Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Hà Tĩnh ngày càng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp; giữ vững định hướng dư luận trong Đảng bộ và nhân dân.
8edex10947xefc2xfe22xf627xa6cfxd1e1xd8c3xX6xa56fxee3dxX1xe4b9xe54fx110b2xb8ebxX9xfc24xX0xX6xb901xd559xXcxde5dxb4faxX10x105e3x9859xX2xX16xadf0xd90bxd8ecxX2x96cbxX21xX2xX16x10c3axX1fxX2xX16xX17xaa65xXexX2xX13xX14x9ca8xXexb8c3xX16xX2xX13x104e2xd6bbxX16xX17xX2xX16xX17xX2axX16xX35xX2x108a0xX2fxXex1034exX16xX2xX17xX1dxf7f0xXcxX2xX3xa61axX5xX2xcde0xa423xX16xX17xX2xa60fxcc05xdf40xX21xX56xX55x9287xe277x9822xX2x999dxX2xX55xX56xX21xX56x95e4xX5cxX55xX21xf9d5xX0xX56xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX35xX55xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX40xX1dxX13xX4xbee7xX9xX10xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2x9d5cxb7d4xX2xX3xX35xd77dxX16xX35xX2xX13xX14xbd26xX2xe000xX50xX1fxX2xe87exX50xXcxX2xX13xX35xX1dxae44xX13xX2xX13xX35xe521xX3xe8b2xX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xde07xX2fxX50xX0xX56xX35xX55xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x9754xX86xX5xXdxX9xX10xX40xX35x11426xX1dxX2xX17xX1dxX5xX16xX2xXc6xX2fxX5xXbfxX2xX3xbff4xX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xXbfxX2xX17xX1dxX48xXcxX2xXdxXa1xX3xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xX13xffd6xX2xX13xX119xc11cxX16xX17xXbfxX2xX16xf008xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX16xX35xabc1xX16xX2xX13xX35xf06axX3xXbfxX2xX13xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xX3xX35xXcxX2xX3xX48xX16xX2xXb1xda47xXbfxX2xXadxX50xX16xX17xX2xXa0xX1dxX43xX16xX2xXa0xX2axX2xXc6xX2fxbb63xX16xX2xX3xX35xc10bxX16xX17xX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX11dxX2xXd9xX2axX2xX40xd818xX16xX35xX2xX16xX17xX2axXexX2xX3xX2axX16xX17xX2xXadxX119xf74axX3xX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xe728xX2xe2b2xX1dxX1exX3xX2xX13xa7d5xX2xX3xX35xX132xX3xX2xX35xdf75xX3xX2xX13xX12dxX1xXbfxX2xXc6xX2fxX48xX16xX2xX13xX14xX1dxX1exX13xX2xXa0xX2axX2xX13xX14xX1dxd848xX16xX2xddcfxX35xX5xX1dxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX48xX3xX2xX3xX35xfa9dxX2xX13xX35xXabxXbfxX2xX16xX17xX35xXabxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX3xX4cxX5xX2xX40xX14xX2fxX16xX17xX2xX119xdf9exX16xX17xXbfxX2xX3xX4cxX5xX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXadxX119xX185xX3xX2xXadxdbe2xXexX2xX1fxbc28xX16xX35xX2xXa0xX2axX2xXadxX19axX1dxX2xX1fx110b4xX1dxXbfxX2xX13xX208xXcxX2xX14xX5xX2xX16xX35xX1dxX31xX2fxX2xX1xX35xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX2axXcxX2xX13xX35xX1dxX2xXadxX2fxX5xX2xXexX43xX2fxX2xX16xX119xX214xX3xX2xX6xXefxX1dxX2xX16xX19axX1dxXbfxX2xX14xX14bxX16xX17xX2xX1bexX35xd864xX1xb2dexX2xX17xX1dxab29xX2xXa0xX257xX16xX17xX2xXadxXabxX16xX35xX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xXdxX119xX2xX4xX2fxX12dxX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xXa0xX2axX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1x10609xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86x1034cxX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xf90dxX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1dxX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xc98exX1dxXdxX13xX35xX2b9xX2x94d9xX5cxX5cxX1xX2b1xX253xX2xX35xX86xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xfb13xX5cxX5cxX1xX2b1xX253xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX35xX13xX13xX1xX2b9xX56xX56xX1dxX192xXb1xX5xXcxX35xX5xX13xX1dxX16xX35xX192xXa0xX16xX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX5bxX55xX56xX55xX5cxd7d4xXdxX5bxX5cxc9f8xX325xX5bxX55xX55xX13xX5bxX5cxX55xX2e7xX4xX2e7xX5exX55xX5cxX325xXdxX5bxX5cxX325xX2f6xX2f6xX325xX2f6xX13xX55xX5axX64xX4xX5bxX5exX55xX5cxX192xcfe3xX1xX17x9a92xX14xX8xX325xX2e7xX2e7xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10x9e76xX17xX2axXexX2xX64xX2f6xX56xX2f6xX56xX64xX5cxX55xX21xXbfxX2xXbxX5xX16xX2xX2a0xX35xc478xX1xX2xX35xX2axX16xX35xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xX16xX17xX35xX86xX2xXa0xX2axX2xX3xX35xXcxX2x9b26xX2xX1bexX1dxXb8xX16xX2xXa0xX31xX2xX4fxX31xX2xX48xX16xX2xc76bxX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXd9xX2axX2xX40xX175xX16xX35xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX17xX1dxX5xX1dxX2xXadxXcxX208xX16xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX5xXexfb67xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX4xeb57xX16xX35xX2xXadxX208xXcxXbfxX2xX3xX35xX1d3xX2xXadxX208xXcxX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX35xXa5xX2xXadxX119xX185xX3xX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX253xX2xXadxX14bxX1dxX2xX16xX17xab98xX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX48xXcxX2xXa0xX1dxX43xX16xX2xXadxX119xX185xX3xX2xX1bexX1dxX1exX16xX2xX13xXcxX2axX16xX2xX13xe1d4xX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXadxXb8xX16xX2xX3xX1f0xX2xX6xX11dxX192xX2xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX1bexX35xXcxX5xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX16xX17xX2axXexX2xX3xX2axX16xX17xX2xXadxX1dxX2xXa0xX2axXcxX2xX3xX35xX1dxX31xX2fxX2xX6xX123xX2fxX2xXa0xX2axX2xXadxX208xX13xX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX14xX43xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX1fxb149xX13xX253xX2xXa0xX1dxX1exX3xX2xX3xX35xX1d3xX2xXadxX208xXcxX2xX4xX175xX16xX35xX2xXa0xXbdxX3xX2xXa0xX25xX16xX2xX35xb373xX5xX2xX5exX2xXa0xX25xX16xX2xX16xX17xX35xX1exX2xX6xX123xX2fxX2xX6xX48xX13xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX35xX1f0xX16xX253xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX4xX40axX2xX4xX2fxX12dxX16xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXa0xX2axX2xX16xX17xX35xX1dxX43xX16xX2xX3xX132xX2fxXbfxX2xXb1xX1dxX43xX16xX2xX6xXcxX208xX16xX2xX4xXabxX3xX35xX2xX6x11035xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXadxX119xX185xX3xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xX13xX123xX1fxX2xXadxX162xX16xX17xX2xX1fxX132xX3xdf34xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX40xX14xXcxX16xX17xX2xXb1xX36xX1dxX2xX3xX50xX16xX35xX2xX13x981fxX16xX35xX2xX35xX60exX16xX35xX2xX13xX35xXb8xX2xX17xX1dxX214xX1dxXbfxX2xX1bexX35xX2fxX2xXa0xXbdxX3xX2xX3xX56cxX2xX16xX35xX257xX16xX17xX2xXdxX1dxef5dxX16xX2xXb1xX1dxXb8xX16xX2xX1xX35xX132xX3xX2xX13xX208xX1xXbfxX2xX3xX48xX3xX2xX13xX35xXb8xX2xX4xXbdxX3xX2xX13xX35xadb2xX2xXadxXabxX3xX35xX2xXadxX5xX16xX17xX2xX13xX1dxXb8xX1xX2xX13xXa1xX3xX2xXadxX204xXexX2xX1fxX208xX16xX35xX2xX3xX48xX3xX2xX35xXcxX208xX13xX2xXadxX14bxX16xX17xX2xX3xX35xX36xX16xX17xX2xX1xX35xX48xX2xX4fxX50xX16xX17xXbfxX2xX3d3xX35xX2axX2xX16xX119xX214xX3xX2xXb1x108a9xX16xX17xX2xX123xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX41axXdxX1dxX634xX16xX2xXb1xX1dxXb8xX16xX2xX35xb7f0xX5xX2xXb1xX60exX16xX35xX47exX2xXadxX49exX2xX13xX48xX3xX2xXadxX14bxX16xX17xX2xX1bexX35xXefxX16xX17xX2xX16xX35xe0a8xX2xXadxXb8xX16xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1dxX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX2e0xX1dxXdxX13xX35xX2b9xX2xX2e7xX55xX325xX1xX2b1xX253xX2xX35xX86xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xX2f6xX55xX5cxX1xX2b1xX253xX2xXdxX1dxX6xX1xX4xX5xXexX2b9xX2xXb1xX4xXcxX3xX1bexX253xX2xX1fxX5xX14xX17xX1dxX16xX5exX4xX86x110e3xX13xX2b9xX2xX5xX2fxX13xXcxX253xX2xX1fxX5xX14xX17xX1dxX16xX5exX14xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xX5xX2fxX13xXcxX253xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX35xX13xX13xX1xX2b9xX56xX56xX1dxX192xXb1xX5xXcxX35xX5xX13xX1dxX16xX35xX192xXa0xX16xX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX5bxX55xX56xX2e7xX5axXdxX64xX64xX64xX2f6xX2f6xX64xX325xX13xX55xX5axX55xX325xX4xX5cxX5exX13xX2fxXexX86xX16xX5exX17xX1dxX5xXcxX192xX34bxX1xX17xX34exX14xX8xX329xX5cxX325xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX10xX194xX1dxX1exX3xX2xX13xX19axX2xX3xX35xX132xX3xX2xX35xX1a2xX3xX2xX13xX12dxX1xXbfxX2xXc6xX2fxX48xX16xX2xX13xX14xX1dxX1exX13xX2xXa0xX2axX2xX13xX14xX1dxX1bbxX16xX2xX1bexX35xX5xX1dxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX48xX3xX2xX3xX35xX1d3xX2xX13xX35xXabxXbfxX2xX16xX17xX35xXabxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX3xX4cxX5xX2xX40xX14xX2fxX16xX17xX2xX119xX1f0xX16xX17xXbfxX2xX3xX4cxX5xX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXadxX119xX185xX3xX2xXadxX204xXexX2xX1fxX208xX16xX35xX2xXa0xX2axX2xXadxX19axX1dxX2xX1fxX214xX1dxX192xX2xX54xf07bxX16xX35xX2b9xX2x9077xX35xX162xX3xX2x9e20xX2fxX5xX16xX17xX68xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1xX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX34bxX2fxX6xX13xX1dxX751xXexX253xX9xX10xX8a8xX35xX48xX13xX2xX35xX2fxXexX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xXa0xX2axX2xX16xX35xX257xX16xX17xX2xX1bexXb8xX13xX2xXc6xX2fxX50xX2xXadxX208xX13xX2xXadxX119xX185xX3xXbfxX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xX17xX1dxX5xX16xX2xX13xX214xX1dxXbfxX2xX16xX17xX2axX16xX35xX2xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xX13xX12dxX1xX2xX13xX14xX2fxX16xX17xX2xXadxX19axX1dxX2xX1fxX214xX1dxXbfxX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xXdxXa1xX3xX2xX4xX40axX2xX4xX2fxX12dxX16xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX253xX2xX16xX17xX35xX1dxX43xX16xX2xX3xX132xX2fxXbfxX2xXc6xX2fxX48xX16xX2xX13xX14xX1dxX1exX13xXbfxX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xXadxX1dxX1bbxX1fxXbfxX2xXadxX119xXe1xX16xX17xX2xX4xX36xX1dxXbfxX2xX3xX35xX4cxX2xX13xX14xX119xX1f0xX16xX17xX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xXbfxX2xX3d3xX35xX2axX2xX16xX119xX214xX3xX253xX2xXc6xX2fxX48xX16xX2xX13xX14xX1dxX1exX13xX2xXa0xX2axX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX56cxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3d3xX17xX35xXabxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX6xX36xX2xX5cxX5axX5exX3d3xX8adxX56xX40xff6bxX2xX16xX17xX2axXexX2xX55xX5axX56xX325xX56xX64xX5cxX55xX21xX2xX3xX4cxX5xX2xXbxX5xX16xX2xX2a0xX35xX3e9xX1xX2xX35xX2axX16xX35xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXa0xX31xX2xX13xX1dxXb8xX1xX2xX13xXa1xX3xX2xXadxX19axX1dxX2xX1fxX214xX1dxXbfxX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX60exX16xX35xX2xX35xX60exX16xX35xX2xX1fxX214xX1dxX253xX2xXadxX204xXexX2xX1fxX208xX16xX35xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xX13xX35xX86xXcxX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xXbfxX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX2xX13xX1dxXb8xX1xX2xX2b1xX162xX3xXbfxX2xXadxX36xX1dxX2xX13xX35xXcxX208xX1dxX2xX13xX14xXbdxX3xX2xX13xX1dxXb8xX1xX2xXa0xX214xX1dxX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xX17xX251xX16xX2xXa0xX214xX1dxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX13xX1dxX634xX16xX2xX3xX4cxX5xX2xX13xX4edxX16xX17xX2xXadxXabxX5xX2xX1xX35xX119xX1f0xX16xX17xXbfxX2xXadxX1f0xX16xX2xXa0xXabxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1xX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1dxX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX2e0xX1dxXdxX13xX35xX2b9xX2xX2e7xX55xX325xX1xX2b1xX253xX2xX35xX86xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xX2f6xX55xX5cxX1xX2b1xX253xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX35xX13xX13xX1xX2b9xX56xX56xX1dxX192xXb1xX5xXcxX35xX5xX13xX1dxX16xX35xX192xXa0xX16xX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX5bxX55xX56xX2e7xX5axXdxX64xX64xX64xX2f6xX2e7xX325xX64xX13xX329xX55xX2f6xX5cxX4xX2e7xX5exX2e7xX5bxXdxX5cxX64xX64xX325xX5axX5cxX5bxX13xX325xX5bxX64xX4xX21xX5exXdxX6xX3xX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xf3f6xX16xX17xX2xX8a8xX35xX5xX16xX2xX2a0xXefxX16xX17xX2xX40xX14xX123xX16xX2xXadxX49exX2xX3xX56cxX2xX17xX15dxX16xX2xX55xX64xX2xX16xX25xX1fxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xXa0xX5xX1dxX2xX13xX14xX6b1xX2xX3xX4cxX5xX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX48xXcxX2xXa0xX1dxX43xX16xX2xX1xX35xX119xXe1xX16xX17xX2xd371xXefxX16xX17xX2xX40xX14xXa5xX2xX54xX8a3xX16xX35xX2b9xX2xX194xX4cexX2xX194xX1dxX634xX16xX68xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xXb8xX13xX2xX35xX185xX1xX2xX3xX35xX54dxX13xX2xX3xX35xe1f1xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xXa0xX214xX1dxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX1xX35xX48xX13xX2xX13xX14xX1dxX1bbxX16xX2xX19xX40xX5exaca7xXd9xXbfxX2xX3xX4cxX16xX17xX2xX3xX36xX2xX8adxX8a8xd654xX3d3xX2xXa0xX2axX2xX1fxX11dxX2xX14xX14bxX16xX17xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xX35xX1exX2xXadxX36xX1dxX2xX16xX17xXcxX208xX1dxX192xX2xX8a8xX35xX48xX13xX2xX35xX2fxXexX2xX6xX132xX3xX2xX1fxX208xX16xX35xX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX50xX2xX35xX1exX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX36xX13xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xXbfxX2xXadxX119xX5xX2xXadxX119xXe1xX16xX17xX2xX4xX36xX1dxXbfxX2xX3xX35xX4cxX2xX13xX14xX119xX1f0xX16xX17xX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXa0xX2axXcxX2xX3xX2fxX14bxX3xX2xX6xX36xX16xX17xX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX204xXexX2xX1fxX208xX16xX35xX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX2a0xX35xX1d3xX2xX13xX35xXabxX2xX6xX36xX2xX5cxX325xX2xX3xX4cxX5xX2xXbxX14bxX2xX2a0xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXa0xX31xX2xX41axX40xX1dxXb8xX1xX2xX13xXa1xX3xX2xXadxX204xXexX2xX1fxX208xX16xX35xX2xX35xX1a2xX3xX2xX13xX12dxX1xX2xXa0xX2axX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX35xX86xXcxX2xX13xX119xX2xX13xX119xX11dxX16xX17xXbfxX2xXadxX208xXcxX2xXadxX132xX3xXbfxX2xX1xX35xXcxX16xX17xX2xX3xX48xX3xX35xX2xXd9xb439xX2xX2a0xX35xXa5xX2xaadfxX1dxX16xX35xX47exX2xX17xX251xX16xX2xXa0xX214xX1dxX2xX3d3xX17xX35xXabxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX40xX14xX2fxX16xX17xX2xX119xX1f0xX16xX17xX2xX2f6xX2xX1bexX35xX56cxX5xX2xXd75x10e22xXee2xX253xX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX2xX35xX1a2xX3xX2xX13xX12dxX1xXbfxX2xXc6xX2fxX48xX16xX2xX13xX14xX1dxX1exX13xXbfxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX35xX2fxXexX43xX16xX2xXadxX31xX2xX16xX25xX1fxX2xX64xX5cxX55xX21xX2xX4xX2axX2xX41axXd75xX123xXexX2xXdxXbdxX16xX17xX2xX1xX35xXcxX16xX17xX2xX3xX48xX3xX35xXbfxX2xX13xX48xX3xX2xX1xX35xXcxX16xX17xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX3xX4cxX5xX2xX16xX17xX119xXe1xX1dxX2xXadxX132xX16xX17xX2xXadxX15dxX2fxXbfxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX48xX16xX2xXb1xX14bxXbfxX2xXadxX50xX16xX17xX2xXa0xX1dxX43xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX35xX1a2xX3xX2xX13xX12dxX1xX2xXa0xX2axX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX35xX86xXcxX2xX13xX119xX2xX13xX119xX11dxX16xX17xXbfxX2xXadxX208xXcxX2xXadxX132xX3xXbfxX2xX1xX35xXcxX16xX17xX2xX3xX48xX3xX35xX2xXd9xXeb0xX2xX2a0xX35xXa5xX2xXeb6xX1dxX16xX35xe461xXfbcxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1xX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1dxX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX2e0xX1dxXdxX13xX35xX2b9xX2xX2e7xX55xX325xX1xX2b1xX253xX2xX35xX86xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xX2f6xX55xX5cxX1xX2b1xX253xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX35xX13xX13xX1xX2b9xX56xX56xX1dxX192xXb1xX5xXcxX35xX5xX13xX1dxX16xX35xX192xXa0xX16xX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX5bxX55xX56xX2e7xX5axXdxX64xX64xX64xX325xX5cxX55xX55xX13xX64xX2e7xX64xX5bxX4xX325xX5exX13xX1dxX86xX16xX5exXdxX2fxX16xX17xX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX10x9fffxX49exX16xX35xX2xXadxX208xXcxX2xX35xX2fxXexX1exX16xX2xX194xX4cexX2xX8adxX2fxX5xX16xX17xX2xX13xX54dxX16xX17xX2xX17xX1dxX3e9xXexX2xX1bexX35xX86xX16xX2xX3xX35xXcxX2xX3xX48xX3xX2xX13xX12dxX1xX2xX13xX35xX1bbxX2xX13xX1dxX43xX2fxX2xXb1xX1dxX1bbxX2fxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX2a0xX35xX1d3xX2xX13xX35xXabxX2xX6xX36xX2xX5cxX325xX2xX3xX4cxX5xX2xXbxX14bxX2xX2a0xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX192xX2xX54xX8a3xX16xX35xX2b9xX2xX40xX1dxXb8xX16xX2xb430xX4cexX16xX17xX68xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2a0xX35xX4cxX2xXadxX14bxX16xX17xX2xX16xX251xX1fxX2xX13xX60exX16xX35xX2xX35xX60exX16xX35xXbfxX2xXadxX48xX16xX35xX2xX17xX1dxX48xXbfxX2xXdxXbdxX2xXb1xX48xXcxX2xXdxX1dxX634xX16xX2xXb1xX1dxXb8xX16xX2xX13xX123xX1fxX2xX13xX14xX208xX16xX17xXbfxX2xX13xX119xX2xX13xX119xX11dxX16xX17xX2xX3xX48xX16xX2xXb1xX14bxXbfxX2xXadxX50xX16xX17xX2xXa0xX1dxX43xX16xX2xXa0xX2axX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xX2xXadxX1bbxX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xXadxX31xX2xX2b1xX2fxX3e9xX13xX2xX3xX48xX3xX2xX17xX1dxX50xX1dxX2xX1xX35xX48xX1xX2xX2b1xX5cbxX2xX4xX40axX2xX1bexXabxX1xX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xX16xX35xX257xX16xX17xX2xX13xX1dxX43xX2fxX2xX3xXbdxX3xX2xX1xX35xX48xX13xX2xX6xX1dxX16xX35xX192xX2xX40xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX13xX36xX13xX2xX3xX1f0xX2xX3xX35xXb8xX2xX1xX35xX36xX1dxX2xX35xX185xX1xX2xX17xX1dxX257xX5xX2xX3xX1f0xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xXbxX5xX16xX2xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xXa0xX214xX1dxX2xX3xX48xX3xX2xXb1xX5xX16xX2xX2b1xX123xXexX2xXdxXbdxX16xX17xX2xXadxX50xX16xX17xXbfxX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xXc6xX2fxXexX31xX16xXbfxX2xX1fxX54dxX13xX2