Hà Tĩnh dừng hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam tập trung chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid -19, các bệnh viện ở Hà Tĩnh sẽ không tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ((27/2/1955 - 27/2/2020).
bafcx1173exd921x12d82xcd15xcf30xbc67xdda7xeb5bxX7x132f0x108e1x1041ex12ea2xc681xf221xX5xf8a8xXax12cb7x113c9x12a2dxX3xXcx130e1xd4c9xX1xX3x132b4xbf33xX18xd1f9xX3xX1xde2bxd05fxXexX3x11321xfbbdxX18xX1exX3x128f4x139b7xX3xX18xXdxe94ax133a3xX3xX18xX1exX14x12914xX3xXcxX1xd4f4xX35xX3xXexX1x13b2ex11aa7xX4xX3xdfd6xXdxX2fxXexX3x1281axX6xX30xX3xXexea0axXbxX3xXexf73exX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxf0bexX4xX1xX3xc70axX21xbe89xXdxX1bx11d61xX2xcce4xX0xe3b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1bxXaxX12xfdf4xe55dxX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX21xX3xX4x12399xX18xX1exX3xXex12021xX4xX3xXbxX1xd229xX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX3xX65xX2xX67xe6e3xX3xX4xX95xX4xX3xf05cxX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3x104cexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7x10f94xX3xX2axX1xX90xX18xX1exX3xXexfb1cxX3xX4xX1xbb7bxX4xX3xX4xX95xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xe194x11f34xX3xX18x137e4xX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xddfcxX113x11210x10205xX69xX115xX69xX2xX67xXf4xXf4xX3xX65xX3xX115xX116xX69xX115xX69xX115x1019cxX115xX127x10e4bxe43cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdd3xX21xX1bxX35xX3xXbxX60xX10xX18xXexX10xX50xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX18xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxe490xXdxX1bxXexX1xbbabxX3xXf3xX2xXf4xXbxe090xda2fxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16axX3x1197axX2xX127xXbxX170xX171xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX69xX69xXdxX12bxXb8xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX62xX18xX69xX18xX10xX165xX7xX69xX115xX127xX127xX116xX69xX2xXf4xX115xX1bxX127xX115xX2xXf4xX17bxX127xX2xXexXf4xX17bxX127xX17bxXf4xX5xX127xX12bx11af5xXbxX1exbf6axX50xX9x13352xXf4xXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xX13bxX42xX7exe857xX3xXex11df9xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdx12d35xX18xX3xXexX4cxXbxX3xXbxX1xX9axX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX12bxX3xX0xX10xX30xX12x113f0xX18xX1xX3xX13xX22xX18xX1xX3x109b6xX21xX6xX18xX0xX69xX10xX30xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12x112c5xXdxX95xX30xX3xX25xX3fxX4xX3xX13bxX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX7exX6xX3xX2axX1xX21xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xX21xX14xX18xX1exX3x1189axX3exX6xX18xX1exX3xXcxX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX21xX3xXb8xXdx113c0xXexX16axX3xX7exX7fxX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX6xX21xX3xX25xX26xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX9axX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXb2xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX7xXcdxX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX4xX95xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX5xXdx130b8xX18xX3xd452xX3exX6xX18xX3xX25xX2dexX18xX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xXf