Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển thương mại điện tử
(Baohatinh.vn) - Sở Công thương Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, hoàn thành phần mềm bán lẻ thông minh...
3dbdx462dxacc3x797exdb27x86f5x73bfxaee6x4fb2xX7x8fbdx524bxb5b4xb081x4e20x7310xX5x426cxXaxadcfxa332xd823xX3xXex7908x854cxX3xbd78xecfbxX6xb67dxX1xX3xX1dxa593xX1xXdx85d1xXbxX3xX13xa847xX3xXcx76e2xX1dxX1xX3xXbxX1xd010xXexX3xXexX17xXdxa5ebxX1dxX3xXexX1x5c33xb7bexX1dxX21xX3x972dxcb85xXdxX3xeb2bxXdxX24xX1dxX3xXex9d84xX0xe852xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1axXaxX12xc357xccfaxX3x9d22x623dxX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexXdxebc7xXbxX3xXexdac5xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX31xX4xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xccbdxc98ex6398xX3xX1ax934dxX1dxX21xX3xX21xXdxX6xX1dxX3xX1xX28xX1dxX21xX3xXexX17xccbfxX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axc206xX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bx6054xX3xX1xX1bxX28xX1dxX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xXbxX1x5495xX1dxX3xX41x5a59xX41xX3x57bcxX31xX1dxX3xX5x5f1fxX3xXexX1xX66xX1dxX21xX3xX41xXdxX1dxX1x5d64xXf9xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfcfxX1bxX1axX9cxX3xXbxX65xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXex3eb2xX6xX5xXdxX21xX1dxa03bxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX17x749exXaxX12xX0xXdxX41xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXax8c01xXdxX1axXexX1xX12axX3x4737xX2xb46fxXbxX9axX132xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX12axX3xX15axX2xa134xXbxX9axX132xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX4dxX4dxXdxXf9xXe8xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf9x5aeaxX1dxX4dxX1dxX10xX151xX7xX4dxe648xX169xX18fxX169xX4dxX2xX15axX18fxX1axX15axX169x650fxX18fxX15axX2xca84xXexX158x6f13xX19axX169xX2xX5xX169xXf9x9f9fxXbxX21xaaa2xX17xX9xX19exX18fxX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX124xX6xX5xXdxX21xX1dxX12axX3xX4xX10xX1dxXexX10xX17xX132xXaxX12xXcxX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX7fxX4xX3xX41xX63xX3xX17xX6xX3xX4xX3dxX3xX1x6d2exXdxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxXd2xX3xX41xX63xX3xX17xX24fxX1dxX21xX3xXexX1xXbcxX3xXexX17xX3cx495bxX1dxX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12x6ee5xX1x91c6xX41xX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3x77b4xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xXexX17x954exX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xe500x7149xaf8exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX1dx880exX41xX3xX18fxX169xX18fxX169xX3xXexX17xXafxX1dxX3xX45xXbcxX6xX3xXe8xX28xX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3x73b2xX45xX3cxX18xX4xX3xX10bxX24fxX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xXbxX1xXafxX3xX1axX2d3xX9cxX24xXexX3xXexX42xXdxX3xcb8exX2d3xX9cxX7bxXexX3xX45xXbcxX1dxX1xX3xX1a1xX158xX158xX158xX4dxX31cx803exX124xX10bxX65xXcxX3xX1dxX21xX28xX9cxX3xX2xX2xX4dxX2xX18fxX4dxX18fxX169xX2xX19axX3xX187xX28xX3xX2a2xX7bxX3xX1xX1bxX42xX4xX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xXex6e0dxX1dxX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1x5ffcxXd2xX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xX1dxX24fxXdxX3xX1axX2d3xX1dxX21xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xXd2xX3xXexX1x864axX4xX3xX45xe5a7xX9cxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxXd2xX3xX1xX24fxX3xX2a2xXdxX1dxX1xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3x595dxX1dxX21xX3xX1axX7fxX1dxX21xXd2xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xXexX17xX1bxX1dxX21xX3xX1dxX2dcxX41xX3xX1dxX6xX9cxXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12xXcxX17xX1bxX1dxX21xX3xX