xX13xX14xX12dxX16xX2xXa0xX2axX2xX3xX48xX3xX2xXadxXcxX2axX16xX2xX13xX35xX1bbxX2xXc6xX2fxX15dxX16xX2xX3xX35xX162xX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxXbfxX2xX17xX1dxX50xX1dxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX3xX48xX3xX2xXa0xX3e9xX16xX2xXadxX31xX2xXb1xX132xX3xX2xX2b1xX162xX3xX2xX3xX4cxX5xX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX40xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX2xX6xXbdxX2xX4xX49exX16xX35xX2xXadxX208xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xXbfxX2xXc6xX2fxX50xX16xX2xX4xX40axX2xX3xX4cxX5xX2xX3d3xX35xX2axX2xX16xX119xX214xX3xX2xXadxX36xX1dxX2xXa0xX214xX1dxX2xX35xXcxX208xX13xX2xXadxX14bxX16xX17xX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX35xXa5xX2xX13xX14xX43xX16xX2xXadxXabxX5xX2xXb1xX2axX16xX192xX2xX2a0xX35xX1d3xX2xXadxX208xXcxX2xX3xX48xX3xX2xX3xX1f0xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX35xXa5xX2xX17xX1dxX257xX2xXa0xX257xX16xX17xX2xX13xXa5xX16xX35xX2xXadxXabxX16xX35xX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxXbfxX2xX16xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX13xXa5xX16xX35xX2xX13xX35xX2fxXexXb8xX13xX2xX1xX35xXa1xX3xXbfxX2xX13xX25xX16xX17xX2xX6xX36xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xX4xX119xX185xX16xX17xX2xX1xX35xX48xX13xX2xX35xX2axX16xX35xXbfxX2xXdxX1dxX1exX16xX2xX1xX35xX4cxX2xX6xX56cxX16xX17xX2xXa0xX2axX2xX1fxX11dxX2xX14xX14bxX16xX17xX2xXadxX36xX1dxX2xX13xX119xX185xX16xX17xX2xXadxX14bxX3xX2xX17xX1dxX50xX2xXb1xX48xXcxX2xX3xX35xXa5xX253xX2xX17xX56cxX1xX2xX1xX35xX15dxX16xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xX13xX14xX1a2xX16xX17xX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX17xX1dxX5xX2xX17xX1dxX50xX1dxX2xXc6xX2fxXexXb8xX13xX2xX16xX35xX257xX16xX17xX2xXa0xX3e9xX16xX2xXadxX31xX2xX2b1xX49exX2xX35xX14bxX1dxX2xXb1xX132xX3xX2xX2b1xX162xX3xX2xX13xX14xX43xX16xX2xXadxXabxX5xX2xXb1xX2axX16xX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2a0xX35xX4cxX2xXadxX14bxX16xX17xXbfxX2xX6xX251xX3xX2xXb1x102a0xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXadxX3e9xX2fxX2xX13xX14xX5xX16xX35xX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX35xX3e9xX13xX2xXb1xX208xX1dxX2xX123xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX41axXdxX1dxX634xX16xX2xXb1xX1dxXb8xX16xX2xX35xX6b1xX5xX2xXb1xX60exX16xX35xX47exXbfxX2xX3xX48xX3xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xXadxX1dxX1bbxX1fxX2xX6xX5xX1dxX2xX13xX14xX48xX1dxXbfxX2xX13xX35xX654xX2xXadxXabxX3xX35xX2xX3xX35xX36xX16xX17xX2xX1xX35xX48xX2xX4fxX50xX16xX17xXbfxX2xX3d3xX35xX2axX2xX16xX119xX214xX3xX253xX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX2xX1xX35xX50xX16xX2xXb1xX48xX3xX2xX3xX56cxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xXa0xX214xX1dxX2xX3xX48xX3xX2xX13xX35xXefxX16xX17xX2xX13xX1dxX16xX2xX2b1xX3e9xX2fxX2xXadxX14bxX3xX2xX13xX14xX43xX16xX2xX1dxX16xX13xX86xX14xX16xX86xX13xX2xXa0xX2axX2xX3xX48xX3xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX1fxX208xX16xX17xX2xX2b1xX49exX2xX35xX14bxX1dxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX2xX1xX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1dxX2a0xX86xX16xX13xX86xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX2e0xX1dxXdxX13xX35xX2b9xX2xX2e7xX55xX325xX1xX2b1xX253xX2xX35xX86xX1dxX17xX35xX13xX2b9xX2xX2f6xX55xX5cxX1xX2b1xX253xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX35xX13xX13xX1xX2b9xX56xX56xX1dxX192xXb1xX5xXcxX35xX5xX13xX1dxX16xX35xX192xXa0xX16xX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX5bxX55xX56xX2e7xX5axXdxX64xX64xX5bxX5cxX64xX5cxX64xX13xX21xX2f6xX2f6xX2e7xX4xX2e7xX5exX2e7xX5axXdxX5cxX64xX55xX2f6xX64xX5bxX5bxX13xX2f6xX64xX55xX5axX4xX329xX5exX5xX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2a0xX5xX1xX13xX1dxXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX86xX8xX9xX13xX86xX2b1xX13xX5exX5xX4xX1dxX17xX16xX2b9xX2xX3xX86xX16xX13xX86xX14xX253xX9xX10xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX35xX2fxXexX1exX16xX2xXd9xX119xX1f0xX16xX17xX2xX19xX35xX43xX2xX13xX12dxX1xX2xX13xX14xX2fxX16xX17xX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX36xX13xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX6xX119xX2fxX2xX13xX15dxX1fxXbfxX2xX16xX17xX35xX1dxX43xX16xX2xX3xX132xX2fxXbfxX2xXb1xX1dxX43xX16xX2xX6xXcxX208xX16