Lợi dụng phê bình để công kích hoặc xu nịnh cán bộ lãnh đạo
Có không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ người mình không ưa hoặc lợi dụng phê bình để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo.
5facxf356xffb8x8fa9xe58ex111cdxf1d8xeb4ex99d4xX7x138fax8ac7x11a4fx13f45x140e6xc7fbxX5xee9axXaxf6f6xd606x10e2exXdxX3x833dx11341xbbfdx10351xX3xXbxX1x6e3dxX3x79abxd98exX19xX1xX3x7230xbc16xX3xX4xd87exX19xX1axX3xc2d1x12472xX4xX1xX3xX1xe5bcxdea9xX4xX3x121a8x76c9xX3xX19x11014xX19xX1xX3xX4x7c57xX19xX3xX20x9bdcxX3xX5xbe91xX19xX1xX3xX25xce14xX33xX0xa544xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca08xX10xX6xX17xXaxX12x11363xb722xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX2exXexX3xXex70cexb314xeeacxX19xX1axX3xX1xX14xXbxX3xX5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX1axX3xX2dxX2exX4xX1xf8e6xX3xX1xX4cxX3xX20x77b5xX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xfbc8xX21xX19xX1xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX72xX6xX3xX1xX33xX34xX4xX3xX5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX37xX38xX3xX19xX3bxX19xX1xX3xX25x1423exXdxX3x1090ex9b3exXdxX3xX4xX40xX19xX3xX20xX44xX3xX5xX47xX19xX1xX3xX25xX4cxX33xc009xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed27xX33xX17xfc2axXaxX12xXfexX44xX3xX64xX1xX2exX19xX1xX3xXexX71xX3bxX3xX25xX47xX3xX4xX65xX3xXdbx8b98xX19xX3xX20xe64bxX19xX3xX4xX1x126faxX3xX25xX4cxX33xX3xXdbx6d93xX3xXdbxXdxX9fxX4xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xX25xXdxX26xXa7xX3xXex8effxX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxc068xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX1axc449xX19xX3xXdbxXdcxXdxX3xXexX1xX13axX4xX3xX1xXdxX9fxX19xX3x821fxX1axX1xX3bxX3x13ae6xX38xX101xc332xXexX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xcfdfxX19xX1axX3xb508xX3xX2dxX1xX65xX6xX3x11d53x10926xX181xXeexX3x1055dx9b5cx90f4xX3xX163xX1axX38xX101x10a2axX19xX3x1308fxX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX99xX3xX185xX1xX65xX3xX190xXdxX9fxX19xX3xXexX71xX72x11526xX19xX1axX3xX190xXdxX9fxX19xX3xX180x12265xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX3x10920xX11cxX19xX1axX3x81f7xX3xX5exc6daxX4xX3xXdbxXdxX9fxX19xX3xX64xX1xX2exX19xX1xX3xXexX71xX3bxX3x6d0cxX38xXd8xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX5ex12eb4xX3xX64xX1xX2exX3x6051xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX71x11aa8xX19xX1axX99xX3xX25xX1b1xX101xX3xX5xX146xX3xX20xX72xXdcxX4xX3xX25xXdxX3xX4xX18xX3xXexX1xX26xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX71xXdxX26xX19xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX163xX1axX1xX3bxX3xX168xX38xX101xX16bxXexX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xX175xX19xX1axX3xX179xX99xX3xXexX71xXdxX26xX19xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX1axXdxX11cxXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3xXdbxX128xX3xX37xX1b1xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX99xX3xX4xX1xX121xX19xX1xX3xX25xXd8xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX3xXexX1xX10xX33xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xad6cxX19xX3xX1b9xX4cxXdxX3xX1xX44xXdxX3xX180xX181xX181xXeexX3xX64xX1xX121xX3xX25xX4cxX33xX3xX19xX146xX101xX3xX4x122f0xX19xX1axX3xX4xX1xX2exX19xX1xX3xXexX1x93cfxX4xX3xXa7xX1a7xX3xX71xX6xX3xX25xX14xXexX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX5xXdcxX19xX99xX3xX25xX14xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX33xX4cxXexX3xX4xX1xX2exX19xX1xX3xXexX71xX3bxX3xX5xXdcxX19xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX33xX146xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX71xX1axXdxX19xbb4dxX3x113fbxXbxX37xX3xX6xX38xXexX33xe4fdxXaxX12xX0xXexX20xX33xX17xX101xX12xX0xXexX71xX