45x4ca5xXd2xX3xX4xX31xX4xX3xX1dxX24fxXdxX3xX1axX2d3xX1dxX21xX3xXexX17x75dbxX1dxX21xX3xXexX9bxX41xX3xX5xX28xX12axX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxXd2xX3xX1xX24fxX3xX2a2xXdxX1dxX1xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX9axX9bxX9cxX3xX1axX9fxX1dxX21xX3xX21xXdxX6xX1dxX3xX1xX28xX1dxX21xXd2xX3xX9axX3b0xX4xX3xXexXdxX7bxX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xXexX17xXafxX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX132xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXbxX1xXe1xX1dxX3xX41xXe5xX41xX3xXe8xX31xX1dxX3xX5xXedxX3xXexX1xX66xX1dxX21xX3xX41xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxXd2xX3xX1xX24fxX3xX2a2xXdxX1dxX1xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX132xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX21xXdx9356xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX62xe5c4x6cd0xX3xXexX1xX66xX1dxX21xX3xX41xXdxX1dxX1xX3xX2d2xX2d3xX6xX3xX5xX6xX1dxX1axXdxX1dxX21xX3xXbxX6xX21xX10xX7xX3xX4xX1xX1bxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxXd2xX3xX1xX24fxX3xX2a2xXdxX1dxX1xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX132xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xXbxX1xXe1xX1dxX3xX41xXe5xX41xX3xX2d2xX2d3xX501xX1dxX3xX5x707axX3xX45xX3dxX1dxX3xX1xX28xX1dxX21xXd2xX3xX1ax6751xX3xX5xXdxX24xX2d3xX3xX2a2xX1xX31xX4xX1xX3xX1xX28xX1dxX21xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12xX297xX21xX2d3x40d5xX1dxX3xX2a2xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xbce6xX3xX4xb9a9xX6xX3xX45xXe5xX3xX31xX1dxX3xX45xX3cxX18xX4xX3xXexX17xX5a5xX4xX1xX3xXexabf8xX3xX4xX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xXexX17xX2b0xX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX2d2xX2d3xX2d4xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX187xX28xX3xX1dxX21xX9bxX1dxX3xX7xX31xX4xX1xX3xXexX36exX1dxX1xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxX3xXbxX65xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX124xX6xX5xXdxX21xX1dxX12axX3xX4xX10xX1dxXexX10xX17xX132xXaxX12xX0xXdxX41xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX65xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX1axXexX1xX12axX3xX158xX2xX15axXbxX9axX132xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX12axX3xX15axX2xX169xXbxX9axX132xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX4dxX4dxXdxXf9xXe8xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf9xX187xX1dxX4dxX1dxX10xX151xX7xX4dxX18fxX169xX18fxX169xX4dxX2xX15axX18fxX1axX15axX169xX19axX18fxX19axX1a1xX1a1xXex9369xX1a1xX19exX19exX15axX5xX169xXf9xX1a8xXbxX21xX1abxX17xX9xX15axX158xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX1bxX1dxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9axXexX124xX6xX5xXdxX21xX1dxX12axX3xX4xX10xX1dxXexX10xX17xX132xXaxX12xX62xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xXexXdxXafxX2d3xX3xXe8xXdxX37xX2d3xX3xX4xX5a8xX6xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX17xXafxX1dxX3xX151xX10xXe8xX7xXdxXexX10xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX4xX5a8xX6xX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xXexX42xXdxX3xX45xXbcxX6xX3xX4xX1xX36exX3xX1axX6xX4xX7xX6xX1dxXf9xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf9xX187xX1dxXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12xX32dxX9bxX9cxX3xX5xX28xX3xX4xX3dxX3xX1xX24fxXdxX3xX45xX37xX3xX4xX31xX4xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX7fxX4xX3xX2a2xX7bxXexX3xX1dxX2d4xXdxXd2xX3xXexXdxX7bxXbxX3xX4x50d6xX1dxX3xX187xX28xX3xX41xX63xX3xX17xX24fxX1dxX21xX3xXexX1xXbcxX3xXexX17xX3cxX26dxX1dxX21xXd2xX3xXexX2dcxX1dxX21xX3xX7xX3d3xX4xX3xX4xX42xX1dxX1xX3xXexX17xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12x9edaxX2b0xX3xXexX1xX7bxXd2xX