Dấu vết của nước trong kim cương cách mặt đất 800 km
Kim cương hình thành ở độ sâu 800 km dưới lòng đất chứa tinh thể băng, bằng chứng nước có thể tồn tại sâu trong lớp manti của Trái Đất.
2d44x70d1xbb7bx2ff9x84b1x91d8x7ac3x36a5x6916xX7xae9exb3fex7674x3396x61b5xafdexX5x92dfxXax3e17x3a81x9860xbb0axX3x4934x8c10xXexX3xX4x652fxX6xX3x5e23xaa56x65cexX4xX3xXexa389x7945xX1fx85b6xX3x4b7cxXdx8826xX3xX4xX20x528cxX1fxX28xX3xX4xa20exX4xX1xX3xX2cx7773xXexX3x42c2xX14xXexX3x71bdxbaa6xX42xX3xX2axX2cxX0xba8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7068xX10xX6x5c72xXaxX12xb2d9xXdxX2cxX3xX4xX20xX30xX1fxX28xX3xX1x3050xX1fxX1xX3xXexX1x3a19xX1fxX1xX3x6ee5xX3xX3dx8ca3xX3xX7x809dxX15xX3xX41xX42xX42xX3xX2axX2cxX3xX5axX20xX21xXdxX3xX5x9a31xX1fxX28xX3xX3dxX14xXexX3xX4xX1x4d8cxX6xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1x885axX3x98fex9f4bxX1fxX28x3186xX3xX9exb5e5xX1fxX28xX3xX4xX1xX92xX1fxX28xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX4x97cdxX3xXexX1xX9cxX3xXex87a0xX1fxX3xXex7a12xXdxX3xX7xX78xX15xX3xXexX25xX26xX1fxX28xX3xX5xX21xXbxX3xX2cxX6xX1fxXexXdxX3xX4xX1cxX6xX3xXcxX25xX35xXdxX3x47d7xX14xXexa52fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa02xX10xX1fxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2cxX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xX26xXbxX10xX1fxX48xX2cxX10xX5axXdxX6xX48xXexX1xX15xX2cxX9ex8841xXbxX9xX1fxX10x9d87xX7xX48xX2xX41xX2xX2xX48xX2xX42x661axX5axab02xX2x9b2fxX12cxX2xX12exX12axXexX41xX12ax7d03x92dexX5xX12axXe3xad85xXbxX28xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX4xX10x618exX26xX9exX13bxX10xX4xXexX3xX5axX28xX2cxX10xX5axXdxX6xX3xX17xXdxX5axX10xX26xX3xX2cxXbxX12exXaxX3xX5axX6xXexX6xX14axXexb0d2xXbxX10xX9xXaxX17xXdxX5axX10xX26xX48xX2cxXbxX12exXaxX3xX5axX6xXexX6xX14axX10xX1fxX4xX26xX5axX10xX9xXaxXf3xXdxX26xX41x3da1x66d5xX16bx8d9dx6b51xX57x4030xXex8cadxXf3xX2cxa31bx7181xX12cx8c4fxX12ex85e8xX16bxX18fxb986xX4x48d6x36f2x398cxX2cxX9ex75dfxX136xX198xX12cxX19axX18dxX190xX120xX18fx8a06xX1a1xXdxX198xX12cxX19axX197xX18cx33bfxX2ax9152xX1a3xX1a2xXdxbdaaxX13bx3977xX190xX136xX2cxX120xX1xX18fxX6xXbxX1bdxX19cxX136xX1a3xX18fxX1a3xX28xX190xX5xX48xX13bx850bxa034xX13xX12axXdxX17xX2cxX7xX120xX2axX1a6xX5dxX198xX12cxX19axX1afxX1bfxX5dxXbxX1afxXbx9aa9xX2xX12exXbx85a8xXbxX1ecxbbe7xX1b9xX12axXdxX5dxX198xX12cxX19axX136xX18fxXcxX19cxX1a1xX19fxX198xaf31xX13xXaxX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX1fxXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX2cxX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7a14xX48xX48xXdxXe3xX9exX6xX26xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe3xX17xX1fxX48xX1fxX10xX120xX7xX48xX2xX41xX2xX2xX48xX1a3xX1a3xX5axX12cxX2xX12exX12cxX41xX1fexX1fexXexX136xX42xX42xX41xX5xX42xXe3xX13bxXbxX28xXaxX3xX7xXexX16bxX5xX10xX9xXaxX120xXdxX5axXexX1xX228xX2xX41xX42xXbxX18dx3f81xX1xX10xXdxX28xX1xXexX228xX2xX42xX41xXbxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5axX6xX15xX3xX17xX10xXexX3xX4xX15xX6xX3xX1fxX15xX26xX4xX3xXexX25xX26xX1fxX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX4xX15xX26xX1fxX28xX3xX4xX6xX4xX1xX3xX2cxX6xXexX3xX5axX6xXexX3xX41xX42xX42xX3xX2axX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX15xX2cxX9exX3xX5axX1xXdxX5axX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX26xX15xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX1a6xX1b9xX190xX0xX48xXbxX12