xX2xX4xXabxX3xX35xX2xX6xX5cbxX2xX4fxX50xX16xX17xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX19axX1dxX2xX1fxX214xX1dxX2xXa0xX2axX2xX13xX25xX16xX17xX2xX3xX119xXe1xX16xX17xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX3xX35xX1d3xX2xXadxX208xXcxXbfxX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xXdxff03xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX35xXcxX208xX13xX2xXadxX14bxX16xX17xX2xXa0xX25xX16xX2xX35xX56cxX5xXbfxX2xXa0xX25xX16xX2xX16xX17xX35xX1exX2xX13xX35xX86xXcxX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xXb1xX48xX1fxX2xX3xX35xX251xX3xX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX13xX1dxX634xX16xXbfxX2xXadxX48xX1xX2xX132xX16xX17xX2xX16xX35xX2fxX2xX3xX15dxX2fxX2xX16xX17xX2axXexX2xX3xX2axX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX3xX35xX162xX16xX17xXbfxX2xX1xX35xXa1xX3xX2xXa0xXa1xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xX1bexXabxX1xX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xXa0xX2axX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX35xX1f0xX16xX192xX2xX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX3xX35xX1dxXb8xX16xX2xX4xX119xX185xX3xX2xX13xX14xX43xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX4xX175xX16xX35xX2xXa0xXbdxX3xX2xae2axX1155xX5exX4fxX40xXbfxX2xX1bexX35xXcxX5xX2xX35xX1a2xX3xX2xX5exX2xX3xXefxX16xX17xX2xX16xX17xX35xX1exXbfxX2xX1fxXefxX1dxX2xX13xX14xX119xXe1xX16xX17xXbfxX2xX3xX35xX25xX1fxX2xX6xX56cxX3xX2xX6xX132xX3xX2xX1bexX35xX6cexX86xX2xX16xX35xX123xX16xX2xXdxX123xX16xXbfxX2xXdxX123xX16xX2xX6xX36xXbfxX2xX17xX1dxX5xX2xXadxX60exX16xX35xXbfxX2xX13xX35xX1bbxX2xX13xX35xX5xXcxX5e8xX2xX40xX1dxXb8xX1xX2xX13xXa1xX3xX2xX4xX2axX1fxX2xX13xX36xX13xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xXdxXa1xX3xX2xX4xXabxX3xX35xX2xX6xX5cbxX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX13xX35xX36xX16xX17xXbfxX2xX16xX35xX3e9xX13xX2xX4xX2axX2xXadxX36xX1dxX2xXa0xX214xX1dxX2xX13xX35xXb8xX2xX35xX1exX2xX13xX14x97c7xX192xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX40xX1dxXb8xX1xX2xX13xXa1xX3xX2xX3xX4cxX16xX17xX2xX3xX36xX2xX13xX19axX2xX3xX35xX132xX3xX2xXb1xX14bxX2xX1fxX48xXexX2xXb1xX5xX16xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX48xX3xX2xX3xX3e9xX1xXbfxX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xX13xX123xX1fxX2xX2b1xX123xXexX2xXdxXbdxX16xX17xXbfxX2xXadxX2axXcxX2xX13xX208xXcxXbfxX2xXb1xXeb0xX1dxX2xXdxX119xe5cdxX16xX17xX2xXadxX14bxX1dxX2xX16xX17xX4cexX2xX3xX48xX16xX2xXb1xX14bxX2xX4xX2axX1fxX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX56cxX2xXb1xX50xX16xX2xX4xX175xX16xX35xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXa0xX257xX16xX17xX2xXa0xX2axX16xX17xXbfxX2xX13xX123xX1fxX2xX35xX2fxXexXb8xX13xX2xXa0xX214xX1dxX2xX16xX17xX35xX31xXbfxX2xX3xX56cxX2xX3xX35xX2fxXexX43xX16xX2xX1fxXefxX16xXbfxX2xX13xX14xX1dxX2xX13xX35xX132xX3xX2xXa0xX2axX2xX1xX35xX119xX1f0xX16xX17xX2xX1xX35xX48xX1xX2xX4xX2axX1fxX2xXa0xX1dxX1exX3xX2xX1bexX35xXcxX5xX2xX35xX1a2xX3xXbfxX2xXa0xX119xX185xX13xX2xXc6xX2fxX5xX2xX1bexX35xX56cxX2xX1bexX35xX25xX16xXbfxX2xX13xX35xX5cbxX2xX13xX35xX48xX3xX35xXbfxX2xX35xXcxX2axX16xX2xX13xX35xX2axX16xX35xX2xX2b1xX2fxX3e9xX13xX2xX6xX251xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX1fxX1a2xX1dxX2xX4xX175xX16xX35xX2xXa0xXbdxX3xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX192xX0xX56xX1xX10xX0xXdxX1dxXa0xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX14xX86xX4xX5xX13xX86xXdxX9xX10xX0xX2fxX4xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX13xX1dxX13xX4xX86xX5exX13xX35xX2fxX1fxXb1xX5exX5xX16xXdxX5exX6xX5xX1xXcxX9xX10xX0xX4xX1dxX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xX13xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX50xX2xX35xX1exX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX2b1xX5xXexX5exXdxX2fxX16xX17xX5exXdxX5xX16xX17xX56xX3xXcxX16xX17xX5exX13xX5xX3xX5exX13xX2fxXexX86xX16xX5exX17xX1dxX5xXcxX5exX4xX5xX5exX13xX14xX5xX3xX35xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exX3xX2fxX5xX5exX3xX5xX5exX35xX86xX5exX13xX35xXcxX16xX17xX5exX3xX2fxX5xX5exX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX55xX325xX5bxX5bxX2f6xX55xX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX56xX1fxX86xXdxX1dxX5xX56xX55xX64xX5cxX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX55xX329