3xXf4xX3xX18xXf7xX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xX60xbbeaxX3xXexX1xX7fxXb2xX3xX13bxX42xX7exX240xX3xXexX243xX18xX1xX3xX7xXcdxX3xX2axX1xX90xX18xX1exX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX25xe871xX18xX3xXexXdxX2dexXbxX3xX4xX95xX4xX3xX25xX21xX14xX18xX3xX2axX1xX95xX4xX1xX3xX4xe643xX6xX3xX4xX95xX4xX3xX4x12b01xX3xX33axX3exX6xX18xXb2xX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xXb2xX3xX25xX21xX14xX18xX3xXexX1xX7fxXb2xX3xX4xX95xX3xX18xX1xd988xX18xX3xX25xX2dexX18xX3xX4xX1x11c00xX4xX3xX30xX1cxX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xXf3xXf4xX3xX18xXf7xX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX22xXdxX3xXexX50xX381xX3xX7xXc2xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12x10ddaxX1cxX18xX1exX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX4xX95xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX25x1392axX3xX25xbd7axbeeexX4xX3xX5xX337xX18xX3xX2axX2dexX3xX1xX21xX22xX4xX1xX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xXb8xX6xX21xX3xX1ex122dbxX30xX16axX3xX285xX251xX3xX1excb9fxXbxX3xX30xX494xXexX3xX4x1037axX3exX3xX4xX95xX18xX3xXb8xX26xX3xX62xXdxX337xX18xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX90xX18xX1exX3xXexX95xX4xX3xXexX22xXdxX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xXb2xX3xX4xX1xX466xX3c4xX18xX1exX3xXexX50x1018exX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX25xf838xX3exX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX21xXb2xX3xXb8xXdxX7fxX3exX3xX1bxXdxX251xX18xX3xX62xXf7xX18xX3xX18xX1exX1xX2fxX3xX62xX14xX3xX4xX1xX466xX3c4xX18xX1exX3xXexX50xX4d6xX18xX1xX3xXexX50xX6xX21xX3xXb8xd686xX18xX1exX3xXexX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX466xX3exX3xXexX3edxX3xX18xXf7xX30xX3xX115xX127xX115xX127xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXb8xX95xX4xX3xX7x13ac5xX3xX13xX21xX14xX18xX1exX3xX2ccxX3exX6xX18xX1exX3xXcxX50xX3exX18xX1exXb2xX3xXexX4dfxXexX3xX4x11dc6xX3xX18xX1xX3e4xX18xX3xX62xXdxX337xX18xX3xX35xX3xXexX2dexX3xX4xX3bcxX6xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX25xX6xX18xX1exX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xXexX21xX14xX18xX3xX5xX49cxX4xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX90xX18xX1exX3xXexX95xX4xX3xX4xX1xX3exX35xX337xX18xX3xX30xX90xX18xXb2xX3xXbxX1xX9axX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xfbbfxX13bxX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX1exX1xXdxX3xX18xX1xX4cxX18xX3xXexX4dfxX30xX3xX5xX9axX18xX1exX3xX62xX14xX3xX1ex13c2bxXdxX3xX5x103f3xXdxX3xX4xX56cxX30xX3xX3c4xX18xX3xX4xX95xX4xX3xX4xX3c4xX3xX33axX3exX6xX18xXb2xX3xX25xX3c4xX18xX3xX62xX5cxXb2xX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xXb2xX3xX25xX21xX14xX18xX3xXexX1xX7fxXb2xX3xX4xX95xX3xX18xX1xX3e4xX18xX3xX62xX14xX3xX30xX21xX18xX1exX3xX50xX515xX18xX1exX3xX7xXcdxX3xXexXdxX2dexXbxX3xXexX381xX4xX3xX18xX1xX4cxX18xX3xX25xX466xX467xX4xX3xX7xX49cxX3xX33axX3exX6xX18xX3xXexX3e4xX30xXb2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11584xX3xX62xX14xX3xX25xX48cxX18xX1exX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xXexX1xX615xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXexda9dxXdx11f80xX3xX65xX3xX2a3xXdxX95xX30xX3xX25xX3fxX4xX3xX13bxX42xX7exX240xX3xXexX243xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xX21xX14xX18xX1exX3xX2ccxX3exX6xX18xX1exX3xXcxX50xX3exX18xX1exX3xX18xX3a4xXdxX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX2fxX18xX3xX4xX3a4xX3xXf3xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xXexX3exX35xX2dexX18xX3xXexX243xX18xX1xXb2xX3xX2xX1c2xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX25xX6xX3xX2axX1xX21xX6xX3xX1xX3exX35xX2fxX18xXb2xX3xXexX1xX5cxX3xX170xX463xXb2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX12bxX3xX285xX463xX18xX1xX3xX25xX22xX21xX3xX4xX95xX4xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX18xX14xX35xX3xX4xX1xX21xX3xXb8xXdxX2dexXexX3xX4xc098xX18xX1exX3xX7xXcdxX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX4xX95xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX30xX1cxX18xX1exX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xX5f0xXcxX50xX466xX6a5xX4xX3xXexX4d6xX18xX1xX3xX1xX4d6xX18xX1xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX25xX6xX18xX1exX3xX1bxXdxX251xX18xX3xX50xX6xX3xXbxX1xXdaxX4xX3xXexX22xXbxXb2xX3xX1bxX5cxXbxX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xXf3xXf4xX3xX18xXf7xX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX115xX116xX69xX115xXb2xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xX170xXdxX18xX3xXbxX1xcc3fxXbxX3xX2axX1xX90xX18xX1exX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX5xX251xX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xXb2xX3xX25xX3a4xX18xX3xXexXdxX2dexXbxX3xX4xX95xX4xX3xX25xX21xX14xX18xX3xX2axX1xX95xX4xX1xX3xX25xX2dexX18xX3xXexX1xXf7xX30xXb2xX3xX4xX1xX3edxX4xX3xX30xX1cxX18xX1exXb2xX3xX25xX48cxX18xX1exX3xXexX1xX615xXdxX3xX2axX1xX90xX18xX1exX3xX18xX1xX4cxX18xX3xX1xX21xX6xXb2xX3xX33axX3exX14xX3xX4xX3bcxX6xX3xX4xX95xX4xX3xX4xX3c4xX3xX33axX3exX6xX18xXb2xX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xXb2xX3xX25xX21xX14xX18xX3xXexX1xX7fxX3xXexX22xXdxX3xX4xX95xX4xX3xX4xX3c4xX3xX7xXc2xX3xX4xX3bcxX6xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX6a7xXb2xX3xX2a3xXdxX95xX30xX3xX25xX3fxX4xX3xX13bxX42xX7exX240xX3xX1xX3exX35xX2fxX18xX3xX42xX76dxX3xX2ccxX3exX6xX18xX1exX3xX47xX1exX3exX35xX251xX18xX3xX42xXf7xX18xX3xXcxX21xX22xXdxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX6xX35xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xX2a3xXdxX95xX30xX3xX25xX3fxX4xX3xee56xXc2xX3xbeb9xX3xXexX2dexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX285xX337xX3xX47xX1exd45exX4xX3xX60xX1xX3e4xX3exX3xX4xX1xX21xX3xXb8xXdxX2dexXexX16axX3xX42xXdxX2fxX4xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX4xX95xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX5xXdxX337xX18xX3xX33axX3exX6xX18xX3xX25xX2dexX18xX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xXf3xXf4xX3xX18xXf7xX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX4xX76dxX18xX1exX3xX7xXcdxX3xX4xX3a4xX3xe0baxXexX3xX18xX1xXdxfd1fxX3exX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xXexX1xX9axXdxX3xX62xX6a5xXdxX3xX35xXb2xX3xXb8xX95xX4xX3xX7xX17xX3xX62xX14xX3xX18xX1x12492xX18xX1exX3xX18xX1exX466xX615xXdxX3xX4xX90xX18xX1exX3xXexX95xX4xX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX35xX3xXexX2dexX12bxX3xXcxX3exX35xX3xX18xX1xXdxX337xX18xXb2xX3xXexX50xX466xX6a5xX4xX3xXexX4d6xX18xX1xX3xX1xX4d6xX18