260 trường học ở Hà Tĩnh khai giảng năm học mới
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (9/9), 260 trường học với hơn 100 ngàn giáo viên, học sinh ở 7 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức khai giảng năm học mới.
d6e8xe53ax1683fx14896x157e3x12ae9x1060dx19877x1025bxX7x12306x1545fx1140bx1952bx1718ax16e47xX5x11861xXax15a96xf439x1756ax12e9bxX3xXex1648fx1857fxe868x1abd2x175a6xX3xX1x15b80xX4xX3x15d52xX3x1433axe934xX3xXcx13454xX1bxX1xX3x17bbexX1xX6xXdxX3xX1cxXdx1a906xX1bxX1cxX3xX1bx15049xefa2xX3xX1xX1fxX4xX3xX39x11e3exXdxX0x1970fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x1907cxXaxX12x1926fx175faxX1bxX1cxX3xX1bxX6x18fd5xX3x11b92x15482xX43xX62x12f14x14dd1xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xe465xX40xXdxX3xX1x1638axX1bxX3xX2xX15xX15xX3xX1bxX1cxX25xX1bxX3xX1cxXdxX59x1a295xX3xX77xXdx17a81xX1bxX66xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xX3x19191xX3xX1x157e9xX5fx122e8xX1bxX66xX3xXexX1xX25xX1bxX1xX3xXbxX1x15673xX66xX3xXexX1x15163xX3x14397x13da5xX3xXexX18xX8fxX1bxX3x11395xXb4xX6xX3x188e0xX25xX1bxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xXexf2b5xX3xX4xX1x12c61xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdx1655axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e1bxX8bxX55xX5fxXaxX12x1a194x1864dxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX4x1771bxX6xX3xX4xX59xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXbexX19x1885bxX4xX3xXexX1x17ed4xX4xX3xX1xXdxXa3xX1bxX3xX5x13339xX1bxX1cxX3xX1cxX1x1a71cxXbxX3xX1bxX1cxX6xX5fxX3xXexX18xX8bxX1bxX1cxX3xX1cxXdxX1axX3xX4xX1xX25xX8bxX3xX4xX1axX3xXbexecc5xXa1xX3xXexXa1xX150xX1bxX3xX4xX111xX6xX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXecxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbx16e30xX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXax18542xXdxX55xXexX1x19b72xX3xX14xX2x139fexXbxXb6xed6exX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62x149efxX14xX43xX2xX13xe62fxX55xX2xX15xX9exX2xX9exX13xX13xXexX14xX13xX1e1xX15xX14xX5xX15xXecx17b76xXbxX1cx10aefxX18xX9xX13xX13xX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX102xX103xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xXex1134fxXdxX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxXdx146eexXa1xX3xX1xX1fxX4xX3x15f53xX1cxXa1xX5fxX103xX1bxX3x18a96xXa1xX3xX61xXcx18471xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX65xX3xX7xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX1aaxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX2xX1e6xX15xX15xXexX2xX62xX14xX1e1xX1e6xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX1aaxX14xea31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXexX1xXa1xX39xXc2xX3xX55xX1xXdxX55xX10xX3xXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX1e6xX13xX15xXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX32cxX1aaxX9exXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX2xX2xX13xX1aaxX32cxX2xXexX1e1xX14xX9exX14xX5xX32cx175b8xX2xX1aaxX1aaxX55xX2xX2xX15xX1e1xX32cxX15xX9exXexX1e6xX9exX13xX32cxX15xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX275xX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX13xX15xX2xX62xX402xX13xX15xX13xX15xX66xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxXdxX26exXa1xX3xX1xX1fxX4xX3xX275xX1cxXa1xX5fxX103xX1bxX3xX27cxXa1xX3xX4x18797xX3xX1e1xX15xX3xX5xX40xXbxX3xX77xX40xXdxX3xX2xXecxX2xX1e1xX32cxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX1adxX3xX1bxX1xX25xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXbexX49axX1bxX3xX1xX7cxX1bxX3xX13xX1e1xX32cxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX77xX25xX8bxX3xX5xX40