xX56xX55xX5cxX64xXdxX64xX55xX21xX55xX2e7xX5bxX325xX13xX5bxX5bxX2e7xX329xX4xX5cxX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX5xX10xX0xXdxX1dxXa0xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xX13xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX50xX2xX35xX1exX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX2b1xX5xXexX5exXdxX2fxX16xX17xX5exXdxX5xX16xX17xX56xX3xXcxX16xX17xX5exX13xX5xX3xX5exX13xX2fxXexX86xX16xX5exX17xX1dxX5xXcxX5exX4xX5xX5exX13xX14xX5xX3xX35xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exX3xX2fxX5xX5exX3xX5xX5exX35xX86xX5exX13xX35xXcxX16xX17xX5exX3xX2fxX5xX5exX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX55xX325xX5bxX5bxX2f6xX55xX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xX13xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX50xX2xX35xX1exX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX0xX56xX5xX10xX0xX56xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX35xX86xX5xXdxX9xX10xX3d3xX17xX35xX86xX2xXa0xX2axX2xX3xX35xXcxX2xX40axX2xX1bexX1dxXb8xX16xX2xXa0xX31xX2xX4fxX31xX2xX48xX16xX2xX41axX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXd9xX2axX2xX40xX175xX16xX35xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX17xX1dxX5xX1dxX2xXadxXcxX208xX16xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX5xXexX47exX2xX13xX208xX1dxX2xX35xX14bxX1dxX2xX16xX17xX35xXabxX2xXbxX2a0xXd9xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xX13xX19axX2xX3xX35xX132xX3xX2xX3xX35xX1dxX31xX2fxX2xX64xX2f6xX56xX2f6xXbfxX2xXbxXa5xX2xX13xX35xX119xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xX10d9xX43xX2xX4fxX60exX16xX35xX2xXcffxX1f0xX16xX2xX16xX35xX3e9xX16xX2xX1fxX208xX16xX35xX2b9xX2xX2a0xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xX13xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xX3xX4cxX5xX2xX3xX50xX2xX35xX1exX2xX13xX35xX36xX16xX17xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX56xXdxX1dxXa0xX10xX0xX56xX4xX1dxX10xX0xX4xX1dxX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX40xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxXbfxX2xX6xX48xX16xX17xX2xX13xX208xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX13xX14xX5xX3xX35xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exX6xX5xX16xX17xX5exX13xX5xXcxX5exX13xX14xXcxX16xX17xX5exX13xX35xX5xX1fxX5exX1fxX2fxX2fxX5exX13xX35xX2fxX3xX5exX35xX1dxX86xX16xX5exX3xX5xX3xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exXa0xX2fxX5exX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX55xX325xX55xX2e7xX5cxX2e7xX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX56xX1fxX86xXdxX1dxX5xX56xX55xX64xX5cxX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX55xX5bxX56xX329xX329xXdxX2f6xX55xX5axX55xX55xX5bxX5bxX13xX325xX2f6xX325xX55xX4xX329xX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX5xX10xX0xXdxX1dxXa0xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX40xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxXbfxX2xX6xX48xX16xX17xX2xX13xX208xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX13xX14xX5xX3xX35xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exX6xX5xX16xX17xX5exX13xX5xXcxX5exX13xX14xXcxX16xX17xX5exX13xX35xX5xX1fxX5exX1fxX2fxX2fxX5exX13xX35xX2fxX3xX5exX35xX1dxX86xX16xX5exX3xX5xX3xX5exX16xX35xX1dxX86xX1fxX5exXa0xX2fxX5exX3xX35xX1dxX16xX35xX5exX13xX14xX1dxX56xX55xX325xX55xX2e7xX5cxX2e7xX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX40xX14xX48xX3xX35xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxXbfxX2xX6xX48xX16xX17xX2xX13xX208xXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX35xX5xX1fxX2xX1fxX119xX2fxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX0xX56xX5xX10xX0xX56xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX35xX86xX5xXdxX9xX10xX2a0xX35xX1dxX31xX2fxX2xX64xX5axX56xX5bxXbfxX2xXdxX119xX214xX1dxX2xX6xXbdxX2xX3xX35xX4cxX2xX13xX14xX60exX2xX3xX4cxX5xX2xXbxXa5xX2xX13xX35xX119xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xX10d9xX43xX2xX4fxX60exX16xX35xX2xXcffxX1f0xX16xXbfxX2xX40xX35xX119xXe1xX16xX17xX2xX13xX14xXbdxX3xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xXd9xX2axX2xX40xX175xX16xX35xX2xX35xX1a2xX1xX2xX17xX1dxX5xXcxX2xXb1xX5xX16xX2xXa0xX214xX1dxX2xX4xX49exX16xX35xX2xXadxX208xXcxX2xX3xX48xX3xX2xXadxX1f0xX16xX2xXa0xXabxX2xX13xX35xX2fxX14