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxXa7xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX33xXdxX3xX17xX38xX19xX1axX3xXbxX1xX10xX3xX20xXdxX19xX1xX3xX17xX10xX3xX4xX33xX19xX1axX3xX2dxXdxX4xX1xX3xX1xX33xX6xX4xX3xX37xX38xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX6xX19xX3xX20xX33xX3xX5xX6xX19xX1xX3xX17xX6xX33xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fbxX4fxX4fxXdxXeexX20xX6xX33xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexXdbxX19xX4fxX19xX10x1091fxX7xX4fxX2x6106xdd9cxa6ebxX4fxX37fxX37fxX17xX381xX380x7558xXexX381xX380xX37fxX2fdxX5xX380xXeex13540xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa7xX7xX1bexXbxX1xX33xXexX33xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX17xX12xX0xX4fxXexX71xX12xX0xXexX71xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX33xX19xXaxX12xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX17xX12xX0xX4fxXexX71xX12xX0xX4fxXexX20xX33xX17xX101xX12xX0xX4fxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX0xX20xX12xX186xX152xX19xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxXdcxXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX71xX6xX99xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xXexX71xX6xX0xX4fxX20xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX99xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX5xX273xX19xX3xX19xX146xX101xX3xXexX4cxX33xX3xX19xX1exX19xX3xX1xX101xX3xXdbxX1c1xX19xX1axX3xX5xXdcxX19xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX33xX146xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX3xXdbxX128xX3xX4xX29xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xX37xX1b1xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX99xX3xX4xX1xX121xX19xX1xX3xX25xXd8xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX305xX3xX25xX1ddxX19xX1axX3xXexX1xX73xXdxX3xX4xX290xX19xX1axX3xX4xX65xX3xX19xX1xXdxX128xX38xX3xXexX1xX38x7f84xX19xX3xX5xX14xXdxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX1b9xX65xX3xX5xX146xX3xX7xX13axX3xX4xX1xX121xX3xX25xX4cxX33xX3xXexX4f9xXbxX3xXexX71xX38xX19xX1axX99xX3xXexX1xXd8xX19xX1axX3xX19xX1x103c4xXexX3xXexa5b4xX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xX175xX19xX1axX3xX25xX16bxX19xX3xX25xX3bxX6xX3xXbxX1xX72xX175xX19xX1axX99xX3xX4xX175xX3xX7xX1a7xXeexX3xX64xdc70xX19xX1axX3xXdbxXdcxXdxX3xX25xX65xX99xX3xXdbxX53dxX6xX3xX168xX38xX6xX99xX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xX175xX19xX1axX3xX25xX47xX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xXdxX9fxX19xX99xX3xX37xcd2dxX3xX5x83b4xX3xX20xX72xXdcxX4xX3xX25xX273xX38xX3xX25xXd8xXdxX3xXdbxXdcxXdxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxXa7xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xX20x815bxX3xX19xX1xXdxX9fxXa7xX3xX4xX40xX19xX3xX20xX44xX3xX1a7xX3xX5exX4f9xX38xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX99xX3xXexXdxX16bxX19xX3xX1xX146xX19xX1xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xX25xXdxX26xXa7xX3xX19xX1axX1xXdxX1exXa7xX3xXex949dxX4xX3xX2dxX26xX3xX4xX11cxX3xX4xX40xX19xX3xX20xX44xX3xX4xX539xXbxX3xX4xX6xX33xX3xXexX1xX10xX33xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX273xX19xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX4xX65xX3xXdbxX562xX19xX1axX3xX4xX539xXa7xX99xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX4xX65xX3xX2dxX1xX33xX11cxX19xX1axX3xXexX71xXd8xX19xX1axX3xX4xX1xX33xX3xX20xX539xXexX3xX2dxX21xX3xX6xXdxXeexX3xX1b9xXdxX128xX38xX3xX19xX146xX101xX3xX25xX6xX19xX1axX3xXexX4cxX33xX3xX71xX6xX3xX19xXdxX128xXa7xX3xXexXdxX19xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX33xX146xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX99xX3xXexX33xX146xX19xX3xX17xX1b1xX19xX3xXdbxX128xX3xX25xX14xXexX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX5xX273xX19xX3xX19xX146xX101xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xXcxX38xX101xX3xX19xX1xXdxX1exX19xX99xX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX3xX4xX290xX19xX1axX3xXexX1x13e5fxX19xX1axX3xXexX1xX152xX19xX3xX4xX1xX33xX3xX71xX1edxX19xX1axX99xX3xXexX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX168xX38xX6xX99xX3xXdbxXdxX9fxX4xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX4xX1xX72xX6xX3xX25xX5efxX19xX1axX3xXdbxXdcxXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX273xX19xX3xXdbxX146xX3xX101xX1exX38xX3xX4xX273xX38xX3xX25xX34xXexX3xX71xX6xX99xX3xX4x138f1xX19xX3xX168xX38xX6xX3xX5xX33xX6xX99xX3xX1xX21xX19xX1xX3xXexX1xX29cxX4xX99xX3xX19x749bxX3xXexX71xX40xX19xX1xX99xX3xX2exXexX3xX1xXdxX9fxX38xX3xX168xX38xX11cxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX1b9xX26xX3xX2dxX1xX152xX4xX3xXbxX1xX18xX4xX3xXexX21xX19xX1xX3xXexX71xX4cxX19xX1axX3xXexX71xX1exX19xX99xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xX1b9xX11cxX19xX1axX3xX4xX273xX19xX3xX4xX65xX3xX7xX13axX3xX4xX1xX121xX3xX25xX4cxX33xX3xX168xX38xX101xX16bxXexX3xX5xXdxX9fxXexX3xXexX53dxX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xX175xX19xX1axX3xX25xX16bxX19xX3xX4xX539xXbxX3x11c4exX101xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX539xXbxX99xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX5xX146xXa7xX3xXdbxXdcxXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX273xX19xX3xX2dxXdxX1exX19xX3xX168xX38xX101xX16bxXexX99xX3xX4xX18xX3xXexX1xX26xX99xX3xX4xX65xX3xXexX71xXdxX26xX19xX3xX2dxX1xX6xXdxX99xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xXexX71xX6xX99xX3xX1axXdxX40xXa7xX3xX7xX40xXexX99xX3xXexX5b7xX19xX1axX3xX2dxX16bxXexXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX64xX18xX3xXexX1xX26xX99xX3xXexX1xX10xX33xX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX99xX3xXdbxXdxX9fxX4xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX4xX273xX19xX3xXexX4f9xXbxX3xXexX71xX38xX19xX1axX3xXexXdxX16bxX19xX3xX1xX146xX19xX1xX3xX1a7xX3xX19xX1xc123xX19xX1axX3xX19xX175xXdxX3xX4xX65xX3xX20xXdxX26xX38xX3xX1xXdxX9fxX19xX3xX7xX38xX101xX3xXexX1xX33xX40xXdxX99xX3xX19xX175xXdxX3xX25xX6xX19xX1axX3xX4xX65xX3xX17xX72xX3xX5xX38xX4f9xX19xX3xX20xX29cxX4xX3xX37xX5efxX4xXeexX3xX1b9xX1ddxX19xX1axX3xXexX1xX73xXdxX3xX2dxX16bxXexX3xX1xX14xXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX4xX1xcee3xX3xXdbxXdxX9fxX4xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxXdcxXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX71xX6xX99xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xXexX71xX6xX99xX3xX25xXdxX128xX38xX3xXexX71xX6xX3xX4xX80dxX6xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX175xX3xX168xX38xX6xX19xX3xX4xX1xX38xX101xX1exX19xX3xXexX71xX40xX4xX1xXeexX3xXcxX71xX33xX19xX1axX3xX168xX38xX40xX3xXexX71xX21xX19xX1xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xX25xXdxX26xXa7xX99xX3xX2dxX1xXdxX3xXexX1xX539xX101xX3xX4xX65xX3xX20xXdxX26xX38xX3xX1xXdxX9fxX19xX3xX7xX38xX101xX3xXexX1xX33xX40xXdxX3xX19xX1axX1xXdxX1exXa7xX3xXexX71xX1c1xX19xX1axX99xX3xX4xX65xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxXa7xX3xXexX1xX21xX3xX4xX273xX19xX3xX17xX53dxX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX99xX3xX4xX1xX38xX101xX26xX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX71xX6xX99xX3xX2dxXdxX26xXa7xX3xXexX71xX6xX3xX25xX26xX3xX37xX591xX3xX5xX594xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX0xX20xX12xX163xX1axX72xX73xXdxX3xX25xX29cxX19xX1axX3xX25xX273xX38xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX4xX1xX80dxX3xX25xX44xX19xX1axX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX0xX4fxX20xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX163xX1xX539xX19xX3xXa7xX4cxX19xX1xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xXexX1xX26xX3xXbxX1xX80dxX3xX19xX1xX4f9xX19xX3xXexX40xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX33xX3xX5xXdcxX19xX3xX4xX80dxX6xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xXd8xXdxX3xXdbxXdcxXdxX3xX4xX29xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xX37xX1b1xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX3xXdbxX146xX3xX4xX1xX121xX19xX1xX3xX25xXd8xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX99xX3xX7xX33xX19xX1axX99xX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX3xX4xX1xX33xX3xX71xX1edxX19xX1axX99xX3xX4xX65xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX2exXexX3xXexX71xX72xX73xX19xX1axX3xX1xX14xXbxX3xX5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX1axX3xX2dxX2exX4xX1xX99xX3xX1xX4cxX3xX20xX9fxX3xX19xX1xX8e4xX19xX1axX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xXa7xX21xX19xX1xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX72xX6xX3xX1xX33xX34xX4xX3xX5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX37xX38xX3xX19xX3bxX19xX1xX3xX25xXd8xXdxX3xXdbxXdcxXdxX3xX4xX40xX19xX3xX20xX44xX3xX5xX47xX19xX1xX3xX25xX4cxX33xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xcaccxX33xX3xXdbxX4f9xX101xX99xX3xXexX1xX13axX4xX3xX1xXdxX9fxX19xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX1axX152xX19xX3xXdbxXdcxXdxX3xXexX1xX13axX4xX3xX1xXdxX9fxX19xX3xX163xX1axX1xX3bxX3xX168xX38xX101xX16bxXexX3xXcxX71xX38xX19xX1axX3xX72xX175xX19xX1axX3xX179xX3xXexXdcxXdxX3xX25xX1b1xX101xX3xX4xX273xX19xX3xX19xX152xXa7xX3xXdbxX8e4xX19xX1axX3xX4xX40xX4xX3xX19xX1axX38xX101xX1exX19xX3xXexX152xX4xX3xX4xX80dxX6xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xXeexX3xX1b9xX65xX3xX5xX146xX3xXexX2exX19xX1xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX99xX3xXexX2exX19xX1xX3xX1axXdxX40xX33xX3xX17xX18xX4xX99xX3xXexX2exX19xX1xX3xX2dxX1xX40xX4xX1xX3xX168xX38xX6xX19xX99xX3xXexX71xX38xX19xX1axX3xXexX1xX13axX4xX99xX3xXexX2exX19xX1xX3xX4xX18xX3xXexX1xX26xX99xX3xXexX1xXdxX16bxXexX3xXexX1xX13axX4xXeexX3xXcxX71xX72xX73xX19xX1axX3xX1xX14xXbxX3xX19xX146xX33xX3xX4xXd8xX3xXexX21xX19xX1xX3xX5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXexX1xX21xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX4xX65xX3xX20xXdxX9fxX19xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX37xX591xX3xX5xX594xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12x80f2xX163xX16bxX38xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX19xX152xXa7xX3xXdbxX8e4xX19xX1axX99xX3xXa7xX44xXexX3xX5xX146xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX25xX5efxX19xX1axX99xX3xX20xXdxX16bxX19xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXexX1xX146xX19xX1xX3xX4xX29xX19xX1axX3xX4xX18xX3xX25xX26xX3xX4xX29xX19xX1axX3xX2dxX2exX4xX1xX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xX2dxX1xX40xX4xX305xX3xX185xX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX2dxX1xX40xX4xX1xX3xX168xX38xX6xX19xX99xX3xX2dxX3bxXbxX3xXexX1xX73xXdxX305xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX20xX1edxX19xX1axX3xX4xX40xX4xX1xX3xXexX2exX4xX1xX3xX5xX290xX101xX3xX2dxX1xX38xX101xX16bxXexX3xX25xXdxX26xXa7xX3xX71xX1ddxXdxX3xX2dxX16bxXexX3xXexX44xXdxX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xX2dxX1xX40xX4xXeexX3xX163xX1xX8e4xX19xX1axX3xX25xXdxX128xX38xX3xX19xX146xX101xX3xX25xX128xX38xX3xX5xX146xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX25xX5efxX19xX1axX3xX19xX1axX38xX101xX1exX19xX3xXexX152xX4xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xX1b9xX11cxX19xX1ax692exX3xX1bexX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX3xXbxX1xX1b1xX19xX3xXexX2exX4xX1xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX99xX3xX2dxXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX9fxXa7xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xX539xX101xX99xX3xX19xX175xXdxX3xX19xX146xX33xX3xX5xX146xXa7xX3xXexXd8xXexX3xXexX1xX21xX3xXexX1xX72xX73xX19xX1axX3xXfexX2exX3xXexX1xX72xX3xX4xX539xXbxX3xX80dxX101xX3xX71xX539xXexX3xX1axX72xX175xX19xX1axX3xXa7xbeb6xX38xX99xX3xX4xX1xX80dxX3xX25xX44xX19xX1axX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX99xX3xXexX13axX3xX1axXdxX40xX4xX3xXexX71xX72xXdcxX4xX3xXexX1xX26xX3xX4xX539xXbxX3xX80dxX101xX3xX25xX26xX3xX5xX146xXa7xX3xX1axX72xX175xX19xX1axX99xX3xXexX71xX1exX19xX3xX4xX175xX3xX7xX1a7xX3xX25xX65xX3xXa7xXdcxXdxX3xX25xX16bxX19xX3xX20xX6xX19xX3xXexX1xX72xX73xX19xX1axX3xXdbxX18xX99xX3xX4xX539xXbxX3xX80dxX101xXeexX3xX1b9xXdxX128xX38xX3xX19xX146xX101xX3xXexX4cxX33xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX2dxX1xX2exX3xX17xX1b1xX19xX3xX4xX1xX80dxX99xX3xXexXdxX19xX3xXexX72xX1a7xX19xX1axX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xX7xX93axX3xX20xX11cxX33xX3xX25xX11cxXa7xX3xXexX1xX146xX19xX1xX3xX4xX29xX19xX1axXeexX3xX163xX1axX72xX14xX4xX3xX5xX4cxXdxX99xX3xX19xX175xXdxX3xX19xX146xX33xX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xX25xX29cxX19xX1axX3xX25xX273xX38xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xXexX71xX38xX19xX1axX3xXexX1xX13axX4xX99xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX7xa256xX19xX3xX7xX146xX19xX1axX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXexX1xX21xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX4xX1xX152xX19xX3xX4xX1xX539xXexX3xX5xX72xX14xX19xX1axX3xX7xX93axX3xX71xX539xXexX3xX1xX4cxX19xX3xX4xX1xX16bxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xX185xX186xX187xXeexXcxX187xX3xX163xX1axX38xX101xX18dxX19xX3xX190xX118xX19xX3xX186xXdxX6xX19xX1axX3xX2dxX1xX6ecxX19xX1axX3xX25xX3bxX19xX1xX99xX3xX25xX14xXexX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xX5xX273xX19xX3xX19xX146xX101xX3xXexX4cxX33xX3xX19xX1exX19xX3xX1xX101xX3xXdbxX1c1xX19xX1axX3xX5xXdcxX19xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xXexX33xX146xX19xX3xX1b9xX11cxX19xX1axX99xX3xXexX33xX146xX19xX3xX17xX1b1xX19xX3xXdbxX128xX3xX4xX29xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xX37xX1b1xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX99xX3xX4xX1xX121xX19xX1xX3xX25xXd8xX19xX3xX25xX11cxX19xX1axXeexX3xX187xX33xX19xX1axX3xX19xX16bxX38xX3xX2dxX1xX29xX19xX1axX3xX5xX146xXa7xX3xXexXd8xXexX3xX7xX93axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX71xX6xX3xX1xXdxX9fxX19xX3xXexX72xX14xX19xX1axX3xXd13xX19xX1xX73xX19xX3xXexX1xX38xXd8xX4xXe32xX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xX4xX29xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xX4xX40xX19xX3xX20xX44xXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX33xX17xX101xXaxX12xXbcbxX33xX3xXdbxX4f9xX101xX99xX3xX19xX16bxX38xX3xXexX1xX29xX19xX1axX3xX168xX38xX6xX3xXexX13axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXdbxX146xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX19xX1xX3xXa7xX146xX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xXdxX9fxX19xX99xX3xX37xX591xX3xX5xX594xX3xX25xX72xX14xX4xX3xXexXdxX1exX38xX3xX4xX13axX4xX99xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxXa7xX3xXdbxXdcxXdxX3xX19xX1xX8e4xX19xX1axX3xX25xX3bxX6xX3xX4xX1xX121xX3xX4xX18xX3xXexX1xX26xX99xX3xX4xX40xX3xX19xX1xX1b1xX19xX3xX4xX18xX3xXexX1xX26xX3xX7xX93axX3xXexX4cxX33xX3xX71xX6xX3xX19xXdxX128xXa7xX3xXexXdxX19xX3xXa7xXdcxXdxX3xXexX71xX33xX19xX1axX3xX4xX29xX19xX1axX3xXexX40xX4xX3xX37xX1b1xX101xX3xX17xX13axX19xX1axX3xX1b9xX11cxX19xX1axX3xX1xXdxX9fxX19xX3xX19xX6xX101xXeexX4fxXeexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX33xX38xX71xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX190x60aaxX190xX0xX4fxXbxX12