xXbxX3xX2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxXaxX12x12c41xX40xXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX150xX1bxX3xX1cxX1fxX1bxX3xX1bxX1xe1bexX66xX3xX1bxX1xX19xX1bxX1cxX3xX77x18753xX1bxX3xXexX262xX8bxX3xXbexX19xX121xX4xX3xX2cxX1x11bc3xX1bxX1cxX3xX2cxX1x12410xX3xXexX18xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX8fxX39xX66xX3xX1xXd3xX1bxX1cxX3xX2cxX1xX22xXdxX3xX4xX1xX8bxX3xX1cxXdxX59xX8bxX3xX77xXdxX8fxX1bxX66xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX18xX19xX40xX4xX3xXexX1x14cbdxX39xX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX66xX3xX5xX103xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX39xXa1x124bexX1bxX3xXbexX19xX121xX4xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX77xX40xXdxX3xX4xX59xX4xX3xX1bxX581xXdxX3xX55xXa1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX527xX1bxX1xX1a6xX3xX17dxX1xX25xX8bxX3xX4xX1axX66xX3xXbexX49axX1bxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXbexX150xXa1xX3xX4x120ccxXbxX66xX3xXbexX1fxX4xX3xXexX1xX19xX3xX17dxX1xX111xX3xXexXb4xX4xX1xX3xX1bxX19xX40xX4xX66xX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxXa3xX39xX3xX77x1228fxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX77xX25xX3xXbxX1xX59xXexX3xXbexX581xX1bxX1cxX3xX4xX59xX4xX3xXbxX1xX8bxX1bxX1cxX3xXexX18xX25xX8bxX3xXexX1xXdxX3xXbexXa1xX6xXecxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX1aaxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX13xX1aaxX13xX1e1xXexX9exX13xX2xX15xX2xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX2xX14xX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX15xX9exX32cxX2xX2xX62xXexX1aaxX15xX14xX13xX13xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX1e6xX1aaxX32cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX17dxX6xX1bxX3xX102xX581xX4xX3xX4xX49axX3xX1e1xX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX77xX40xXdxX3xX2xX1e6xX3xX1bxX1cxX25xX1bxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX7xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX3xX0xX10xX39xX12xX61xXcxX18xX8bxX1bxX1cxX3xX33xX1bxX1xX1a6xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX24xX17dxX58xX3x13865xXa1x1aa4cxX1bxX3xX27cxXdxXa3xXa1xX3xX4xX1xX25xX8bxX3xXbexX49axX1bxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX40xXbxX3xX14xX65xX0xX43xX10xX39xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX15xX9exX32cxX1e6xX32cxX14xXexX1e1xX32cxX14xX15xX5xX14xX402xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX1e1xX1e6xX32cxX1aaxXexX1e1xX62xX1aaxX9exX13xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXexX402xX6xX5xXdxX1cxX1bxX1a6xX3xX1f8xXa1xX7xXexXdx12b26xX5fxX1adxXaxX12xX58xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX66xX3xX2xX1aaxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX77xX40xXdxX3xX1xX7cxX1bxX3xX32cxX3xX1bxX1cxX25xX1bxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX262xXdxX3xX17dx17504xX39xX3xX847xXa1xX5fxX8fxX1bxX3xX4x10233xX1bxX1cxX3xXexXdx12bb9xX1bxX3xX1xX25xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXecxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX15xX9exX32cxX62xX15xX1e1xXexX1aaxX1e1xX1e6xX2xX5xX1e1xX402xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX1e1xX32cxX2xX62xXexX13xX32cxX1aaxX9exX62xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xXcxXdxX9c4xX1bxX1cxX3xXexX18xXafxX1bxX1cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXbexXb7xX3xXbexXdxX26exX39xX3xXexX262xXdxX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX24xX17dxX58xX3xX17dxX9b4xX39xX3xXfcxf2aaxX1bxX1xX3xX61xX17dxX9b4xX39xX3xX847xXa1xX5fxX8fxX1bxX65xX3xXexX18xX8bxX1bxX1cxX3xX7xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX1aaxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX13xX2xX15xX1e1xXexX2xX62xX32cxX2xX32cxX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX2xX1e6xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX9exX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX1xXa1xX5fxXa3xX1bxX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX39xXa1xX581xX1bxX3xX61xXcxX18xX8bxX1bxX1cxX3xX33xX1bxX1xX1a6xX0xX10xX39xX12xX3xX24xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxXdxX26exXa1xX3xX1xX1fxX4xX3xX281xX1xXafxX3xX17dxX1xX849xXa1xX66xX3xX1xXa1xX5fxXa3xX1bxX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xXexX18xX8bxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX25xX5fxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX0xX43xX10xX39xX12xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX2xX13xX1e1xX14xX13xX15xXexX9exX9exX32cxX15xX1e1xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX62xX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX24xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX24xX17dxX58xX3xX281xX1xX6xX1bxX3x1514cxXb10xX1bxX1xX3xX281xX1x12888xX1bxX1cxX3xX61xX4f5xX9bexX3x103a8xXa1xX6xX1bxX1cxX65xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX2xX13xX1e1xX9exX2xX1e6xXexX9exX1aaxX62xX15xX2xX5xX15xXecxXc2xX39xXbxX1fbxX18xX9xX9exX9exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12x1688cxX1bxX1cxX3xX275xX1cxXa1xX5fxX103xX1bxX3xXcxX1xXdxX561xXa1xX3xXdc3xXa1xX6xX1bxX1cxX3xX402xX3xX17dxX1xX111xX3xXexXb4xX4xX1xX3x11b1dxXfcxX275xX27cxX3xX1xXa1xX5fxXa3xX1bxX3xX4f5xX9bexX3xXdc3xXa1xX6xX1bxX1cxX3xXex11e02xX1bxX1cxX3xX1xX8bxX6xX3xX4xX1x111bbxX4xX3xX39x14c00xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xXexX262xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX24xX281xXcxX3xX4f5xX9bexX3xXdc3xXa1xX6xX1bxX1cxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX2xX13xX1e1xX62xX2xX1aaxXexX1e1xX1aaxX1e1xX1aaxX1aaxX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX1e1xX13xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX2xX13xX1e1xX62xX13xX13xXexX1aaxX1e1xX2xX15xX2xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxX1fbxX18xX9xX1e6xX14xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX24x17b3bxX6xX3xXexX18xX8bxX1bxX1cxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xX2cxX1xX527xX3xX4xX1xXa1xX1bxX1cxX3xX77xX40xXdxX3xX1bxX1xXdxX561xXa1xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX66xX3xX7xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX66xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX1cxX3x16b63xXdxXc2xX10xX18xXexX3xe8ecxXdxX1bxX7xXexX10xXdxX1bxX3xX61xXcxX281xXecxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX65xX3xX4xX9bexX1bxX1cxX3xXbexXb7xX3xX2cxX1xX33xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxX3xXbxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX55xXexX1xX1a6xX3xX14xX2xX32cxXbxXb6xX1adxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1a6xX3xX1aaxX2xX15xXbxXb6xX1adxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX43xX43xXdxXecxXc2xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXecxX77xX1bxX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX14xX43xX2xX15xX32cxX55xX2xX15xX9exX32cxX1e6xX1aaxX2xXexX2xX32cxX2xX9exX5xX1e6xX402xX2xX13xX1e6xX55xX2xX15xX9exX32cxX15xX13xX62xXexX1e6xX1e6xX13xX9exX9exX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX8bxX1bxXaxX12xX275xX1cxX6xX5fxX3xX7xX6xXa1xX3xX5xX103xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX66xX3xXexX1xX150xX5fxX3xX4xX521xX3xX1cxXdxX59xX8bxX3xX77xX25xX3xX4xX59xX4xX3xX10xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXc2xX19xX40xX4xX3xX77xX25xX8bxX3xX1bxX1x10f31xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX1axX3xX1xX1fxX4xX3xXbexX150xXa1xX3xX77xX40xXdxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xX2cxX1xX527xX3xX1bxX1cxX1xXdxX8fxX39xX3xXexXf06xX4xX66xX3xXbxX1xX5c4xX1bxX3xX2cxX1xX22xXdxXecxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb6xX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX55xX55xXdxX1bxX1cxX9xXaxX32cxXaxX12xX0xXexXc2xX8bxX55xX5fxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX8bxX55xX5fxXaxX12xX58xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX66xX3xXexX8bxX25xX1bxX3xXex18d8bxX1bxX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX77xX513xX1bxX3xX4xX10e7xX1bxX3xX2xX1aaxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX77xX40xXdxX3xX1xX7cxX1bxX3xX1e1xXecxX32cxX15xX15xX3xX1cxXdxX59xX8bxX3xX77xXdxX8fxX1bxX66xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX22xX3xX4xX59xX4xX3xX1xXa1xX5fxXa3xX1bxX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3x16e01xX1xX8fxX3xX77xX25xX3xX4f5xX9bexX3xXdc3xXa1xX6xX1bxX1cxX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX26exX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX77xXdxXa3xX4xX3xX55xX262xX5fxX3xX77xX25xX3xX1xX1fxX4xX3xX55xX8bxX3xX1bxX19xX40xX4xX3xX5xX9bexX3xX18xXf06xXexX3xX4xX1xefe3xX39xX66xX3xX1bxX1xXdxX561xXa1xX3xXexXa1xX5fxX9c4xX1bxX3xXbexX19xX1axX1bxX1cxX3xXbexX9c4xX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX10e7xX1bxX3xXc2xXb4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x16b90xXexX66xX3xX1xX8bxXefcxX4xX3xX39xX581xXexX3xX7xXafxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX1xX8bxX25xX1bxX3xXexX1xX25xX1bxX1xX3xX77xXdxXa3xX4xX3xX77xXa3xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX5xX40xXbxXecxX3xX4f5xXdxXa3xX4xX3xX55xX262xX5fxX3xX77xX25xX3xX1xX1fxX4xX3xXc2xXdbbxX3xX7x11afbxX3xXbexX19xX121xX4xX3xX4xX59xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX111xX3xXbexX581xX1bxX1cxX3xXc2xXafxX3xXexX18xX527xX3xXexX18xX8bxX1bxX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX1xX121xXbxX3xX5x12ee7xX3xXbexX26exX3xXbexX33xX39xX3xXc2xX33xX8bxX3xX2cxX1xXa1xX1bxX1cxX3xXexX1xX1axXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX66xX3xX2cxX9c4xX3xX1xX8bxX262xX4xX1xX3xX4xX111xX6xX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xXecxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXc2xX8bxX55xX5fxX12xX0xX43xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xX55xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX18xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX8fxX1bxX3x11542xXa1xX6xX1bxX1a6xX0xX43xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xXa1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX402xXexX1xXa1xX39xXc2xX402xX6xX1bxX55xX402xX7xX6xXbxX8bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX6xXa1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX66xX3xX2xX1e6xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX26exX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX55xX262xX5fxX3xX1xX1fxX4xXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xX7xX6xXa1xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX402xX2xX1e6xX9exX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX8bxX402xX1xX6xX402xXexXdxX1bxX1xX402xX4xX1xXa1xX6xX402xXexX1xX10xX402xXexX18xXdxX10xX1bxX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX55xX6xX5fxX402xX1xX8bxX4xX43xX2xX9exX1e6xX14xX1aaxX14xXecxX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX43xX39xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX13xX15xX