xX1xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX3xX1bxXdxX251xX18xX3xXb8xXdxX2dexX18xX3xXbxX1xXdaxX4xX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX4d6xX3xX18xX1xXdxX2fxX30xX3xX62xX381xX3xX4xX4dfxXbxX3xXb8xX95xX4xX1xXb2xX3xX466xX3exX3xXexXdxX337xX18xX3xX1xX14xX18xX1exX3xX25xX39xX3exX3xX5xX3edxX4xX3xX18xX14xX35xX3xX5xX14xX3xX4xX90xX18xX1exX3xXexX95xX4xX3xXbxX1xX9axX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xX3xXbxX60xX10xX18xXexX10xX50xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX18xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX1bxXexX1xX16axX3xXf3xX2xXf4xXbxX170xX171xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16axX3xX17bxX2xX127xXbxX170xX171xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX69xX69xXdxX12bxXb8xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX62xX18xX69xX18xX10xX165xX7xX69xX115xX127xX127xX116xX69xX2xXf4xX115xX1bxX127xX115xX2xX115xX2xX2xX17bxXexX1c2xXf3xc6c5xX116xXf4xX5xX127xX12bxX1bcxXbxX1exX1bfxX50xX9xX17bxXf4xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xXcxX6a5xXdxX3xXexX1xX615xXdxX3xX25xXdxX7fxX30xX3xX1xXdxX2fxX18xX3xXexX22xXdxXb2xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX466xX6xX3xXbxX1xX95xXexX3xX1xXdxX2fxX18xX3xXexX50xX466xX615xX18xX1exX3xX1xX467xXbxX3xX30xe51axX4xX3xX62xXdxX50xX3exX7xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXb8xX95xX21xX3xX4xX95xX21xX3xXexX1cxX3xX13bxX6xX18xX3xX60xX1xX243xX3xX25xX22xX21xX3xXbxX1xX9axX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX3xX4xX3bcxX6xX3xXexX243xX18xX1xXb2xX3xX25xX2dexX18xX3xX18xX6xX35xXb2xX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xX7xX3fxX3xX115xX127xX3xXexX50xX466xX615xX18xX1exX3xX1xX467xXbxX3xX25xX466xX467xX4xX3xX4xX95xX4xX1xX3xX5xX35xXb2xX3xXexX1xX10xX21xX3xX1bxbbd0xXdxX3xX25xX463xX3xX4xX3a4xX3xX2xX67xX3xXexX50xX466xX615xX18xX1exX3xX1xX467xXbxX3xX25xX466xX467xX4xX3xX170xX95xX4xX3xX25xX5cxX18xX1xX3xX3e4xX30xX3xXexX9b2xX18xX1xX3xX62xX6a5xXdxX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX12bxX3xXcxX50xX466xX615xX18xX1exX3xX1xX467xXbxX3xX4xX9axX18xX3xX5xX22xXdxX3xX25xXdxX3xXexX1cxX3xX42xX17xX18xX1xX3x13634xX1xX3edxX4xX3xX62xX9b8xX3xX25xX6xX18xX1exX3xX25xX466xX467xX4xX3xX1exXdxX95xX30xX3xX7xX95xXexXb2xX3xX4xX95xX4xX1xX3xX5xX35xXb2xX3xXexX1xX10xX21xX3xX1bxXc73xXdxX3xXexX22xXdxX3xX13bxX42xX7exX240xX3xX285xX26xX4xX3xX13xX14xXb2xX3xX7xXdaxX4xX3xX2axX1xec9exX10xX3xXb8xX4d6xX18xX1xX3xXexX1xX466xX615xX18xX1exX12bxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX21xX1bxX35xXaxX12xX13xXdxX2fxX18xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX35xX3xXexX2dexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX25xX6xX18xX1exX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xX467xXbxX3xX62xX6a5xXdxX3xX4xX95xX4xX3xX18xX1exX14xX18xX1xXb2xX3xX25xX5cxX6xX3xXbxX1xX466xX3c4xX18xX1exX3xXexXdxX2dexXbxX3xXexX381xX4xX3xXexX1xX49cxX4xX3xX1xXdxX2fxX18xX3xX18xX1exX1xXdxX337xX30xX3xX62xXdxX2fxX4xX3xX2axXdxX7fxX30xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX35xX3xXexX2dexX3xX25xX3fxXdxX3xX62xX6a5xXdxX3xX18xX1exX466xX615xXdxXb2xX3xXbxX1xX466xX3c4xX18xX1exX3xXexXdxX2fxX18xX3xX18xX1xX4cxXbxX3xX4xX56cxX18xX1xXb2xX3xX33axX3exX95xX3xX4xX56cxX18xX1xX3xX62xX14xX3xX1xX14xX18xX1exX3xX1xX3a4xX