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX45xXe5xX3xX1dxX21xX1xXbcxX3xe208xX10bxX297x42e5xX3xX1xX2d3xX9cxX24xX1dxXd2xX3xXexX1xX28xX1dxX1xX3xXbxX1xX2d4xXd2xX3xXexX1xXbcxX3xX9axd871xX3xX187xX28xX3xX4xX31xX4xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX17xXafxX1dxX3xX45xXbcxX6xX3xXe8xX28xX1dxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xX425xX1dxX21xX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xX187xX28xX3xX45xX2dcxX1dxX21xX3xX2a2xX564xX3xX1axX6xX1dxX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX45xX37xX3xX7xX63xX3xX5xX9fxX6xX3xX4xX1xX437xX1dxX3xX45xX3dxX1dxX3xX187xXbcxX3xX45xX3cxX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xXd2xX3xX5xX9fxX6xX3xX4xX1xX437xX1dxX3xX1dxX1xX28xX3xXexX1xXe1xX2d3xXd2xX3xX9axX9bxX9cxX3xX1axX9fxX1dxX21xX3xX4xX31xX4xX3xXbxX1xXe1xX1dxX3xX41xXe5xX41xXd2xX3xXe8xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX4xX1xX1bxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX45xX3cxX6xX3xX187xX28xX1bxX3xX7xX4bxX3xX1axX7fxX1dxX21xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX1bxX1axX9cxXaxX12xXcxX1xX66xX1dxX21xX3xXexXdxX1dxX3xX45xX2dcxX1dxX21xX3xX2a2xX564xX3xX45xX3cxX18xX4xX3xX21xX4bxXdxX3xX187xXe5xX3xXbxX1xc1b5xX1dxX21xX3xX31cxX2d3xX501xX1dxX3xX5xX564xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxXd2xX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX42xXdxX3xX7xX2d4xX3xX169xX18fxXd2xX3xX45xX3cxX26dxX1dxX21xX3xXcxX17xXe1xX1dxX3x67e4xX1xX3b0xXd2xX3xXcxX9bbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXd2xX3xXexX36exX1dxX1xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX17xX3cxa182xX4xX3xX1dxX21xX28xX9cxX3xX1a1xX169xX4dxX158xX4dxX18fxX169xX18fxX169xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xX1axXdxX187xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX17xX10xX5xX6xXexX10xX1axXaxX12xX0xX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxXafxX1dxX3xX2d2xX2d3xX6xX1dxX12axX0xX4dxX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xX2d3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX124xXexX1xX2d3xX41xXe8xX124xX6xX1dxX1axX124xX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xde79xX41xX6xX1axX10xX3xXdxX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xaa46xX3xX7x639axXbxX3xX5xXafxX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX1xX17xX10xb060xX9xXaxX4dxX2a2xX1xX1bxXdxX124xX1dxX21xX1xXdxX10xXbxX4dxX7xX6xX1dxX124xXbxX1xX6xX41xX124xX41xX6xX1axX10xX124xXdxX1dxX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX124xX7xX6xXbxX124xX5xX10xX1dxX124xX7xX6xX1dxX124xX21xXdxX6xX1bxX124xX1axXdxX4xX1xX124xXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX2d3xX4dxX2xX19exX19exX6a9xX18fxX19axXf9xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX21xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4dxX41xX10xX1axXdxX6xX4dxX2xX18fxX169xX4dxX1dxX10xX151xX7xX4dxX18fxX169xX2xX169xX4dxX2xX15axX18fxX1axX169xX2xX2xX18fxX169xX1a1xX158xXexX158xX19axX1a1xX15axX169xX5xX169xXf9xX1a8xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX1axXdxX187xX12xX0xX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xXa5fxX41xX6xX1axX10xX3xXdxX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXa6fxX3xX7xXa72xXbxX3xX5xXafxX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX1xX17xX10xXa9exX9xXaxX4dxX2a2xX1xX1bxXdxX124xX1dxX21xX1xXdxX10xXbxX4dxX7xX6xX1dxX124xXbxX1xX6xX41xX124xX41xX6xX1axX10xX124xXdxX1dxX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX124xX7xX6xXbxX124xX5xX10xX1dxX124xX7xX6xX1dxX124xX21xXdxX6xX1bxX124xX1axXdxX4xX1xX124xXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX2d3xX4dxX2xX19exX19exX6a9xX18fxX19axXf9xX1xXexX41xXaxX12xX62xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xXa5fxX41xX6xX1axX10xX3xXdxX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXa6fxX3xX7xXa72xXbxX3xX5xXafxX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12x9376xX9bxX9cxX3xX1axX9fxX1dxX21xX3xX187xX28xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xX7xX28xX1dxX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX2f9xXcxce83xX32dxXcxX379xX132xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1xX1bxX28xX1dxX3xXexX1xXdxX24xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX1xXdxX24xX2d3xX132xX3xX2a2xX7bxXexX3xX1dxX2d4xXdxXd2xX3xX41xX63xX3xX17xX24fxX1dxX21xX3xX1xX24xX3xXexX1xX2d4xX1dxX21xX3xXbxX1xX9bxX1dxX3xXbxX1xX2d4xXdxX3xX1xX28xX1dxX21xX3xX1xX425xX6xa30dxX3xX5xX28xX3xX1dxX1xX571xX1dxX21xX3xX1xX1bxX42xXexX3xX45xX24fxX1dxX21xX3xX45xX6xX1dxX21xX3xX45xX3cxX18xX4xX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX7f0xXbxX3xXexX17xX2d3xX1dxX21xX3xX45xX3b4xX9cxX3xX41xX42xX1dxX1xXd2xX3xX21xX425xXbxX3xXbxX1xXe1xX1dxX3xXexX42xX1bxX3xXexX1xXbcxX3xXexX17xX3cxX26dxX1dxX21xX3x4107xX1dxX3xX45xXbcxX1dxX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xXa5fxX41xX6xX1axX10xX3xXdxX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXa6fxXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX1axXdxX187xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxX1dxX3x9994xX169xX169xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX41xX3xX21xXdxX6xX3xX7xX28xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXaxX3xX1xX17xX10xXa9exX9xXaxX4dxXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX4xX1xX124xX187xX2d3xX4dxX1xX1bxX1dxX124xXdccxX169xX169xX124xX1axX1bxX6xX1dxX1xX124xX1dxX21xX1xXdxX10xXbxX124xXexX1xX6xX41xX124xX21xXdxX6xX124xX7xX6xX1dxX124xXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX2d3xX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX4dxX2xX19exX6a9xX1a1xX169xX169xXf9xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX21xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4dxX41xX10xX1axXdxX6xX4dxX2xX18fxX169xX4dxX1dxX10xX151xX7xX4dxX18fxX169xX169xX6a9xX4dxX2xX1a1xX169xX1axX2xX169xX19exX169xX169xX15axXdccxXexXdccxX169xX19axX1a1xX2xX5xX169xXf9xX1a8xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX1axXdxX187xX12xX0xX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxX1dxX3xXdccxX169xX169xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX41xX3xX21xXdxX6xX3xX7xX28xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXaxX3xX1xX17xX10xXa9exX9xXaxX4dxXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX4xX1xX124xX187xX2d3xX4dxX1xX1bxX1dxX124xXdccxX169xX169xX124xX1axX1bxX6xX1dxX1xX124xX1dxX21xX1xXdxX10xXbxX124xXexX1xX6xX41xX124xX21xXdxX6xX124xX7xX6xX1dxX124xXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX2d3xX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX4dxX2xX19exX6a9xX1a1xX169xX169xXf9xX1xXexX41xXaxX12xX13xX3dxX1dxX3xXdccxX169xX169xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX6xX41xX3xX21xXdxX6xX3xX7xX28xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX66xX1dxX21xX3xXexXdxX1dxX3xXexX5bdxX3xX62xX63xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xXd2xX3xX45xX7bxX1dxX3xX1dxX6xX9cxXd2xX3xX4xX425xX3xXdccxX2xXdccxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX41xX3xX21xXdxX6xX3xX7xX28xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxX3xX2f9xX3xX1xXexXexXbxX7xX12axX4dxX4dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXexX17xX6xX1axX10xXf9xX4xX1bxX41xXf9xX187xX1dxX3xX379xXd2xX3xXexX17xX1bxX1dxX21xX3xX45xX425xXd2xX3xX4xX425xX3xX18fxX2xX2xX3xX21xXdxX6xX1dxX3xX1xX28xX1dxX21xXd2xX3xX1a1xX169xX2xX3xX7xX501xX1dxX3xXbxX1xX3b4xX41xX3xX21xXdxX6xX1bxX3xX1axXbcxX4xX1xX3xX187xX9dcxXdxX3xXexXd84xX1dxX21xX3xX5xX3cxX18xXexX3xXexX17xX2d3xX9cxX3xX4xX7f0xXbxX3xX1xX3dxX1dxX3xXdccxX18fxX3xX1dxX21xX1xX2b0xX1dxX3xX5xX3cxX18xXexXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX1axXdxX187xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX3xX840xXdxX24xXexX3xX297xX6xX41xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXexX17xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX187xX2dcxX1dxX3xXbxX1xX976xX1dxX21xX3xX45xX42xXdxX3xX1axXdxX24xX1dxX3xXexX42xXdxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXaxX3xX1xX17xX10xXa9exX9xXaxX4dxXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX4xX1xX124xX187xX2d3xX4dxXe8xXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX124xX187xXdxX10xXexX124xX1dxX6xX41xX124xX2a2xX1xX6xXdxX124xXexX17xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX187xX6xX1dxX124xXbxX1xX1bxX1dxX21xX124xX1axX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX6xXdxX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX4dxX2xX19exX15axX169xXdccxX2xXf9xX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX21xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4dxX41xX10xX1axXdxX6xX4dxX2xX18fxX169xX4dxX1dxX10xX151xX7xX4dxX2xX19axXdccxX169xX4dxX2xX169xX19axX1axX1a1xX2xX18fxX18fxX18fxX2xX6a9xXexXdccxX19exXdccxX1a1xX158xX5xX169xXf9xX1a8xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1xX3xX1dxX21xX1xXdxX24xXbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX17xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX45xXdxX24xX1dxX3xXexX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX1axXdxX187xX12xX0xX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX3xX840xXdxX24xXexX3xX297xX6xX41xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXexX17xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX187xX2dcxX1dxX3xXbxX1xX976xX1dxX21xX3xX45xX42xXdxX3xX1axXdxX24xX1dxX3xXexX42xXdxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXaxX3xX1xX17xX10xXa9exX9xXaxX4dxXexX1xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX41xX6xXdxX124xX1axXdxX4xX1xX124xX187xX2d3xX4dxXe8xXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX124xX187xXdxX10xXexX124xX1dxX6xX41xX124xX2a2xX1xX6xXdxX124xXexX17xX2d3xX1bxX1dxX21xX124xX187xX6xX1dxX124xXbxX1xX1bxX1dxX21xX124xX1axX6xXdxX124xX1axXdxX10xX1dxX124xXexX6xXdxX124xX1xX6xX124xXexXdxX1dxX1xX4dxX2xX19exX15axX169xXdccxX2xXf9xX1xXexX41xXaxX12xX10bxXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX3xX840xXdxX24xXexX3xX297xX6xX41xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXexX17xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX187xX2dcxX1dxX3xXbxX1xX976xX1dxX21xX3xX45xX42xXdxX3xX1axXdxX24xX1dxX3xXexX42xXdxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX17xX1bxX1dxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1axXaxX12xX62xX31xX1dxX21xX3xX2xX19exX4dxX2xX18fxXd2xX3xX65xX66xX1dxX21xX3xXexX9cxX3xXcxX297xX13xX13xX3xXcxX1xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX41xX42xXdxX3xX124xX3xX862xXbcxX4xX1xX3xX187xX7fxX3xX10bxXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX3xX840xXdxX24xXexX3xX297xX6xX41xX3xX2f9xX10bxXdxX21xXe8xX2d3xX9cxX18fxX15axX1xX379xX3xXexXd84xX3xX4xX1xX3d3xX4xX3xX2a2xX1xX6xXdxX3xXexX17xX3cxX3dxX1dxX21xX3xX840xX2dcxX1dxX3xXbxX1xX976xX1dxX21xX3xX45xX42xXdxX3xX1axXdxX24xX1dxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xXd2xX3xXexX42xXdxX3xX7xX2d4xX3xX18fxX2xX18fxXd2xX3xX45xX3cxX26dxX1dxX21xX3xX13xX2d3xX9cxX3xX65xX7f0xX1dxXd2xX3xXbxX1xX3cxX26dxX1dxX21xX3xX297xX21xX2d3xX9cxdc77xX1dxX3xX862xX2d3xXd2xX3xXcxX9bbxX3xX13xX28xX3xXcxX2bxX1dxX1xX379xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX1axXdxX187xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX2d3xX5xX12xX0xX1axXdxX187xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX4dxX1axXdxX187xX12xX0xX4dxX1axXdxX187xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7caxX2d3xXexX1xX1bxX17xXaxX12xXcxX1xX31xXdxX3xX50bxX6xX1dxX1xX0xX4dxXbxX12
Thái Oanh