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX32cxX43xX14xX62xX55xX1aaxX2xX1e6xX15xX62xX1e1xX9exXexX9exX1aaxX13xX1e6xX62xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX77xX12xX0xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX6xXa1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX66xX3xX2xX1e6xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX26exX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX55xX262xX5fxX3xX1xX1fxX4xXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xX7xX6xXa1xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX402xX2xX1e6xX9exX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX8bxX402xX1xX6xX402xXexXdxX1bxX1xX402xX4xX1xXa1xX6xX402xXexX1xX10xX402xXexX18xXdxX10xX1bxX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX55xX6xX5fxX402xX1xX8bxX4xX43xX2xX9exX1e6xX14xX1aaxX14xXecxX1xXexX39xXaxX12xX58xX6xXa1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX66xX3xX2xX1e6xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX26exX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX55xX262xX5fxX3xX1xX1fxX4xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX58xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX3xX61xX14xX43xX62xX65xX66xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX77xX513xX1bxX3xX4xX10e7xX1bxX3xX2xX1e6xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX77xX40xXdxX3xX1xX7cxX1bxX3xX9exX2xX3xX1bxX1cxX25xX1bxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexXf0axX3xXc2xX13d5xX4xX3xX39xX150xX39xX3xX1bxX8bxX1bxX3xXbexX9c4xX1bxX3xXcxX24xX281xXcxX3xX77xX513xX1bxX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX18xXdxX26exX1bxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXbexX19xX121xX4xX3xX4xX59xX4xX3xX1xX8bxX262xXexX3xXbexX581xX1bxX1cxX3xX55xX262xX5fxX3xX1xX1fxX4xX66xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xX8bxX262xXexX3xXexX13d5xXbxX3xXexX1xX26exX3xX7xX6xXa1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxXecxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX77xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX59xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX13xX15xX2xX62xX3xX402xX3xX13xX15xX13xX15xXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xX4xX6xX4xX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX1xX8bxX4xX402xX8bxX402xX1xX6xX402xXexXdxX1bxX1xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX402xX1bxX6xX39xX402xX1xX8bxX4xX402xX39xX8bxXdxX402xX13xX15xX2xX62xX402xX13xX15xX13xX15xX43xX2xX9exX1e6xX32cxX9exX1e6xXecxX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX43xX39xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX13xX15xX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX32cxX43xX14xX62xX55xX1aaxX15xX1e6xX1aaxX13xX13xX2xXexX32cxX9exX9exX62xX1aaxX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX77xX12xX0xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX59xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX13xX15xX2xX62xX3xX402xX3xX13xX15xX13xX15xXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xX4xX6xX4xX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX1xX8bxX4xX402xX8bxX402xX1xX6xX402xXexXdxX1bxX1xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX402xX1bxX6xX39xX402xX1xX8bxX4xX402xX39xX8bxXdxX402xX13xX15xX2xX62xX402xX13xX15xX13xX15xX43xX2xX9exX1e6xX32cxX9exX1e6xXecxX1xXexX39xXaxX12xX17dxX59xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX13xX15xX2xX62xX3xX402xX3xX13xX15xX13xX15xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX58xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX5fxX3xX61xX32cxX43xX62xX65xX66xX3xX1xX7cxX1bxX3xX1aaxX15xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX22xX3xXbexXb4xX6xX3xXc2xX25xX1bxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xXc2xXb4xX3xX1bxX1cxX13d5xXbxX3xX5xX5f1xXexX3xXexX18xX8fxX1bxX3xXexXcfxX1bxX1cxX3xX7xXafxX3xX9exX2xX13xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX39xX150xX39xX3xX1bxX8bxX1bxX3xX77xX25xX3xXbxX1xXcfxX3xXexX1xX521xX1bxX1cxX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX13xX15xX2xX62xX402xX3xX13xX15xX13xX15xXecxX3xXcxX262xXdxX3xX39xX581xXexX3xX7xXafxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX66xX3xX4xX59xX4xX3xXbexX12fxX1bxX1cxX3xX4xX1xX527xX3xX5xXb7xX1bxX1xX3xXbexX262xX8bxX3xXexX133exX1bxX1xX3xXbexXb7xX3xX77xX561xX3xX55xX126xX66xX3xXbexX581xX1bxX1cxX3xX77xXdxX8fxX1bxX3xX2cxX1xX527xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXbexX581xXdxX3xX1bxX1cxX9bexX3xX1cxXdxX59xX8bxX3xX77xXdxX8fxX1bxX3xX77xX25xX3xX4xX59xX4xX3xX10xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xXecxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX77xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax17d4fxXexX3xX1bxX1xX5c4xXexX3xX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xXexX1xX26exX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xXdxXexX402xX1bxX1xX6xXexX402xX1e6xX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX1xX8bxX4xX402xX8bxX402xX1xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX7xX8bxX1bxX402xX2cxX1xX8bxX1bxX1cxX402xXexX1xX10xX402xXexX8bxX402xX4xX1xXa1xX4xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX43xX2xX9exX1e6xX32cxX32cxX1e1xXecxX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX43xX39xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX13xX15xX43xX1bxX10xX1a1xX7xX43xX2xX62xX1e1xX32cxX43xX9exX13xX55xX1e1xX2xX13xX1aaxX9exX15xX32cxXexX1e1xX1e6xX1aaxX1aaxX14xX5xX15xXecxX1f8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX77xX12xX0xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b6axXexX3xX1bxX1xX5c4xXexX3xX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xXexX1xX26exX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxXaxX3xX1xX18xX10xX97exX9xXaxX43xX1cxXdxX6xX8bxX402xX55xXa1xX4xX43xXdxXexX402xX1bxX1xX6xXexX402xX1e6xX402xXexX18xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX1xX8bxX4xX402xX8bxX402xX1xXa1xX8bxX1bxX1cxX402xX7xX8bxX1bxX402xX2cxX1xX8bxX1bxX1cxX402xXexX1xX10xX402xXexX8bxX402xX4xX1xXa1xX4xX402xX2cxX1xX6xXdxX402xX1cxXdxX6xX1bxX1cxX43xX2xX9exX1e6xX32cxX32cxX1e1xXecxX1xXexX39xXaxX12xX1b6axXexX3xX1bxX1xX5c4xXexX3xX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xXexX1xX26exX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX18xX8bxX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX27cxX8bxX3xX33xX1bxX1xX3xX1xX19xX22xX1bxX1cxX3xX4xX111xX6xX3xX39xX19xX6xX3xX5xX9bexX66xX3xX1bxX1cxX25xX5fxX3xX39xX6xXdxX3xX61xX32cxX43xX62xX65xX66xX3xX7xX145bxX3xX4xX49axX3xX527xXexX3xX1bxX1xX5c4xXexX3xX1e6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX4xX3xXexX18xX8fxX1bxX3xXbexXb4xX6xX3xXc2xX25xX1bxX3xX24xX19xX7cxX1bxX1cxX3xX58xX7cxX1bxX3xX61xX24xX25xX3xXcxX28xX1bxX1xX65xX3xX2cxX1xX521xX1bxX1cxX3xXexX1xX26exX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1cxXdxX33xX1bxX1cxX3xX1bxX38xX39xX3xX1xX1fxX4xX3xX39xX40xXdxX3xX13xX15xX2xX62xX3xX402xX3xX13xX15xX13xX15xXecxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX77xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xXa1xX5xX12xX0xX55xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX43xX55xXdxX77xX12xX0xX43xX55xXdxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1127xXa1xXexX1xX8bxX18xXaxX12xX275xX1xX49axX39xX3xX281xXecxX4f5xX0xX43xXbxX12
Nhóm P.V