6xX3xX18xX1xX4cxXbxX3xX2axX1x10d2exX3exX3xXexX1cxX3xX285xX14xX21xX3xX62xX14xX21xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xXb2xX3xX25xX494xX4xX3xXb8xXdxX2fxXexX3xX18xX1xX9d9xX18xX1exX3xX18xX1exX466xX615xXdxX3xX18xX1xX4cxXbxX3xX4xX56cxX18xX1xX3xX25xX2dexX18xX3xX1xX21xX494xX4xX3xX25xXdxX3xX33axX3exX6xX3xXcxX50xX3exX18xX1exX3xX2ccxX3exX3fxX4xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xX1bxXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX50xX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX337xX18xX3xX33axX3exX6xX18xX16axX0xX69xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX65xXexX1xX3exX30xXb8xX65xX6xX18xX1bxX65xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f0xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX25xX463xX3xX4xX3a4xX3xXbxX1xX95xX4xX3xX25xX48cxX3xX25xXdxX9b8xX3exX3xXexX50xX5cxX3xX1xXdxX2fxX3exX3xX33axX3exX56cxX3xX25xX3fxXdxX3xX62xX6a5xXdxX3xX60x1278cxX42xd017xX447xX65xX2xX67xX6a7xXaxX3xX1xX50xX10x136e5xX9xXaxX69xX35xX65xXexX10xX69xX62xXdxX10xXexX65xX18xX6xX30xX65xX1bxX6xX65xX4xX21xX65xXbxX1xX6xX4xX65xX1bxX21xX65xX1bxXdxX10xX3exX65xXexX50xXdxX65xX1xXdxX10xX3exX65xX33axX3exX6xX65xX1bxX21xXdxX65xX62xX21xXdxX65xX4xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX69xX2xXb16xX116xX17bxX1c2xX127xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX50xX4xX9xXaxX69xX30xX10xX1bxXdxX6xX69xX2xX115xX127xX69xX18xX10xX165xX7xX69xX115xX127xX127xX116xX69xX2xX127xXb16xX1bxX1c2xX2xX1c2xX17bxXb16xXf4xX1c2xXexX1c2xX127xX2xX5xX2xX65xXexXexX170xX62xX18xX65xX4xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX65xX2xX12bxX1bcxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX1bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f0xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX25xX463xX3xX4xX3a4xX3xXbxX1xX95xX4xX3xX25xX48cxX3xX25xXdxX9b8xX3exX3xXexX50xX5cxX3xX1xXdxX2fxX3exX3xX33axX3exX56cxX3xX25xX3fxXdxX3xX62xX6a5xXdxX3xX60xXed2xX42xXed4xX447xX65xX2xX67xX6a7xXaxX3xX1xX50xX10xXedfxX9xXaxX69xX35xX65xXexX10xX69xX62xXdxX10xXexX65xX18xX6xX30xX65xX1bxX6xX65xX4xX21xX65xXbxX1xX6xX4xX65xX1bxX21xX65xX1bxXdxX10xX3exX65xXexX50xXdxX65xX1xXdxX10xX3exX65xX33axX3exX6xX65xX1bxX21xXdxX65xX62xX21xXdxX65xX4xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX69xX2xXb16xX116xX17bxX1c2xX127xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX5f0xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX25xX463xX3xX4xX3a4xX3xXbxX1xX95xX4xX3xX25xX48cxX3xX25xXdxX9b8xX3exX3xXexX50xX5cxX3xX1xXdxX2fxX3exX3xX33axX3exX56cxX3xX25xX3fxXdxX3xX62xX6a5xXdxX3xX60xXed2xX42xXed4xX447xX65xX2xX67xX6a7xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcccxX1xX3a4xX3xX1exXdxX95xX21xX3xX7xX466xXb2xX3xXexXdxX2dexX18xX3xX7xX552xX3xX285xX466xX3c4xX18xX1exX3xX47xX1exX93fxX4xX3xX240xX1xX3exX337xXb2xX3xX60xX381xX4xX3xXexX50xX466xXc2xX18xX1exX3xX60xX381xX4xX3xX2ccxX3exX56cxX18xX3xX5x11fc4xX3xX240xX1xX95xX30xXb2xX3xX4xX1xX9d9xX6xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX113xX13bxX26xX3xX92dxX3xXexX2dexX12axXb2xX3xX25xX3fxXdxX3xXbxX1xX3a4xX3xX62xX6a5xXdxX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xXed2xX42xXed4xX447xX65xX2xX67xXb2xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xX5xX3exX90xX18xX3xX25xXdxX3xXexX50xX466xX6a5xX4xX3xX2axX1xX3exX35xX2dexX18xX3xX4xX95xX21xX3xX4xX3bcxX6xX3xXcxXd6xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX92dxX3xXexX2dexX3xXcxX1xX2dexX3xX1exXdxX6a5xXdxX12bxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX1bxXdxX62xX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47x11e4bxXdxX3xX18xXdxX9b8xX30xX3xXb8xX95xX4xX3xX7xX17xX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX3xX2xX67xX16axX3xX5f0x1340cxXdxX18xX3xX25xX1cxX18xX1exX3xX2axX4d6xX3xXexX1xX5cxX3xX4xX1xX3edxX18xX1exX3xXexX90xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXedfxX9xXaxX69xX35xX65xXexX10xX69xX18xX21xXdxX65xX18xXdxX10xX30xX65xXb8xX6xX4xX65xX7xXdxX65xX4xX1xX21xX18xX1exX65xX1bxXdxX4xX1xX65xX4xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX65xX170xXdxX18xX65xX1bxX3exX18xX1exX65xX2axXdxX65xXexX1xXdxX65xX4xX1xX3exX18xX1exX65xXexX21xXdxX69xX2xXb16xX116xX115xXb16xX115xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX50xX4xX9xXaxX69xX30xX10xX1bxXdxX6xX69xX2xX115xX127xX69xX18xX10xX165xX7xX69xX115xX127xX127xXf3xX69xX2xX127xXb16xX1bxX127xX2xX17bxX127xX1c2xX17bxX1c2xXexX115xXb16xX67xX67xXf3xX5xX127xX12bxX1bcxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX1bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX11a7xXdxX3xX18xXdxX9b8xX30xX3xXb8xX95xX4xX3xX7xX17xX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX3xX2xX67xX16axX3xX5f0xX11ccxXdxX18xX3xX25xX1cxX18xX1exX3xX2axX4d6xX3xXexX1xX5cxX3xX4xX1xX3edxX18xX1exX3xXexX90xXdxXaxX3xX1xX50xX10xXedfxX9xXaxX69xX35xX65xXexX10xX69xX18xX21xXdxX65xX18xXdxX10xX30xX65xXb8xX6xX4xX65xX7xXdxX65xX4xX1xX21xX18xX1exX65xX1bxXdxX4xX1xX65xX4xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xX65xX170xXdxX18xX65xX1bxX3exX18xX1exX65xX2axXdxX65xXexX1xXdxX65xX4xX1xX3exX18xX1exX65xXexX21xXdxX69xX2xXb16xX116xX115xXb16xX115xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX47xX11a7xXdxX3xX18xXdxX9b8xX30xX3xXb8xX95xX4xX3xX7xX17xX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX3xX2xX67xX16axX3xX5f0xX11ccxXdxX18xX3xX25xX1cxX18xX1exX3xX2axX4d6xX3xXexX1xX5cxX3xX4xX1xX3edxX18xX1exX3xXexX90xXdxXaxX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX60xX76dxX18xX1exX3xX18xX1xX466xX3xX18xX1xX9d9xX18xX1exX3xX18xX1exX466xX615xXdxX3xX5xX14xX30xX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xX5xX17xX18xX1xX3xX62xX49cxX4xX3xX35xX3xXexX2dexX3xX1bxX49cxX3xXbxX1xX9axX18xX1exXb2xX3xX1exX39xX18xX3xX2xX3xXexX1xX95xX18xX1exX3xX33axX3exX6xXb2xX3xX18xX1xXdxX9b8xX3exX3xX35xXb2xX3xXb8xX95xX4xX3xX7xX17xX3xX4xX95xX4xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX2fxX18xX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xX4xX56cxX3xX18xX466xX6a5xX4xX3xX2axX1xX90xX18xX1exX3xX4xX3a4xX3xX18xX1exX14xX35xX3xX18xX1exX1xX243xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX1bxXdxX62xX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9b2xX18xX1xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX4dfxXexX3xX4xX56cxX3xX5xX251xX3xX1xX26xXdxXb2xX3xX1exXdxX56cxXdxX3xX25xX4dfxX3exX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX21xX3xX62xX4d6xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX18xX60xX21xX42xXaxX3xX1xX50xX10xXedfxX9xXaxX69xX18xX3exXdxX65xX1xX21xX18xX1exX65xX7xX21xX18xX1exX65xX5xX6xX69xX1xX6xX65xXexXdxX18xX1xX65xX4xX1xXdxX18xX1xX65xXexX1xX3exX4xX65xX1bxX3exX18xX1exX65xXexX6xXexX65xX4xX6xX65xX5xX10xX65xX1xX21xXdxX65xX1exXdxX6xXdxX65xX1bxX6xX3exX65xXexX1xX10xX65xXexX1xX6xX21xX65xX62xXdxX65xX1bxXdxX4xX1xX65xX18xX4xX21xX62xX69xX2xXb16xXf3xX116xX115xX67xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX50xX4xX9xXaxX69xX30xX10xX1bxXdxX6xX69xX2xX115xX127xX69xX18xX10xX165xX7xX69xX115xX127xX127xXf4xX69xX2xX127xXf3xX1bxX1c2xX2xX17bxX115xX67xX17bxX115xXexXf3xX116xX116xX67xX127xX5xX127xX12bxX1bcxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX2axX2bxX3xX18xXdxX2fxX30xX3xX18xX1exX14xX35xX3xXcxX1xX39xX35xX3xXexX1xX3exX3fxX4xX3xX42xXdxX2fxXexX3xX47xX6xX30xX3xXexX4cxXbxX3xXexX50xX3exX18xX1exX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX60xX21xX62xXdxX1bxX65xX2xX67xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX1bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9b2xX18xX1xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX4dfxXexX3xX4xX56cxX3xX5xX251xX3xX1xX26xXdxXb2xX3xX1exXdxX56cxXdxX3xX25xX4dfxX3exX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX21xX3xX62xX4d6xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX18xX60xX21xX42xXaxX3xX1xX50xX10xXedfxX9xXaxX69xX18xX3exXdxX65xX1xX21xX18xX1exX65xX7xX21xX18xX1exX65xX5xX6xX69xX1xX6xX65xXexXdxX18xX1xX65xX4xX1xXdxX18xX1xX65xXexX1xX3exX4xX65xX1bxX3exX18xX1exX65xXexX6xXexX65xX4xX6xX65xX5xX10xX65xX1xX21xXdxX65xX1exXdxX6xXdxX65xX1bxX6xX3exX65xXexX1xX10xX65xXexX1xX6xX21xX65xX62xXdxX65xX1bxXdxX4xX1xX65xX18xX4xX21xX62xX69xX2xXb16xXf3xX116xX115xX67xX12bxX1xXexX30xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX9b2xX18xX1xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX1bxX1cxX18xX1exX3xXexX4dfxXexX3xX4xX56cxX3xX5xX251xX3xX1xX26xXdxXb2xX3xX1exXdxX56cxXdxX3xX25xX4dfxX3exX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX21xX3xX62xX4d6xX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xX18xX60xX21xX42xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexX50xX21xX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX1xX49cxX4xX3xX1xXdxX2fxX18xX3xX4xX1xX243xX3xX25xX22xX21xX3xX4xX3bcxX6xX3xX13bxX26xX3xX42xX13xX65xXcxXcx13ae6xX447xX285xXb2xX3xX92axXc2xX3xX42xX13xX65xXcxXcxX1717xX447xX285xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX62xX1cxX6xX3xXb8xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX62xXf7xX18xX3xXb8xX56cxX18xX3xX1exX611xXdxX3xX4xX95xX4xX3xX25xX5cxX6xX3xXbxX1xX466xX3c4xX18xX1exXb2xX3xXb8xX6xX18xX3xX33axX3exX56cxX18xX3xX5xX1115xX3xX4xX95xX4xX3xX1bxXdxX3xXexX9b2xX4xX1xX3xX62xX9b8xX3xX62xXdxX2fxX4xX3xXexXf7xX18xX1exX3xX4xX466xX615xX18xX1exX3xXbxX1xX9axX18xX1exXb2xX3xX4xX1xX3fxX18xX1exX3xX1bxX5cxX4xX1xX3xXb8xX2fxX18xX1xX3xX62xXdxX337xX30xX3xX25xX466xX615xX18xX1exX3xX1xX90xX3xX1xX4dfxXbxX3xX4xX4dfxXbxX3xXexX50xX21xX18xX1exX3xX1xX21xX22xXexX3xX25xX26xX18xX1exX3xX62xXf7xX18xX3xX1xX21xX95xXb2xX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX21xX12bxX0xX69xXbxX12xX0xX69xX1bxXdxX62xX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX69xX3exX5xX12xX0xX1bxXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX50xXaxX12xX0xX69xX1bxXdxX62xX12xX0xX69xX1bxXdxX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b91xX3exXexX1xX21xX50xXaxX12xX42xXf7xX18xX3xX7exXdaxX4xX0xX69xXbxX12
Văn Đức