX2cxX10xXaxX3xX2axX1bxX4xX5xXdxX4xde21xX9xXaxX6fxX10xXexX9fxX6fxX1bxX3xX7xX1xX2axX148xX1c6xXeexX6xX2cxX10x122adxXexX1xXdxX7xX40xX7xX6fxX4xd037xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX7xX21xX3xX4xX6xX3xXexX27xX3xX29xX2axX1bxX2cxX3xX2exX2axX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xX5xX38xX1bxX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX42xX3xX1bxX2cxX47xX48xXdxXaxX12xX0xXdxXeexX2cxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX40xX32xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1bxX1xX40xX29xX1bxX4bxX1bxX10xX148xX7xX4bxX2xX41x11e0exX1afxX4bxX2xX42xX1b5xX2exX1afxX42xX114xX2xd54axX42xX42xXexX1afxX42xX1b5xX113xX42xX5xX42xX40xX1b9xXbxX2cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxXexX2exX12xX0xX4bxXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb038xX6xXbxXexXdxX2axX1bxXaxX12xc3d5xX6xX3xX9exX9fxX21xX4xX3xX2cxXdxX6xX3x6e89xX1bxX1xX3xX1xX47x7531xX1bxX2cxX3xX1bxe36cxX1bxX2cxX3xX1bxX1x11c23xXexX3xX32xX2a9xXdxX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xX32xX6xX2axX3xX2cx1356dxXeexX3x8386xXdxX32xX10xX6fxXdxX6xXc7xX3xb2c0xX9fxXdxX1bxX10xX6xX3xX29xX108xX3xX60xXdxX10xX6fxX6fxX6xX3xX2c9xX10xX2axX1bxX10xX3xX1e6x9d6fxX2cxX9fxX2c6xX1bxX19bxX3x10a90x7904xX1efxX0xX4bxXexX2exX12xX0xX4bxXexX6fxX12xX0xX4bxXexX32xX2axX2exX94xX12xX0xX4bxXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexc18exX6xX5xXdxX2cxX1bxX19bxX3xX1b9xX9fxX7xXexXdxX194xX94x113e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX2axX2exX94xXaxX12xX2f2xX1xX18xXexX3xX32xXdx840fxX9fxX3xX1bxX2cxX108xX94xX3xX2xX3fxX4bxX25dxX3xXexX6fxX2axX1bxX2cxX3xX4xX9fxfcc9xX4xX3xX1x830fxXbxX3xX32xX18xX2axX3xX4xX1xX9fxX1bxX2cxX3xX29xX3cxXdxX3xX297xX358xX3xXexX6fxX47xX2a9xX1bxX2cxX3x97d2xX3xXexXbcxX3xX28exX9fxX32xX6xX3xf417xX2axX32xX10xX6fxXexX2axX3xe294xX2axX6fxX6xX5xX10xX7xX3xX15xX1b9xX10xX2exX6xXc7xX3xX2d2xXdxX18xXeexX3xX74xX21xX4xX3xXcxXcaxX3xX4xX1xcd84xX4xX3xX377xX3xXexXbcxX3xXcxX1xXbcxX3xX2cxXdxX3cxXdxX3xX1e6xX13xX14xX15xX1efxX3xX389xX6xX6fxX2cxX6xX6fxX10xXexX3xX28exX1xX6xX1bxX3xX4xX2a3xX1bxX1xX3xX32xX18xX2axX3xXexfeacxX1bxX1xX3xX1xX3d5xX1bxX1xX3xX2exX83xX4xX1xX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xX2exXdxXedxX1bxX3xX32xXdxXbcxX1bxX3xX1bxX2cxX9fxX94xX3xX1xXdxX343xXeexX3xX74x10bb3xXdxX3xX1x79d7xXdxX3xXbxX1xX2a3xX1bxX3xX3a6xX1bxX2cxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX29xX108xX3xXeexXc5xX1bxX1xX3xXeexd3a6xX3xX1x11944xX1bxX3xX1bx69bcxX6xX3xXexa881xX3xX4xX358xX1bxX2cxX3xX74xX2c6xX1bxX2cxX3xX9exX9fxX21xX4xX3xXexXbcxX40xX3xXcxXc5xXdxX3xX32xX6xX3xX9exX9fxX21xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX2a3xX1bxX1xX3xX1xX47xX2a9xX1bxX2cxX3xX1bxX2aexX1bxX2cxX3xX1bxX1xX2b4xXexX3xX32xX2a9xXdxX