bxX3xX2xX3xX1f0xX2xXc6xX2fxX5xX16xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xXadxX1bbxX2xX16xX17xX35xX86xX2xX13xX60exX16xX35xX2xX35xX60exX16xX35xXbfxX2xX1bexXb8xX13xX2xXc6xX2fxX50xX2xX4xX49exX16xX35xX2xXadxX208xXcxXbfxX2xX3xX35xX1d3xX2xXadxX208xXcxXbfxX2xX13xX35xXbdxX3xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xX17xX1dxX5xX16xX2xXc6xX2fxX5xX2xXa0xX2axX2xXadxXabxX16xX35xX2xX35xX119xX214xX16xX17xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX13xX35xXe1xX1dxX2xX17xX1dxX5xX16xX2xX13xX214xX1dxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX56xXdxX1dxXa0xX10xX0xX56xX4xX1dxX10xX0xX4xX1dxX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xXexX43xX2fxX2xX3xX15dxX2fxX2xX3xX3e9xX1xX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX2b1xX5xXexX5exXdxX2fxX16xX17xX5exXdxX5xX16xX17xX56xX16xX5xX16xX17xX5exX3xX5xXcxX5exX3xX35xX5xX13xX5exX4xX2fxXcxX16xX17xX5exX35xX1dxX86xX2fxX5exXc6xX2fxX5xX5exX3xXcxX16xX17xX5exX13xX5xX3xX5exX13xX2fxXexX86xX16xX5exX17xX1dxX5xXcxX5exX4xX5xX5exXexX86xX2fxX5exX3xX5xX2fxX5exX3xX5xX1xX5exX13xX35xX1dxX86xX13xX56xX55xX325xX55xX5cxX329xX5cxX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX0xX1dxX1fxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX56xX1fxX86xXdxX1dxX5xX56xX55xX64xX5cxX56xX16xX86xX2e0xX6xX56xX55xX21xX55xX64xX56xX329xX329xXdxX2f6xX55xX21xX325xX325xX325xX55xX13xX325xX55xX64xX21xX4xX2e7xX192xX34bxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX13xX14xX2fxXexX31xX16xX2xX3xX48xX3xX2xX16xX35xX1dxX1exX1fxX2xXa0xXa1xX2xX3xX35xXa5xX16xX35xX2xX13xX14xXabxX2xXadxX50xX1fxX2xXb1xX50xXcxX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX2xX13xX35xXbdxX3xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX9xX2xX56xX10xX0xX56xX5xX10xX0xXdxX1dxXa0xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX5xX2xX13xX1dxX13xX4xX86xX8xX9xX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xXexX43xX2fxX2xX3xX15dxX2fxX2xX3xX3e9xX1xX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX9xX2xX35xX14xX86xX751xX8xX9xX56xX2b1xX5xXexX5exXdxX2fxX16xX17xX5exXdxX5xX16xX17xX56xX16xX5xX16xX17xX5exX3xX5xXcxX5exX3xX35xX5xX13xX5exX4xX2fxXcxX16xX17xX5exX35xX1dxX86xX2fxX5exXc6xX2fxX5xX5exX3xXcxX16xX17xX5exX13xX5xX3xX5exX13xX2fxXexX86xX16xX5exX17xX1dxX5xXcxX5exX4xX5xX5exXexX86xX2fxX5exX3xX5xX2fxX5exX3xX5xX1xX5exX13xX35xX1dxX86xX13xX56xX55xX325xX55xX5cxX329xX5cxX192xX35xX13xX1fxX9xX10xX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX4xX2axX2xXexX43xX2fxX2xX3xX15dxX2fxX2xX3xX3e9xX1xX2xX13xX35xX1dxXb8xX13xX0xX56xX5xX10xX0xX56xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX35xX86xX5xXdxX9xX10xXcffxX48xX16xX17xX2xX64xX64xX56xX5bxXbfxX2xXbxXa5xX2xX13xX35xX119xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xX10d9xX43xX2xX4fxX60exX16xX35xX2xXcffxX1f0xX16xX2xX3xX35xX4cxX2xX13xX14xX60exX2xX3xX2fxX14bxX3xX2xX35xX1a2xX1xX2xXbxX40xX194xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xX16xX17xX35xX86xX2xXa0xX2axX2xX3xX35xXcxX2xX40axX2xX1bexX1dxXb8xX16xX2xXa0xX31xX2xX4fxX31xX2xX48xX16xX2xX41axX3d3xX123xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX35xX3e9xX13xX2xX4xX119xX185xX16xX17xXbfxX2xX35xX1dxX1exX2fxX2xXc6xX2fxX50xX2xX3xXefxX16xX17xX2xX13xX48xX3xX2xX13xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX3xX4cxX5xX2xX4fxX50xX16xX17xX2xXb1xX14bxX2xX13xX1d3xX16xX35xX2xXd9xX2axX2xX40xX175xX16xX35xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX17xX1dxX5xX1dxX2xXadxXcxX208xX16xX2xX35xX1dxX1exX16xX2xX16xX5xXexX47exX192xX2xX8a8xX35xX56cxX2xXbxXa5xX2xX13xX35xX119xX2xX40xX35xX119xXe1xX16xX17xX2xX13xX14xXbdxX3xX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX2xX40xX14xX15dxX16xX2xX3d3xX5xX1fxX2xXd9xXeb0xX16xX17xX2xX3xX654xX16xX17xX2xXdxXbdxX192xX0xX56xX1xX10xX0xX56xXdxX1dxXa0xX10xX0xX56xX4xX1dxX10xX0xX56xX2fxX4xX10xX0xXdxX1dxXa0xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX3xX4xX14xX9xX10xX0xX56xXdxX1dxXa0xX10xX0xX56xXdxX1dxXa0xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXd83xX2fxX13xX35xXcxX14xX9xX10xX10d9xX43xX2xX194xX25xX16xX2xX19xX35xX48xX16xX35xX0xX56xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXcffxXcxX2fxX14xX3xX86xX9xX10xX8a8xX35xX56cxX2xX13xX14xX119xX11dxX16xX17xX2xXb1xX5xX16xX2xX40xX2fxXexX43xX16xX2xX17xX1dxX48xXcxX2xX40xX1d3xX16xX35xX2xX4cxXexX0xX56xX1xX10
Lê Văn Khánh