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xX32xX6xX2axX3xX2cxX2c6xXeexX3xX2c9xXdxX32xX10xX6fxXdxX6xXc7xX3xX2d2xX9fxXdxX1bxX10xX6xX3xX29xX108xX3xX60xXdxX10xX6fxX6fxX6xX3xX2c9xX10xX2axX1bxX10xXc7xX3xX7xX21xX3xX4xX6xX3xXeex931fxX4xX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xX74xX6xX1bxX2cxX3xX29xX47xX75xXexX3xX9exX9fxX18xX3xX1d3xX1xX2a3xX3xX1bxdfc6xX1bxX2cxX3xXexXdxXbcxXbxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX4xXf2xX6xX3xX1bxX2cxX108xX1bxX1xX3xX94xX3xXexXbcxX40xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX31cxX6xX5xXdxX2cxX1bxX19bxX3xX1b9xX9fxX7xXexXdxX194xX94xX32bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX2axX2exX94xXaxX12xX297xX108xX3xX28exX1xX6xX1bxX3xX4xX1xX2axX3xX32xXdxXbcxXexX3xX74xX343xX3xX1bxX2cxX4b5xX1bxX3xX4xX1xX2aexX1bxX3xX7x11629xX3xX5xX6xX1bxX3xX6fxX358xX1bxX2cxX3xX4xXf2xX6xX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xXexXc5xXdxX3xXcxb27bxX94xX3xX2f2xX1xXdxXc7xX3xX1d3xX1xX9fxX3xX29xX523xX4xX3xX1bxX108xX94xX3xX4xaa57xX1bxX3xXexX1xX38xXeexX3xX1d3xX1xX2axX2a3xX1bxX2cxX3xX1b5xX42xX42xX3xX4xX1xX9fxX94xX38xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX94xX3xXexXbcxX3xX29xX108xX3xX2xX40xX42xX42xX42xX3xX32xX18xX4xX3xX7xf5a3xX3xX4xX79xX1bxX2cxX3xX94xX3xXexX18xX40xX3xbb87xX2aexX4xX3xX32xXdxX8fxXexXc7xX3xXexXc5xXdxX3xX2c9xXdxX32xX10xX6fxXdxX6xXc7xX3xX1bxX41fxXdxX3xX2exX83xX4xX1xX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xX32xX79xX1bxX2cxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1bxX2cxX1xXdxX38xXeexX3xXexX6fxX35cxX1bxX2cxX3xX1bxX1xX2b4xXexXc7xX3xX4xX18xX4xX3xX1xX2axXc5xXexX3xX74xX358xX1bxX2cxX3xX74xXdx90bbxX9fxX3xXexX6fxX83xX3xX74xX6xX1bxX2cxX3xX2cxX2aexXbxX3xX1bxX1xXdxX5e2xX9fxX3xX1d3xX1x11b00xX3xX1d3xX1xX4b5xX1bxX3xX2exX2axX3xXexX1xXdxXbcxX9fxX3xXexX1xX21xX1bxX3xXexX6fxX2axX1bxX2cxX3xX2exX83xX4xX1xX3xX29xde2bxX3xX94xX3xXexXbcxX40xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX31cxX6xX5xXdxX2cxX1bxX19bxX3xX1b9xX9fxX7xXexXdxX194xX94xX32bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX2axX2exX94xXaxX12xX297xX18xX2axX3xX4xX18xX2axX3xXexX427xX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX1xX53dxX1bxX3xX29xXdxX38xX1bxX3xX94xX3xXexXbcxX3xXexXc5xXdxX3xX2c9xXdxX32xX10xX6fxXdxX6xX3xX4xX1xX2axX3xX32xXdxXbcxXexX3xX4xX18xX4xX3xXexX6fxX47xX48xX1bxX2cxX3xX1xX75xXbxX3xX1bxX1xXdxXedxXeexX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xXeexX3cxXdxX3xX74xX6xX1bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xXexX4b5xX1bxX2cxX3xX29xX108xX3xX29xX47xX75xXexX3xX9exX9fxX18xX3xX1d3xX1xX2a3xX3xX1bxX4b5xX1bxX2cxX3xX4xXf2xX6xX3xX74xX358xXdxX3xX1bxX2cxcf75xX3xX94xX3xXexXbcxX40xX3xX60xX21xX3xX5xXdxX8fxX9fxX3xX4xXf2xX6xX3xX4xX41fxX3xX9exX9fxX6xX1bxX3xX94xX3xXexXbcxX3xX2c9xX14x13005xX3xX4xX1xX2axX3xX32xXdxXbcxXexX3xX1xXdxX8fxX1bxX3xX7xX21xX3xX4xX6xX3xX1bxX1xXdxXedxXeexX3xX31xX32xX2axX5xX6xX3xXexXc5xXdxX3xX2c9xXdxX32xX10xX6fxXdxX6xX3xX74xX97xX3xX5xX38xX1bxX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX40xX252xX42xX42xX3xX1bxX2cxX47xX48xXdxXc7xX3xXexX6fxX2axX1bxX2cxX3xX74xX5faxX3xX2xX40xX3fxX42xX42xX3xXexX6fxX47xX48xX1bxX2cxX3xX1xX75xXbxX3xXexX27xX3xX29xX2axX1bxX2cxX40xX3xX13xX14xX15xX3xX2exX523xX3xX32xX18xX2axX3xXexX3d5xX1bxX1xX3xX1xX3d5xX1bxX1xX3xX2exX83xX4xX1xX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xXexXc5xXdxX3xX1d3xX1xX9fxX3xX29xX523xX4xX3xX1bxX1xXdxX5e2xX9fxX3xX1d3xX1xX2a3xX3xX1bxX4b5xX1bxX2cxX3xX7xX41cxX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX61bxX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX6fxXdxX343xX1bxX3xX29xX3cxXdxX3xXexX21xX4xX3xX74xX358xX3xXaxX4xX2b4xXbxX3xX7xX21xX3xXeexX6d2xXaxX40xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX31cxX6xX5xXdxX2cxX1bxX19bxX3xX1b9xX9fxX7xXexXdxX194xX94xX32bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX2axX2exX94xXaxX12xX590xX18xXbxX3xX5xXc5xXdxX3xX5xX48xXdxX3xX1d3xX38xX9fxX3xX2cxX35cxXdxX3xX4xXf2xX6xX3xX13xX14xX15xXc7xX3xX28exX9fxX32xX6xX3xX4xX6xXeexX3xX1d3xXbcxXexX3xX7xX41cxX3xX2cxX27xXdxX3xXexX3cxXdxX3xX60xXdxX10xX6fxX6fxX6xX3xX2c9xX10xX2axX1bxX10xX3xX2xX1afxX1b5xX3xX32xX18xX4xX3xX7xX583xX3xX29xX108xX3xX94xX3xXexX18xX40xX3x7f70xX1bxX2cxX3xX15xX1b9xX10xX2exX6xX3xX4xX1xX2axX3xX32xXdxXbcxXexX3xX32xX49axXexX3xX74xX552xX9fxX3xXexX427xX3xXexX9fxX552xX1bxX3xX74xX552xX9fxX3xXexXdxX38xX1bxX3xX4xXf2xX6xX3xXexX1xX18xX1bxX2cxX3xX2xX42xX3xXexX3cxXdxXc7xX3xX1afxX3fxX3xX32xX18xX4xX3xX7xX583xX3xX29xX108xX3xX2xX42xX252xX3xX94xX3xXexX18xX3xX7xX41cxX3xXexX3cxXdxX3xX60xXdxX10xX6fxX6fxX6xX3xX2c9xX10xX2axX1bxX10xX3xXexX6fxX2axX1bxX2cxX3xX29xX3fdxX1bxX2cxX3xX1afxX3xXexX1xX18xX1bxX2cxX3xX74xX343xX3xXexX1xX6xXeexX3xX2cxXdxX6xX3xX1xa59cxX3xXexX6fxX75xX3xX1xX2axXc5xXexX3xX74xX358xX1bxX2cxX3xX4xX3a6xX9fxX3xX4xX1xX423xX6xX3xX32xX8fxX1bxX1xX40xX3xX297xX108xX3xX28exX1xX6xX1bxX3xX1xX2axX6xX1bxX3xX1bxX2cxX1xX38xX1bxX1xX3xX1xX108xX1bxX1xX3xX74xX358xX1bxX2cxX3xX4xX6xX2axX3xX74x10643xXbxX3xX4xXf2xX6xX3xX28exX9fxX32xX6xXc7xX3xX1bxX1xX2b4xX1bxX3xXeexXc5xX1bxX1xX3xX74xX53dxX94xX3xX5xX108xX3xX74xX5faxX1bxX2cxX3xX2cxX5faxXbxX3xX5xX3cxX1bxX3xX1bxX1xX2b4xXexX3xXexX6fxX2axX1bxX2cxX3xX4xX9fxX358xX4xX3xX4xX1xXdxXbcxX1bxX3xX4xX1xX21xX1bxX2cxX3xX2exX83xX4xX1xX3xX32xX8fxX1bxX1xX3xXexXb7xX1bxX1xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX48xXdxX3xX74xXdxX343xXeexX3xX1xXdxX8fxX1bxX3xXexXc5xXdxX40xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX2axX9fxX6fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xf692xXdxX10xXexX1bxX6xXeex70fexX0xX4bxXbxX12
congthanh